Silviu-Gabriel TOTELECAN

Lucrări disponibile on line   

Personal website               

POSTUL OCUPAT

cercetător științific gradul II

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

sociologie, antropologie, drept

 

FUNCȚIA

șef de sector la Sociologie și Științe economice și juridice

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

Str. Mehedinți, nr. 4, ap. 29, 400669 Cluj-Napoca

e-mail: silviu.totelecan@gmail.com, telefon: +40744627630

 

DATA NAȘTERII

1975 martie 26

 

LOCUL NAȘTERII

Huedin, Cluj-Napoca, România

 

STUDII

    Liceale

Liceul de Informatică „T. Popoviciu”, Cluj-Napoca, 1989-1993, anul susținerii bacalaureatului: 1993

    Universitare

1. Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Sociologie, Cluj-Napoca, 1993-1997, anul susținerii licenței: 1997, specialitatea sociologie;

2. Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, 1999-2002 și  Universitatea „Bogdan Vodă”, Facultatea de Drept, Cluj-Napoca, 2002-2003, anul susținerii licenței: 2008

    Postuniversitare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca, 1997-1998, Studii Aprofundate în „Dezvoltare zonală și comunitară” (specialitatea sociologie), susținerii disertației: 1998

    Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, sociologie, 1997-2003, anul susținerii doctoratului: 2003, „Vecinătatea, structuri și funcții în comunități din Munții Apuseni”

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- ACS stagiar: 01.04.1999-31.03.2000,

- ACS: 01.04-30.09.2000,

- CS: 01.10.2000-31.07.2002,

- CS III: 01.08.2002-31.12.2007,

- CS II: 01.01.2008- prezent

    Activitate didactică

Dezvoltare Regională, Stratificare Socială, Mobilitate Socială, Sociologie, Informatică și Metodologie în Științele Sociale – seminarii și/sau cursuri susținute în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Facultății de Științe Economice, Facultății de Studii Europene (UBB), respectiv Facultății de Filosofie, Sociologie și Antropologie a Universității „Avram Iancu” din Cluj-Napoca

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 foarte bine: engleză

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Politica rețelelor sociale și epistemologia pieții, CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu, [2011-2015].

- „Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din «a doua modernitate» românească”, 2008-2010

- „Strategii de viață – individuale și colective – în post-comunism. Evidențe empirice din Transilvania”, 2006-2007;

- „Transformări identitare și atitudini privind schimbarea în spațiul rural transilvănean”, 2002-2003; „Comunitatea între global și local”, 2004-2005;

- „Alternative paradigmatice în sociologia românească interbelică. Contribuții ale sociologiei clujene”,  2000-2002;

 

GRANTURI ACCESATE

 

Naționale -

- „Producția spațiului urban. Vizualizarea și reprezentarea inegalităților sociale cu ajutorul hărților digitale și hărților mentale”, 2006-2007, Ministerul Educație și Cercetării, cod CNCSIS 1364, tema nr. 19, Anexa Ia, colaborator, derulat;

- „Inegalități de locuire în orașele post-socialiste. Cartiere de vile în Cluj-Napoca”, 2004-2005, Ministerul Educație și Cercetării, cod CNCSIS 392, tema nr. 39, contractul nr. 33374/29.06.2004, colaborator, derulat;

Internaționale

- „Forests, trees and human health and wellbeing”, European Science Foundation, 2004, COST Action E39, colaborator, derulat;

-  „Gender-Disaggregated Data for Central and Eastern European Countries”, 2001, Food and Agriculture Organization of the United Nations, director, derulat;

- „Wohnungsmarkttransformation, räumliche Mobilität und räumlich-soziale Segregation in rumänischen Städten: Fallbeispiel Cluj-Napoca/Klausenburg (Rumänien), 1999, Deutsche Forschungsgemeinschaft, colaborator, derulat;

- „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities” (RuralJobs), 2008-2010, Programul Cadru 7 al UE (7th FWP), 2008-2010, membru al Grupului Consultativ Regional, în derulare.

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- Membru al European Association of Social Anthropologists (EASA)

- Membru al European Society for Rural Sociology (ESRS)

- Membru al The International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)

- Mmembru in “Groupe de Bruges”, Independent think tank on European agriculture and rural development

- Membru al comitetului de conducere al Asociației Sociologilor din România (ASR) 2012.

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- Comitetul de redacție al Anuarului Institutului de Istorie „G. Bariț” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Editura Academia Română

- Redactor șef adj. al revistei The International Journal on Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press.

- Colegiul de redacție a „Analele Universității din Oradea”, Seria Sociologie-Filosofie-Asistență Socială.

 

ALTELE

Membru în Consiliul Științific al Institutului.

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

I.A. CAPITOLE DIN CĂRȚI

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL: 29

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

NUMĂRUL TOTAL: 27

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 4

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 14

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE:

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 63 dintre care 27 la manifestări științifice internaționale

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

ghiduri de interviu, chestionare (cca. 9 tipuri de instrumente diferite elaborate și aplicate în cadrul a diverse proiecte de cercetare la care am colaborat și/sau coordonat)

 

 

Lucrări disponibile "on line":


(articol reprezentativ)

SILVIU G. TOTELECAN, Stat-națiune versus societate trans-națională. Ambivalențe românești post-aderare