4. Tipărituri  2009

 

 

Cărţi

a) Volume de autor:

·        Monica Albu, Evaluarea cunoştinţelor (Coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu), Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2009, 191 p.

·        Mihaela Gligor, India. Însemnări, eseuri, jurnal, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2009, 188 p.

·        Marioara Petcu, Psihologia educaţiei – pentru domeniul artelor plastice, Cluj-Napoca, Editura Albastră, 2009, 486 p.

·        Marioara Petcu, Abordări psiho-sociale ale domeniului juridic, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 365 p.

 

b) Volume colective:

·        Ştefania Miclea, Amalia Ciucă,  Monica Albu, Studiul de adaptare şi standardizare a Scalelor Endler de evaluare multidimensională a anxietăţii (EMAS şi EMAS-SAS) pe populaţia României, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2009, 219 pag.

·        Monica Albu, Anca Bălaj, Oana Benga, Robert Balászi, Paul Cotârlea, Petre Curşeu, Anca Domuţa, Daniel David, Eva Kállay, Ramaiana Mariş, Mircea Miclea, Viorel Mih, Adrian Opre, Dan Porumb, Mihaela Porumb, Sebastian Vaida, George Visu, Aptitudini cognitive (Coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu), Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2009, 622 p.

·        Monica Albu, Mihaela Porumb, Personalitate şi interese (Coordonatori M. Miclea, M. Porumb, P. Cotârlea, M. Albu), Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2009, 281 p.

·        Virgil Ciomoş ed., Loi, personne, territoire, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2009, 285 p. (în curs de publicare).

·        Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár (eds.), Genealogii ale postcomunismului,
Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, 334 p.

·        Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár (eds.), Genealogies of Post-communism,
Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, 342 p.

 

c) Editări manuscrise:

·        Ionuţ Isac, Attila Varga (editori la) Dumitru Isac, Aristotel, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 210 p.

 

d) Instrumente:

·        Monica Albu, validarea şi etalonarea chestionarelor de evaluare a personalităţii: AP (Autonomie personală), OPT (Optimism) şi CP5F (cei cinci suprafactori ai modelului Big Five). Aceste instrumente au fost construite în perioada 2006-2007 şi din anul 2008  am lucrat la validarea şi etalonarea lor. Ele au primit avizul Colegiului Psihologilor, pe durată „nelimitată”.

·        Monica Albu,  Scalele Endler pentru evaluarea anxietăţii, instrument validat şi etalonat. Instrumentul a fost tradus şi adaptat în România anul trecut, de un colectiv din care fac parte.

·        Andrei Negru, Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 245 p.

·        Andrei Negru, Ion Clopoţel şi „Societatea de Mâine”. Antologie, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 353 p.

·        Constantin Sudeţeanu, Idei sociologice. (Opinia publică. Analiza condiţiilor şi aspectelor ei; Corelaţia aspectelor vieţii sociale). Ediţie, studiu monografic şi note de Emil Pop, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 125 p. (ISBN 978-973-109-156-3).

 

d) Traduceri:

 

Studii şi articole

A. În volume colective apărute în străinătate

 

B. În volume colective apărute în ţară

·        Monica Albu, Titus Negruţiu, Diferenţe de gen în relaţia dintre autonomia personală şi vârstă, în Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2009, p. 26-35.

·        Ştefania Miclea, Amalia Ciucă, Monica Albu, Impactul anxietăţii ca trăsătură în diverse situaţii asupra nivelului stării de anxietate, Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2009, p. 330-339.

·        Simona Pîrva, Monica Albu, Evaluarea suprafactorului Amabilitate din modelul Big Five cu ajutorul Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F), Volumul lucrărilor Simpozionului internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVIII-a: „Teoretic şi aplicativ în cercetarea psihologică”, Buziaş, 24-25 aprilie 2009, Timişoara, Editura Eurobit, 2009, p. 380-387.

