HOMEÈ.       

 

Biblioteca disponibilă pe Internet

 

 În afară de lucrările din tabelul de mai jos, pentru mulți cercetătorilori mai găsiți un "articol reprezentativ" în pagina personală. Pentru a accesa paginile personale consultați rubrica "CERCETATORII" din cadrul departamentului corespunzător.

Lucrările publicate în ANUARELE institutului sunt de asemenea disponibile pe internet.

 

Majoritatea lucrărilor sunt oferite în format PDF. Consultarea lor necesită programul "Acrobat reader". Produsul poate fi descărcat gratuit de la adresa firmei  Adobe®. Dacă apar dificultăți la vizualizarea unor fișiere de tip PDF de mari dimensiuni (programul "Acrobat Reader" poate să semnaleze o eroare "time out" sau chiar să se blocheze), sugerăm ca aceste fișiere să fie salvate mai întâi pe disc și de acolo să fie apoi deschise.

 

 

 

 

AUTOR

TITLU

Ioan Berar

PROBE DIAGNOSTICE FORMATIVE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU: VÂRSTA 14 - 16 ANI

Format:    HTML

Dotarea superioară în domeniul artelor plastice: implicații psihopedagogice

Format:    HTML

Remus-Virgil Câmpean

David Prodan despre Unirea religioasă a românilor ardeleni

Format:    PDF (363 KB)

Românii și ordinele catolice în Clujul veacului al XVIII-lea

Format:    PDF (398 KB)

 

INTELECTUALITATEA ROMÂNA DIN TRANSILVANIA ÎN VEACUL AL XVIII-LEA

Format:    PDF (870 KB)

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ între istorie și istoriografie

Format:    PDF (2 356 KB)

Cîmpian Erika Ildikó

medical expertise

Format:    HTML

TALENTUL MUZICAL

Format:    PDF

PARTICIPAREA PĂRINȚILOR LA EDUCAȚIA MUZICALĂ A COPIILOR

Format:    PDF

EFECTUL CUNOȘTIINȚELOR ANTERIOARE ÎN ÎNVĂȚAREA SIMULTANĂ A DOUĂ SAU TREI CATEGORII

Format:    HTML

PRIOR KNOWLEDGE EFFECTS ON SIMOULTANOEUS LEARNING OF MORE THAN TWO CATEGORIES

Format:    HTML

Ioan Chindriș

MEMORIALE

Cuprins HTML (conținut PDF)

CULTURĂ ȘI SOCIETATE ÎN CONTEXTUL ȘCOLII ARDELENE

Format:    PDF (13 MB)

IDEOLOGIA REVOLUȚIONARĂ A LUI ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

Format:    PDF (645 KB)

Inochentie Micu-Klein ARHIERATICON

Format:    PDF (14,6 MB)

PROCESE POLITICE ANTIROMÂNEȘTI CARE AU ZGUDUIT TRANSILVANIA ÎN TOAMNA ANULUI 1848

Format:     HTML

TRANSILVANICA I
Studii și secvențe istorice

Format:    HTML

 

Ela Cosma

IDEEA DE ÎNTEMEIERE ÎN CULTURA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ

Format:    PDF (3 MB)

PRESA SĂSEASCĂ ȘI REVOLUȚIA ÎN TRANSILVANIA ÎN (1848/1849)

Format:    PDF (2 MB)

Lucia Faiciuc

Particularități în prelucrarea informației la tinerii cu comportament antisocial

Format:    PDF

Relația dintre performanța într-o sarcină de generare liberă a unei serii numerice și performanța la două probe care solicită în mod ipotetic gândirea divergentă

Format:    PDF

Este stilul cognitiv un concept încă viabil? Propuneri pentru o îmbunătățire a modalităților de evaluare a stilului cognitiv

Format:    PDF

Elena Geangu

Relevanta psihologiei dezvoltarii pentru stiintele cognitive

Format:    HTML

Gheorghe Iancu

Problema minorităților etnice din România  în documente ale Societății Națiunilor (1923-1932)

