Anexa 2

Articole publicate – 27

în cărţi la EAR – 2

· Ionuţ Isac, Centenar Dumitru Isac (1914-1984). Dumitru Isac: portret filosofic, în vol. Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. X, Teme ontologice: existenţă, fiinţă, realitate, (coord. V. Cernica, Mona Mamulea, T. Lateş, M. Popa), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2014, p. 189-191, ISSN 2065-4405 (N.A.);

· Ionuţ Isac, Contra-mitul „paradisului tragic”. Despre tâlcul metafizic al cenzurii transcendente, în vol. Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. XI, Lucian Blaga, 120 de ani de la naştere (coord. M. Popa, Mona Mamulea, V. Cernica, T. Lateş), Bucureşti, Edit. Academiei Române,  2015, p. 109-120, ISSN 2065-4405;

 

în reviste România B+ şi BDI – 11

· [BDI] Monica Albu, O variantă redusă a scalei Obsesiv-compulsiv din inventarul OMNI-IV, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 89-104

· [BDI] Virgil Ciomoş, Proust: inconştientul şi inter-zisurile sale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 139-162.

· [BDI] Narcisa Cozea, Legislation of Labour Relations in the 19th and 20th Centuries: Juridical Points of Reference i the Process of Labour Right Consolisationîn „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 285-300.

· [BDI] Codruţa Liana CuceuImperativul progresului moral. Ipoteze contemporane privitoare la intervenţiile biomedicale asupra moralităţii individuale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 195-206

· [BDI] Lucia-Elisabeta FaiciucMoral Competence and Socio-Moral Reflection, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 73-88.

· [BDI] Carina HerbeiMonica Albu, Carmen Văsar, Analiza reprezentării sociale a cerşetorului în România, în funcţie de gen şi vârstă, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 105-124.

· [BDI] Carina HerbeiEvoluţie şi implicaţii ale fenomenului cerşetoriei în societatea românească contemporană, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom XIII, 2015, p. 59-71.

· [BDI] Ionuţ Isac, Adult Education and Culture in the Interwar Romania: the Examples of Nicolae Iorga and Dimitrie Gusti, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom XIII, 2015, p. 125-138.

· [BDI] Cristian Pop, Social Mobility Patterns in Romania, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XIII, 2015, p. 29-58. 

· [BDI] Cristian Pop, Status Attainment Patterns in Romania. A Class-Based Analysis, în  „Studia UBB” Sociologia, Vol. 59, December, Issue 2, 2014, p. 137-157 (N.A.).

· [BDI] Silviu-Gabriel Totelecan, Eating Out: (Re)searching the Labs of Socia(bi)lity, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XIII, Bucureşti, 2015, p. 7-27.

 

în volume la alte edituri din ţară – 16

· Monica AlbuCâteva instrumente de evaluare care pot fi utilizate în cercetările asupra stresului, în Monica Albu, P Derevenco, Stres, stres ocupaţional şi burnout, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, p. 129-172.

· Monica Albu, Clasificări şi codificări ale ocupaţiilor utilizate de chestionarele de evaluare a intereselor, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 148-163, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

· Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu, Interese şi valori la adolescenţii din România, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 287-303, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

· Virgil Ciomoş, Despre diferenţierea Prezentului ca prezent. Kant, Proust, Lacan, în Orizonturi factuale şi culturale ale lumii trăite. In honorem Marius Jucan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 51-70, 978-973-595-846-6.

· Lucia-Elisabeta FaiciucInfluenţa pe termen scurt a lecturii unei poveşti cu conţinut moral asupra orientării judecăţii morale, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 319-334, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

· Marius FloreaIuliana-Anca Mateiu, Les injures et les jurons: agressions verbales vs. jeux de langage, în Iulian Boldea (coord.), „Communication, Context, Interdisciplinarity”, vol. III, „Petru Maior” University Press, Târgu Mureş, 2014, p. 594-610, (volum cu ISBN şi înaintat spre indexare ISI – Web of Science la Thomson Reuters).

· Mihaela Gligor, “Perspectives on Religious (In)Difference and (In)Tolerance”, în From Influence and Confluence to Difference and Indifference. Studies on History of Religions (Editor Mihaela Gligor), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 211-225, ISBN: 978-973-595-892-3 [E-Book: ISBN: 978-973-595-887-9].