·        Monica Albu, Concordanţe şi neconcordanţe între atitudini şi comportamente în privinţa copiatului în şcoală. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 7-17.

·        Virgil Ciomoş, Religion, intervalle, philosophie analytique, în Memory, Humanity and Meaning, Editura Zeta Books, Bucureşti, ISBN 978-973-1997-27-8, 2009, p. 347-364.

·        Codruţa Cuceu,  Înţelepciune populară şi etica bunei vieţuiri în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 207-215.

·        Codruţa Cuceu, Horaţiu Crişan, Dewey and Arendt. The Decline of the Public Sphere,  în „Loi, personne, territoire” (editor Virgil Ciomoş), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, 285 p. (în curs de apariţie).

·        Lucia Faiciuc, Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relaţia dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 58-63.

·        Marius Florea, Insultele – forme de manifestare a agresivităţii verbale directe, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 64-71.

·        Elena Geangu, Denham, S., Warren, H., Salisch, M., Benga, O., Chin, J-C., Emotions and Social Development in Childhood. In C. Hart & P. K. Smith (Eds.), „Handbook of child social development” (2nd Edition). NY: Blackwell Publishers. (sub tipar).

·        Elena Geangu, (editor la) Empathy Development - Insights from Early Years, număr special al Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Decembrie 2009 (in curs de apariţie).

·        Mihaela Gligor, Aspecte istorico-filosofice ale „problemei evreieşti” în România interbelică, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 215-224.

·        Mihaela Gligor, Sādhanā sau calea către desăvârşire, studiu introductiv la Rabindranath Tagore, Sādhanā, Desăvârşirea vieţii, traducere de Dana Sugu, Cluj-Napoca, Editura “Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2009, p. 7-16.

·        Carina Herbei, O scală de evaluare a performanţelor profesionalela inginerii topografi, în volumul bilingv Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, p….. (volumul in extenso sub tipar - apare în decembrie)

·        Carina Herbei, An evaluation scale of the professional performances for topogrpher engineers, în volumul bilingv Conferinţa Internaţională de Psihologie Aplicată EUΨRO 2009, ediţia a VI-a, p….. (volumul in extenso sub tipar - apare în decembrie)

·        Ionuţ Isac, Reconstrucţia filosofică a culturii româneşti, în (coord. Acad. Al. Surdu, V. Cernica, T, Lateş, ediţie îngirjită de Mona Mamulea), Studii de istorie a filosofiei româneşti, V, Centenar Constantin Noica (1909-2009), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 71-88.

·        Ionuţ Isac, Probleme ale implementării „Cartei cercetătorilor europeni” în sistemul cercetării academice din România, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 231-237 (referent ştiinţific al volumului).

·        Ionuţ Isac, Aspecte ale mitologiei cercetării academice în România post-comunistă, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 238-244 (referent ştiinţific al volumului).

·        Florenţa Lozinsky, Traian Herseni cronicar la „Familia”, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p.168-176.

·        Florenţa Lozinsky, “Gospodărie” şi “gospodărire”. Tranziţii ale satului românesc, în „Sociologie Rurală. Tratat”, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009, vol. … p. -

·        Andrei Negru, Noi valenţe ale spaţiului periurban românesc în postcomunism, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 177-184.

·        Vasile Marian, Consideraţii privind conţinutul noţiunilor „troc”, „barter” şi „piaţă” şi raportul dintre aceste noţiuni, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura „Argonaut”, Cluj-Napoca, 2009, p. 283–293.

·        Emil Pop, Repere privind viaţa şi activitatea profesorului şi sociologului Constantin Sudeţeanu, în „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane”, vol. 14, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, p.

·        Salánki Zoltán, Repere simbolice ale transformărilor socio-culturale din spaţiul rural, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 18, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 185-190.

·        Adrian T. Sîrbu, Communism in real effigy and its livink artwork (A Genealogical Outline of Post-Communist Mass-Culture in Romania), în Genealogies of Post-communism (Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgáred.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 159-210.

