I. Darea de seamă asupra activităţii DCSU pe 2011

 

 

 

A. Date globale pe DCSU

 

1. Lucrări  de  plan  realizate

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1  

a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coord. ), CS I dr. Monica Albu CS III dr. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei. 

c) Volum de muncă: documentare bibliografică; elaborarea şi aplicarea unor chestionare şi teste pentru investigarea diverselor aspecte ale dezvoltării morale; elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 30 de p.); elaborarea  şi publicarea a 3 cărţi, 29 studii şi articole referitoare la rezultatele obţinute în cercetare în anul 2011; susţinerea a 13 comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coord. ½ normă), 
CS III dr. Corina Benea; colaboratori externi, neremuneraţi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru şi Conf.dr. Ioana Antoniu (Univ. de Arte Vizuale şi Design).

c) Volum de muncă: Investigarea cu teste proiective pe un lot de 80 de subiecţi  studenţi  la UAD  în vederea completării cercetării  pentru problematica în discuţie; Analiza calitativă a acestor rezultate; Elaborarea studiului Stimularea psihosocială a dezvoltări creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie,  pe baza datelor referenţiale (cca. 10 p. text procesat pe calculator).

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare VIII/1

a) Denumirea: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), 
CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Volum de muncă: cercetare bibliografică şi documentare în literatura antropologică şi istorico-sociologică despre instituţia pieţei şi în articole de presă pe aspecte economice şi tehnice ale reţelelor virtuale de sociabilitate; cercetare de teren în străinătate referitoare la analiza comparată de reţele sociale; fişele de lectură, interviurile coordonate, datele empirice culese, constituie raportul la plan (130 p.); publicarea a două studii în volume colective; elaborarea a trei studii ce vor fi publicate în străinătate (două aflate în proces de evaluare la reviste ISI); participarea la şapte manifestări internaţionale şi la trei manifestări interne; organizarea unei manifestări ştiinţifice cu participare internaţională.

 

Proiectul de cercetare VIII/2

a) Denumirea: Produsul intern, extern şi reunit al unei comunităţi locale în context global.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: elaborarea raportului de cercetare Produsul intern, extern şi reunit al unei comunităţi locale în context global (40 p.); elaborarea şi publicarea studiului Produsul intern şi extern al unei colectivităţi uman (16  p.); elaborarea şi susţinerea a două comunicări la reuniuni ştiinţifice naţionale.

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Târgul rural transilvănean la confluenţa între tradiţional şi modern.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare cu privire la dilemele, deznădejdea, dar şi speranţa cu care se confruntă meşterii tradiţionali în contextul socio-economic actual şi surprinderea tipului de consum (produse, socialitate) existent într-un târg de ţară – târgul de la Negreni. (50 p.); elaborare şi publicarea unui  studiu;  prezentarea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

 

 

Proiectul de cercetare VIII/4

a) DenumireaReconfigurarea pieţelor maritale în contextual crizei socio-economice actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare privind analiza teoretică a conceptelor utilizate şi descrierea tiparelor maritale specifice culturii euro-americane dar şi spaţiului autohton (60 p.); publicarea a două studii din tematica cercetată (23 p.);  elaborarea şi prezentarea unei comunicări ştiinţifice. 

 

Proiectul de cercetare VIII/5

a) Denumirea: Aspecte juridice privind relaţiile de muncă în sectorul bugetar, în contextul crizei economice din România.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: documentare cu privire la noutăţile legislative aduse prin republicarea cu modificări şi completări a Codului muncii; sistematizarea rezultatelor în două studii publicate în volume şi reviste de specialitate (25 p.); elaborarea şi susţinerea a două comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/6: 

a) DenumireaBunăstarea subiectivă între societal şi individual.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea (coord.), Conf. univ. dr. Jenö-Laszlo Vargha (colaborator extern, neremunerat).

c) Volum de muncă: construirea unui ghid de interviu privind modul de percepţie a fericirii, care a fost administrat la 25 de subiecţi; elaborarea unui raport de cercetare cu titlul Abordarea fericirii în filosofie, sociologie şi psihologie: spre o viziune unitară (60 p.); elaborarea şi publicarea unui studiu în volum colectiv; prezentarea a două comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/7:

a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş

c) Volum de muncă: consultarea bibliografiei la nivel naţional şi internaţional; elaborarea unui raport de cercetare (41 p.); susţinerea unei conferinţe interne pe tema, conexă, a Transpasibilităţii şi transferului; publicarea studiului Transpassibilité et transmission într-o revistă străină; efectuarea a două stagii de documentare în Franţa (martie şi octombrie 2011).


PROGRAMUL DE CERCETARE  IX 

Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

 

Proiectul de cercetare nr. IX/1

a) Denumirea: Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La izvoarele poeziei

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin Isac, 

c) Volum de muncă: culegerea şi tehnoredactarea computerizată a primei jumătăţi din manuscrisul inedit La izvoarele poeziei, autor Dumitru Isac (200 p.); prezentarea unei comunicări ştiinţifice privind concepţia lui D. Isac despre estetica poeziei lirice; publicarea a două texte inedite de estetică ale autorului amintit, însoţite de introduceri şi prezentări.

 

Proiectul de cercetare nr. IX/2

a) Denumirea:  Recuperarea şi valorificarea corespondenţei inedite dintre Mircea Eliade şi Henry Pernet.

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor 

c) Volum de muncă: Elaborarea vol. : Mircea Eliade – Henry Pernet, Corespondenţă. 1961-1986. Dragul meu prieten, ediţie îngrijită, indice şi postfaţă de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, 336 p.; elaborarea şi publicarea unui studiu (în limba engleză); prezentarea unei comunicări ştiinţifice; participarea la o emisiune radio  despre M. Eliade. 

 

Proiectul de cercetare nr. X/3

a) Denumirea:  Filosofia morală în opera lui Eugeniu Speranţia.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Codruţa Cuceu

c) Volum de muncă: culegere, tehnoredactare şi întocmirea indicelui tematic şi de nume la lucrările Supremaţia credinţei pure în viaţa sufletească şi socială: prolegomene filosofice la o nouă educaţie (176 p.) şi Cartea omului practic: (douăsprezece scrisori filosofice) (96 p) (format A4, font de 12, la 1,5 rânduri); elaborarea unui studiu din problematica textelor de mai sus (10 p.).

 

Proiectul de cercetare nr. IX/4

a) Denumirea: E. Speranţia, Studii sociologice (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă realizat: culegere text şi tehnoredactare computerizată a patru studii (247 pagini, format A5, font 12, la un rând);  elaborarea unui studiu din problematica respectivelor texte (10 p.); susţinerea unei comunicări ştiinţifice.

 


2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2012

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1  

a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coord. ), CS I dr. Monica Albu CS III dr. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei, Progr. I A Petru Diaconu.

c) Volum de muncă: elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 50 de p.); elaborarea şi publicarea de studii şi articole în volume colective şi reviste de specialitate (8 titluri, aproximativ 100 p.); prezentarea de comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (8-9 titluri); completarea bazei documentare cu date rezultate din aplicarea experimentală a instrumentelor de lucru folosite; diseminarea informaţiilor relevante pentru diverşi utilizatori (şcoală, părinţi, elevi, manageri de resurse umane etc.); expuneri, dezbateri şi mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coord. ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori externi, neremuneraţi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru şi Conf.dr. Ioana Antoniu (Univ. de Arte Vizuale şi Design).

c) Volum de muncă: elaborarea unui studiu de sinteză pe baza datelor referenţiale (cca. 30 p. text procesat pe calculator); realizarea de proiecte compoziţionale ca mijloace de reflectare a expresivităţii creative din domeniul plastic; publicarea unui studiu; prezentarea unor comunicări ştiinţifice; curs şi seminar cu aspecte referitoare la problematica 
art-terapiei şi a dezvoltării personalităţii creative. 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare VIII/1

a) Denumirea: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare, text şi bibliografie (Silviu G. Totelecan – 70 pagini, Adrian T. Sîrbu – 60 pagini); organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinţifice.  

 

Proiectul de cercetare VIII/2

a) Denumirea: Strategii, politici şi mişcări de preţuri.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 40 p.) axat pe analiza conceptelor de strategie, strategie a unei organizaţii, strategie de preţ, politică şi politică de preţ; elaborare de studii/articole şi prezentare de comunicări ştiinţifice.

 

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Târgul rural transilvănean la confluenţa între tradiţional şi modern.

 b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (50 de p.), care va cuprinde: descrierea vechilor realităţi din târgurile de altă, precum şi a contextelor sociale care au contribuit la transformarea socială, economică etc. a târgurilor din trecut şi până astăzi; participarea la manifestări ştiinţifice interne;  elaborare de studii şi articole.

 

Proiectul de cercetare VIII/4

a) DenumireaReconfigurarea pieţelor maritale în contextual crizei socio-economice actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: elaborarea raportului final de cercetare (60 p.) care va conţine: analiza teoretică a conceptelor utilizate şi descrierea tiparelor maritale specifice culturii euro-americane dar si celor specifice spaţiului autohton; elaborarea a două studii în vederea publicării; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/5

a) Denumirea: Influenţa Codului muncii (republicat) şi a Noului Cod civil asupra pieţei muncii.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 40 p.) care va conţine analiza sintetică a acelor aspecte din noile Coduri ce privesc reglementarea relaţiilor de pe piaţa muncii; elaborarea a două  studii/articole în vederea publicării; susţinerea a două comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/6: 

a) DenumireaBunăstarea subiectivă între societal şi individual.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea (coord.), Conf. univ. dr. Jenö-Laszlo Vargha (colaborator extern, neremunerat).

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (60 p.) care se va axa pe sinteza principalelor concluzii ale abordării bunăstării subiective din perspectivă filosofică, sociologică şi psihologică precum şi a rezultatelor cercetării de teren; participarea la două  manifestări ştiinţifice; elaborarea a două studii în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare VIII/7:

a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş

c) Volum de muncă: redactarea unei lucrări de plan (40 p.); susţinerea a două comunicări axate pe tema de cercetare; publicarea a două studii în ţară pe aceeaşi temă; înnoirea bibliografiei prin două stagii de documentare în străinătate; organizarea unui atelier pe tema proiectului în cadrul „Sesiunii ştiinţifice a D.C.S.U.”.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX 

Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

 

Proiectul de cercetare nr. IX/1

a) Denumirea: Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La izvoarele poeziei

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC, 

c) Volum de muncă: culegere text şi tehnoredactare computerizată a părţii a doua a lucrării La izvoarele poeziei (aprox. 200 p.), pregătirea acesteia pentru tipar cu un studiu introductiv; prezentarea unei comunicări ştiinţifice la tema de cercetare; elaborarea unui studiu din problematica textului respectiv (15 p.)

 

Proiectul de cercetare nr. IX/2

a) Denumirea:  Între filosofie şi medicină. Folclorul medical în viziunea lui Mircea Eliade şi Valeriu Bologa.

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor 

c) Volum de muncă: elaborarea unui volum dedicat folclorului medical în viziunea lui Mircea Eliade şi Valeriu Bologa (75 p); organizarea unei mese rotunde pe tema folclorului medical; participarea la manifestări ştiinţifice dedicate personalităţii lui Eliade. 

