HOMEÈ

 

 

Codruța CUCEU

 

POSTUL OCUPAT

cercetător științific

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

filosofie

 

FUNCȚIA

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

Str. Buzău, nr. 11, ap. 2, cod 400294 Cluj-Napoca, e-mail: codrutaliana@yahoo.com

DATA NAȘTERII

1979 decembrie 24

 

LOCUL NAȘTERII

Cluj-Napoca, județul Cluj  România

 

STUDII

    Liceale

Liceul „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca,

- anii studiilor liceale 1994-1998,  

- anul susținerii bacalaureatului -1998

    Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

- anii urmați: 1998- 2002

- anul susținerii licenței: 2002

- specialitatea: Filosofie

    Postuniversitare

Masterat,

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

- denumirea specialității: Cultură și Comunicare

- anii urmați : 2002-2003

 

    Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca,

- denumirea specialității: Filosofie

- anii urmați, 2003-2009,

- anul susținerii doctoratului: 2009

- titlul tezei de doctorat: Spațiu public și spațiu privat în      comunismul românesc

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 2002, septembrie – Asistent Cercetare în cadrul Institutului de Istorie „George Bariț” al Academiei Române, Departamentul de Științe Sociale, Secția de Filosofie

- 2006, ianuarie – Cercetător în cadrul Institutului de Istorie „George Bariț” al Academiei Române, Departamentul de Științe Sociale, Secția de Filosofie

    Activitate didactică

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Foarte bine: Engleză

Bine: Franceză

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ -

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE -

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

- Iași, 30 noiembrie – 4 decembrie 2011, Rethinking Politics for the Knowledge Society International Conference, cu comunicarea: An Overview of the Feminist Critiques of the Public Spher.

- Baia Mare, 27 – 30 octombrie 2011, Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society International Conference, cu comunicarea: Individu

- 2008 - The Role of the Public Square in the Formation of the Public Sphere: The Case of Romania in Early Post-Communist Period , în cadrul  workshop-ului „Diverse and Shared Publics:Politics of Entitlement and Commemoration”, 10th Biennial Conference  of the European Association of Social Anthropologists, „Experiencing diversity and mutuality”, Ljubljana, 27 august.

- 2008 -  Transitional identities. Migrants in St. Petersburg’s Markets în cadrul conferinței „Post-communist settings” organizate de Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, în cadrul școlii de vară „Aspects of identity and culture”, 18 iulie.

- 2008 - Participare la masa rotundă „Ethics and Research Practice” organizată de Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, în cadrul școlii de vară  „Aspects of identity and culture” în perioada 7-20 iulie, Sankt Petersburg, 8 iulie.

- 2008 - Participare la masa rotundă „Identity and culture: doing discourse analysis” organizată de Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, în cadrul școlii de vară  „Aspects of identity and culture” în perioada 7-20 iulie, Sankt Petersburg, 7 iulie.

- 2008 - On Ideology. Questions regarding the notion of Ideology,  în cadrul workshop-ului internațional „Trends and Challenges in Religious Studies”, organizat de S.A.C.R.I. și Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Cluj-Napoca, 12 martie.

- 2008 - Participare la Masa rotundă „Model of course syllabuses”., organizată de S.A.C.R.I. și Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Cluj-Napoca,11 martie.

- 2007  - Participare la școala de vară Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies, Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies, Religion and Extremism in the Context of Globalization, 13-25 august, Cluj-Napoca, România

- 2007 - Participare la Conferința internațională Processes of Europeanization organizat de Univeristatea din Glasgow în colaborare cu Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Centrul pentru Studii Europene , cu lucrarea intitulată : Civil Society and Social Change in Post-Communist Romania (Societate civilă și schimbare socială în România post-comunistă), 7–21 iulie Cracovia, Polonia

- 2007  – Participare la Colocviul internațional The political theory of John Rawls organizat de The Neuwaldegg Institute, 16-20 mai Viena, Austria

- 2006 - Participare la școala de vară Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies,  Paradigms of cohabitation, tolerance and interreligious dialogue, 13-26 august Cluj-Napoca, România

- 2006 – Participare la workshop-ul internațional, Youth Involvement in Local Communities organizat de Qendra Shalom Center, 28 iunie -7 iulie Praga, Republica Cehă.

