4. TIPARITURI

4.1. CĂRŢI

a. carte de autor:

· Codruţa Liana CuceuSpaţiu public şi spaţiu privat. O perspectivă românească, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 410 p., ISBN 978-973-757-883-9, (Editură acreditată CNCS, categoria B).

 

b. volume colective: 

· Monica Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi în ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, 212 p., ISBN 978-973-109-411-3.

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2013, 388 p.

 

c. ediţii critice (editări manuscrise şi reeditări):

· Eugeniu Sperantia, Apriorismul pragmatic (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Codruţa Liana Cuceu), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2013, 203 p., ISBN 978-606-543-376-2.

· Dumitru Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ionuţ Isac), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, 230 p., ISBN 978-606-17-0338-8.

 

d. ediţii critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie, note - 

e. volum de izvoare: 

 

f. instrumente de lucru:

· Mihaela Gligor, Liviu Bordaş (editori), Postlegomena la Felix CulpaMircea Eliade, evreii şi antisemitismul, vol. 2, culegere de texte de Liviu Bordaş, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2013, 550 p., ISBN: 978-973-595-489-5; 978-973-595-550-2. 

· K.D. Gadow, J. Sprafkin, ASI-4Chestionarul de evaluare a simptomelor adolescentului − 4. Adolescent Symptom Inventory − 4. Manual de utilizare; C. David, M. Miclea, A. Bălaj, Monica Albu, Adaptarea şi standardizarea ASI-4 pe populaţia din România, Cluj-Napoca, Edit. ASCR, 2013, 278 p., ISBN 978−606−8244−69−3 (în curs de apariţie).

 

g. traduceri lucrări de specialitate 

 

4.2 ARTICOLE ŞI STUDII ŞTIINŢIFICE

a. Articole apărute în reviste străine, recunoscute de comunitatea ştiinţifică de specialitate 

 

b. Articole apărute în reviste româneşti, recunoscute de comunitatea ştiinţifică de specialitate 

· [ISI] Codruţa Liana CuceuReligion and Public Sphere. Transitional (postcommunist) Representations of the Uniate Community from Cluj-Napoca, between Religion and Politics, în “Transylvanian Review” (în curs de publicare).

·  [ISI] Ionuţ Isac, About Intelligent Machines, „Singularity” and God, în rev. online „European Journal of Science and Theology”, June, 2013, vol. 9, nr. 3, p. 45-61.

 

c. capitole din cărţi apărute peste hotare 

· V. Ciomoş, A meg nem jelenő fenomenológiàja és a keresztény apofatizmus, în vol. Jean-Luc Marion, kartezianizmus, fenomenológia, teológia, Edit. Godolat, Budapest, 2012, p. 173-195, ISBN 978 963 693 355 5 (neraportat).

· Mihaela GligorSearching for Homo Religiosus. With Mircea Eliade in India, Asia and the West, Elisabetta Marino and Tanfer Emin Tunc, (eds.), McFarland Publishing, 2013 (în curs de apariţie).

·   Mihaela GligorThe Peaceful Religious, (In)Tolerance. A personal Approach, în Religious Coexistence and Tolerance: Challenging Borders in a Global Context, Piyali Palit şi Asoke Bhattacharya (eds.), Calcutta, 2013 , p. 65-73, ISBN: 978-81-927763-0-9.

· Mihaela Gligor, The Innermost Truth. Rabindranath Tagore on Religion, în Religious Coexistence and Tolerance: Challenging Borders in a Global Context Piyali Palit şi Asoke Bhattacharya (eds.), Calcutta, 2013 (în curs de apariţie).

· Ionuţ Isac, Action et raison dans l’interprétation de la mécanique quantique. Quelques considérations sur le concept d’«horizons de réalité» chez Ferdinand Gonseth, dans L’ACTION. Penser la vie, «agir» la pensée, Actes du XXXIIIe Congrès International de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (ASPLF), Venise, île de San Servolo, 17-21 août 2010, sous la direction de Jean Ferrari, Roberto Formisano, Maurizio Malaguti, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2013, p. 523-527; ISBN 978-2-7116-4374-5.

