Anexa 2

 

 

Articole publicate – 28

în reviste ISI străinătate – 1

· [ISI] Mihaela GligorReading between the lines. The importance of Eliade’s correspondence,  “Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute”, Vol. 9, No. 3 July 2016, p. 1-13, NY, USA, ISSN: 1937-0229, (indexat în Thomson Reuters, EBSCO şi ProQuest).

 

în reviste ISI România – 2

· [ISI] Virgil Ciomoş, De l’attention aperceptive à la Présence sans présent assignable. La différence absolue, în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 2, 2016, p. 83-101.

· [ISI] Codruţa Liana Cuceu,  Religion and Public Sphere. Transitional (postcommunist) Representations of the Uniate Community from Cluj-Napoca, between Religion and Politics, in Transylvanian Review, vol. XXIV, no. 3, Autumn 2015,  ISSN 1221-1249, p. 56-70. (indexat ISI, SCOPUS/Elsevier şi evaluată în categoria "A" de către C.N.C.S) (neraportat anterior).

 

în reviste România B+ şi BDI – 11

·  [BDI] Monica Albu, Ciuca, A., Costache, R., (2016). Analiza proprietăţilor psihometrice ale Chestionarului CASE-SF (Scale de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă) adaptat pentru populaţia din România, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 117-130.

· [BDI] Monica Albu, Profiluri de personalitate în populaţia din România, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 73-84.

· [BDI] Virgil Ciomoş, De analogia entis au chiasme ontico-ontologique, în Studia UBB, seria Philosophia, Special Issue, vol. LX, dec. 2015, p. 145-159 (neraportată anterior).

·  [BDI] Virgil Ciomoş, Pour une phénoménologie apliquée, în Studia UBB, seria Philosophia, nr. 2/ 2016, p. 5-11

· [BDI] Codruţa Liana Cuceu, Democraţia şi designul moral al cetăţenilor. Cerinţele dreptăţii sociale şi limitele bioameliorării morale, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 199-213 (indexat în EBSCO);

· [BDI] Lucia-Elisabeta Faiciuc, Competenţa morală şi motivaţiile comportamentului de a ascunde adevărul, în „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tom XIV, 2016, p. 85-117.

· [BDI] Mihaela GligorArhitectura memoriei. Emanuel Arnet şi corespondenţii săi, în „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom XIV, 2016, p. 385-423.

· [BDI] Carina Herbei, Particularităţi privind strategiile de coping şi agresivitatea la adolescenţii sportivi de performanţă în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 143-168.

· [BDI] Ionuţ Isac, Discurs şi emoţie: oratorul Ion Petrovici receptat de auditorul Ion Didilescu, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 189-199.

· [BDI] Florenţa Lozinsky, Despre „tradiţionalism” dintr-o perspectivă de gen, în Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom XIV, 2016, p. 357-364.

·  [BDI] Cristian Pop, Social Class and Subjective Apects of Social Inequalities, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIV, 2016, p. 11-25.

capitole apărute în străinătate

· Virgil Ciomoş, La « crise œdipienne » roumaine et ses suites, publicat în « Mensuel », număr special : Le psychanalyste dans le monde d’aujourd’hui, 100/ 2015, p. 66-69.

 

capitole în cărţi la EAR – 1

· Andrei Negru, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie George Bariţiu”, în vol. Cercetarea academică clujeană. Tradiţie şi performanţă, acad. Emil Burzo, acad. Marius Porumb (editori), Editura Academiei Române & Editura Mega Cluj-Napoca, 2016, p. 73-82.

 

capitole în volume la alte edituri din ţară – 13

· Monica Albu,  Metode statistice utilizate în psihologie. O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicaţii ştiinţifice din România, în perioada 2011-2015, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit.  Limes şi Argonaut, 2016, p. 81-86, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

· Monica Albu, Oros, I.D., Skolka, D.E., Validarea chestionarului de evaluare a optimismului OPT într-o organizaţie din România, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit.  Limes şi Argonaut, 2016, p. 184-194, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

· Monica Albu, Vac, L., Tripon, A., Papuc, I., Mitre, V., Influenţa stilurilor de învăţare ale studenţilor de la Facultatea de Horticultură asupra performanţelor şcolare, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit.  Limes şi Argonaut, 2016, p. 308-323, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

· Monica Albu, Analiza scalei Tulburare de conduită din Chestionarul de evaluare  a simptomelor adolescentului – 4 (ASI-4), în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2016, p. 11-24, ISBN 978-973-109-646-9

