Anexa 1

 

Raportul DCSU al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” pe anul 2015

 

1. Membrii Secţiei – lucrări publicate în anul 2015; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru apărută în anul 2015.

2. Institute/centre de cercetare. Domenii de cercetare. Programe fundamentale. Programe prioritare 

· Filozofie, Psihologie, Sociologie, Drept

3. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate.

· Vezi anexa 2

4. Activitate de formare a tinerilor cercetători: doctoranzi, post-doctoranzi.

5. Infrastructură de cercetare nouă achiziţionată/completată în anul 2015: biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 10 kEuro), etc.

· Achiziţii carte din donaţii 10 titluri

· Achiziţii periodice din abonamente 5 + 2 titluri din donaţii

 

6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2015 

· Vezi anexa 2

7. Realizări excelente obţinute în anul 2015 (cca. 3 realizări), ale Secţiei şi institutelor/centrelor coordonate: 

· Ionuţ Isac, Introducere în filosofia structural-fenomenologică. Paradigma ortofizicii, (ediţia a doua), 2015, publicată pe Internet la adresa http://inmediasresbooks.eu (carte electronică), 203 p., ISBN 973-8300-00-2;

· Mihaela Gligor, “Searching for Homo Religiosus with Mircea Eliade in India, in The West and Asia/Asia and the West: Essays on Transnational Interactions, (Eds.: Elisabetta Marino, Tanfer Emin Tunc), McFarland Publishers, U.S.A., 2015, p. 235-243, ISBN: 978-0-7864-9473-6.

· Silviu-Gabriel TotelecanEating Out: (Re)searching the Labs of Socia(bi)lity, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XIII, Bucureşti, 2015, p. 7-27.

 

8. Premii internaţionale/naţionale, ale Academiei Române obţinute de către cercetători (autori, lucrări premiate).

9. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în cadrul proiectelor (cu menţionarea numărul proiectului şi a partenerilor); vizitatori din străinătate.

· Protocol de colaborare ştiinţifică cu Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „D. Cantemir” Bucureşti

· Protocol de colaborare ştiinţifică cu Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „D. Cantemir” Bucureşti

 

10. Conferinţe (simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate de Secţie;
conferinţe (simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate de institutele/centrele coordonate.

Interne

· Expoziţia Sanscrita, limba mantrelor, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Center for Indian Studies al UBB, Cluj-Napoca, 4-8 mai 2015

· Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 15 mai 2015.

· ,Masa rotundă Producţie şi capitalizări în comunităţile artei, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 18 mai 2015.

· Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca  22 mai 2015.

· Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, Cluj-Napoca, 16 octombrie 2015.

· Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu patru (4) secţiuni – Drept, Filosofie, Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Sociologie – Antropologie – Economie; patru (4) Workshop-uri: Utilizarea roboţilor sociali în psihoterapia validată ştiinţific- roluri şi aplicaţii clinic;  PAXonline - o platformă profesională de prevenţie şi psihoterapie a anxietăţii;  CCP − Cognitrom Career Planning. Consilierea în carieră în secolul XXI; Egalitatea oportunităţilor şi spaţiul academic şi o Masă rotundă: (Re)constituirea mezosocialului: între strategii şi practici, Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2015.

 

Internaţionale

· Masa rotundă cu participare internaţională, Limbile clasice şi multiculturalismul contemporan, în colaborare cu Center for Indian Studies, UBB Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 8 mai 2015.

· International Conference The Efficiency of Legal Norms, 4 th edition. Perspectives on the Interpretation and Enforcement of the Law, în colaborare cu Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, Cluj-Napoca 4-6 iunie 2015.

 

11.  Granturi/proiecte câştigate în competiţii naţionale/europene 

· Codruţa Cuceu, 1 august 2013 –  31 iulie 2015  - Director de proiect (muncă de concepere, implementare, coordonare)  al proiectului Re-create your neighborhood, proiect derulat în parteneriat cu alte cinci instituții partenere din Europa, în cadrul programului Grundtvig - Lifelong Learning Programme, finanţat cu 20.000 Euro de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Numărul de referinţă al proiectului este: GRU-13-P-LP-344-CJ-PL.

 

12.  Alte rezultate (dacă este cazul)

        -  Concluzii şi propuneri.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Anexa 2

TABEL

 

cu  rezultatele DCSU al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” în 2015

 

 

 

Nr.

Crt.

 

 

 

Institutul/

Centrul

 

Resurse umane

 

Articole publicate

 

Cărţi/capitole

 

Premii

Citări ale

lucră-rilor

anteri-oare

în 2015

 

Con-

fe-

rinţe organi-zate

 

Ra-

poarte

de interes

public

 

Breve-te

de

inven-ţii

 

Nr

cercet.

 

Cond.

doct.

 

Dr.

 

Drd.

 

Post-

Doc.

 

Reviste

ISI

străină-

tate

 

Reviste

ISI

România

 

Reviste

România

B+

 

în

străinăt.

 

EAR

 

în

ţară

 

în

străinăt.

 

în

AR

 

DCSU

14

1*

11

3

 

 

 

27**

1***

 

6****

 

 

 

78*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (în cadrul UBB)

** (11 art. apărute în reviste ale Academiei Române şi ale unor  universităţi + 2 art. în volum apărut la Academia Română  + 14 art. în alte edituri)

*** (1 capitole în cărţi publicate în străinătate)

**** (2 volume autor + 2 volume colective + 2 ediţii critice)

*****(54 comunicări interne + 23 comunicări la manif. int. cu participare internaţională + 1 comunicare în străinătate ; manifestări ştiintitice organizate: 6 interne + 2 inernaţionale)