 

d. Articole apărute în reviste ale Academiei Române 

· [BDI] A. Bălaj, Monica Albu, Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii predictive a unor scale din Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului–4 (CSI–4), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 145-158.

· [BDI] Monica Albu, Carmen Văsar, Carina Herbei The influence of Gender and Professional Status on the Relationships betwen Aggresssion and Civilised Behaviour, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 351-362.

· [BDI] V. Ciomoş, Omul de vocaţie şi chiasma arhitectonică, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013p. 193-202.

· [BDI] Lucia-Elisabeta FaiciucImagine de sine şi dezvoltare morală, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 107-145.

· [BDI] Ionuţ Isac, Popper sur les „obstacles épistémologiques dans la constitution des sciences humaines, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom XI, Series Humanistica, 2013, p. 183-193.

· [BDI] Andrei NegruBanat-Crişana Social Institute and Monographic Researchîn „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 7–20.

 

e. Capitole din cărţi publicate de Editura Academiei Române 

f. Capitole din cărţi publicate la alte edituri consacrate din ţară 

· Monica Albu, Carina Herbei, C. Văsar, Nou chestionar pentru evaluarea agresivităţii, în vol. M. Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 13-34.

· Monica Albu, Carina Herbei, C. Văsar, A. Bălaj, Variaţii ale agresivităţii în funcţie de vârstă, în vol. M. Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 35-49.

· Monica Albu, Carina Herbei, C. Văsar, Spune-mi ce faci în timpul liber şi îţi spun cât de agresiv eşti, în vol. M. Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 50-67.

· Monica Albu, Carina Herbei, C. Văsar, C., Kubik, Influenţa tipului de stresor asupra scorurilor scalelor de evaluare a strategiilor de coping, în vol. M. Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 68-77.

· A. Bălaj, Monica Albu, Diferenţe culturale în percepţia sănătăţii mentale între adolescenţii din SUA şi cei din România, în vol. M. Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 78-100.

· A. Bălaj, Monica Albu, Posibilităţi de predicţie a unor tulburări emoţionale şi de comportament cu ajutorul Chestionarului de evaluare a copiilor −4 (CSI-4), în vol. M. Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 101-115.

· A. Bălaj, Monica Albu, Posibilităţi de predicţie a unor tulburări psihiatrice cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4), în vol. Psihologia şi dezvoltarea continuă, Timişoara, Edit. Eurobit, 2013, p. 37-45.

· Monica Albu, Carina Herbei, C. Văsar, Stabilitatea inter-situaţională a scorurilor unui chestionar de evaluare a strategiilor de coping, în vol. Psihologia şi dezvoltarea continuă, Timişoara, Edit. Eurobit, 2013, p. 5-13.

· Monica Albu, C. Văsar, Carina Herbei, Comportamentul civilizat între autonomie personală şi agresivitate, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2013, p. 223-235.

· A. Bălaj, Monica Albu, Predicţia tulburărilor psihiatrice pe baza scorurilor de severitate a simptomelor ale scalelor din Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului − 4, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes &Argonaut, 2013, p. 248-259.

· Monica Albu, Posibilităţi de identificare a tulburărilor „anxietate generalizată” şi „anxietate de separare” cu ajutorul Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari, în vol. M. Rusu (coord.), Manifestarea şi auto-reglarea emoţilor, Iaşi, Edit. Ars Longa, 2013, p. 56-70.

· V. Ciomoş, „Dialog cu Virgil Ciomoş”, în Către noi înşine, Edit. Stela-Maria Ivaneş şi Constantin Ivaneş, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2013, p. 219-285, ISBN 978-973-757-744-3.

· Codruţa Liana CuceuIndividual Freedom and the Vulnerable Public Sphere, în Nicu Gavriluţă, Petru Dunca (ed.), Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society, Iaşi, Edit. Institutul European, 2012, p. 41-59 (neraportat). 

· Codruţa Liana CuceuRepublicanismul, în Eugen Huzum (ed.), Teorii şi ideologii politice, Iaşi, Edit. Institutul European, 2013, p. 221-245.

· Lucia-Elisabeta FaiciucInteracţiunea cu mediile virtuale şi dezvoltarea judecăţii morale, în Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. I, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 142-153.

