HOME

 

Florența  LOZINSKY
(n. Stăvărache)

Lucrări disponibile "online" 

POSTUL OCUPAT

cercetător științific

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

sociologie

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 e-mail: urbisflor@yahoo.com, tel. 0740610951

 

DATA NAȘTERII

1976 martie 24

 

LOCUL NAȘTERII

ONEȘTI, BACĂU, ROMÂNIA

 

STUDII

    Liceale

Grup Școlar de Chimie Industrială, Onești – 1990-1994, anul susținerii bacalaureatului -1994

    Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca – perioada 1995-1999, anul susținerii licenței - 1999, specialitatea - sociologie

    Postuniversitare

masterat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Dezvoltare zonală și comunitară, 1999-2000

    Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială perioada 2001-2009 stagiu de pregătire la doctorat finalizat în 30 ian. 2009 cu sustinerea publică a tezei de doctorat: Traian Herseni. Sociolog și antropolog.

 

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 15.02.2001- 01.03.2002  - asistent cercetare stagiar ½ normă*

- 01.03.2002 – 01.12.2003  - asistent cercetare*

- 01.12.2003 – prezent     - cercetător științific*

* în cadrul Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie “G. Barițiu”, Cluj-Napoca.

    Activitate didactică

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 – engleză: satisfăcător

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Catedra de Sociologie & Catedra de Științe Politice și Administrație Publică, Fundația pentru o Societate Deschisă; Școala de statistică socială 3-13 mai 2000, atestat.

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 2001, România, The Rural House Between Tradition and Modernity.

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

-  Alternative paradigmatice în sociologia românească interbelică. Contribuții ale sociologiei clujene , 2001-2002 (în colab.)

-  Transformări identitare și atitudini privind schimbarea în spațiul rural transilvănean,  2003-2005 (în colab.)

-  Strategii de viață (individuale și colective) în post-comunism. Evidențe empirice în Transilvania, 2006-2007 (în colab.)

-  Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate românească” , 2008-2010 (în colab.)

-  Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin, CS dr. Florența Lozinsky, [2009-2010].

-  Târgul rural transilvănean la confluența între tradițional și modern, CS dr. Florența Lozinsky, [2011-2012].

-  Economia domestică rurală: pattern-uri ale gospodăririi, CS dr. Florența Lozinsky, [2013-2014].

 

 

GRANTURI ACCESATE

 

Naționale -

 

Internaționale

-

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

Membru al Asociației Sociologilor din România

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

 

ALTELE

2003.  1-15 sept. 2003 schimb interacademic cu Academia de Științe a Republicii Moldova, Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept.

2004.  26 oct. – 2 nov. 2004 schimb interacademic cu Academia de Științe a Republicii Moldova, Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept.

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

I.A. CAPITOLE DIN CĂRȚI

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate: 10

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 19

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 11

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE:

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 26

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

 

 

 

Lucrări disponibile "on line":


(articol reprezentativ)

TRAIAN HERSENI. CÂTEVA CONSIDERAȚII ASUPRA DISTANȚEI SOCIALE

Format:    HTML


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie “George Bariț”

 

SOCIOLOGIA CLUJEANĂ INTERBELICĂ. REPERE TEORETICE ȘI EMPIRICE

Format:    PDF (4 MB)

Traian Herseni și “Gând Românesc”

Format:    HTML

Monografia sociologică și dezvoltarea durabilă

Format:    HTML