Monica ALBU

Lucrări disponibile "online"    

POSTUL OCUPAT

cercetător științific I

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

psihologie

 

ADRESĂ INSTITUT

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, str. M. Kogălniceanu, nr. 8, CLUJ-NAPOCA, 400.084, Tel./Fax.: 0040-0264.597343

 

ADRESĂ DE CONTACT

tel. 0740-013874

e-mail: albu.monica@yahoo.com

 

DATA NAȘTERII

1955 septembrie 24

 

LOCUL NAȘTERII

Cluj-Napoca, Cluj, România

 

STUDII

    Liceale

Liceul „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca

1970-1974

1974 - bacalaureat

    Universitare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 1974-1978

1978 - licența

specialitatea Matematică

    Postuniversitare

masterat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, specialitatea Analiză numerică, 1978-1979

    Doctorale

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Psihologie, 1996-1999

1999 – susținerea doctoratului

 

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluția profesională

- programator la Centrul de Calcul Electronic Minier din Cluj-Napoca (1979-1988);

- matematician principal la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Cluj-Napoca (1988-1990);

- cercetător științific III (1990-1999), cercetător științific II (1999-2001), cercetător științific I (2001-2003), la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Cluj-Napoca;

- cercetător științific I la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca (din 2005);

- matematician la S.C. Cognitrom S.R.L. din Cluj-Napoca (2006-2015).

 

    Activitate didactică

- conferențiar universitar la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara (1999-2005);

- conferențiar universitar asociat, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1999-2008) și la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara (2005-2008).

 

 

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 

- Herbei, C., Albu, M., Văsar, C. (2014). Deosebiri între bărbați și femei în privința reprezentării sociale a cerșetorului în România, Simpozionul internațional Cercetări și aplicații în psihologie, Timișoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014.

- Albu, M. (2014). Posibilități de îmbunătățire a validității unor scale din Inventarul Tulburărilor de Personalitate OMNI-IV, Simpozionul internațional Cercetări și aplicații în psihologie, Timișoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014.

- Albu, M., Posibilități de identificare a tulburărilor „anxietate generalizată” și „anxietate de separare” cu ajutorul Scalei Spence de autoevaluare a anxietății la școlari, Sesiunea științifică internațională „Manifestarea și auto-reglarea emoțiilor − procese psihologice de bază în dezvoltarea personalității”, Iași, 14 iunie 2013.

- Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Stabilitatea inter-situațională a scorurilor unui chestionar de evaluare a strategiilor de coping, Simpozionul internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”, Timișoara, 31 mai – 1 iunie 2013.

- Bălaj, A., Albu, M., Posibilități de predicție  a unor tulburări psihiatrice cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4), Simpozionul internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”, Timișoara, 31 mai – 1 iunie 2013.

- Bălaj, A., Albu, M., Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescență − Forma scurtă (APS-FS), Simpozionul Internațional Cercetări și Aplicații în Psihologie, Ediția 20, Timișoara, 23-25 martie 2012.

- Albu, M., Herbei, C., Instrumente pentru evaluarea agresivității construite sau adaptate în România, în ultimii ani, Simpozonul Internațional Cercetări și Aplicații în Psihologie, Ediția 20, Timișoara, 23-25 martie 2012.

- Bălaj, A., Albu, M., Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4), Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011.

- Văsar, C., Todea, G.V., Albu, M., Carpa, C., Kubik, C., Herbei, C., Aspecte morale în profilul managerului din Romania de azi, Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011.

- Albu, M., Văsar, C., Todea, V.G., Herbei, C., Kubik, C., Carpa, C., Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011.

- Albu, M., Văsar, C., Herbei, C., Todea, V.G., Kubik C., Aspecte ale evaluării strategiilor de coping, Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011.

- Albu, M., Negruțiu, T., Măsurarea unor dimensiuni ale autonomiei personale cu ajutorul chestionarului CP5F, Simpozionul Internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”. Ediția a XIX-a: „Tradiționalism și modernism”, Buziaș, 23-24 aprilie 2010.

- Miclea, Ș., Albu, M., Preferința pentru cota 1 la itemii subscalelor din EMAS și EMAS-SAS care măsoară anxietatea ca trăsătură, Simpozionul Internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”. Ediția a XIX-a, „Tradiționalism și modernism”, Buziaș, 23-24 aprilie 2010.

- Văsar, C., Kubik, C., Albu, M., Unele aspecte privind evocarea evenimentelor stresante, Simpozionul Internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”. Ediția a XIX-a: „Tradiționalism și modernism”, Buziaș, 23-24 aprilie 2010.

- Todea, V.G., Albu, M., Analiza concordanței evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaților din transportul feroviar, Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2009, Timișoara, 8-11 octombrie 2009.

- Pitariu, H.D., Albu, M., O strategie alternativă de selecție profesională, Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2009, Timișoara, 8-11 octombrie 2009.

- Albu, M., Pitariu, H.D., Un algoritm de determinare a punctelor de secționare pentru un predictor, Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2009, Timișoara, 8-11 octombrie 2009.

