B. Date personale ale membrilor DCSU

 

 

CS I dr. Monica ALBU

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VII: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale; proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale:

Prelucrarea statistică a răspunsurile la chestionarele  Atribute valorice, Opţiuni valorice, AP şi CP5F (administrate de M. Florea şi Carina Herbei în anul 2008.

Elaborarea şi publicarea unui articol 

  Prezentarea şi publicarea unei comunicări ştiinţifice

Finalizarea programului pentru cotarea testelor psihologice.

 

II. Activitate:

Cărţi

a) Volume de autor

Monica Albu, Evaluarea cunoştinţelor (coordonatori: M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, 191 pag.

 

b) Volume colective

Ştefania Miclea, Amalia Ciuca,  Monica Albu, Studiul de adaptare şi standardizare a Scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii (EMAS şi EMAS-SAS) pe populaţia României, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, 219 pagini.

Monica Albu, Anca Bălaj, Oana Benga, Robert Balászi, Paul Cotârlea, Petre Curşeu, Anca Domuţa, Daniel David, Eva Kállay, Ramaiana Mariş, Mircea Miclea, Viorel Mih, Adrian Opre, Dan Porumb, Mihaela Porumb, Sebastian Vaida, George Visu, Aptitudini cognitive (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, 622 pag.

·         Monica Albu, Mihaela Porumb, Personalitate şi interese (coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2009, 281 pag.

 

d) Instrumente:

·         Validarea şi etalonarea chestionarelor de evaluare a personalităţii AP (Autonomie personală), OPT (Optimism) şi CP5F (cei cinci suprafactori ai modelului Big Five), instrumente construite în perioada 2006-2007. Ele au primit avizul Colegiului Psihologilor, pe durată „nelimitată”.

·         Validarea şi etalonarea Scalele Endler pentru evaluarea anxietăţii. Acest instrument a fost tradus şi adaptat în România anul trecut (în colab.).

 

Studii şi articole

B. În volume colective apărute în ţară

·     Monica Albu, Titus Negruţiu, Diferenţe de gen în relaţia dintre autonomia personală şi vârstă. Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2009, p. 26-35.

·     Ştefania Miclea, Amalia Ciuca, Monica Albu, Impactul anxietăţii ca trăsătură în diverse situaţii asupra nivelului stării de anxietate, Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2009, p. 330-339.

·     Simona Pîrva. Monica Albu, Evaluarea suprafactorului Amabilitate din modelul Big Five cu ajutorul Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F), Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2009, p. 380-387.

·     Monica Albu, Concordanţe şi neconcordanţe între atitudini şi comportamente în privinţa copiatului în şcoală. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 7-17.

 

D. În reviste ale Academiei Române

·        Monica Albu, Relaţii între optimism, conştiinciozitate, stabilitate emoţională şi performanţă şcolară la adolescenţi, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu » din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica”, 2009, Tom VII, p. 137-152.

·        Claudia Kubik, Carmen Văsar, Monica Albu, Cât de stresaţi sunt românii din cauza muncii? „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu » din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica”, 2009, Tom VII, p. 169-180.

 

E. În alte reviste din ţară

·        Monica Albu, PSICOT: A Computerised-Program for the Quotation of Psychological Tests, „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, 2007, vol. XIV, p. 7-10 (neraportat).

·        Ştefania Miclea, Monica Albu, Amalia Ciuca, The Romanian Adaptation of Endler Multidimensional Anxiety Scale (EMAS), „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, 2009, vol. XIII, nr. 1, p. 59-77.

·        Monica Albu, CP5F: A New Questionnaire for the Evaluation of the Big Five Superfactors, „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, 2009, vol. XIII, nr. 1, p. 79-90.

·        Catrinel Ştefan, Anca Bălaj, Mihaela Porumb, Monica Albu, Mircea Miclea, Preschool screening for social and emotional competencies − development and psychometric properties,  „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, 2009, vol. XIII, nr. 2, p. 121-146.

·        Ştefania Miclea, Amalia Ciuca, Monica Albu, Validation of the Endler Multidimensional Anxiety Scales (EMAS and EMAS-SAS on the Romanian population,  „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, 2009, vol. XIII, nr. 2, p. 147-164.

 

G. Recenzii

Monica Albu  − Gelu V. Todea, Îndreptar pentru laboratoare de psihodiagnostic, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, 2009, Tom VII, p. 485-486.

Monica AlbuPsihologul de familie − necesitate în spaţiul românesc contemporan, Mariana Caluschi (coord.), „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu » din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, 2009, Tom VII, p. 499-500.

 

 

H. Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice

fără ISBN

Monica Albu, Horia D. Pitariu, Un algoritm de determinare a punctelor de secţionare pentru un predictor/An algorithm for determining cutoff scores for a predictor, în volumul bilingv de rezumate Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ed. a VI-a, p. 40.

Horia D. Pitariu, Monica Albu, O strategie alternativă de selecţie profesională/An alternative strategy of personnel selection, în volumul bilingv de rezumate Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ed. a VI-a, p. 84-85.

Gelu Viorel Todea, Monica Albu, Analiza concordanţei evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaţilor din transportul feroviar/The consistency analysis of the periodical compulsory evaluation among railwaymen, în volumul bilingv de rezumate Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ed. a VI-a, p. 97-98.

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Organizări

·        Membru în comitetul ştiinţific al Simpozionului Internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ed. a XVIII-a, Buziaş, 24-25 aprilie 2009.

·        Preşedintele comitetului ştiinţific al Conferinţei Internaţionale EuPsiRo 2009, ed. a VI-a, Timişoara, în 8-10 octombrie 2009.

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

Monica Albu, Titus Negruţiu, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ed. a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, cu comunicarea Diferenţe de gen în relaţia dintre autonomia personală şi vârstă.

Simona Pîrva, Monica Albu, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ed. a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, cu comunicarea Evaluarea suprafactorului Amabilitate din modelul Big Five cu ajutorul Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F).

Ştefania Miclea, Amalia Ciuca, Monica Albu, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ed. a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, cu comunicarea Impactul anxietăţii ca trăsătură în diverse situaţii asupra nivelului stării de anxietate.

Ştefania Miclea, Monica Albu, Sibiu, 23-24 mai 2009, Congresul Internaţional de Psihologie „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”, cu comunicarea Short versions of Endler Multidimensional Trait Anxiety Subscales (EMAS-T and SAS-T).

 Adrian Opre, Monica Albu, Sibiu, 23-24 mai 2009, Congresul Internaţional de Psihologie „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”, cu comunicarea Proprietăţi psihometrice ale versiunii române a Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ): Date preliminare.

 Monica Albu, Horia D. Pitariu, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, cu comunicarea Un algoritm de determinare a punctelor de secţionare pentru un predictor.

Horia D. Pitariu, Monica Albu, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, cu comunicarea O strategie alternativă de selecţie profesională.

Gelu Viorel Todea, Monica Albu, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, cu comunicarea Analiza concordanţei evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaţilor din transportul feroviar.

Ştefania Miclea, Monica Albu, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea  Patternuri de răspuns la scalele de evaluare a anxietăţii ca trăsătură din EMAS şi din EMAS-SAS.

 

Date privitoare la implicarea în granturi

 

Soluţii de evaluare şi intervenţii în sănătate mintală la copii şi adolescenţi, Program Inovare, Contract 241/3.10.2008 cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2008-2011 (rol în proiect: cercetător).

Soluţii innovative de asistenţă psihologică a angajaţilor, Program Inovare, Contract 74 cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-2009 (rol în proiect: cercetător).

Modernizarea şi adaptarea educaţiei preşcolare în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, Fonduri europene, nr. 7859, coordonator S.C. Cognitrom SRL, perioada 2009-2011 (rol în proiect: expert tip A).

Deprinderea secretelor bucătăriei − o şansă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, Proiect Phare 2006/018-147.04.02.01.01.601,  coordonat de Asociaţia pentru sprijinirea dezvoltării rurale – ASDR, Dezmir, în anul 2009 (expert statistician).

 

 


CS III  dr. Corina BENEA

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VIII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VIII/3: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

·        redactarea unui raport de cercetare (60 de pagini, text, anexe şi bibliografie) privind patternurile economice, culturale şi acţionale care pot fi puse în corespondenţă cu evoluţiile sociale din perioada postcomunistă în raport cu conceptul larg de bunăstare, din care se elaborează două studii în vederea publicării;

·        susţinerea a 2 comunicări ştiinţifice (una la manifestare ştiinţifică cu participare internaţională).