 

Proiectul de cercetare nr. X/3

a) Denumirea IX/3: Scrieri pedagogice în opera lui Eugeniu Speranţia

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Codruţa Cuceu

c) Volum de muncă: realizarea şi publicarea unei ediţii critice (aprox. 260 p.) care să cuprindă lucrări de pedagogie din opera lui Speranţia (Erorile utilitariste în pedagogia spencerianăConcepţii şi perspective din pedagogia actuală: (Ernst Weber, John Dewey, Georg Simmel, Adolphe Ferrière, pedagogia socială); Mic tratat despre corelaţiunile psihice în vieaţa copilului; Figuri universitare) însoţită de un studiu introductiv 

 

Proiectul de cercetare nr. IX/4

a) Denumirea: E. Speranţia, Studii sociologice (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă realizat: culegere text şi tehnoredactare computerizată a lucrărilor Problemele sociologiei contemporane, Bucureşti, Societatea Română de Filosofie, 1933, 70 pagini şi Curs de sociologie generală, Oradea, Tipografia Diecezană, 1931, 165 p.; pregătirea pentru tipar a lucrării E. Speranţia. Studii sociologice, care va include un studiu introductiv (15 p.) şi un indice general de autori; prezentarea unei comunicări ştiinţifice.

 

 

 

 

 

 


4. Tipărituri

CĂRŢI 

 Volum colectiv

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut,  2010, 272 p. 

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2010, 262 p.

· Societate, Cultură, Valoarevol. 2 (Sociologie-Asistenţă Socială, Psihologie- Ştiinţele Educaţiei), (coord. Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 309 p.

· Societate, Cultură, Valoarevol. 3 (coord. Vasile Marian, Emil Pop), (EconomieFilosofie), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 371 p. 

· I. Papuc, Monica Albu, N. Jurcău, Procesul decizional managerial în sfera educaţională, Cluj-Napoca, Edit.  ASCR, 2011, 235 p.

· Mihaela GligorSherry Sabbarwal (coord.), Patterns in Philosophy and Sociology of ReligionsCuvânt înainte de T.N. Madan, Prefaţă de Mihaela Gligor şi Sherry Sabbarwal, Introducere de Mihaela Gligor, Rawat Publications, India, 2011, 236 p.  (volum prezent în WorldCat.org). 

· Vasile Marian (coord.), Evocări şi studii. In honorem magister Aurel Negucioiu, ediţia a 2-a (revăzută şi adăugită), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 400 p.

 

Editări manuscrise şi reeditări (editii critice)

· Eugeniu Speranţia. Contribuţii la filosofia religiei, magiei si mitologiei (Notă introductivă de Codruţa Cuceu) Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 250 p, ISBN: 978-606-543-215-4.

· Eugeniu Speranţia, Studii de filosofia valorilor (Notă introductivă de Codruţa Cuceu) Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 180 p. ISBN: 978-606-543-217-8.

· George Em. Marica, Scrieri sociologice: Conducerea la copii. Studiu psihosociologic * Despre patrieStudiu sociologic, (Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi indice de autori de Andrei Negru), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 285 p.

 

Instrumente de lucru

· D.M. Gardner, EDI-3: Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3. Manual de specialitate, Ştefania Miclea, O.-D. Joja, Monica Albu, Adaptarea şi standardizarea pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Edit.  ASCR, 2010, 292 p.

· S.H. Lovibond, P.F. Lovibond, DASS. Manual pentru Scalele de depresie, anxietate şi stres (coord. A. Perţe), Monica Albu, DASS 21−R. Adaptarea şi standardizarea DASS pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Edit.  ASCR, 2011, 63 p.

 

Traduceri lucrări de specialitate 

· Virgil Ciomoş (co-traducător), Charles Melman, Omul fără gravitate. A juisa cu orice preţ, trad. Virgil Ciomoş, Dan Radu şi Horaţiu Trif, note de Virgil Ciomoş, Edit. Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 332p, ISBN 978-973-757-668-2.

· Virgil Ciomoş (co-traducător)Christiane Lacôte, Inconştientul, trad. Virgil Ciomoş şi Robert Arnăutu, note de Virgil Ciomoş, Edit. Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 160p, ISBN 978-073-757-669-9

· Mihaela GligorMircea Eliade – Henry PernetCorespondenţă. 1961-1986. Dragul meu prieten, (Prefaţă de Mac Linscott Ricketts, Introducere de Henry Pernet, traducere de Mihaela Gligor şi Călin Cristian Pop, ediţie îngrijită, indice şi postfaţă de Mihaela Gligor), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, 336 p.

 

 

ARTICOLE ŞI STUDII ŞTIINŢIFICE 

 

Articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică de specialitate 

· [BDI] Virgil Ciomoş, Transpassibilité et transmission, în  „Les cahiers de Villard de Honnecourt”, nr. 80, La transdisciplinarité, Paris, 2011, p.  115-125.

· [BDI] Elena Geangu, Hauf, P, Bhardwaj, R, Bentz, W., Infant Pupil Diameter Changes in Response to Others' Positive and Negative Emotions, „PlosOne, doi:10.1371/journal.pone.0027132”.

·  [ISI] Elena Geangu, Benga, O., Stahl, D., Striano, T. Individual differences in infants' emotional resonance to a peer in distress: self-other awareness and emotion regulation, Social development”, 20 (3).  2011, p. 450-470.

 

ARTICOLE APĂRUTE ÎN REVISTE ALE ACADEMIEI ROMÂNE 

· [B] Monica Albu, O variantă redusă a Scalelor de Depresie, Anxietate şi Stress (DASS)în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 287-294.

· [B] Ştefania Miclea, Monica Albu, Analiza itemilor din Subscalele Endler de Evaluare Multidimensională a Anxietăţii ca Trăsătură (EMAS-T şi SAS-T,  în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 113-122.

· [B] Virgil Ciomoş, Réinvention postcommuniste de la modernité. I. L’état des lieuxîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 153-165.

· [B] Lucia-Elisabeta FaiciucExisting Theoretical Approaches and Models of Educative Reasoning Processes, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 123-139.

· Carina Herbei, Psihologia între provocări şi soluţii, în „Academica”, nr. 7-8 (iulie – august), 2010,  p. 34-35 (neraportat).

· Ionuţ IsacFilosofia blagiană între tradiţie şi modernitate. Coordonate ale elaborării şi presupoziţii ale receptării, în „Symposion”, tom VIII, nr. 2 (16), 2010, p. 292-309;

· Ionuţ IsacRelaţia dintre ştiinţele juridice şi filosofie în concepţia lui Simion Bărnuţiu – profesor la Iaşi, în „Symposion”, tom VIII, nr. 2 (16), 2010, p. 476-487.

· [B] Vasile Marian, Produsul intern şi extern al unei colectivităţi umane, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. IX, 2011, p. 213–228.

· [B] Andrei NegruDémocratie et culture. «L’extension universitaire»„Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, IX, 2011, p. 25-36.

· [B] Zoltán Salánki, Tendinţe contemporane privind relaţiile preferenţiale„Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, 2011, p. 37-54.

 

ARTICOLE APĂRUTE ÎN ALTE REVISTE

Articole apărute în alte reviste de specialitate clasificate 

· [B+] O. Budău, A. Ciuca, M. Miclea, Monica Albu, The adaptation and validation process of the Romanian version of the Strategic Approach to Coping Scale (SACS), „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011, p. 131-141.

· [B+] A. Ciuca, Monica Albu, A. Perţe, O. Budău, Ş. Miclea, M. Miclea, The Romanian adaptation of the Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ), „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011, p. 69-93. 

· [B+] A. Bălaj, Monica Albu, M. Porumb, M. Miclea, The standardization of Early Childhood Inventory − 4 (ECI-4) on Romanian population − A preliminary report, „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011,  p. 95-110.

· [ISI] Codruţa Cuceu, Women and Religion, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 10, No 29 (2011), p. 203-210.

· [B+] Mihaela GligorReality and Representation. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 4, no. 1, Spring – Summer, 2011, p. 7-11 (în limba engleză).

· [B+] Mihaela GligorConceptual Patterns in Symbolic Representation of History. Mircea Eliade’s Legacy at 25 Years after his Death, în  „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 4, no. 2, Autumn – Winter, 2011, p.  7-13.

 

Articole apărute în alte reviste de specialitate

· Virgil Ciomoş, Scurte note la apofatismul creştin. De la discurs la imagine, în „Sinapsa”, nr. VIII/ 2011, Bucureşti, p. 49-55.

· [B+Narcisa CozeaAdrian ManUnele consideraţii în legătură cu actualizarea obligaţiilor pecuniare, în "Dreptul" nr. 9, 2011p. 130-140

· Ionuţ Isac, Several Arguments for and Against Superintelligence/ „Singularity”, în „Analele Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava”, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane, vol. II, 2010, p. 25-31.

· Adrian T. Sîrbu, Mauzoleul de celuloid sau autoficţiunea politicului în prezentarea sa. Remarci estetico-politice despre “Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu. Un film de Andrei Ujică”, în “IDEA artă + societate”, nr. 38, 2011, p. 114-124.

 

CAPITOLE DIN CĂRŢI PUBLICATE LA ALTE EDITURI RECUNOSCUTE 

· Monica AlbuO nouă scală de validitate în Chestionarul de Personalitate cu Cinci Factori (CP5F)în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 21, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2011,  p. 143-156.

· C. Indreica, Monica Albu, Optimism şi autonomie personală la manageriîn vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 22, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2011, p. 169-182.

· Monica Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. TodeaC. Kubik, Aspecte ale evaluării strategiilor de coping, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, p 83-92. [Lucrare apărută şi în limba englezăApplied psychology and the world of professions The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 79-88.]

· Monica Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, p. 93-103 [Lucrare apărută şi în limba englezăSocial represetation of a moral individual in present day Romania, The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 89-99.]

· A. Bălaj, Monica Albu, Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4)în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, p. 111-119, [Lucrare apărută şi în limba englezăPredictive validity of the Early Childhood Inventory-4, The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 101-110.] 

· C. Văsar, G.V. Todea, Monica Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Aspecte morale în profilul managerului din Romania de azi, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, p. 144-149. [Lucrare apărută şi în limba englezăMoral aspects of the manager in present day Romania, The 7-th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, p 127-132.] 

· Monica Albu, Probe pentru identificarea elevilor supradotaţi, în vol.  Societate, Cultură, Valoare (coord. Emil Pop), vol. 2, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, p. 119-153.

· I. Berar, Monica Albu, Opţiuni şi „atribute” valorice la adolescenţi, în vol. Societate, Cultură, Valoare (coord. Emil Pop), vol. 2, Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, p. 154-181.

· Corina BeneaTipurile culturale şi influenţa lor asupra bunăstării subiective, în vol. Societate Cultura Valoare, în vol. 2 Sociologie, Asistenta Sociala, Psihologie, Ştiintele Educţiei, (coord. Emil Pop), Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011 p. 31-46.

· Virgil Ciomoş, De la neantul metafizic la vidul existenţial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă, în vol.  B. Fundoianu sau Încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, (coord. Dorin Ştefănescu), Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2010, p.  39-60, (neraportat).