- Opre, A., Albu, M., Proprietăți psihometrice ale versiunii române a Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kkuhlman (ZKPQ): Date preliminare, Congresul Internațional de Psihologie cu tema „Cercetarea psihologică modernă: direcții și perspective”, Sibiu, 23-24 mai 2009.

- Miclea, Ș., Albu, M., Short versions of Endler Multidimensional Trait Anxiety Subscales (EMAS-T and SAS-T), Congresul Internațional de Psihologie cu tema „Cercetarea psihologică modernă: direcții și perspective”, Sibiu, 23-24 mai 2009.

- Miclea. Ș., Ciuca, A., Albu, M., Impactul anxietății ca trăsătură în diverse situații asupra nivelului stării de anxietate, Simpozionul internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”, Ediția a XVIII-a: „Teoretic și aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaș, 24-25 aprilie 2009.

- Pîrva. S., Albu, M., Evaluarea suprafactorului Amabilitate din modelul Big Five cu ajutorul Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F), Simpozionul internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”, Ediția a XVIII-a: „Teoretic și aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaș, 24-25 aprilie 2009.

- Albu, M., Negruțiu, T., Diferențe de gen în relația dintre autonomia personală și vârstă, Simpozionul internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”, Ediția a XVIII-a: „Teoretic și aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaș, 24-25 aprilie 2009.

- Albu, M., Probe pentru identificarea elevilor supradotați în domeniul matematicii, Conferința internațională cu tema „Aspecte practice ale concepției contemporane despre supradotare”, Vîrșeț, 12 iulie 2007.

- Albu, M., Reprezentarea socială a cercetării științifice la psihologi, Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2007, Timișoara, 30 mai – 3 iunie 2007.

- Albu, M., Instrumente pentru evaluarea autonomiei, Simpozionul internațional „Cercetări și aplicații în psihologie”, Ediția a XV-a: „Psihologia și aderarea europeană”, Timișoara, 5-6 mai 2006.

- Albu, M., Autonomia și independența sunt denumiri diferite ale aceluiași construct?, Simpozionul internațional „Cercetări si aplicații în psihologie”, Ediția a XV-a: „Psihologia și aderarea europeană”, Timișoara, 5-6 mai 2006.

- Albu, M., Efectuarea prelucrărilor statistice asistată de programul ASSTA. Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2003, Timișoara, 23-25 octombrie 2003.

- Derevenco, P., Albu, M., Duma, E., A Prediction of Top Athletic Performances. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Budapest, 5-9 iunie 2002.

- Albu, M., O variantă redusă a Inventarului Psihologic California. Conferința Internațională de Psihologie Aplicată EUYRO 2001, Ediția a treia, Sinaia, 17-19 mai 2001.

- Albu, M., Chestionare de personalitate. Simpozionul Internațional de Psihologie Aplicată, Timișoara, 25-27 martie 1999.

- Albu, M., Toma, C., Pitariu, H., Personality and Computer Assisted Instruction (C.A.I.): Bases for developing an adaptive program. 8th European Conference on Personality, University of Ghent, Belgium, July 8-12, 1996.

- Albu, M., A study concerning the efficiency of the course on informatics for students. Romanian Conference on Medical Informatics, MEDINF'95, București, 3-5 noiembrie 1995.

- Pitariu, H., Albu, M., Componente ale anxietății față de calculator. Conferința republicană „Informatizarea învățământului”, Bălți, Republica Moldova, 6 octombrie 1995.

- Albu, M., Toma, C., Personalitatea utilizatorului - factor decisiv în elaborarea programelor pentru I.A.C., Conferința republicană „Informatizarea învățământului”, Bălți, Republica Moldova, 6 octombrie 1995.

- Albu, M., Pitariu, H., Criterion-related validity of psychological tests: A new solution. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995.

- Albu, M., Pitariu, H., A mathematical model for score interpretation on personality inventory scales. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995.

- Dincă, M., Albu, M., The psychological profile of creative teen-agers. 3rd European Conference on Psychological Assessment, Trier, 27-30 august 1995.

- Albu, M., Toma, C., Posibilități de adaptare a lecțiilor de fizică, prin IAC, la particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Simpozionul internațional „Pregătirea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice”, Cluj-Napoca, 2 iunie 1995.

- Pitariu, H., Albu, M., Anxietatea față de calculator: cauze și posibilități de reducere. Simpozionul internațional „Pregătirea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice”, Cluj-Napoca, 2 iunie 1995.

- Pitariu, H., Albu, M., Aplicarea unor procedee matematice în proiectarea și evaluarea învățării unui produs informatic. Simpozionul internațional „Științele educației și formarea continuă a adulților”, Cluj-Napoca, 3-4 iunie 1994.

- Albu, M., Pitariu, H., From „clinical folklore” to psychometric precision: a support for computer narrative reports. Second Conference European Association of Psychological Assessment, Groningen, August 25-27, 1993.

- Faur, P., Albu, M., Moga, V., Metode pentru optimizarea rețelelor de cercetare geologică a zăcămintelor tabulare, cu ajutorul calculatorului. Simpozionul internațional  cu tema „Valorificarea substanțelor nemetalifere”, Cluj-Napoca, 21-23 septembrie 1983.

