Adrian T. SÎRBU

POSTUL OCUPAT

cercetător științific gradul III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

hermeneutică filosofică, deconstrucție, filosofie socială, teorie critică, estetică, teoria și practica traducerii de text filosofic

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0039-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

Str. Al. Vlahuță, Lamă A, ap. 49, 400310 Cluj-Napoca

e-mail: tropologique@yahoo.com, telefon: +40741935837

 

DATA NAȘTERII

1965 mai 1

 

LOCUL NAȘTERII

Timișoara, România

 

STUDII

    Liceale

Liceul de Matematică-Fizică „Emanoil Gojdu”, Oradea, 1979-1983, anul susținerii bacalaureatului: 1983

    Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie-Istorie, Cluj-Napoca, 1984-1988, anul susținerii licenței: 1988, specialitatea filosofie

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 1985-1988: redactor la revista Echinox (1986-1988: redactor-șef adjunct)

- 1988-1989: profesor la Borșa, jud. Maramureș (Istorie și Geografie)

- 1989-1990: instructor la Intreprinderea Cinematografică Județeană Bihor, Oradea

- 1990, dec.- 1992, aug.: filosof (post ocupat prin concurs) în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, filiala Cluj, departamentul de psihologie și filosofie

- 1992, aug.- 1997, nov.: cercetător titular în cadrul aceluiași institut

- din 1997, nov.: cercetător științific principal gradul III în cadrul aceluiași institut (din 2002, Departamentul de Studii Socio-Umane al Institutului de istorie „G. Bariț”)

    Activitate didactică

Seminarii de filosofie antică (“Platon”) la Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Filosofie al Universității Babeș-Bolyai (1991/1992). Seminarii de “Introducere în filosofie” la Universitatea Dimitrie Cantemir, Cluj, Facultatea de Management (1993-1999). Seminarii și cursuri de : “Semiologie”, “Hermeneutică”, “Propedeutică filosofică” la Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Filosofie al Universității Babeș-Bolyai (1996-2002). Curs de “Ontologia operei de artă” la Masterul de arte vizuale, Universitatea de Artă și Design, Cluj (1999-2009)

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 franceză (foarte bine), engleză (bine), germană (satisfăcător, citit)

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

Universitatea „Marc Bloch”, École Doctorale des Humanités, Strasbourg, Franța, stagii anuale de 3 luni în cadrul doctoratului în cotutelă (2001, 2002, 2003)

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

2009 – Cluj, România. 2008 – Berlin, Germania; Danemarca, Copenhaga; Franța, Paris. 2007 – Viena/Bratislava, Austria/Slovacia ; New York, SUA ; Franța, Paris. 2006 – Iași, România

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Politica rețelelor sociale și epistemologia pieții, CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu, [2011-2015].

- Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească, CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS I dr. Virgil Ciomoș (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu, [2009-2010].

- „Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din «a doua modernitate» românească”, 2008-2010

- Condițiile etico-politice ale ființei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană, 2006-2008

- Facticitate, istoricitate și configurare a lumii în filosofia contemporană, 2003-2005

 

 

GRANTURI ACCESATE

Naționale -

Internaționale

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

- 1986: Premiu pentru eseu filosofic al revistei Amfiteatru (București)

- 1985: Premiul 1 la Concursul național al studenților în filosofie

- 1982: Premiu pentru poezie al revistei Orizont (Timișoara)

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- membru al Association roumaine des chercheurs francophones en sciences sociales (ARCHES), din 2001

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- membrul în Comitetul științific internațional al revistei on-line La pensée libre (www.lapenseelibre.org), din 2006

- membru în comitetul de redacție al revistei de artă contemporană și teorie critică IDEA artă+societate, din 2003

- membru în consiliul editorial al editurii Idea Design & Print (din 2007); coordonator de colecție (“Refracții”), din 2008

 

ALTELE

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

I.a. Capitole din cărți 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

 

 NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în reviste de specialitate: 29

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

 • Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár (eds.), Genealogii ale postcomunismului, Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, 334 p.

 • Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár (eds.), Genealogies of Post-communism, Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, 342 p.

