Mihaela GLIGOR

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător Științific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

filosofie

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 E-mail: mihaelagligor@gmail.com

 

DATA NAȘTERII

1977 iunie 23

 

LOCUL NAȘTERII

Brad, jud. Hunedoara, România

 

STUDII

    Liceale

1991-1995, Liceul teoretic „Avram Iancu” Brad, Hunedoara, Secția Matematică – Fizică, Bacalaureat: 1995.

    Postliceale

1996-1997, Colegiul „ConSoft Computers” Sibiu, Domeniul Informatică, Limbaje de programare, Contabilitate. Diplomă de analist programator: 1997.

    Universitare

1997-2001, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Licență: 2001.

    Postuniversitare

2001-2002, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Studii Aprofundate de Filosofia Umanului (Masterat): 2002.

    Doctorale

2002-2006, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie, Școala Doctorală Paradigma Europeană. Titlul tezei: Mircea Eliade și Extrema Dreaptă Românească. Susținerea tezei: 14 iulie 2006.

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 2007 – cercetător științific III

    Activitate didactică

- 2001-2002 Preparator la disciplina Filosofia Religiilor în cadrul Catedrei de Filosofie Sistematică a Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

- 2005-2006 Titular al cursului (facultativ) intitulat A treia cale. Un eșec politic și filosofic, susținut în cadrul Facultății de Studii Europene a Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleză – foarte bine

Germană - satisfăcător

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

- 4 februarie – 1 iulie 2009, bursă postdoctorală ICCR (Indian Council for Cultural Relations), la Jadavpur University din Calcutta, Department of Philosophy, Centre for Advanced Study in Philosophy.

- 1-14 mai 2012: Vizita de cercetare-documentare la Ierusalim, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Romanian Jewry.

 - 31 august – 14 septembrie 2012: Vizita de cercetare-documentare la Ierusalim, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Romanian Jewry.

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

- 2005 Participare la Festivalul Internațional “Lucian Blaga” Cluj-Napoca – ediția a 15-a, 5-7 mai 2005, prilejuit de aniversarea a 110 ani de la nașterea poetului și filosofului.

- 2007 Participare la Manifestările științifice internaționale – Colocviile Mircea Eliade, Ediția a IV-a, Centenar Mircea Eliade, 30-31 martie 2007, Sighișoara. Manifestări organizate de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar al Județului Mureș, Primăria Municipiului Sighișoara, Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara, Asociația Culturală „Dieter Schlesak” Sighișoara.

- 2007 Participare la International Seminar on HISTORY OF RELIGIONS to mark the centenary of Mircea Eliade (1907-1986), 8-10 Octombrie 2007, New Delhi, India. Lucrarea: Mircea Eliade’s Romanian Past. Religion and Politics.

- 2007  Participare la Panel Discussion ”Orientalism Revisited” at Victoria Memorial Kolkata, 13 octombrie 2007, Kolkata, India.

- 2008 Participare la International Seminar on Religion and Science, 12 – 15 februarie 2008, organizat de The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, India; lucrarea cu tema The History of Religions in Romania after Mircea Eliade.

- 2008 Participare la Panel Discussion pe tema Religion in Globalised Society, organizat la Jadavpur University, Centre of Advanced Study in Philosophy, Kolkata, India, 18 februarie 2008; lucrarea Religion in 21st Century.

- 2008 Participare Conferința internațională AnthropoEast: The Europenisation of Balkans – The Balkanisation of Europe, 3rd Edition, Craiova, 26 – 29 noiembrie 2008; lucrarea Interpreting the Legend of Master Manole in Multicultural Europe.

- 2009 Visiting Fellow la Department of Sociology, Panjab University, Chandigarh, India; 18 martie 2009. Conferința susținută: Mircea Eliade. The Quest. Life, Religion, Faith.

- 2009 Visiting Fellow la Department of Philosophy, Panjab University, Chandigarh, India; 19 martie 2009. Conferința susținută: Mircea Eliade and his political involvement.

- 2009 Participare la International Conference on Interface between East and West: Multiculturalism and Identity. What can Sociology and Religious Studies Contribute to the Making of a Better Society, 10-12 iunie 2009, organizata de Department of Sociology, Jadavpur University Kolkata in colaborare cu Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Sweden, la Jadavpur University, Kolkata.

- 2009 Participare la Tagore Beyond Borders, 4-6 decembrie 2009, manifestare organizata de ICCR (Indian Council for Cultural Relations) si Guvernul Indiei, la Kolkata. Comunicarea: Tagore in Romania.

- 2011 Participare la conferința internațională Publishing in India: Challenges and Opportunities, organizată de Ambedkar University, New Delhi, 17-18 ianuarie 2011, la India International Centre.

- 2011 Participare la conferința internațională Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millenium, organizată de Rabindra Bharati University, Kolkata, 27-29 ianuarie 2011. Lucrarea susținută: The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View.

 

2012 - Participant la / (Co-)Organizator al următoarelor conferințe internaționale:

    a) 29 martie 2012, la Biblioteca Metropolitană București, invitat dr. Henry Pernet.

   b) 2 aprilie 2012, Seminarul international Mircea Eliade between the History of Religion and the Fall into History, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie George Baritiu, DCSU. Invitati: dr. Henry Pernet si dr. Laura Grillo.

   c) 30 martie 2012, la Biblioteca Central Universitară București, Conferința cu titlul: Lasting Impressions: Mircea Eliade, invitat dr. Henry Pernet.

   d) 5 iunie 2012, la Biblioteca Metropolitana București, invitat prof. dr. Douglas Allen

 

2012 - Participare la conferinta internationala Universalistic Religion & Multi-Cultural Society: Tagore's Contribution (A Tribute to Rabindranath Tagore on completion of his 150th Birth Anniversary), manifestare co-organizata de International Forum for Studies in Society and Religion (IFFSR); Indian Council for Cultural Relations (ICCR) si Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata, India, la Jadavpur University intre 6-8 iulie 2012. Lucrarea: The Innermost Truth: Rabindranath Tagore on Religion.