 

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

 

- Instrumente de evaluare psihologică pentru cercetarea reglării emoționale, 2016-2019 (autor unic);

- Factori determinanți ai evoluției comportamentului moral în contextul societății contemporane, 2013-2015 (în colaborare);

- Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițiile societății românești actuale, 2008-2012 (în colaborare);

- Mecanisme psihosociale ale structurării personalității la vârsta adolescenței și tinereții, 2005-2007 (în colaborare);

- Construirea unei grile pentru evaluarea institutelor de cercetare ale Academiei Române, 2002 (autor unic);

- Probleme și soluții de evaluare în lumea afacerilor perioadei de tranziție social-economice, 1998-1999 (în colaborare);

- Mecanisme și stiluri de adaptare socială la tineri: cu referire la societatea românească actuală, 1998-2002  (în colaborare);

- Stresul profesional − teorii, modele explicative, mijloace psihologice de prevenire și strategii de intervenție, 1994-1997 (în colaborare);

- Structurarea unor strategii cognitive și dinamica personalității, 1994-1997  (în colaborare);

- Perfecționarea modalităților de control și evaluare a procesului de învățământ cu ajutorul unor mijloace informatizate, 1994-1997 (în colaborare);     

- Condiții și procese psihice implicate în informatizarea controlului și evaluării eficienței pregătirii elevilor și studenților la disciplinele: biologie, psihologie, economie politică; validarea − experimentarea programelor informatizate, 1993 (în colaborare);

- Modele și corelate psihologice ale stresului profesional, 1993 (în colaborare);

- Modele și strategii de selecție profesională și studiul intern al instrumentarului de predicție, 1993 (în colaborare);

- Investigarea aptitudinilor generale și speciale ale elevilor, 1993 (în colaborare);

- Aspecte metodologice în proiectarea și implementarea pe calculator a testelor psihologice și de cunoștințe, 1992 (în colaborare);

- Tendințe științifice moderne privind determinarea psihologică a calității pregătirii și selecției școlarprofesionale, în condițiile asimilării mijloacelor informatice în învățământ, 1992 (în colaborare);

- Metode psihodiagnostice pentru cunoașterea copiilor superior dotați, 1992 (în colaborare);

- Reactualizarea și definitivarea testelor de cunoștințe, adecvat noilor programe analitice și manuale, pentru disciplinele: Biologie, Tehnologia turnării, Psihologie, 1991 (în colaborare);

- Orientări științifice actuale în problema structurării aptitudinilor generale și speciale la copiii superior dotați, 1991 (în colaborare);

- Probe și programe informatizate pentru pregătirea și selecția − admiterea în învățământul superior, pentru disciplinele metalurgie, științe economice, tehnologie chimică, geografie, biologie, psihologie, 1990 (în colaborare);

- Experimentarea și finalizarea seturilor de probe la biologie și geografie, în vederea optimizării concursurilor de admitere în învățământul superior medical și, respectiv, economic, 1989 (în colaborare);

- Validarea programelor I.A.C. pentru evaluarea și controlul eficienței pregătirii studenților, 1989 (în colaborare);

- Studiul posibilităților de informatizare a biologiei și geografiei, în vederea optimizării concursurilor de admitere în învățământul superior medical și, respectiv, economic, 1988 (în colaborare);

- Extinderea experimentului privind perfecționarea modalităților de control și evaluare a eficienței pregătirii studenților, cu ajutorul mijloacelor informatice, 1988 (în colaborare).

 

 

GRANTURI

 

Naționale

- Eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a elevilor prin metode computerizate, Proiect POSDRU/160/2.1/S/139788, rol în proiect: cercetător în psihologie, perioada 2014-2015;

- Dezvoltarea competențelor și asistența în afaceri pentru întreprinzătorii în dificultate, Proiect POSDRU/92/3.1/S/61095, rol în proiect: cercetător în psihologie, perioada 2010-2012;

- Îmbunătățirea calificării și dezvoltarea carierei cadrelor didactice cu funcție de consiliere și terapie educațională: profesori-psihologi și consilieri școlari, prin instrumente inovative TIC, FSE POSDRU/57/1.3/S/36217, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, perioada 2009-2012;

- Soluții de evaluare și intervenție în sănătatea mintală la copii și adolescenți (SEISM - CA), Contract nr. 241 cu Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic – Politehnica, în cadrul Programului Inovare din Planul național II 2007-2013,  rol în contract: expert pe termen lung tip A, perioada 2010-2013;

- Metode online de promovare a sănătății mintale la locul de muncă și de armonizare a activității profesionale cu viața de familie, Proiect POSDRU/81/3.2/S/54673, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, expert statistician, perioada 2010-2013;

- Îmbunătățirea calificării și dezvoltarea carierei psihologilor și consilierilor școlari prin TIC, Proiect POSDRU/57/1.3/S/36217, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, perioada 2009-2011;

- Deprinderea secretelor bucătăriei − o șansă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, Proiect Phare 2006/018-147.04.02.01.01.601, rol în proiect: expert statistician, în anul 2009;

- Modernizarea și adaptarea educației preșcolare în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, Fonduri europene, nr. 7859, rol în proiect: expert tip A, perioada 2009-2011;

- Soluții inovative de asistență psihologică a angajaților, Program Inovare, Contract 74 cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, rol în program: cercetător, perioada 2007-2009;

- Soluții de evaluare și intervenții în sănătate mintală la copii și adolescenți, Program Inovare, Contract 241/3.10.2008 cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, rol în program: cercetător, perioada 2008-2011;

- Practici europene pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, Proiect Phare 2003/005-551-05.03.02.113, rol în proiect: expert statistician, perioada 2006-2007.