· Carina HerbeiAspects regrading interests and motivation in the work activity of professional unintegrated womenîn Social and Academic Policies for Women, vol. II, Proceedings of the International Conference Social and Academic Policies for Women 10-13 septembrie 2015, Romanian Academy, Iaşi Branch, Simona Roxana Ulman, Krisztina Melinda Dobay (eds.), Bucureşti, Edit Pro Universitaria, 2015, p. 90-98.

· Ionuţ Isac, Dumitru Isac despre relaţia etic-estetic la Aristotel: o revenire asupra kalokagathiei, în vol. Etic şi estetic. Modalităţi interpretative, contraste şi controverse, I, (coord. Marinela Rusu), Iaşi, Edit. „Ars Longa”, 2015, p. 74-89, ISBN 978-973-148-205-7.

· Ionuţ Isac, Aspecte ale relaţiei dintre filosofie, cultură şi religie în concepţia lui Marin Ştefănescu, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 116-130, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5. 

· Ionuţ Isac, Zevedei Barbu – Centenar. Din publicistica la Revista „Saeculum”, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 131-147, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5. 

· Florenţa Lozinsky, O abordare teoretică a noţiunii de produs local, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 452-457, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5 

· Florenţa Lozinsky, Traditional Occupations and Gender Roles in the Romanian Rural Space, în Social and Academic Policies for Women, vol. II, Proceedings of the International Conference Social and Academic Policies for Women 10-13 septembrie 2015, Romanian Academy, Iaşi Branch, Simona Roxana Ulman, Krisztina Melinda Dobay (eds.), Bucureşti, Edit Pro Universitaria, 2015, p. 113-120.

· Cristian Pop, Stratificarea claselor sociale în România. Aspecte metodologice, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 432-452, ISBN 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5. 

· Zoltán Salánki, Sincronie şi diacronie în relaţionarea preferenţială în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 458-466.

· Silviu-Gabriel TotelecanMirajul identităţii europene, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2015, p. 467-476.

 

 

 

Cărţi – 6

în ţară – 2

· Ionuţ Isac, Introducere în filosofia structural-fenomenologică. Paradigma ortofizicii, (ediţia a doua), 2015, publicată pe Internet la adresa http://inmediasresbooks.eu (carte electronică), 203 p., ISBN 973-8300-00-2;

· Ionuţ Isac, În căutarea modelului paideic, (ediţia a treia, adăugită şi revizuită), Cluj-Napoca, Edit. „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2015, 224 p., ISBN 978-606-17-0827-7;

 

volume colective – 3

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 28, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2015, 489 p., ISBN: 978-973-726-925-6; 978-973-109-574-5.

· Mihaela Gligor, editor, From Influence and Confluence to Difference and Indifference. Studies on History of Religions, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, 254 p., ISBN: 978-973-595-892-3 [E-Book: ISBN: 978-973-595-887-9].

· Monica Albu, P Derevenco, Stres, stres ocupaţional şi burnout, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, 172  p.

 

ediţii critice (editări manuscrise şi reeditări) – 2

· Eugeniu Sperantia, Resorturile psihologice ale evoluţiei umane, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2015, 150 p.

· Eugeniu Sperantia, Introducere în sociologie, vol. II. Principiile fundamentale ale sociologiei, ediţie îngrijită de Andrei Negru, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2015, 276 p. 

 

 

Manifestări

 

Organizări –8

Interne

· Expoziţia Sanscrita, limba mantrelor, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Center for Indian Studies al UBB, Cluj-Napoca, 4-8 mai 2015

· Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 15 mai 2015.

· ,Masa rotundă Producţie şi capitalizări în comunităţile artei, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 18 mai 2015.

· Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca  22 mai 2015.

· Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015.

· Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu patru (4) secţiuni – Drept, Filosofie, Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Sociologie – Antropologie – Economie; patru (4) Workshop-uri: Utilizarea roboţilor sociali în psihoterapia validată ştiinţific- roluri şi aplicaţii clinic;  PAXonline - o platformă profesională de prevenţie şi psihoterapie a anxietăţii;  CCP − Cognitrom Career Planning. Consilierea în carieră în secolul XXI; Egalitatea oportunităţilor şi spaţiul academic şi o Masă rotundă: (Re)constituirea mezosocialului: între strategii şi practici, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015.

 

Internaţionale

· Masa rotundă cu participare internaţională, Limbile clasice şi multiculturalismul contemporan, în colaborare cu Center for Indian Studies, UBB Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 8 mai 2015.

