Anexa 2

 

 

Tabel 

cu rezultatele institutelor Academiei Române în 2013

 

 

 

Nr. crt.

Secţia

 

Resurse umane

 

Articole publicate

 

Cărţi publicate

 

Premii

Citări ale lucrărilor anterioare în  2013

Conferinţe

Rapoarte de interes ublic

Brevete de invenţii

Nr. cercet.

Cond.

Doct.

Dr.

Drd.

Post-Doc.

Reviste ISI străină-tate

Reviste ISI

România

Reviste

România

B+

(inclusive BDI)

în străinăt.

EAR

în ţară

în străinăt

în AR

 

DCSU

14

1

11

2

1

-

2

11

-

-

7

-

-

2

5

-

-