·        Adrian T. Sîrbu, Aurel Codoban sau pedagogia responsabilităţii prin libertate, în Comunicarea construieşte realitatea: Aurel Codoban la 60 de ani,  (Timotei Nădăşaned.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 41-46.

·        Adrian T. Sîrbu, Comunismul în efigie reală şi opera sa vie, în Genealogii ale postcomunismului (Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár – ed.), Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2009, p. 161-208.

·        Silviu G. Totelecan, Glocalizarea: „forma” (globalizată) şi „conţinutul” (localizat) celei de „a doua modernităţi”, în Economia şi statul de drept din România – membră a Uniunii Europene, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008, p. 608-618 (neraportat).

·        Silviu G. Totelecan, Blocks and Industrial Plants – The New “Crops” of Transylvanian Rurbanity, în Trends in Land Succession, (ed. Ágnes Neményi),
Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 191-199.

 

C. În reviste apărute în străinătate

·        Virgil Ciomoş, Apophatisme chrétien et phénoménologie selon le Père André Scrima. De la mystique au dernier Merleau-Ponty, în „L’Orient des dieux”, Université Saint-Joseph Beyrouth, ISSN 1609-9427, vol. VIII-IX, 2008-2009, p. 107-129.

·        Mihaela Gligor, Folkloric Elements in Mircea Eliade’s Works în Jadavpur Journal of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata, India, 2009 (în curs de apariţie).

·        Mihaela Gligor, Eliade’s Romanian Past: Religion and Politics, in Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute, ISSN: 1937-0229, New York, USA (în curs de apariţie).

·        Ionuţ Isac, Valori şi non-valori în contextul aderării României la Uniunea Europeană, în „Revista de filosofie, sociologie şi ştiinţe politice”, Chişinău, nr. 3 (148), 2008, p. 10-14 (N.A.)

 

D. În reviste ale Academiei Române

·        Monica Albu, Relaţii între optimism, conştiinciozitate, stabilitate emoţională şi performanţă şcolară la adolescenţi, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009,  p. 137-152

·        Claudia Kubik, Carmen Văsar, Monica Albu, Cât de stresaţi sunt românii din cauza muncii? „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica”, 2009, tom VII, p. 169-180.

·        Corina Benea, Probleme de interpretare ale Teoriei Culturale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 73-92.

·        Virgil Ciomoş, Le concept hégélien de vengeance, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 233-242.

·        Narcisa Cozea, Adrian Man,  Recuperarea ajutoarelor de stat ilegale din punct de vedere formal, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, 
p. 335-347.

·        Mihaela Gligor, Performing Pūjā in Hinduism. The achievement of identity between God and worshiper în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009,  p. 243-253.

·        Lucia Faiciuc, Raţionament moralişi raţionament cognitiv, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009,  p. 153-168.

·        Ionuţ Isac, „Magistrul întâlnirilor admirabile”: o conferinţă despre OMUL Mihai Drăgănescu şi o prezentare a ortofizicii, în „NOEMA”, VIII, 2009, p. 55-78.

·        Ionuţ Isac, Aspecte ale mitologiei politice şi valorilor în post-comunism: România şi Republica Moldova, în „Symposion”, Iaşi, tom VI, 2 (12), 2008, p. 513-524 (N.A.)

·        Ionuţ Isac, Despre logică şi teoria categoriilor în opera lui Simion Bărnuţiu, în „Symposion”, Iaşi, tom VII, 1 (13), 2009, p. 42-63.

·        Ionuţ Isac, Simion Bărnuţiu şi filosofia (I), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 223-232.

·        Vasile Marian, Lumea preţurilor, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom. VII, 2009, p. 265–280

·        Andrei Negru, Satul românesc în faţa noile exigenţe ale dezvoltării, în „Symposion”. Revistă de Ştiinţe Socio-Umane, tom. VI, nr. 2 (12), 2008, p. 534-543 (neraportat).