- 2006 – Participare la conferința internațională Property and Fredom, organizată de Institutul Neuwaldegg, 21-23 mai, Viena, Austria

- 2006 - Participare la programul Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies, 5-11 Aprilie, Cluj-Napoca, România

- 2005 – Participare la workshop-ul internațional  Be Creative as you are. Art and Media Exchange, organizată de Loesje, 18-27 noiembrie , Berlin, Germania

- 2005 – Participare la Școala de Vară „How to teach on Pluralism and Fundamentalism in Religious Studies?”, (Metode de predare a pluralismului și fundamentalismului în Studiile Religioase)  organizată de SACRI și Departamentul de Filosofie Sistematică, UBB, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, 26 august -8 septembrie Cluj, România

- 2005 – Participare la Școala de Vară „Writing successful research proposals. Designing, implementing and coordinating research projects” (Tehnici pentru a obține reușita în scrierea de proiecte. Proiectarea, implementarea și coordonarea proiectelor de cercetare) organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai” și Conferința Rectorilor Danubieni, 24-31 iulie Cluj România

- 2005 - The Religious Roots of Ethnic Identity. Jews as Minority in  Transylvania, (Rădăcinile religioase ale identității etnice. Evreii ca minoritate în Transilvania), la conferința Question of Identity. Religion- Tradition- Modernity, organizată de către Scientific Society of Study of Religions Students, Jagiellonian University, 8-10 Aprilie, Cracovia, Polonia

- 2004 – “Private” Cultures and Public Politics. Multiculturalism and its relation to the public sphere. (Culturi “private” si politică publică. Multiculturalismul și relația sa cu sfera publică), comunicare susținută în cadrul conferinței internaționale The Challenges of Multiculturalism  in Central and Eastern Europe ( Provocări ale multiculturalismului  în Europa Centrală și de Est), 28-30 octombrie Iași, România

- 2004 - Participare la Workshop-ul internațional cu tematica Gender and the (post) East-West divide, (Problematica de gen și (post) separația est-vest), , 6-9 mai, Cluj-Napoca, România

- 2003 - Participare la Workshop-ul internațional cu tematica Teaching and Researching Gender in România (Predarea si Cercetarea Studiilor de Gen în România), organizat de Universitatea București în colaborare cu Central European University,  9-11 mai, București, România

- 2003 - Nationalism in the Balkans is another form of Communism (Naționalismul în Balcani este o altă formă de comunism) comunicare în cadrul Balkan Debate Forum, 30 Aprilie-6 Mai Budva, Muntenegru.

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- 2003, 1 ianuarie – 2005,  31 decembrie: “Istoricitate și con-figurație mundană în filosofia universală contemporană. Conceptul de facticitate în fenomenologie, hermeneutică și deconstructivism”

- 2005,1 ianuarie - 2008, 31 decembrie : “Valențe sociologice și filosofice în proverbe din spațiul românesc.“

- 2006, 1 ianuarie – 2008, 31 decembrie : “Condițiile etico-politice ale modernității est-europene. Cazul transilvan. “

- 2006, 1 ianuarie – 2008, 31 decembrie :  “Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relațiilor cu Republica Moldova.“

- 2009, 1 ianuarie – 2009, 31 decembrie : “Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranția.“

- Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Sperantia, CS dr. Codruța Cuceu, [2009-2010].

- Filosofia morală în opera lui Eugeniu Speranția, CS dr. Codruța Cuceu, [2011-2012].

- Scrieri pedagogice în opera lui Eugeniu Speranția, CS dr. Codruța Cuceu, [2013].