 

II. Activitate:

 

STUDII ŞI ARTICOLE

D. În reviste ale Academiei Române

·        Probleme de interpretare ale Teoriei Culturale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 73-92.

 

H. Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice

Theory crossroads and action patterns in post-communism, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 83

 

Organizări  şi  participări

la  manifestări  ştiinţifice  interne

Organizări

·        Co-organizator al Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană, Ediţia a 3-a, Cluj-Napoca, 8-10 mai.

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne:

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea Răscruci teoretice şi patternuri acţionale în postcomunism.

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională:

·        Cluj-Napoca, 8-10 mai 2009, Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană, Ediţia a 3-a, cu comunicarea: Societatea la răscruce: un excurs spre opţiunea psihoterapeutică.


CS I dr. Virgil CIOMOŞ (1/2 normă)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VIII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VIII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

·        redactarea unui raport de cercetare de cca. 40 de pagini (în limba franceză), din care se elaborează două studii în vederea publicării;

·        susţinerea a 4 comunicări ştiinţifice (2 la manifestări ştiinţifice internaţionale);

·        publicarea unui studiu în limbă străină;

·        co-organizarea unei mese rotunde.

 

II. Activitate:

 

Cărţi

 

b) Volume colective:

·        V. Ciomoş (ed.), Loi, personne, territoire, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2009, 285p. (în curs de publicare).

 

Studii şi articole

B. În volume colective apărute în ţară

Religion, intervalle, philosophie analytique, în „Memory, Humanity and Meaning”, Bucureşti, Edit. Zeta Books, 2009, p. 347-364.

C. În reviste apărute în străinătate

Apophatisme chrétien et phénoménologie selon le Père André Scrima. De la mystique au dernier Merleau-Ponty, în „L’Orient des dieux”, Université Saint-Joseph Beyrouth,  2008-2009, vol. VIII-IX, p. 107-128.

 

D. În reviste ale Academiei Române

Droit, personne, territoire, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom VII, 2009, p. 233-242.

 
E. În alte reviste din ţară

Cazul Nicu Steihardt, în „Tabor”, 2009, anul III, nr. 4, p. 13-17.

 

F. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        The Ambivalence of the Connections Between Law and Territory. The Romanian Case, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 83.

 

Organizări  şi  participări

la  manifestări  ştiinţifice  interne

Organizări

·        Simpozionul „Al II-lea Colocviu Internaţional de Fenomenologie şi Psihanaliză”, Cluj-Napoca, Fundaţia Colegiul European, 4-6 mai 2009, (24 participanţi,  cercetători din Franţa şi România).

·        Masa rotundă „Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue” (co-organizator), în cadrul Sesiunii ştiinţifice anuale a Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2009 (8 participanţi).

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne

·        Bistriţa, 1 octombrie 2009, UAP, Ciclul „Arcade 24”, cu comunicarea: Omul fără limite. Despre dezincriminarea perversiunii.

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Ambivalenţa raporturilor dintre lege şi teritoriu. Cazul românesc.

·        Cluj-Napoca, 21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, Masa rotundă „Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue”, cu comunicarea: Identitate europeană versus identitate românească.

 

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

·        Cluj-Napoca, 4-6 mai 2009, Fundaţia Colegiul European, „Al II-lea Colocviul Internaţional de Fenomenologie şi Psihanaliză”, cu comunicarea: De la fenomenologia hermeneutică la psihanaliza fenomenologică. Resemnificarea conceptului de interpretare.

·        Bucureşti, 18-19 septembrie 2009, Societatea Română de Fenomenologie, Colocviul internaţional „Descrierea încotro? Moştenirea fenomenologică la 150 de ani de la naşterea lui Edmund Husserl”, cu comunicarea: Subiectul husserlian între reducţie si descripţie. Despre posibilitatea unei cvasi-arhitectonici.

 

DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

Participări la manifestări ştiinţifice, conferinţe

Toulouse, 7-9 martie 2009, Seminarul organizat de „Programme Européen pour le Développement d’Initiatives Locales”, cu comunicarea: Loi, personne, minorité.

Paris, 11-14 mai 2009, Seminarul internaţional organizat de Agenţia Universitară a Francofoniei, cu comunicarea: Topo-logie des Droits de l’Homme en Europe de l’Est. L’état des lieux.

 

Alte participări în străinătate

Paris, martie 2009, stagiu de formare şi cercetare în domeniul fenomenologiei şi al psihanalizei, Le Champ Lacanien.

Paris, iulie 2009, stagiu de formare şi cercetare în domeniul fenomenologiei şi al psihanalizei, Le Champ Lacanien.

Paris, noiembrie 2009, stagiu de formare şi cercetare în domeniul fenomenologiei şi al psihanalizei, Le Champ Lacanien.

 


 

 

CS Narcisa COZEA

 

I. Stadiul lucrării de plan :

La programul de cercetare IX: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare; proiectul de cercetare IX/2: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieţe din România.

redactarea unui raport de cercetare cu privire la reglementarea şi funcţionarea pieţei de capital în România (54 pagini) din care se vor elabora două studii în vederea publicării;

prezentarea a două comunicări la manifestări ştiinţifice;

organizarea unei manifestări ştiinţifice interne.

 

II. Activitate:

 

Studii şi articole

D. În reviste ale Academiei Române

Narcisa Cozea, Adrian Man, Recuperarea ajutoarelor de stat ilegale din punct de vedere formal, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 335-348.

E. În alte reviste din ţară

Procedura de restituire a ajutoarelor de stat ilegale sau utilizate abuziv, în „Revista de drept comercial”, 2009, nr. 9, p. 19-39.

G. Recenzii

Narcisa Cozea, Adrian Man, O apariţie editorială de excepţie: Dreptul Finanţelor publice, vol. I Drept Financiar, vol. II Drept Fiscal, Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, în „Revista română de drept al afacerilor”, 2009, nr. 2, p. 177-180.

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

La responsabilité envers le client de l’intermédiaire de services d’opérations financières, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 18.

 

Organizări  şi  participări

la  manifestări  ştiinţifice  interne

Organizări

În cadrul Sesiunii ştiinţifice anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Secţiunea ştiinţe juridice, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009 (27 participanţi).

Participări la manifestări ştiinţifice interne

Cluj-Napoca, 15-16 mai, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, „Sesiunea ştiinţifică naţională (ediţia a XII-a): „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale: criza economico-financiară mondială”, cu comunicarea Piaţa de capital - componentă principală a pieţei financiare.

Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală,  cu comunicarea Răspunderea intermediarului de servicii de operaţiuni financiare faţă de client.

 

 

 

CS drd. Codruţa CUCEU

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare nr. X, Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania, proiectul de cercetare X/3 : Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranţia.

alcătuirea bibliografiei lucrărilor majore, editate sub forma unor volume, ale lui Eugeniu Speranţia

selectarea lucrările relevante pentru tematica cercetării, respectiv acele lucrări ale lui Eugeniu Speranţia care vizau tematici din filosofiei religiei şi din filosofia moralei (Eugeniu Speranţia - Contribuţiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii, apărută în 1916; Mic tratat despre valori. Valoarea ca gest de convergenţă vitală, apărută în 1942.

transscrierea, corectarea şi pregătirea pentru tipar, sub forma unei ediţii critice, a celor două texte (80 pagini)

elaborarea unui studiu ce vizează, în principal, înţelegerea şi explicitarea sensurilor în care Speranţia utilizează concepte proprii demersului filosofiei religiei şi valorilor şi popularizarea concepţiei sale asupra relaţiei dintre magie, religie şi ştiinţă.

 

II. Activitate:

 

Studii şi articole

B. În volume colective apărute în ţară

Înţelepciune populară şi etica bunei vieţuiri în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 207-215.

Dewey and Arendt. The Decline of the Public Sphere,  în „Loi, personne, territoire” (editor Virgil Ciomoş), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 285 p. (în curs de apariţie, în colab.).

 

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

Magic, Religion and Science in Eugeniu Speranţia’s Work, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009,  p.42

 

 

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne

·        20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Magie, religie şi ştiinţă în opera lui Eugeniu Speranţia.

 

 

 

 

DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

Participări la manifestări ştiinţifice, conferinţe

Hanovra, 17-19 iulie 2009, German Association for Intercultural Theatre, workshop-ul internaţional „Pedagogical Views of Theatre Today”, cu comunicarea: Public performances in early postcommunism.

