ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE GEORGE BARIŢIU”

Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

istorie@acad-cluj.ro , www.history-cluj.ro

 

 

 

 

I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂŢII INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU” DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2012

 

 

A. DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. LUCRĂRI DIN  PLAN REALIZATE

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I. 

Denumirea:  IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA

  ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1: 

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI (1381-1385). 

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr.  Adinel-Ciprian Dincă 

c) Volum de muncă: 200 pag. Finalizare proiect 2012 

Proiectul de cercetare I/2:

a) Denumire: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VI (Tabele statistice com. Hunedoara, Solnocul de Mijloc, Tîrnava, distr. Făgăraş) – proiect nou

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: Pregătirea pentru înaintare la tipar a vol. V şi transcrierea a cca 375 p.

finalizare proiect 2012 

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc –  2012 - Comitat Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner,.

c) Volum de muncă: 90 pag. transcriere, colaţionare, traducerea documentelor din limba maghiară 

 

Proiectul de cercetare I/4:

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 îTările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6-31 iulie 1848)  

a) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma - coordonator,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga

b) Volum de muncă : 150 p.  (depistare, transcriere, colaţionare)

Proiectul de cercetare I/6:

a) Denumirea: Mişcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865)) 

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteşan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

c) Volum de muncă: – cca 260 pag. (depistare, transcriere, colaţionare) 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II 

Denumirea:  TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

Proiectul de cercetare II/1:

a) Denumire: Structuri instituţionale ale Transilvaniei (sec. XVI-XVII). Adunările de stări – proiect nou

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

c) Volum de muncă: documentare în arhive şi biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

Proiectul de cercetare II/3:

a) Denumire: Carte manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuţii paleografice (sec. XIV-XV) 

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

c) Volum de muncă: Documentare, fişare, redactarea unui material de cca 40 p.

 

Proiectul de cercetare II/4: 

a) Denumire: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H 

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă), CSII dr. Lidia Gross (lit.F)

c) Volum de muncă: documentare, fişare, redactare – 100 voci

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:  ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX) 

 

Proiectul de cercetare III/1:

a)  Denumirea: Biografii paşoptiste. Culegere de studii, vol. IV 

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela CosmaC. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

c) Volum de muncă: Documentare şi redactarea unui material de cca 100 p.

 

Proiectul de cercetare III/2/B (2010-2013):

a) Denumirea: Studii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

c) Volum de muncă: documentare şi redactarea unui material de cca 80 pag./2012

 

Proiectul de cercetare III/3

a)  Denumirea: Raporturile dintre saşi şi români pe Pământul Crăiesc în deceniul neoabsolutist

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Loránd Mádly.

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 40 p. 

finalizare proiect 2012  

 

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun şi raporturile catolicism-ortodoxie în spaţiul românesc între 1850-1914 

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei-Popa, colab. externi

Volum de muncă: pr. suspendat temporar în intervalul oct.2009-august 2011, reluat în septembrie 2011

c) Volum de muncă: Documentare, redactarea unui material de cca 30 p.     

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare III/5

a) Denumirea: Paternuri ale mortalităţii rurale şi urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Daniela Deteşan

c) Volum de muncă: documentare şi redactarea unui material de cca 30 pag.

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare III/7 

a) Denumirea: Spaţiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România şi Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (1866-1890)

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Marin Balog

c) Volum de muncă: documentare şi redactarea unui material de cca 50 pag./2012

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare III/8 

a) Denumirea: Revoluţia săsească de la 1848-1849 – o reparaţie istorică /Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 – eine geschichtliche Instandsetzung

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma

c) Volum de muncă: documentare şi redactarea unui material de cca 50 pag./2012

finalizare proiect 2012

Proiectul de cercetare III/9 

a) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană şi emigraţia româno-maghiară post-paşoptistă 

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Attila Varga, colaborator acad. Dan Berindei

c) Volum de muncă: documentare şi redactarea unui material de cca 50 pag./2012

finalizare proiect 2012 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea:  STUDII PRIVIND EVOLUŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI

POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a III-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a: 

a) DenumireOmul politic şi de cultură Valeriu Branişte (1869-1928). Monografie 

a) Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu  

b) Volum de muncă: 80 pag. (documentare şi cercetare în arhive şi biblioteci, fişare, redactări parţiale) 

finalizare proiect 2012 

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: Regimul antonescian şi politica faţă de minorităţile naţionale. Studiu de caz: germanii şi evreii

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Traşcă

c) Volum de muncă: 30 p. (documentare, redactare) 

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare IV/3:

a) Denumirea: Mişcarea legionară din exilul din Germania

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Traşcă

c) Volum de muncă: 25 pag.   (documentare, redactarea unui studiu Mişcarea legionară în Germania. 1944-1945)

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare IV/4:

a) Denumirea: Relaţiile dintre serviciile secrete româneşti şi cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Traşcă 

c) Volum de muncă: documentare, redactarea unui studiu de 25 pag. 

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare IV/5:

a)  Denumirea: Stat şi confesiune în România (1947-1990). Cazul Bisericii Unite cu Roma

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ

c) Volum de muncă: documentare în biblioteci şi arhive; redactarea unor studii cca 50 pag. 

finalizare proiect 2012

 

Proiectul de cercetare V/1:

a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Traşcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. I A Mihaela Bedecean + alţi colaboratori benevoli, interni şi externi 

c) Volum de muncă: fişare titluri carte şi periodice

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura şi dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruţ, C.S.III dr. Veronica Turcuş 

c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fişarea şi întocmirea unor studii de cca 170 p./2011

V/2A.Lucian Nastasă  –  Imposibila alteritate în învăţământul superior 

românesc. Analiza socio-istorică a 

antisemitismului universitar. 1920-1940 

  100 pag. (pentru anul 2012) – finalizare proiect 

V/2/B Stelian Mândruţ –  Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948) 

100 pag. (pentru anul 2012)

V/2/C. Veronica Turcuş  Italia în periodicele din Clujul interbelic (anii 

1922-1930)- 25 pag. (pentru anul 2012) - finalizare proiect 

V/2/D. Veronica Turcuş  Elevii Şcolii Române din Roma în perioada

 interbelică: programe de studii şi viaţă internă  

 50 pag. (pentru anul 2012) finalizare proiect

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea: ROMÂNIA ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Proiectul de cercetare VI/1

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană 

2011-2013

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Puşcaş 

c) Volum de muncă: documentare şi redactare – Pentru anul 2012 – 50 pag.

     Finalizare  proiect

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII

Denumire:  Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1  

a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coord. ), CS I dr. Monica Albu CS III dr. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, Progr. I A Petru Diaconu.

c) Volum de muncă: elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 50 de p.); elaborarea şi publicarea de studii şi articole în volume colective şi reviste de specialitate (8 titluri, aproximativ 100 p.); prezentarea de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (8-9 titluri); completarea bazei documentare cu date rezultate din aplicarea experimentală a instrumentelor de lucru folosite; diseminarea informaţiilor relevante pentru diverşi utilizatori (şcoală, părinţi, elevi, manageri de resurse umane etc.); expuneri, dezbateri şi mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coord. ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori externi, neremuneraţi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru şi Conf.dr. Ioana Antoniu (Univ. de Arte Vizuale şi Design).

c) Volum de muncă: elaborarea unui studiu de sinteză pe baza datelor referenţiale (cca. 30 p. text procesat pe calculator); realizarea de proiecte compoziţionale ca mijloace de reflectare a expresivităţii creative din domeniul plastic; publicarea unui studiu; prezentarea unor comunicări ştiinţifice; curs şi seminar cu aspecte referitoare la problematica art-terapiei şi a dezvoltării personalităţii creative. 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare VIII/1

a) Denumirea: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare, text şi bibliografie (Silviu G. Totelecan – 70 pagini, Adrian T. Sîrbu – 60 pagini); organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinţifice.  

 

Proiectul de cercetare VIII/2

a) Denumirea: Strategii, politici şi mişcări de preţuri.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 40 p.) axat pe analiza conceptelor de strategie, strategie a unei organizaţii, strategie de preţ, politică şi politică de preţ; elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Târgul rural transilvănean la confluenţa între tradiţional şi modern.

 b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (50 de p.), care cuprinde: descrierea vechilor realităţi din târgurile de altă, precum şi a contextelor sociale care au contribuit la transformarea socială, economică etc. a târgurilor din trecut şi până astăzi; participarea la manifestări ştiinţifice interne; elaborare de studii şi articole.

 

Proiectul de cercetare VIII/4

a) DenumireaReconfigurarea pieţelor maritale în contextual crizei socio-economice actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: elaborarea raportului final de cercetare (60 p.) care conţine: analiza teoretică a conceptelor utilizate şi descrierea tiparelor maritale specifice culturii euro-americane dar si celor specifice spaţiului autohton; elaborarea a două studii în vederea publicării; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/5

a) Denumirea: Influenţa Codului muncii (republicat) şi a Noului Cod civil asupra pieţei muncii.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 40 p.) care conţine analiza sintetică a acelor aspecte din noile Coduri ce privesc reglementarea relaţiilor de pe piaţa muncii; elaborarea a două  studii/articole în vederea publicării; susţinerea a două comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/6: 

a) DenumireaBunăstarea subiectivă între societal şi individual.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea (coord.), Conf. univ. dr. Jenö-Laszlo Vargha (colaborator extern, neremunerat).

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (60 p.) care se axeată pe sinteza principalelor concluzii ale abordării bunăstării subiective din perspectivă filosofică, sociologică şi psihologică precum şi a rezultatelor cercetării de teren; participarea la două  manifestări ştiinţifice; elaborarea a două studii în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare VIII/7:

a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş

c) Volum de muncă: redactarea unei lucrări de plan (40 p.); susţinerea a două comunicări axate pe tema de cercetare; publicarea a două studii în ţară pe aceeaşi temă.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX 

Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

 

Proiectul de cercetare nr. IX/1

a) Denumirea: Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La izvoarele poeziei

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC, 

c) Volum de muncă: culegere text şi tehnoredactare computerizată a secţiunii mediane (200 p.) din manuscrisul inedit La izvoarele poeziei, autor Dumitru Isac (prevăzut pentru finalizare la încheierea anului 2013); pregătirea pentru tipar a două texte inedite de estetică ale autorului amintit, însoţite de introduceri şi prezentări (35 p.); susţinerea unei comunicări ştiinţifice la tema proiectului. 

 

Proiectul de cercetare nr. IX/2

a) Denumirea:  Între filosofie şi medicină. Folclorul medical în viziunea lui Mircea Eliade şi Valeriu Bologa.

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor 

Volum de muncă: elaborarea şi publicarea unui volum finanţat prin AFCN (150 p.); susţinerea unei comunicări ştiinţifice cu titlul Mircea Eliade şi Valeriu Bologa. Mituri, ştiinţă şi mistere. 

 

Proiectul de cercetare nr. X/3

a) Denumirea IX/3: Scrieri pedagogice în opera lui Eugeniu Speranţia

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Codruţa Cuceu

Volum de muncă: tehnoredactarea, corectarea şi pregătirea pentru tipar a unei ediţii critice care cuprinde patru lucrări avându-l ca autor pe Eugeniu Sperantia, propus[ spre publicare anul acesta: Erorile utilitariste în pedagogia spenceriană (1914), Mic tratat despre corelaţiunile psihice în vieaţa copilului (1925), Concepţii şi perspective din pedagogia actuală (Ernst Weber, John Dewey, Georg Simmel, Adolphe Ferrière, pedagogia socială) (1929) şi Figuri universitare (1967). 

 

Proiectul de cercetare nr. IX/4

a) Denumirea: E. Speranţia, Studii sociologice (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă realizat: culegere text şi tehnoredactare computerizată a două studii (150 pagini, format A5, font 12, la un rând);  elaborarea unui studiu din problematica respectivelor texte (10 p.); susţinerea unei comunicări ştiinţifice; pregătirea pentru tipar şi predarea la editură a manuscrisului (XIX + 394 p., format A5). 

 

 


2.-3. LUCRĂRI DE PLAN AFLATE ÎN LUCRU. LUCRARI DE PLAN CARE SE CONTINUA IN 2013 ŞI LUCRARI DE PLAN NOU PROPUSE

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I. 

Denumirea:  IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA

  ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1: 

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVII (1386-1390). 

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr.  Adinel-Ciprian Dincă 

c) Volum de muncă: 200 pag (transcriere, colaţionare, traducere doc.)

(2013-2017)

 

Proiectul de cercetare I/2:

a) Denumire: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.VII (Tabele statistice Scaunele Arieş, Ciuc, Mureş, Odorhei, Trei Scaune (p. nou)

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. I dr. Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Dörner Anton

c) Volum de muncă: prelucrare material, transcrierea a cca 375 p. 

(2013-2014)

 

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc –  2013 - Comitat Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. I dr.  Remus Câmpeanu, C.S. II dr. Anton Dörner,.

c) Volum de muncă: 90 pag. transcriere, colaţionare, traducerea documentelor din limba maghiară 

(2012-2013)

 

Proiectul de cercetare I/4:

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 îTările Române. Seria C.Transilvania, vol. XI (6-31 iulie 1848)  

a) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma - coordonator,  C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga

b) Volum de muncă : 150 p.  (depistare, transcriere, colaţionare)

(2011-2014)

 

Proiectul de cercetare I/6:

a) Denumirea: Mişcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VII/I (16 iulie 1863 – 19 noiembrie 1865)) 

b) Colectivul de cercetare:  C.S.I dr. Dumitru Suciu coordonator, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei, C.S. III dr. Daniela Deteşan, C.S.III dr. Mádly Lajos-Loránd

c) Volum de muncă: – cca 260 pag. (depistare, transcriere, colaţionare) 

(2011-2014)

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II 

Denumirea:  TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

Proiectul de cercetare II/1:

a) Denumire: Structuri instituţionale ale Transilvaniei (sec. XVI-XVII). Adunările de stări 

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Susana Andea

c) Volum de muncă: documentare în arhive şi biblioteci, redactarea unui material de cca 50 p.

(2012-2016)

 

Proiectul de cercetare II/3:

a) Denumire: Carte manuscrisă în Transilvania medievală. Contribuţii paleografice (sec. XIV-XV) 

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Adinel Dincă

c) Volum de muncă: Documentare, fişare, redactarea unui material de cca 40 p.