· International Conference The Efficiency of Legal Norms, 4 th edition. Perspectives on the Interpretation and Enforcement of the Law, în colaborare cu Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, Cluj-Napoca 4-6 iunie 2015.

 

Manifestări ştiinţifice interne – 54

· Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu,  Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujdene, cu comunicarea: Interese şi valori la adolescenţii din România.

· Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu, 2015, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujdene, cu comunicarea: Un nou chestionar pentru evaluarea intereselor.

· Crişan, M., Manasra, M., Nedelcu, M.-L., Monica Albu, Cluj-Napoca, 15 mai 2015Zilele Academice Clujdene 2015, cu comunicarea: Un nou chestionar pentru evaluarea valorilor.

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţşi perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Sugestii pentru interpretarea rezultatelor  la chestionarul CASE-FS.

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţşi perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Posibilităţi de identificare a depresiei  la persoane vârstnice,folosind scalele chestionarului CASE−FS varianta Ae

· Costache, R., Ciuca, A., Monica Albu,  Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Adaptarea chestionarului CASE−FS pentru populaţia din România.

· Marius Florea, Monica AlbuCluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca cu comunicarea: Agresivitatea − modele teoretice explicative şi cercetări experimentale.

· Monica Albu,  Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Profiluri de personalitate la populaţia din România.

· Monica Albu,  Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea stresului construite sau adaptate în România.

· Monica Albu,  Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea strategiilor de coping, construite sau adaptate  în România.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Metaforă şi explicaţie: virtuţi terapeutice.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Structură socială şi reţele sociale.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Rolul tipurilor de capital în relaţiile de schimb şi impactul acestora asupra bunăstării la nivel individual şi societal.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 20 ianuarie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: De la Platon la Heidegger: Exaiphnes versus Augenblick. Impactul fenomenologiei asupra psihanalizei lacaniene.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 21 ianuarie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Diferenţa absolută şi avatarurile sale.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 17 februarie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Momentul de a conclude.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 10 martie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Fenomenologia lacaniană a dorinţei.

· Virgil Ciomoş, Târgu-Mureş, 20 martie 2015, Universitatea de Medicină şi Farmacie, cu comunicarea: Contribuţii psihanalitice la conturarea clinicii psihiatrice.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 21 aprilie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Dorinţa analistului şi pasa.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 5 mai 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: De la transpoziţie la pasă.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 6 mai 2015Conferinţa doctoranzilor în filosofie de la Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu comunicarea: Husserl. Meditaţii carteziene: Statutul arhitectonic al alterităţii.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: De la eidos ego la ego-ul transcendental. Despre posiblitatea psihologiei ca ştiinţă

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 9 iunie 2015, Seminarul FCL-România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea: Sfârşitul analizei.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 7 nov. 2015, Colocviul naţional „România pe divan”, organizat de UBB în colaborare cu Fundaţia Colegiul European, cu comunicarea: Revoluţie versus repetiţie. O abordare fenomenologică a Supraeului protestatar.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Revoluţionarea revoluţiei. De la Lacan la Agamben.

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 7 iunie, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Transformări ale sistemului de drept”,  cu comunicarea: Controverse legate de cumulul de funcţii reglementat de art. 35 din codul muncii.

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Retrospective istorice asupra timpului de muncă şi de odihnă în legislaţia română.

· Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 22 mai 2015„Zilele Academice Clujene”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Bioameliorarea morală şi problema dreptăţii sociale.

· Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Dincolo de persoana morală: ameliorarea biomedicală şi problema statutului moral. 

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozion „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei”, cu comunicarea: Strategii cognitive de reglare emoţională şi competenţă morală.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Conferinţa naţională: Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, cu comunicarea: Competenţa morală şi motivaţii ale comportamentului de a ascunde adevărul.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Reflecţia socio-morală şi motivaţiile de a ascunde adevărul.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: Actualităţi şi perspective”, cu comunicarea: Cauze şi condiţii favorizante în apariţia comportamentului agresiv la adolescenţi.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Forme de manifestare ale agresivităţii la vârsta adolescenţei.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 4-8 mai 2015, Expoziţia „Sanscrita, limba mantrelor”, colaborare între Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Cluj Center for Indian Studies al UBB şi Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului „G. Bariţiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

· Mihaela Gligor, Bucureşti, 23-24 septembrie 2015, Conferinţa naţională „Echitate şi internaţionalizare în învăţământul superior: construind un scenariu mai bun pentru viitor”, organizată de UEFISCDI şi SNSPA, participare.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 13-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Arhitectura memoriei. Emanuel Arnet şi corespondenţii săi.