· Virgil Ciomoş, Noica, Eminescu şi ardelenii, în vol.  Teodor Tanco, Trei întâlniri cu Constantin Noica, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2011, p. 6-11

· Narcisa CozeaBursa de valori – segment esenţial al pieţei financiare” în vol. Studii şi Cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 16-28.

· Lucia-Elisabeta FaiciucRolul decentrării în dezvoltarea judecăţii morale, în vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 186-198.

· Marius FloreaI. Mateiu, Pour une comparaison du discours injurieux en français et en roumain, în vol. „Actes des journées scientifiques de l`Université «Lucian Blaga», Sibiu, Editions Universitaires de Sibiu, 2011, p. 120-136.

· Mihaela GligorPrecursori ai antisemitismului interbelic românesc în vol. Studii şi Cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 126-134.

· Mihaela GligorEliade changed my life. About and beyond Eliade’s correspondence, în vol. Mircea Eliade Once Again, (coord. Cristina Scarlat), Iaşi, Edit.  Lumen, 2011, p.  143-158.

· Carina Herbei, Dan Sorin Hoandră, Relaţia între motivare şi performanţă profesională în cadrul unei organizaţii cu specific topografieîn vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 144-160.

· Carina Herbei, Mihaiela Daniela Marian, Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesional, în vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor, A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 120-128. [Lucrare apărută şi în limba engleză Regarding the motivation of unintegrated professional peopleîn vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011] p. 111-119.

· Monica Albu, Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Carina Herbei, Claudia Kubik, Cristina CarpaReprezentarea socială a omului moral în România de azi, în vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 93-103. [Lucrare apărută şi în limba engleză Social representation of a moral individual in present day Romania, în vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 89-99.

· Monica Albu, Carmen Văsar, Carina Herbei, Gelu V. Todea, Claudia KubikAspecte ale evaluării strategiilor de coping, în vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 83-92. [Lucrare apărută şi în limba engleză Aspects of coping strategies evaluation, în vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 79-88.

· Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Monica Albu, Cristina Carpa, Claudia Kubik, Carina Herbei, Aspecte morale în profilul managerului din România de aziîn vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 144-199. [Lucrare apărută şi în limba engleză Moral aspects of the manager profile in present day Romaniaîn vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May  2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011], p. 127-132.

· Ionuţ Isac, File din itinerariul ştiinţific şi filosofic al lui Ferdinand Gonseth, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 21, Edit.  Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 135-142.

· Florenţa LozinskyRealităţi, dileme şi proiecte în comunitatea montană Râşca, în vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, p. 240-249.

· Florenţa LozinskySociologii diferenţiale” în concepţia lui Traian Herseniîn vol. Societate, Cultură, Valoare, vol. 2, (coord. Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 65-73.

· Vasile Marian, Interes şi responsabilitate în criza actuală, în vol. Societate, Cultură, valoarevol. 3 (EconomieFilosofie), (coord. V. Marian, Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 76-112.

· Vasile Marian, Utilitatea mărfii şi preţul acesteiaîn vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 82–88.

· Andrei NegruConceptul de patrie la George Em. Marica în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 250-259.

· Andrei NegruRevista Viitorul social (1972-1989): repere tematice, în vol. Societate, Cultură, Valoare, vol. 2, (coord. Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 74-84.

· Andrei NegruSociologie şi ziaristică în România interbelică, în vol. Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări, Tomul XVII, Edit. Argonaut, 2011 p. 167-173.

· Andrei Negru, Publicatiile facultatii, in vol. Œeconomica Napocensis 1920-2010 (coord. D. Matiş, Gh. Popescu), Cluj-Napoca, Edit. Imprimeria Ardealul, 2011, 241-265.

· Marioara Petcu, Metode si tehnici psihologice de cercetare a delincventei, în vol. Studii şi cercetări din domeniul dreptului (coord. M. Fodor), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p.273-287.

· Zoltán Salánki, Familia şi alternativele de convieţuire. De la tendinţe globale la diferenţe locale. în vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 254-260.

· Silviu G. TotelecanVorderthal/Schwyz/Elveţia – o altă ruralitate hibridizată în Europa, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 260-270.

 

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

· Virgil Ciomoş, Paradoxomba rejtett paradoxon - medernitás és ortodoxia, în „Korunk”, nr. 8/ 2010, p. 37-45 (neraportat). 

 

 

ALTE MATERIALE PUBLICATE:

RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFICE, PREFEŢE 

· Mihaela Gligor, recenzie la Costică Brădăţan, Serguei Alex. Oushakine (Eds.), In Marx’s Shadow. Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia; Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK, Lexington Books, 2010, 302 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, Edit.  Academiei Române, Bucureşti, 2011, p.  394-395.

· Mihaela Gligor, recenzie la Mikael Aktor and Robert Deliège (Eds.), From Stigma to Assertion. Untouchability, Identity and Politics in Early and Modern India, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2010, 232 p. , in International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 4, No. 1, Spring-Summer 2011, p.  152-154.

· Mihaela Gligor, recenzie la Diana-Viorela Burlacu, A Pragmatic Approach to Pinteresque Drama, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Stiinţă, 2011, 296 p. , in International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 4, No. 1, Spring-Summer 2011, p.  155-158.

· Carina HerbeiAnne de Graaf & Klaas Kunst, Navigând cu Einstein: o explorare a leadershipului modern, Bucureşti, Edit.  CODECS, 2010, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, 2011, p. 398-400.

· Ionuţ Isac, recenzie la Lucian Blaga, Spaţiul mioritic, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. IX, Edit.  Academiei Române, 2011, p. 391-393.

· Ionuţ Isac, recenzie la Nicu Gavriluţă, Mama proştilor e mereu gravidă. Sociologia patologiilor cotidiene, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. IX, Edit.  Academiei Române, 2011, p. 395-397.

· Florenţa Lozinsky, Ilie Bădescu, Ozana Cucu Oancea, Gheorghe Şişeşteanu (edit.), Tratat de sociologie rurală, Edit. Mica Valahie, 2009, p. 744, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, 2011, p. 401-404.

 

REZUMATE ALE COMUNICĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUME (CU ISBN)

· Monica Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi (Social representation of a moral individual in present day Romania) în vol. bilingv de rezumate A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, 12-15 mai 2011, p. 42-43.

· Monica Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Aspecte ale evaluării strategiilor de coping (Aspects of coping strategies evaluation) în vol. bilingv de rezumate A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, 12-15 mai 2011, p. 44-47.

· A. Bălaj, Monica Albu, Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4) (The predictive validity of Early Inventory – 4 (ECI-4))în vol. bilingv de rezumate A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, 12-15 mai 2011, p. 51-52.

· C. Văsar, G.V. Todea, Monica Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Aspecte morale în profilul managerului din România de azi( Moral aspects of the manager profile in present day Romania), în vol. bilingv de rezumate A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 12-15 mai 2011, p. 125-126.

· Monica Albu, C. Herbei, C. Văsar, C. Kubik, G. Todea, C. Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate.  Asemănări şi deosebiri, în vol. de rezumate 
A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 68-69.

· C. Kubik, Monica Albu, Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor Variantei pentru părinţi a Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4), în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 78-79.

· Ştefania Miclea, Monica Albu, Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra  riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentar, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 80-81.

· Virgil CiomoşLa beance et les trous de langage, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p.  51-52.

· Narcisa CozeaSalarizarea echipei de implementarea a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 14-15.

· Codruţa CuceuSfera publică  şi apariţia noilor tehnologii ale comunicării. Probleme conceptuale (The Public Sphere and the Emergence of New Communication Technologies. Conceptual Issues), în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 53-54.

· Lucia-Elisabeta FaiciucRegula de aur şi raţionamentul prin reducere la absurd în judecata morală, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 75.

· Marius FloreaLes jeux vidéo violents et le comportement des adolescents, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 76-77.

· Mihaela GligorDin nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 57.

· Mihaela GligorOriginile intelectuale ale antisemitismului în România interbelică, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 57-58.

· Carina Herbei, M. D. Marian, Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesional(Regarding the motivation of unintegrated professional people)în vol. bilingv de rezumate Psihologia aplicată şi lumea profesiilor, A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, Edit. Eurobit12-15 mai 2011, p. 68, 69.

· M. Albu, C. Văsar, G.V. Todea, Carina Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi (Social representation of a moral individual in present day Romania), în vol. de rezumate A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, 12-15 mai 2011, p. 42-43.

· M. Albu, C. Văsar, Carina Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Aspecte ale evaluării strategiilor de coping (Aspects of coping strategies evaluation), vol. bilingv de rezumate A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, 12-15 mai 2011, p. 44-47.

· C. Văsar, G.V. Todea, M. Albu, C. Carpa, C. Kubik, Carina HerbeiAspecte morale în profilul managerului din România de azi (Moral aspects of the manager profile in present day Romania), vol. bilingv de rezumate A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, Edit.  Eurobit, 12-15 mai 2011, p. 125-126.

· M. Albu, Carina Herbei, C. Văsar, C. Kubik, G. Todea, C. Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate.  Asemănări şi deosebiri, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 68-69.

· Ionuţ IsacPhilosophy of Science within Lucian Blaga’s Metaphysics – contemporary Views, în Lumen International Scientific Conference 2011, Book of Abstracts, Edit.  Lumen, Iaşi, 2011, p. 98-99 

· Ionuţ IsacAn unpublished manuscript of Dumitru Isac on the history of aesthetics, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011,  p. 60.

· Florenţa Lozinsky, Meşteri tradiţionali la târgul de la Negreni, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 95.

· Florenţa Lozinsky, Comercializarea tradiţionalului în târgul de ţară, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 95-96.

· Vasile Marian, Strategii, politici şi mişcări de preţuri, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 38-39.

· Andrei NegruThe Currency of Eugeniu Speranţia’s Sociological Outlook, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 97.

· Zoltán SalánkiThe marriage market. Theoretical and methodological frame, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 98-99.

· Adrian T. Sîrbu, Silviu G. Totelecan, Foreclosure, Enclosure and Disclosure of History in(to) Memories, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 99-100.

· Adrian T. Sîrbu, Silviu G. TotelecanForeclosure, Enclosure and Disclosure of History in(to) Memories, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 99-100.

· Silviu G. Totelecan, Effects of “CAP” misunderstandings: from old/post-socialist Agricultural Cooperative of Production to new/neo-socialist Common Agricultural Policy, în vol. de rezumate A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane - cu participare internaţională, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 18-19 noiembrie 2011, p. 100-101.

 

TRADUCERI STUDII DE SPECIALITATE

· Mihaela Gligor, traducere articol Mac Linscott Ricketts, Câteva rânduri despre prietenia mea cu Mircea Eliade, în VERSO, Cluj-Napoca, an 6, nr. 100, septembrie-noiembrie 2011, p. 41-43.

 

EDITARI/ÎNGRIJIRE DE TEXT DE SPECIALITATE

· Traian HerseniStudiul genealogic al populaţiei, editor Florenţa Lozinsky în Societate, cultură, Valoare, vol. II, (coord.: Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 242-271.

