SCIENTIFIC EVENTS
ORGANIZED BY THE INSTITUTE

 

Scientific events in 2011

Scientific events in 2010

Scientific events in 2009

Scientific events in 2008

 

SCIENTIFIC EVENTS IN 2011

 

WORKSHOP: Applied Palaeography. 18th – 19th Centuries in Central and Eastern Europe

The workshop on Applied Palaeography. 18th – 19th Centuries in Central and Eastern Europe opens up on November 23rd 2011, 11.00 AM, in the Conference Room, 1st floor, at the “George Barițiu” Institute of History of the Romanian Academy, 12-14 Mihail Kogălniceanu st., Cluj-Napoca.

The program can be accessed from here.

Atelierul de lucru este organizat cu sprijinul Autorității Naționale de Cercetare Științifică, CNCS-UEFISCDI, prin proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0064.

Sunt invitați la prezentări și dezbateri membrii și colaboratorii grantului CNCSUEFISCDI proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, colegii premoderniști și moderniști de la instituția gazdă, cu participarea istoricilor de renume:

* Academician Ioan-Aurel Pop, prof. univ. la Universitatea “Babeș-Bolyai”, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române din Cluj-Napoca

* Membrul corespondent al Academiei Nicolae Edroiu, directorul Institutului de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca

* Prof. univ. Mihai-Răzvan Ungureanu, de la Universitatea din București

* Cercetător superior Ion Varta, șeful Departamentului de Istorie Modernă de la Institutul de Istorie al Academiei de Științe al Republicii Moldova din Chișinău

The workshop is supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0064.

Invited to the presentations and debates are the members and collaborators of the grant CNCS-UEFISCDI, project PN-II-ID-PCE-2011-3-0064, researchers of premodern and modern history from the host institution, with the special participation of:

* Romanian Academy Member Ioan-Aurel Pop, Professor at “Babeș-Bolyai” University, director of the Center for Transylvanian Studies of the Romanian Academy in Cluj-Napoca

* Romanian Academy Correspondent Member Nicolae Edroiu, director of the “George Barițiu” Institute of History of the Romanian Academy in Cluj-Napoca

* Professor Mihai-Răzvan Ungureanu from Bucharest University

* Senior researcher Ion Varta, head of Department of Modern History at the Institute of History of the Academy in Chișinău

 

Central and Eastern European modern history is genuinely reflected by its documents.

Historiographical interpretations perish, historical documents hold good…

The workshop takes account of two aspects:

 

1. The documents’ languages and their specific

Writing system

Language of documents

Gothic letters

German

Latin letters

Latin

Hungarian

Romanian

Transition alphabet

Romanian

Cyirillic letters

Romanian

Serbian

Russian

 

2. The critical editing of documents

Introductory study

Abreviations

Regestae (documents’ digests)

DocumentS
Transcription of the originals + Translation of the originals

Notes, annotations, variants

Index

 

Besides the 1961 initiatives of the Romanian Academy on the adoption of a coherent and unitary system regarding strictly the editing of Romanian texts from the past centuries, which didn’t meet national consensus, a few valuable individual approaches marked the mediaeval evolution with an extension to the modern age of the Turkish-Osman (Mihail Guboglu, 1958), Latin (Jakó Zsigmond and Radu Manolescu, 1971), Romanian-Cyrillic palaeography (Nicolae Edroiu, 1972-2001; Damian P. Bogdan, 1978).

Tracing rules for other palaeographies (German, Hungarian, Serbian, Russian), in use on Romanian territory and of importance for the Central and Eastern European modern history, haven’t been established.

In 2008 Susana Andea started within the History Institute “George Barițiu” an updating campaign of the inner rules; the accounts were not published.

Now we advance a historical perspective, not a philological one, on the work with documents and a practical perspective, not a theoretical one, in order to determine or to update norms of processing and editing the written sources of modernity. These norms are to be completed by publishing.

 

The final objective is compiling a useful and indispensable work tool of applicative guidelines.

