Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11HOMEÈ

DARE DE SEAMĂ PE ANUL 2007
(DEPARTAMENTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE)

 

 

            SCURTĂ   INFORMARE asupra structurii și activității Institutului de Istorie „George Barițiu

            A.    DATE GLOBALE PE INSTITUT

                    Lucrări din  plan realizate

                    Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru & lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2008

                    Tipărituri: cărți, studii, articole științifice

                    Organizări și participări la manifestări științifice interne

                    Deplasări peste hotare pentru participări științifice, conferințe, documentare în biblioteci, arhive

    

            B.    DATE PERSONALE ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU PE ANUL 2007

 

            PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE  PE ANUL 2008