· Ion Clopoţel, Existenţă experienţă, cunoaştere universală. Discurs despre trăsăturile distinctive ale naţiunii române(Notă introductivă de A. Negru), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, IX, 2011, p. 323-389.

· Ion Clopoţel, Descifrarea actualităţii (Notă introductivă de A. Negru), în Societate, cultură, Valoare, vol. II, (coord. Emil Pop), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 233-241.

· Claude Karnoouh, Inventarea poporului-naţiune. Cronici din România şi Europa Orientală (1973-2007, Revizia ştiinţifică a traducerii şi îngrijirea redacţională a volumului de Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, Editura Idea Design & Print, 2011, 368 p.

 

 

 


5. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice

 

Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al  Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, ediţia a XX-a cu participare internaţională, 18-19 noiembrie 2011, Cluj-Napoca, cu următoarele secţiuni: drept, economie, filozofie, psihologie, ştiinţele educaţiei, sociologie-antropologie-asistenţă socială. Au participat cercetători, cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi din Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Petroşani, Baia Mare, Sibiu, Bălţi şi Chişinău (Republica Moldova) şi Israel. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul 
A XX-a Sesiune ştiinţifică a D.C.S.U, 18-19 noiembrie 2011, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 101 pagini (în limba engleză).

 

 

Organizare de colocvii internaţionale în ţară

 

· Mihaela Gligor, Organizator al conferinţei Rabindranath Tagore, citizen of his Country and of the Universesusţinută de prof. univ. dr. Uma Dasgupta, Bucureşti, 2 octombrie 2011, ca parte a Festivalului Namaste India, ediţia a III-a (organizat de Centrul Cultural „Rabindranath Tagore” în colaborare cu Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca).

· Monica Albu, Membru (consultant ştiinţific) în comitetul ştiinţific la A VII-a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011.

· Virgil Ciomoş, co-organizator al 2nd International Conference on Ethics and Professional Culture, UBB, Colegiul European, 
Cluj-Napoca, 15-16 aprilie 2011

· Virgil Ciomoş, co-organizator al colocviului Clinique médicale, clinique psychanalytique, Colegiul European, Institutul Mara, Timişoara, 26 aprilie 2011

· Virgil Ciomoş, organizator al colocviului La relation d’objet : les pulsions partielles, Colegiul European, Cluj-Napoca, 28-30 aprilie 2011


III. Comunicări la manifestări ştiinţifice

 

a. Comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale

· Monica Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Reprezentarea socială a omului moral în România de azi.

· Monica Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Timişoara, 
12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea:  Aspecte ale evaluării strategiilor de coping.

· A. Bălaj, Monica Albu, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4).

· C. Văsar, G.V. Todea, Monica Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, cu comunicarea: Aspecte morale în profilul managerului din România de azi.

· Virgil Ciomoş, Budapesta (Ungaria), 25-20 mai 2011, Institutul Cultural Francez, conferinţă plenară  în cadrul colocviului internaţional « L’art religieux hongrois et roumain du Moyen âge à nos jours. Echanges culturels et intellectuels entre Orient et Occident », cu comunicarea:  Théologie et iconologie du « Filioque ».

· Virgil Ciomoş, Tübingen (Germania), 26-27 iunie 2011, Universitatea din Tübingen, conferinţă plenară în cadrul colocviului internaţional „Phaenomenologie und Hermeneutik” cu comunicarea: Physique, physiologie et analogie. La constitution aristotélicienne de la sensibilité.

· Virgil Ciomoş, Paris (Franţa), 17-18 martie 2011, workshop internaţional, Jacques Lacan, « L’envers de la psychanalyse », organizat de către Les Forums du Champs Lacanien.

· Virgil Ciomoş, Paris, Franţa, 19-20 octombrie 2011, workshop internaţional, Jacques Lacan, « Analyse et métaphore », organizat de către Les Forums du Champs Lacanien.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 1-2 iulie 2011, workshop Universitatea Tehnică, “Antreprenoriat, mediu de afaceri şi dezvoltare durabilă”, organizat de Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domneiul Dezvoltării Durabile.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 26 aprilie 2011, Colegiul European, Institutul Mara, în cadrul colocviului internaţional «Concepts fondamentaux de la psychanalyse» cu comunicarea în plen; Le refoulement originaire.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 29 aprilie 2011, Colegiul European, în cadrul colocviului internaţional «Phénoménologie et psychanalyse», cu comunicarea:  L’imaginaire : entre la phobie et le fétichisme.

· Elena Geangu,  Hauf, P., Chiarella, S. S., Poulin-Dubois, D., Hastings, P., & Johnson, A. P., Montreal, Canada. 2011, Biennial Meeting of SRCD, cu comunicarea:  Looking in Your Eyes. Toddlers' Visual Scanning of the Face in Relation to their Empathic Responses.

· Bassett, H.H, Denham, S., Fujioka, K., Benga, O., Elena Geangu, Montreal, Canada, 2011, Biennial Meeting of SRCD, cu comunicarea:  Cross-Cultural Comparisons of Preschoolers' Emotion Knowledge and Social Competence: US, Japanese, and Romanian Studies.

· Mihaela Gligor, New Delhi, India, 17-18 ianuarie 2011, Conferinţa internaţională: Publishing in India: Challenges and Opportunities, organizată de Ambedkar University. cu comunicarea: Religious Patterns in Modern World

· Mihaela Gligor, Calcutta, India, 27-29 ianuarie 2011, Conferinţa internaţională: Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millenium, organizată de Rabindra Bharati University, cu comunicarea:  The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View.

· Carina Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, cu comunicarea: Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesional.

· Carina Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, cu comunicarea:  Reprezentarea socială a omului moral în România de azi.

· Carina Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, cu comunicarea: Aspecte ale evaluării strategiilor de coping.

· Carina Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, cu comunicarea: Aspecte morale în profilul managerului din România de azi.

· Ionuţ Isac, Iaşi, 18-19 februarie 2011, Conferinţa ştiinţifică internaţională LUMEN, LOGOS, UNIVERSALITY, MENTALITY, EDUCATION, NOVELTY, organizată de Fundaţia LUMEN şi Universitatea „P. Andrei”, cu comunicarea în plen: Philosophy of Science within Lucian Blaga’s Metaphysics – contemporary Views.

· Ionuţ Isac, Baia Mare, 27-30 octombrie 2011, Conferinţa internaţională „Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare, secţiunea „Philosophical Hermeneutics”, cu comunicarea: Ferdinand Gonseth about Dialogue – Meanings and Interpretations.

· Ionuţ Isac, Iaşi, 30 noiembrie-4 decembrie 2011, Conferinţa Internaţională „Rethinking Politics for the Knowledge Based Society”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare, cu comunicarea: Beyond the Society of Knowledge: the ‘Society of Consciousness’ and a possible future Ethics of Science.

· Adrian T. Sîrbu, Paris, 30 septembrie, colocviul internaţional “Une génération après… Le « post-communisme » en Europe du centre et de l’Est / One Generation Afterward… « Post-Communism » in Eastern and Central Europe”, organizat de Centre d’études de l’Europe médiane – Centre de recherches Europes-Asie, INaLCO, cu comunicarea:  Sur l’idée d’une généalogie du post-communisme. De l’anamnèse critique de la rupture historique à la critique du présent.

· Adrian T. Sîrbu, Abbaye d’Ardenne, Caen, 6-7 octombrie, colocviul internaţional “Journée d’étude lors de l’Inauguration du fonds d’archive Philippe Lacoue-Labarthe”, IMEC (Institut de la mémoire de l’édition contemporaine), participant.

· Silviu G. Totelecan, Tänikon, 15 februarie, Prelegere publică la Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station,  cu comunicarea:  Natives and Newcomers – hybridization of the Lebenswelt.

· Silviu G. Totelecan, Tänikon, 14 martie, Prelegere publică la Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station,  cu comunicarea:  From nothing to something: the never-ending spiral of scientific work.

· Silviu G. Totelecan, Atena, 8 aprilie, International Conference Dilemmas of the CAP reform. Between competitiveness and public goods: can farmers deliver both?, participant la lucrările Groupe de Bruges cu raport analitic asupra bunurilor publice în spaţiul rural.

· Silviu G. Totelecan, Stefan Mann, Geneva, 7-10 septembrie, The 10th European Sociological Association Conference: Social relations in turbulent times, cu comunicarea:  Hedonic hybridization in suburbanized ruralities: a comparative perspective of Romanian and Swiss milieus

· Silviu G. Totelecan, Verseg-Fenyoharaszt, 14-15 octombrie, The new CAP reform, participant la lucrările Groupe de Bruges cu raport analitic asupra dezvoltării rurale transilvănene.

 

b. Comunicări la manifestări ştiinţifice interne

· Monica Albu, C. Herbei, C. Văsar, C. Kubik, G. Todea, C. Carpa, 
Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri.

· C. Kubik, Monica Albu, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor Variantei pentru părinţi a Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4).

· Ş. Miclea, Monica Albu, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra  riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentar.

· Corina BeneaCluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Bunăstarea subiectivă ca schimb.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Problema fericirii şi abordarea ei în psihoterapie.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 3 noiembrie 2011, conferinţa Nevroza obsesională sau Simptomul intelectual.

· Virgil Ciomoş, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Deschiderea originară şi lacunele de limbaj.

· Narcisa Cozea, Bucureşti, 13 mai 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Justiţie, Stat de drept şi cultură juridică, cu comunicarea:  Contractarea şi salarizarea personalului ce implementează proiectele europene derulate prin instituţii publice. 

· Narcisa CozeaCluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Salarizarea echipei de implementarea a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.

· Codruţa Cuceu Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Sfera publică  şi apariţia noilor tehnologii ale comunicării. Probleme conceptuale.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Regula de aur şi raţionamentul prin reducere la absurd în judecata morală. 

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Jocurile video violente şi comportamentul adolescenţilor

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Din nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Originile intelectuale ale antisemitismului în România interbelică.

· Carina Herbei, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri. 

· Ionuţ Isac, Târgu-Mureş, 25 mai 2011, Festivalul naţional „Lucian Blaga”, ediţia a XI-a, organizat de Universitatea „Petru Maior” şi Uniunea Scriitorilor Filiala Mureş, cu comunicarea: Gratuitate şi valoare în filosofia lui Lucian Blaga.

· Ionuţ Isac, Iaşi, 27 mai 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Criza. Oportunitate de creştere şi dezvoltare personală”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, cu comunicarea: Filosofie, criză şi comunicare.

· Ionuţ Isac, Iaşi, 10 iunie 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Emoţii, sentimente, pasiuni – rolul lor în dezvoltarea şi adaptarea individuală”, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, cu comunicarea: Discurs şi emoţie: oratorul Ion Petrovici receptat de auditorul Ion Didilescu.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Un manuscris inedit al lui Dumitru Isac privind istoria esteticii.

· Florenţa LozinskyCluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Meşteri tradiţionali la târgul de la Negreni.

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Comercializarea tradiţionalului în târgul de ţară.

· Vasile Marian, Cluj-Napoca, 15–16 aprilie 2011, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică naţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico- sociale”, ediţia a XIV-a, cu comunicarea: Utilitatea mărfii şi preţul acesteia.

· Vasile Marian, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Strategii, politici şi mişcări de preţuri.

