Ionuț-Constantin ISAC

Lucrări disponibile "online"    

POSTUL OCUPAT

cercetător științific I

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

filosofie

 

FUNCȚIA

șef colectiv filosofie

Proiect managerial

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 E-mail: isac.ionut@cluj.astral.ro; Tel: 0040-264-592783

DATA NAȘTERII

1965 mai 12

 

LOCUL NAȘTERII

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, ROMÂNIA

 

STUDII

    Liceale

Liceul „N. Bălcescu” din Cluj-Napoca, profil Matematică-Fizică (1979-1981), Liceul Industrial   Nr. 4 din Cluj-Napoca, profil Electronică industrială (1981- 1983); Bacalaureat în Electronică industrială (1983)

    Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-­Filosofie, secția Filosofie-Istorie (1984-1988), licența în 1988, specializarea Filosofie-Istorie

    Postuniversitare

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-­Filosofie, Școala de înalte studii postuniversitare istorice și filologice, specialitatea Istorie-Filologie (1991-1993)

    Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, specialitatea Filosofie. Ontologie și metafizică (1990-1996). Doctoratul susținut în data de 11.10.1996. Titlul tezei de doctorat: Modelul ontologic ortofizic

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- asistent de cercetare la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Cluj-Napoca al Academiei Române, Sectorul Sociolo­gie-Filosofie, (cu normă întreagă și carte de muncă, 1990-1992);

- cercetător științific (cumul, 1992-1998) la ICSU;

- cercetător științ­ific III (cu carte de muncă, 1999-2000) la ICSU;

- cercetător științific II (cu carte de muncă, 2000-2003) la    Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al  Academiei Române;

- cercetător științific I (2003 – prezent) la aceeași instituție

    Activitate didactică

- profesor titular (cu carte de muncă) la Liceul „M. Viteazul” Turda, Jud. Cluj, Catedra de științe sociale; predare discipline socio-­umane (istorie, economie politică, filosofie), dirigenție (1988-1990);

- profesor detașat (cu carte de muncă) la Liceele „S. Brassai”, „A. Iancu” și „Gh. Șincai” Cluj-Napoca, Catedra de științe sociale; predare discipline socio-umane (istorie, economie politică, filosofie), (1990-1991);

- asistent titu­lar (cu carte de muncă, 1992-1994) la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-­Filosofie (1992-1997) și Facultatea de Psihologie și Științele Educației (1997-1998), Catedra de Științele Educației;

- lector titular (idem, 1994-1998); predare și seminarizare în domeniul științelor educației (pedagogie generală, istoria pedagogiei, filosofia educației);

- lector asociat (cumul) la Universitatea Ecologică „D. Cantemir” din  Târgu-Mureș, Facultatea de Psihologie (1996-1998); predare și seminari­zare pedagogie;

- lector asociat (plata cu ora) la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Științe Socio-Umane; (1997-2003); predare și seminarizare psihologie școlară și educațională, logică;

- lector asociat (contract prestări servicii/plata cu ora) la Universitatea „V. Goldiș” din Arad, Colegiul Pedagogic Universitar din Sighetu Marmației, Maramureș; 1999-2001); predare și seminarizare în domeniul științelor educației (pedagogie, teoria și metodologia instruirii, teoria evaluării, introducere în pedagogie, cercetare pedagogică, doctrine pedagogice contemporane);

- asistent asociat (cumul) la Universitatea „A. Iancu” din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie, Filosofie și Jurnalistică, 2000/2001); seminarizare istoria filosofiei antice

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

foarte bine: engleza, franceza

bine: italiana

satisfăcător: germana

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

- Universitatea din Lisabona, Portugalia, Departamentul de Științe ale Educației (1993);

- Universitatea din Neuchâtel, Institut Romand de Recherches et de Documentation Pedagogiques și Institut de Recherches Herméneutiques et Systématiques, Neuchâtel, Elveția (1994, 1995);

- Universitatea din Pittsburgh, Pennsylvania (SUA), Departamentul de Științe Politice, bursă de cercetare și conferințe sistem Exchange Visitor în domeniul Higher Education Administration and Compared Philosophy of Education, oferită de USIA (United States Information Agency), 1994;

- Universitatea din Louvain-la-Neuve, Departamentul de Filosofie, Belgia (1996);

- Universitatea Paris-Sorbona, Departamentul de Filosofie, Franța (1996);