Budapesta, 19 octombrie 2009, Institutul de Cercetări Filosofice al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Seminarului Institutului de Cercertări Filosofice al Academiei Magiare de Ştiinţe cu comunicarea: Pragmatist Approaches of the Public Sphere (Sfera publică dintr-o perspectivă pragmatistă).

 

Documentări în biblioteci şi arhive

Budapesta, 19- 24 octombrie 2009, Institutul de Cercetări Filosofice al Academiei Maghiare de Ştiinţe stagiu de documentare bibliografică în cadrul programului de schimb interacademic, la biblioteca Széchenyi şi la biblioteca Universităţii Central Europene (CEU).

 

Alte participări în străinătate

Universitatea din Wuppertal, Germania, 9 martie 2009 - 24 aprilie 2009, stagiu de cercetare ştiinţifică (documentare bibliografică, participare la cursuri, consultări profesionale referitoare la proiectul doctoral).

Universitatea din Wuppertal, Germania, 22 iunie 2009 – 30 august 2009, stagiu de cercetare ştiinţifică (documentare bibliografică, participare la cursuri, consultări profesionale referitoare la proiectul doctoral).

 

Date privitoare la implicarea în granturi

 

Grant CNCSIS, tip TD, nr. 390/ 1.10 2007, cod 433. Titlul proiectului este: Spaţiu public si spaţiu privat în comunismul românesc. Grantul nu priveşte colaborarea mai multor instituţii. Valoarea grantului este de 33256 RON, pe o durată de 18 luni.

 

 

DATE PRIVIND STADIUL TEZEI DE DOCTORAT

 

Susţinerea tezei de doctorat în catedră ………….


 

CS III drd. Lucia FAICIUC

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VII: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale; proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalitaţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale:

completarea bazei de date cu articole legate de dezvoltarea morală (20 de titluri consultate);

continuarea studiului calităţilor psihometrice ale „Chestionarului Reflecţiei Sociale” în forma sa adaptată prin transformarea itemilor din întrebări deschise în itemi cu răspunsuri predefinite pe un număr de 50 de elevi;

realizarea unui studiu experimental pe 40 de participanţi care să investigheze influenţa asupra judecăţii morale a naturii reprezentării informaţiei implicate în inferarea judecăţilor prin intermediul raţionamentelor deductive (studiu corelaţional în care s-a folosit Chestionarul Reflecţiei Sociale, probe de raţionament silogistic cu conţinut semantic şi formate diferite, o probă de generare liberă de numere, desfăşurat pe 40 de subiecţi);

scrierea unui studiu de sinteză pe tema căilor de dezvoltare morală, în special prin mijloace educative (9 pagini);

elaborarea şi publicarea a două articole

susţinerea unei comunicării ştiinţifice

 

II. Activitate:

 

B. În volume colective apărute în ţară

Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relaţia dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 58-64.

 

D. În reviste ale Academiei Române

Moral Reasoning and Cognitive Reasoning, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 153-169.

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

The relationship between the moral development level and the performance in syllogistic reasoning tasks with unfamiliar concrete content, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009,  p. 61

 

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

·        Cluj-Napoca, 20 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Relaţia dintre nivelul dezvoltării morale şi performanţa în sarcini silogistice cu conţinut concret nefamiliar.

 

DATE PRIVIND STADIUL TEZEI DE DOCTORAT

 

- Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Dinamica reprezentărilor mintale în procesele raţionamentului deductiv (13 noiembrie 2009).

 


CS III drd. Marius FLOREA

 

Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VII: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale; proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalitaţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale:

·        documentare bibliografică pe tema etiologiei comportamentelor agresive în rândul adolescenţilor, atitudinilor şi valorilor specifice acestora, autonomie şi maturitate socială, autocontrol şi dezvoltare morală – 70 titluri;

·        elaborarea a două instrumente de lucru/chestionare (cu două variante) pentru evidenţierea atitudinilor şi valorilor morale specifice adolescenţilor cu comportament deviant/agresiv, funcţie de mediul de provenienţă, vârsta, naţionalitate, sex şi apartenenţă religioasă.

·        aplicarea instrumentelor menţionate pe un eşantion de 234 subiecţi;

·        aplicarea Chestionarului AP(Autonomie Personală) şi CP5F (Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori) pe acelaşi eşantion de subiecţi în vederea analizării relaţiei dintre atitudini şi valorile morale, respectiv gradul de autonomie personală (cognitivă, comportamentală, emoţională şi valorică), trăsături de personalitate (extraversiune, conştiinciozitate, amabilitate, stabilitate emoţională, autonomie);

·        elaborarea unei baze de date, sistematizarea şi analiza preliminară a datelor obţinute în urma aplicării instrumentelor menţionate;

·        elaborarea şi publicarea a două articole, respectiv trei comunicări (50 pagini).

 

            II. Activitate:

B. Studii şi articole:

 

2. În volume colective apărute în ţară:

·        „Insultele – forme de manifestare a agresivităţii verbale directe” în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 64-71.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        „Impactul violenţei televizate asupra minorilor în România”, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 20 – 21 noiembrie 2009, p. 63-64.

·        „Practica insultelor în rândul adolescenţilor”(co-autor Iulia Mateiu), Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 20 – 21 noiembrie 2009, p. 71-72.

 

10. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (fără ISBN):

·        „Atitudini şi opţiuni axiologice specifice adolescenţilor”, la Conferinţa Naţională „Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali”, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială, Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2009, p.12.

·        „Influenţa mass-mediei asupra violenţei şcolare în România”, în volumul bilingv de rezumate Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, p.50.

·        „L’Influence des mass-médias sur la violence scolaire en Roumanie”, în volumul bilingv de rezumate Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, p.51.

 

11. Instrumente de lucru. Interviuri şi alte materiale documentare:

·        elaborarea unui chestionar de atitudini „Scala de atitudini”(Chestionarul AV), versiunea 1.0. cuprinzând 15 itemi, respectiv versiunea 2.0. cu 45 de itemi, care evidenţiază atitudinea adolescenţilor faţă de: familie, şcoală şi educaţie, grupul de prieteni, lege şi/sau societate în general.

·        elaborarea unei scale de atribute-valori (opţiuni valorice) „Listă OV” (versiunea 1.0, respectiv versiunea 2.0.), care cuprinde un număr de 10 atribute-valori pozitive/dezirabile, respectiv 10 negative/indezirabile.

·        elaborarea unui chestionar pe tema impactului violenţei mass-media (varianta TV vs. PC) asupra comportamentului agresiv/deviant al adolescenţilor.

·        elaborarea şi aplicarea pe un eşantion de 90 de subiecţi a unui chestionar (27 itemi) pentru evidenţierea tipurilor de insulte utilizate de adolescenţi.

           

C. Organizări şi participări la manifestări ştiinţifice interne:

 

2. Comunicări şi participări la manifestări ştiinţifice interne:

·        Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2009, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială, la Conferinţa Naţională „Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali”, cu comunicarea: Atitudini şi opţiuni axiologice specifice adolescenţilor.

·        Cluj-Napoca, 20 – 21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Impactul violenţei televizate asupra minorilor în România.

·        Cluj-Napoca, 20 – 21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Practica insultelor în rândul adolescenţilor (în colab. Cu Iulia Mateiu).

 

 

DATE PRIVIND STADIUL TEZEI DE DOCTORAT

o                   Pregătire pentru susţinere a tezei de doctorat.

 

E. Alte activităţi ştiinţifice:

o       Activităţi didactice (în regim plata cu ora) la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca.

o       Full membership in „European Forum for Victim – Offender Mediation and Restorative Justice”, Leuven, Belgium.

o       Acţiuni de consiliere şi asistenţă psihologică acordate unor elevi, studenţi şi personal didactic din şcoli şi instituţii din învăţământul superior din Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Sibiu şi Alba.

o       Colaborări cu Ministerul Justiţiei, Administraţia Generală a Penitenciarelor şi Prison Fellowship România, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj pe probleme legate de etiologia şi formele de manifestare a conduitelor agresive antisociale în rândul adolescenţilor.