· Lucia-Elisabeta FaiciucJudecata morală şi anticiparea consecinţelor unor acţiuni, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2013, p. 270-280. 

· Mihaela GligorEcourile „Dosarului Eliade” găzduit de revista Toladot, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2013, p. 186-193.

· Ionuţ Isac, Ferdinand Gonseth about Dialogue – Meanings and Interpretations, în T. Dima, D-G. Sîmbotin (editori), Significance and Interpretation within the Knowledge based Society. Epistemology and Philosophy of Science, Philosophical Hermeneutics, Economical Theories and Practices, Proceedings of the International Conference Baia Mare, 27-30 October 2011, Baia Mare – România, Iaşi, Edit. Institutul European”, 2012, p. 223-235 (N.A.); ISBN 978-973-611-894-4.

· Ionuţ Isac, Beyond the Society of Knowledge: „Society of Consciousness” and a possible future Ethics of Science, în T. Dima, C. Găşpărel, D-G. Sîmbotin (editori), Rethinking Politics for the Knowledge Society. Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy (vol. I), Proceedings of the International Conference 30 noiembrie – 4 decembrie 2011, Iaşi – Romania, Iaşi, Edit. Institutul European”, 2013, p. 171-185; ISBN 978-973-611-960-6.

· Ionuţ Isac, Gratuitate şi valoare în viziunile lui Lucian Blaga şi a lui Dumitru D. Roşca, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2013, p. 194-203; ISBN 978-973-726-762, ISBN 978-973-109-429-8.

· Ionuţ Isac, Inheritances of the Past: The Theme of Sacrifice. Entanglements of Historical Mythology and Political Mythology in Post-Communism, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2013, p. 203-215; ISBN 978-973-726-762, ISBN 978-973-109-429-8.

· [B] Ionuţ Isac, Emoţie, discurs retoric şi construcţia personalităţii. Debutul în politică al tânărului Winston Churchill, în vol. (coord. Marinela Rusu), Manifestarea şi autoreglarea emoţiilor, Iaşi, Edit. Ars Longa”, 2013, p. 103-115; ISBN 978-973-148-153-1.

· Florenţa Lozinsky„Sociologii diferenţiale” în concepţia lui Traian Herseni, în „Societate, Cultură, Valoare”, vol. 2, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 65-73, ISBN 978-973-109-274-4 (neraportat).

· Florenţa LozinskyTârgul de la Berchieşu – de la „joc” la „şatră”, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 334-341, ISBN 978-973-726-762-7, ISBN 978-973-109-429-8.

· Andrei NegruActualitatea concepţiei sociologice a lui Eugeniu Sperantia, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2013, p. 356–364, ISBN 978-973-726-762, ISBN 978-973-109-429-8.

· Silviu G. TotelecanHibridizare şi comodificare în centrul vechi al Bucureştiului, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 25, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2013, p. 378-386, ISBN 978-973-726-762, ISBN 978-973-109-429-8.

 

4.3. Articole apărute în alte reviste 

a. Articole apărute în alte reviste de specialitate clasificate

· [BDI] Mihaela Gligor, “Gitanjali. Introducing the East to the West”, în “International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 6, no.1, Spring-Summer, 2013, p. 55-66, ISSN: 1844-458X.

· [BDI] Ionuţ Isac, From Interwar Foreshadowing to Post-Totalitarian Achievements: Dialectics of Local and Global in Constantin Noica’s View about the Issues of Romanian Culture, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. V, nr. 2, Autumn-Winter 2012, Cluj University Press, p. 107-125 (neraportat).

· [BDI] Silviu G. Totelecan(Old) Globalization ≈ (New) Localization (editorial), în “International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 5 (2), 2012, p. 7-12. (neraportat).

· [BDI] Silviu G. Totelecan, Ştefan Mann, Hedonic hybridization: suburbanized ruralities in Romania and Switzerland, în “International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 5 (2), 2012, p. 13-42 (neraportat). 

· [BDI] Silviu G. TotelecanThe Language of Rights and Solidarity (editorial), „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 6 (1), 2013, p. 7-12.

 

b. Articole apărute în alte reviste de specialitate

· Narcisa Cozea, Adrian Man, Câteva consideraţii asupra competenţei de soluţionare a litigiilor patrimoniale prin procedura arbitrajului, din perspectiva jurisdicţiei constituţionale, în „Revista de drept comercial”, nr. 6/2013, p. 45-57.