(2012-2013)

 

Proiectul de cercetare II/4: 

a) Denumire: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit D-H 

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Vasile Rus (1/2 normă), CSII dr. Lidia Gross (lit.F)

c) Volum de muncă: documentare, fişare, redactare – 100 voci

(2009-2016)

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Denumirea:  ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX) 

 

Proiectul de cercetare III/1:

a)  Denumirea: Biografii paşoptiste. Culegere de studii, vol. IV 

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela CosmaC. S. dr. Varga Attila, C. S. dr. Marin Balog

c) Volum de muncă: Documentare şi redactarea unui material de cca 100 p.

(2011-2014)

 

 

Proiectul de cercetare III/2/B (2010-2013):

a) Denumirea: Studii privind Războiul Naţional de la 1848-1849 şi mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

c) Volum de muncă: documentare şi redactarea unui material de cca 80 pag./2013

(2010-2013)

 

Proiectul de cercetare III/9 

a) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană şi emigraţia româno-maghiară post-paşoptistă,  vol. II

b) Colectivul de cercetare: C.S. dr. Attila Varga, colaborator acad. Dan Berindei

c) Volum de muncă: documentare şi redactarea unui material de cca 50 pag./2012

(2013-2014) 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea:  STUDII PRIVIND EVOLUŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI

POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a III-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a: 

a) DenumireOmul politic şi de cultură Valeriu Branişte (1869-1928). Monografie vol. II (p. nou) 

b) Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu  

c) Volum de muncă: 80 pag. (documentare şi cercetare în arhive şi biblioteci, fişare, redactări parţiale)

      (2013-2014)

Proiectul de cercetare IV/2:

a) Denumirea: România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani, maghiari şi evrei (p. nou) 

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Traşcă

c) Volum de muncă: 100 p. (documentare, redactare) 

(2013-2016)

 

Proiectul de cercetare IV/4:

a) Denumirea: Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945 (p. nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Traşcă 

c) Volum de muncă: documentare, redactarea unui studiu de 25 pag. 

(2013-2016)

 

Proiectul de cercetare IV/5:

a)  Denumirea: Elite confesionale din România sec. XX. Interferenţe sociale şi politice (p. nou)

b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ

c) Volum de muncă: documentare în biblioteci şi arhive; redactarea unor studii cca 50 pag.  

(2013-2017)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

Denumirea:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Proiectul de cercetare V/1:

a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIV (2011-2012)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

drd. Ottmár Traşcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. I A Mihaela Bedecean + alţi colaboratori benevoli, interni şi externi 

c) Volum de muncă: fişare titluri carte şi periodice

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura şi dinamica modernizării în România sec. XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Lucian Nastasă, C.S.I dr. Stelian Mândruţ, C.S.III dr. Veronica Turcuş 

c) Volum de muncă: Documentare în arhivele interne, externe, fişarea şi întocmirea unor studii de cca 170 p./2011

V/2A.Lucian Nastasă  –  De la igiena socială la igiena rasiala. Eugenia

  în mediul academic românesc interbelic 

(p. nou) 2013-2015 ; 100 pag. (pentru anul 2013)

V/2/B Stelian Mândruţ –  Corespondenţa istoricilor clujeni (1920-1948) 

(2012-2013) 100 pag. (pentru anul 2013)

V/2/C. Veronica Turcuş  Relaţii româno-italiene în primul deceniu 

postbelic: tensiuni politice, spionaj, compromisuri (p. nou) 2013-2014; 50 pag. (pentru anul 2013) 

V/2/D. Veronica Turcuş  Destinul instituţional al Accademiei di 

Romania din Roma în anii celui de-Al Doilea Război Mondial şi în perioada imediat postbelică (p. nou) 2013-2014; 50 pag. (pentru anul 2013) 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE VI

Denumirea: ROMÂNIA ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Proiectul de cercetare VI/1

a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană 

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. ½ n. Vasile Puşcaş 

c) Volum de muncă: documentare şi redactare – Pentru anul 2013 – 50 pag.

 (2011-2013)

 

Programul de Cercetare VII

Denumirea: Caracteristici ale comportamentului moral în contextul societăţii româneşti contemporane.

 

Proiectul de cercetare VII/1

a) Denumirea: Factori determinanţi ai evoluţiei comportamentului moral în contextul societăţii contemporane

b) Colectivul de cercetare: CS I Monica Albu, CS III Marius Florea, CS III Lucia Faiciuc (coordonator), AC Carina Herbei.

c) Volum de muncă: articole publicate în volume colective şi în reviste de specialitate (5 titluri, aprox. 60 p.); Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi, eventual, internaţionale (5 titluri); Elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 40 p.); Work-shopuri, expuneri, dezbateri şi mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.

 

Proiectul de cercetare VII/1

a) Denumirea: Decodificarea imaginii de sine prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Marioara Petcu (coordonator, ½ normă), C.S. III dr. Corina Benea, Prof. univ. dr. I. Sbârciu, Prof. univ. dr. Al. Alămoreanu, Prof. univ. dr. R. Solovăstru, Prof. univ. dr. R. Pulbere, Prof . univ. dr. R. Moraru, Conf. univ. fr. I. Antoniu, Conf. univ. dr. Cr. Cheşuţ (colaboratori neremuneraţi)

c) Volum de muncă: elaborarea şi publicarea unui studiu (12 p.); prezentarea a două comunicări din tematica proiectului; ţinerea unui curs şi a unui seminar pe tema imaginii de sine în art-terapie; Colaborare artistică naţională şi internaţională.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare VIII/1

a) Denumirea: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare, text şi bibliografie (Silviu G. Totelecan – 70 pagini, Adrian T. Sîrbu – 60 pagini); organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinţifice.  

 

Proiectul de cercetare VIII/2

a) Denumirea: Piaţa forţei de muncă cu pregătire superioară complexă.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 40 p.) axat pe analiza forţei de muncă cu pregătire superioară; elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Economia domestică rurală: pattern-uri ale gospodăririi.

 b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (50 p.); participarea la manifestări ştiinţifice; elaborare de studii şi articole.

 

Proiectul de cercetare VIII/4

a) DenumireaInterferenţa instituţiilor, reţelelor sociale şi a mass-media în consilierea şi educarea relaţionării preferenţiale şi a sexualităţii în mediul şcolar.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (60 p.); elaborarea a două studii în vederea publicării; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/5

a) Denumirea: Normarea pieţei muncii din România în context istoric.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (40 p.); elaborarea a două  studii/articole în vederea publicării; susţinerea a două comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/6: 

a) DenumireaMecanisme ale funcţionării tipurilor de capital în modele ale dezvoltării societale.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (60 p.); participarea la două  manifestări ştiinţifice; elaborarea a două studii în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare VIII/7:

a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă).

c) Volum de muncă: redactarea unei lucrări de plan (40 p.); susţinerea a două comunicări axate pe tema de cercetare; publicarea a două studii în ţară pe aceeaşi temă; organizarea unui atelier pe tema proiectului în cadrul Sesiunii ştiinţifice a D.C.S.U.; înnoirea bibliografiei prin două stagii de documentare în străinătate; 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. IX 

Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania

 

Proiectul de cercetare IX/1

a) Denumirea: Reeditarea lucrării lui Dumitru IsacCunoaştere şi transcendenţă (prima ediţie în 1943)

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ-Constantin ISAC

c) Volum de muncă: tehnoredactarea computerizată a textului original şi pregătirea pentru tipar (cca. 150 pagini).

 

Proiectul de cercetare IX/2

a) Denumirea: D.D. Roşca sau despre existenţa tragică în filosofia transilvană.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mihaela Gligor

c) Volum de muncă: relansarea dezbaterilor de specialitate în jurul personalităţii lui D.D. Roşca; organizarea unei mese rotunde pe tema existenţei tragice; participarea la manifestări ştiinnţifice dedicate personalităţii lui D.D. Roșca.

 

Proiectul de cercetare IX/3

a) Denumirea: Scrieri psihologice în opera lui Eugeniu Speranţia 

b) Colectivul de cercetare: Codruţa Liana Cuceu

c) Volum de muncă: Realizarea unei ediţii critice a lucrării intitulate Apriorismul pragmatic [vol.1]: Elaborarea conceptelor (1912), 121 p; Apriorismul pragmatic. [Vol.2]: Contribuţiuni la psico-biologia gândirii (1922), 104 p. (culegere de text, tehnoredactare computerizată, pregătirea acesteia pentru tipar, însoţită de un studiu introductiv) (aprox. 290 p.); Publicarea primului volum din seria scrierilor de psihologie din opera lui Eugeniu Sperantia.  

 

Proiectul de cercetare IX/4

a) Denumirea: E. Sperantia, Introducere în sociologie, Tom I-II, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1944, 565 + 337 p (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: culegere text şi tehnoredactare computerizată a tomului I, Istoria concepţiilor sociologice, Bucureşti, Societatea Română de Filosofie, 1944, 565 p.; prezentarea unei comunicări ştiinţifice; elaborarea unui studiu despre E. Sperantia ca istoric al sociologiei universale (10 p.).

 

Proiectul de cercetare IX/5

a) Denumirea: Coordonate tematice ale cercetării monografice regionale interbelice.

b)  Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: elaborarea şi publicarea unui studiu din tematica proiectului    (15 p.); susţinerea unei comunicări ştiinţifice.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. X

Denumirea: FILOSOFIE, CULTURĂ ŞI RELIGIE ÎN GÂNDIREA

ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI XX

 

Proiectul de cercetare X/1

a) Denumirea: Filosofie, cultură şi religie în opera lui Constantin Noica 

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC 

   c) Volum de muncă: elaborarea şi publicarea a două studii la tema proiectului (aprox. 

40 p.); susţinerea a două comunicări la sesiuni ştiinţifice de specialitate.

 

Proiectul de cercetare X/2

a) Denumirea: Metafizică şi pragmatism. Cunoaşterea filosofică la Eugeniu Sperantia 

b) Colectivul de cercetare: CS Dr. Codruţa Cuceu

c) Volum de muncă: elaborarea şi înaintarea spre publicare în cursul anului 2013 a două studii la tema de proiect (aprox. 30 p.); susţinerea unei comunicări la o sesiune ştiinţifică de specialitate.

 

 


IV. TIPARITURI

CĂRŢI

 

a.carte de autor:

· Nicolae EdroiuComunicări academice 1970-2010, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 300 p. [apărută în 2012]

· Veronica TurcuşAccademia di Romania in Roma. 1922-2012, Roma, Accademia di Romania, 2012, 211 p. (în colaborare cu prof. Mihai Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române, Iulian Damian) [ISBN 9788896335017]

· Rom sau ţigan. Dilemele unui etnonim în spaţiul românesc, Cluj, Edit. ISPMN, 2012, 352 p. (Lucian Nastasă, István Horváth).

· Varga Attila, Ana-Maria Vele, Napoleon al III-lea, francmasoneria şi românii, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 250 p. 

· Mihaela GligorÎntre filosofie şi medicină. Folclorul medical în viziunea lui Mircea Eliade şi Valeriu Bologa, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 148 p., ISBN: 978-973-595-406-2. 

· Marioara Petcu, Abordari psihosociale ale domeniului juridic, Cluj-Napoca, (Ediţie revizuită), Edit. Alma Mater, 2012, 325 p., ISBN  078-606-504-127-1

· Marioara Petcu, Retorica Juridica, (Ediţie revizuită), Cluj-Napoca, Edit. Alma Mater, 2012, 142 p., ISBN  978-606-504-132-5.

· Florenţa LozinskyTraian Hersen. Sociolog şi antropolog, Cluj Napoca, Edit Argonaut, 2012, 230 p. 978-973-109-370-3 (în curs de apariţie).

 

b. volum colectiv

· Rumunská historiografia v rokoch 2008-2010. Orientacie a výsledky / Cercetările istorice din România în anii 2008-2010. Orientări şi rezultate, în vol. Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské Národné Povstanie z 29 augusta 1944 (Ich vplyv na oslobodenie Rumunská  Slovenska na ukončenie druhej svetovej vojny / evenimentele de la 23 august 1944 din România şi Insurecţia Naţinală Slovacă din 29 august 1944. Consecinţele lor asupra eliberării României şi Slovaciei şi a sf’rştiului celui de al doilea război mondial. Lucrările celei de a IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011). Alcătuit de Nicolae Edroiu, Eva Mârza, Marek Syrný, Banská Bystrica (Slovacia),  Múzeum Slovenského Národného Povstania (autor al p. 135-136? 147-149 în colaborare).

· Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (Nicolae Edroiu - autor al Prefeţei la ediţia a II-a, p. XIII-XIV; al capitolului Partea a II-a. Structuri economico-sociale şi instituţionale. Cap. V. Populaţie şi economie în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. II. Populaţie şi economie în Transilvania, p. 471-514.

· Istoria românilor. Vol. VI. Românii de la Europa Clasică la Europa Luminilor (1711-1821). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică,  2012, XLV + 1075 p. (Nicolae Edroiu - Autor al capitolelor de la paginile: XI-XLV, 3-9, 17-22, 41-45, 91-99, 102-103, 249-190, 527-533, 551-569, 837-847, 861-863, 867-872, 876.877, 916-967)

· Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (Susana Andea, Avram Andea, autori ai cap. Principatul Transilvaniei în vremea Rakoczeştilor, Transilvania în timpul lui Mihail Apafi, Instituţiile centrale şi locale în Transilvania, p. 181-209; 341-368; 687-751) 

· Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012. Volum îngrijit de Nicolae EdroiuDumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, 200 p. 

· Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ion Cârja, Ana Victoria Sima Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, ISBN 978-973-595-365-2, 380 pp.  

· Negocieri şi Piaţa Unică a Uniunii Europene în Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot (coord.) „Cultura tehnologică, inovarea şi transferul cunoaşterii”, Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, p.63-106;

· Dezvoltarea durabilă – competitivitate, incluziune socială şi protejarea mediului înconjurător, (coord. Vasile Puşcaş si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-717-0, 309 de pagini;

· Comunicare organizaţională şi modernizarea tehnologică, (coord. Vasile Puşcaş si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-718-7, 341 de pagini;

· Cultura tehnologică, inovarea şi transferul cunoaşterii, (coord. Vasile Puşcaş si Melania-Gabriela Ciot), Cluj-Napoca, ed. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, 313 de pagini;

· Mircea Eliade between the History of Religion and the Fall into the History, Mihaela Gligor (Coord.), Edit.  Presa Universitară Clujeană, 2012 204 p. ISBN: 978-973-595-467-3.

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 348 p., ISBN 978-973-109-340-6.

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 356 p., ISBN 978-973-109-341-3.

· Vasile Marian (coord.), Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2012, 278 p., ISBN 978-973-53-0698-4.

 

c. ediţii critice (Editări manuscrise şi reeditări) 

· David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice, ediţie îngrijită de prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, 512 p. + 10 pl. il.