Format:    PDF

Ionuț Isac

INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA STRUCTURAL-FENOMENOLOGICĂ. PARADIGMA ORTOFIZICII

Format:    PDF

METAMORFOZELE GÂNDULUI VOL. 1 IPOSTAZE ALE IDEII DE REALITATE FIZICĂ

Format:    PDF

ÎN CĂUTAREA MODELULUI PAIDEIC

Format:    PDF

DOUĂ PARADIGME FILOSOFICE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ: KANT ȘI WITTGENSTEIN

Format:    HTML

“EPISTEMOLOGIA FĂRĂ SUBIECT CUNOSCĂTOR” – O ABORDARE METAFILOSOFICĂ

Format:    HTML

PERSPECTIVE  ASUPRA  REALITĂȚII FIZICE

Format:    HTML

Loránd Mádly

Aspecte ale raporturilor dintre putere și societate în Transilvania în perioada neoabsolutistă

Format:     HTML     PDF (204 KB)

 

Camil Mureșanu

ÎN TEMPLUL LUI JANUS  - studii și gânduri despre trecut și viitor -

Format:    PDF

 

Publilius Syrus - MAXIME (Text original și traducere din limba latină)

Format:    HTML    PDF

Lucian Nastasă

GENERAȚIE ȘI SCHIMBARE ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ 

Format:    PDF

UNIVERSITĂȚILE GERMANE ȘI FORMAREA ELITEI INTELECTUALE ROMÂNEȘTI (1864-1944). REFLECȚII MEMORIALISTICE

Format:    HTML    PDF

GENEALOGIA ÎNTRE ȘTIINȚĂ, MITOLOGIE ȘI MONOMANIE

Format:    HTML    PDF

MECANISME DE SELECȚIE ȘI INTEGRARE A ELITEI UNIVERSITARE ROMÂNEȘTI. ALIANȚELE FAMILIALE

Format:    HTML    PDF

STRATEGII MATRIMONIALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR ROMÂNESC LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XIX. CAZUL NICOLAE IORGA

Format:    HTML    PDF

PENTRU O ISTORIE A CUPLURILOR ÎN MEDIUL INTELECTUAL ROMÂNESC

Format:    HTML    PDF

Teohari Antonescu JURNAL (1893-1908)
 

Format:    HTML    PDF

THE UNIVERSITY OF KOLOZSVÁR/CLUJ AND THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY (1872- 1918) Viktor Karady Lucian Nastasă

       Format:     HTML & PDF

Andrei Negru

ELEMENTE DE GÂNDIRE SOCIOLOGICĂ ÎN PUBLICISTICA TRANSILVĂNEANĂ DE PÂNĂ LA 1918

Format:    HTML

IDEEA EXTENSIUNII UNIVERSITARE

Format:    HTML

Andrei Negru, Emil Pop, Florența Stăvărache, Salánki Zoltán, Silviu G. Totelecan

SOCIOLOGIA CLUJEANĂ INTERBELICĂ. REPERE TEORETICE ȘI EMPIRICE

Format:    PDF (4 MB)

Salánki Zoltán 

 

CONTURAREA UNEI IDENTITĂȚI RURALE

Format:    HTML

Conceptul “arousal”. Utilizarea lui în științele sociale.

Format:    HTML

Spațiul rural românesc între identitate și globalizare

Format:    HTML

Venczel József – personalitate marcantă a cercetării sociale maghiare din Ardeal

Format:    HTML

Florența Stăvărache

SOCIOLOGIA CLUJEANĂ INTERBELICĂ. REPERE TEORETICE ȘI EMPIRICE

Format:    PDF (4 MB)

Traian Herseni și “Gând Românesc”

Format:    HTML

Monografia sociologică și dezvoltarea durabilă

Format:    HTML

Dumitru Suciu

ANUL 1918 ÎN EUROPA CENTRALĂ ȘI RĂSĂRITEANĂ. IDEEA DE EUROPĂ

Format:    PDF (2 MB)

 

ANUARE

Istorie 2003

Socio-Umane 2003

Istorie 2002

Istorie 2001

 

(Edițiile anterioare sunt în curs de introducere pe pagina WEB)