- Proiectare pedagogică și programe-computer pentru instruirea asistată de calculator, Contract de Grant cu Consiliul Național al Cercetării Științifice Universitare, rol în contract: colaborator, 1995;

- Construirea și utilizarea testelor psihologice, Contract de Grant cu Academia Română, autor unic, anul 1995.

 

Internaționale

 

- Gifted Children and Relevant Adults in the Region of South Banat and Timish, Proiect Phare nr. 04SER02/03/006, suportat de European Agency for Reconstruction, rol în proiect: colaborator, anul 2007.

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

- 2002 Premiul „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Romȃne, pentru cartea Albu, M. (2000), Metode și instrumente de evaluare în psihologie, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- 2015 Medalia „Distincția culturală”, acordată de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Romȃne.

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- membru în comitetul editorial la International Journal of Humanistic Ideology;

- membru în colegiul de redacție la Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” . Seria Humanistica 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

I. CĂRȚI 

 

- Reynolds, C.R., Bigler, E.D. (2016). Scalele de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă. Manual de specialitate pentru CASE și CASE-SF · Ciuca, A. (coord.), Costache, R., Albu, M., Adaptarea și standardizarea CASE-SF pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Loranger, A.W. (2016). OMNI. Inventare de personalitate. Manual de specialitate OMNI. Inventarul tulburărilor de personalitate OMNI-IV  · Ciuca, A. (coord.), Costache, R., Albu, M., Adaptarea și standardizarea OMNI-IV pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Gadow, K.D., Sprafkin, J. (2013). ASI-4. Chestionarul de evaluare a simptomelor adolescentului − 4. Adolescent Symptom Inventory − 4. Manual de utilizare · David, C., Miclea, M., Bălaj, A., Albu, M., Adaptarea și standardizarea ASI-4 pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M., Bălaj, A., Benga, A.,...., Visu-Petra, G. (2012). PEDb: Platforma de evaluare a dezvoltării 6/7-18 ani, vol. II: Evaluarea aptitudinilor cognitive (coordonatori M. Miclea, A. Bălaj), Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M., Bălaj, A., Miclea, M., Porumb, D., Porumb, M. (2012). PEDb: Platforma de evaluare a dezvoltării 6/7-18 ani, vol. I:  Evaluarea neuropsihologică și a personalității (coordonatori M. Miclea, A. Bălaj), Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Gadow, K.D., Sprafkin, J. (2012). Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului − 4. Child Symptom Inventory − 4. Manual de utilizare · Bălaj, A., Miclea, M., Albu, M., Adaptarea și standardizarea CSI-4 pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Reynolds, W.M. (2012). Scala de evaluare a tulburărilor din adolescență− forma scurtă. APS-SF. Manual pentru specialiști · Bălaj, A. (coord.). Albu, M., Adaptarea și standardizarea APS-SF pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Papuc, I., Albu, M., Jurcău, N. (2011). Procesul decizional managerial în sfera educațională, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Lovibond, S.H., Lovibond, P.F. (2011). DASS. Manual pentru Scalele de depresie, anxietate și stres · Perțe, A. (coord.). Albu, M., DASS 21−R. Adaptarea și standardizarea DASS pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Gardner, D.M. (2010). EDI-3: Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3. Manual de specialitate · Miclea, Ș., Joja, O.-D., Albu, M., Adaptarea și standardizarea pe populația din România. Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Zimmerman, M. (2010). Chestionarul de screening și diagnostic psihiatric PDSQ. Manual · Ciuca, A. (coord.). Albu, M., Adaptarea și standardizarea PDSQ pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Stroud, K.C., Reynolds, C.R. (2010). Chestionarul de evaluare a strategiilor de învățare și a motivației școlare SMALSI. Manual · Porumb, M. (coord.). Porumb, D., Bălaj, A., Albu, M., Adaptarea și standardizarea SMALSI pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Gadow, K.D., Sprafkin, J. (2010). ECI-4. Chestionarul de evaluare a copiilor – 4. Manual de norme · Bălaj, A. (coord.). Albu, M., Porumb, M., Adaptarea și standardizarea ECI-4 pe populația din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Budău, O., Albu, M. (2010). SACS. Scala de abordare strategică a coping-ului, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M. (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 4, Evaluarea cunoștințelor (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu). Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M., Porumb, M. (2009).  CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 3, Personalitate și interese (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu). Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M., Bălaj, A., Benga, O., Balászi, R., Cotârlea, P., Curșeu, P., Domuța, A., David, D., Kállay, E., Mariș, R., Miclea, M., Mih, V., Opre, A., Porumb, D., Porumb, M., Vaida, S., Visu, G. (2009).  CAS++. Cognitrom Assessment System ++,  vol. 2, Aptitudini cognitive (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu). Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Endler, N.S., Edwards, J.M., Vitelli, R. (2009). Manualul scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietății (EMAS) · Endler, N.S., Flett, G.L., Scalele EMAS de anxietate socială (EMAS-SAS). Extensia Manualului Scalelor Endler de evaluare multidimesională a anxietății · Miclea, Ș., Ciuca, A., Albu, M., Studiul de adaptare și standardizare a Scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietății (EMAS și EMAS-SAS) pe populația României, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M., Anucuța, P, Anghel, T., Anghel, Z.-M., Berar, I., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Răducan, R., Todea, G., Țăran, C., Zamoștean, A.O. (2008). Evaluarea cunoștințelor la  examenul de licență (Teste grilă pentru sesiunea de licență iulie 2008). În: Z.-M. Anghel, C. Țăran, A.O. Zamoșteanu (coordonatori),  Timișoara, Editura Augusta.