·        Andrei Negru, Producteurs individuels et colectifs” dans la sociologie roumaine sous  le regime comuniste, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009,  p. 23-38.

·        Marioara Petcu, Elemente de retorică juridică, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009,  p.349-356.

·        Silviu G. Totelecan, Stat-naţiune versus societate trans-naţională. Ambivalenţe româneşti post-aderare, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 47-72.

 

E. În alte reviste din ţară

·        Monica Albu, PSICOT: A Computerised-Program for the Quotation of Psychological Tests, „Anale. Seria Psihologie”, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, vol. XIV, 2007, p. 7-10 (neraportat).

·        Ştefania Miclea, Monica Albu, Amalia Ciucă, The Romanian Adaptation of Endler Multidimensional Anxiety Scale (EMAS), „Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 1, 2009, p. 59-77.

·        Monica Albu, CP5F: A New Questionnaire for the Evaluation of the Big Five Superfactors, Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 1, 2009, p. 79-90.

·        Ştefania Miclea, Amalia Ciucă, Monica Albu, Validation of the Endler Multidimensional Anxiety Scales (EMAS and EMAS-SAS on the Romanian population,  Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 2, 2009, p. 147-164.

·        Catrinel Ştefan, Anca Bălaj, Mihaela Porumb, Monica Albu, Mircea Miclea, Preschool screening for social and emotional competenciesdevelopment and psychometric properties,  Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, Vol. XIII, nr. 2, 2009, p. 121-146.

·        Virgil Ciomoş, Cazul Nicu Steinhardt, în „Tabor”, anul III, nr. 4, 2009, ISSN 1843-0287, p. 13-17

·        Narcisa Cozea, Procedura de restituire a ajutoarelor de stat ilegale sau utilizate abuziv, în „Revista de drept comercial”, 2009, nr. 9, p. 19-39.

·        Elena Geangu, Empathy develops during the early years – Letter from the Editor,  în Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal” (numar special: Empathy Development - Insights from Early Years), Decembrie 2009 (în curs de aparitie).

·        Elena Geangu, Emotional resonance or emotional contagion in infancy, în Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal” (numar special: Empathy Development - Insights from Early Years), Decembrie 2009 (în curs de apariţie).

·        Mihaela Gligor, Mind and Language. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology, vol. 2, no. 1, Spring-Summer, 2009, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 7-13.

·        Mihaela Gligor, Reason and Religious Identity. The Problem, în „International Journal on Humanistic Ideology”, vol. 2, no. 2, Autumn-Winter 2009, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 7-15 (în curs de apariţie).

·        Ionuţ Isac, Două personalităţi ale filosofiei româneşti, în „Izvoare filosofice. Comunicare multiculturală”, tom 4, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, 2009, p. 170-198.

·        Ionuţ Isac, (editor), Dumitru Isac, Ecouri ale esteticii în antichitate: Plotin şi Augustin, în „Târnava”, revistă de filosofie şi literatură, Târgu-Mureş, nr. 87-89 (1-3), 2009, p. 39-50.

·        Adrian T. Sîrbu, Benjamin şi finitudinea traducerii, „IDEA artă + societate”, nr.30-31, Cluj-Napoca, 2008, p. 33-35 (neraportat).

 

F. În revistele de cultură

·        Mihaela Gligor, Scrisori din Calcutta. I. Regăsirea, „Timpul”,  Iaşi, an X, nr. 123, martie 2009, p. 20.

·        Mihaela Gligor, Scrisori din Calcutta. II. De la Calcutta la Shimla, „Timpul”,  Iaşi, an X, nr. 124, aprilie 2009, p. 18.

·        Mihaela Gligor, Evoluţia sistemului de caste în India, „Verso”, Cluj-Napoca, an 4, nr. 60, 1-15 mai 2009, p. 13-14.