· Carina Herbei, Cluj-Napoca, 15 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei”, cu comunicarea: Bullying, o perspectivă asupra devianţei.

· Carina Herbei, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Conferinţa Naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, cu comunicarea: Aspecte privind anxietatea şi strategii de coping la adolescenţii sportivi de performanţă.

· Carina Herbei, Cluj-Napoca, 10 - 14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Unele aspecte privind strategii de coping şi agresivitate la adolescenţii sportivi de performanţă.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: Reflecţii despre receptarea metafizicii blagiene în întâiul veac.

· Ionuţ Isac, 10 – 14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Contra-mitul „paradisului tragic”. Despre tâlcul metafizic al cenzurii transcendente.

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 22 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, cu comunicarea: O perspectivă teoretică asupra produselor locale.

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Estetica produselor locale. Reflecţii despre o filosofie a succesului de piaţă.

· Cristian Pop, Cluj-Napoca, 18 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, participant cu intervenţie la Masa rotundă Producţie şi capitalizări în comunităţile artei.

· Cristian Pop, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, participant cu intervenţie la masa rotundă (Re)constituirea mezosocialului: între strategii şi practici.

· Zoltán SalánkiCluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, participant cu intervenţie la masa rotundă(Re)constituirea mezosocialului: între strategii şi practici.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 15-16 mai 2015, Asociaţia Studenţilor Sociologi din România – Cluster, Platforma de Sociologie şi Antropologie Socială – sociolink.ro şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Ecouri din Social”, conferenţiar invitat la Atelierul de discuţii Identitatea europeană sub lupă.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 18 mai, 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Masa rotundă Producţie şi capitalizări în comunităţile artei, keynote speaker.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, participare cu intervenţie la masa rotundă (Re)constituirea mezosocialului: între strategii şi practici

· Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 15-16 mai, Asociaţia Studenţilor Sociologi din România – Cluster, Platforma de Sociologie şi Antropologie Socială – sociolink.ro şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Ecouri din Social”, conferenţiar invitat la Atelierul de discuţii Identitatea europeană sub lupă.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 15 mai, 2015, Zilele Academice Clujene,  participant la Simpozionul Valoarea de întrebuinţare a documentului etnomuzicologic: Prescripţii metodologice, constrângeri practice şi necesităţi epistemice.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 18 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Masa rotundă Producţie şi capitalizări în comunităţile artei, keynote speaker.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, moderator şi participare cu intervenţie la masa rotundă (Re)constituirea mezosocialului: între strategii şi practici.

 

Manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională – 23

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 9-11 ianuarie 2015, Colocviul internaţional „Zilele de iarnă ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cele patru concepte fundamentale ale psihanalizei: transferul.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 3-5 aprilie 2015, Colocviul internaţional „Zilele de primăvară ale FCL-România la Timişoara”, organizat de Institutul „Mara” din Timişoara în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Funcţiunea şi câmpul vorbirii şi limbajului. I .

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 26-27 aprilie 2015, Colocviul internaţional „Zilele de primăvară ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Funcţiunea şi câmpul vorbirii şi limbajului. II.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 26 aprilie 2015, Colocviul internaţional „Zilele de primăvară ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cazul frumoasei măcelăriţe

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 15-17 iulie 2015, Şcoala da vară internaţională, organizată de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-Româniacu comunicarea: Cazul « Preşedintelui Schreber ».

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 3-4 octombrie 2015, Colocviul internaţional „Zilele de toamnă ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cazul lui Josef Eisler.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 24-25 octombrie 2015, Colocviul internaţional „Zilele de toamnă ale FCL-România la Cluj”, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian-România, cu comunicarea: Cazul Anna O.

· Narcisa Cozea, Iaşi, 10-13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iaşi Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Retrospective on Women's Rights and Obligations in Labor Relations in Romania.