 


 

CS III dr. Elena Geangu  

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VII: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale; proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale:

·        completarea bazei de date cu articole privind dezvoltarea morală (15 titluri)

·        elaborarea unei sinteze teoretice pe baza literaturii consultate pe tema dezvoltării morale (10 pagini)

 

 

II. Activitate:

Cărţi

b) Volume colective

Denham, S., Warren, H., Salisch, M., Benga, O., Chin, J-C., Geangu, E., (sub tipar). Emotions and Social Development in Childhood. In C. Hart & P. K. Smith (Eds.), “Handbook of child social development” (2nd Edition). NY: Blackwell Publishers.

 

c) Editări manuscrise:

Empathy Development - Insights from Early Years, numar special al Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Decembrie 2009 (in curs de pregatire). (editor Elena Geangu)

 

Studii şi articole

 

E. În alte reviste din ţară

·        Empathy develops during the early years – Letter from the Editor, Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal” (numar special: Empathy Development - Insights from Early Years), Decembrie 2009 (in curs de pregatire). (revista categoria B)

Emotional resonance or emotional contagion in infancy, Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal” (numar special: Empathy Development - Insights from Early Years), Decembrie 2009 (in curs de pregatire). (revista categoria B)

 

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        Infants’ vicarious emotional responses to emotional prosodies, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009,  p. 64

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Răspunsuri emoţionale vicariante la sugari/Infants’ vicarious emotional responses to emotional prosodie

 

 

DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

Participări la manifestări ştiinţifice, conferinţe:

·        Geangu, E., Striano, T., Benga, O. si Miu, A. (2008). Infants modulate their own emotional contagion reactions. Poster prezentat la “Values and Empathy across Social Barriers: A Neurocognitive Approach to Fairness”. Barcelona (Spania), Noiembrie 21-24, 2008.

·        Geangu, E., Balaj, M., Boldis, I. A., Rusu, A. C., Ulici, A. S., Benga, O. (2009). Effects of long-term separation in children of romanian labor emigrants. Poster prezentat la SRCD 2009 Biennial Meeting, Denver, Colorado, USA, 2-4 Aprilie, 2009.

·        Geangu, E., Benga, O. & Ionescu, T. (2009). Attentional Mechanisms Associated with Emotion Detection in Situational Contexts. Poster prezentat la SRCD 2009 Biennial Meeting, Denver, Colorado, USA, 2-4 Aprilie, 2009.

·        Geangu E. (Mai 2009). Early Precursors of Empathy Development - affect sharing. Prezentare invitata la Center for Research in Human Development, Concordia University, Montreal, Canada.

 

Documentări în biblioteci şi arhive

·        Mai 2009 – Vizita de lucru la Concordia University Montreal (Dr. Diane Poulin-Dubois si Dr. Paul Hastings) pentru proiectul „Implicarea cognitiei sociale in dezvoltarea empatiei la copii cu varsta cuprinsa intre 28 si 38 luni”

 

Alte participări în străinătate

·        Septembrie 2008 – August 2009, Bursa postodctorala la St. Francis Xavier University, Canada. Supervizor Canada Research Chair Dr. Petra Hauf (Infant Action and Cognition Lab)

 


CS III dr. Mihaela GLIGOR

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare nr. X, Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania, proiectul de cercetare X/2 : Spaţiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Sperantia.

alcătuirea bibliografiei lucrărilor majore, editate sub forma unor volume, ale lui Eugeniu Sperantia

selectarea lucrările relevante pentru tematica cercetării, respectiv acele lucrări ale lui Eugeniu Speranţia care vizau tematici din logică şi filosofia ştiinţei

elaborarea unui studiu ce vizează, în principal, contribuţia lui E. Sperantia la logica şi filosofia ştiinţei din perioada interbelica (100 pag.)

 

II. Activitate:

CĂRŢI

a. Volume de autor

·        India. Însemnări, eseuri, jurnal, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2009, 188 p.

 

STUDII ŞI ARTICOLE

A. În volume colective apărute în străinătate

B. În volume apărute în ţară

Aspecte istorico-filosofice ale “problemei evreieşti” în România interbelică în volumul Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 215-224.

Sādhanā sau calea către desăvârşire, studiu introductiv la Rabindranath Tagore, Sādhanā, Desăvârşirea vieţii, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009, p. 7-14.

 

C. În reviste apărute în străinătate

Folkloric Elements in Mircea Eliade’s Works în Jadavpur Journal of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata, India, 2009 (în curs de apariţie).

Eliade’s Romanian Past: Religion and Politics, in Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute, ISSN: 1937-0229, New York, USA (în curs de apariţie).

 

D. În reviste ale Academiei Române

Performing Pūjā in Hinduism. The achievement of identity between God and worshiper în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 275-285.

 

E. În alte reviste ştiinţifice din ţară

·        Mind and Language. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology”, 2009, vol. 2, no. 1, Spring-Summer, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 7-13.

·        Reason and Religious Identity. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology”, 2009, vol. 2, no. 2, Autumn-Winter, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 7-15 (în curs de apariţie).

 

F. În reviste de cultură

·        Scrisori din Calcutta. I. Regăsirea, „Timpul”,  Iaşi, 2009, an X, nr. 123, p. 20.

·        Scrisori din Calcutta. II. De la Calcutta la Shimla, „Timpul”,  Iaşi, 2009, an X, nr. 124, p. 18.

·        Evoluţia sistemului de caste în India, „Verso”, Cluj-Napoca, 2009, an 4, nr. 60, p. 13-14.

·        Scrisori din Calcutta. III. Unitate în diversitate, „Timpul”,  Iaşi, 2009, an X, nr. 125,  p.18.

·        Scrisori din Calcutta. IV. Vară indiană, „Timpul”,  Iaşi, 2009, an X, nr. 126-127, p. 26.

·        O zi din viaţa Calcuttei, „Verso”, Cluj-Napoca, 2009, an 4, nr. 61-62, p. 18-19.

·        Scrisori din Calcutta. V. Mituri, Vise şi Mistere, „Timpul”,  Iaşi, 2009, an X, nr. 128,  p. 21.

 

G. Recenzii

·        Petre Tănăsoaica, Jurnal indian (Călătorie pe contrasens), Editura Ramuri, Craiova, 2008, „Timpul”,  Iaşi, 2009, an X, nr. 121, p. 18.

·        Petre Tănăsoaica, O jumătate de lună de miere, Editura Ramuri, Craiova, 2008, „Timpul”,  Iaşi, 2009, an X, nr. 121, p. 19.

 

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

The Realization of Life and the Religion of Man al Rabindranath Tagore, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009,  p. 44

 

Organizări  şi  participări  la  manifestări 

ştiinţifice  interne

 

 Participări şi comunicări la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu  comunicarea: Desăvârşirea vieţii şi religia omului la Rabindranath Tagore.

 

DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

A. Schimburi interacademice şi alte deplasări în străinătate

·        5 februarie - 30 iunie 2009, Fellow la Jadavpur University, Kolkata, India (bursă postdoctorală, acordată de ICCR - Indian Council for Cultural Relations), Department of Philosophy, Centre for Advanced Study in Philosophy.

·        14 – 22 martie 2009 - Visiting Fellow la Panjab University, Chandigarh, India, Department of Philosophy şi Department of Sociology.

 

B. Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale

·        Chandigarh (India), 18 martie 2009, Department of Sociology, Panjab University, cu comunicarea: Mircea Eliade. Life, Religion, Faith.

·        Chandigarh (India), 19 martie 2009, Department of Philosophy, Panjab University, cu comunicarea: Mircea Eliade and his Political Involvement.

·        Kolkata (India), 10-12 iunie 2009, Department of Sociology, Jadavpur University Kolkata în colaborare cu Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Sweden, la Jadavpur University,  International Conference on Interface between East and West: „Multiculturalism and Identity. What can Sociology and Religious Studies Contribute to the Making of a Better Society”, cu comunicarea

·        Kolkata (India), 4-6 decembrie 2009, Tagore Festival Kolkata, cu comunicarea: Tagore în România.

 

C. Documentări în biblioteci şi arhive (din străinătate)

·        5 februarie - 30 iunie 2009, documentare în Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, India.

·        5 februarie - 30 iunie 2009, documentare în Biblioteca The Asiatic Society, Kolkata, India.

·        5 februarie - 30 iunie 2009, documentare în Biblioteca Jadavpur University, Kolkata, India.

·        4-20 decembrie 2009, documentare în Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Biblioteca The Asiatic Society, Biblioteca Jadavpur University, Kolkata, India.

