Anexa 1

Departamentul de Cercetări Socio-Umane

 

1 –

 

2. Domenii de cercetare:

· Drept

· Filosofie

· Psihologie

· Sociologie

 

3. Resurse umane

· Cercetători: 14

· Doctori: 11

· Conducători de doctorate: 1 (La UBB)

 

4. Formare de tineri cercetători

· Doctoranzi: 2

· Post-doc: 1

 

5. Mijloace de cercetare realizate/completate în 2013:

În biblioteca de specialitate a Departamentului au intrat în cursul anului 2013 şapte titluri de reviste prin abonament şi patru titluri prin donaţie ; de asemenea, fondul de carte s-a mărit prin 26 de volume donate şi 54 volume achiziţionate printr-un grant de cercetare.

 

6. Rezultate obţinute în cercetare în 2013 

Tiparituri

 

7. Realizări excelente din 2013:

Cărţi:

· Codruţa Liana CuceuSpaţiu public şi spaţiu privat. O perspectivă românească, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 410 p., ISBN 978-973-757-883-9.

Lucrări ştiinţifice:

· [ISI] Ionuţ IsacAbout Intelligent Machines, Singularity” and God, în ”European Journal of Science and Theology”, June, 2013, vol. 9, nr. 3, p. 45-61

 

8. –

 

9 –

 

10.  Conferinţe/sesiuni ştiinţifice organizate de secţie:

· Dezbaterea Şcoala gustiană – altfel (prilejuită de apariţia revistei „Transilvania”, nr. 11-12/2012, consacrată integral analizei critice a istoriei sociologiei româneşti), organizată de Academia Română–Filiala Cluj-Napoca, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” şi Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie şi asistenţă Socială, Facultatea de Istorie, Cluj-Napoca, februarie 2013.

· Workshop-ul Managementul literaturii ştiinţifice, Cluj-Napoca, 16 mai 2013. 

· Workshop-ul Intelectualitate şi antisemitism: reflexe europene, Cluj-Napoca, 1 octombrie 2013.

· Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, 4 octombrie 2013.

· Sesiunea ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013.

11. –