 

 

GRANTURI ACCESATE

Naționale

- Denumirea temei: Spațiu public si spațiu privat în comunismul românesc,

- Instituția care a acordat grantul : CNCSIS, tip TD,

- Director de proiect

- În derulare octombrie 2007 – martie 2009

Internaționale

- Denumirea temei: Religious pluralism and fundamentalism. Interdisciplinary approaches of religious studies

- Instituția care a acordat grantul: Institutul pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET

- Participant

- Derulat între anii 2005-2008

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- Membru al Seminarului de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor și Ideologiilor S.C.I.R.I

- Membru al Genderomania, www.genderomania.ro

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

Redactor al Journal for the Study of Religions and Ideologies, http://www.JSRI.ro, Master Journal List, ISSN: 1583-0039

 

ALTELE

- Bursier postdoctoral (1 Aprilie 2011 - 31 Martie 2013) în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaștere - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română - Filiala Iași

- Confirmarea titlului de doctor în Filosofie, pentru teza de doctorat Spațiu public și spațiu privat. O perspectivă românească. (2010)

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE 

Universitatea din Viena, Austria, Facultatea de Filosofie, 2006, 15 Martie-15 Iunie.

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

I.a. Capitole din cărți

- Despre ocultarea sferei publice. Democrația românească în postcomunism, in Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce (editori), Teme actuale în cercetarea etnologică și antropologică, Edit.  Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2011, p. 193-201, ISBN 978-606-526-086-3.

 

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE -

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE -

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

- [B] Problema normativității în configurația contemporană a sferei publice. Modelul habermasian și relevanța lui astăzi, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 187-200.

- [BDI] Sfera publică, tehnologie si democrație transnațională, in Symposion. Revistă de Științe Socio–Umane, Tomul IX, Numărul 2 (18), 2011, p.  401-413

- [BDI] Milestones in the Critique of the Public Sphere: Dewey and Arendt, in Journal for Communication and Culture 1, no. 2 (Winter 2011), p.  99-110

-  [B] Despre geneza postcomunistă a spațiului public românesc în „Anuarul Institutul de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 39-53.

- [ISI] An Overview of the Feminist Critiques of the Public Sphere, in European Journal of Science & Theology, Vol. 8, no. 3, 2012, p. 223-233.

- [ISI] Illness as a Human Possibility in the Knowledge Based Society, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 11, issue 31 (Spring 2011), p.  193-197.

- [ISI] Women and Religion, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 10, No 29 (Summer 2011), p. 203-210.

- Despre geneza postcomunistă a spațiului public românesc în „Anuarul Institutul de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom.VIII, 2010, p. 39-53.

- Scientific discursiveness. Contemporary Perspectives in Social Epistemology, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, București, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 289-298.

- Identity Under (Re)construction: The Jewish Community from Transylvania before and after the Second World War în „Journal for the Study of Religions and Ideologies”, volumul 7, 19, (Spring 2008), p. 30-43,  http://www.jsri.ro.

- Birth and Hindering of Religious Studies at the University of Cluj. A Historical Overview (Nașterea și obstrucționarea Studiilor religioase la Universitatea Babeș-Bolyai. O perspectivă istorică) (Co-autor) în “Journal for the Study of Religions and Ideologies”,  no. 16, primăvara 2007, http://www.jsri.ro, p. 47-59.

- Gen, Corp, Politică în comunism, în “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, nr. 10, Primăvara, 2005, http://www.jsri.ro pp.194-203.

- Dialogul interreligios Iudaism-Islam, în “Tribuna”, Serie nouă, an I , 2002, in 3 (16-31 octombrie), p. 16-19.

- 1001 povești. [Eseu asupra manifestărilor naționaliste la Cluj]  în revista “22”, an XIII,  nr. 20 (636), din 14-20 mai 2002, p. XI-XII.

- Spațiul Ghetoului, în “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, [Cluj] nr. 2, septembrie 2002, http://www.jsri.ro, p. 164-175.