- Albu, M., Anucuța, P, Anghel, T., Anghel, Z.-M., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Răducan, R., Todea, G., Țăran, C., Zamoștean, A.O. (2006). Evaluarea cunoștințelor la  examenul de licență (Teste grilă pentru sesiunea iulie 2007) (coordonatori  Z.-M. Anghel, C. Țăran, A.O. Zamoșteanu),  Timișoara, Editura Augusta.

- Albu, M., Anghel, T., Anghel, Z.-M., Anucuța, P., Berar, I.,  Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Popa, R., Răducan, R., Todea, G., Țăran, C., Zamoștean, A.O. (2006). Evaluarea cunoștințelor la  examenul de licență (Teste grilă pentru sesiunea iulie 2006) (coordonatori Z.-M. Anghel, C. Țăran, A.O. Zamoșteanu),  Timișoara, Editura Augusta, Editura ArtPress.

- Albu, M., Anghel, T., Anghel, Z.-M., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Popa, R., Todea, G., Țăran, C., Zamoștean, A.O. (2005). Evaluarea cunoștințelor la  examenul de licență. Teste grilă pentru sesiunea februarie 2006 (coordonatori Z.-M. Anghel, C. Țăran, A.O. Zamoșteanu), Timișoara, Editura Augusta.

- Albu, M. (2000). Metode și instrumente de evaluare în psihologie, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Albu, M. (1999). Minighid pentru elaborarea lucrărilor științifice în psihologie, Cluj-Napoca, Editura Clusium.

- Albu, M. (1998). Construirea și utilizarea testelor psihologice, Cluj-Napoca, Editura Clusium.

- Pitariu, H. (1996). Albu, M., Psihologia personalului. Măsurarea și interpretarea diferențelor individuale, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.

- Radu, I. (coordonator). Miclea, M., Albu, M., Szamosközi, S., Moldovan, O., Nemeș, S. (1993). Metodologie psihologică și analiza datelor, Cluj-Napoca, Editura Sincron.

- Albu, M., Pitariu, H. (1993). Proiectarea testelor de cunoștințe și examenul asistat de calculator, ClujNapoca, Editura Casa Cărții de Știință.

 

 

CAPITOLE DIN CĂRȚI

- Albu, M. (2002). Probe psihologice pentru evaluarea aptitudinii organizatorice a managerului. În: L. Stog, M. Caluschi, Psihologia managerială, Chișinău, Editura Cartier, pag. 266-281.

- Albu, M., Pitariu, H. (2000). Analiza dispersională. În: H. Pitariu, Managementul resurselor umane. Evaluarea performanțelor profesionale, București, Editura All Beck, pag. 255-265.

 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE -

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE -

 

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

 

- Albu, M. (2017). Analiza validității  subscalelor Anxietate generalizată și Anxietate de separare din Scala Spence de autoevaluare a anxietății la școlari (SCAS), Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica, tom XV, pag. 107-124.

- Albu, M. (2017). Un nou instrument pentru evaluarea Deschiderii (Chestionarul D3), Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica, tom XV, pag. 147-172.

- Albu, M. (2016). Profiluri de personalitate în populația din România, „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XIV, pag. 73-84.

- Ciuca, A., Costache, R., Albu, M. (2016). Analiza proprietăților psihometrice ale Chestionarului CASE-SF (Scale de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă) adaptat pentru populația din România, „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XIV, pag. 117-130.

- Albu, M. (2015). O variantă redusă a scalei Obsesiv-compulsiv din inventarul OMNI-IV, „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XIII, pag. 89-104.

- Herbei, C., Văsar, C., Albu, M. (2015). Analiza reprezentării sociale a cerșetorului, în România, în funcție de gen și vârstă, „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XIII, pag. 105-124.

- Bălaj, A., Albu, M. (2014). Identificarea prezenței anxietății de separare cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor copiilor − 4 (CSI-4) și al Scalei Spence de autoevaluare a anxietății la școlari (SCAS), „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XII, pag. 315-324.

- Albu, M. (2014). Posibilități de îmbunătățire a Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4), „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XII, pag. 159-169.

- Bălaj, A., Miclea, M., Albu, M. (2014). The adaptation of the Child Symptom Inventory−4 (CSI-4) on Romanian population, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”,  vol. XVIII, nr. 2, pag. 125-149.