· Codruţa Cuceu, Iaşi, 10-13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iaşi Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Gender Equality in Romanian Academic Institutions. The Case of „Babeş- Bolyai” University during Communism.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 8 mai 2015, Zilele Academice Clujene, DCSU, Academia Română Cluj şi Cluj Center for Indian Studies, UBB Cluj-Napoca, moderare şi participare la Masa rotundă cu participare internaţionalăLimbile clasice şi multiculturalismul contemporan.

· Mihaela Gligor, Bucureşti, 25-26 septembrie 2015, Romanian Association of Young Scholars, International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015), cu comunicarea: The Black Cat. Mircea Eliade, Theodor Lavi, and Toladot Magazine.

· Carina Herbei, Iaşi, 10 – 13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iaşi Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Aspects regrading interests and motivation in the work activity of professional unintegrated women.  

· Ionuţ Isac, Iaşi, 15 mai 2015, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane, Conferinţa internaţională Etic şi estetic în dezvoltarea personalităţii. Educaţie şi modelare personală prin artă, ediţia a VI-a, cu comunicarea: Dumitru Isac on the Ethic-Aesthetic Relationship: a return to Kalokagathia.

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 14-15 mai 2015, Zilele Academice Clujene, Institutul „Arhiva de folclor a Academiei Române”, Conferinţa internaţională „Arhivele Etnologice. Provocări actuale şi modalităţi de valorificare”, cu comunicarea: Un document etnologic familialcarnetul cu suveniruri.

· Florenţa LozinskyIaşi, 10-13 septembrie 2015, International Conference „Social and Academic Policies for Women”, Romanian Academy, Iaşi Branch, „PECAFROM – Promoting Equal Opportunities in University and Academic Career for Women in Romania” SOP HRD/144/6.3/S/127928, cu comunicarea: Ocupations and Gender Roles. Vestiges of a Traditional Society.

· Cristian Pop, Bucureşti, 23-25 aprilie 2015, Asociaţia Română de Sociologie şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, „Quality of Life: a Challenge for Social Policy – International Coference of the Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy ”, cu comunicarea: Business networks developments in Cluj-Napoca.

· Cristian Pop, Braşov, 19-21 noiembrie 2015, Societatea Sociologilor din România şi Universitatea Transilvania din Braşov „Conferinţa naţională a SSR şi Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării ACUM 2015”, cu comunicarea: Dinamica actor-spectator.

· Zoltán Salánki, Braşov, 19-21 noiembrie 2015, Societatea Sociologilor din România şi Universitatea Transilvania din Braşov „Conferinţa naţională a SSR şi Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării ACUM 2015”, cu comunicareaÎnvăţământul în limba maghiară din România, 1948-2011. Între multiculturalism şi autosuficienţă.

· Adrian T. Sîrbu, Bucureşti, 23-25 aprilie, 2015, Asociaţia Română de Sociologie şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române,  “Quality of Life: A Challenge for Social Policy”, cu comunicarea: The Social Relations between Social Atomization and Communicative Inflations.

· Adrian T. Sîrbu, Braşov, 19-21 noiembrie, 2015, Societatea Sociologilor din România şi Universitatea Transilvania din Braşov, „Conferinţa naţională a SSR şi Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării ACUM 2015”, participare. 

· Silviu-Gabriel Totelecan, Cluj-Napoca,  4-6 iunie, 2015, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca et al., Conferinţa Internaţională „The Efficiency of Legal Norms – ediţia a IV-a – Perpectives on the Interpretation and Enforcement of the Law”, cu comunicarea: Streets’ Imageries between Law Interpretation and Enforcement.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Bucureşti, 23-25 aprilie, 2015, Asociaţia Română de Sociologie şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, „Quality of Life: a Challenge for Social Policy: Celebrating the 25th anniversary of the Research Institute for Quality of Life”, cu comunicarea Artistically (re)designed and socially (re)constructed “we”.

· Silviu-Gabriel Totelecan, Braşov, 19-21 noiembrie, 2015, Societatea Sociologilor din România şi Universitatea Transilvania din Braşov, „Conferinţa naţională a SSR şi Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale şi ale Comunicării ACUM 2015”, cu comunicarea Socio-spaţialităţi (re)modelate de publicuri imaginate.

 

Manifestări internaţionale desfăşurate peste hotare – 1 

· Virgil Ciomoş, Paris, 28-29 noiembrie 2015, Congresul internaţional « La psychanalyse dans le monde d’aujourd’hui », cu comunicarea: La psychanalyse en Roumanie. Entre prémisses et perspectives.