· Iulia Mateiu, Marius Florea, Les joutes verbales d`insultes: de la culture de la rue à la culture média, în „Studii de lingvistică”, nr. 2, Edit. Universităţii din Oradea, 2013 (în curs de apariţie).

· Silviu G. TotelecanCalitatea conţinutului ideatic vs. locul publicării sale în sociologia românească, în revista online „Inovaţia Socială”, vol. 5 (1), 2013, p. 1-15.

 

c. Articole publicate în reviste de cultură

d. Alte reviste

 

4.4. Alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefeţe

Recenzii:

· Mihaela Gligor, Ziad Elmarsafy, Anna Bernard, David Attwell (Eds.), Debating Orientalism, Palgrave Macmillan, London & New York, 2013, 268 p., în “International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 6, No. 1 Spring – Summer 2013, p. .. ,ISBN: 978-0-230-30352-2.

· Mihaela Gligor, William Dalrymple, Nine Lives. In Search of the Sacred in Modern India, Bloomsbury, London, Berlin, New York, 2010,  284 p, în  “International Journal on Humanistic Ideology, Vol. 6, No. 1 Spring – Summer 2013, p. …, ISBN: 978-1-4088-0124-6.

· Florenţa Lozinsky, Antonio Momoc, Capcanele politice ale sociologiei. Şcoala gustiană între carlism şi legionarism, Bucureşti, Edit. Curtea Veche, 2012, 411 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. XI, 2013, p. 421-422.

· Vasile Marian,  Gheorghe Novac, Tratat de praxiologie analitică, vol. I-II,  Braşov, Edit. Melcilor, 2012 1464 p. ISBN, 978-973-1707-25-9 (vol. I),  ISBN 978-973-1707-26-6 (vol. II), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 431-434.

· Andrei NegruDimitrie Gusti şi colaboratorii, Cornova 1931, Ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Zoltán Rostás şi Vasile Şoimaru, Chişinău. Edit. Quant, 2011, 852 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 422–427.

· Andrei Negru, Mircea Petean (editor), Ion Aluaş. 1927–1994. Memoriile unui intelectual scrise de prietenii luiîn „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 427–430.

· Zoltán Salánki, Mihai Pascaru, Cercetare participativă şi ştiinţe sociale aplicate, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2011, 151 p., ISBN 978-973-595-345-4, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, vol. XI, Series Humanistica, 2013, p. 430-431.

 

4.5. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volume (cu ISBN)

· Monica AlbuEvaluarea tulburării de stres post-traumatic la copii şi adolescenţi cu ajutorul chestionarelor CSI-4 şi ASI-4Palestrica of the third millenium. Civilisation and sportvol. 14, Supl. nr. 1, 2013, p. 38. ISSN-L 1582-1943.

· I.D. Oros, Monica AlbuThe questionnaire of assessment aggresiveness (A) used for organizational psychological evaluations, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 49-50, ISBN 978-973-109-444-1.

· Monica AlbuImprovement possibilities of the predictive validity of some scales used in Adolescent Symtom Inventory − 4 (ASI-4), în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 45, ISBN 978-973-109-444-1.

· Monica Albu, Carina Herbei, Carmen Văsar, Stabilitatea inter-situaţională a scorurilor unui chestionar de evaluare a strategii de coping (Inter-situational stability of scores at a questionnaire for coping strategies assessment), în vol. Program. Rezumate. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” ediţia 21, « Psihologia şi dezvoltarea continuă », Timişoara, 2013,  p. 34.

· Corina BeneaCapital psihologic şi bunăstare subiectivă: rolul lor în dezvoltarea societală, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, p. 60.

· Codruţa Liana CuceuMetafizică şi pragmatism în tratarea problematicii individului şi a societăţii. Eugeniu Sperantia (Metaphysics and Pragmatism in Eugeniu Sperantia’s Perspective Upon the Individual and Society), în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca., 15 noiembrie 2013, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 39-40, ISBN 978-973-109-444-1.

· Lucia-Elisabeta FaiciucCompetenţă morală şi performanţă deductivă, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, p. 46.