- Universitatea Notre-Dame de la Paix, Departamentul de Filosofie, Namur, Belgia (1999);

- Universitatea din Nantes, Departamentul de Filosofie, Franța (2004);

- Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei (2005, 2006, 2007)

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

1993 – Elveția, Portugalia; 1994 – România, Elveția, Statele Unite ale Americii; 1995 – România, Elveția, Republica Moldova; 1996 – România, Franța, Belgia; 1997 – România; 1998 – România; 1999 – România, Belgia; 2000 – România; 2001 – România; 2002 – România, Franța; 2003 – România; 2004 – România, Germania; 2004 – România, Franța, Germania; 2005 – România; 2006 –România, Ungaria, Germania; 2007 – România, Republica Cehă; 2008 – România

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Evoluția spiritului critic în gândirea românească modernă (2000 – 2002);

- Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă (2003 – 2008). Tema s-a îcheheiat în 2008. 

- Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relațiilor cu Republica Moldova. Valori naționale și valori europene în mitologia politică post-comunistă în România și Republica Moldova (2006-2008)

- Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel, CS I dr. Ionuț-Constantin ISAC; CS dr. Attila Varga, colectivul de istorie modernă, [2009-2010].

- Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La izvoarele poezie, CS I Dr. Ionuț-Constantin Isac, [2011-2012].

- Valorificarea gândirii filosofice și sociologice din Transilvania. (2009-2013)

- Reeditarea lucrării lui Dumitru Isac, Cunoaștere și transcendență, (prima ediție 1943), CS I Dr. Ionuț-Constantin Isac, [2013].

 

 

GRANTURI ACCESATE

Naționale -

- Grantul nr. 79 (02), titlu: Enciclopedia personalităților revoluției de la 1848-1849 din Transilvania (români, maghiari, germani, armeni, evrei, sași), Academia Română, perioada 2005-2007, membru. Grantul a fost derulat prin Institutul de Istorie „G. Bariț” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca;

- Grantul nr. 12 (12), titlu: Valori și idei românești în paradigma cultural filosofică europeană, Academia Română, perioada 2005-2007, membru colaborator. Grantul a fost derulat prin Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” din București al Academiei Române

Internaționale

- Identificarea și cercetarea subiecților cu nevoi speciale (dizabilități) de educație, program TEMPUS S-JEP 09125-95, perioada 1995-1998, membru. Grantul a fost derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Științele Educației;

- Identificarea și cercetarea subiecților cu nevoi speciale (dizabilități) de educație, TEMPUS CME 1131-95, perioada 1995-1998, membru. Grantul a fost derulat prin Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Științele Educației

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

- premiul pentru eseu și studii de filosofia științei acordat de Filiala Mureș a Uniunii Scriitorilor din România și Revista de filosofie și literatură „Târnava” în cadrul Festivalului „Lucian Blaga”, ediția a II-a, Tg.-Mureș, 29 iunie 2002;

- premiul pentru debut în poezie acordat de Filiala Mureș a Uniunii Scriitorilor din România și Revista de filosofie și literatură „Târnava” în  cadrul Festivalului „Lucian Blaga”, ediția a II-a, Tg.-Mureș, 28 iunie 2003

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- membru al Asociației filosofice internaționale „Ferdinand Gonseth” din Bienne - St.Imier, Elveția (din 1993);

- membru fondator al Centrului „Phoenix“ de dialog și consiliere a tineretului, Cluj-Napoca (din 1995);

- membru al Comisiei Pedagogice Naționale a ANUP (Asociația Națio­nală a Universităților Populare),  București (din 1996);

- membru fondator al Fundației Internaționale pentru Știință și Cultură „Ștefan Lupașcu” din  Iași și secretar al filialei Cluj-Napoca (din 1997);

- membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România (din 1999); secretar al filialei Cluj-Napoca (din 2008);

- membru colaborator al Societății Filosofice Francofone din România (din 2000), afiliată la ASPLF (Asociația  internațională a Societăților Filosofice de Limbă Franceză);

- co-președinte (împreună cu C. Ioniță) al sub-grupului de Cercetări Interdisciplinare și Interculturale privind Modelarea Structural-Fenomenologică al CRIFST/ DLMFS (din 2002)

- coordonator al Atelierului de Cercetări Transdisciplinare „Basarab Nicolescu”, Cluj-Napoca (2002-2003);

