HOME

 

Narcisa COZEA

 

POSTUL OCUPAT

cercetător științific

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

științe juridice

 

FUNCȚIA

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.431065

 

ADRESĂ DE CONTACT

 e-mail: varo_narcisa@yahoo.com

 

DATA NAȘTERII

1979 iunie 28

 

LOCUL NAȘTERII

Cluj-Napoca, Cluj, România

 

STUDII

    Liceale

Liceul economico-administrativ și de servicii – profil contabilitate, Cluj-Napoca, 1994-1998

    Universitare

Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca, 1998-2002, licență în drept  - iunie 2002

    Postuniversitare

Masterat în Dreptul Afacerilor – UBB Cluj-Napoca, 2006-2007

    Doctorale

 

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- 01.10.2002 – 31.12.2003 bibliotecar, Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca

- 01.01.2004 – 31.07.2008 asistent cercetare, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, DCSU

- 2007 – prezent, ARBITRU la CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL de pe langa CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ

- 01.08.2008 – prezent, cercetător științific, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „G. Barițiu”, DCSU

- 1 februarie 2010 – prezent, consilier juridic la Filiala Cluj a Academier Române

 

    Activitate didactică

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

- engleză – foarte bine

- franceză – satisfăcător

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

-

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 

Cluj-Napoca, 23-24 martie 2012, Conferința Internațională „The Efficiency of Legal Norms”, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, cu comunicarea:  Implications of the changes in the labour code upon the working time ans rest time.Case study.

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

-

-Anii 2011-2012: Aspecte juridice privind relațiile de muncă în sectorul bugetar, în contextul crizei economice din România, CS Narcisa Coze

-Anii 2009–2010: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România

-Anii 2007–2008: Abordări teoretice și practice privind concurența în contextul integrării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007

-Anul 2006: Concurența. Abordări în teorie, politică și practică

Anii 2004–2005: Banii și prețurile în lumea afacerilor contemporane

 

 

 

GRANTURI ACCESATE

Naționale -

Internaționale -

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

 

ALTELE

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI -

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE -

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE -

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

 

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

VI. BIBLIOGRAFII -

 

VII. TRADUCERI -

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE -

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 3

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: 11

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ -

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE -

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 12