· Marius Florea, Rolul învăţării sociale în achiziţionarea comportamentului agresiv, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, p. 46.

· Carina Herbei, Eugeniu Ladari, Aspecte privind agresivitatea la minori internaţi  într-un centru de reeducare(Aspects regarding aggression at juvenile admitted to a rehabilitation center), în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, 2013, p. 47-48.

· Ionuţ Isac, Knowledge and Transcendence – 70, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 40; ISBN 978-973-109-444-1.

· Ionuţ Isac, Constantin Noica on how is that there is anything new. The philosophy of „ingenium perenne”, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 41, ISBN 978-973-109-444-1.

· Florenţa LozinskyContemporary aspects of individual household, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p. 72,  ISBN 978-973-109-444-1.

· Andrei NegruEugeniu Sperantia, istoric al sociologiei, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2013, p.66, ISBN 978-973-109-444-1.

· Zoltán SalánkiPerceiving and contouring the group of interpersonal attraction in adolescenceîn Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 69, ISBN 978-973-109-444-1

· Adrian T. SîrbuSilviu G. TotelecanThe Disempowerment of Social Science Today, „International Conference: Towards the Good Society – European Perspectives. Book of Abstracts”, Bucureşti, Edit. Expert, p. 89.

· Silviu G. TotelecanAdrian T. Sîrbu, Solitary in Legality versus Illicit(s) in Solidarity, „International Conference: Towards the Good Society – European Perspectives. Book of Abstracts”, Bucureşti, Edit. Expert, p. 98.

· Adrian T. SîrbuRéseaux sociaux professionnels sur le marché de la recherche, în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 69-70, ISBN 978-973-109-444-1.

· Silviu G. Totelecan, Market Failure(s) and the (Side) Effects of Transactional/Relational Practice(s)în Rezumatele comunicărilor, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, p. 71, ISBN 978-973-109-444-1

 

4.6. Traduceri studii de specialitate 

· George Em. Marica, Cercetări de sociologie rurală, (traducere de Carina Herbei a articolului lui George E. Marica, Dorfsoziologische Untersuchungen in Rumânien, publicat în „Kölner Vierteljahrshefte für Sozilogie”, XII, 1834, nr. 2, p. 127–138), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom XI, 2013, p. 409-419.

 

4.7. editări/îngrijire de texte de specialitate 

· Dumitru Isac, Frumosul în gândirea socratică (text îngrijit de Ionuţ Isac), în (coord. V. Marian, E. Pop), Societate, cultură, valoare, vol. 3, Economie, Filosofie, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 327-345; ISBN 978-973-109-272-0 (neraportat).

· Dumitru IsacDespre estetica lui Platon (text îngrijit, studiu introductiv şi rezumat de Ionuţ Isac), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, tom XI, Series Humanistica, 2013, p. 379-409.

· Traian Herseni, Studiul genealogic al populaţiei, (text îngrijit de Florenţa Lozinsky), în „Societate, Cultură, Valoare”, vol. 2, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, p. 242-271, ISBN 978-973-109-274-4 (neraportat).

· George Em. Marica, Cercetări de sociologie rurală (editare text şi rezumat: de Andrei Negru), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom XI, 2013, p. 409–419.

 

5. ORGANIZĂRI ŞI PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE

 

A. ORGANIZĂRI

Interne

· Dezbaterea Şcoala gustiană – altfel (prilejuită de apariţia revistei „Transilvania”, nr. 11-12/2012, consacrată integral analizei critice a istoriei sociologiei româneşti), organizată de Academia Română–Filiala Cluj-Napoca, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” şi Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie şi asistenţă Socială, Facultatea de Istorie, Cluj-Napoca, februarie 2013.

· Workshop-ul Managementul literaturii ştiinţifice, Cluj-Napoca, 16 mai 2013. 

· Workshop-ul Intelectualitate şi antisemitism: reflexe europene, Cluj-Napoca1 octombrie 2013.

· Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, 4 octombrie 2013.

· Sesiunea ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013.

 

B. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

 

Manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

· Bălaj, Monica Albu, Timişoara, 31 mai – 1 iunie 2013, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, cu poster: Posibilităţi de predicţie a unor tulburări psihiatrice cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4).