· Andrei Negru, Iaşi, 17 septembrie 2011, Simpozionul „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, organizat de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” în cadrul „Zilelor Academice Ieşene”, ediţia a XXVI-a, cu comunicarea: Sociologie şi ziaristică în România interbelică.

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:   Actualitatea concepţiei sociologice sperantiene.

· Zoltán SalánkiCluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Piaţa maritală. Cadru teoretic şi metodologic. 

· Adrian T. Sîrbu, Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Foreclosure, Enclosure and Disclosure of History in(to) Memories

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea:  Effects of “CAP” misunderstandings: from old/post-socialist Agricultural Cooperative of Production to new/neo-socialist Common Agricultural Policy.

 


6. Deplasări peste Hotare

 

Schimburi interacademice, documentări în biblioteci şi arhivealte participări:

· Elena GeanguCurs de pregătire profesională, Februarie 2010 - Methodology in developmental cognitive neuroscience: best practice and future directions, Durham University.

· Mihaela Gligor, Calcutta, India, 21.01.2011 – 09.02.2011 stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, Biblioteca Jadavpur University, Kolkata şi la The Asiatic Society, Kolkata. Subiectul cercetării: Filosofia lui Rabindranath Tagore.

· Silviu G. Totelecan, Elveţia, 29 ianuarie – 29 aprilie, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, Cercetare comparată în cadrul Programului de plan şi a grantului internaţional pe care le coordonez.

 

 

7. Date referitoare la implicarea în granturi

 

· Monica Albu,  Îmbunătăţirea calificării şi dezvoltarea carierei cadrelor didactice cu funcţie de consiliere şi terapie educaţională: profesori-psihologi şi consilieri şcolari, prin instrumente inovative TIC, FSE POSDRU, Contract nr. 36217, coordonator S.C. Cognitrom SRL, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, perioada 2009-2012. 

· Monica Albu, Metode online de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a activităţii profesionale cu viaţa de familie, Proiect POSDRU/54673, coordonator S.C. Cognitrom SRL, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, perioada 2010-2013.

· Monica Albu, Soluţii de evaluare şi intervenţie în sănătatea mintală la copii şi adolescenţi (SEISM - CA), Contract nr. 241 cu Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica, în cadrul Programului Inovare din Planul naţional II 2007-2013, coordonator S.C. Cognitrom SRL, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, perioada 2010-2013.

· Codruţa Cuceu, Bursieră postdoctorală în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective,cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română - Filiala Iaşi.

· Mihaela Gligor, “The Intellectual Origins of anti-Semitism. Cultural Elements and Symbolic Representations in Interwar Romania” / “Originile intelectuale ale antisemitismului. Elemente culturale şi reprezentări simbolice în România interbelică”; cod proiect PN-II-RU-PD-2011-3-0014, derulat prin CNCS – UEFISCDI, http://uefiscdi.gov.roDIRECTOR de grant, perioada 2011-2013.

· Ionuţ Isac, grantul ID „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri perspective”, contract de finanţare POSDRU nr. 56815, derulat de Academia Română, Filiala din Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare; membru în echipa de implementare a proiectului (tutore bursieri), perioada 2010-2013

· Silviu G. Totelecan, „Rurban Places in Europe – starting a comparative study”, director al grantului internaţional IZK0Z1_133980, finanţat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă a Elveţiei – SNSF, 2011.

 

 

 

 

 


B. Date personale ale membrilor institutului

 

 

CS I dr. MonicA ALBU (carte de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VII/I: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale s-au efectuat următoarele activităţi:

· Au fost parcurse trei etape pentru identificarea reprezentării sociale a omului moral din România de azi: 

Ø În prima etapă s-a determinat conţinutul reprezentării sociale, prin metoda asociaţiilor libere. S-a utilizat un eşantion format din 226 de persoane. 

Ø În a doua etapă s-a urmărit identificarea locului fiecărui termen în cadrul conţinutului reprezentării sociale. S-a folosit iniţial un eşantion compus din 235 de persoane, apoi unul format din 273 de persoane. 

Ø În a treia etapă s-au determinat relaţiile dintre termenii care alcătuiesc conţinutul reprezentării sociale, cu ajutorul unei variante a metodei asocierii cuvintelor. S-a utilizat un eşantion format din 122 de persoane.

O parte dintre rezultatele obţinute au fost prezentate la Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EuPsiRo 2011 (Timişoara, 12-15 mai 2011), iar altele au fost prezentate la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U. (Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011). Un studiu conţinând rezultatele cercetării din primele două etape a apărut, în limba română şi în limba engleză, în volumul Conferinţei EuPsiRo 2011, iar altul, care conţine rezultatele unei alte cercetări pe aceeaşi temă, a fost depus spre publicare la Anuarul Institutului de Istorie „Geoge Bariţiu” pe anul 2012 (M. Albu, C. Herbei, C. Văsar, C. Kubik, G. Todea, C. Carpa, Reprezentări sociale ale omului moral în România de azi).

· S-a urmărit felul în care sunt priviţi, sub aspect moral, managerii din România de azi. S-a utilizat un eşantion format din 225 de persoane.

Rezultatele obţinute au fost prezentate la Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EuPsiRo 2011 (Timişoara, 12-15 mai 2011) şi fac obiectul unui studiu care a apărut, în limba română şi în limba engleză, în volumul Conferinţei EuPsiRo 2011.

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

Volume colective:

· D.M. Gardner, EDI-3: Inventarul tulburărilor de comportament alimentar-3. Manual de specialitate. Ş. Miclea, O.-D. Joja, M. Albu, Adaptarea şi standardizarea pe populaţia din România. Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2010, 292 p. (neraportat)

· S.H. Lovibond, P.F. Lovibond, DASS. Manual pentru Scalele de depresie, anxietate şi stres. A. Perţe (coord.), M. Albu, DASS 21−R. Adaptarea şi standardizarea DASS pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2011, 63 p.

· I. Papuc, M. Albu, N. Jurcău, Procesul decizional managerial în sfera educaţională, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2011, 235 p.

Articole în volume colective apărute în ţară:

· M. AlbuO nouă scală de validitate în Chestionarul de Personalitate cu Cinci Factori (CP5F)în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol 21, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011,  p. 143-156.

· C. Indreica, M. Albu, M.Optimism şi autonomie personală la manageriîn vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 22, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, p. 169-182..

· M. Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Aspecte ale evaluării strategiilor de coping, în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 99-108.

· M.  Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de aziîn vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 109-119.

· A. Bălaj, M. Albu, Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor−4în vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 127-135.

· C. Văsar, G.V. Todea, M. Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Aspecte morale în profilul managerului din România de aziîn vol. A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 160-165.

· M. Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Aspects of coping strategies evaluation, în vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 93-102. (variantă în limba engleză)

· M.  Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Social representation of a moral individual in present day Romaniaîn vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011,, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 103-113. (variantă în limba engleză)

· A. Bălaj, M. Albu, The predictive validity of the Early Chilhood Inventory – 4 în vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 115-123. (variantă în limba engleză)

· C. Văsar, G.V. Todea, M. Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Moral aspects of the manager profile in present day Romaniaîn vol. The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011, Timişoara, Editura Eurobit, 2011, p. 141-146. (variantă în limba engleză)

Articole în reviste ale Academiei Române:

· M. Albu, O variantă redusă a Scalelor de Depresie, Anxietate şi Stress (DASS)„Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom IX, 2011, p. 287-294.

· Ş. Miclea, M. Albu, Analiza itemilor din Subscalele Endler de Evaluare Multidimensională a Anxietăţii ca Trăsătură (EMAS-T şi SAS-T)„Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom IX, 2011, p. 113-122.

Articole în alte reviste apărute în ţară:

· A. Bălaj, M. Albu, M. Porumb, M. Miclea, The standardization of Early Childhood Inventory − 4 (ECI-4) on Romanian population − A preliminary report, „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011,  p. 95-110.

· O. Budău, A. Ciuca, M. Miclea, M. Albu, The adaptation and validation process of the Romanian version of the Strategic Approach to Coping Scale (SACS), „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011, p. 131-141.

· A. Ciuca, M. Albu, A. Perţe, O. Budău, Ş. Miclea, M. Miclea, The Romanian adaptation of the Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire (PDSQ), „Cognition, Brain, Behaviour”, vol. XV, nr. 1, 2011, p. 69-93.

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN).

· M. Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, p. 42.

· M. Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Social representation of a moral individual in present day Romania, p. 43.

· M. Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Aspecte ale evaluării strategiilor de coping, p. 44-45.

· M. Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Aspects of coping strategies evaluation, p. 46-47.

· A. Bălaj, M. Albu, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4)p. 51.

· A. Bălaj, M. Albu, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, The predictive validity of Early Inventory – 4 (ECI-4)p. 52.

· C. Văsar, G.V. Todea, M. Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Aspecte morale în profilul managerului din România de azi, p. 125.

· C. Văsar, G.V. Todea, M. Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Timişoara, Editura Eurobit, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Moral aspects of the manager profile in present day Romania, p. 126.

· M. Albu, C. Herbei, C. Văsar, C. Kubik, G. Todea, C. Carpa, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri, p. 68-69.

· C. Kubik, M. Albu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor Variantei pentru părinţi a Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4), p. 78-79.

· Ştefania Miclea, M. Albu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra  riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentar, p. 80-81.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

A. Interne

· M. Albu, C. Herbei, C. Văsar, C. Kubik, G. Todea, C. Carpa, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri.

· C. Kubik, M. Albu, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Observaţii cu privire la interpretarea scorurilor Variantei pentru părinţi a Chestionarului de evaluare a copiilor – 4 (ECI-4).

· Ş. Miclea, M. Albu, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Influenţa greutăţii corporale prezente şi dezirabile asupra  riscului de apariţie a tulburărilor de comportament alimentar.

B. Internaţionale

· M. Albu, C. Văsar, G.V. Todea, C. Herbei, C. Kubik, C. Carpa, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi.

· M. Albu, C. Văsar, C. Herbei, G.V. Todea, C. Kubik, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Aspecte ale evaluării strategiilor de coping.

· A. Bălaj, M. Albu, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Validitatea predictivă a Chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4).

· C. Văsar, G.V. Todea, M. Albu, C. Carpa, C. Kubik, C. Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, A VII-a Conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Aspecte morale în profilul managerului din România de azi.

 

Organizări: 

· Membru (consultant ştiinţific) în comitetul ştiinţific la A VII-a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011.

 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

· M. Albu,  Îmbunătăţirea calificării şi dezvoltarea carierei cadrelor didactice cu funcţie de consiliere şi terapie educaţională: profesori-psihologi şi consilieri şcolari, prin instrumente inovative TIC, FSE POSDRU, Contract nr. 36217, coordonator S.C. Cognitrom SRL, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, perioada 2009-2012. 

· M. AlbuMetode online de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a activităţii profesionale cu viaţa de familie, Proiect POSDRU/54673, coordonator S.C. Cognitrom SRL, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, perioada 2010-2013.

· M. Albu, Soluţii de evaluare şi intervenţie în sănătatea mintală la copii şi adolescenţi (SEISM - CA), Contract nr. 241 cu Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica, în cadrul Programului Inovare din Planul naţional II 2007-2013, coordonator S.C. Cognitrom SRL, rol în proiect: expert pe termen lung tip A, perioada 2010-2013.