· Kristóf Szongott, Oraşul Liber Regal Gherla (1700-1900). Metropola armeano-maghiară, editor Lucian Nastasă, trad. Andrea Ghiţă, Bucureşti, Edit. Ararat, 2012, 363 p.

· In Memoriam P. Dr. József Denderle OSChp (1911-2012), coord. Mircea Remus Birtz, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2012, 152 p. + 8 pl. foto  (+ redactare studiu 36 p.)

· Eugeniu Sperantia, Scrieri socio-pedagogice, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Codruţa Liana CuceuCluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, 150 p., ISBN 978-606-543-287-1.

· Mihaela Gligor, Miriam Caloianu (Editori), Theodor Lavi în corespondenţă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 500 p., ISBN: 978-973-595-477-2.

· Mihaela Gligor, Liviu Bordaş (Editori), Postlegomena la Felix CulpaMircea Eliade, evreii şi antisemitismul, culegere de texte de Liviu Bordaş, ediţie îngrijită de Mihaela Gligor şi Liviu Bordaş, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 400 p. (în curs de apariţie).

· Mac Linscott Ricketts – Maitreyi Devi, Corespondenţă. 1976-1988, Prefaţă de Mihaela Gligor, Introducere de Mac Linscott Ricketts, Traducere de Mihaela Gligor şi Maria-Daniela Pomohaci. Ediţie îngrijită de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012, 114. p, ISBN: 978-606-17-0234-3. 

· Eugeniu Speranţia, Studii sociologice (Studiu introductiv, indice general de autori, ediţie îngrijită de Andrei Negru), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, XIX + 394 p. 978-973-109-392-5.

 

d. ediţii critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie, note - 

e. volum de izvoare

· Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria,  vol. XI, Comitatul Cluj, editori: Remus CâmpeanuAnton DörnerLadislau Gyémánt şi Vasile Lechinţan, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, 373 p.

· Adinel Dincă, (coautor), Diplome maramureșene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecția lui Ioan Mihalyi de Apșa. Ediţia a II-a, revizuită, coord. Ioan-Aurel Pop, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012.

· Ela Cosma, Reprezentanţele consulare austriece în Moldova, Muntenia şi Serbia (1782-1848), România,  Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Canada, Symphologic Publishing Gatinean, 2012, 318 p. 

· Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849. Documente militare – Descrieri, rapoarte, corespondenţă, editori Ela Cosma, Daniela Deteşan, Angela Stîcalin-Colin, Tatiana Onilov,  ediţie critică coordonată de Ela Cosma, traduceri în engleză Horia Cosma, România, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Canada, Symphologic Publishing – Gatinean, 2012, 550 p.

· Dosarul procesului lemenian, vol. II, editor Daniela Deteşan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, 406 p.

· Documenta Masonica Hungarica, Transylvanica et Banatica. Sigilii şi frontispicii, Seria I, volumul I, editor Varga Attila, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 300 p.

· Gheorghe Iancu, Omul politic şi de cultură Valeriu Branişte, vol. I, 1869-1876, Timişoara, Editura de Vest, 2012, 958 p.

 

f. instrumente de lucru 

· Veronica Turcuş, Bibliografia scrierilor istorice ale lui George Bariţiu. Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. La bibliographie des oeuvres historiques de George Bariţiu (1812-1893), Cluj-Napoca, Edit. MEGA, 2012, 67 p. (Bibliotheca Bibliologica. Serie nouă, 32(51)) [ISBN 978-606-543-245-1]. – editură clasificare B. 

· Reynolds, W.M., Scala de evaluare a tulburărilor din adolescenţă − Forma scurtă. APS-SF, Manual pentru specialişti; A. Bălaj (coord.), Monica AlbuAdaptarea şi standardizarea APS-SF pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2012, 224 p. ISBN 978-606-8244-47-1. 

· Gadow, K.D., Sprafkin, J., CSI-4, Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului − 4. Child Symptom Inventory − 4, Manual de utilizare; A.Bălaj,  M. Miclea, Monica AlbuAdaptarea şi standardizarea CSI-4 pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2012, 344 p. ISBN 978-606-8244-58-7.

g. traduceri lucrări de specialitate 

· Charles Melman, Omul fără gravitate.  A juisa cu orice preţ, trad. de Dan Radu şi Horaţiu Trif, revăzută şi adnotată de Virgil Ciomoş, Edit. Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 330 p, ISBN 978-973-757-668-2.

· Christiane Lacôte, Inconştientul, trad. Robert Arnăutu, revăzută şi adnotată de Virgil Ciomoş, Edit.  Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 158 p, ISBN 978-973-757-669-9.

 


4.2 ARTICOLE ŞI STUDII ŞTIINŢIFICE

 

a. Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică de specialitate 

 

· [BDI ] Lidia GrossEine abgesonderte Weltdas Leprosorium von Bistritz in Jahre 1512O lume izolată: casa leproşilor de lângă Bistriţa (1512) (varianta germană), „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde”, Bőhlau Verlag, Kőln, Weimar, Wien, nr. 35 (106), 2012, Heft 1, p. 10-26.

·  [BDI] Adinel Dincă, (cu Alexander Baumgarten): Hic liber est incorrectissime impressus. A preliminary discussion of the liber de causis in mediaeval Transylvania, Chora - Revue d'études anciennes et médiévales, 9-10, 2011-2012, pp. 491-498.

·  [? ]Remus CâmpeanuOpinions historiographiques critiques concernant L’Union Religieuse des Roumains de la Transilvanie, în “Historia Ecclesiastica”, Prešov, II/2012, nr.2, p.162-180

· [BDI] Remus CâmpeanuIntroductory Study, în vol. Lucian Bogdan, Romania in U.S. Foreign Policy, 1945-1970, Charleston, Create Space, 2012, p.VII-XVI

·  [ISI] Iosif Marin Balog, Vienna´s Economic policies în Transylvania 1850-1867, în Transylvanian Review, Supplement, 2012, p. 47-93, prin proiectul POSDRU 61104  sub tipar.  

·  [ ?] Loránd MádlyDie Siebenbürger Sachsen – von einer privilegierten Nation zur nationalen Minderheit, în „Minderheiten und Mehrheiten im Donau-Karpatenraum, Haus des Deutschen Ostens” München, 2012, pp. 173-194

·  [BDI] Iosif Marin BalogThe Establishment of the first Insurance Bank with Romanian Capital in Transylvania 1911. Context and Significance, in “Romanian Review of Financial and Banking History”, Oradea, Year, II, Issue 1. Jan.-Jun. 2012, sub tipar

· [ISI] Mirela Popa-Andrei, „The Formation of An Ecclesiastical Elite in the Modern Era: A Comparative Approach of Two Cathedral Chapters” in Transylvania and  Habsburg Monarchy in the ” Long ninetenth Century” 1800-1914, editori Iosif Marin Balog şi Rudolf Gräf, Transylvanian Review, 2012, Supplement, pp. 183-208, sub tipar [indexat ISI] [în colab. cu Diana Covaci]

· [ISI] Daniela Deteşan„Matrimonial behaviours of the Transylvanian Romanian rural elite in the second half of the 19-th century”, în “Transylvanian Review”, vol. XXI, supplement 4 / 2012 (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

· [ISI] Daniela Deteşan, „Between theory and practice. Editing of the Transylvanian Romanian Historical Documents (1848-1900)”, în “Transylvanian Review”, vol. XXI, no 4, Winter 2012 (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-ID-2011-3-0064, director proiect cerc. şt. II dr. Ela Cosma).

·  [BDI] Stelian MândruţAnnotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn,  Rumänien, Bukowina, în „Berichte und Forschungen”, Oldenburg, 18, 2010 [apărut în 2012!], p. 373-389 (în colaborare cu Dácz Enikő, Zavara Edina, Ana Maria Pălimariu).

· [ BDI ] Ottmar Traşcă, „Márton Áron 1944. május 18-i kolozsvári beszéde a zsidók deportálása ellen. Gondolatok néhány magyar és román levéltári irat apropóján (tanulmány)”. In: Múlt és Jövő, Budapest, 2011, XXII, nr. 3, p. 43-50 (În colaborare cu Seres Attila).

·  [BDI ] Veronica TurcuşŞcoala Română din Roma şi primii săi bursieri trimişi de Universitatea din Cluj, (în lb. străină), în Vol. VII-IX din seria “Eastern and Central European Studies”, Ed. Peter Lang, New York-Oxford-Frankfurt-am-Main-Basel-Wien, 23 p. A4 (în curs de publicare

· [BDI ]Veronica Turcuş, Prezenţe livreşti româneşti în editurile italiene în anii Primului Război Mondial, (în lb. străină), în Vol. VII-IX din seria “Eastern and Central European Studies”, Ed. Peter Lang, New York-Oxford-Frankfurt-am-Main-Basel-Wien, 22 p. A4 (în curs de publicare

· [? ] Vasile Puşcaş, Daniela Czimbalmos, Insight to the Romanian Case, în H. Swoboda, E. Stetter, J. M. Wiersma (Editors), "EU Enlargement Anno 2012", European Union, Brussels, 2012, pp.49-57.

· [ISI] Codruţa Liana CuceuIllness as a Human Possibility in the Knowledge Based Society, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 11, issue 31 (Spring 2011), p.  193-197 

· [ISI] Codruţa Liana CuceuAn Overview of the Feminist Critiques of the Public Sphere, in European Journal of Science & Theology, Vol. 8, no. 3, 2012, p. 223-233;

· [BDI] Elena Geangu, Petra Hauf, Richi Bhardwaj, Wolfram BentzInfant Pupil Diameter Change in Response to Others’Positive and Negativeîn “PLOS ONE. Journal Information”, http://www.nichi.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC 3217958/(e ISSN–1932–6203, BID) 

· [BDI] Elena Geangu, Aimee Gibson, Khatarina Kaduk, Vincent M. Reid, The neural corelates of passively viewd sequences of true and false beliefs, în “Social Gognitive and Affective Neuroscience”, http://scan.oxfordjournals.org/content/early/2012/03/15/scan.nss015.fu

 

b. capitole din cărţi apărute peste hotare 

 

· [/] Adinel Dincă (cu Ioan-Aurel Pop): Témoignages sur les relations de suzeraineté-vassalité polono-moldaves à la fin du règne du premier roi Jagellon, in volumul „Between Worlds: The Age of the Jagiellonians”, (eds.) Ardelean Florin Nicolae, Nicholson Christopher, Preiser-Kapeller Johannes, Vienna, 2012 (in curs de apariţie)

· [/] Vasile RusIl monstero di Peri e Giovanni Corvino di Hunyad alla fine del Quattrocento (2), în vol. «MULTA ET VARIA. Studi offerti a Maria Marcella FERRACCIOLI e Gianfranco GIRAUDO», Vol. II, Biblion Edizioni, Milano, 2012, pp. 473-484.

· [B] Nicolae EdroiuLucrările celei de A IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011), în vol. Evenimentele de la 23 august 1944 din România şi insurecţia naţională slovacă din 29 august 1944 (ed. Academia Română – Academia Slovacă), Banska Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 5-7. Dopad udalosti y 23. Augustav Rumusku na stredoeuropsku oblast, în Udalosti 23 . augusta 1944 v Rumusku a Slovenske narodne povstanie y 29. Augusta 1944Banska  Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 5-7.

· [B] Nicolae Edroiu, Veronica TurcuşCercetările istorice din România în anii 2008-2010. Orientări şi rezultate, în vol. Evenimentele de la 23 august 1944 din România şi insurecţia naţională slovacă din 29 august 1944 (ed. Academia Română – Academia Slovacă), Banska Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 147-157. Dopad udalosti y 23. Augustav Rumusku na stredoeuropsku oblast, în Udalosti 23 . augusta 1944 v Rumusku a Slovenske narodne povstanie y 29. Augusta 1944Banska  Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 147-157.

· [/] Ladislau GyémántIon Budai-Deleanu (1763-1820). The First Hebraist of the Romanian Enlightenment, în vol. Christian Hebraism in Eastern Central Europe, Wittenberg, 2012 (sub tipar)

·  [/] Ela CosmaGeneralul Józef Bem în Banat (1849), în vol. Simpozionului Internaţional “Banatul – istorie şi multiculturalitate”, ediţia a XVI-a, Reşiţa, 20-22 mai 2011, coord. Carmen Albert, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Editura Institutul Cultural al Românilor din Voivodina din Zrenianin, Reşiţa – Novi Sad, 2012, p. 24-47. (ISBN 978-86-87803-23-7)

· [/] Lucian NastasăAnti-Semitism at universities in Romania (1919-1939), în vol. The „numerus clausus” in Hungary. Studie son the First Anti-Jewish Law and Academic Anti-Semitism in Modern Central Europe, edited by Victor Karady and Peter Tibor Nagy, Budapest, Central European University Press, 2012, p.222-246.

· [B] Vasile Puşcaş, Impactul evenimentelor de la 23 august 1944 din România în aria central-europeană, în vol.  Evenimentele de la 23 august 1944 din România şi insurecţia naţională slovacă din 29 august 1944 (ed. Academia Română – Academia Slovacă), Banska Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 44-49. Dopad udalosti y 23. Augustav Rumusku na stredoeuropsku oblast, în Udalosti 23 . augusta 1944 v Rumusku a Slovenske narodne povstanie y 29. Augusta 1944Banska  Bystrica – Alba Iulia, 2012, p. 40-44;

· Virgil Ciomoş, De la théologie négative à la phénoménologie de l’inapparent. Marion versus Derrida », în Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, dir. Sylvain Camilleri & Adam Takacs, Archives Karéline, Paris, 2012, p. 121-135, ISBN 978-2-35748-092-6.

· Mihaela Gligor, The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View, în vol. Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millennium, (editor Rajasri Basu), New Delhi, Abhijeet Publications, 2012, p. 87-97, ISBN: 978-93-5074-030-9. 

 

4.3. a. Articole apărute în reviste ale Academiei Române 

 

· [B] Susana AndeaAutoritatea princiară între reglementări juridice şi puterea stărilor. Domnia lui Mihai Apafi, Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Historica, tom LI, 2012, p. 47-56.

· [B] Adinel DincăAntroponimie şi etnie în Transilvania medievală (Epoca angevină), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj”, Series Historica, LI, 2012, p. 31-46.

· [ neclas. ] Nicolae Edroiu, Contextul internaţional al încheierii Păcii de la Bucureşti din 16/28 mai 1812, „Academica”. Revistă editată de Academia Română (Bucureşti), 2012, anul XXII, 258-259, nr. 4-5 aprilie – mai, p. 63-67.