- Albu, M., Văsar, C., Herbei, C. (2013). Influența genului și a statutului profesional asupra relațiilor dintre agresivitate și comportamentul civilizat, „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XI, pag. 351-361.

- Bălaj, A., Albu, M. (2013). Posibilități de îmbunătățire a validității predictive a unor scale din Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului (CSI-4), „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XI, pag. 145-158.

- Bălaj, A., Miclea, M., Albu, M. (2012). The adaptation of APS-SF on the Romanian population, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, vol. XVI, nr. 4, pag. 529-551.

- Miclea, Ș., Albu, M. (2012). Influența greutății corporale prezente și dezirabile asupra riscului de  apariție a tulburărilor de comportament alimentar, „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom X, pag. 97-114.

- Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Kubik, C., Todea, G., Carpa, C. (2012). Reprezentări sociale ale omului moral în România de azi, „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom X, pag. 133-146.

- Miclea, Ș., Albu, M. (2011). Analiza itemilor din Subscalele Endler de Evaluare Multidimensională a Anxietății ca Trăsătură (EMAS-T și SAS-T). „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom IX, pag. 113-122.

- Albu, M. (2011). O variantă redusă a Scalelor de Depresie, Anxietate și Stress (DASS). „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, Tom IX, pag. 287-294.

- Ciuca, A., Albu, M., Perțe, A., Budău, O., Miclea, Ș., Miclea, M. (2011). The Romanian adaptation of the Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ). „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, pag. 69-93.

- Bălaj, A., Albu, M., Porumb, M., Miclea, M. (2011). The standardization of Early Childhood Inventory − 4 (ECI-4) on Romanian population − A preliminary report, „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, pag. 95-110.

- Budău, O., Ciuca, A., Miclea, M., Albu, M. (2011). The adaptation and validation process of the Romanian version of the Strategic Approach to Coping Scale (SACS). „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, pag. 131-141.

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor științifice publicate în reviste de specialitate (în perioada 1978-2017): 82

 

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2010

- Mihăilă, S.D., Albu, M. (2018). Proprietăți psihometrice ale chestionarelor de evaluare a entuziasmului la persoanele care lucrează în vȃnzări, CENTA ȘI CENTH. Rezultate preliminare. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. IV, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 103-130.

- Herbei, C., Albu, M. (2018). Analiza reprezentării sociale a bullying-ului, la adolescenți, în funcție de gen. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. IV, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 82-102.

- Beldean-Galea, I., Mireștean, I.M., Irimie, S., Curta, A.I., Sandu, P., Samoilă, C., Rusz, A., Araiman, R., Albu, M. (2018). Evaluarea bullying-ului la elevi de gimnaziu – etalonarea scalelor versiunii române a Chestionarului de autoevaluare comportamentală la elevi. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. IV, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 47-68.

- Albu, M. (2018). Populațiile vizate de testele psihologice comercializate în România. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. IV, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 33-46.

- Albu, M. (2018). O nouă scală în Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori (CP5F): Deschiderea. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. IV, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 11-32.

- Albu, M. (2017). Scale de evaluare cu ancore comportamentale pentru măsurarea factorului Deschidere. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 30, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 71-86.

- Crișan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.L., Albu, M. (2016). Varianta redusă V21 a Chestionarului de evaluare a valorilor. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 57-70.

- Crișan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.L., Albu, M. (2016). Un nou chestionar pentru evaluarea intereselor. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 42-56.

- Albu, M. (2016). Sugestii pentru interpretarea rezultatelor la chestionarul CASE-SF. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 35-41.

- Albu, M. (2016). Posibilități de identificare a depresiei la persoane vârstnice, folosind scalele chestionarului CASE-SF varianta Ae. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 25-34.

- Albu, M. (2016). Analiza scalei Tulburare de conduită din Chestionarul de evaluare  a simptomelor adolescentului – 4 (ASI-4). În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 11-24.

- Vac, L., Tripon, A., Papuc, I., Mitre, V., Albu, M. (2016). Influența stilurilor de învățare ale studenților de la Facultatea de Horticultură asupra performanțelor școlare. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 308-323.

- Oros, I.D., Skolka, D.E., Albu, M. (2016). Validarea chestionarului de evaluare a optimismului OPT într-o organizație din România. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 184-194.

- Albu, M. (2016). Metode statistice utilizate în psihologie. O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicații științifice din România, în perioada 2011-2015. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 81-86.

- Albu, M. (2015). Câteva instrumente de evaluare care pot fi utilizate în cercetările asupra stresului, În: M. Albu, P. Derevenco (coord.), Stres, stres ocupațional și burnout, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 126-168.

- Crișan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Albu, M. (2015). Interese și valori la adolescenții din România. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 287-303.

- Albu, M. (2015). Clasificări și codificări ale ocupațiilor utilizate de chestionarele de evaluare a intereselor. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 148-163.

- Herbei, C., Albu, M., Văsar, C. (2014). Deosebiri între bărbați și femei în privința reprezentării sociale a cerșetorului în România. În vol. Simpozionul internațional Cercetări și aplicații în psihologie. Lucrări. Timișoara 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 18-28.