 

VII. Alte activităţi: 

· Membru în colegiul redacţional la Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica.

· Referent ştiinţific la volumele 21 şi 22 din Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011.

· Referent ştiinţific la cartea F.A. Sava, Analiza datelor în cercetarea psihologică, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2011.

· Referent ştiinţific la volumele A VII-a conferinţă internaţională EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 mai 2011 şi The 7th International Conference EuPsiRo 2011, Timişoara, 12-15 may 2011.

· Referent ştiinţific la The Spanish Journal of Psychology.

· Membru în comisii de doctorat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

· Participare la activitatea de adaptare pe populaţia din România şi de etalonare a mai multor instrumente de evaluare psihologică (EDI-3ECI-4PDSQSACSDASS).

 


CS III dr. Corina Benea (carte de muncă la Institut)

                                                 

 

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VIII/6: Bunăstarea subiectivă între societal şi individual s-au efectuat următoarele obiective:

· Construirea unui ghid de interviu privind modul de percepţie a fericirii, care a fost administrat la 25 de subiecţi. 

· elaborarea studiului Abordarea fericirii în filosofie, sociologie şi psihologie: spre o viziune unitară, 60 p.

 

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Corina BeneaTipurile culturale şi influenţa lor asupra bunăstării subiective, în vol. Societate Cultura Valoare, în vol. 2 Sociologie, Asistenta Sociala, Psihologie, Ştiintele Educţiei, (coord. Emil Pop), Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011 p. 31-46.

 

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”,   – cu participare internaţională, Bunăstarea subiectivă ca schimb. 

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 19-20 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”,   – cu participare internaţională, Problema fericirii şi abordarea ei în psihoterapie.

 

 


CS I dr. VIRGIL CIOMOŞ (cartea de muncă la UBB - cumul la salariu)

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VIII/7: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice s-au atins următoarele obiective:

· consultarea bibliografiei la nivel naţional şi internaţional

· susţinerea unei conferinţe interne pe tema, conexă, a Transpasibilităţii şi transferului

· organizarea a două stagii de documentare în Franţa (martie şi octombrie 2011)

· publicarea studiului Transpassibilité et transmission într-o revistă străină

· elaborarea  a trei pătrimi din lucrarea de plan „Pieţele simbolice”, 34 p.

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Virgil Ciomoş, Transpassibilité et transmission, în « Les cahiers de Villard de Honnecourt », nr. 80, La transdisciplinarité, Paris, 2011, p.  115-125

· Virgil Ciomoş, De la neantul metafizic la vidul existenţial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă, în B. Fundoianu sau Încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, coord. Dorin Ştefănescu, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2010, p.  39-60

· Virgil Ciomoş, Noica, Eminescu şi ardelenii, în Teodor Tanco, Trei întâlniri cu Constantin Noica, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2011, p.  6-11.

· Virgil Ciomoş, Réinvention postcommuniste de la modernité. I. L’état des lieux, în « Anuarul Institutului de Istorie ‚George Bariţiu’ din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. IX, 2011, p.  153-165

· Virgil Ciomoş, Scurte note la apofatismul creştin. De la discurs la imagine, în „Sinapsa”, nr. VIII/ 2011, Bucureşti, p.  49-55

· Virgil Ciomoş, în vol. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, Paris, Harmattan, 2011, studiul De la théologie négative à la phénoménologie de l'inapparent. Marion versus Derrida (în curs de apariţie)

· Virgil Ciomoş, în vol. L’art religieux hongrois et roumain du Moyen âge à nos jours, Paris, Harmattan, 2012, studiul Théologie et iconologie du Filioque (în curs de apariţie)

· Virgil Ciomoş, în vol. Intelectualii şi puterea, coord. Vasile Boari, Iaşi, Institutul European, 2011, studiul Între putere şi autoritate  (în curs de apariţie)

· Virgil Ciomoş, în vol. omagial “Gabriel Liiceanu – 70”, Bucureşti, Zeta Books, 2011, studiul Intelectualii şi autoritatea (în curs de apariţie)

· Virgil Ciomoş, în vol. omagial “Mihai Şora – 95”, Bucureşti, Zeta Books, 2011, studiul Dialogul interior sau Despre omul de vocaţie (în curs de apariţie)

 

Traduceri în curs de apariţie

· Virgil Ciomoş, Charles Melman, L’homme sans gravité, Denoël, Paris, 2002, în pregătire la editura Eikon, co-traducător, (în curs de apariţie)

· Virgil Ciomoş, Christiane Lacôte, L’inconscient, Flammarion, Paris, 1998, în pregătire la editura Eikon, co-traducător, (în curs de apariţie)

 

Rezumate cu ISBN

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, – cu participare internaţională, La beance et les trous de langage, p. 51-52.

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 3 noiembrie 2011, conferinţa Nevroza obsesională sau Simptomul intelectual .

· Virgil Ciomoş A XX-a Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Deschiderea originară şi lacunele de limbaj.

 

  Internaţionale

· Virgil Ciomoş, Institutul Cultural Francez din Budapesta, Ungaria, 25-20 mai 2011, conferinţă plenară  în cadrul colocviului internaţional « L’art religieux hongrois et roumain du Moyen âge à nos jours. Echanges culturels et intellectuels entre Orient et Occident » cu titlul  Théologie et iconologie du « Filioque », ,.

· Virgil Ciomoş, Universitatea din Tübingen, Germania, 26-27 iunie 2011, conferinţă plenară în cadrul colocviului internaţional. „Phaenomenologie und Hermeneutik” cu titlul Physique, physiologie et analogie. La constitution aristotélicienne de la sensibilité 

· Virgil Ciomoş, Paris, Franţa, 17-18 martie 2011, Jacques Lacan, « L’envers de la psychanalyse », workshop organizat de către Les Forums du Champs Lacanien 

· Virgil Ciomoş, Paris, Franţa, 19-20 octombrie 2011, Jacques Lacan, « Analyse et métaphore », workshop organizat de către Les Forums du Champs Lacanien

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 1-2 iulie 2011, Universitatea Tehnică, “Antreprenoriat, mediu de afaceri şi dezvoltare durabilă”, workshop organizat de Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domneiul Dezvoltării Durabile

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 26 aprilie 2011, Colegiul European, Institutul Mara, în cadrul colocviului « Concepts fondamentaux de la psychanalyse » conferinţa plenară Le refoulement originaire

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 29 aprilie 2011, Colegiul European, în cadrul colocviului « Phénoménologie et psychanalyse », conferinţa L’imaginaire : entre la phobie et le fétichisme

· Virgil Ciomoş, co-organizator al 2nd International Conference on Ethics and Professional Culture, UBB, Colegiul European, Cluj-Napoca, 15-16 aprilie 2011

· Virgil Ciomoş, co-organizator al colocviului Clinique médicale, clinique psychanalytique, Colegiul European, Institutul Mara, Timişoara, 26 aprilie 2011

· Virgil Ciomoş, organizator al colocviului La relation d’objet : les pulsions partielles, Colegiul European, Cluj-Napoca, 28-30 aprilie 2011

 

IV. Deplasări peste hotare

· Virgil Ciomoş, două deplasări de câte trei zile la Paris, documentare pentru lucrarea de plan şi workshop-uri: martie şi octombrie 2011

· Virgil Ciomoş, două deplasări pentru conferinţe internaţionale: Budapesta (mai 2011) şi Tübingen (iulie 2011) 

 

VII. Alte activităţi: 

· Virgil Ciomoş, Membru al Societăţii Francofone de Filosofie a Religiei, cu sediul la Paris, din octombrie 2011

 

 

 

Premii naţionale

· Virgil Ciomoş, Premiul CNCSIS pentru studiul „The Deterritorialisation of Human Rights”, publicat în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol 9, 27, winter 2010, revistă cotată ISI

 

Expert naţional

· Virgil Ciomoş, Vicepreşedinte al Comisiei de Filosofie din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

· Virgil Ciomoş, Expert numit pe perioadă limitată al UEFISCDI în vederea redactării şi definitivării Codului Studiilor Universitare de Doctorat

 

 

 

 

 


CS Narcisa Cozea (normă de bază la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VIII/5: Aspecte juridice privind relaţiile de muncă în sectorul bugetar, în contextul crizei economice din România. s-au efectuat următoarele obiective:

· Documentare cu privire la noutăţile legislative aduse prin republicarea cu modificări şi completări a Codului muncii; 

· sistematizarea rezultatelor în două studii „Contractarea personalului ce implementează proiectele europene derulate prin instituţii publice”, (15 p) şi Salarizarea echipei de implementarea a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile (10 p)

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Narcisa CozeaBursa de valori – segment esenţial al pieţei finanaciare” în vol. Studii şi Cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 16-28.

· Narcisa CozeaAdrian ManUnele consideraţii în legătură cu actualizarea obligaţiilor pecuniare, în revista Dreptul nr. 9/2011, p.130-140.

 

 

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Narcisa CozeaCluj-Napoca, Edit.  Argonaut, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, – cu participare internaţională, Salarizarea echipei de implementarea a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, p.14-15. 

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

 

Interne

· Narcisa Cozea, Bucureşti, 13 mai 2011, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Justiţie, Stat de drept şi cultură juridică, lucrarea prezentată: Contractarea şi salarizarea personalului ce implementează proiectele europene derulate prin instituţii publice. 

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, lucrarea prezentată: Salarizarea echipei de implementarea a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.

 

Organizări: Membru în comitetul de organizare şi moderator, a XX-a Sesiune ştiinţifică DCSU – cu participare internaţională, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011.

 

 

 

 


CS dr. Codruţa Cuceu (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan: 

Proiectul de cercetare IX/3: Filosofia religiei şi filosofia valorilor în opera lui Eugeniu Speranţia (Reeditare).

· Culegere, tehnoredactare şi întocmirea indicelui tematic şi de numeSupremaţia credinţei pure în viaţa sufletească şi socială: prolegomene filosofice la o nouă educaţie (176 p) şi Cartea omului practic: (douăsprezece scrisori filosofice) (96 p) (format A4, font de 12, la 1,5 rânduri).

· Elaborarea unui studiu din problematica textelor de mai sus (10 p.).

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Codruţa Cuceu, Women and Religion, in Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol 10, No 29 (2011), p. 203-210.

Editări de texte: 

· Codruţa Cuceu, Eugeniu Speranţia. Contribuţii la filosofia religiei (Notă introductivă) Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011 (în curs de apariţie).

· Codruţa Cuceu, Eugeniu Speranţia, Contribuţii la filosofia valorilor (Notă introductivă) Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011 (în curs de apariţie).

 

Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

· Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sfera publică  şi apariţia noilor tehnologii ale comunicării. Probleme conceptuale (The Public Sphere and the Emergence of New Communication Technologies. Conceptual Issues), p. 53-54.

 

III. Participări  la  manifestări  ştiinţifice  

A. Interne

· Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Sfera publică  şi apariţia noilor tehnologii ale comunicării. Probleme conceptuale.