· Monica Albu, Carina Herbei, C., Văsar, Timişoara, 31 mai – 1 iunie 2013, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, cu poster: Stabilitatea inter-situaţională a scorurilor unui chestionar de evaluare a strategiilor de coping.

· Monica Albu, Iaşi, 14 iunie 2013, Sesiunea ştiinţifică internaţională „Manifestarea şi auto-reglarea emoţiilor − procese psihologice de bază în dezvoltarea personalităţii”, cu comunicarea: Posibilităţi de identificare a tulburărilor „anxietate generalizată” şi „anxietate de separare” cu ajutorul Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari.

· Codruţa Liana CuceuBaia Mare, 14 -17 februarie 2013,  International Conference „Experience and Explanation in Knowledge Society”, cu comunicarea Towards an Ethics of the Public Sphere. Inceptive Values of the Romanian Postcommunist Public Sphere

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 25-27 aprilie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, „International Conference Efficiency of Legal Norms – ediţia a II-a – From Theory to Practice”, co-moderator, cu comunicarea The attribution competence of the arbitrator courts. Subject of public law - case study.

· Ionuţ Isac, Baia Mare, 14-17 martie 2013, la International Conference „Experience and Explanation in Knowledge Society”, cu comunicarea: The Theme of Sacrifice. Entanglements of Historical Mythology and Political Mythology in Post-Communism.

· Ionuţ Isac, Iaşi, 14 iunie 2013, la Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice „Manifestarea şi autoreglarea emoţiilor – procese psihologice fundamentale în dezvoltarea personalităţii”, ediţia a IV-a, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Departamentul de Psihologie-Pedagogie, cu comunicarea: Emoţie, discurs retoric şi construcţia personalităţii. Debutul în politică al tânărului Winston Churchill.

· Vasile Marian, Cluj-Napoca, 26-27 aprilie, 2013, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, ediţia a 16-a, (International conference „Current Issues in the Economic and Social Thinking, Science and Practice” 16 th edition), cu comunicarea: Învăţământul superior românesc: de la „lux” la „frivolitate”.

· Vasile Marian, prezentare a lucrării: Constantin Popescu, Despre viaţă şi economie, Bucureşti, Edit. ASE, 2012, 528 p., ISBN 978-606-505-595-7, Cluj-Napoca, 26-27 aprilie, 2013, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, ediţia a 16-a, (International conference „Current Issues in the Economic and Social Thinking, Science and Practice”, 16 th edition), 

· Adrian T. SîrbuSilviu G. Totelecan, Bucureşti, 24-26 octombrie, Asociaţia Română de Sociologie, „International Conference: Towards the Good Society – European Perspectives”, cu comunicarea The Disempowerment of Social Science Today.

· Silviu G. TotelecanAdrian T. Sîrbu, Bucureşti, 24-26 octombrie, Asociaţia Română de Sociologie, „International Conference: Towards the Good Society – European Perspectives”, cu comunicarea: Solitary in Legality versus Illicit(s) in Solidarity.

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 25-27 aprilie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj et al., „International Conference Efficiency of Legal Norms – ediţia a II-a – From Theory to Practice”, cu comunicarea Local/private Understandings of the National/public Norms: Alternative Readings of the Judicial/intentional Errors Regulating the Academic Competition.

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 25-27 aprilie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj et al., „International Conference Efficiency of Legal Norms – ediţia a II-a – From Theory to Practice”, participant la Workshop-ul „Copyright. Limits and exceptions”.

 

Manifestări ştiinţifice interne 

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 30-31 mai 2013, Conferinţa naţională de medicină aplicată la educaţia fizică şi sport, cu poster: Evaluarea tulburării de stres post-traumatic la copii şi adolescenţi cu ajutorul chestionarelor CSI-4 şi ASI-4.

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu poster: Observaţii privind variaţia scorurilor Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4) între două administrări succesive.

· A. Bălaj, Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu poster: Proprietăţi psihometrice ale scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari (SCAS).

· C. David, Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu poster: Proprietăţi psihometrice ale Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului (ASI-4).

· I.D. Oros, Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013, Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu comunicarea: O analiză a probelor de evaluare a aptitudinii organizatorice CO94 şi CO2000.

