5.  Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

 

Organizare de manifestări ştiinţifice interne

·        Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, ediţia a XVIII-a, 20-21 noiembrie 2009, Cluj-Napoca, cu următoarele secţiuni: drept (28 persoane), economie (14 persoane), filosofie (22 persoane), psihologie-pedagogie (39 persoane), sociologie-antropologie-asistenţă socială (18 persoane).

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni şi studenţi din centrele universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Alba Iulia şi Sibiu, precum şi cercetători din Republica Moldova şi Germania. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea ştiinţifică anuală, 20-21 noiembrie 2009, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 94 pagini ( în limba engleză).

În cadrul Sesiunii au fost organizate două Mese rotunde: Patru decenii de cercetare socio-umană multidisciplinară instituţionalizată la Cluj (20 noiembrie 2009) şi Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue (21 noiembrie 2009).

 

·        Sesiunea ştiinţifică de primăvară a Filialei CRIFST (Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii) din Cluj-Napoca în colaborare cu Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G.  Bariţiu din Cluj-Napoca, Din istoria ştiinţei şi tehnicii (II), 16 iunie 2009 (7 participanţi).

 

 

A. Comunicări la manifestări ştiinţifice interne

·    Ştefania Miclea, Monica Albu, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea  Patternuri de răspuns la scalele de evaluare a anxietăţii ca trăsătură din EMAS şi din EMAS-SAS.

·        Corina Benea, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Institutul de Istorie „G.  Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, „Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, cu comunicarea Răscruci teoretice şi patternuri acţionale în postcomunism.

·        Virgil Ciomoş, Bistriţa, 1 octombrie 2009, UAP, în cadrul ciclului „Arcade 24”, cu comunicarea: Omul fără limite. Despre dezincriminarea perversiunii.

·        Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie „G.  Bariţ” din Cluj-Napoca, Masa rotundă „Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue”, cu comunicarea Identitate europeană versus identitate românească.

·        Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutului de Istorie “G.  Bariţ” din Cluj-Napoca, cu comunicarea Ambivalenţa raporturilor dintre lege şi teritoriu. Cazul românesc.

·        Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 15-16 mai, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică naţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale: Criza economico-financiară mondială”, cu comunicarea Piaţa de capital - componentă principală a pieţei financiare.

·        Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutului de Istorie “G.  Bariţ” din Cluj-Napoca, cu comunicarea Răspunderea intermediarului de servicii de operaţiuni financiare faţă de client.

·        Codruţa Cuceu, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutului de Istorie “G.  Bariţ” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Magie, religie şi ştiinţă în opera lui Eugeniu Speranţia.

·        Faiciuc Lucia, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Relaţia dintre nivelul dezvoltării morale şi performanţa în sarcini silogistice cu conţinut concret nefamiliar

·        Marius Florea, Cluj-Napoca, 11-12 septembrie 2009, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială, la Conferinţa Naţională „Succesul şcolar la intersecţia factorilor sociali”, cu comunicarea: Atitudini şi opţiuni axiologice specifice adolescenţilor.

·        Marius Florea, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Impactul violenţei televizate asupra minorilor în România

·        Iulia Mateiu, Marius Florea, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Practica insultelor în rândul adolescenţilor

·        Elena Geangu, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea:  Răspunsuri emoţionale vicariante la sugari/Infantsvicarious emotional responses to emotional prosodies.

·        Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Desăvârşirea vieţii şi religia omului la Rabindranath Tagore.

·        Sava Nuţ, Carina Herbei, Oradea, 29 mai 2009, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Competenţe şi capabilităţi în educaţie”, participare la Masa rotundă „Consilierea cuplului: dubla carieră şi echilibruldintre muncă şi viaţa familială”.

·        Carina Herbei, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Relaţia între factori de personalitate şi performanţă profesională la inginerii topografi.

·        Ionuţ Isac, Bucureşti, 12 martie 2009, Workshop-ul „Societatea cunoaşterii, societatea conştiinţei şi prospectarea mileniului III prin experiment filosofic şi modelare interactivă”, Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Academia Română, cu comunicarea: Un subiect mereu actual: „Societatea conştiinţei” şi etica ştiinţei.

·        Ionuţ Isac, Iaşi, 24 aprilie 2009, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” şi Asociaţia „Petre Botezatu”, seria „Prelegerile Petre Botezatu”, cu comunicarea: Logica şi teoria categoriilor în opera lui Simion Bărnuţiu.

·        Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 16 iunie 2009, Sesiunea „Din istoria ştiinţei şi tehnicii” (II), Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Reflecţii pe marginea conceptului de „istorie a ştiinţei.

·        Ionuţ Isac Iaşi, 20 iunie 2009, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” şi Asociaţia „Petre Botezatu”, seria „Prelegerile Petre Botezatu”, cu comunicarea: Repere psihologice şi epistemologice în opera lui Petre Botezatu.

·        Ionuţ Isac, Târgu-Mureş, 23-26 iulie 2009, Festivalul naţional „Lucian Blaga”, ediţia a IX-a, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, Uniunea Scriitorilor, filiala Mureş, Primăria şi Prefectura Judeţului Mureş, cu comunicarea: Câteva reflecţii despre specificul filosofiei în aforismele lui Lucian Blaga.

·        Ionuţ Isac, Cluj-Napoca 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G.  Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Proiectul unei reeditări: Dumitru Isac despre Aristotel.

·        Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutului de Istorie “G.  Bariţ” din Cluj-Napoca, cu comunicarea:  Proiecte ale dezvoltării comunitare. Cazul Sâncraiu.

·        Florenţa Lozinsky, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Institutului de Istorie “G.  Bariţ” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: O perspectivă socio-economică asupra unei comunităţi rurale.

·        Vasile Marian, Cluj-Napoca, 15–16 mai 2009, Sesiunea ştiinţifică „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale: Criza economico-financiară mondială”, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, cu comunicarea Criza actuală ca rezultat al manipulării sociale.

·        Vasile Marian, Bucureşti, 29–30 mai 2009, Sesiunea ştiinţifică „Criza economico-financiară – dimensiuni şi interferenţe, Secţiunea III – subtema „Percepţii ale crizei economico-financiare”, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, cu comunicarea: Spontan şi conştient în criza actuală.

·        Vasile Marian, Cluj-Napoca, 20–21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G.  Bariţiu”, cu comunicarea Instrumente, modalităţi, fapte şi efecte ale manipulării sociale.

·        Andrei Negru, Cluj-Napoca, 15-16 mai 2009, Sesiunea ştiinţifică naţională „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale – Criza economico-financiară mondială”, organizată de Universitatea Creştină „D. Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu comunicarea: Prima criză mondială reflectată în publicistica românească.

·        Andrei Negru, Cluj-Napoca, 16 iunie 2009, Sesiunea ştiinţifică „Din istoria ştiinţei şi tehnicii”, organizată de Biroul local al CRIFST, cu comunicarea: Revista „Societatea de mâine”, promotoare a cercetării şi ştiinţei sociale.

·        Andrei Negru, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea:  Patru decenii de cercetare socială multidisciplinară la Cluj.

·        Andrei Negru, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea: G.  Em. Marica, istoric al sociologiei universale.

·        Marioara Petcu, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea: Abordări metodologice în art-terapie.

·        Emil Pop, Cluj-Napoca 10-11 aprilie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti de la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii „Dimitrie Cantemir”, cu comunicarea: Aspecte privind dezvoltarea sociologiei dreptului în sociologia interbelică clujeană – Constantin Sudeţeanu.

·        Emil Pop, Iaşi 17 septembrie 2009, Zilele Academice Ieşene, ediţia a XXIV, organizată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”,  Filiala Iaşi a Academiei Române, cu comunicarea: Repere privind viaţa şi activitatea profesorului şi sociologului Constatin Sudeţeanu.

·        Emil Pop, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea: Constantin Sudeţeanu. Unele aspecte ale activităţii şi concepţiei sale sociologice.

·        Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie 2009, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea:Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale.

·        Adrian T. Sîrbu, Bucureşti, 6 mai 2009, Departamentul pentru Artă în Spaţiul Public al Asociaţiei E-cart.ro în parteneriat cu Goethe Institut Bukarest, Centrul European de Cultură Sinaia şi Uniunea Arhitecţilor din România, program sprijinit de Erste Foundation, cu comunicarea: Genealogii ale postcomunismului.

·        Adrian T. Sîrbu Cluj-Napoca, 22 mai, Centrul Cultural Francez, Cluj şi Editura IDEA, participare la manifestarea „Dislocations de la modernité. Table ronde autour des travaux de Claude Karnoouh”.

·        Adrian T. Sîrbu Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea: Critica tranziţiei ca ideologie şi figurile ei.

·        Adrian T. Sîrbu Cluj-Napoca, 21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, participare ca moderator la Masa rotundă „Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue”.

·        Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 15-16 mai, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, „Sesiunea ştiinţifică naţională (ediţia a XII-a): „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale: criza economico-financiară mondială”, cu comunicarea: Crisis’s Non-places: Hypermarkets & Supermarkets's Refugees.

·        Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 20-21 noiembrie, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutului de Istorie „G. Bariţiu”,  (moderator al secţiunii sociologie-antropologie), cu comunicarea: România tranziţiei într-o lume în mişcare.

·        Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 21 noiembrie, Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, participare ca moderator la Masa rotundă „Modernizări trunchiate, modernităţi ambigue”.

 

B.  Comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale

·        Monica Albu, Titus Negruţiu, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, cu lucrarea Diferenţe de gen în relaţia dintre autonomia personală şi vârstă,

·        Simona Pîrva, Monica Albu, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, cu lucrarea Evaluarea suprafactorului Amabilitate din modelul Big Five cu ajutorul Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F).

·        Ştefania Miclea, Amalia Ciuca, Monica Albu, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, cu lucrarea Impactul anxietăţii ca trăsătură în diverse situaţii asupra nivelului stării de anxietate.

·        Ştefania Miclea, Monica Albu, Sibiu, 23-24 mai 2009, Congresul Internaţional de Psihologie cu tema „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”, cu lucrarea Short versions of Endler Multidimensional Trait Anxiety Subscales (EMAS-T and SAS-T).

·        Adrian Opre, Monica Albu, Sibiu, 23-24 mai 2009, Congresul Internaţional de Psihologie cu tema „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”, cu lucrarea Proprietăţi psihometrice ale versiunii române a Chestionarului de personalitate Zuckerman-Kkuhlman (ZKPQ): Date preliminare.

·        Monica Albu, Horia D. Pitariu, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, cu lucrarea Un algoritm de determinare a punctelor de secţionare pentru un predictor.

·        Horia D. Pitariu, Monica Albu, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, cu lucrarea O strategie alternativă de selecţie profesională.

·        Gelu Viorel Todea, Monica Albu, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, A VI-a conferinţă internaţională EuPsiRo2009, cu lucrarea Analiza concordanţei evaluărilor la evaluarea periodică obligatorie a angajaţilor din transportul feroviar.

·        Corina Benea, Cluj-Napoca, 8-10 mai, Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană, Ediţia a 3-a, cu comunicarea:  Societatea la răscruce: un excurs spre opţiunea psihoterapeutică.

·        Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 4-6 mai, Fundaţia Colegiul European, „Al II-lea Colocviul Internaţional de Fenomenologie şi Psihanaliză”, cu comunicarea: De la fenomenologia hermeneutică la psihanaliza fenomenologică. Resemnificarea conceptului de interpretare.

·        Virgil Ciomoş, Bucureşti, 18-19 septembrie, Societatea Română de Fenomenologie, colocviul internaţional „Descrierea încotro? Moştenirea fenomenologică la 150 de ani de la naşterea lui Edmund Husserl”, cu comunicarea Subiectul husserlian între reducţie si descripţie. Despre posibilitatea unei cvasi-arhitectonici.

·         Carina Herbei, Timişoara, 5 – 6 mai 2009, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”, ediţia a XV-a „Psihologia şi aderarea europeană”, cu intervenţii la workshopul „Scenariul de viaţă: cadre perceptive şi tipuri de personalitate”

·        Carina Herbei, Timişoara, 8-11 octombrie 2009, Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, cu tema: „Psihologia aplicată, persoana şi tehnologiile secolului XXI”, cu comunicarea: O scală de evaluare a performanţelor profesionalela inginerii topografi.

·        Ionuţ Isac, Suceava, 6-8 februarie 2009, Wokshopul internaţional „Philosophy of Engineering and Artifact in the Digital Age (PHEADE 2009")”, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Catedra de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice,  cu comunicarea: The Ontology of TechnologyAssumptions and Meanings

·        Ionuţ Isac, Mănăstirea Voroneţ, 10-12 iulie 2009, Conferinţa internaţională „National Philosophies under Transmodernism; Noica after Noica”, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Catedra de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice, Societatea Română de Filosofie, Inginerie şi Tehnoetică, cu comunicarea: Aspecte ale viziunii lui Constantin Noica asupra culturii române.

·        Ionuţ Isac, Arad, 19-20 septembrie 2009, Conferinţa internaţională „Psihologul în comunitate”, în cadrul atelierului „Nevoia de cunoaştere în societatea contemporană”, organizată de Centrul Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Centrul de Cercetare Psihologică şi Transdisciplinară al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţia pentru Dialogul dintre Ştiinţă şi Teologie din România, cu comunicarea: Sacrul şi sensul – reperele unei hermeneutici integratoare.

·        Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 26 ianuarie 2009, L’Institut Régional Francophone d’Etudes Strategiques – Europe centrale et Orientale şi Centre Cuturel Français de Cluj, în parteneriat cu Editura IDEA participare la „Table ronde consacrée à la publication en roumain de l’ouvrage de Remo Guidieri «L’Abondance des pauvres»”. 

·        Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 12 iunie 2009, Institutul francofon regional de studii strategice – Europa Centrală şi Orientală şi Editura IDEA, participare la dezbaterea „Modernitate tehnologică sau modernitate emancipatoare?”.

·        Silviu G. Totelecan, Oradea, 20-21 februarie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe socio-umane şi Centrul de studii asupra transformărilor sociale în colaborare cu Casa corpului didactic Oradea, „Education and social change” (membru în Comitetul Ştiinţific), moderator al secţiunii „Inegalităţi de oportunităţi şcolare”, cu comunicarea: Ruralităţi ambivalente: şcoală pentru „a rămâne” vs. educaţie pentru „a pleca”.

·        Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 6-7 martie, The Seventh Framework Programme of European Union şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, participant la „Regional Conference: Rural Jobs”.