 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

· Bursieră postdoctorală în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română - Filiala Iaşi.

 

VII. Alte activităţi:

Elaborare şi coordonare de proiecte, organizare workshop-uri: 

· Codruţa Cuceu - coordonator de proiect: nr. proiect Ro-31-37-R1-2011 finanţat de  Comisia Europeana prin programul Youth in Action (Tineret în Acţiune). În cadrul acestui proiect, în luna august 2011 am organizat un workshop internaţional  pe tema implicării tinerilor în societatea civilă. Workshop-ul a fost intitulat C.A.R.E. - Close, Aware,Responsible,Engaged Together. La acest workshop au participat 34 de tineri din din 14 tări (7 tari din UE si  7 tari non- UE). 


CS III dr. Lucia-Elisabeta Faiciuc (carte de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VII/1:    Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale   s-au efectuat următoarele obiective:

· Continuarea documentării bibliografice, prin consultarea unui număr de 20 de studii pe tema dezvoltării morale.

· Elaborarea studiului Factori implicaţi în decizia morală, 9 p.

· Perfecţionarea instrumentului de evaluare a judecăţii morale elaborat în anii anteriori pornind de la “Chestionarului reflecţiei sociale” (Basinger şi Fuller, 1992), prin selectarea şi reformularea itemilor în baza analizei statistice a datelor obţinute anterior şi proiectarea unui sistem de cotare şi evaluare care să includă obţinerea unui profil moral.

· Elaborarea unui studiu empiric privind rolul contextului în decizia morală, prin intermediul căruia se analizează influenţa pe care o poate avea asupra judecăţii morale lecturarea recentă a unui text cu conţinut moral comparativ cu lecturarea recentă a unui text cu conţinut neutru.

· Administrarea variantei în limba română a Testului pentru Judecată Morală al lui Lind (1975) unui număr de 52 de subiecţi (obiectiv suplimentar).

· Elaborarea şi administrarea a unui chestionar cu o întrebare deschisă unui număr de 63 de subiecţi, pentru a determina printr-un studiu calitativ importanţa şi modul de înţelegere a regulilor morale (obiectiv suplimentar).

· Realizarea unui studiu empiric pe 32 de subiecţi privind relaţia dintre performanţa la o sarcină de raţionament silogistic  şi competenţa şi orientarea atitudinală  morală evaluate prin Testul pentru Judecata Morală al lui Lind (1975) (obiectiv suplimentar).

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Lucia-Elisabeta FaiciucRolul decentrării în dezvoltarea judecăţii morale, în vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 21, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 186-198.

· Lucia-Elisabeta FaiciucExisting Theoretical Approaches and Models of Educative Reasoning Processes„Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom IX, 2011, p. 123-139.

 

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Lucia-Elisabeta FaiciucCluj-Napoca, Edit. Argonaut, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011 Regula de aur şi raţionamentul prin reducere la absurd în judecata morală, p. 75.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

C. Interne

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, lucrarea prezentată: Regula de aur şi raţionamentul prin reducere la absurd în judecata morală. 

 

VII. Alte activităţi: 

· Pregătirea unui studiu pe baza tezei de doctorat în vederea publicării sale a într-o revistă ISI cu factor de impact ridicat.


CS III drd. MARIUS FLOREA (carte de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VII/1:  Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalitaţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale s-au efectuat următoarele obiective:

· documentare bibliografică pe tema etiologiei comportamentelor agresive în rândul adolescenţilor, atitudinilor şi valorilor specifice acestora, influenţa violenţei televizate şi a jocurilor video asupra comportamentului minorilor, practica insultelor în rândul adolescenţilor – 37 titluri;

· elaborarea unui chestionar (32 itemi) pe tema impactului violenţei mass-media (varianta TV vs. PC) asupra comportamentului agresiv/deviant al adolescenţilor;

· administrarea celor două instrumente pe un eşantion de 150 de subiecţi şi prelucrarea preliminară a datelor;

· elaborarea unui chestionar PVG (10 itemi) pentru evidenţierea influenţei jocurilor video asupra comportamentului adolescenţilor;

· chestionar pentru profesori-diriginţi (2 itemi) care scalează nivelul agresivităţii fizice vs. verbale al elevilor investigaţi;

· cele două instrumente au fost administrate pe un eşantion de 113 subiecţi cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani;

· identificarea condiţiilor şi a modului de utilizare a diferitelor tipuri de insulte ca formă de manifestare a agresivităţii verbale în rândul adolescenţilor;

· elaborarea unei baze de date, sistematizarea şi analiza preliminară a datelor obţinute în urma aplicării instrumentelor menţionate.

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Marius Florea(co-autor Iulia Mateiu, Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca), Pour une comparaison du discours injurieux en français et en roumain, în vol. „Actes des journées scientifiques de l`Université «Lucian Blaga», Sibiu, Editions Universitaires de Sibiu, 2011, p. 120-136.

· Marius Florea(co-autor Iulia Mateiu, Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca), Les insultes – formes de manifestation de l’agressivité verbale. Analyse comparative français vs. roumain, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, (în curs de apariţie).

 

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Marius FloreaCluj-Napoca, Edit.  Argonaut, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011,  Les jeux vidéo violents et le comportement des adolescents, p. 76-77.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

D. Interne

Marius Florea, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, A XX-a Sesiunea ştiinţifică a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, Jocurile video violente şi comportamentul adolescenţilor. 

 

Organizări: Moderator, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a DCSUCluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011.

 

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

Pregătire pentru susţinerea tezei de doctorat.

 

VII. Alte activităţi: 

Activităţi didactice (în regim plata cu ora) la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca.

Full membership in „European Forum for Victim – Offender Mediation and Restorative Justice”, Leuven, Belgium.

Acţiuni de consiliere şi asistenţă psihologică acordate unor elevi, studenţi şi personal didactic din şcoli şi instituţii din învăţământul superior din Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Sibiu şi Alba.

Colaborări cu Ministerul Justiţiei, Administraţia Generală a Penitenciarelor şi Prison Fellowship România, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj pe probleme legate de etiologia şi formele de manifestare a conduitelor agresive antisociale în rândul adolescenţilor.

 


CS III dr. Mihaela gligor (carte de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare pe anul 2011 – Recuperarea şi valorificarea corespondenţei inedite dintre Mircea Eliade şi Henry Pernet – s-au efectuat următoarele obiective: 

· Elaborarea vol. : Mircea Eliade – Henry Pernet, Corespondenţă. 1961-1986. Dragul meu prieten, Prefaţă de Mac Linscott Ricketts, Introducere de Henry Pernet, traducere de Mihaela Gligor şi Călin Cristian Pop, ediţie îngrijită, indice şi postfaţă de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, 336 p. , ISBN: 978-973-133-911-5. 

· Elaborarea studiu (în limba engleză): “Eliade changed my life. About and beyond Eliade’s correspondence”, în Mircea Eliade Once Again, volum coordonat de Cristina Scarlat, Iaşi, Editura Lumen, 2011, p.  143-158, ISBN: 978-973-166-276-6.

· Prezentarea comunicăriiDin nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte la Sesiunea ştiinţifică anuală “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, organizată de Departamentul de Cercetări Socio-Umane, 18-19 noiembrie 2011.

· Emisiune radio cu tema Maestru şi discipoli. A produs opera lui Mircea Eliade o şcoală de gândire? la Radio România Cultural, 5 noiembrie 2011 (prezentarea vol. ui Mircea Eliade – Henry Pernet, Corespondenţă. 1961-1986. Dragul meu prieten, în cadrul emisiunii Izvoare de Filosofie). 

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Mihaela Gligor & Sherry Sabbarwal (coordonatori), Patterns in Philosophy and Sociology of ReligionsCuvânt înainte de T.N. Madan, Prefaţă de Mihaela Gligor şi Sherry Sabbarwal, Introducere de Mihaela Gligor, Rawat Publications, India, 2011, ISBN: 81-316-0388-1; 236 p.  (volum în limba engleză; prezent în WorldCat.org).

· Mihaela Gligor, “Religion: from Theory to Action” în Patterns in Philosophy and Sociology of Religions, volum coordonat de Mihaela Gligor şi Sherry Sabbarwal, Rawat Publications, India, 2011, p.  1-13 (în limba engleză).

· Mihaela Gligor, “Eliade changed my life. About and beyond Eliade’s correspondence”, în Mircea Eliade Once Again, volum coordonat de Cristina Scarlat, Iaşi, Editura Lumen, 2011, p.  143-158 (în limba engleză).

· [B] Mihaela Gligor, “Reality and Representation. The Problem” în revista International Journal on Humanistic Ideology, vol. 4, no. 1, Spring – Summer, 2011, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p.  7-11 (în limba engleză).

· [B] Mihaela Gligor, “Conceptual Patterns in Symbolic Representation of History. Mircea Eliade’s Legacy at 25 Years after his Death” în revista International Journal on Humanistic Ideology, vol. 4, no. 2, Autumn – Winter, 2011, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p.  7-13 (în limba engleză).

· Mihaela Gligor, “Precursori ai antisemitismului interbelic românesc” în vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 21, editat de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, p.  126-134 (în limba română).

· Mihaela Gligor, “Maitreyi Devi despre Rabindranath Tagore” în revista Biblioteca Bucureştilor (editată de Biblioteca Metropolitană Bucureşti), an XIV, ISSN: 1454-0487 (în curs de apariţie).

 

Traduceri

· Mihaela Gligor, traducere şi îngrijire volum Mircea Eliade – Henry Pernet, Corespondenţă. 1961-1986. Dragul meu prieten, Prefaţă de Mac Linscott Ricketts, Introducere de Henry Pernet, traducere de Mihaela Gligor şi Călin Cristian Pop, ediţie îngrijită, indice şi postfaţă de Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, 336 p. , ISBN: 978-973-133-911-5. 

· Mihaela Gligor, traducere articol Mac Linscott Ricketts, “Câteva rânduri despre prietenia mea cu Mircea Eliade”, în VERSO, Cluj-Napoca, an 6, nr. 100, septembrie-noiembrie 2011, ISSN: 1842-0931, pp. 41-43.

 

Recenzii

· Mihaela Gligor, recenzie la Costică Brădăţan, Serguei Alex. Oushakine (Eds.), In Marx’s Shadow. Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia; Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK, Lexington Books, 2010, 302 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, pp.  394-395.

· Mihaela Gligor, recenzie la Mikael Aktor and Robert Deliège (Eds.), From Stigma to Assertion. Untouchability, Identity and Politics in Early and Modern India, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2010, 232 p. , in International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 4, No. 1, Spring-Summer 2011, p.  152-154.

· Mihaela Gligor, recenzie la Diana-Viorela Burlacu, A Pragmatic Approach to Pinteresque Drama, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Stiinţă, 2011, 296 p. , in International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 4, No. 1, Spring-Summer 2011, p.  155-158. 

 

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, organizată de Departamentul de Cercetări Socio-Umane; rezumatul comunicării cu titlul: Din nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, organizată de Departamentul de Cercetări Socio-Umane; rezumatul comunicării cu titlul: Originile intelectuale ale antisemitismului în România interbelică.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, organizată de Departamentul de Cercetări Socio-Umane; Comunicarea cu titlul: Din nou despre Mircea Eliade, la 25 de ani de la moarte.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală “Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, organizată de Departamentul de Cercetări Socio-Umane; Comunicarea cu titlul: Originile intelectuale ale antisemitismului în România interbelică.