Intended recipients are primarily:

- researchers, palaeographers and editors of document collections (the “George Barițiu” Institute of History provides 3 document collections of premodern and modern history: The Sources of Horea’s Uprisal; Documents regarding the 1848 Revolution in the Romanian Lands. C. Transylvania; The National Movement of the Transylvanian Romanians, 1850-1918);

- modern history Ph.D. students at the“George Barițiu” Institute of History;

- grant and research project teams preparing difficult critical editions (the Department of Modern History at the “George Barițiu” Institute of History has ongoing CNCS-UEFISCDI programmes coordonated by Ela Cosma, Daniela Deteșan, Mirela Andrei, Varga Attila and POSDRU programmes conducted by Iosif Marin Balog and Mádly Loránd);

and last but not least scholars and all those interested to take up with

 

Applied Palaeography.

18th – 19th Centuries in Central and Eastern Europe

 

SCIENTIFIC EVENTS IN 2010

 

Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca a organizat, în cursul anului 2010,  lansări de carte, cu prezentarea aparițiilor editoriale ale membrilor institutului și ale publicațiilor sale periodice.

 

În 25 februarie 2010, în Aula „Ferdinand” din clădirea Institutului, str. Napoca nr. 11, etaj I, au fost lansate volumele II și II din Colecția BIOGRAFII ISTORICE TRANSILVANE:

Au prezentat: dr. Nicolae Edroiu, directorul Institutului, dr. Varga Attila, dr. Marin Balog, dr. Ela Cosma și dr. Gelu Neamțu.

 

În 2 iunie 2010, ora 10, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „George Barițiu”, str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, a fost lansată cartea intitulată The Identity of Romania, autor Keith Hitchins. Au prezentat acad. Nicolae Edroiu și prof. univ. dr. Vasile Pușcaș.

 

SCIENTIFIC EVENTS IN 2009

 

Opinii au fost prezentate, pe durata a 180 de minute, de prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, C.S.I dr. Susana Andea și prof.univ.dr. Ladislau Gyemant din partea  Institutului și de colaboratori ai Institutului din cadrul Facultății de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai".  

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni și studenți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, precum și cercetători din Republica Moldova și Germania. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea științifică anuală, 20-21 noiembrie 2009, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 94 pagini ( în limba engleză).

În cadrul Sesiunii au fost organizate două Mese rotunde: Patru decenii de cercetare socio-umană multidisciplinară instituționalizată la Cluj (20 noiembrie 2009) și Modernizări trunchiate, modernități ambigue (21 noiembrie 2009). 

 

Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca a organizat, în cursul anului 2009,  lansări de carte, cu prezentarea aparițiilor editoriale ale membrilor institutului și ale publicațiilor sale periodice.

 

În 25 februarie 2009, orele 12,30 -  în Aula „Regele Ferdinand I” din clădirea Institutului, str. Napoca nr. 11, în cadrul lansării de cărți intitulată "Documentele istoriei contemporane", C.S. I dr. Lucian Nastasă, C.S. I dr. Ludovic Bathory, C.S.III drd. Ottmar Trașcă, C.S. I dr. Gheorghe Iancu au prezentat următoarele lucrări:

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți ai Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

 

În 6 martie 2009, orele 12,30, în Aula "Regele Ferdinand I" din clădirea Institutului de Istorie, str. Napoca nr. 11, a avut loc lansarea  lucrării Ștefan Sorin Mureșan - Discursurile Parlamentare ale unui Român Transilvănean la Viena între 1863-1865. George Barițiu. Deputat în Parlamentul Monarhiei Austriece. Prezentările de carte au fost rostite de prof.univ. dr. Nicolae Edroiu, prof.univ.dr. Nicolae Bocșan și C.S.I dr. Simion Retegan.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai", invitați din Austria.

 

 În 26 martie 2009, orele 12,30,  în Aula "Regele Ferdinand I", str. Napoca nr. 11, a avut loc lansările următoarelor lucrări:

Prezentările au fost rostite de Attila Varga, Dumitru Suciu, Marin  Balog și Ela Cosma.

Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Bolyai"

 

În 7 aprilie 2009, orele 13, în Aula "Regele Ferdinand I", Institutul de Istorie, în colaborare cu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, a organizat prezentarea lucrării Fülöp Mihály, Pacea neterminată, Iași, Institutul European, 2007, 336 p.. Au prezentat considerații pe marginea lucrării, din partea Institutului, acad. Camil Mureșanu, prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, Stelian Mândruț și Ottmar Trașcă.

 

În 8 aprilie 2009, orele 11, cu prilejul lansării lucrărilor colegilor de la Departamentul de cercetării socio-umane al Institutului, a fost prezentată și lucrarea istoricilor Liviu Botezan, Ela Cosma, Ionuț Isac, Attila Varga, Dicționar al personalităților revoluției de la 1848-1849 din Banat și Transilvania. Chipuri dintr-un an de neuitat.

Au participat membrii Institutului, istorici, sociologi.

 

În 23 aprilie 2009, orele 12,30, în Aula "Regele Ferdinand I", în colecția Biblioteca Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca. C.S.I dr. Lucian Nastasă și C.S. dr. Attila Varga au prezentat recentele apariții:

Participanți: membiri Institutului de Istorie "George Barițiu", cadre didactice și studenți ai Faculătții de Istorie-Filosofie din Universitatea "Babeș-Bolyai", istorici de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei.

 

În 8 mai 2009, orele 11, Institutul de Istorie "George Barițiu", în colaborare cu Institutul de Studii Internaționale, a avut loc lansarea cărții Vasile Pușcaș - Teme Europene, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2008.

            Participanți: public numeros, presă, televiziunea centrală și locală.

 

În 21 mai 2009, orele 12,30, Institutul de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca al Academiei Române a organizat lansarea următoarelor cărți:

Au prezentat considerații pe marginea acestora dr. Simion Retegan, dr. Attila Varga și dr. Marin Balog.

 

            În 21 octombrie 2009, orele 13, Institutul de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române și Editura Enciclopedică au organizat lansarea lucrării Conscripția fiscală a Transilaniei. 1750. vol. 1, Partea I-II, București, Edit. Enciclopedică, 2009, 2549 pag., publicată de Ladislau Gyémánt, Remus Câmpeanu, Anton Dörner, Florin Mureșan și Adriana Bogdan. Prezentările de carte au fost rostite de prof.univ.dr. Nicolae Edroiu și C.S.I dr. Simion Retegan.

            Participanți: membrii Institutului, cadre didactice ale Facultății de Istorie-Filosofie din cadrul Universității "Babeș-Bolyai", membri ai Direcției Județene Cluj a Arhivelor Naționale, ai Muzeului de Istorie, ai Centrului de Studii Transilvane.

 

            În 26 octombrie 2009, orele 12, Institutul de Istorie "George Barițiu", în colaborare cu Universitatea "Babeș-Bolyai" și Ministerul Afacerilor Externe, a organizat lansarea volumului România - Republica Federală Germania, Vol. 1. Începutul relațiilor diplomatice 1966-1967, București, Edit. Enciclopedică, 2009,  498 p. Autori: Claudiu Florian, Dumitru Preda, Ottmar Trașcă. Din partea Institutului a prezentat prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.

            Au participat membrii Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca.

 

            În 7 decembrie 2009, orele 12, în Aula "Regele Ferdinand I" , Centrul de Studii Transilvane și Institutul de Istorie "George Barițiu", sub egida Academiei Române, a avut loc lansarea volumului Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani. Prezentările au fost rostite de către prof.univ.dr. Camil Mureșanu, membru al Academiei Române, prof.univ.dr. Nicolae Bocșan, prof.univ.dr. Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române și C.S.I dr. Susana Andea, din partea Institutului.

            Participanți: membrii Institutului, cadre didactice și studenți de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității "Babeș-Blyai", ai Facultății de Teologie Ortodoxă, ai Facultății de Teologie greco-catolică, ai Centrului de Studii Transilvane, ai Muzeului de Istorie.