- Albu, M. (2014). Posibilități de îmbunătățire a validității unor scale din Inventarul Tulburărilor de Personalitate OMNI-IV. În vol. Simpozionul internațional Cercetări și aplicații în psihologie. Lucrări. Timișoara 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 3-11.

- Oros, I., Albu, M. (2014). O analiză a validității probelor de evaluare a aptitudinii organizatorice CO94 și CO2000. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 202-210.

- Oros, D.I., Albu, M. (2014). Utilizarea Chestonarului de evaluare a agresivității (A) la evaluarea psihologică a personalului într-o organizație. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 27, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 167-175.

- Albu, M. (2014). O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicațiile științifice din România, în perioada 2011 – 2013. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 13-21.

- Albu, M. (2014). Observații privind variația scorurilor Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului 4 (ASI-4) între două administrări succesive. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 22-36.

- Bălaj, A., Albu, M. (2014). Proprietăți psihometrice ale Scalei Spence de autoevaluare a anxietății la școlari (SCAS). În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 37-48.

- Bălaj, A., Albu, M. (2014). Analiza proprietăților psihometrice ale scalei Anxietate generalizată din CSI–4 și din ASI–4. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 49-68.

- Herbei, C., Văsar, C., Albu, M. (2014). Reprezentarea socială a cerșetorului în România. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 166-184.

- Miclea, M., Nedelcu, M.L., Albu, M. (2014). Analiză SWOT a platformei de consiliere și orientare profesională CCP - Cognitrom Career Planner. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 185-201.

- Albu, M. (2014). Posibilități de îmbunătățire a validității predictive a unor scale din Chestionarul de Evaluare a Simptomelor Adolescentului − 4 (ASI-4). În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 128-141.

- Bălaj, A., Albu, M. (2013). Posibilități de predicție  a unor tulburări psihiatrice cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4). În vol. Psihologia și dezvoltarea continuă, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 37-45.

- Albu, M., Herbei, C., Văsar, C. (2013). Stabilitatea inter-situațională a scorurilor unui chestionar de evaluare a strategiilor de coping. În vol. Psihologia și dezvoltarea continuă, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 5-13.

- Albu, M., Văsar, C., Herbei, C. (2013). Comportamentul civilizat între autonomie personală și agresivitate. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 223-235.

- Bălaj, A., Albu, M. (2013). Predicția tulburărilor psihiatrice pe baza scorurilor de severitate a simptomelor ale scalelor din Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului − 4. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Editurile Limes și Argonaut, pag. 248-259.

- Albu, M. (2013). Posibilități de identificare a tulburărilor „anxietate generalizată” și „anxietate de separare” cu ajutorul Scalei Spence de autoevaluare a anxietății la școlari. În: M. Rusu (coord.), Manifestarea și auto-reglarea emoțiilor, Iași, Editura Ars Longa, pag. 56-70.

- Albu, M., Herbei, C., Văsar, C. (2013). Un nou chestionar pentru evaluarea agresivității. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 13-34.

- Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Bălaj, A. (2013). Variații ale agresivității în funcție de vârstă.În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 35-49.

- Albu, M., Herbei, C., Văsar, C. (2013). Spune-mi ce faci în timpul liber și îți spun cât de agresiv ești. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 50-67.

- Albu, M., Herbei, C., Văsar, C., Kubik, C. (2013). Influența tipului de stresor asupra scorurilor scalelor de evaluare a strategiilor de coping. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 68-77.

- Bălaj, A., Albu, M. (2013). Diferențe culturale în percepția sănătății mentale între adolescenții din SUA și cei din România. În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 78-100.

- Bălaj, A., Albu, M. (2013). Posibilități de predicție a unor tulburări emoționale și de comportament cu ajutorul Chestionarului de evaluare a copiilor −4 (CSI-4). În: M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie și științele educației, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 101-115.

- Albu, M., Herbei, C. (2012). Instrumente pentru evaluarea agresivității construite sau adaptate în România, în ultimii ani. În vol. Simpozionul Internațional „Cercetări și Aplicații în Psihologie”, Timișoara, 23-25 martie 2012, Lucrări,  Timișoara, Editura Eurobit, pag. 9-18.

- Bălaj, A., Albu, M. (2012). Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescență − Forma scurtă (APS-FS). În vol. Simpozionul Internațional „Cercetări și Aplicații în Psihologie”, Timișoara, 23-25 martie 2012, Lucrări,  Timișoara, Editura Eurobit, pag. 41-50.

- Miclea, Ș., Albu, M. (2012). Validitatea predictivă a Inventarului tulburărilor de comportament alimentar − 3 (EDI-3). În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 23, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 248-260.

- Albu, M., Văsar, C., Todea, G., Kubik, C., Carpa, C., Herbei, C. (2012). Caracteristici ale omului moral incluse în reprezentarea socială a omului moral din România de azi. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 24, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 215-226.

- Kubik, C., Albu, M. (2012). Observații cu privire la interpretarea scorurilor variantei pentru părinți a Chestionarului de Evaluare a Copiilor − 4 (ECI-4). În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 24, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 227-240.

- Albu, M. (2011). O nouă scală de validitate în Chestionarul de Personalitate cu Cinci Factori (CP5F). În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol 21, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 143-156.