· Monica Albu (coord.). Posibilităţi de identificare a depresiei la persoane vârstnice, folosind scalele chestionarului CASE-SF varianta Ae, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2016,  p. 25-34, ISBN 978-973-109-646-9

· Monica Albu, Sugestii pentru interpretarea rezultatelor la chestionarul CASE-SF, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2016, p. 35-41, ISBN 978-973-109-646-9

· Monica Albu, Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.L., Un nou chestionar pentru evaluarea intereselor, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2016, p. 42-56, ISBN 978-973-109-646-9

· Monica Albu,  Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.L., Varianta redusă V21 a Chestionarului de evaluare a valorilor, în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2016, p. 57-70, ISBN 978-973-109-646-9

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Evaluarea judecăţii morale din perspectiva condiţiilor în care o acţiune imorală este considerată justificatăîn vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit.  Limes & Argonaut, 2016, p.162-176, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

· Carina Herbei, Antonio Marian Bleoancă, Aspecte privind anxietatea şi strategii de coping la adolescenţii sportivi de performanţă), în vol. M. Albu (coord.). Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2016, p. 71-100, ISBN 978-973-109-646-9

· Ionuţ Isac, Filosofie, criză şi comunicare, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2016, p. 357-368, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

· Florenţa Lozinsky, Estetica produselor locale. Reflecţii despre o filosofie a succesului de piaţă,  în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2016, p. 369-376, ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

· Salánki Zoltán, Învăţământul preuniversitar în limba maghiară din România 1948-1989. Disonanţe istoriografice, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2016, p. 377-385ISBN 978-606-799-024-9, ISBN 978-973-109-622-3

 

 

Cărţi – 

Carte de autor – 2

· Mihaela Gligor, Orient şi Occident. Topografii ale simbolului la Mircea Eliade, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN: 978-973-595-951-7, 196 p. 
[E-book, 2016, ISBN: 978-606-37-0007-1]. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1958.pdf

· Cristian Pop, Clase sociale în România. Metodologia inegalităţilor, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 240 p. ISBN: 978-606-37-0040-8 [E-book, 2916, ISBN: 978-606-37-0047-7].

 

volume colective – 2

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 29, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2016, 388 p., ISBN: 978-606-799-024-9; 978-973-109-622-3.

· Monica Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. III, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, 205 p., ISBN 978-973-109-646-9.

 

ediţii critice (editări manuscrise şi reeditări) – 1

· Eugeniu Speranţia Lecţiuni de enciclopedie juridică: cu o introducere istorică în filosofia dreptului, (ediţie critică îngrijită, note şi prefaţă de Codruţa Liana Cuceu), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2016, 170 p., ISBN 978-606-543-769-2

 

instrumente de lucru (cărţi/manuale) – 3

· Loranger, A.W. (2016). OMNI. Inventare de personalitate. Manual de specialitate OMNI. Inventarul tulburărilor de personalitate OMNI-IV. Ciuca, A. (coord.), Costache, R., Monica AlbuAdaptarea şi standardizarea OMNI-IV pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 113 p., ISBN 978-606-8244-97-6.

· Reynolds, C.R., Bigler, E.D. (2016). Scalele de evaluare clinică pentru persoanele în vârstă. Manual de specialitate pentru CASE şi CASE-SF. Ciuca, A. (coord.), Costache, R., Monica AlbuAdaptarea şi standardizarea CASE-SF pe populaţia din România,. Cluj-Napoca, Editura ASCR, 236 p., ISBN 978-606-8244-93-8. 

· Andrei NegruObservatorul social-economic. Indice bibliografic adnotat, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2016, XXXIX +143 p. ISBN 978-973-109-698-8.


Manifestări

 

Organizări – 8

În cursul anului 2016, cercetătorii Departamentului de Cercetări Socio-Umane au susţinut la manifestările ştiinţifice ale Institutului sau la alte manifestări un număr de 54 comunicări, prezentate in continuare: 

 

Comunicări la manifestări ştiinţifice interne – 39

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: Metode statistice aplicate în psihologie. O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicaţiile ştiinţifice din România, în perioada 2011-2015.

· Oros, I.D., Skolka, D.E., Monica Albu, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: Optimism şi satisfacţie sub înaltă tensiune

· Vac, L., Tripon, A., Papuc, I., Mitre, V., Monica Albu, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: Influenţa stilurilor de învăţare ale studenţilor de la Facultatea de Horticulturăasupta performanţelor şcolare,

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 14 octombrie 2016, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, cu comunicarea: Validarea subscalelor anxietate generalizată şi anxietate de separare din scala spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari (scas).