           

Date privitoare la implicarea în granturi

 

ALTELE       

a. Membru al redacţiilor / colegiilor revistelor de specialitate

·        Redactor şef: International Journal on Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press, ISSN: 1844 – 458X. http://humanisticideology.blogspot.com/. Inclusă în baza de date CEEOL (Central East-European on-line Library); acceptată la schimb internaţional la The Asiatic Society, Kolkata, India şi la The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, India.

·        Manuscript-editor: Logos Architekton, Journal of Logic and Philosophy of Science, Cluj-Napoca, Cluj University Press (inclusă în CEEOL).

 

b. Coordonator Colecţie

·        Coordonator al Colecţiei Biblioteca Indiană, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, începând cu 2008.

 

c. Distincţii, Premii, Nominalizări

·        Bucureşti, 28 noiembrie 2009: Premiul Mircea Eliade al RICA (Romanian-Indian Cultural Association) & Ambasada Indiei la Bucureşti, pe anul 2009, pentru volumul India. Însemnări, eseuri, jurnal, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2009, 188 p,  pentru aportul adus la răspândirea culturii indiene în România.

 


 AC Carina HERBEI

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VII: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale; proiectul de cercetare VII/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale:

traducere texte privind dezvoltarea morală şi educaţia morală (27 pagini).

documentare teoretică (circa 20 cărţi şi reviste, însumând aproximativ 2000 pagini) concretizate în 50 pagini de rezumate.

administrarea chestionarelor CP5F, AP, AV, OV la 109 subiecţi, categoria de vârstă 20 – 35 de ani, din judeţele Arad şi Timiş.

administrarea chestionarelor AV, OV la 218 adolescenţi din judeţele Arad şi Timiş.

 

II. Activitate:

B. Studii şi articole

 

2. În volume colective apărute în ţară

O scală de evaluare a performanţelor profesionale la inginerii topografi, în volumul bilingv Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, p….. (volumul in extenso sub tipar - apare în decembrie)

An evaluation scale of the professional performances for topographer engineers, în volumul bilingv Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, p….. (volumul in extenso sub tipar - apare în decembrie)

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum

fără ISBN

O scală de evaluare a performanţelor profesionale la inginerii topografi, în volumul bilingv de rezumate Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, p.57

An evaluation scale of the professional performances for topographer engineers, în volumul bilingv de rezumate Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, p.58

 

cu ISBN

·        Relaţia între factori de personalitate şi performanţă profesională la inginerii topografi /  The Relationship between Personality Factors and Performance for the Topographer Engineers, în volumul Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Isorie „George Bariţiu”, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 65.

 

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Organizator la manifestări ştiinţifice interne

Co-organizator la A VI-a Conferinţă Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009 Timişoara, cu tema Psihologie Aplicată, Persoana şi Tehnologiile Secolului XXI

Co-organizator, la masa rotundă Consilierea cuplului: dubla carieră şi echilibrul dintre muncă şi viaţa familială, din cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Competenţe şi capabilităţi în educaţie”, Oradea, 28 -30 mai 2009

 

2. Comunicări şi participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

Timişoara, 5-6 mai 2009, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, ediţia a XV-a „Psihologia şi aderarea europeană”, cu intervenţii la workshopul „Scenariul de viaţă: cadre perceptive şi tipuri de personalitate”.

 Oradea, 28-30 mai 2009, participare şi moderare la masa rotundă Consilierea cuplului: dubla carieră şi echilibrul dintre muncă şi viaţa familială, din cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Competenţe şi capabilităţi în educaţie”.

·        Timişoara, 8 - 11 octombrie 2009, Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, „Psihologia aplicată, persoana şi tehnologiile secolului XXI”, cu comunicarea: O scală de evaluare a performanţelor profesionale la inginerii topografi

·        Cluj-Napoca, 20 – 21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Relaţia între factori de personalitate şi performanţă profesională la inginerii topografi

 

 

 


CS I dr. Ionuţ-Constantin ISAC

 

I.Stadiul lucrării de plan

La programul de cercetare nr. X, Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania; proiectul de cercetare X/1, Reeditare Dumitru Isac, Aristotel, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959.

tehnoredactarea şi pregătirea pentru tipar a textului monografiei respective, însoţit de notă asupra ediţiei, prefaţă şi postfaţă

publicarea lucrării la Editura „Argonaut” din Cluj-Napoca, 210 pagini,

editarea şi publicarea a 2 studii pe tema proiectului (în revistele „Târnava” şi „Izvoare filosofice” din Târgu-Mureş);

prezentarea unei comunicări ştiinţifice

 

II. Activitate:

Cărţi

c) Editări manuscrise:

·        Dumitru Isac, Aristotel, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, 210 p. (editori Ionuţ Isac şi Attila Varga).

 

Studii şi articole

B. În volume colective apărute în ţară:

·        Reconstrucţia filosofică a culturii româneşti, în (coord. Acad. Al. Surdu, V. Cernica, T, Lateş, ediţie îngirjită de Mona Mamulea), Studii de istorie a filosofiei româneşti, V, Centenar Constantin Noica (1909-2009), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 71-88;

·        Probleme ale implementării „Cartei cercetătorilor europeni” în sistemul cercetării academice din România, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 231-237;

·        Aspecte ale mitologiei cercetării academice în România post-comunistă, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 238-244.

 

C. În reviste apărute în străinătate:

·        Valori şi non-valori în contextul aderării României la Uniunea Europeană, în „Revista de filosofie, sociologie şi ştiinţe politice”, Chişinău, 2008, nr. 3 (148), p. 10-14 (neraportat)

 

D. În reviste ale Academiei Române:

·         „Magistrul întâlnirilor admirabile”: o conferinţă despre OMUL Mihai Drăgănescu şi o prezentare a ortofizicii, în „NOEMA”, 209, VIII, p. 55-78;

·        Aspecte ale mitologiei politice şi valorilor în post-comunism: România şi Republica Moldova, în „Symposion”, Iaşi, 2008, tom VI, 2 (12),p. 513-524 (neraportat);

·        Despre logică şi teoria categoriilor în opera lui Simion Bărnuţiu, în „Symposion”, Iaşi, 2009, tom VII, 1 (13), p. 42-63;

·        Simion Bărnuţiu şi filosofia (I), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, VII, p. 253-264;

·        Dumitru Isac, Filosofia Evului Mediu european, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 437-488 (editor Ionuţ Isac);

·        ION ALUAŞ, Istoria doctrinelor sociologice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 489-528 (editor Ionuţ Isac)

 

E. În alte reviste din ţară:

Două personalităţi ale filosofiei româneşti, în „Izvoare filosofice. Comunicare multiculturală”, tom 4, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, 2009, p. 170-198;

Dumitru Isac, Ecouri ale esteticii în antichitate: Plotin şi Augustin, în „Târnava”, revistă de filosofie şi literatură, Târgu-Mureş, 2009, nr. 87-89 (1-3), p. 39-50 (editor Ionuţ Isac)

 
G. Recenzii:

Walter Bender, Kerstin Emmert, Susanne Gröne, Helga Heglmeier, Mathias Jäger, Sebastian Lerch (hrsg/eds.), Die Bamberger Andragogik. Studium und Berufsperspektiven in Erwachsenenbildung, beruflichen Weiterbildung und Personalentwicklung, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, VII, p. 529-531

JOST REISCHMANN, MICHAL BRON jr. (eds.), Comparative Adult Education 2008: Experiences and Examples,  în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, VII, p. 534-536

MARIN ŞTEFĂNESCU, Filosofia românească, CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ (ed.), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, VII, p. 536-539

EUGENIU NISTOR (coord.), „Saeculum”, Revistă de filosofie, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, VII, p. 539-541

CONSTANTIN NOICA, Despre lăutărism, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VII, 2009, p. 544-547

CARMEN COZMA, În deschisul filosofării  morale româneşti, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, , 2009, VII, p. 552-554

MIHAI ŞLEAHTIŢCHI (coord.), Manipularea în posttotalitarism, în  în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, VII, p. 556-558 (Ionuţ Isac)

 

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

The project of a new edition: Dumitru Isac on Aristotle, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009,  p. 47

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Organizări

·        organizator şi co-moderator al workshop-ului „Societatea cunoaşterii, societatea conştiinţei şi prospectarea mileniului III prin experiment filosofic şi modelare interactivă”, Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Academia Română, Bucureşti, 12 martie 2009 (25 participanţi);

organizator şi moderator al sesiunii „Din istoria ştiinţei şi tehnicii” (I), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, din cadrul Sesiunii ştiinţifice de primăvară a Filialei CRIFST  din Cluj-Napoca, 16 mai 2009 (10 participanţi);

organizator şi moderator al sesiunii „Din istoria ştiinţei şi tehnicii” (II), Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca, din cadrul Sesiunii ştiinţifice de primăvară a Filialei CRIFST  din Cluj-Napoca, 16 iunie 2009 (7 participanţi)

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne:

·        Bucureşti, 12 martie 2009, Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Academia Română, Workshop-ul „Societatea cunoaşterii, societatea conştiinţei şi prospectarea mileniului III prin experiment filosofic şi modelare interactivă”, cu comunicarea: Un subiect mereu actual: „Societatea conştiinţei” şi etica ştiinţei.