· [B] Remus CâmpeanuBiserica Unită din Transilvania şi relaţiile ei cu Arhiepiscopia de Esztergom la începuturile Unirii Religioase, în lumina cercetărilor recente ale Fundaţiei Pro Oriente, în “Anuarul Institutului de Istorie <George Bariţiu> din Cluj-Napoca”, Cluj-Napoca, LI/2012, p. 103-112

·  [B] Ela CosmaDiplomaţie şi război. Competiţia austro-rusă şi primele tentative consulare în Serbia lui Karađorđe,  “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj”, Series Historica, LI, 2012, p. 199-228.

·  [B] Veronica TurcuşAvatarurile Academiei Române sub comunism – Relaţiile cu mediul academic italian: Giuseppe Lugli – membru al Academiei Române“Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2012, LI, p. 337-365 (ISSN 1584-4390) 

· [ neclas. ]Veronica TurcuşCartea românească în editurile italiene şi interesul acestora pentru România în anii Primului Război Mondial“Academia Română. Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice”, ser. IV, 2011, 35, p. 136-159 (ISSN 1224-1814) – revistă a Academiei Române

· [B]  Veronica Turcuş, Intorno alla biografia di Ramiro Ortiz: elementi inediti, “Revue Roumaine d'Histoire”, 2011, Tome L, 9 p. A4 (ISSN 0556-8072). – revistă în limbă străină a Academiei Române.

· [B] Veronica TurcuşPaul Nicorescu şi Şcoala Română de la Roma, “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iaşi, 2012, 21 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN-1221-3705) 

· [B] Veronica Turcuş, Principatul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului al XVII-lea) în publicaţiile interbelice ale Şcolii Române din Roma"Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca. Series Historica”, 2012, LI, p. 81-99 (ISSN 1584-4390) 

· [B] Veronica TurcuşStudiile de arhitectură în cadrul Şcolii Române din Roma în primul deceniu interbelic, “Revista istorică. Institutul de Istorie «Nicolae Iorga». Academia Română”, Bucureşti, 2012, 20 p. A4 (în curs de publicare) (ISSN-1018-0443) 

·  [B] Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean, Mihail Manoilescu – Economic Thought and Economic Reality, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca". Series Historica, 2012, p. 325-336.

· [BDI] Ştefania Miclea, Monica AlbuInfluenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentarîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 97-114.

· [BDI] Monica AlbuCarina Herbei, Carmen Văsar, Claudia Kubik, Gelu Todea, Cristina Carpa,  Reprezentări sociale ale omului moral în România de azi, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 133-146.

· [BDI] Narcisa CozeaAspecte ale reevaluării obligaţiilor pecuniare din perspectiva noului Cod Civil Românîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 317-326.

· [BDI] Codruţa CuceuProblema normativităţii în configuraţia contemporană a sferei publice. Modelul habermasian şi relevanţa lui astăziîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 187-200.

·  [BDI] Iulia Mateiu, Marius FloreaLes insultes – forme de manifestation de l’agressivité verbale. Analyse comparative français vs. Roumainîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 115-132.

· [BDI] Ionuţ IsacSimion Bărnuţiu şi filosofia (II)în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 147-158.

· [BDI] Ionuţ IsacObiectul cunoaşterii în filosofia idoneismuluiîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 281-290.

· Ionuţ IsacCunoaştere, interes şi responsabilitate în „Societatea conştiinţei, în „Academica”, XXII, nr. 6-7 (260-261), iunie-iulie 2012, p. 38-45. ISSN 1220-5737.

· [BDI] Vasile Marian, Strategii, politici şi mişcări de preţuriîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 215-240.

· [BDI] Andrei Negru, Mişcarea sociografică de la „Societatea de mâine” şi raportul ei cu sociologia monograficăîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 15-26.

· [BDI] Salánki ZoltánRealităţi sociale oglindite în proverbeîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 73-96.

·  [BDI] Silviu TotelecanProductivism cu agricultură de semi-/subzistenţăîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 27-36

 

 

4.3. b. Capitole din cărţi publicate de Editura Academiei Române 

 

· [B] Nicolae EdroiuIstoricul David Prodan. Repere cronologice. Date despre viaţa şi opera lui David Prodan. Bibliografia operei acad. David Prodan (1920-1995), în vol. David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice. Ediţie îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, p. 9-26, 487-496.

· [B] Loránd MádlyMentalităţi politice şi implicare politică la saşii transilvăneni în perioada neoabsolutistă (1849-1860), în vol. Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii, Bucureşti, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2011, pp. 267-327.

· [B] Lucian Nastasă-Kovács„Datoria vieţii noastre”. Context istoric şi semnificaţie la Vasile Pârvan, în vol. Datoria: perspectivă multidisciplinară, coord. Ana Bazac, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2012, p.109-124.

· [B] Veronica TurcuşReferinţe bibliografice asupra activităţii şi operei lui David Prodan, în  vol. David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice, Ed. îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române [clas.B], 2012, p. 497-512. (ISBN-978-973-27-2179-7)

 

4.3. c. capitole din cărţi publicate la alte edituri consacrate din ţară 

 

· [C] Susana Andea, Avram Andea, Principatul Transilvaniei în vremea Rakoczeştilor, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită şi completată), Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 181-209. 

· [C] Susana Andea, Avram Andea, Transilvania în timpul lui Mihail Apafi, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ediţia a II-a), Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2012, p. 341-368. 

· [C] Susana AndeaInstituţiile centrale şi locale în Transilvania, în vol. Istoria Românilor, vol. V (ed. a II-a revizuită), Bucureşti, 2012, Edit. Enciclopedică, p. 687-751. 

· [B] Susana Andea, Avram Andea, George Bariţiu lexicograf, în vol Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012. Volum îngrijit de Nicolae EdroiuDumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 104-123.

· [neclas.] Lidia Gross, Stelian MândruţLiteratura istorică maghiară inter- şi potbelică în percepţie instituţionalizată clujeană (1921-1948), în vol. România comunistă. Istorie şi istoriografie (analize istorice), coord. Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2012, p. 11-18.

· [B] Lidia GrossTestamentul şi funeraliile lui Thomas Jo, castelanul cetăţii Ieciu (1531), în vol. Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan, vol. Îngrijit de Dumitru Ţeicu şi Rudolf Gräf, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,  2011, p . 207-211. [apărut în anul 2012!]

·  [B] Vasile Rus, “Missio Dacica între toleranţă şi intoleranţă religioasă” în Identitate şi toleranţă religioasă în secolele XVIII-XXI. Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale organizate la Alba Iulia, 14-15 octombrie 2011. Editori: Daniel Dumitran, Botond Gudor. “Annales Universitatis Apulensis”. Historica. 15/II. Editura Mega, 2012, pp. 7-26. 

· [Neclas.] Vasile RusGlossarium mediae latinitatis actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae historiam illustrantium. Notae criticae în vol. Non omnis moriar. Beatrici Tătaru monumentum in aeternum. Editat de Vasile RUS, Editura Galaxia Gutenberg, 2012, pp. 165-217.

· [C] Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (autor al Prefeţei la ediţia a II-a, p. XIII-XIV)

·  [C] Istoria românilor. Vol. V. O epocă în spirit european (1601-1711/1716). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Acad. Virgil Cândea, Dr. Constantin Rezachevici, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică,  2012, LVII + 1172 p. + 64 pl. (autor al capitolului Partea a II-a. Structuri economico-sociale şi instituţionale. Cap. V. Populaţie şi economie în Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. II. Populaţie şi economie în Transilvania, p. 471-514.

· [C] Istoria românilor. Vol. VI. Românii de la Europa Clasică la Europa Luminilor (1711-1821). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Coordonatori: Dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Edit. Enciclopedică,  2012, XLV + 1075 p. (Autor al capitolelor de la paginile: XI-XLV, 3-9, 17-22, 41-45, 91-99, 102-103, 249-190, 527-533, 551-569, 837-847, 861-863, 867-872, 876.877, 916-967)

· [C] Nicolae EdroiuRolul Episcopiei Vadului în viaţa religioasă a românilor ortodocşi din nordul Transilvaniei, în vol. Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului la 90 de ani (1921-2011), Cluj-Napoca, Edit. Renaşterea, 2012, p. 53-62. 

· [B] Nicolae EdroiuGeorge Bariţiu (1862-1893 – istoric al Transilvaniei), în vol. Bicentenar George Bariţiu 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 29-33. 

· Ladislau GyémántDer Sabatarianismus in Siebenbürgen, în vol. Die Unitarische Kirche in Siebenbürgen, Siebenbürgischen Archiv, 2012 (sub tipar)

·  [neclas.] Remus CâmpeanuDespre mituri şi despre începuturile integrării europene a românilor: şcolile catolice din Transilvania veacului al XVIII-lea, în vol. A történetiró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Tg. Mureş, Mentor Kiadó, 2012, p. 38-47.

· [B] Dumitru SuciuBicentenar George Bariţiu 1812-2012. Simpozion Internaţional 
la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, în vol.  Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, p. 9-28.

· [B] Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Chestiunea căilor ferate transilvane în deceniile 6-7 ale secolului 19 în viziunea lui George Bariţiu  şi în publicistica vremii, în vol. Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012. Volum îngrijit de Nicolae EdroiuDumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 153-165. 

· [editura neclasif.] Varga Attila„Între sociologie şi istorie: francmasonul Jászi Oszkár şi problema naţionalităţilor din Monarhia Austro-Ungară”, în vol. Studii şi cercetări bănăţene. Banatul, istorie şi multiculturalitate, Reşiţa, Editura ICRV, 2012, pp. 140-150.

· [B] Varga AttilaPremierul Tisza István, francmasoneria şi elita clericală românească în zorii primei conflagraţii mondiale – Teologia Politică (1914), în vol. Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 113-135.

· [neclas.] Attila VargaEpiscopul francmason Horváth Mihály de Cenad şi proiectul „Bisericii Anglicane” în Ungaria. Informaţii inedite din arhiva personală Silviu Dragomir, în vol. Contribuţii la istoria ecleziastică a Banatului, Timişoara, Edit. David Press Print, 2012, p. 117-125.

· [B] Attila Varga, Petru Broşteanu îi scrie lui George Bariţiu – Simboluri în traista poveştilorîn vol. Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 183-190.

· [B] Mirela Popa AndreiCentru şi periferie. Epoca reformismului austriac în Transilvania şi Lombardia, în vol. Specific românesc şi confluenţe central-europeneProfesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 31-49. 

· [B] Mirela Popa AndreiGândire şi acţiune naţională românească la Dimitrie Moldovan şi George Bariţiu în anii 1861-1863, în vol Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 166-178.

· [B] Loránd Mádly, Publicistică şi mişcare naţională în Transilvania, în perioada Neoabsolutismului şi Liberalismului în vol Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, coord. Nicolae Edroiu, Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 143-152.

·  [B] Loránd MádlyÎntre Revoluţie şi Reformă. Debutul şi caracteristicile regimului neoabsolutist în Transilvania, în vol. Identitate şi Alteritate 5. Studii de istorie politică şi culturală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 23-30. [apărut în anul 2012!]

· [B] Loránd MádlyProblematica naţională din Transilvania reflectată în corespondenţa diplomatică austriacă. Cazul misiunii şi al consulatului austriac din Bucureşti, în vol. Identitate şi Alteritate 5. Studii de istorie politică şi culturală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 31-35. [apărut în anul 2012!]

· [B] Loránd MádlyDas Definitivum – die Einführung der neuen Verwaltungsordnung im Jahr 1854 und einige Aspekte der Verwaltung in Siebenbürgen bis zum Ende des Neoabsolutismus, în vol.  Economia Regională: Ipostaze rurale şi urbane/Regional Economy: Rural and Urban Instances, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2011, pp. 247-268. [apărut în anul 2012!]

· [B] Iosif Marin Balog, Robert Nagy, Regional Development and Modernization: the Significance of Connecting Transylvania to the Railways Network of the Habsburg Monarchy, în (coord. Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean), Economia regională. Ipostaze rurale și urbane, PUC, Cluj Napoca, 2011, p. 297-312 [apărut în anul 2012!]

· [neclas.] Ottmar Traşcă, Cornel Grad, Situaţia comunităţilor şvăbeşti din judeţul Sălaj – oglindită în monografiile locale, redactate în perioada interbelică, în vol. 300 de ani de la colonizarea şvabilor dunăreni în Comitatul Satu Mare, Coordonator: Paula Virag, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2012, p. 149-187 

· [neclas.] Stelian MândruţArbitrajul/Dictatul de la Viena, în istoriografia românească actuală. Etică „versus” Istorie (1989-2010), în vol.  Satu Mare. Studii şi Comunicări. Supplementum XXVII/II. Coordonatori: Balogh Beni L., Cornel Grad, Sárándi Tamás, Ottmar Traşcă. Satu Mare, 2011, p. 9-25 [apărut în anul 2012!].

· [B] Stelian MândruţAnuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Series Historica. Inserţie istoriografică (45/2006-50/2011), în vol. Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneşan. Volum îngrijit de Dumitru Ţeicu, Rudolf Gräf. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, p. 481- 492 [apărut în anul 2012!] .

· [B] Stelian MândruţExemplaritatea unui model de comunicare şi „intr-ajutorare”. Ioan Micu Moldovan şi Iuliu Maniu (1894-1911), în vol.  Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel, la împlinirea vârstei de 70 ani. Coordonatori: Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 137-156.

· [B] Stelian Mândruţ„Centrul de Studii şi Cercetări privitoare la Transilvania” versus „Erdélyi Tudományos Intézet” (1940-1948), în vol. Studii de istorie. I. Editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea. Brăila, Edit. Istros, 2012, p. 443-463.

· [C] Stelian MândruţÎntre „libertate” şi „interdicţie”, în vol. Interferenţe culturale. Studia in honorem Aurel Chiriac sexagenarii. Coordonatori: Barbu Ştefănescu, Ioan Goman. Oradea, Edit. Muzeului Ţării Crişurilor, 2012, p. 261-264.

· [neclas.] Stelian MândruţStudierende aus Rumänien an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien (1867-1918), în vol. A történetiró elhivatottsága. Vocaţia istoricului. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára. Szerkesztette: Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt. Tg. Mureş, Mentor Kiadó, 2012, p. 130-143.

· [neclas.] Stelian MândruţLiteratura istorică maghiară inter-postbelică în percepţie instituţionalizată clujeană (1921-1948), în vol. România comunistă: istorie şi istoriografie. Analize istorice. Editor: Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2012, p. 11-18. (în colaborare cu Lidia Gross)

· [neclas.] Stelian MândruţDestinul unei instituţii, în vol. România comunistă: istorie şi istoriografie. Analize istorice. Editor: Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2012,, p. 19-29.