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Chestionare pentru evaluarea trăsăturilor de personalitate din modelul Big Five, construite sau adaptate în România.

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Un nou instrument pentru evaluarea Deschiderii (Chestionarul D3).

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporanecu comunicarea: Împlinire - dezgolire: două feţe ale realizării de sine.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Evoluţia mişcărilor sociale şi contextul noilor tehnologii comunicaţionale.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Forme de mobilizare în cadrul mişcărilor sociale.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, cu comunicarea: Criza filosofiei şi filosofia crizeiastăzi.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 28-30 octombrie 2016, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, sub egida Asociaţiei Române de Psihiatrie şi Psihoterapie, Cea de a II-a Conferinţă Naţională Multidisciplinară cu tema „Comorbidităţi somatice în patologia psihiatrică”, cu comunicarea: Morbiditate, simptom, simptom de conversieO perspectivă psihanalitică.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Tradiţie şi contemporaneitate. Între filosofie şi teologie.

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Teorie şi practică în sistemul de drept naţional şi internaţional,  cu comunicarea Dreptul de proprietate intelectuală, evoluţie şi reglementare.

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: De la element primordial de interacţiune la artă.

· Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Masa rotundă „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Salvgardare versus bunăstare. Dileme legate de justificarea morală a acţiunilor caritabile.

· Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Binefacere şi bunăstare în sfera proximităţii.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: Performanţa în raţionamentul silogistic şi strategiile de reglare cognitivă a emoţiilor.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc Cluj-Napoca, 14 octombrie 2016, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, cu comunicarea: O analiză a 24 de raţionamente silogistice cu conţinut simbolic-abstract în ceea ce priveşte capacitatea lor de a indica abilitatea de a raţiona silogistic.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Argumentarea silogistică uzuală în comunicarea interpersonală şi argumentarea silogistică formală.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: Relaţiile interpersonale în grupul de elevi.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 14 octombrie 2016, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, cu comunicarea: Radiografia relaţiilor interpersonale în grupul-clasă cu ajutorul anchetei sociometrice.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea:  Teorii psihologice asupra relaţiilor/atracţiei interpersonale.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Horia Carp. De la Cultura la Discursuri parlamentare şi Sionism.

· Carina Herbei, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, cu comunicarea: Strategii de coping relaţionate cu anxietate şi agresivitate la adolescenţi sportivi de performanţă.

· Carina Herbei, Cluj-Napoca, 14 octombrie 2016, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, cu comunicarea: Strategii de coping elaţionate cu agresivitate la adolescenţi.

· Carina Herbei, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Aspecte privind anxietatea ca trăsătură şi strategii de coping la adolescenţi.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, cu comunicarea: Metafizica lui Lucian Blaga în interpretări fenomenologice. Tentativa lui Iosif Brucăr.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Interpretări ale fenomenologiei lui Ed. Husserl în viziunile lui P.P. Negulescu şi L. Blaga.

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, cu comunicarea cu comunicarea: Dimensiuni „valorice” ale conceptului de proprietate funciară

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Proprietatea funciară un nod gordian al societăţii contemporane?

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 21 martie 2016, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Dezbaterea „Interbelicul românesc – teritoriu disputat sau teren de cercetare?”, participare cu intervenţie.

· Cristian PopCluj-Napoca, 18 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Masa rotundăMondializare, Telematică, Piaţă. Interferenţe şi ficţiuni sociale, organizată de Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, participare cu intervenţie. 

· Zoltán Salánki, luj-Napoca, 18 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Masa rotundăMondializare, Telematică, Piaţă. Interferenţe şi ficţiuni sociale, participare cu intervenţie. 

· Salánki ZoltánCluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Mituri şi clişee privind învăţământul preuniversitar în limba maghiară din România, în epoca comunistă.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 18 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca,  Masa rotundăMondializare, Telematică, Piaţă. Interferenţe şi ficţiuni sociale, organizator şi participare cu intervenţie

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 18 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca,  Masa rotundăMondializare, Telematică, Piaţă. Interferenţe şi ficţiuni sociale, organizator şi participare cu intervenţie.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 22 iunie 2016, Casa Tranzit (Spaţiul „Conset”), Masa rotundă Circularitatea social-digital: imaginea ca interfaţă, organizator şi participare cu intervenţie.

