7. Date privitoare la implicarea în granturi

 

·        Monica Albu, Soluţii de evaluare şi intervenţii în sănătate mintală la copii şi adolescenţi, Program Inovare, Contract 241/3.10.2008 cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2008-2011 (rol în proiect: cercetător).

·        Monica Albu, Soluţii innovative de asistenţă psihologică a angajaţilor, Program Inovare, Contract 74 cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-2009 (rol în proiect: cercetător).

·        Monica Albu, Modernizarea şi adaptarea educaţiei preşcolare în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, Fonduri europene, nr. 7859, coordonator S.C. Cognitrom SRL, perioada 2009-2011 (rol în proiect: expert tip A).

·        Monica Albu, Deprinderea secretelor bucătăriei − o şansă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, Proiect Phare 2006/018-147.04.02.01.01.601,  coordonat de Asociaţia pentru sprijinirea dezvoltării rurale – ASDR, Dezmir, în anul 2009 (expert statistician).

·        Codruţa Cuceu, Grant CNCSIS, tip TD, nr. 390/ 1.10 2007, cod 433. Titlul proiectului este: Spaţiu public si spaţiu privat în comunismul românesc. Grantul nu priveşte colaborarea mai multor instituţii. Valoarea grantului este de 33256 RON, pe o durată de 18 luni.

·        Silviu G. Totelecan, membru al Grupului Consultativ Regional al grantului internaţional „New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities” (RuralJobs), proiect de cercetare finanţat prin Programul Cadru 7 al UE (7th FP), aria de cercetare „New Sources of Employment in Rural Areas”: KBBE-2007-1-4-13 (1,4 mil. euro, grant nr. 211605).