· [B] Lucian NastasăMedical Higher Education in Kolozsvár/Cluj, în vol. Medicine, Hygienism and Society in Eighteenth-Twentieth Centuries, ed. Constantin Bărbulescu şi Alin Ciupală, Cluj, Edit. Mega, 2011, p.147-170. [neraportat în 2011]

· [neclas.] Lucian Nastasă-KovácsUniversitatea românească pre-comunistă şi naţionalizarea culturii, în vol. A történetiró elhivatottsága. Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, Szerkesztette Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean şi Simon Zsolt, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012, p.176-199.

· [B] Lucian Nastasă-KovácsUniversităţile româneşti şi funcţiile simbolice ale „peregrinării academice” la evrei (1864-1944), în vol. Carol Iancu şi Alexandru-Florin Platon (editori), Profesori şi studenţi evrei/Enseignants et étudiants juifs, Iaşi, Edit. Universităţii „Al.I. Cuza”, 2012, p.105-128.

· [neclas.] Vasile Puşcaş, Managementul crizelor şi conflictelor în dezvoltarea durabilă, în vol.Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot (coord.), Dezvoltarea durabilă – competitivitate, incluziune socială şi protejarea mediului înconjurător, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-717-0, p. 225-254;

· [neclas.] Vasile PuşcaşComunicare şi reţele de comunicare în societatea globalizată, în vol. Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot (coord.), Comunicare organizaţională şi modernizarea tehnologică, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres, 2012, ISBN 978-973-662-718-7, p. 71-111;

· [neclas.] Vasile PuşcaşComunicare şi proces decizional în dezvoltarea durabilă, în vol. Vasile Puşcaş şi Melania-Gabriela Ciot (coord.), Cultura tehnologică, inovarea şi transferul cunoaşterii, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-719-4, p. 13-60;

· [ neclas.] Vasile PuşcaşInstituţii şi proceduri comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, în vol. Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.) Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile – Volumul 3, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 7-30;

· [neclas.] Vasile PuşcaşTehnici de negociere pentru asigurarea dezvoltării durabile, în Tiberiu Rusu, Viorel Dan (coord.), Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile – Volumul 3, Cluj-Napoca, Edit. U.T. Pres 2012, ISBN 978-973-662-739-2, p. 206-226;

· Monica AlbuCarina HerbeiInstrumente pentru evaluarea agresivităţii construite sau adaptate în România, în ultimii ani, în vol. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, Timişoara, 23-25 martie 2012, Lucrări, Timişoara, Edit.  Eurobit, 2012, p.  9-18.

· A. Bălaj, Monica Albu, Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă − Forma scurtă (APS-FS), în vol. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, Timişoara, 23-25 martie 2012, Lucrări, Timişoara, Edit.  Eurobit, 2012, p.  41-50.

· Monica Albu, C. Văsar, G. Todea, Cl. Kubik, Cr. Carpa, Carina HerbeiCaracteristici ale omului moral incluse în reprezentarea socială a omului moral din România de azi, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 215-226.

· Cl. Kubik, Monica AlbuObservaţii cu privire la interpretarea scorurilor varianţei pentru părinţi a chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 227-240.

· Şt. Miclea, Monica AlbuValiditatea predictivă a inventarului tulburărilor de comportament alimentar – 3 (EDI-3), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 248-260.

· Corina BeneaLocul temei fericirii în disciplinele socio-umane, în vol. Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, (V. Marian coord.), Cluj-Napoca, Edit. Risoprint, 2012, p.19-35.

· Virgil CiomoşAnton Dumitriu. In memoriam, în vol. Studii şi Cercetări din Domeniul Ştiinţelor Socio-Umane”, 23, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, p. 151-167, ISBN 978-973-109-340-6.

· Virgil Ciomoş, Despre curajul de a crede, în N. Steinhardt în evocări, ediţie îngrijită de Florian Roatiş, Iaşi, Edit. Polirom, 2012, p. 79-89, ISBN 978-973-46-2408-9.

· Virgil Ciomoş, Intelectualul şi autoritatea, în Liber amicorum, editori Cătălin Cioabă şi Bogdan Mincă, Edit. Zeta Books, Bucureşti, 2012, p. 278-289, ISBN 978-606-8266-37-4.

· Virgil Ciomoş, Pentru o cosmologie transcendentală, postfaţă la volumul Rémi Brague, Înţelepciunea lumiiIstoria experienţei umane a universului, (trad. de Cornelia Dumitru), Edit. Tact, Cluj-Napoca, 2012, p. 347-355, ISBN: 978-606-92978-8-9.

· Virgil Ciomoş, Între putere şi autoritate, în Intelectualii şi puterea, coord. Vasile Boari, Natalia Vlas, Radu Murea, Iaşi, Institutul European, 2012, p. 27-47. ISBN 978-973-611-829-6.

· Narcisa CozeaProiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 25-36.

· Codruţa Liana CuceuDespre ocultarea sferei publice. Democraţia românească în postcomunism, in Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce (editori), Teme actuale în cercetarea etnologică şi antropologică, Cluj-Napoca, Edit.  Fundaţiei pentru Studii Europene, 2011, p. 193-201, ISBN 978-606-526-086-3 (N.A.).

· Lucia FaiciucRegula de aur şi raţionamentul prin reducere la absurd în judecata morală, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 232-247.

· Mihaela Gligor, Mircea Eliade and the Fall into History, în vol. Mircea Eliade between History of Religions and the Fall into History (ed. Mihaela Gligor), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 179-200.

· Mihaela Gligor, Considerations on the intellectual origins of anti-semitism in interwar Romania, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 167-172.

· Mihaela GligorDin nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 176-183.

· Ionuţ IsacProbleme şi dileme ale culturii româneşti. Dincoace şi dincolo de „lăutărism”, în viziunea culturologică a lui Constantin Noica, în (coord. Emilia Guliciuc), Noica după Noica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011, p. 127-144; ISBN 978-973-30-2929-8 (N.A.);

· Ionuţ Isac, Un eseu monografic despre Basarab Nicolescu, în (coord. Petrişor Militaru, Luiza Mitu), Basarab Nicolescu: sub semnul septenarului, Editura AIUS, Craiova, 2012, p. 130-136; ISBN 978-606-562-223-4;

· Ionuţ Isac, Cunoaştere, interes şi responsabilitate în „Societatea conştiinţei, în (coord. Vasile Marian), Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012, p. 37-51; ISBN 978-973-53-0698-4;

· Ionuţ Isac, Amintiri din sala de curs, în (ed. M. Petean), Ion Aluaş 1927-1994. Memoriile unui intelectual scrise de prietenii lui, Editura LIMES, Floreşti-Cluj, 2012, p. 64-69; ISBN 978-973-726-712-2;

· Ionuţ IsacDavid Prodan despre activitatea istoriografică a lui George Bariţiu în vol. Bicentenar George Bariţiu” 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, Editori: N. Edroiu, D.Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 124-135.

· Florenţa LozinskyComercializarea tradiţionalului în „târgul de ţară”, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 24, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 333-344.

· Vasile MarianReflecţii privind guvernarea politică, managementul organizaţional şi alienarea socială, în: *** Cunoaştere, Interes, Responsabilitate, Vasile Marian (coord.), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2012, p. 169–278. ISBN: 978-973-53-0698-4.

· Andrei NegruCercetarea culturii populare în context monografic. Cazul Institutului social Banat-Crişana (1932-1946), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 321-330.

· Andrei NegruPuncte de vedere privind contribuţia lui George Bariţiu la apariţia sociologiei româneşti, în vol. Bicentenar George Bariţiu” 1812-2012. Lucrările Simpozionului Internaţional de la Cluj-Napoca din 24 mai 2012, Editori: N. Edroiu, D.Suciu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, p. 92-103. 

· Andrei NegruDoi etnologi de la Institutul Social Banat-Crişana: Nicolae Ursu şi Elena Secoşan, în vol. Mentori şi discipoli. 85 de ani de la naşterea Profesorului Dumitru Pop,  Cluj-Napoca, EFES şi MEGA 2012, p. 559-578

· Silviu G. TotelecanMutaţii, mixturi, hibridizări, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 339-346.

· Zoltán SalánkiPiaţa maritală. Cadru teoretic şi metodologic, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 331-338.

 

4.4. Articole apărute în alte reviste 

a. Articole apărute în alte reviste de specialitate clasificate/

b. Articole apărute în alte reviste de specialitate

 

· [ B ] Vasile RUS, Procesul lui Dávid Ferenc, Arianul, într-o sursă contemporană, „Apulum”, XLIX. Series Historia et Patrimonium, 2012, pp. 173-207.

·  [B] Ladislau GyémántAvatarele identităţii evreieşti din Transilvania, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Series Historia, 1, 2012 (sub tipar)

·  [neclas.] Remus CâmpeanuIstoriografia din România în anii 2008-2010. Contribuţii bibliografice, în “Şcoala Ardeleană”, Oradea, V/2011, p.8-16 (apărut în 2012)

·  [neclas.] Ela CosmaNaţionalism sau imperialism? Ilija Garašanin şi Načertanije (1844), în curs de apariţie în “Revista de Istorie Socială”, vol. XVI, Institutul Român de Studii Strategice şi Facultatea de Istorie de la Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi-Bucureşti.

· [ neclas. ] Iosif Marin Balog, Political regimes, economic crises, continuity and discontinuity in the economic modernization of peripheral regions of the Habsburg Monarchy in the second half of the nineteenth century. The case of Transylvania, in „Acta Musei Napocensis/Historica”, 49/II, 2012, sub tipar. Revista in curs de acreditare CNCS.

· [ neclas. ] Attila Varga“Cocoşul şi găinile din Curtea cea Mare”. Toleranţă şi radicalism în discursul masonic maghiar din prima jumătate a secolului al XX-lea,  în „Trivium”. Revistă de Gândire Simbolică, An IV, nr. 1(10), 2012, pp. 55-66.

· [neclas.] Attila Varga, Loja masonică „Unio” din Cluj şi Mişcarea Memorandistă, în „Trivium”, Revistă de Gândire Simbolică, An IV, nr. 4(13), 2012, pp. 426-447.

· [B+Daniela DeteşanDeviant social behavior in Transylvania (1850-1900), publicat în „Brukenthalia”, nr. 2, 2012, pag…. (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

· [BDI] Ottmar TraşcăPax Germanica. Német tervek az erdélyi kérdés megoldására 1940-1944 között”, „Limes”, 2012, 25, nr. 1, p. 43-58.    

· [neclas.] Stelian MândruţArbitrajul/Dictatul de la Viena, în istoriografia românească actuală. Etică „versus” Istorie (1989-2010), în vol. Satu Mare. Studii şi Comunicări. Supplementum XXVII/II. Coordonatori: Balogh Beni L., Cornel Grad, Sárándi Tamás, Ottmar Traşcă. Satu Mare, 2011, p. 9-25 [apărut în anul 2012!].

· [ B ] Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean, Mihail Manoilescu – cultură şi politici economice (influenţă şi receptare), în  Studii de istorie I, (ed. C.Buşe, I. Cândea), Brăila, Edit. Istros, 2012, p. 225-238.

· [ BDI ] Vasile PuşcaşPsychological factors in foreign policy decision-making (I): decision-making models, în „Studia Universitas Babes-Bolyai, Psychologia-Pedagogia”, cod CNCSIS 527, indexată în trei baze de date internaţionale, ISSN 1221-8111, ISSN on-line 2065-9431, în colaborarea cu Melania-Gabriela Ciot, nr 1/2012;

· [ neclas. ] Mircea Remus BirtzKierein Manfred – Succesiuni apostolice catolice de rit oriental din Transilvania şi provinciile învecinate (1700-1800), în „Şcoala Ardeleană”. Anuar V/2011, Oradea, Edit. Ep. Vasile Aftenie, p. 132-191. (neraportat în 2011)

· [BDI] Bălaj, A., Miclea, M., Albu, M.The adaptation of APS-SF on the Romanian population, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, vol. XVI, nr. 4, (2012), p. 529-551.

· [BDI] Codruţa Liana CuceuSfera publică, tehnologie si democraţie transnaţională, în “Symposion”Revistă de Ştiinţe Socio–Umane, Tomul IX, Numărul 2 (18), 2011, p.  401-413 (N.A)

·  [BDI] Lucia Faiciuc, Humanist values in everyday moral thinking, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. V, nr. 1, Spring-Summer 2012, p. 85-101.

·  [BDI]Andrei NegruPerspectiva clujeană interbelică asupra Şcolii sociologice de la Bucureşti, în „Transilvania”, nr. 11-12, 2012, p. 47-55 

· [BDI] Silviu Totelecan, Places and/or Non-places of Everyday Life, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. V, nr. 1, Spring-Summer 2012, p. 7-14.

· [BDI] Silviu Totelecan, Stefan MannLiving on the threshold berween cultures and withing a multilayered society, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. V, nr. 1, Spring-Summer 2012, p. 15-36.

 

c.  Articole publicate în reviste de cultură

 

· Stelian MândruţVirgil Vătăşianu şi Premiul „Herder”, în „Tribuna”, XI, 2012, nr. 229, 230,  p. 17-18, 17-18.

· Stelian MândruţCarmen Sylva, inedit, în „Steaua”, LXIII, 2012, nr. 7-8, p. 33-34.

 

Alte reviste:   

· Vasile PuşcaşRomania and the future of Europe, “Europolitics”, nr. 4474, 27 iulie 2012; 

· Vasile PuşcaşCriza europeană de încredere, “Pulsul Geostrategic”, nr.126, an VI/7, 20 iulie 2012, p. 9-11;

· Vasile PuşcaşSistemul bancar european“Pulsul Geostrategic”, nr.126, An VI/7, 20 iulie 2012, p. 22-23;

· Vasile PuşcaşGeneraţii risipite, resurse irosite, „Q Magazine”, 16 .07.2012;

· Vasile PuşcaşReuniunea G8 de la Camp David a fost transformată într-un veritabil „summit al crizei euro”, „Pulsul Geostrategic”, nr.123, an VI/4, 5 iunie 2012, p. 23-25;

· Vasile PuşcaşAvertisment pentru „pragmaticii” europeni, „Pulsul Geostrategic”, nr.122, an VI/3, 20 mai 2012, p.21-23;

· Vasile PuşcaşCreşterea-descreşterea UE şi şansa „Noii Europe”, „Pulsul Geostrategic”, nr.122, an VI/3, 20 mai 2012, p.5;

· Vasile PuşcaşProvincialism, regionalism, unitate şi integrare, „Transilvania REPORT”, Cluj-Napoca, 3 mai 2012, p.6;

· Vasile PuşcaşAutoritãţile trebuie sã îşi facã autocritica, „Transilvania Business”, 16 martie 2012, Cluj-Napoca;

· Vasile Puşcaş,”Merkozy” electoral şi uniunea poltică a Europei”, „Pulsul Geostrategicnr 117, an V/22, 5 martie 2012, p.10-11;

· Vasile PuşcaşTextul de credibilitate a liderilor europeni, „Pulsul Geostrategic”, nr.113, an V/18, 5 ianuarie 2012, p.5-6.