·        Iaşi, 24 aprilie 2009, Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” şi Asociaţia „Petre Botezatu”, Seria „Prelegerile Petre Botezatu”, cu comunicarea: Logica şi teoria categoriilor în opera lui Simion Bărnuţiu.

·        Cluj-Napoca, 16 iunie 2009, Filiala CRIFST  din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea „Din istoria ştiinţei şi tehnicii” (II), cu comunicarea: Reflecţii pe marginea conceptului de „istorie a ştiinţei.

·        Iaşi, 20 iunie 2009 Academia Română-Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” şi Asociaţia „Petre Botezatu”, Seria „Prelegerile Petre Botezatu”,  cu comunicarea: Repere psihologice şi epistemologice în opera lui Petre Botezatu.

·        Târgu-Mureş, 23-26 iulie 2009, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Uniunea Scriitorilor, filiala Mureş, Primăria şi Prefectura Judeţului Mureş, Festivalul naţional „Lucian Blaga”, ediţia a IX-a, cu comunicarea: Câteva reflecţii despre specificul filosofiei în aforismele lui Lucian Blaga.

·        Cluj-Napoca 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Proiectul unei reeditări: Dumitru Isac despre Aristotel

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

·        Suceava, 6-8 februarie 2009, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Catedra de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice, Wokshopul internaţional Philosophy of Engineering and Artifact in the Digital Age (PHEADE 2009")”,  cu comunicarea: The Ontology of Technology – Assumptions and Meanings

·        Sfânta Mănăstire Voroneţ, 10-12 iulie 2009, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Catedra de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice, Societatea Română de Filosofie, Inginerie şi Tehnoetică, Conferinţa internaţională „National Philosophies under Transmodernism; Noica after Noica”, cu comunicarea: Aspecte ale viziunii lui Constantin Noica asupra culturii române.

·        Arad, 19-20 septembrie 2009, Centrul Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Centrul de Cercetare Psihologică şi Transdisciplinară al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din România, Conferinţa internaţională „Psihologul în comunitate”, în cadrul atelierului „Nevoia de cunoaştere în societatea contemporană”, cu comunicarea: Sacrul şi sensul – reperele unei hermeneutici integratoare.

 

DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

Participări la manifestări ştiinţifice, conferinţe:

·        Praga, 23-25 noiembrie 2009,  Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, Department of Analytic Philosophy, Conferinţa internaţională „Knowledge, Values and Evolution”, cu comunicarea: Does philosophy ‘evolve’? Some remarks on Popper’s position concerning conjectures and refutations.

 

ALTE ACTIVITĂŢI

 

·        nominalizat şi aprobat de conducerea CRIFST al Academiei Române în funcţia de redactor-şef adjunct al Revistei NOEMA, secţiunea de epistemologie şi filosofia ştiinţei, din anul 2009;

·        ales membru al Societăţii Române de Filosofie, din anul 2009;

·        participant în calitate de membru, în 3 sesiuni distincte (9 aprilie, 16 aprilie şi 12 mai 2009), la comisiile de susţinere a referatelor doctoranzilor în transdisciplinaritate la Şcoala doctorală „Paradigma europeană”, condusă de Dl. Prof.univ.dr. Basarab Nicolescu, membru de onoare al Academiei Române, în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene;

·        participant în calitate de membru al comisiilor (referent) la susţinerea publică a 3 teze de doctorat pe teme de istoria filosofiei, respectiv logică, metodologie şi filosofia ştiinţei, astfel: drd. Oana Maria Cucu, coord.şt. Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu, titlul tezei: Antropologia lui Blaise Pascal, susţinută la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, la data de 24 aprilie 2009;  drd. Andreea Elena Mirică, coord.şt. Prof.univ.dr. T. Dima, membru corespondent al Academiei Române, titlul tezei: Ontologia cauzalităţii fizice, susţinută la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, la data de 19 iunie 2009; drd. Radu Vociu Mogoş, coord.şt. Prof.univ.dr. T. Dima, membru corespondent al Academiei Române, titlul tezei: Analogia – metodă de cercetare în ştiinţele sociale, susţinută la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, la data de 8 iulie 2009;

·        distins cu premiul pentru exegeză blagiană la Festivalul naţional „Lucian Blaga”, ediţia a IX-a, organizat de Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Uniunea Scriitorilor, filiala Mureş, Primăria şi Prefectura Judeţului Mureş, Târgu-Mureş, 23-26 iulie 2009.

 


 

CS dr. Florenţa LOZINSKY

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VIII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VIII/1: Realităţi şi disfuncţionalităţi sociale în micro-regiunea Huedin.

·        redactarea unui raport de cercetare privind proiectele de dezvoltare ale comunităţii investigate (50 pagini), din care se elaborează două studii în vederea publicării;

·        prezentarea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

II. Activitate:

STUDII ŞI ARTICOLE

B. În volume colective apărute în ţară

·        Traian Herseni cronicar la „Familia”, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p.168-176.

·        “Gospodărie” şi “gospodărire”. Tranziţii ale satului românesc, în „Sociologie Rurală. Tratat”, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009, Bucureşti, 2009, vol. … p. -.

 

G. Recenzii

·        Dan Dungaciu, Portrete şi controverse, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, tom. VII, 2009, p. 483.

·        Mihai Pascaru, Habitatul risipit de globalizare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, în APVLVM. ACTA MVSEI APVLENSIS, publicaţia Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, numărul XVIII, 2009, p.

 

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        Community Development Projects. The case of Sâncraiu,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 85.

·        A Socio-economic Perspective on a Rural Community, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 86.

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Proiecte ale dezvoltării comunitare. Cazul Sâncraiu.

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: O perspectivă socio-economică asupra unei comunităţi rurale.

 

Stadiul pregătirii la doctorantură

·        susţinerea publică a tezei de doctorat Traian Herseni. Sociolog şi antropolog în 31 ianuarie 2009 (s-a confirmat titlul de doctor în sociologie).

 


 

CS I dr. Vasile MARIAN (1/2 normă)

 

I. Stadiul lucrării de plan (2009):

La programul de cercetare IX: Pieţele ca reţele : categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare; proiectul de cercetare IX/1: Piaţă şi pieţe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutaţii economico-financiare survenite în lume

S-a redactat un raport de cercetare (52 pagini), din care se elaborează 2 studii în vederea publicării, privind: a) câteva modalităţi de obţinere a unor bunuri de la semenii noştri; b) „trocul”, „barterul” şi „piaţa”; c) piaţa concurenţială şi piaţa neconcurenţială; d) câteva pieţe de diferite bunuri-marfă (piaţa imobiliară; piaţa serviciilor; piaţa forţei de muncă; piaţa de vechituri sau „secon hand”; piaţa banilor); e)  piaţa morală şi piaţa imorală; f) câteva pieţe cu diferite întinderi geografice (piaţa naţională; piaţa UE; piaţa mondială);

S-au publicat două studii;

S-au susţinut 3 comunicări ştiinţifice.

 

II. Activitate:

Studii şi articole

B. În volume colective apărute în ţară

·        Consideraţii privind conţinutul noţiunilor „troc”, „barter” şi „piaţă” şi raportul dintre aceste noţiuni, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Edit. „Argonaut”, Cluj-Napoca, 2009, p. 283–293.

 

D. În reviste ale Academiei Române

·        Lumea preţurilor, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, tom. VII, p. 265–280.

 

E. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        Tools, Ways, Facts and Effects of Social Manipulation within the Actual Crisis, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 35.

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 15–16 mai 2009, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale: Criza economico-financiară mondială, cu comunicarea Criza actuală ca rezultat al manipulării sociale.

