HOMEÈ

Marius FLOREA

   

POSTUL OCUPAT

cercetător științific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

psihologie

 

FUNCȚIA

 

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 E-mail: mariusflorea24@yahoo.com

 

DATA NAȘTERII

1967, februarie, 24

 

LOCUL NAȘTERII

Luduș, Jud. Mureș, România

 

STUDII

    Liceale

1981 – 1985 studii liceale – Colegiul Național “Al. Papiu-Ilarian” Tg.-Mureș.

    Universitare

1986 – 1991 studii universitare – Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie. Licențiat în specializarea Filosofie-Psihologie cu teza “Radiografia relaților interpersonale în grupul-clasă”, coord. șt. Prof. univ. dr. Ioan Radu.

    Postuniversitare

    Doctorale

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, doctorand în specialitatea psihologie cu tema “Particularitățile agresivității la persoanele aflate în detenție”, coord. șt. Prof. univ. dr. Ioan Radu. Stadiu: susținerea tezei.

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 1992 – 1993 – cercetător științific stagiar la Institutul de Istorie “George Barițiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sectorul Cercetări Psihologice al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca.

- 1993 – 1996 – cercetător științific atestat(aceeași instituție).

- 1996 – 2000 – coordonatorul proiectului “Adaptarea socială a tinerilor cu comportament deviant” din cadrul aceleiași instituții.

- 1996 – 2009 – cercetător științific principal gr. III(aceeași instituție).

- 2009 – 2012 – coordonatorul Proiectului de cercetare “Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițiile societății românești actuale” din cadrul aceleiași instituții.

 

 

    Activitate didactică

- sept. 1991 – dec. 1991 – profesor titular, catedra socio-umane la Colegiul Național “Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte (discipline predate: psihologie, logică, filosofie, economie).

- Din 1993 lector asociat(în regim plata cu ora) la Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, pentru disciplinele: Psihologie educațională, Psihologie socială și Psihologia delincvenței juvenile.

- 1994 – 2000 lector asociat(în regim plata cu ora) la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Departamentul de Perfecționarea Personalului Didactic, pentru disciplina: Psihologie educațională.

- 1997 – 2005 lector asociat la Universitatea “Avram Iancu” Cluj-Napoca, Facultatea de Pedagogie Socială, pe disciplinele: Psihologie educațională, Psihologie socială și Psihopatologia comportamentului deviant.

- nov. 1999 – apr. 2000 lector în cadrul Programului de pregătire a judecătorilor din județul Cluj “Justiția penală pentru minori” organizat de Centrul experimental de Probațiune Cluj-Napoca, Tribunalul Județean Cluj și Prison Fellewship România.

- nov. 2000 – apr. 2001 lector în cadrul Programului de pregătire a procurorilor din județul Cluj “Justiția penală pentru minori” organizat de Centrul experimental de Probațiune Cluj-Napoca, Tribunalul Județean Cluj și Prison Fellewship România.

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Bine – Franceză

Satisfăcător - Engleză

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Proiectul VI/1: Mecanisme psihosociale ale autonomiei individuale la vârsta adolescenței (2000 – 2007).

- Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițiile societății românești actuale, CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, [2008-2012].

- Aspecte ale comportamentului moral ca proces în condițiile societății românești contemporane:angajare și dezangajare morală, CS III drd. Lucia Faiciuc (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Marius Florea, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, [2013-2015].

 

 

GRANTURI ACCESATE

Naționale -

Internaționale-

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- Din 1998 membru fondator al Asociației pentru sprijinirea copiilor superior dotați, talentați și creativi “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca.

- Din august 2003 full individual member în “European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice”, Leuven, Belgium.

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

2003 - 2006 membru în comitetul redacțional al Anuarului Institutului de Istorie “George Bariț” din Cluj-Napoca, Series Humanistica.

 

ALTELE

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate: 5

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum – 16

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE:

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 43

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.: 6