· Vasile PuşcaşManagementul crizelor, dezbătut la Craiova, “Gazeta de Sud”, 26 noiembrie 2012.

 

4.5. Alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefete

 

· Ela Cosma, ediţie îngrijită şi glosar la vol. Bogdan Briscu, Moţii şi luptele lor la 1848-1849, cu anexe (biografii, glosar, bibliografie, indici), colecţia „Biografii istorice tansilvane”, tom VI, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, 328 p.

· Ela Cosma recenzii în “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj”. Series Historica, LI, 2012, [Revista de Istorie Socială, VIII-IX (2003-2004), Institutul Român de Studii Strategice şi Facultatea de Istorie de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2006, 677 p.; X-XII (2005-2007), Iaşi, 2009, 614 p.; Dumitru Suciu, Soldaţi fără uniformă: figuri de ţărani români ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Naţional din 1848-1849, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 313 p.; Gelu Neamţu, “Religia română” în Transilvania 1848-1918, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 222 p.]

· Vasile PuşcaşCuvânt înainte la: Ion Novăcescu, Ion I.C.Brătianu. Concepţie şi management politic, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2012, p.7-10;

· Interviu cu prof.univ.dr. Vasile Pușcaș, în “Revista de Achiziții Publice”, nr. 61/octombrie 2012;

· [BDI] Monica Albu: Petru Derevenco, Darwin şi darwinismulîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 421-425.

· [BDI] Mihaela Gligor: Shafique Keshavjee, Regele, înţeleptul şi bufonul. Marele turnir al religiilorîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 414-416.

· [BDI] Mihaela Gligor: Hanna Bota, Ultimul canibal. Jurnal de antropologîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 425-426.

· [BDI] Ionuţ Isac:  Marius Cucu, Transcendenţa activă, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 405-407.

· [BDI] Ionuţ Isac:  Lucian Blaga, Filosofia stilului, Eugeniu Nistor (ed.), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 408-410.

· [BDI] Ionuţ Isac: Vasile Pleşca, Liberalismul şi democraţia în dezbateri contemporaneîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 413-414.

· [BDI] Ionuţ Isac: Sorin-Tudor Maxim, Peripatethiceîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 430-431.

· [BDI] Florenţa Lozinsky: Lazăr Vlăsceanu (coord.), Sociologie, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 426-428.

· [BDI] Andrei Negru: Vasile Mihai Cucerzan, Agronomia socialăîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. X, 2012, p. 412-413.

 

4.6.  Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicateîn volume (cu ISBN)

 

· Monica Albu, C. Văsar, Carina Herbei, Civilised Behaviour, between Personal Autonomy and Aggressionîn A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 60-61. ISBN 978-973-109-381-9.

· A Bălaj, Monica Albu, Prediction of Psychiatric Disorders based on the Symptom Severity Scores for the Scales used in the Child Symptom Inventory − 4în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 61-62. ISBN 978-973-109-381-9

· Monica Albu, Carina Herbei, Instrumente pentru evaluarea agresivităţii construite sau adaptate în România, în ultimii ani (Instruments for the evaluation of agression developed or adapted in Romania, in recent years), în vol. Program. Rezumate. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” ediţia a XX-a, « Devianţă şi normalitate », TimişoaraEdit. EUROBIT, 2012, p. 43.

· Corina BeneaDe la fericire la starea de bine, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 72. ISBN 978-973-109-381-9.

· Virgil Ciomoş, La fonction de l’ oubli dans le «Temps retrouve» de Proust, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 52-53. ISBN 978-973-109-381-9.

· Narcisa CozeaSome aspects of the legal work relationships from a historical perspective, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 35. ISBN 978-973-109-381-9.

· Codruţa Liana CuceuThe Public Sphere Between Religion and Politics, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 53. ISBN 978-973-109-381-9.

· Lucia-Elisabeta FaiciucMoral judgement and the anticipation of the consequences of an action, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 63. ISBN 978-973-109-381-9.

· Marius FloreaAttitudes à l’égard de l’école et de la famille chez les adolescents roumains, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 63. ISBN 978-973-109-381-9.

· Mihaela GligorThe echoes of the Eliade File” included in Toladot” magazineîn A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 54. ISBN 978-973-109-381-9.

· Ionuţ IsacDumitru Isac on Plato’s aesthetics, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 54-55. ISBN 978-973-109-381-9

· Florenţa LozinskyThe changes in the fair of Berchieşu from folk dance” to stall”, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 76. ISBN 978-973-109-381-9.

· Vasile MarianQualities and flaws of the romanian higher education systemîn A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 46-47. ISBN 978-973-109-381-9.

· Andrei NegruInstitutul Social Banat-Crişana şi cercetarea monografică, “International Conference: European Sociology: New Challenges and Opportunities”, Oradea, 27-29 septembrie, Book of Abstracts, Edit. Universităţii din Oradea, p. 46-47. ISBN 978-606-10-0919-0.

· Andrei NegruE. Sperantia on the cohesive role of ideas for the national life,  în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 77-78. ISBN 978-973-109-381-9.

· Sálanky ZoltánMethodological framework for intimate relationship evaluation, în A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 80. ISBN 978-973-109-381-9.

· Silviu G. Totelecan, Co-Performers/Producers of a Hedonic Non-Place: Bucharest Downtown’s Ecstasy, în “International Conference: European Sociology: New Challenges and Opportunities”, Oradea, 27-29 septembrie, Book of Abstracts, Edit. Universităţii din Oradea, p. 74. ISBN 978-606-10-0919-0.

· Silviu G. Totelecan, The Commodification of Bucharest’s old Centerîn A XXI-a Sesiune ştiinţifică a DCSU cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012. Rezumate, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 80-81. ISBN 978-973-109-381-9.

 

 

 

 

4.7. Traduceri studii de specialitate 

 

· Traducerea în germană a regestelor vol. de documente Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatul Cluj,  autori: Ladislaum Gyémánt, Antonium E. Dörner, Remus Câmpeanu, Colaboratori: Ela Cosma, Vasile Rus, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 373 p.

· Revizuirea traducerilor în lb. romană a documentelor latine şi a regestelor la vol. de documente Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatul Cluj, autori: Ladislaum Gyémánt, Antonium E. Dörner, Remus Câmpeanu, Colaboratori: Ela Cosma, Vasile Rus, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 373 p.

 

4.8. Editări/îngrijire de texte de specialitate 

 

· D. Isac, Categorii ale esteticii: comicul şi grotescul (text îngrijit, notă introductivă şi rezumat de Ionuţ Isac), în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2012, p. 173-195; ISBN 978-973-109-340-6 

· Dumitru Isac, O schiţă a ideilor estetice din antichitate până la Kant (text îngrijit, notă introductivă şi rezumat de Ionuţ Isac), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, vol. X, Series Humanistica, 2012, p. 327-345.

·  I. Aluaş, Istoria doctrinelor sociologice. Fragmente de note de curs; text stabilit şi tehnoredactat de Ionuţ Isac, în (ed. M. Petean), Ion Aluaş 1927-1994. Memoriile unui intelectual scrise de prietenii lui, Floreşti-Cluj, Edit. LIMES, 2012, p. 117-156; ISBN 978-973-726-712-2

· Ion Aluaş, Ancheta sociologică „Roşia Poeni (Text îngrijit de A. Negru), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, X, 2012, p. 345-404.

 


 

 

5.ORGANIZĂRI ŞI PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE 

 

A. ORGANIZĂRI

 

Manifestări ştiinţifice în străinătate:

· Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales (EHESS) Paris,  Paris, 2 aprilie 2012,Colocviul Internaţional „Espace impérial. Le Sud-Est européen entre Empires et Nations”

 

Manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

 

· Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Simpozionul Internaţional „Bicentenar George Bariţiu. 1812-2012”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, ediţia 2012.

·  Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 7 decembrie 2012, Sectorul de Istorie medievală, Work-shop exploratoriu, „Probleme ale editării documentelor medievale şi moderne”

· International Conference “The efficiency of legal norms”, March 23-24, 2012, Cluj-Napoca, Romania, în colaborare cu Universitatea Creştină „D. Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

· Conferinţa internaţională de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti,  29 martie 2012, avându-l ca invitat pe dr. Henry Pernet (Co-Organizator DCSU)

· Conferinţa internaţională Lasting Impressions: Mircea Eliade de la Biblioteca Central Universitară Bucureşti, 30 martie 2012, avându-la ca invitat pe dr. Henry Pernet. (Co-Organizator DCSU)

· Seminarul internaţional “Mircea Eliade between the History of Religion and the Fall into the History”Cluj-Napoca, 2 aprilie 2012. 

· Conferinţa internaţională de la Biblioteca Metropolitană Bucureşti,  5 iunie 2012, avându-l ca invitat pe prof. dr. Douglas Allen (Co-Organizator DCSU)

 

Manifestări ştiinţifice interne 

 

Zilele Academice Clujene, 21-26 mai 2012

· Simpozionul „Carenţe legislative şi noi reglementări în drept”, 25 mai 21012, organizat în colaborare cu Universitatea Creştină „D. Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca (45 comunicări)

· Simpozionul „Cunoaştere economică şi practică socială”, 25 mai 2012, organizat în colaborare cu Universitatea Creştină „D. Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca (17 comunicări)

· Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, 25 mai 2012 (16 comunicări)

· Simpozionul „Praxis local în context global”, 25 mai 2012 (13 comunicări)

· Simpozionul „Psihologia între provocări şi soluţii”, 25 mai 2012 (14 comunicări).

 

Conferinţa Naţională „Testarea Psihologică: Actualităţi şi Perspective 12-13 octombrie 2012.

 

A XXI-a Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al  Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca,  16-17 noiembrie 2012

· Secţiunea drept public (Simpozion „Tudor Drăganu”) (23 comunicări)

· Secţiunea drept privat (Simpozion „Mircea Mureşan”) (17 comunicări)

· Secţiunea economie (13 comunicări)

· Secţiunea filozofie (9 comunicări)

· Secţiunea psihologie şi ştiinţele educaţiei (14 comunicări)

· Secţiunea sociologie-antropologie-asistenţă socială (12 comunicări)

· Masa Rotundă „Reprezentări simbolice ale antisemitismului în România interbelică”

 Au participat cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi practicieni din Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Oradea, Galaţi, Târgu Mureş, Timişoara, Petroşani, Sibiu, Bălţi şi Chişinău (Republica Moldova). Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul A XXI-a Sesiune ştiinţifică a D.C.S.U cu participare internaţională, 16-17 noiembrie 2012, REZUMATE, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 81 pagini (în limba engleză). ISBN: 978-973-109-381-9.

 

 

B. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Interne

 

· Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 18 mai 2012, Simpozionul Ştiinţific „Virgil Vătăşianu 1902-2012”, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, ediţia 2012, comunicarea Virgil Vătăşianu, promotor al arheologiei medievale în România

· Nicolae Edroiu, Bucureşti, 28 noiembrie 2012, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române, Sesiunea omagială a Academiei Române „150 de ani de la naşterea lui Vasile Goldiş (1862-1934), comunicarea Locul lui Vasile Goldiş (1862-1934) în mişcarea politico-naţională a românilor din Transilvania 

· Remus Câmpeanu, Alba-Iulia, 30-31 martie 2012, Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, work-shop-ul din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, comunicarea intitulată Principii metodologice privind studiul identităţilor regionale.

· Remus Câmpeanu, Oradea, 18-19 mai 2012, Episcopia Română Unită, Greco-Catolică, de Oradea, Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea, simpozionul naţional Şcoala Ardeleană, ediţia a VII-a, comunicarea Despre începuturile integrării europene a românilor: şcolile catolice din Transilvania veacului al XVIII-lea.

· Remus Câmpeanu, Alba Iulia, 5-6 octombrie 2012, Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conferinţa din cadrul Proiectului EUROCORES 4EUROC/2010 Transylvania in Eighteenth Century, comunicarea intitulată Solidarităţi şi forme de conştiinţă în lumea rurală din Transilvania premodernă

· Mirela Popa Andrei, Oradea, 18-19 mai 2012, Simpozionul Ştiinţific „Şcoala Ardeleană”, ediţia a VII-a, organizatori: Facultatea de Teologie greco-catolică a U.B.B., departamentul Oradea, Episcopia greco-catolică de Oradea şi Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea; comunicarea Canonic la Oradea. Recrutarea şi promovarea canonicilor în Dieceza greco-catolică română de Oradea-Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

· Lorand MadlyTimişoara, 24-25 septembrie 2012, Colocviul „Pluralität als kulturelle Lebensform: Österreich und die Nationalkulturen Südosteuropas“. Kolloquium der Österreich-Bibliotheken im Ausland, (colocviu/masă rotundă, fără prezentare individuală)

· Marin Iosif Balog, Sibiu, 15 noiembrie 2012, Simpozionul 140 de ani de la înfiinţarea Băncii Albina, organizat de Banca Naţională a României, Filiala Sibiu, Academia,, Română, Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologice şi Asociaţia Română de Istorie Financiar-Bancară, comunicarea: Locul şi rolul Băncii Generale de Asigurare din Sibiu în sistemul de asigurări din Austro-Ungaria.

· Marin Iosif Balog, Cluj-Napoca, 27 noiembrie 2012 Worhshop-ul Istoria economică regională: paradigme, opţiuni metodologice, agendă şi perspective, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, acţiune în cadrul grantului PN-II-ID-PCE-2011-3-0305, director de grant prof dr. Rudolf Gräf.

· Marin Iosif Balog, Mediaş, 23-24 noiembrie 2012, Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României, organizată de Colegiul Mediensis şi Direcţia de Cultură a Consiliului Local Mediaş, comunicarea Exploatarea aurului în Munţii Apuseni în secolele XVIII-XIX. dimensiuni şi efecte macro-economice.

· Marin Iosif Balog, Sibiu, 7 decembrie 2012 Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de cercetări socio-umne al Academiei Române Sibiu, comunicarea Politicile economice ale statului austriac în Transilvania în perioada 1850-1867. Studiu de caz: mineritul aurifer.

