II. Scurtă informare privind Departamentul de Cercetări  Socio-Umane

 

 

 

Departamentul de Cercetări Socio-Umane este structurat pe patru sectoare: filosofie (4,5 norme), psihologie şi ştiinţele educaţiei (5,5 norme), sociologie (5,5 norme) şi drept – ştiinţe economice (1,5 norme).

În anul 2009, cercetătorii departamentului şi-au desfăşurat activitatea ştiinţifică în patru programe, respective 14 proiecte de cercetare. În acest an au fost publicate 4 volume de autor, şase volume colective, un volum editare manuscrise şi două volume de instrumente. De asemenea 59 studii şi articole în volume colective şi reviste de specialitate. Cercetătorii departamentului au 39 comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi 29 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Datorită eforturilor întregului colectiv de cercetători, s-a reuşit editarea Seriei Humanistica pe 2009 a Anuarului Institutului de Istorie „George Bariţiu” (523 pag,) şi a fost trimis spre publicare la Editura Academiei Române manuscrisul tomului pe anul 2010. A fost publicat şi Vol. 18 din seria „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” (295 pag.)

            Cea mai importantă realizare a Departamentului de Cercetări Socio-Umane în anul 2008 este lucrarea Psihologia educaţiei – pentru domeniul artelor plastice, Cluj-Napoca, Editura Albastră, 2009, 486 p, avându-o ca autoare pe CS I dr. Marioara Petcu.