Lucia FAICIUC

Curriculum vitae    

Lucrări disponibile "online"    

POSTUL OCUPAT

cercetător științific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

psihologie

 

FUNCȚIA

 

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

e-mail: luciafaiciuc@yahoo.com

 

DATA NAȘTERII

1970 noiembrie 26

 

LOCUL NAȘTERII

Dragomirești, Maramureș, România

 

STUDII

    Liceale

Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu", Cluj-Napoca - 1985-1989, bacalaureat în 1989

    Universitare

Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca – Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Psihologie, 1990-1995

    Postuniversitare

    Doctorale

Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca , Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, doctorandă în psihologie, 2001 – prezent, titlul tezei: " Dinamica reprezentărilor mintale în procesele raționamentului deductiv"

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 1996-1997, asistent de cercetare stagiar

- 1997-1998, asistent de cercetare

- 1999-2004, cercetător

- 2004- prezent, cercetător științific III

    Activitate didactică

- 1996-1997, logoped, Școala Ajutătoare Nr. 1, Cluj-Napoca

- 1997-1998, profesor de psihologie la Liceul "Onisifor Ghibu", Cluj-Napoca

- 1998-2002, seminarii de psihologie educațională și școlară la "Facultatea de Psihologie și Științele Educației", Universitatea "Babeș-Bolyai"

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

- engleză (foarte bine)

- franceză (bine)

- germană (satisfăcător)

- spaniolă (satisfăcător)

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

- 10-14 octombrie, 2000, Institutul de Psihologie din Budapesta al Academiei Ungare de Științe;

- 3-9 iunie 2002, Institutul de Psihologie din Budapesta al Academiei Ungare de Științe;

- 28 iunie- 11 iulie, 2004, , Institutul de Psihologie din Budapesta al Academiei Ungare de Științe;

- 23 august -30 august, 2006, Institutul de Psihologie Experimentală din Bratislava, Academia Slovacă de Științe;

- 2 septembrie-8 septembrie, 2007, Institutul de Psihologie din Praga, Academia Cehă de Științe

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Aspecte ale comportamentului moral ca proces în condițiile societății românești contemporane:angajare și dezangajare morală, CS III drd. Lucia Faiciuc (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Marius Florea, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, [2013-2015].

- Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițiile societății românești actuale, CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, [2008-2012].

- 2003-2007: colaborare la tema de cercetare: „Mecanisme psiho-sociale ale dezvoltǎrii autonomiei personale în perioada adolescenței”, având ca obiectiv studiul autonomiei în gândire ca o componentǎ a autonomiei personale;

- 2000 – 2002: colaborare la tema de cercetare: „Mecanisme și stiluri ale adaptǎrii sociale ale tinerilor superior dotați (cu referire la societatea româneascǎ contemporanǎ)”, având ca obiectiv studiul supradotǎrii în literaturǎ; colaborare la tema de cercetare: „Adaptarea socialǎ a tinerilor cu comportament deviant”, având ca obiective studiul factorilor implicați în determinarea comportamentului adictiv și stilurile cognitive asociate comportamentului agresiv;

 

GRANTURI ACCESATE -

Naționale -

Internaționale

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

2012 – Premiul Mircea Florian” al Academiei Române pentru lucrarea  Abordarea dinamică a proceselor cognitive superioare, Cluj-Napoca, Edit Argonaut, 2008, 499 p.

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE -

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE -

ALTELE -

Confirmarea titlului de doctor în Psihologie, pentru teza de doctorat Dinamica reprezentărilor mintale în procesele raționamentului deductiv. (2010).

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI -

I.a. Capitole din cărți

II. EDIȚII DE DOCUMENTE -

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE -

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

NUMĂRUL TOTAL  16

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

NUMĂRUL TOTAL 18

 

VI. BIBLIOGRAFII

 

VII. TRADUCERI

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE:

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 30

 

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

5 probe elaborate, 3 probe adaptate

 

 

Lucrări disponibile "on line":


Teză de doctorat (Rezumat): DINAMICA REPREZENTĂRILOR MINTALE ÎN PROCESELE RAȚIONAMENTULUI DEDUCTIV

PhD Thesis (Abstract): THE DYNAMICS OF THE MENTAL REPRESENTATIONS IN THE DEDUCTIVE REASONING PROCESSES

 

PhD Thesis (Full text): THE DYNAMICS OF THE MENTAL REPRESENTATIONS IN THE DEDUCTIVE REASONING PROCESSES

 

 

 

articol reprezentativ:

Un posibil model de interacțiune a factorilor implicați în apariția fenomenului intuiției   

Format:    HTML    PDF

(English version):    A possible model for the interaction of the factors involved in the emergence of the insight phenomenon

Format:    HTML


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie “George Bariț”


Particularități în prelucrarea informației la tinerii cu comportament antisocial

Format:    PDF


Relația dintre performanța într-o sarcină de generare liberă a unei serii numerice și performanța la două probe care solicită în mod ipotetic gândirea divergen

Format:    PDF

 

 

Este stilul cognitiv un concept încă viabil? Propuneri pentru o îmbunătățire a modalităților de evaluare a stilului cognitiv

Format:    PDF

 

 

Free number generation and creative thinking

Format:    PDF    HTML