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Membru în echipa de cercetare a temei: “Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relațiilor cu Republica Moldova. Valori naționale și valori europene în mitologia politică post-comunistă în România și Republica Moldova” (2006-2008), responsabil temă, CS I dr. Ionuț Isac.

- Membru în echipa de cercetare a temei: Valorificarea gândirii sociologice și filosofice din Transilvania (2009-2013).  Activitate propusă pentru anul 2009: Spațiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranția. Activitate in anul 2010: Eugeniu Sperantia, excurs biobibliografic. Proiect de cercetare pe 2011: Recuperarea și valorificarea corespondenței inedite dintre Mircea Eliade și Henry Pernet.

- Proiect pentru anul 2012: Între filosofie și medicină. Folclorul medical în viziunea lui Mircea Eliade și Valeriu Bologa

 

GRANTURI ACCESATE

 

Naționale

- 2003 –  Membru în echipa de realizare a Grantului Filosofie românească și filosofie europeană la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Cluj în perioada 1919-1948, finanțat de CNCSIS între 2003-2005.

- 2011-2013, Director al grantului PD cu titlul „The Intellectual Origins of anti-Semitism. Cultural Elements and Symbolic Representations in Interwar Romania”; cod proiect: PN-II-RU-PD-2011-3-0014; http://uefiscdi.gov.ro. http://gligor.humanistica.ro;

 

Internaționale

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE, NOMINALIZĂRI

- Nominalizare la categoria Debut la Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2007 cu lucrarea Mircea Eliade. Anii tulburi. 1932-1938, Prefață de Liviu Antonesei, București, Editura EuroPress Group, 2007.

- Premiul Sergiu Al-George al RICA (Romanian-Indian Cultural Association) & Ambasada Indiei la București, pe anul 2009, pentru volumul India. Însemnări, eseuri, jurnal, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărții de Știință”, 2009, 188 p, ISBN: 978-973-133-598-8 și pentru aportul adus la răspândirea culturii indiene în România

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- 2004 – Membru LITER ART XXI Voices across Nations, International Association of Romanian Writers & Artists (Asociația Internațională a Scriitorilor și Oamenilor de Artă Români).

- 2005 – Membru fondator al Asociației Române de Studii Religioase (ARSR).

- 2011 – Membru fondator  și Vice-președinte al Centrului Cultural Rabindranath Tagore, Timișoara

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- Redactor șef: The International Journal on Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008. http://www.socio.humanistica.ro

- Manuscript-editor: Logos Architekton, Journal of Logic and Philosophy of Science, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2007, 2008.

- Redactor invitat (responsabil număr): Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles, no. 3-4, Autumn-Winter 2007. Tema: Mircea Eliade – Le défi de l’histoire, București, Institutul Cultural Român, 2007.

- Redactor invitat (responsabil număr): Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Philosophia, no. 1, 2006. Tema: Mircea Eliade, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2006.

 

ALTELE (CitĂRi În Volume)

- Sorin Alexandrescu, Mircea Eliade, dinspre Portugalia, București, Editura Humanitas, 2006.

- Florin Țurcanu, Mircea Eliade. Prizonierul istoriei, București, Editura Humanitas, 2005 (ediția a II-a, 2007).

- Andrei Oișteanu, Religie, politică și mit. Texte despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu, Iași, Editura Polirom, 2007.

- Mircea Handoca, Mircea Eliade. Biobibliografie, vol. 4, 1999-2007, București, Criterion Publishing, 2007.

- Mihai Posada, Publicistica lui Mircea Eliade, București, Criterion Publishing, 2006.

- Traian Vedinaș, Bătăliile mistagogului: Mircea Eliade și politicele anilor '30, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2007.

- Mircea Handoca, Mircea Eliade și contemporanii săi, București, Editura Lider, 2009.

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE

-  29.01.2008 – 21.02.2008 stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, India.

-  12.05.2008 – 19.05.2008 stagiu de cercetare la Universitatea din Brescia, Italia.

04.02.2009 – 01.07.2009, ca bursier ICCR (Indian Council for Cultural Relations), stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Kolkata, India; la The Asiatic Society, Kolkata, India și la Biblioteca Jadavpur University, Kolkata, India. Subiectul cercetării: „Filosofia religiilor la Rabindranath Tagore”, subiect abordat în cadrul bursei postdoctorale cu tema „Nostalgia Originilor la Mircea Eliade și Rabindranath Tagore”.

-  07.12.2009 – 26.12.2009 stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gol Park, Kolkata, India; la The Asiatic Society, Kolkata, India și la Biblioteca Jadavpur University, Kolkata, India

-  21.01.2011 – 09.02.2011 stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, Biblioteca Jadavpur University, Kolkata și la The Asiatic Society, Kolkata. Subiectul cercetării: Filosofia lui Rabindranath Tagore.

-  114 mai 2012: Vizita de cercetare-documentare la Ierusalim, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Romanian Jewry.

-   31 august – 14 septembrie 2012: Vizita de cercetare-documentare la Ierusalim, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Romanian Jewry.

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate: 25.

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 29.

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

COLECȚII COORDONATE

Coordonator al Colecției Biblioteca Indiană, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărții de Știință”.

Volume apărute în colecție și în curs de apariție:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 22

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 40

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: 5

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 24

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

XV. ALTELE