·        Bucureşti, 29–30 mai 2009, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Criza economico-financiară – dimensiuni şi interferenţe, Secţiunea III – subtema „Percepţii ale crizei economico-financiare”, cu comunicarea Spontan şi conştient în criza actuală.

·        Cluj-Napoca, 20–21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea Instrumente, modalităţi, fapte şi efecte ale manipulării sociale.

 

 

 

ALTE ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

·        Secretar de redacţie la „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, tom. VII, 522 pagini.

·        Membru în colegiul de redacţie al volumului „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Editor Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de cercetări socio-umane, vol. 18, 2009.


 

CS I dr. Andrei NEGRU

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare X: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania;

- proiectul de cercetare X/4: George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, Bucureşti, Cartea Românească, 1935 (Reeditare).

·        culegere şi tehnoredactare computerizată a textului lucrării (141 pagini, format A5)

·        pregătirea pentru tipar a noii ediţii a lucrării, însoţită de o postfaţă şi un indice de nume

·        susţinerea unei comunicări ştiinţifice la sesiunea ştiinţifică anuală a DCSU.

 

- proiectul de cercetare X/6: Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca.

·        publicarea unui volum cu acest titlu (245 pagini, format B5).

·        susţinerea unei comunicări la sesiunea ştiinţifică anuală a DCSU.

 

II. Activitate:

A. Cărţi

d) Instrumente:

·        Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale mebrilor Departamentului de Cercetări Saocio-Umane al Institutului de Istorie George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 245 p.

·        Ion Clopoţel şi „Societatea de Mâine”. Antologie şi studiu introductiv, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 353 p.

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        Noi valenţe ale spaţiului periurban românesc în postcomunism, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 177-184.

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Satul românesc în faţa noile exigenţe ale dezvoltării, în „Symposion”. Revistă de Ştiinţe Socio-Umane, 2008, tom. VI, nr. 2 (12), p. 534-543 (neraportat).

·        „Producteurs individuels et colectifs” dans la sociologie roumaine sous  le regime comuniste, în „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, VII, p. 29-47.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·         Four Decades of Multidisciplinary Social Research in Cluj în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 13-14.

·         George M. Marica, istoric al sociologiei universale, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 87.

 

 

 

 

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

Organizări

·        Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009

·        Masa rotundă „Patru decenii de cercetare socio-umană multidisciplinară instituţionalizată la Cluj”, în cadrul Sesiunii ştiinţifice anuale a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009

 

Participare la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 15-16 mai 2009, Universitatea Creştină „D. Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică naţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale – Criza economico-financiară mondială”, cu comunicarea: Prima criză mondială reflectată în publicistica românească.

·        Cluj-Napoca, 16 iunie 2009, Filiala CRIFST  din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea „Din istoria ştiinţei şi tehnicii” (II), cu comunicarea: Revista „Societatea de mâine”, promotoare a cercetării şi ştiinţei sociale.

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane,  Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Patru decenii de cercetare socială multidisciplinară la Cluj.

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane,  Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: George Em. Marica, istoric al sociologiei universale.

 

ALTE ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

 

·        Membru în colegiul de redacţie al „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca” (B – CNCSIS).

·        Membru în colectivul de redacţie al revistei „Philobiblon” (B+ - CNCSIS).

 

 


 

 

CS I dr. Marioara PETCU (1/2 normă)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La Programul de cercetare nr. VII: „Factorii psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică în condiţiile societăţii româneşti actuale”; proiectul de cercetare VII/2: „Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie”

·        proiectarea si realizarea unei baterii ipotetice  necesare desfăşurării cercetării propuse;

·        urmărirea ipotezei cercetării la nivelul instrumentarului de lucru;

·        elaborarea unui studiu privind dezvoltarea creaţiei vizual-plastice la tineri prin
art-terapie;

·        elaborarea şi publicarea unui volum   psihologia educaţiei  in domeniul artelor plastice;

·        elaborarea unei comunicări ştiinţifice pe tema implicării personalităţii în actul creator.

 

II. Activitate:

Cărţi

a)     Volume de autor:

·        Psihologia educaţiei – pentru domeniul artelor plastice, Cluj-Napoca, Editura albastră, 2009, 486 p.

·        Abordări psiho-sociale ale domeniului juridic”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 365 p.

 

Studii şi articole

A. În volume colective apărute în străinătate

 

B. În volume colective apărute în ţară

 

C. În reviste apărute în străinătate

D. În reviste ale Academiei Române

·        Elemente de retorică juridică, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 349-356.

 

G. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Abordări metodologice în art-terapiec,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009.

 

Participare la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Abordări metodologice în art-terapie.

 

 

 


 

CS II dr. Emil POP (½ normă)

 

I. Stadiul lucrărilor de plan 

La programul de cercetare X: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania; Proiect X/5: Contribuţii clujene la dezvoltarea sociologiei româneşti din perioada interbelică - Constantin Sudeţeanu

·        Documentare teoretică:  cercetare bibliografică, investigaţii şi studiu de arhivă, selectare şi realizarea de fotocopii a unor documente ca anexe pentru pregătirea ediţiei

·        Pregătirea pentru reeditare a două lucrări reprezentative pentru ideile sociologice ale lui Constantin Sudeţeanu: „Opinia publică. Analiza condiţiilor şi aspectelor ei” şi „Corelaţia aspectelor vieţii sociale” (100 pagini), cu un studiu introductiv şi note (25 pagini)

·        Elaborarea şi susţinerea a trei comunicări ştiinţifice şi a unui studiu

 

II. Activitate:

CĂRŢI:

a) Volume de autor:

·        Constantin Sudeţeanu, Idei sociologice. (Opinia publică. Analiza condiţiilor şi aspectelor ei; Corelaţia aspectelor vieţii sociale). Ediţie, studiu monografic şi note de Emil Pop, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 125 p. (ISBN 978-973-109-156-3).

 

B. În volume colective apărute în ţară

·        Repere privind viaţa şi activitatea profesorului şi sociologului Constantin Sudeţeanu,  în  Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, vol. 14, Academia Română – Filiala Iaşi, Editura Argonaut, 2009.

 

H. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

Constantin Sudeţeanu. Some aspects of his activity and of his sociological contributions, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 88.

 

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Participare la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 10-11 aprilie 2009, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, cu comunicarea: Aspecte privind dezvoltarea sociologiei dreptului în sociologia interbelică clujeană – Constantin Sudeţeanu.

·        Iaşi, 17 septembrie 2009, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”,  Filiala Iaşi a Academiei Române, Zilele Academice Ieşene, ediţia a XXIV, cu comunicarea: Repere privind viaţa şi activitatea profesorului şi sociologului Constatin Sudeţeanu.

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Constantin Sudeţeanu. Unele aspecte ale activităţii şi concepţiei sale sociologice.

 

 

 

4.1  Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN) 

·        Constantin Sudeţeanu. Unele aspecte ale activităţii şi concepţiei sale sociologice, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009.

 

Prestigiul profesional

·        Director şi consilier editorial al Editurii „Argonaut” Cluj-Napoca, recunoscută CNCSIS.

·        Publicarea a peste 10 lucrări din domeniile: istorie, sociologie, filosofie, psihologie, drept, ş.a.

 

 

 


 

 

CS III drd. SALÁNKI Zoltan

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VIII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VIII/4: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale. Strategii adaptative în faţa influenţelor socio-culturale globale.

·        redactarea unui raport de cercetare cu privire la reperele socio-culturale care jalonează continuitatea şi discontinuitatea în cadrul relaţiilor preferenţiale (60 pagini), din care se elaborează un studiu în vederea publicării;

·        s-a susţinut o comunicare ştiinţifică pe problematica investigată.

 

II. Activitate:

Studii şi articole

B. În volume colective apărute în ţară

·         Repere simbolice ale transformărilor socio-culturale din spaţiul rural. în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 185-190.

 

C. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        Continuity and Discontinuity in Intimate Relationships, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 90.

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale.

 

 

 


CS III drd. Adrian SÎRBU

 

I. Stadiul lucrării de plan (2009):

La programul de cercetare VIII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VIII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

·coordonarea unui volum bilingv de studii, cu participare internaţională, unul în limba română (334 pagini) şi cel de-al doilea în engleză (342 pagini);

·redactarea unui raport de cercetare (65 de pagini) din care s-au elaborat şi publicat două studii în volume colective;

·co-organizarea a 4 manifestări ştiinţifice pe tema proiectului;

·participarea cu 4 comunicări la  manifestări ştiinţifice (1 cu participare internaţională).

