HOME

 

 

Zoltán SALÁNKI

Lucrări disponibile "online"    

POSTUL OCUPAT

cercetător științific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

sociologie

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 ALEEA AZUGA, NR.9, AP. 43, CLUJ-NAPOCA

 

DATA NAȘTERII

1972 octombrie 28

 

LOCUL NAȘTERII

ALEJD, BIHOR, ROMÂNIA

 

STUDII

    Liceale

LICEUL TEORETIC „A. MUREȘANU”, BISTRIȚA – 1987-1991, absolvit în 1991

    Universitare

UNIVERSITATEA„BABEȘ-BOLYAI”, FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE, CLUJ-NAPOCA, 1992-1996, 1996 licențiat în SOCIOLOGIE

    Postuniversitare

STUDII APROFUNDATE–, UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”, FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE, CLUJ-NAPOCA – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, 1996-1997

 

CURSURI DE PERFECȚIONARE:

- 1999, Mapa Consult Carl Duisberg-România, Camera de Comerț și Industrie Bistrița, Evaluarea personalului

- 1999, Camera de Comerț și Industrie Bistrița, Excel-pentru utilizatori Microsoft Office

    Doctorale

 UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA, SOCIOLOGIE, 2003 în curs.

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

2002-ASISTENT CERCETARE

2002-CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

2006-CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III

    Activitate didactică

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 bine - engleza

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 - Cluj-Napoca, 2-4 decembrie, Societatea Sociologilor din România și Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Prima Conferință Internațională a Societății Sociologilor din România: „Remaking the Social. New Risks and Solidarities”, Workshop-ul „Fenomene și procese psihosociale în țările post-socialiste”, cu comunicarea: Schimbări psihosociale în sfera relaționării preferențiale.

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Interferența instituțiilor, rețelelor sociale și a mass-media în consilierea și educarea relaționării preferențiale și a sexualității în mediul școlar, CS III drd. Salánki Zoltán, [2013-2015].

- Reconfigurarea piețelor maritale în contextual crizei socio-economice actuale, CS III drd. Salánki Zoltán, [2011-2012].

- Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale, CS III drd. Salánki Zoltán, [2009-2010].

- Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din “a doua modernitate” românească, 2008-2010

- Între realitate, simț comun și reprezentări sociale. O analiză interdisciplinară a proverbelor din spațiul românesc, ian. 2008 – 31 dec. 2008

- Strategii de viață (individuale și colective) în post-comunism. Evidențe empirice din Transilvania, 2005-2007

- Valențe sociologice și filosofice  în proverbe din spațiul românesc, 2005 –2007

- Transformări identitare și atitudini privind schimbarea în spațiul rural transilvănean, 2002-2004

- Alternative paradigmatice în sociologia românească interbelică. Contribuții ale sociologiei clujene, 2000-2002

 

GRANTURI ACCESATE

Naționale -

Internaționale

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

 

ALTELE

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate:13

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 9

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE:

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 19

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

 

 

Lucrări disponibile "on line":


(articol reprezentativ)

PRIVAT vs. PUBLIC – NEGOCIEREA NORMEI SOCIALE

Format:    HTML


 

Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie “George Bariț”

 

CONTURAREA UNEI IDENTITĂȚI RURALE

Format:    HTML

Conceptul “arousal”. Utilizarea lui în științele sociale.

Format:    HTML

Spațiul rural românesc între identitate și globalizare

Format:    HTML

Venczel József – personalitate marcantă a cercetării sociale maghiare din Ardeal

Format:    HTML