 

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate: 15

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

- Magie, religie și știință în opera lui Eugeniu Speranția, în vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 19, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, p.109-115.

- Înțelepciune populară și etica bunei viețuiri în „Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane”, Vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 207-215.

- Ideea de rațiune publică la I. Kant și J. Rawls,  în „Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 293-302.

- Proverbe, realitate și simț comun în „Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane”, vol. 16. Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, p. 327-334.

- Istoria relației public-privat, în „Anuarul Institutului de Istorie « George Bariț » din Cluj- Napoca”, IV, Series Humanistica, Editura Academiei, București, 2006, p. 259-275.

- Sensuri ale reconstrucției filosofiei în opera lui John Dewey, în “Studii și cercetări din domeniul ștințelor socio-umane”, vol. 15. Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, pp.169-176.

- Deconstrucția metafizicii clasice din perspectiva lui Richard Rorty, in “Studii și cercetări din domeniul ștințelor socio-umane”, vol. 14. Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, pp. 222-230.

- Spațiu public și spațiu privat la Hannah Arendt și J. Habermas. O abordare comparativă  în “Idei și valori perene în științele socio-umane. Studii și cercetări” vol. 9, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005 (ISBN 973-7710-58-4).

- The Religious Roots of Ethnic Identity. Jews as Minority in  Transylvania, (Rădăcinile religioase ale identității  entice. Evreii ca minoritate în Transilvania), în “Zeszyty Etnograficzne”, Scientific Society of Study of Religions Students, Jagiellonian University Press, Cracovia, 2005  pp. 60-69.

- Problema trancendenței în “Tratatul Teologico-Politic”  al lui Spinoza, în „Anuarul Institutului de Istorie « George Bariț » din Cluj- Napoca”, tom XLI, series HUMANISTICA, nr.2, Editura Academiei, București, 2004, pp.267-282.

- Paradigme culturale în modernitatea târzie, în „Studii și cercetări din domeniul ștințelor socio-umane”, vol. 12., Editura Argonaut,Cluj-Napoca, 2004, p. 265-275.

- Existență și inexistență în filosofia modernă prekantiană, în „Studii și cercetări din domeniul ștințelor socio-umane”, vol. 11., Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003, p. 213-224.

- Considerații filosofice introductive la problematica dialogului interreligios în „Anuarul Institutului de Istorie « George Bariț » din Cluj- Napoca”, tom XLI, series HUMANISTICA, nr.1, Editura Academiei, București,  2003,  pg. 353-391

- Contribuția lui  Richard Rorty la conceptul de solidaritate, în „Studii și cercetări din domeniul ștințelor socio-umane”, vol. 10. Editura Argonaut,Cluj-Napoca, 2002, p. 187-194.

- Particularități ale mișcărilor de masă în post-comunismul clujean timpuriu, în „Anuarul Institutului de Istorie  „George Bariț” din Cluj Napoca”, Series Humanistica, IV, Editura Academiei, București, 2007,p. 271-284.

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum : 15

 

VI. BIBLIOGRAFII -

 

VII. TRADUCERI

Volume:

- Leonard Swidler, După absolut. Viitorul dialogic al reflecției religioase. Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002, 315 p.

Articole traduse:

- Leonard Swidler, Separarea religiei de stat. Progres sau regres?, în revista Steaua,

LIII, Cluj-Napoca, 2002, nr.2-3, p. 95-100

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

- Eugeniu Speranția. Contribuții la filosofia religiei, Ediție îngrijită și notă introductivă de Codruța Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 250 p. ISBN 978-606-543-215-4.

- Eugeniu Speranția, Contribuții la filosofia valorilor, Ediție îngrijită și notă introductivă de Codruța Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 180 p., ISBN 978-606-543-217-8.

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 6

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE -

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 2

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE -

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE:  30

 

- Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Noi perspective asupra relației dintre religie și sfera publică

- Cluj-Napoca, 16 martie 2012, Conferința Mentori și discipoli, organizată de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, cu comunicarea: Despre minoratul culturii