 

B. Participation in scientific events

a. Romanian

  

b. Romanian with international participation

 

SCIENTIFIC EVENTS IN 2008

 

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC EVENTS:

I.

A. Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovace,  Bratislava, 26-30 mai 2008

    Președintele părții române – prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.

    Tema dezbaterii: Încercări de reformare a Blocului Răsăritean din anul 1968. Condiții și urmări

 

B. Comisia Mixtă a Istoricilor Români și Maghiari, București, 13-17 octombrie 2008

Președinte – Acad. Camil Mureșanu

Secretar al părții române – C. S. I dr. Stelian Mândruț

Tema dezbaterii: Religie, Societate, Stat în Europa Centrală și Sud-Estică  

 

II. Scientific events organized by the Institute of History George Baritiu "

 1. Sesiunea internațională de comunicări  Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867

Manifestarea s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 10-11 iunie 2008, în cadrul Zilelor Academice Clujene, fiind dedicată împlinirii a 160 de ani de la Revoluția română din Transilvania din anul 1848. Participanți cu comunicări din Serbia, Austria, Ungaria, S.U.A, Marea Britanie, Republica Moldova și, desigur, din Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române ;

 1. Simpozion  internațional Știința genealogiei azi – cerințe metodologice și perspective ale cercetării

Manifestarea s-a desfășurat la Cluj-Napoca, în data de 11 iunie 2008, în cadrul Zilelor Academice Clujene.

Participanți cu comunicări din Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca și invitați din Republica Moldova și din Slovacia.

 1. Masă rotundă, 22 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu participarea cercetătorilor din Institutul de Istorie și a invitaților de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, prilejuită de lansarea publicațiilor proprii: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Seria Historica, XLVI/2007, XLVII/2008, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Seria Humanistica, v/2007, VI/2008, Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, 16/2007, 17/2008. Cu acest prilej s-au purtat discuții referitoare la lucrările lansate și cu deosebire asupra perspectivelor acestora.

 

 1. Simpozionul: Semantica realității sociale, 10 iunie 2008.

 2. Simpozionul: Actualități în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie.

 3. Simpozionul: Probleme actuale în dreptul intern și internațional, 13 iunie 2008.

 4. Simpozionul: Din istoria științelor și tehnicii, 14 iunie 2008.

 5. Masă rotundă: Actualități în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie 2008.

 6. Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, 12 iunie 2008,

toate în cadrul Zilelor Academice Clujene.

 1. Sesiunea științifică anuală cu participare națională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca, ediția a XVII-a, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu următoarele secțiuni: drept, economie, filosofie, psihologie-pedagogie și sociologie-antropologie.

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni și studenți din centrele universitare Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu, precum și trei cercetători din Republica Moldova. Manifestarea s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanților. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea științifică anuală, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 78 pagini (în limba engleză).

 

III. Romanian and international sessions at the Institute of History George Baritiu" was co-organizer:

 1. Sesiunea științifică Istorie și civilizație în nord-vestul României, Zalău, Bocșa, 9-10 octombrie, în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Sesiunea a fost dedicată împlinirii a 160 de ani de la revoluția din 1848 și împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Simion Bărnuțiu.

 2. Conferința internațională Matthias Corvinus and his Time, Cluj-Napoca, 23-26 octombrie 2008, în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu Centrul de Studii Transilvane, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, dedicată împlinirii a 550 de ani de la urcarea pe tronul Ungariei (1458) a regelui Matei Corvin și a 565 de ani de la nașterea sa în orașul Cluj (1443); Participanți din 14 țări, cu 120 de comunicări.

 3. Simpozion internațional (a XIII-a ediție) Punți trainice între românii de pretutindeni „Banatul – Trecut istoric și cultural, Novi Sad (Voivodina-Serbia), 31 octombrie – 2 noiembrie 2008, simpozion organizat de Societatea Română de Etnografie și Folclor Voivodina, Muzeul Voivodinei, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.