- membru al Societății Culturale „Lucian Blaga” Cluj-Napoca (din 2003);

- membru asociat și, ulterior, membru titular al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Divizia de logică, metodologia și filosofia științei (din 2001); secretar al biroului filialei Cluj-Napoca (din 2007)

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- editor-șef adjunct al seriei de volume Filosofia științei integrative (în curs de apariție), sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România (din 2001);

- redactor-colaborator al Revistei de Filosofie și Literatură „Târnava”, Tg-Mureș (din 2001); șef de departament (din 2004);

- membru în colegiul de redacție al Revistei „Noema” a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (din 2002);

- referent științific în filosofie al seriei de volume  „Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Barițiu”, apărute la Editura „Argonaut”, Cluj-Napoca (începând din 2002);

- membru în colegiul de redacție al Anuarului Institutului de Istorie „G. Barițiu” Cluj-Napoca (din 2003);

- membru în colectivul de redacție al Revistei „Paideia” (din 2003);

- membru în colegiul consultativ al Analelor Universității «Ștefan cel Mare» din Suceava, Seria Filosofie și Discipline Socio-Umane

 

 

ALTELE

- membru al Comisiei internaționale de nominalizare a candidaților pentru premiile Fundației Inamori din Kyoto (Japonia) în domeniul filosofiei (1996, 2000 și 2004);

- nominalizat pentru Dictionary of International Biography, de către International Biographical Centre, Cambridge, Marea Britanie (1999);

- nominalizat pentru titlul „Man of the Year 2004” de către American Biographical Institute din Raleigh, North Carolina, SUA (2004);

- Membru al grupului de reflecție interdisciplinar al Asociației „Ferdinand Gonseth”, coordonat de Prof. François Bonsack și Nicolas Péguiron (Bienne, Elveția) pe teme de filosofia științei, sistemică, valorificarea operei filosofice a lui F. Gonseth etc. (din 1993);

- Membru al grupului de reflecție coordonat de Prof. Eric Schwartz (Universitatea din Neuchâtel, Elveția) pe teme de sistemică, filosofia științei, globalizare etc. (din 1993).

- Coordonator post-doctorat - membru (tutore bursieri) în cadrul grantului ID „Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări, dezbateri perspective”, contract de finanțare POSDRU/89/1.5/S/56815 (2010-2013), derulat de Academia Română, Filiala din Iași și Universitatea de Nord din Baia Mare.

 

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE

- Bienne și Neuchâtel, Elveția, Asociația „Ferdinand Gonseth” și Institutul Metodei” (1993-1996);

- Universitatea din Pittsburg, Pennsylvania, SUA (1994);

- Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe a Moldovei (2006-2008)

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

 

I.A. CAPITOLE DIN CĂRȚI

 

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 43

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 43

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: 5

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 14

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: 10

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 86

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

 

 

Lucrări disponibile "on line":


(articol reprezentativ)

A PARALLEL BETWEEN THE STRUCTURAL-PHENOMENOLOGICAL PERSPECTIVE AND THE PARADIGM OF TRANSDISCIPLINARITY

Format:    HTML    PDF


 

Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie “George Bariț”


INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA  STRUCTURAL-FENOMENOLOGICĂ. PARADIGMA ORTOFIZICII

Format:    PDF


METAMORFOZELE GÂNDULUI VOL. 1 IPOSTAZE ALE IDEII DE REALITATE FIZICĂ

Format:    PDF


ÎN CĂUTAREA MODELULUI PAIDEIC

Format:    PDF


DOUĂ PARADIGME FILOSOFICE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ: KANT ȘI WITTGENSTEIN

Format:    HTML


“EPISTEMOLOGIA FĂRĂ SUBIECT CUNOSCĂTOR” – O ABORDARE METAFILOSOFICĂ

Format:    HTML


PERSPECTIVE  ASUPRA  REALITĂȚII FIZICE

Format:    HTML

 

 

LUCIAN BLAGA DESPRE VIITORUL FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI

Format:    HTML

 

 

PROLÉGOMÈNES À UNE RECHERCHE: SCÉNARIOS SYMBOLIQUES, MYTHOLOGIE ET MANIPULATION DANS LES „MINÉRIADES” EN ROUMANIE

Format:    HTML

 

TRANSDISCIPLINARY EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS IN ROMANIA

Format:    HTML