 

Internaţionale

· Mihaela Gligor, New Delhi, India, 17-18 ianuarie 2011, Conferinţa internaţională: Publishing in India: Challenges and Opportunities, organizată de Ambedkar University. În cadrul sesiunii 4, “Re-configuring the Publishing World”, a fost lansată lucrarea coordonată de mine, Patterns in Philosophy and Sociology of Religions şi am prezentat o comunicare pe tema Religious Patterns in Modern World

· Mihaela Gligor, Calcutta, India, 27-29 ianuarie 2011, Conferinţa internaţională: Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millenium, organizată de Rabindra Bharati University, lucrarea prezentată: The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View.

 

Organizări: 

· Mihaela Gligor, Organizator al conferinţei Rabindranath Tagore, citizen of his Country and of the Universesusţinută de prof. univ. dr. Uma Dasgupta, Bucureşti, 2 octombrie 2011, ca parte a Festivalului Namaste India, ediţia a III-a 

 

IV. Deplasări peste hotare

· Mihaela Gligor, New Delhi, India, 17-18 ianuarie 2011, participare la Conferinţa internaţională: Publishing in India: Challenges and Opportunities, organizată de Ambedkar University, lucrarea prezentată: Religious Patterns in Modern World. 

· Mihaela Gligor, Calcutta, India, 27-29 ianuarie 2011, participare la Conferinţa internaţională: Women and Tagore: Recreating the Space in the New Millenium, organizată de Rabindra Bharati University, lucrarea prezentată: The Woman, the Country, and the World in Rabindranath Tagore’s View.

· Mihaela Gligor, Calcutta, India, 21.01.2011 – 09.02.2011 stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, Biblioteca Jadavpur University, Kolkata şi la The Asiatic Society, Kolkata. Subiectul cercetării: Filosofia lui Rabindranath Tagore.

 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

· Mihaela Gligor, “The Intellectual Origins of anti-Semitism. Cultural Elements and Symbolic Representations in Interwar Romania” / “Originile intelectuale ale antisemitismului. Elemente culturale şi reprezentări simbolice în România interbelică”; cod proiect PN-II-RU-PD-2011-3-0014, derulat prin CNCS – UEFISCDI, DIRECTOR de grant, perioada 2011-2013.

 

VII. Alte activităţi: 

· Mihaela Gligor, Redactor şefThe International Journal on Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press, ISSN: 1844 – 458X., inclusă în CEEOL, ProQuest si EBSCO şi în programul de schimb internaţional; recunoscută CNCS categoria B.

· Mihaela Gligor, Coordonator al Colecţiei Biblioteca Indiană, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

· Mihaela Gligor, 2011 – Vice-preşedinte şi membru fondator al Centrului Cultural Rabindranath Tagore, Timişoara (începând cu mai 2011).

· Mihaela Gligor, Postfaţă la Douglas Allen, Mit şi religie la Mircea Eliade, traducere şi index de Liviu Costin, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, 434 pp, ISBN: 978-973-133-988-7.

 

 


AC CARINA HERBEI (carte de muncă la Institut)

                                                 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VII/I:    Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale  s-au efectuat următoarele obiective:

· Construirea unui chestionar privind investigarea percepţiei sociale a sinuciderii, care a fost administrat la 20 de subiecţi. 

· Administrare chestionare privind motivaţia şi interesele profesionale, precum şi chestionare anamnestice, la 65 de subiecţi din judeţul Timiş.

· Administrare chestionare privind reprezentarea  socială a omului moral în Romania de azi, la 168 de subiecţi ( în trei etape) din judeţul Timiş

· Administrare chestionare privind strategiile de coping la 79 de subiecţi din judeţele Timiş, Arad.

· Elaborarea  a 4 studii (41 p.).

 

 II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Carina Herbei, Dan Sorin Hoandră, Relaţia între motivare şi performanţă profesională în cadrul unei organizaţii cu specific topografieîn vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 22, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 144-160.

· Carina Herbei, Mihaiela Daniela Marian, Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesional, în vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 138-146. (în curs de apariţie).

· Carina Herbei, Mihaiela Daniela Marian, Regarding the motivation of unintegrated professional people, în vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011(în curs de apariţie).

· Monica Albu, Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Carina Herbei, Claudia Kubik, Cristina CarpaReprezentarea socială a omului moral în România de azi, în vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 116-126. (în curs de apariţie).

· Monica Albu, Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Carina Herbei, Claudia Kubik, Cristina CarpaSocial representation of a moral individual in present day Romania, în vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011(în curs de apariţie)

· Monica Albu, Carmen Văsar, Carina Herbei, Gelu V. Todea, Claudia KubikAspecte ale evaluării strategiilor de coping, în vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 106-115. (în curs de apariţie).

· Monica Albu, Carmen Văsar, Carina Herbei, Gelu V. Todea, Claudia KubikAspects of coping strategies evaluation, în vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011. (în curs de apariţie).

· Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Monica Albu, Cristina Carpa, Claudia Kubik, Carina Herbei, Aspecte morale în profilul managerului din România de aziîn vol. Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011, p. 154-159. (în curs de apariţie).

· Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Monica Albu, Cristina Carpa, Claudia Kubik, Carina Herbei, Moral aspects of the manager profile in present day Romaniaîn vol. Applied psychology and the world of professions. The 7th International Conference EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 May  2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011(în curs de apariţie).

· Monica Albu, Carina Herbei, Carmen Văsar, Claudia Kubik, Gelu Todea, Cristina Carpa, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 23, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011. (în curs de apariţie).

· Carina Herbei, Psihologia între provocări şi soluţii, în Revista Academica, nr. 7-8 (iulie – august),  2010, Bucureşti, Edit. Academia Română, p.34-35. (neraportat în 2010).

 

Recenzii

· Carina HerbeiAnne de Graaf & Klaas Kunst, Navigând cu Einstein: o explorare a leadershipului modern, Bucureşti, Editura CODECS, 2010, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. IX, 2011, p. 398-400.

 

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Carina Herbei, Mihaiela Daniela Marian, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesional; Regarding the motivation of unintegrated professional people.

· Monica Albu, Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Carina Herbei, Claudia Kubik, Cristina Carpa, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi; Social representation of a moral individual in present day Romania.

· Monica Albu, Carmen Văsar, Carina Herbei, Gelu V. Todea, Claudia KubikTimişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Aspecte ale evaluării strategiilor de copingAspects of coping strategies evaluation.

· Carmen Văsar, Gelu V. Todea, Monica Albu, Cristina Carpa, Claudia Kubik, Carina Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Aspecte morale în profilul managerului din România de aziMoral aspects of the manager profile in present day Romania.

· Monica Albu, Carina Herbei, Carmen Văsar, Claudia Kubik, Gelu Todea, Cristina Carpa, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiriSocial representation of a moral individual in present day Romania at high school and faculty graduates. Similarities and differences.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

Carina Herbei, Cluj-Napoca, 18-19 noiembrie 2011, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, lucrarea prezentată: Reprezentarea socială a omului moral în România de azi, la absolvenţi de liceu şi la absolvenţi de facultate. Asemănări şi deosebiri. 

Internaţionale

Carina Herbei, Timişoara, 12-15 mai 2011, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, lucrări prezentate: Despre motivaţia persoanelor neintegrate profesiona;. Reprezentarea socială a omului moral în România de azi; Aspecte ale evaluării strategiilor de coping; Aspecte morale în profilul managerului din România de azi.

 

Organizări: Membru în comitetul de organizare, Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011.

 

VII. Alte activităţi: 

· Carina Herbei, O meserie nouă – O nouă viaţă, în cadrul Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, contract POSDRU/82/5.1/S/56822, Manager zonal (Responsabil teritorial judeţ Timiş), octombrie 2010 – februarie 2011.

· Carina Herbei, tehnoredactor al volumului de lucrări in extenso Psihologia aplicată şi lumea profesiilor. A VII-a Conferinţă Internaţională EuPsiRo2011, Timişoara, 12-15 mai 2011, Timişoara, Edit. Eurobit, 2011 (volumul apare şi în limba engleză).

 


CS I dr. Isac Ionuţ-Constantin (cartea de muncă la Institut)

                                                 

I. Stadiul lucrării de plan

La programul de cercetare X: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania, proiectul de cercetare Editarea manuscrisului inedit al lui Dumitru Isac, La izvoarele poeziei, s-au efectuat următoarele obiective:

· Culegerea şi tehnoredactarea computerizată a primei jumătăţi (200 p.) din manuscrisul inedit La izvoarele poeziei, autor Dumitru Isac (prevăzut pentru finalizare la încheierea anului 2012);

· Prezentarea unei comunicări ştiinţifice privind concepţia lui D. Isac despre estetica poeziei lirice la Sesiunea ştiinţifică a DCSU;

· Publicarea a două texte inedite de estetică ale autorului amintit, însoţite de introduceri şi prezentări, în „Anuarul” Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, respectiv volumul colectiv „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Isac Ionuţ-Constantin, fişa de personalitate, în Enciclopedia personalităţilor din România, ediţia a V-a, 2010, Hübners Who is Who, Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, Alpenstrasse 16, CH-6304, Zug, Schweiz, p. 694 ISBN 978-3-7290-0093-3;   

· Ionuţ IsacFilosofia blagiană între tradiţie şi modernitate. Coordonate ale elaborării şi presupoziţii ale receptării, în „Symposion”, tom VIII, nr. 2 (16), 2010, p. 292-309;

· Ionuţ Isac, Relaţia dintre ştiinţele juridice şi filosofie în concepţia lui Simion Bărnuţiu – profesor la Iaşi, în „Symposion”, tom VIII, nr. 2 (16), 2010, p. 476-487;

· Ionuţ Isac, Several Arguments for and Against Superintelligence/ „Singularity”, în „Analele Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava, Seria Filosofie şi Discipline Socio-Umane, vol. II, 2010, p. 25-31 ISSN 2069-4016, 2069-4008;

· Ionuţ Isac, File din itinerariul ştiinţific şi filosofic al lui Ferdinand Gonseth, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 21, Editura ARGONAUT, Cluj-Napoca, 2011, p. 135-142;

 

Recenzii

· Ionuţ Isac, recenzie la Lucian Blaga, Spaţiul mioritic, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. IX, Editura Academiei Române, 2011, p. 391-393;

· Ionuţ Isac, recenzie la Nicu Gavriluţă, Mama proştilor e mereu gravidă. Sociologia patologiilor cotidiene, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. IX, Editura Academiei Române, 2011, p. 395-397;

 

Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

· Ionuţ IsacPhilosophy of Science within Lucian Blaga’s Metaphysics – contemporary Views, în Lumen International Scientific Conference 2011, Book of Abstracts, Editura Lumen, Iaşi, 2011, p. 98-99 ISBN 978-973-166-250-3;

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2011, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, An unpublished manuscript of Dumitru Isac on the history of aesthetics.


III. Organizări şi participări la reuniuni ştiinţifice 

 

Organizări