- Indreica, C., Albu, M. (2011). Optimism și autonomie personală la manageri. În vol. Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane, vol. 22, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 169-182.

- Albu, M., Văsar, C., Herbei, C., Todea, G.V., Kubik, C. (2011). Aspecte ale evaluării strategiilor de coping. În vol. A VII-a conferință internațională EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 83-92.

- Albu, M., Văsar, C., Herbei, C., Todea, G.V., Kubik, C. (2011). Aspects of coping strategies evaluation. În vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 may 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 79-88.

- Albu, M., Văsar, C., Todea, G.V., Herbei, C., Kubik, C., Carpa, C. (2011). Reprezentarea socială a omului moral în România de azi. În vol. A VII-a conferință internațională EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 93-103.

- Albu, M., Văsar, C., Todea, G.V., Herbei, C., Kubik, C., Carpa, C. (2011). Social representation of a moral individual in present day Romania. În vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 may 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 89-99.

- Bălaj, A., Albu, M. (2011). Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor−4. În vol. A VII-a conferință internațională EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 111-119.

- Bălaj, A., Albu, M. (2011). The predictive validity of the Early Chilhood Inventory – 4 . În vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 may 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 101-110.

- Văsar, C., Todea, G.V., Albu, M., Carpa, C., Kubik, C., Herbei, C. (2011). Aspecte morale în profilul managerului din România de azi. În vol. A VII-a conferință internațională EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 mai 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 144-149.

- Văsar, C., Todea, G.V., Albu, M., Carpa, C., Kubik, C., Herbei, C. (2011). Moral aspects of the manager profile in present day Romania. În vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timișoara, 12-15 may 2011, Timișoara, Editura Eurobit, pag. 127-132.

- Albu, M. (2011). Probe pentru identificarea elevilor supradotați. În: E. Pop (coord.). Societate, cultură, valoare, vol. 2, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 119-153.

- Berar, I., Albu, M. (2011). Opțiuni și „atribute” valorice la adolescenți. În: E. Pop (coord.). Societate, cultură, valoare, vol. 2, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, pag. 154-181.

 

NUMĂRUL TOTAL al studiilor publicate în volum (în perioada 1978-2018): 143

 

VI. BIBLIOGRAFII -

 

VII. TRADUCERI -

 

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

- Albu, M. (coord.) (2018). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. IV, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Albu, M. (coord.) (2016). Cercetări în psihologie și științele educației, vol. III, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Albu, M., Derevenco, P. (coordonatori) (2015). Stres, stres ocupațional și burnout, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Albu, M. (coord.) (2014). Cercetări în psihologie și în științele educației, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Albu, M. (coord.) (2013). Cercetări în psihologie și în științele educației, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Albu, M. (coord.) (2010). Psihologia între provocări și soluții, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Miclea, M., Porumb, M., Cotârlea, P., Albu, M. (coordonatori) (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 4, Rvaluarea cunoștințelor, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Miclea, M., Porumb, M., Cotârlea, P., Albu, M. (coordonatori) (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 3, Personalitate și interese, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Miclea, M., Porumb, M., Cotârlea, P., Albu, M. (coordonatori) (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 2, Aptitudini cognitive, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Miclea, M., Porumb, M., Cotârlea, P., Albu, M. (coordonatori) (2009). CAS++. Cognitrom Assessment System ++, vol. 1, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M. (coord.) (2008). Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR.

- Albu, M. (coord.) (2007). Civilizat sau nu? Întrebări și răspunsuri despre manierele elegante, Cluj-Napoca, Editura Argonaut.

- Albu, M. (coordonator). Anghel, Z.M., Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Popa, R., Todea, G., Țăran, C., Zamoștean, A. (2005). Teste grilă pentru evaluarea cunoștințelor la examenul de licență, Timișoara, Editura Augusta.

- Albu, M., Țăran , C. (coordonatori) (2004).  Cercetări și aplicații în psihologie,   vol. 2, Timișoara, Editura Augusta și Artpress.

- Albu, M., Anghel, C. Țăran (coordonatori) (2003). Cercetări și aplicații în psihologie, vol. 1, Timișoara, Editura Augusta.

 

 

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 9

 

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: -

 

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 1

 

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: -

 

XIII. NUMĂRUL COMUNICĂRILOR ȘTIINȚIFICE PREZENTATE:  

177 la manifestări științifice naționale

42 la manifestări științifice internaționale

XIV. ELABORARE, ADAPTARE ȘI VALIDARE DE INSTRUMENTE DE LUCRU: TESTE, CHESTIONARE, FIȘE ETC.

Teste psihologice construite (autor unic): AP, CO94, CO2000, CO2001, CP5F, AP, OPT.

Teste psihologice adaptate (membru în echipa de lucru): APS, ASDS, ASI4,  CASE, CSI4, DASS, ECI4, EDI, EMAS, FFPI, NEPSY, OMNI, PDSQ, SACS, SMALSI, SCAS, ZKPQ.

 

 

Lucrări disponibile "on line":

SHORTER ALTERNATIVES TO THE CALIFORNIA PSYCHOLOGICAL INVENTORY (CPI)