·        Mihaela Gligor, Scrisori din Calcutta. III. Unitate în diversitate, „Timpul”,  Iaşi, an X, nr. 125, mai 2009, p.18.

·        Mihaela Gligor, Scrisori din Calcutta. IV. Vară indiană, „Timpul”,  Iaşi, an X, nr. 126-127, iunie-iulie 2009, p. 26.

·        Mihaela Gligor, O zi din viaţa Calcuttei, „Verso”, Cluj-Napoca, an 4, nr. 61-62, 16 mai -15 iunie 2009, p. 18-19.

·        Mihaela Gligor, Scrisori din Calcutta. V. Mituri, Vise şi Mistere, „Timpul”,  Iaşi, an X, nr. 128, august 2009, p. 21.

 

G. Traduceri în română

·        Claude Karnoouh: Aurel Codoban – portret al filosofului ca simplu cetăţean, în Comunicarea construieşte realitatea. Aurel Codoban la 60 de ani, Cluj-Napoca, IDEA Design & Print, 2009, p. 51-55, (trad. de Adrian T. Sîrbu).

·        Jacques Rancière: Spectatorul emancipat, „IDEA artă + societate”, nr. 32, Cluj-Napoca, 2009, p. 12-19, (trad. de Adrian T. Sîrbu).

·        Philippe Lacoue-Labarthe şi Jean-Luc Nancy: Panica politică, „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, 2008, p. 221-234, traducere şi note de Adrian T. Sîrbu (neraportat).

·        Gérard Granel: Cine vine după subiect, „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, 2008, p. 235-238, (trad. de Adrian T. Sîrbu, neraportat).

·        Remo Guidieri: Despre arta contemporană. O discuţie actualizată, „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, 2008, p. 207-220, (trad. de Adrian T. Sîrbu, neraportat).

 

H. Recenzii

·        Monica Albu  − Gelu V. Todea, Îndreptar pentru laboratoare de psihodiagnostic, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, 2009, Tom VII, p. 485-486.

·        Monica AlbuPsihologul de familie − necesitate în spaţiul românesc contemporan, Mariana Caluschi (coord.), „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu » din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, 2009, Tom VII, p. 499-500.

·        Narcisa Cozea, Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, O apariţie editorială de excepţie: Dreptul Finanţelor publice, vol.I Drept Financiar, Vol.II Drept Fiscal, în „Revista română de drept al afacerilor” nr. 2/2009, pag. 177-180.

·        Mihaela Gligor, Petre Tănăsoaica, Jurnal indian (Călătorie pe contrasens), Editura Ramuri, Craiova, 2008, „Timpul”,  Iaşi, an X, nr. 121, ianuarie 2009, p. 18.

·        Mihaela Gligor, Petre Tănăsoaica, O jumătate de lună de miere, Editura Ramuri, Craiova, 2008, „Timpul”,  Iaşi, an X, nr. 121, ianuarie 2009, p. 19.

·        Ionuţ Isac, Walter Bender, Kerstin Emmert, Susanne Gröne, Helga Heglmeier, Mathias Jäger, Sebastian Lerch (hrsg/eds.), Die Bamberger Andragogik. Studium und Berufsperspektiven in Erwachsenenbildung, beruflichen Weiterbildung und Personalentwicklung, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 469-472.

·        Ionuţ Isac, JOST REISCHMANN, MICHAL BRON jr. (eds.), Comparative Adult Education 2008: Experiences and Examples,  în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 475- 478.

·        Ionuţ Isac, MARIN ŞTEFĂNESCU, Filosofia românească, CONSTANTIN SCHIFIRNEŢ (ed.), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din
Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 478-481.

·        Ionuţ Isac, EUGENIU NISTOR (coord.), „Saeculum”, Revistă de filosofie, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 481-483.

·        Ionuţ Isac, CONSTANTIN NOICA, Despre lăutărism, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VII, 2009, p. 487-490.