· Attila VargaCluj-Napoca, 21-26 mai 2012,  Zilele Academice Clujene, comunicarea Rolul francmasoneriei în mişcarea naţională românească”

· Attila Varga, Alba-Iulia, 5-6 septembrie 2012, Conferinţă naţională organizată de Universitatea „1 decembrie 1918” în legătură cu tema: „Cuis Regio. Ideea de unitate sau disoluţie în conştiinţa elitelor transilvane în veacul al XVIII-lea”. , comunicarea Elitele masonice ardelene şi Iluminaţii germani în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea.

· Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 21 martie 2012, Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Fundaţia  „Virgil Vătăşianu”, Consiliul local şi Primăria, Casa de cultură Cluj-Napoca, Mari personalităţi ale cetăţii: acad. Virgil Vătăşianu(1902-1993). Colocviu: 100 de ani de la naştere: intervenţie despre viaţa şi  activitatea celui omagiat.       

· Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 28 martie 2012, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Institutul Italo-Român, conferinţa „Ştefan Pascu la „Accademia di Romania”(1939-1942)  

· Gheorghe IancuAlba-Iulia, noiembrie 2012, Sesiune ştiinţifică …., comunicarea Integrarea politico-administrativă a Transilvaniei în statul român (1919-1920). Mărturii epistolare

· Lucian Nastasă, Bucureşti, 15-16 martie 2012, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii/Institutul de Istorie „N. Iorga, Conferinţa Naţională „Comunismul românesc”; Comunicarea Minorităţi etnice şi naţionale în România comunistă

· Lucian Nastasă, Bucureşti, 31 mai 2012. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”, comunicarea Antisemitismul universitar în România interbelică

· Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, 5-6 septembrie 2012, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România/Institutul de Istorie „George Bariţiu”,  conferinţa „125 ani de la inaugurarea Sinagogii Neologe din Cluj”, comunicarea Iarna violenţelor antisemite  la Cluj şi Oradea: 1927

· Lucian Nastasă, Cluj, 1-6 octombrie 2012, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Conferinţa „140 ani de învăţământ universitar în limba maghiară la Cluj-Napoca”. LNK a prezentat: „Dilemele unei universităţi maghiare la Cluj”.

· Lucian Nastasă, Târgu Mureş, 25 mai 2012, Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” din Târgu Mureş, Conferinţa „Frontiere deschise: translaţii dincolo de culturi, discipline şi identităţi”, comunicarea Frontierele spirituale şi avatarurile Marii Uniri. Publicul studenţesc basarabean în universităţile româneşti

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 2-3 iulie 2012, Conferinţa “Antreprenoriat, mediu de afaceri şi dezvoltarea durabilă”, invitat cu prelegerea Antreprenoriatul și globalizarea la începutul secolului XXI

· Vasile Puşcaş, Sibiu, Aprilie 2012, Dezbaterea cu tema ”Uniunea Europeană şi ieşirea din criza economică”, organizată cu sprijinul Universităţii "Lucian Blaga" Sibiu şi al Centrului de Documentare Europeană,;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Februarie, 2012Conferinţa ’’România încotro?’’, organizată de organizat de  Fundaţia Culturală „CARPATICA” şi revista de cultură urbană „ORAŞUL”, prelegerea: De la avatarurile integrării la Strategiile Dezvoltării,;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 5 octombrie 2012, Conferinţa “Profesionalizare şi carieră în domeniul studiilor europene şi al relaţiilor internaţionale”, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene, organizator şi participant;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 5 octombrie 2012, Conferinţa “O viziune pentru Europa”, Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene,  organizator şi participant;

· Vasile Puşcaş, Bucureşti, 26 octombrie 2012, Conferinţa “Eastern Europe and the EMU: finding the optimal path for introducing the euro”, Banca Naţională a României, participant;

· Monica AlbuCarina Herbei, C. Văsar, C. Kubik, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Psihologia între provocări şi soluţii”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Influenţa tipului de stresor asupra scorurilor scalelor de evaluare a strategiilor de coping. 

· A. Bălaj, Monica Albu, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Psihologia între provocări şi soluţii”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Diferenţe culturale în percepţia sănătăţii mentale între adolescenţii din SUA şi cei din România.

· Monica AlbuCarina Herbei, C. Vasar, Cluj-Napoca, 12-13 octombrie 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”cu comunicarea Variaţii ale comportamentelor agresivităţii în funcţie de vârstă.

· A. Bălaj, Monica Albu, Cluj-Napoca, 12-13 octombrie 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”,cu comunicarea Posibilităţi de predicţie a unor tulburări emoţionale şi de comportament cu ajutorul chestionarului de evaluare a copiilor R-4 (CSI-4).

· A. Bălaj, I. Ţetcu, Monica Albu, Cluj-Napoca,12-13 octombrie 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”cu comunicarea Adaptarea scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă, forma scurtă (APS-SF) pe populaţia din România. 

· Monica Albu, Carina Herbei, C. Văsar, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Comportamentul civilizat între autonomie personală şi agresivitate.

· Monica Albu, A. BălajCluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Adaptarea pe populaţia din România a “Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (CSI-4)”.

· A. Bălaj, Monica Albu, Cluj-Napoca, 16-17 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Predicţia tulburărilor psihiatrice pe baza scorurilor de severitate a simptomelor ale scalelor din Chestionarul de evaluare a copiilor − 4.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Simpozionul „Praxis local în context global”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Direcţii de evoluţie a cercetării în domeniul bunăstării.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea De la fericire la starea de bine. Teorii şi percepţii.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, Timişoara, 26-29 ianuarie 2012, Institutul „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Colocviul Naţional de Hiperactivitate, cu comunicarea Hiperactivitatea. O perspectivă fenomenologică

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 7-8 iunie 2012, Institutul „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Colocviu Naţional de Psihanaliză, cu comunicarea Nevoie şi Cerere. Dorinţă şi Juisare. 

· Virgil Ciomoş, Bistriţa, 8 noiembrie 2012, Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu comunicarea: „Jurnalul fericirii”  ca experienţă spirituală.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Funcţiunea uitării în „Timpul regăsit" al lui Proust.

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” şi Universitatea Creştină „D. Cantemir” Bucureşti, Facultatea de drept Cluj-Napoca, Simpozionul „Carenţe legislative şi noi reglementări în drept”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Contract individual de muncă versus contracte civile. 

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 17 noiembrie 2012, Simpozionul „Mircea Mureşan” din cadrul celei de ,A XXI-a Sesiuni ştiinţifice anuale cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Câteva aspecte ale raportului juridic de muncă, din perspectivă istorică.

· Codruţa Liana Cuceu, Iaşi, 27 ianuarie 2012, Institutul pentru Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Academia Română – Filiala Iaşi, Workshop-ul de filosofie social politică „Globalizarea. Dimensiuni empirice şi ideologice”, cu comunicarea Statutul sferei publice în procesul de globalizare.

· Codruţa Liana Cuceu Cluj-Napoca, 16 martie 2012, Institutul „Arhiva de Folclor” a Academiei Române, Conferinţa „Mentori şi discipoli”, cu comunicarea Despre minoratul culturii politice est-europene. Distinctia spaţiu public - sferă publică si receptarea ei în contextul românesc;

· Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Noi perspective asupra relaţiei dintre religie şi sfera publică.

· Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea: Sfera publică între religie şi politică

· Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Psihologia între provocări şi soluţii”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Imagine de sine şi dezvoltare morală.

· Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 12-13 octombrie 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”cu comunicarea Perspective asupra evaluării dezvoltării morale.

· Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Judecata morală şi anticiparea consecinţelor unei acţiuni.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Psihologia între provocări şi soluţii”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Particularităţi ale comportamentului agresiv la vârsta adolescenţei. 

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 12-13 octombrie 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”,cu comunicarea Impactul jocurilor video cu conţinut violent asupra adolescenţilor.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Atitudini faţă de şcoală şi familie la adolescenţii din România.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Mircea Eliade şi Valeriu Bologa. Mituri, Ştiinţă şi mistere.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 16 noiembrie  2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Ecourile „Dosarului Eliade” găzduit de revista „Toladot”.

· Mihaela GligorCluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, secţiunea filosofie, participare la Masa rotundă „Reprezentări simbolice ale antisemitismului în România interbelică”.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca,  23 mai 2012,  Sesiunea de primăvară a CRIFST, la Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Relaţia dintre experienţă şi reforma cunoaşterii în viziunea lui F. Gonseth

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Aspecte ale dialogului polemic Lucian Blaga – Iosif Brucăr.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Dumitru Isac despre estetica lui Platon

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Praxis local în context global”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Socializarea „sărbătorii” în târgul de la Negreni. 

· Florenţa LozinskyCluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Metamorfozele Târgului de la Berchieşu. De la „ joc” la „şatră”.

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Praxis local în context global”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Cercetarea socială regională în România interbelică

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea E. Sperantia despre rolul coeziv al ideilor în viaţa naţională.

· Vasile Marian, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” şi Universitatea Creştină „D. Cantemir” Bucureşti, Facultatea de ştiinţe economice Cluj-Napoca, Simpozionul Cunoaştere economică şi practică socială”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Alienare: Cine te-a adus?

· Vasile Marian, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Valenţe şi carenţe în învăţământul superior românesc

· Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Praxis local în context global”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Reconfigurări ale pieţei maritale: alegerea partenerului de viaţă.

· Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Cadru metoologic pentru evaluarea relaţionării intime.

· Adrian T. Sîrbu,  Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Ecriture (du monde) et archi-politique.

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 25 mai 2012, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Praxis local în context global”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Mood-Driven Transformations in the City Core.

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012, A XXI-a Sesiune ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea Înmărfuirea centrului vechi al Bucureştilor.

 

Interne cu participare internaţională

 

· Susana Andea, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internaţional „Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne”, Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Documenta Romaniae Historica. C. Transilvaniae. Aprecieri cu privire la perspectivele editării documentelor medievale

· Susana Andea, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale, comunicarea Structuri instituţionale şi dezvoltare culturală în Banat şi Transilvania (sec. XVI-XVII)

· Lidia Gross, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internaţional „Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne”, Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea comunicarea Autentic sau fals. Consideraţii pe marginea a două documente din secolul al XIV-lea provenite din colecţia lui J. Kemény 

· Adinel DincăAlba Iulia, 23-24 martie 2012, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Conferinţă internaţională „Transilvania în secolele XIII-XVI. Aspecte ale constituirii şi consolidării identităţii regionale”, (Conferinţă în cadrul proiectului de cercetare colaborativă European Science Foundation. Cuius regio: an analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon. Proiectul nr. 4EUROC/24.08.2010), comunicarea Cultura librară în Transilvania medievală (sec. al XV-lea)

· Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 7-8 septembrie 2012, Societatea Muzeului Ardelean, Conferinţă internaţională „Sălajul şi familia Wesselényi (secolele XIV–XVII)”, comunicarea Die Vikare „extra Mezes“ der Bischöfen Siebenbürgens im 14. Jahrhundert und ihre Urkunden (einige kulturgeschichtliche Betrachtungen

· Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 17-19 Septembrie, Universitatea „Babes-Bolyai", (Center of Ancient and Medieval Philosophy), Conferinţă internaţională „Unpublished Latin Commentaries on Liber de Causis”, International Exploratory Workshop, comunicarea Medieval Commentaries on the ‘Liber de causis’: A Census of Manuscript Tradition. Some Remarks on Methodology

· Adinel Dincă, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internaţional „Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne”, Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Particularități ale editării documentelor germane emise de orașele transilvănene în evul mediu

· Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române în cadrul „Zilelor Academice Clujene”, ediţia 2012, comunicarea George Bariţiu – istoric al Transilvaniei

· Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 5-6 septembrie 2012, Conferinţa Internaţională File din Istoria Evreimii Clujene 

· Ladislau Gyemant, Cluj-Napoca, Sichern, Erschliessen, Erhaltung. Asigurare, descriere, conservare, Conferinţă internaţională organizată de Serviciul judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale 24-26 martie 2012 (moderator al unei secţiuni)

· Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internaţional Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne”, Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Opinii pe marginea editării textelor documentare din Transilvania veacului al XVIII-lea

· Anton Dörner, Cluj-Napoca, 7 Decembrie, Work-shop internaţional „Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne”, Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea Puncte de vedere privind transcrierea documentelor latine şi maghiare din Transilvania (sec. XVII-XVIII)

· Anton Dörner, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012, .... Simpozionul ştiinţific “Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania.Perspective cultural-istorice”, comunicarea:”Conflicte politice din principatul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVII-lea”

· Iosif Marin Balog, Oradea, 26-28 octombrie 2012, Simpozionul Internaţional Muncă, Bani, Bănci, Cultură şi Politică, secolele 18-21, ediţia XI. Universitatea din Oradea, Asociaţia Română de Istorie Financiar-Bancară. Comunicarea cu tema Institutul General de Pensii din Braşov/Kronstädter Allgemeine Pensions- Anstalt. Locul şi rolul său în practica asigurărilor din Transilvania 1844-1900.

· Loránd Mádly, Sibiu, 11-13 noiembrie 2012, Simpozionul ştiinţific national cu participare international „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, ediţia a V-a (Guvernul României-Departamentul pentru relaţii interetnice, CNCS, Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, ICSU Sibiu, Inst. „A.D. Xenopol” Iaşi, Asoc. „Cercetarea Sibiană”, cu comunicarea „Mişcarea naţională românească din Transilvania în câmpul de forţă al relaţiilor dintre Monarhia austro-ungară şi România după pactul dualist. Câteva momente semnificative ale unei relaţii diplomatice sinuoase”. [Neraportat în anul 2011]

· Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2012; Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Centrul de Analiză Politică, Institutul de Studii Globale: Workshop-ul cu participare internaţională „Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania. Perspective cultural-istorice” (II), cu comunicarea „Între politică şi naţionalitate: Epoca liberală şi Dieta Transilvană din anul 1863”.

· Daniela Deteşan, Arad, 27-29 septembrie 2012, Conferinţa Internaţională “Vulnerabilităţi ale populaţiei în spaţiul românesc în secolele XVII-XXI”, prezentarea Familia în afara căsătoriei, o consecinţă a vulnerabilităţii sociale? Modele familiale în Transilvania (1850-1900); (prin proiectul postdoctoral PN-II-RU-PD-2011-3-0064).

· Ottmar Traşcă, Bucureşti, 21-22 septembrie 2012, Arhivele Naţionale ale României, Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România, Conferinţa internaţională „Arhive, istorie şi politică în România secolelor XIX-XXI”, comunicarea Activitatea serviciilor secrete germane în perioada celui de-al doilea război mondial reflectate în arhivele româneşti.