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 22 iunie 2016, Casa Tranzit (Spaţiul „Conset”), Masa rotundă Circularitatea social-digital: imaginea ca interfaţă, organizator şi participare cu intervenţie.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Turnura digitală şi lipsa exteriorităţii.

 

Comunicări la manifestări interne cu participare internaţională – 15

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Seminarul internaţional „Orient/Occident, abordări paralele”, organizat de Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie ”G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Comunicar şi co-municare: între Orient şi Occident.

· Virgil Ciomoş, 25 martie 2016, Timişoara, Conferinţă în cadrul Zilelor FCL-România la Timişoara, organizate în colaborare cu EPFCL, Paris, cu comunicarea: Inhibiţie, simptom, angoasă.

· Virgil Ciomoş, 25-28 aprilie 2016, Timişoara, UEFISCDI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Universitatea de Vest din Timişoara, Conferinţa internaţională „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România – Diaspora şi prietenii săi”, cu comunicarea: Filosofia în vremuri de criză.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 17-20 mai 2016, Conferinţa internaţională „Cognitive and Neural Mechanisms of Human Memory”, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai” şi ASCR, cu comunicarea:  The involvement of the schemata as memory structures in the deductive reasoning processes.

· Mihaela Gligor, 25-28 aprilie 2016, Timişoara, UEFISCDI, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Universitatea de Vest din Timişoara, Conferinţa internaţională „Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România – Diaspora şi prietenii săi”, cu comunicarea: Provocarea Mircea Eliade. Ieşirea din mit.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Zilele Academice Clujene, Seminarul internaţional Orient/Occident, abordări paralele, organizator şi participant cu intervenţie.  

· Cristian Pop, Sibiu, 29 septembrie-1 octombrie 2016, Societatea Sociologilor din România, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Conferinţa Internaţională „New Societies, Old Minorities/New Minorities, Old Societies”, cu comunicareaSocial classes in Romania. Inequalities’ methodology.

· Cristian Pop, Bucureşti, 21-22 octombrie 2016, Conferinţa Internaţională „European Social Survey” organizată de Romanian Social Data Archive la Universitatea din Bucureşti, participare cu intervenţie.

· Zoltán Salánki, Sibiu, 29 septembrie -1 octombrie 2016, Societatea Sociologilor din România, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Conferinţa Internaţională „New Societies, Old Minorities/New Minorities, Old Societies”, cu comunicareaHungarian language school education in Romania between 1948-1989. Biased interpretations of statistical data in historiography.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Adrian T. Sîrbu, Oradea, 9-10 iunie 2016, Conferinţa internaţională „Social sciences and the contemporary challenges. 20 years of teaching sociology at the University of Oradea”, organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Fundaţia „Pro-cariere”, cu comunicarea: Eliciting fashionable selves. On the digitization of social ogling.

· Adrian T. Sîrbu, Silviu-Gabriel Totelecan, Oradea, 9-10 iunie 2016, Conferinţa internaţională „Social sciences and the contemporary challenges. 20 years of teaching sociology at the University of Oradea”, organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Fundaţia „Pro-cariere”, cu comunicarea: Social (in)visibility through www-glasses.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Adrian T. Sîrbu, Sibiu, 29 septembrie-1 octombrie 2016, Societatea Sociologilor din România, Universutatea „Lucian Blaga” Sibiu, Conferinţa Internaţională „New Societies, Old Minorities/New Minorities, Old Societies”, cu comunicareaInducted (neo-)minorities within the mainstream maelstrom.

· Adrian T. Sîrbu, Silviu-Gabriel Totelecan, Sibiu, 29 septembrie-1 octombrie 2016, Societatea Sociologilor din România, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Conferinţa Internaţională „New Societies, Old Minorities/New Minorities, Old Societies”, cu comunicareaThe “creolization” of minorities’ self-asserting social languages. (Or the self-deconstruction of the scholarly minority/majority idiom).

· Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 26-28 mai 2016, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca et al., Conferinţa internaţională „The Efficiency of Legal Norms – 5th edition – The science of Law – in the vanguard or the rearguard of social, political and economic phenomena?”, cu comunicarea: Condemning versus Consuming the Law

· Silviu-Gabriel Totelecan, Timişoara, 28-29 octombrie 2016, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Centrul European de Cercetări Juridice Timişoara Timişoara, Conferinţa internaţională bienală, ediţia a XI-a, „Section III – Trends and Transformation in Intellectual Property Infringement and Enforcement”, cu comunicarea: The Telematics Machine: Productivity in the Digital Age and Intellectual Property in Post-capitalism.