 • Communism in real effigy and its livink artwork (A Genealogical Outline of Post-Communist Mass-Culture in Romania), în Genealogies of Post-communism (Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár – ed.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 159-210.

 • Aurel Codoban sau pedagogia responsabilității prin libertate, în Comunicarea construiește realitatea: Aurel Codoban la 60 de ani,  (Timotei Nădășan – ed.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 41-46.

 • Comunismul în efigie reală și opera sa vie, în Genealogii ale postcomunismului (Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár – ed.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 161-208.

 • Notă asupra ediției (sau Despre editare), în vol. Philipe Lacoue-Labarthe, Ficțiunea politicului (Heidegger, arta și politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010, p. 5-18.

 • Aparatul critic la vol.: Philip. e Lacoue-Labarthe, Ficțiunea politicului (Heidegger, arta și politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010, p. 139-169.

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum:
7

 

VI. BIBLIOGRAFII -  

 

VII. TRADUCERI 
 • Philip. e Lacoue-Labarthe, Ficțiunea politicului (Heidegger, arta și politica), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2010, 170 p.

 • Claude Karnoouh: Aurel Codoban – portret al filosofului ca simplu cetățean, în Comunicarea construiește realitatea. Aurel Codoban la 60 de ani, Cluj-Napoca, IDEA Design & Print, 2009, p. 51-55, (trad. de Adrian T. Sîrbu).

 • Jacques Rancière: Spectatorul emancipat, „IDEA artă + societate”, nr. 32, Cluj-Napoca, 2009, p. 12-19, (trad. de Adrian T. Sîrbu).

 • Remo Guidieri: Despre arta contemporană. O discuție actualizată, „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, 2008, p. 207-220, (trad. de Adrian T. Sîrbu, neraportat).

 • Gérard Granel: Cine vine după subiect, „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, 2008, p. 235-238, (trad. de Adrian T. Sîrbu, neraportat).

 • Alain Badiou, Artă și filosofie (din Petit manuel d’inesthétique, Paris, Seuil, 1998), în „IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 15-22.

 • Philippe Lacoue-Labarthe și Jean-Luc Nancy: Panica politică, „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, 2008, p. 221-234, traducere și note de Adrian T. Sîrbu (neraportat).

 • Claude Karnoouh, Remo Guidieri – dincolo de bine și de rău (prefață la ediția română a L’Abondance des pauvres. Six aperçus critiques sur l’anthropologie, Paris, Seuil, 1984), în „Belșugul săracilor. Șase priviri critice asupra antropologiei”, Cluj, Idea Design & Print, 2008, p. 7-18.

 • Claude Karnoouh, Despre uitare ca leac al conștiinței nefericite, în „IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 133-135.

 • G.M. Tamás, Marx și eu după revoluția burgheză, în „IDEA artă + societate”,  nr. 29, 2008, p. 145-147.

 • Jacques Rancière, Nepriință în estetică (Introducere la Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004), în „IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 23-27.

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:
 • Subiectul în istoria lui (texte de: Philippe Lacoue-Labarthe și Jean-Luc Nancy, Gérard Granel, G. M. Tamás), în „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, Idea Design & Print și Fundația IDEA, 2008, p. 221-255 (co-editor Adrian T. Sîrbu) (neraportat).

 • Walter Benjamin: Despre limbaj și imagine, în „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, Idea Design & Print și Fundația IDEA, 2008, p. 5-35 (co-editor Adrian T. Sîrbu) (neraportat).

 • Presence(s) of art (texte de: Boris Buden, Bogdan Ghiu, Claude Karnoouh, Vlad Morariu, Remo Guidieri), în „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, Idea Design & Print și Fundația IDEA, 2008, p. 169-220 (co-editor Adrian T. Sîrbu) (neraportat).

 • Comité invisible, L’Insurrection qui vient, Paris, La Fabrique, 2007 (note, confruntare cu originalul și îngrijire ediție: Comitetul invizibil, Insurecția ce vine, volum publicat in IDEA artă + societate, nr. 35, Cluj-Napoca, 2010, p. 158-183).

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 5

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: 5

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:
24

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: 3

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE:  45