· Ottmar Traşcă, Satu Mare, 18-19 mai 2012, Muzeul Judeţean Satu Mare, Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Satu Mare, Conferinţa Internaţională „300 de ani de la colonizarea şvabilor dunăreni în comitatul Satu Mare”, comunicarea Şvabii sătmăreni şi al doilea arbitraj de la Viena.

· Ottmar Traşcă, Bucureşti, 12 octombrie 2012, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Ambasada Israelului în România, Ambasada Suediei în România, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” Bucureşti, Conferinţa internaţională „The Second World War, between Extermination and Salvation. International Conference on the occasion of the 100 years jubilee of the birth of Raoul Wallenberg”, comunicarea Un Wallenberg al României. Diplomatul Constantin I. Karadja şi salvarea evreilor români din teritoriile aflate sub ocupaţia/controlul Germaniei naţional-socialiste, 1940-1944.

· Stelian Mândruţ, Sibiu, 2-4 iulie 2012, The Society for Romanian Studies International Conference:  “Europenization and Globalization. Romanians in their Region and the World”, comunicarea  Romanian Historiography and Europe. Perspectives from Cluj.

· Stelian Mândruţ, Arad, 1-2 noiembrie 2012, Asociaţia Română de Ecologie Politică, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Caraş-Severin, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Munca forţată a etnicilor germani în URSS”; Discursul istoriografic autohton(1990-2010) despre „problematica germană” în România

· Lucian Nastasă, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie, Universitatea „Babeş-Bolyai”/Institutul de Studii Globale, conferinţa: „Armonie şi conflict intercultural în Banat şi Transilvania, comunicarea Metamorfozele anti-iudaismului: Antisemitismul universitar românesc în perioada interbelică.

· Lucian Nastasă, Sibiu, 2-4 iulie 2012, Society for Romanian Studies (SUA), conferinţa „Europenization and Globalization: Romanians in their Region and the World, comunicarea Student migration and cultural transfers in pre-communist era.

· Lucian Nastasă, Târgu Mureş, 19-20 iulie 2012, Universitatea Sapientia din Roma/Universitatea Petru Maior din Tg. Mureş, Conferinţa “Războaiele balcanice şi sfârşitul secolului “cel lung, comunicarea Intelectuali români în războaiele balcanice.

· Veronica Turcuş, Oradea, 8-10 noiembrie 2012,  Universitatea din Oradea, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Romanistica, Universitatea de Stat din Republica Moldova, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane. Conferinţa Putere şi imaginar politic în Europa: rădăcini istorice, modele antropologice, reprezentări literare, comunicarea Consecinţele tragice ale jocului de putere între Blocul Răsăritean şi Blocul Occidental: Accademia di Romania în anii 1947-54.

· Vasile Puşcaş, Bucureşti, Ianuarie 2012“Council of Danube Cities and Regions”, Informal Meeting of the Key Stakeholders from the Danube Region, speakers la secţiunea BUSSINESS & ACADEMIA SECTORS WORKING IN FULL SYNERGY WITH THE PRIORITY AREA COORDINATORS & NATIONAL CONTACT POINTS,

· Vasile PuşcaşBucureştiFebruarie 2012, “My Europe” Award Ceremony, comunicarea: Citizen’s Europe, conferinţă organizată de Institute for Corporate Culture Afairs, Banca Naţională a României;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Mai 2012The 3rd Central and South Eastern Europe Conference " Sustainable Agriculture ans Food Production in the Danube Region", conferinţă organizată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, prelegerea: Strategies and agricultural policies in the Danube region;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Mai 2012, Speaker în cadrul conferiţei ’’Antreprenori pe scenă’’, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Gestiunea Afacerilor;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Mai 2012, Speaker în cadrul conferinţei ’’Societatea Civilă şi Negocierile Europene’’, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’ în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Puşcaş „European Politics and Negotiations in the European Union”;

· Vasile Puşcaş, Bucureşti, Mai 2012, Speaker în cadrul conferinţei ’’Absorbţia Fondurilor Europene: Este România capabilă de saltul dorit’’, organizată de Platforma Europeană de Dezvoltare în parteneriat cu Banca Naţională a României şi Ministerul Afacerilor Europene’’;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, Mai 2012, Speaker în cadrul ’’Forumului european’’, organizat de reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Facultatea de Studii Europene, Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’;

· Vasile PuşcaşCluj-Napoca, Mai 2012, Keynote Speaker cu prelegerea Globalization and Entrepreneurship în cadrul „International Conference Globalization in a Post Crisis World“, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Institutul de Studii Internaţionale-în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Puşcaş „European Politics and Negotiations in the European Union”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor; moderator la Panel The US and the UK – The Original Globalizers. What does their experience tell us? What will the future hold for these two economies in a globalized world?;

· Vasile Puşcaş, Bucureşti, 19-23 septembrie 2012, Conferinţa Ştiinţifică a Comisiei Internaţionale şi a Comisiei Române de Istorie a Relaţiilor Internaţionale – “Gestionarea Crizelor Internaționale din 1919 până azi”, keynote speaker cu lucrarea Management of the global crisis in the 20th century;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2012, Masa rotundă ”Rolul universităţii în creşterea competitivităţii”, organizată de Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene - în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Puşcaş „European Politics and Negotiations in the European Union”, moderator;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2012, Conferinţa “Direcţiile de evoluţie economico-sociale ale României (2014-2020)”, Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene - în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Puşcaş „European Politics and Negotiations in the European Union”, keynote speaker; 

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 18 octombrie 2012, Conferinţa “Bune practice în gestionarea fondurilor europene”, Universitatea ’’Babeş-Bolyai’’, Facultatea de Studii Europene, Institutul de Cercetări Europene - în cadrul programului Jean Monnet Ad Personam Chair Vasile Puşcaş „European Politics and Negotiations in the European Union”, keynote speaker;

· Vasile Puşcaş, Bucureşti, 26 octombrie 2012, Conferinţa “Eastern Europe and the EMU: finding the optimal path for introducing the euro”, Banca Naţională a României;

· Vasile Puşcaş, Baia Mare, 2 noiembrie 2012, Conferinţa “Maramureş – Business Club”, keynote speaker cu prelegerea Viitorul Fondurilor Europene pentru Romania, în contextul Strategiei Europa 2020;

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 2 noiembrie 2012, Conferinţa TEDxUBB, keynote speaker cu prelegerea Universitatea contemporană-agent al schimbării şi competitivităţii;

· Vasile Puşcaş, 6-7 noiembrie 2012, Târgu Mureş, Conferinţa Open4Business “Parcuri industriale. O strategie naţională”, keynote skear cu prelegerea Parcurile tehnologice şi industriale – concentrare tematică şi competivitatea;

· Vasile Puşcaş, Bucureşti, 27 noiembrie 2012, Conferinţa “Modernizarea sistemului medical românesc prin accesarea fondurilor structurale europene”, keynote speaker cu prelegerea Competitivitate şi calitatea resurselor umane: rolul politicilor educaţionale şi de sănătate; 

· Vasile Puşcaş, Cluj-Napoca, 29 noiembrie 2012, Conferinţa “Rolul ONG-urilor în consolidarea relaţiilor între Bucovina înstrăinată, Republica Moldova şi România”, keynote speaker cu prelegerea Diversitate şi diferenţiere în politicile europene

· Monica Albu, Carina Herbei, Timişoara, 23-25 martie 2012, Asociaţia Psihologilor din Banat, Simpozionul Internaţional Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, Ediţia 20, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea agresivităţii construite sau adaptate în România, în ultimii ani.

· Bălaj, A., Monica Albu, Timişoara, 23-25 martie 2012, Asociaţia Psihologilor din Banat, Simpozionul Internaţional Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, Ediţia 20, cu comunicarea: Validitatea predictivă a Scalei de evaluare a tulburărilor din adolescenţă − Forma scurtă (APS-FS).

· Narcisa CozeaCluj-Napoca, 23-24 martie 2012, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, Conferinţa Internaţională „The Efficiency of Legal Norms”, cu comunicarea:  Implications of the changes in the labour code upon the working time ans rest time.Case study.

· Codruţa Liana Cuceu, Iaşi, 27-30 septembrie, Institutul pentru Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Academia Română – Filiala Iaşi, International Conference “Unity and Diversity in Knowledge Society”, cu comunicarea: The Role of the Public Sphere in Contemporary Republican Political Theory.  

· Elena Geangu, Daum, M. M., Bhardwaj, R. Minneapolis, 2012, International Conference on Infant Studies (ICIS), Poster presented Infant and adult pupil size changes in response to visual complexity. 

· Elena Geangu, Reid, V. M., Minneapolis, 2012, International Conference on Infant Studies (ICIS), Poster presented Infants’ and adults’ processing of emotion related words - An ERP study.

· Mihaela GligorCluj-Napoca, 2 aprilie 2012, participare la Seminarul internaţional “Mircea Eliade between the History of Religion and the Fall into the History”. 

· Mihaela Gligor, Kolkata (India), 6-8 iulie 2012, International Forum for Studies in Society and Religion (IFFSR), Indian Council for Cultural Relations (ICCR) şi Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata, Conferinţa internaţională Universalistic Religion & Multi-Cultural Society: Tagore's Contribution” (A Tribute to Rabindranath Tagore on completion of his 150th Birth Anniversary), cu comunicarea: The Innermost Truth: Rabindranath Tagore on Religion.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul internaţional Bicentenar George Bariţiu 1812-2012,  în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: David Prodan despre activitatea istoriografică a lui George Bariţiu.

· Ionuţ Isac, Iaşi, 27-30 Septembrie 2012, Institutul pentru Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Academia Română – Filiala Iaşi, International Conference  Unity and Diversity in Knowledge Society, cu comunicarea: Le problème  de la méthode chez Ferdinand Gonseth et Karl Popper. Sur l’esquisse comparative de Zdenek Kouřim.

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 24 mai 2012, Institutul de istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul internaţional Bicentenar George Bariţiu 1812-2012,  în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Puncte de vedere privind contribuţia lui George Bariţiu la apariţia sociologiei româneşti.

· Andrei Negru, Oradea, 27-29 Septembrie 2012, Asociaţia Română de Sociologie, Universitatea din Oradea  – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, „Romanian Sociological Association International Conference: European Sociology: New Challenges and Opportunities”, cu comunicarea: Institutul Social Banat-Crișana şi cercetarea monografică.

· Adrian Sîrbu, Cerisy-la-Salle, Franta, 16-23 iulie 2012, Colocviul “L'archi-politique de Gérard Granel” cu comunicarea: Lisibilité et apparition du monde: conditions de l'archi-politique de Gérard Granel. 

· Silviu G. Totelecan, Praga, 23-25 martie 2012, „Groupe de Bruges: Continuation of debate on CAP proposals with focus on greening menu as alternative for greening proposals of Commission and special focus on collective approaches to supply chains and public goods”, lucrarea prezentată: How to transform the subsistence into sustainable farming? Re-embracing productivism in a post-productivist world? 

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 2 aprilie, Academia Română – Cluj (Departamentul de Cercetări Socio-Umane), participan la International Seminar “Mircea Eliade between the History of Religion and the fall into the History”.

· Silviu G. Totelecan, Oradea, 27-29 septembrie 2012, Asociaţia Română de Sociologie, Universitatea din Oradea  – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, „Romanian Sociological Association International Conference: European Sociology: New Challenges and Opportunities”, lucrare prezentată in plen: Co-Performers/Producers of a Hedonic Non-Place: Bucharest Downtown’s Ecstasy

 


 

C. LANSĂRI DE CARTE şi dezbateri:  

 

Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca a organizat în cursul anului 2012  lansări de carte cu prezentarea apariţiilor editoriale  ale cercetătorilor şi/sau colaboratorilor institutului. 

 

În 27 martie  2012, orele 11,00 -  în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu”, str. Kogălniceanu nr. 12-14, a avut loc « Lansare de cărţi », cu prezentarea a 6 lucrări (cărţi de autor, volume colective, editări de documente)  ale căror autori sau editori sunt cercetători în cadrul Sectorului de Istorie modernă: 

1. Dumitru Suciu, Soldați fără uniformă ai Landsturmului românesc și starea protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, Editura Argonaut Cluj Napoca, 2011, 313 pp., ISBN 978-973-109-262-1. 

2. Revoluţia transilvană de la 1848-1849. Date, realităţi şi fapte reflectate în documente bisericeşti ortodoxe, volum întocmit de Dumitru Suciu (coordonator), Alexandru Moraru, Iosif Marin Balog, Diana Covaci, Cosmin Cosmuţa, Lorand Madly, Editura Asab, Bucureşti, 2011, 588 p., ISBN: 978-973-7725-85-1. 

3. Ela Cosma, Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848-august 1849) Generalul Iózef bem în corespondență, proclamații, documente, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2011, 457 pp., ISBN 978-973-109-282-9. 

4. Biografii pașoptiste. Culegere de studii (3) coord. Ela Cosma, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2011, 387 pp., ISBN 978-973-109-286-7. 

5. Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române, seria C. Transilvania, vol. IX, 1-5 iulie 1848, (coord.) Ela Cosma, volum întocmit de: Ela Cosma, Attila Varga, Marin Balog Marghiola Bodor, Editura Academiei, București, 2011,  425p., ISBN 978-973-27-2078-3. 

Participanţi: membrii şi doctoranzii Institutului, precum şi invitaţi externi. 

 

În  24 aprilie 2012, orele 12,00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Istorie „George Bariţiu”, a avut loc o nouă acţiune amplă, « Lansare de cărţi », cu prezentarea a 6 lucrări (cărţi de autor, volume colective, editări de documente) ale căror autori sau editori sunt cercetători în cadrul Sectorului de Istorie modernă : 

 

1. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente. Vol. VI (26 septembrie 1862-13 iulie 1863). Volum editat de Dumitru Suciu (coord.), Simion Retegan, Loránd Mádly, Daniela Deteşan, Mirela Popa-Andrei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, LXXX+534 p. 

2. Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1849-1867. Studii. Cuvânt înainte de Dumitru Suciu, coordonator Dumitru Suciu. Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Daniela Deteşan, Loránd Mádly, Ciprian Rigman, Mirela Popa-Andrei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 453 p. 

3. Attila Varga, Documenta Masonica Transilvanica et Banatica, Cluj-napoca, 2011, 310 p. 

4. biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modeernă. Eparhia Sibiului şi Protopopiatul Cetăţii de Piatră. Corespondenţ&