· I.D. Oros, Monica Albu, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comuinicrea: Utilizarea Chestionarului de evaluare a agresivităţii (A) la evaluarea psihologică a personalului într-o organizaţie.

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu poster: Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii predictive a unor scale din Chestionarul de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4).

· Albu, M. Cluj-Napoca, 2-6 decembrie, Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Instrumente pentru evaluarea strategiilor de coping construite sau adaptatae în România.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Capital psihologic şi bunăstare subiectivă: rolul lor în dezvoltarea societală.

· V. Ciomoş, Timişoara, 25 ianuarie 2013, conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, cu conferinţa: Despre denegare. De la Freud la Lacan.

· V. Ciomoş, Timişoara, 13 iunie 2013, conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, cu conferinţa: Note fenomenologice şi psihanalitice la halucinaţiile auditive.

· V. Ciomoş, Cluj-Napoca, 12 iulie 2013, Universitatea de vară „Introducere în psihanaliză”, „Lacan: Seminarul I. Interpretare la visul omului cu lupi.

· V. Ciomoş, Cluj-Napoca, 13 iulie 2013, Universitatea de vară „Introducere în psihanaliză”, „Lacan: Seminarul II. Interpretare la visul injecţiei lui Irma”.

· V. Ciomoş, Cluj-Napoca, 13 iulie 2013, Universitatea de vară „Introducere în psihanaliză”, „Lacan: Seminarul V. Metaforă şi metonimie: cuvântul de spirit”.

· V. Ciomoş, Bistriţa 18 aprilie 2013, Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu comunicarea: Despre diferite feluri de a fi împreună

· Narcisa Cozea, Poiana Braşov, 7-10 martie, Expert Aktiv Group, participant la Workshop-ul „Model practic de implementare a sistemului de control intern/managerial”.

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 15 noiembrie, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Contractul de muncă cu timp parţial.

· Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Metafizică şi pragmatism în tratare problematicii individului şi a societăţii. Eugeniu Sperantia 

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013, Conferinţa naţională: „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, lucrarea prezentată: Competenţa morală şi nivelul de extensie socială şi spaţio-temporală a consecinţelor prevăzute pentru o acţiune.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Competenţă morală şi performanţă deductivă.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013, Conferinţa Naţională “Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Comportamentul agresiv la vârsta adolescenţei. Cauze, motivaţii şi forme de manifestare. 

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Rolul învăţării sociale în achiziţionarea comportamentului agresiv.

· Carina Herbei, Eugeniu Ladari, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Aspecte privind agresivitatea la minori internaţi  într-un centru de reeducare.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu  comunicarea: Cunoaştere şi Transcendenţă – 70.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Constantin Noica despre cum e cu putinţă ceva nou. Filosofia lui „ingenium perenne”. 

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 1 octombrie 2013, participare la workshopul cu tema Intelectualitate şi antisemitism: reflexe europene, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane.

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 5-6 iunie 2013, Workshop „Ştefania Cristescu şi Anton Golopenţia în arhipelagul gustian”, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, cu comunicarea: Anton Golopenţia – un destin în memoria monografiştilor.

· Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea şt. anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Ipostaze contemporane ale gospodăriei individuale.

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 15 februarie 2013, participare la Dezbaterea Şcoala gustiană – altfel (prilejuită de apariţia revistei „Transilvania”, nr. 11-12/2012, consacrată integral analizei critice a istoriei sociologiei româneşti), organizată de Academia Română–Filiala Cluj-Napoca, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” şi Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie şi asistenţă Socială, Facultatea de Istorie.

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 5-6 iunie 2013, Workshop-ul „Ştefania Cristescu şi Anton Golopenţia în arhipelagul gustian”, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” Cluj-Napoca, cu comunicarea: Premise autohtone ale sociologiei lui A. Golopenţia.

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea şt. anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Eugeniu Speranţia, istoric al sociologiei.

· Zoltán Salánki, Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.UInstitutul de Istorie „George Bariţiu”, cu comunicarea: Percepţia şi conturarea grupului de relaţionare preferenţială în adolescenţă.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 15 noiembrie, Sesiunea Ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Reţele sociale profesionale pe piaţa cercetării.