 

II. Activitate:

Cărţi

b) Volume colective

·        Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár (eds.), Genealogii ale postcomunismului, Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, 334 p.

·        Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár (eds.), Genealogies of Post-communism, Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, 342 p.

 

Studii şi articole

 

B. În volume colective apărute în ţară

§        Communism in real effigy and its livink artwork (A Genealogical Outline of Post-Communist Mass-Culture in Romania), în „Genealogies of Post-communism” (Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár – eds.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 159-210.

§        Aurel Codoban sau pedagogia responsabilităţii prin libertate, în „Comunicarea construieşte realitatea: Aurel Codoban la 60 de ani”, Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 41-46.

§        Comunismul în efigie reală şi opera sa vie, în „Genealogii ale postcomunismului” (Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár – ed.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 161-208.

 
E. În alte reviste din ţară
·        Benjamin şi finitudinea traducerii, „IDEA artă + societate”, 2008, nr. 30-31, p. 33-35 (neraportat).
 
F. Traduceri în română

·Philippe Lacoue-Labarthe şi Jean-Luc Nancy: Panica politică, „IDEA artă + societate”, 2008, nr. 30-31, Cluj-Napoca, p. 221-234 (neraportat).

·Gérard Granel: Cine vine după subiect, „IDEA artă + societate”, 2008, nr. 30-31, Cluj-Napoca, p. 235-238 (neraportat).

·Remo Guidieri: Despre arta contemporană. O discuţie actualizată, „IDEA artă + societate”, 2008, nr. 30-31, Cluj-Napoca, p. 207-220 (neraportat).

·Claude Karnoouh: Aurel Codoban – portret al filosofului ca simplu cetăţean, în „Comunicarea construieşte realitatea. Aurel Codoban la 60 de ani”, Cluj-Napoca, IDEA Design & Print, 2009, p. 51-55.

·Jacques Rancière: Spectatorul emancipat, „IDEA artă + societate”, 2009, nr. 32, Cluj-Napoca, p. 12-19.

 

G. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        La critique de la transition comme ideologie et (de) ses figures, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 90.

 
J. Editări/îngrijire de text de specialitate

§        Subiectul în istoria lui (texte de: Philippe Lacoue-Labarthe şi Jean-Luc Nancy, Gérard Granel, G. M. Tamás), în „IDEA artă + societate”, 2008, nr. 30-31, p. 221-255 (în colab.) (neraportat).

§        Walter Benjamin: Despre limbaj şi imagine, în „IDEA artă + societate”,2008,  nr. 30-31, p. 5-35 (în colab.) (neraportat).

§        Presence(s) of art (texte de: Boris Buden, Bogdan Ghiu, Claude Karnoouh, Vlad Morariu, Remo Guidieri), în „IDEA artă + societate”, 2008, nr. 30-31, p. 169-220 (în colab.) (neraportat).

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

Organizări

·        L’Institut Régional Francophone d’Etudes Strategiques – Europe centrale et Orientale şi Centre Cuturel Français de Cluj, în parteneriat cu Editura IDEA, Table ronde consacrée à la publication en roumain de l’ouvrage de Remo Guidieri „L’Abondance des pauvres” (co-organizator), Cluj-Napoca, 26 ianuarie (6 participanţi, cercetători din Franţa şi România). 

·        Centrul Cultural Francez, Cluj şi Editura IDEA, Masa rotundă Dislocations de la modernité. Table ronde autour des travaux de Claude Karnoouh (co-organizator), Cluj-Napoca, 22 mai (7 participanţi).

·        Institutul francofon regional de studii strategice – Europa Centrală şi Orientală şi Editura IDEA, Colocviul Modernitate tehnologică sau modernitate emancipatoare? (co-organizator), Cluj-Napoca, 12 iunie (14 participanţi, cercetători din România, Ungaria şi Franţa).

·        Masa rotundă Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue (co-organizator), în cadrul Sesiunii ştiinţifice anuale a Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 21 noiembrie (8 participanţi).

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne

·        Bucureşti, 6 mai 2009, Departamentul pentru Artă în Spaţiul Public al Asociaţiei E-cart.ro în parteneriat cu Goethe Institut Bukarest, Centrul European de Cultură Sinaia şi Uniunea Arhitecţilor din România, program sprijinit de Erste Foundation, cu comunicarea: Genealogii ale postcomunismului.

·        Cluj-Napoca, 22 mai, Centrul Cultural Francez, Cluj şi Editura IDEA, participare la manifestarea „Dislocations de la modernité. Table ronde autour des travaux de Claude Karnoouh”.

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Critica tranziţiei ca ideologie şi figurile ei.

·        Cluj-Napoca, 21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, participare ca moderator la Masa rotundă „Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue”.

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

·        Cluj-Napoca, 26 ianuarie, L’Institut Régional Francophone d’Etudes Strategiques – Europe centrale et Orientale şi Centre Cuturel Français de Cluj, în parteneriat cu Editura IDEA, participare la „Table ronde consacrée à la publication en roumain de l’ouvrage de Remo Guidieri «L’Abondance des pauvres»”. 

·        Cluj-Napoca, 12 iunie, Institutul francofon regional de studii strategice – Europa Centrală şi Orientală şi Editura IDEA, participare la dezbaterea „Modernitate tehnologică sau modernitate emancipatoare?”.

 


CS II dr. Silviu G. TOTELECAN

 

I. Stadiul lucrării de plan (2009):

La programul de cercetare VIII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VIII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

redactarea unui raport de cercetare de cca. 70 pagini (text şi bibliografie), din care se elaborează două studii în vederea publicării;

·        susţinerea a 5 comunicări ştiinţifice (2 la manifestări cu participare internaţională);

·        publicarea a 3 studii (unul în limbă străină);

organizarea unui workshop şi co-organizarea unei mese rotunde.

 

II. Activitate:

Studii şi articole

B. În volume colective apărute în ţară

Glocalizarea: „forma” (globalizată) şi „conţinutul” (localizat) celei de „a doua modernităţi”, în „Economia şi statul de drept din România – membră a Uniunii Europene”, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 2008, p. 608-618 (neraportat).

Blocks and Industrial Plants – The New “Crops” of Transylvanian Rurbanity, în vol. „Trends in Land Succession” (ed. Ágnes Neményi), Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 191-199.

D. În reviste ale Academiei Române

Stat-naţiune versus societate trans-naţională. Ambivalenţe româneşti post-aderare, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, 2009, VII, p. 47-72.

E. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        Transitional Romania in a Runaway World, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, p. 92.

 

Organizări  şi  participări 

la  manifestări  ştiinţifice  interne

Organizări

Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca,

·        Secţiunea sociologie-antropologie-asistenţă socială, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie (17 participanţi).

·        Masa rotundă Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue (co-organizator), Cluj-Napoca, 21 noiembrie (8 participanţi).

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 15-16 mai, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică naţională (ediţia a XII-a): „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale: criza economico-financiară mondială”, cu comunicarea Crisis’s Non-places: Hypermarkets & Supermarkets's Refugees.

·        Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca  Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală (moderator al secţiunii sociologie-antropologie), cu comunicarea: România tranziţiei într-o lume în mişcare.

·        Cluj-Napoca, 21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, participare ca moderator la Masa rotundă „Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue”.

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

·        Oradea, 20-21 februarie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe socio-umane şi Centrul de studii asupra transformărilor sociale în colaborare cu Casa corpului didactic Oradea, „Education and social change” (membru în Comitetul Ştiinţific), moderator al secţiunii „Inegalităţi de oportunităţi şcolare”, cu comunicarea Ruralităţi ambivalente: şcoală pentru „a rămâne” vs. educaţie pentru „a pleca”.

·        Cluj-Napoca, 6-7 martie, The Seventh Framework Programme of European Union şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, participant la „Regional Conference: Rural Jobs”.

 

Date privitoare la implicarea în granturi

membru al Grupului Consultativ Regional al grantului internaţional „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities” (RuralJobs), proiect de cercetare finanţat prin Programul Cadru 7 al UE (7th FP), aria de cercetare „New Sources of Employment in Rural Areas”: KBBE-2007-1-4-13 (1,4 mil. euro, grant nr. 211605).

 

ALTE ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE

·        Membru în colegiul de redacţie al „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”.

·        Membru în colegiul ştiinţific al „Analele Universităţii din Oradea”, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială.