HOME

 

 

Virgil Ciomoș

 

POSTUL OCUPAT

cercetător științific I

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

filozofie

 

FUNCȚIA

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

 

DATA NAȘTERII

1953 octombrie 9

 

LOCUL NAȘTERII

Deva, jud. Hunedoara, România

 

STUDII

    Liceale

Liceul „George Barițiu”, Cluj-Napoca, 1968-1972, bacalaureat 1972, diplomă de merit

    Universitare

Universitatea „Babeș-Blyai”, Cluj-Napoca, 1972-1976, licență în Filozofie 1976, diplomă de merit

    Postuniversitare

 

    Doctorale

Universitatea București, București, Filozofie, 1994-1997, susținere 1997, titlul tezei: „Timp și Eternitate. Aristotel, Fizica IV 10-14. Interpretare fenomenologică

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- sociolog, Centrul de Cercetări în Științe Sociale, Cluj-Napoca: 1987 – 1990

- filosof principal, Centrul de Cercetări în Științe Sociale, Cluj-Napoca: 1990 – 1991

- cercetător principal III, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca: 1994 – 1998

- cercetător principal II, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, 1998 – 2004

- cercetător principal I, Institutul de Istorie „George Bariț”, Cluj-Napoca, 2004 - prezent

    Activitate didactică

- lector universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filozofie: 1990 – 1999

- conferențiar universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: 1999 - 2008

- profesor universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: 2008 - prezent.

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

 franceză, engleză, spaniolă

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ

 

SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE

- INALCO, Paris, Franța, 1991, 2 luni

- Universitatea « Le Mirail », Toulouse, Franța, 1992, 6 luni

- École Normale Supérieure, Fonteney-aux-Roses, Paris, 1996, 2 luni

- Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, Franța, 1996, 2 luni

- Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, Franța, 1997, 2 luni

- Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, Franța, 1998, 2 luni

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

a) colocvii și conferințe internaționale organizate în România

- Cluj-Napoca, 17-19 mai 2012, Fundația „Colegiul European”, „A Part of Life: the Meaning of the Work Today”, colocviu internațional organizat în colaborare cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

- Cluj-Napoca, 23–24 aprilie 2012, Fundația „Colegiul European”, Colocviu Internațional Lacanian despre Transfer, organizat în colaborare cu Școala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris.

- Cluj-Napoca, 2–7 martie 2012, Fundația „Colegiul European”, Colocviu Internațional de Psihanaliza Familiei, organizat în colaborare cu Școala Psihanalitică de Centru-Vest din Poitiers, Franța.

- Timișoara, 25 februarie -1 martie 2012, Colocviu Internațional de Hiperactivitate, organizat în colaborare cu Școala Psihanalitică de Centru-Vest din Poitiers, Franța, Institutul „Mara” și Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”.

- Cluj-Napoca, 29 aprilie 2011, Colegiul European, în cadrul colocviului internațional «Phénoménologie et psychanalyse», cu comunicarea:  L’imaginaire : entre la phobie et le fétichisme.

- Timișoara, 26 aprilie 2011, Colegiul European, Institutul Mara, în cadrul colocviului internațional «Concepts fondamentaux de la psychanalyse» cu comunicarea în plen; Le refoulement originaire.

- Roma, 5-6 noiembrie, 2010, Accademia di Romania, Archives Husserl de Paris, Ecole normale supérieure de Paris, Università Sapienza di Roma, Simpozionului internațional „L’éredità fenomenologica”, cu comunicarea Interprétation phénoménologique du ‘temps retrouvé’ de Proust.

- Budapesta, 19-20 martie, 2010, Ambasada Franței la Budapesta, Institutul Cultural Francez de la Budapesta, Universitatea Catolică „Pazmany Peter” din Budapesta, Institutul Cultural Polonez de la Budapesta și Institutul Cultural Român din Budapesta, Simpozionului internațional „Cartésianisme, phénoménologie, théologie”, cu comunicarea: Phénoménologie de l’inap. arent et apophatisme chrétien

- Droits de l’Homme versus Droit à la survie, Colocviul internațional « Liberté associative et cohésion sociale », Ambasada Franței la București, București, 6-8 iulie 2008

- Sécularisation et état d’exception, colocviul internațional Légitimité, singularité et état d’exception, Cluj, Colegiul European, octombrie 2007

- Loi, territoire, personne, colocviul internațional Droit, personne, personnalité des lois, Cluj, Colegiul European, octombrie 2007

- Sur le statut philosophique de la personne, colocviul internațional La protection des données personnelles, Arches, Cluj, februarie 2006

- Le problème de l'oubli chez Merleau-Ponty, colocviul internațional Génie(s) du lieu, Universitatea din Nisa, Universitatea din Cluj, aprilie 2006

- Souveraineté et vulnérabilité, colocviul internațional Enjeux de l’Etat de droits dans les pays de l’Europe centrale et Orientale, Arches, Cluj, iunie 2005

- Etre(s) de passage, Journées européennes Les frontières intérieures, Ambassade de France en Roumanie, octombrie 2005

- De la précarité post-traditionnelle, colocviu internațional Les politiques de la vie. Approches transversales de la précarité, Arches, Cluj, mai 2004

- L'Etat d'exception, colocviul internațional Vie, pouvoir et souveraineté, Cluj, Arches, Agence Universitaire de la Francophonie, Cluj, mai 2003

- Phénoménologie et théologie, colocviul internațional Une pensée sans rivage, New Europe College, București, ianuarie 2001

- La Roumanie entre la pré et la post-modernité, Journées Européennes, Ambassade de France en Roumanie, Cluj, octombrie 1998

 

 b) universități de vară internaționale

- Hegel et la religion, Universitatea de vară cu caracter interdisciplinar de la Tescani, Open Society Institut, New Europe College, iunie, 2001

- La modernité de Hegel, Universitatea de vară europeană cu tema « La responsabilité », Universitatea din Lille, septembrie 2001

- Théologie politique et sécularisation en l'Europe de l'Est, Universitatea de vară europeană L’Europe à venir: sécularisation, justice, démocratie, Universitățile din Paris XII, Lille III, Nisa și Cluj, septembrie 2006.

- Sur les deux sens phénoménologiques de l'apophatisme, Universitatea de vară internațională „Phenomenology and Theology”, Sibiu, septembrie 2007

- Marc Richir et les nouvelles approches phénoménologiques de l'expérience religieuse, Universitatea de vară internațională „Phenomenology and Theology”, Sibiu, septembrie 2007

- Apophatisme chrétien et phénoménologie selon le Père André Scrima. De la mystique à la topologie, Universitatea de vară internațională „Phenomenology and Theology”, Sibiu, septembrie 2007

- Etat d’exception, Universitatea de vară internațională „Phenomenology and Theology”, Sibiu, septembrie 2007

 c) colocvii și conferințe internaționale organizate în străinătate

- La Roumanie d’aujourd’hui et la modernité folklorique, INALCO, Paris, decembrie 1991.

- Heidegger et Aristote. Un dialogue occulté, École Normale Supérieure, Fonteney-aux-Roses, Paris, decembrie 1997.

- L’interprétation heideggérienne de la Métaphysique d’Aristote, Société Poitevine de Philosophie, Poitiers, martie 2000

- Histoire et Eschatologie, conferință susținută la colocviul internațional Idéalisme et istoricisme, Universitatea din Poitiers, noiembrie 2003

- L’expérience spirituelle chez le dernier Merleau-Ponty, Universitatea Panthéon-Sorbonne, Paris, decembrie 2004.

- Trinité et sécularisation dans l’Orient chrétien, Universitatea de Poitiers, Ecole de Psychanalyse du Centre-Ouest, mai 2004

- Merleau-Ponty et la phénoménologie de l’oubli, colocviul internațional Philosophie et psychologie, Universitatea din Poitiers, martie 2006

- Les ambiguïtés de l’état d’exception, Forumul Mondial al Drepturilor Omului, Nantes, iunie 2006

- Mystique et topologie, Universitatea de Poitiers, Ecole de Psychanalyse du Centre-Ouest, iunie 2007

- Norme morale, décision politique, obligation juridique, Seminar internațional organizat de Agence Universitaire de la Francophonie, Paris, 16-19 martie 2008

- Temps et liberté, Seminar special al Centrului de Cercetări asupra lui Hegel și Idealismului German (CRHIA), Universitatea din Poitiers, Poitiers, 21-22 martie 2008

- Quelle Europe pour les droits de l’Homme. Quels droits de l’Homme pour l‘Europe, Forumul Mondial al Drepturilor Omului, Nantes, 27 iulie – 4 august 2008

- Les enjeux topo-logiques des droits fondamentaux, Seminar internațional organizat de Agence Universitaire de la Francophonie, Cairo, 17 - 22 octombrie 2008

- Les Droits de l’Homme entre l’universalité des principes et la diversité des pratiques, Journée organisée par la Chaire lyonnaise des Droits de l’Homme, 10 decembrie 2008

d) cursuri susținute la universități occidentale:

- Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1999 : Le temps dans la Physique d’Aristote, curs oferit candidaților pentru examenul de agregație

- Poitiers, 2000 : La Métaphysique d’Aristote, curs semestrial concentrat pe durata a 2 luni oferit studenților din anul II

- Poitiers, 2000 : Le problème du temps chez Kant et Hegel. Du spéculatif au transcendantal, curs semestrial concentrat pe durata a 2 luni oferit studenților din anul II

- Poitiers, 2001 : La philosophie pratique d’Aristote. Les Politiques, curs semestrial concentrat pe durata a 2 luni oferit studenților din anul II

- Poitiers, 2001 : Les Politiques d’Aristote. Concepts fondamentaux, cursuri oferite candidaților înscriși la examenul de agregație

- Poitiers, 2002 : Hegel : Phénoménologie de l’Esprit. De la religion au savoir absolu, curs semestrial concentrat pe durata a 2 luni oferit studenților înscriși în anul IV

- Lyon III, 2003 : La phénoménologie de la chair chez Merleau-Ponty, curs semestrial concentrat pe durata a 2 luni oferit studenților înscriși în master

- Poitiers, 2004 : Hegel : Foi et savoir, curs semestrial concentrat pe durata a 2 luni oferit studenților înscriși în anul III

- Poitiers, 2005 : Le statut du transcendantal de Kant à Hegel

- Poitiers, 2006 : Le statut du transcendantal dans la phénoménologie contemporaine

- Poitiers, 2007 : La dialectique : de Kant à Hegel – curs semestrial concentrat oferit pentru studenții anului II

- Poitiers, 2007 : La métaphysique : Platon, Aristote, Kant, Heidegger - curs oferit candidaților pentru examenul de agregație

 TOTAL PARTICIPĂRI: 44

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Piețele simbolice, CS I dr. Virgil Ciomoș, [2011-2015]

- Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească, CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS I dr. Virgil Ciomoș (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu, [2009-2010].

- „Strategii comunitare, etici aplicate, dezvoltare durabilă. Cazul transilvan”, 2004-2008

- „Istoricitate și con-figurație mundană în filosofia universală contemporană. Conceptul de facticitate în fenomenologie, hermeneutică și deconstructivism”, 2000-2004

 

GRANTURI ACCESATE

 

Naționale -

Internaționale

- « Mastère de Philosophie française », grant acordat de Ministerul francez al Afacerilor Externe, 1995-1998, 223.500 franci francezi

- « Master Courses in French Language in the field of Philosophy », grant acordat de SOROS Foundation – HESP, Budapest, 1996-1998, 14.400 dolari americani

- « Délocalisation du DEA d’Histoire de la Philosophie de l’Université de Poitiers », grant COCOP acordat de Ministerului francez al Afacerilor Externe, 2003-2005, 50.000 euro

- « Histoire et eschatologie », grant acordat de Boltzmann Institute for Religious Studies Research (Austria), 2003, 3.000 dolari americani  « Le statut du transcendantal chez Kant et Hegel », grant PAST acordat de Ministerului francez al Educației Naționale în colaborare cu Institutul de Cercetări « CRHIA », Universitatea din Poitiers, 2005-2007, 32.000 euro

- Les éthiques appliquées entre l’état de droit et l’état d’exception, grant acordat de Agenția Universitară a Francofoniei, Paris, 2006-2007, 10.000 euro

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

a) străine:

    - cavaler al ordinului Les Palmes Académiques, titlu acordat de primul ministru al Guvernul francez (2001)

b) românești:

    - medalia “Ateneul Român” pentru merite culturale (1991)

    - fellow al Colegiului “Noua Europă”, București (1995)

    - premiul “Ion Petrovici” al Academiei Române pentru cartea Timp și eternitate. Aristotel, Fizica IV, 10-14, Interpretare fenomenologică, Ed. Paideia, București (1998)

    - diploma de „Excelență didactică” a Universității „Babeș-Bolyai” (2004).M

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

a) în străinătate:

    - membru al Comitetului „Droits fondamentaux” al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), expert pentru Europa Centrală și Orientală.