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 15 noiembrie, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, comunicarea: Market Failure(s) and the (Side) Effects of Transactional/Relational Practice(s)

· Silviu G. Totelecan, Poiana Braşov, 7-10 martie, Expert Aktiv Group, participant la Workshop-ul „Model practic de implementare a sistemului de control intern/managerial”.

 

Lansări de carte:

· Mihaela Gligor, lansarea volumului Theodor Lavi în corespondenţă, editat în colaborare cu dr. Miriam Caloianu, Presa Universitară Clujeană, 2012, organizată de Center for Research on Romanian Jewry, Hebrew University of Jerusalem, 2 iunie 2013.

· Prezentarea publicaţiilor colective ale Departamentului de Cercetări Socio-Umane, 15 noiembrie 2013.

 

 

6. DEPLASĂRI PESTE HOTARE

a. Participări la conferinţe internaţionale desfăşurate peste hotare 

· V. Ciomoş, Universitatea din Tübingen, Germania, 4-5 iulie 2013, în cadrul colocviului internaţional Analogie. Zur Bestimmung eines philosophischen Grundbegriffs, conferinţa Von der Analogia entis zum ontischi-ontologischen Chiasmus.

· V. Ciomoş, La communauté „S. Elie”, Stânceni, 6 august 2013, în cadrul colocviului internaţional „L’identité d’Israël et de l’Église, aujourd’hui", conferinţa Transfiguration, assomtion et transmission.

· Lucia-Elisabeta Faiciuc, Konstanz, 25-25 iulie, 2013, Simpozionul „Moral Competence and Behaviour”, Universitatea din Konstanz, lucrarea prezentată: Moral Competence as Measured with MJI and Moral Education through Tales and Stories.

 

b. Stagii de documentare

· Virgil Ciomoş, Patru deplasări de câte şapte zile la EPFCL Paris, documentare pentru lucrarea de plan şi workshop-uri: martie, iunie, octombrie şi decembrie 2013

· Codruţa Liana Cuceu, Stagiu de cercetare în cadrul Departamentului de Filosofie al Universităţii Central Europene (Central European University), Budapesta, Ungaria  7 ianuarie - 7 martie 2013, în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Academia Română - Filiala Iaşi.

· Mihaela Gligor, Vizită de cercetare-documentare la Ierusalim, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Romanian Jewry. 20 mai – 7 iunie 2013.

· Mihaela Gligor, Vizită de documentare la Central European University Library din Budapesta, 5 – 17 septembrie 2013.

 

 

7.  ALTE ACTIVITĂŢI

a. Date privitoare la activităţile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD/Şcoală Doctorală SISDOC AR – Campusul Filiala Cluj-Napoca

 

b. Date privitoare la implicarea în granturI (interne şi internaţionale) în anul 2013

· Monica Albu, Proiect POSDRU/81/3.2/S/54673, Servicii online de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a activităţii profesionale cu viaţa de familie, coordonatori S.C. Cognitrom S.R.L. şi Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, rol în proiect: cercetător în psihologie.

· Codruţa Liana Cuceu1 ianuarie – 31 martie 2013 am participat în calitate de bursier postdoctoral în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaştere - cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013, Academia Română - Filiala Iaşi.

· Codruţa Liana Cuceu1 august 2013 –  31 iulie 2015  - Director de proiect (muncă de concepere, implementare, coordonare)  al proiectului Re-create your neighborhood, proiect derulat în parteneriat cu alte cinci instituții partenere din Europa, în cadrul programului Grundtvig - Lifelong Learning Programme, finanțat cu 20.000 Euro de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Numărul de referinţă al proiectului este: GRU-13-P-LP-344-CJ-PL.

· Mihaela Gligor, Director al grantului PN-II-RU-PD-2011-3-0014 cu titlul: „Originile intelectuale ale antisemitismului. Elemente culturale şi reprezentări simbolice în România interbelică”.

· Ionuţ Isac, membru (tutore bursieri) în cadrul grantului ID „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri perspective”, contract de finanţare POSDRU/89/1.5/S/56815 (2010-2013), derulat de Academia Română, Filiala din Iaşi şi Universitatea de Nord din Baia Mare.