    - membru corespondent al Societății de Filosofie din Toulouse (1992)                                   

b) în țară:

    - membru fondator și primul președinte al Societății Române de Fenomenologie (2000)

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

 - membru al colegiului de redacție al revistei internaționale „Studia Phaenomenologica”, cotată ISI

 - membru în comitetul de redacție al revistei  Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca. Series Humanistica

 

ALTELE

a) profesor invitat al unor universități occidentale:

    - Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1999 (2 luni)

    - Universitatea din Poitiers, Franța, 2000 (2 luni), 2001 (2 luni), 2002 (2 luni), 2004 (2 luni), 2005 (2 luni), 2006 (2 luni), 2007 (2 luni)

    - Universitatea Lyon III, « Jean Moulin », 2003 (2 luni)

b) cercetător asociat al unor institute occidentale:

    - cercetător asociat al Institutului de Cercetări « CRHIA », Universitatea din Poitiers (din 2003)

c) expert internațional:

    - membru al Comitetului „Droits fondamentaux” al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), expert pentru Europa Centrală și Orientală (din 2004)

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii științifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 Studii științifice publicate în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

 

I.a. Capitole din cărți

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

 

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

 

a)      studii publicate în reviste internaționale cotate ISI:

b)      studii publicate în reviste internaționale recunoscute

 

c)   studii publicate în reviste românești recunoscute

 

 NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în reviste de specialitate: 16

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

 

a) studii publicate în volume străine, indexate în baze de date internaționale:

 • Droit de juger versus Droit au jugement, în vol. Faire justice soi-même. Études sur la vengeance, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 27-49.
 • Identity, Secularisation, State of Exception: the Romanian Case, în vol. Weighting Differences. Romanian Identity in the Wider European Context, (eds. Vasile Boari & Sergiu Gherghina), Cambridge Scholar Publishing, 2009, p. 168-184.
 • Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007 (apărut în 2008), p. 179-189.
 • Trinité et sécularisation en orient chrétien, în Du trinitaire dans ses nouages, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007 (apărut în 2008), p. 129-143.
 • Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 179-189
 • Trinité et sécularisation en orient chrétien, în Du trinitaire dans ses nouages, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 129-143
 • De l’expérience du sublime à l’aspiration de la Sehnsucht, în Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et en France, Ed. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2006, pp. 17-37
 • Le hégélianisme roumain. Constatin Noica et la Logique de Hegel, în Hegel et le droit, Librairie Vrin, Paris, 2006, pp. 215-239
 • Theory and Practice of human rights in post-traditional societies, în Interculturalism and Discrimination in Romania, Ed. Lit, Berlin, 2006, pp. 299-309
 • Théorie et pratique des droits de l’homme dans les sociétés post-traditionnelles, în Morale et Politique des Droits de l’Homme, Ed. G. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2003, pp. 137-149
 • Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. II. Passage et transmission, Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 16/ 2003, Librairie Vrin, Paris, pp. 66-97
 • Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. I. Conscience et changement, Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 16/ 2003, Librairie Vrin, Paris, pp. 33-65

 

 b) studii publicate în volume românești, apărute la edituri recunoscute

 • In memoriam Anton Dumitriu, în vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 151-166.

 • Intuiție eidetică versus Reducție arhitectonică, reeditare, în Intenționalitatea de la Plotin la Lévinas, Ed. Zeta books, București, 2007, pp. 83-111 (reeditare)

 • Turnura teologică a fenomenologiei, în O gândire fără țărmuri, volum dedicat memoriei lui André Scrima, Ed. Humanitas, București, 2005, pp. 203-229
 •  Intuiție eidetică versus reducție arhitectonică, în Intenționalitatea de la Plotin la Lévinas. Metamorfoza unei idei, Editura Universității din București, București, 2005, pp. 71-95
 • Limitele vecinătății, în Proiecte și paradigme în gândirea socială românească, volum editat de Traian Vedinaș, Ed. Diotima, Cluj-Napoca, 2004, pp. 330-333
 • Aporetica lui kôra, în Lost in space, Ed. New Europe College, București, 2003, pp. 11-36
NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum: 1
8

 

VI. BIBLIOGRAFII -  

 

VII. TRADUCERI -
 • Charles Melman, Omul fără gravitate.  A juisa cu orice preț, Trad. De Dan Radu și Horațiu Trif, revăzută și adnotată de Virgil Ciomoș, Edit. Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 330 p, ISBN 978-973-757-668-2.
 • Christiane Lacôte, Inconștientul, Trad. Robert Arnăutu, revăzută și adnotată de Virgil Ciomoș, Edit.  Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 158 p, ISBN 978-973-757-669-9.
 • Claude Karnoouh, Adio diferenței, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, 220p.
 • Ibidem, ediția a II-a, Ed. Idea Reprint, Cluj-Napoca, 2000, 180p.

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:
 • Démocratie, droit fondamentaux, vulnérabilité, editor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 324p.

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 5

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: 5

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 19

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: 3

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE: 
64