·        Ionuţ Isac, CARMEN COZMA, În deschisul filosofării  morale româneşti, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, VII, 2009, p. 496-499.

·        Ionuţ Isac, MIHAI ŞLEAHTIŢCHI (coord.), Manipularea în posttotalitarism, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, VII, 2009, p. 501-505.

·        Florenţa LozinskyDan Dungaciu, Portrete şi controverse, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom. VII, 2009, p. 483.

·        Florenţa Lozinsky, Mihai Pascaru, Habitatul risipit de globalizare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, în APULUM. ACTA MUSEI APULENSIS, publicaţia Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, numărul XLVI, 2009, p. 727-730.

 

I. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Corina Benea, Theory crossroads and action patterns in post-communism, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 83

·        Virgil Ciomoş, The Ambivalence of the Connections Between Law and Territory. The Romanian Case, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 83.

·        Narcisa Cozea, La responsabilité envers le client de l’intermédiaire de services d’opérations financières, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 18.

·        Codruţa Cuceu, Magic, Religion and Science in Eugeniu Speranţia’s Work, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 42

·        Lucia Faiciuc, The relationship between the moral development level and the performance in syllogistic reasoning tasks with unfamiliar concrete content,  înRezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 61

·        Marius Florea, L’impact de la violence télévisée sur les mineurs en Roumanie,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 63

·        Iulia Mateiu, Marius Florea, La pratique des insultes chez les adolescents, înRezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 71

·        Elena Geangu, Infantsvicarious emotional responses to emotional prosodies, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 64

·        Mihaela Gligor, The Realization of Life and the Religion of Man al Rabindranath Tagore, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 44

·        Carina Herbei, The relationship between personality factors and performance for the topographer engineers, înRezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 65.

·        Ionuţ Isac, The project of a new edition: Dumitru Isac on Aristotle,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 47

·        Florenţa Lozinsky, Community Development Projects. The case of Sâncraiu,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 85.

·        Florenţa Lozinsky, A Socio-economic Perspective on a Rural Community, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 86.

·        Vasile Marian, Tools, Ways, Facts and Effects of Social Manipulation within the Actual Crisis, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 35.

·        Andrei Negru, Socio-historical stages of the roumanian society´s modernization, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 13-14.

·        Andrei Negru, George Em. Marica, Historian of Universal Sociology, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 87.

·        Marioara Petcu, Methodological approaches in Art-therapy, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 74.

·        Emil Pop, Constantin Sudeţeanu. Some aspects of his activity and of his sociological contributions, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 88.

·        Salánki Zoltán, Continuity and Discontinuity in Intimate Relationships, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca,  Editura Argonaut, 2009, p. 90.

·        Adrian T. Sîrbu, La critique de la transition comme ideologie et (de) ses figures, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 90.

·        Silviu G. Totelecan, Transitional Romania in a Runaway World, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 92.

 

J. Editări/îngrijire de text de specialitate

·        Dumitru Isac, Filosofia Evului Mediu european, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 437-488 (editor Ionuţ Isac);

·        ION ALUAŞ, Istoria doctrinelor sociologice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2009, tom VII, p. 489-528 (editor Ionuţ Isac)

·        Subiectul în istoria lui (texte de: Philippe Lacoue-Labarthe şi Jean-Luc Nancy, Gérard Granel, G. M. Tamás), în „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, Idea Design & Print şi Fundaţia IDEA, 2008, p. 221-255 (co-editor Adrian T. Sîrbu) (neraportat).

·        Walter Benjamin: Despre limbaj şi imagine, în „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, Idea Design & Print şi Fundaţia IDEA, 2008, p. 5-35 (co-editor Adrian T. Sîrbu) (neraportat).

·        Presence(s) of art (texte de: Boris Buden, Bogdan Ghiu, Claude Karnoouh, Vlad Morariu, Remo Guidieri), în „IDEA artă + societate”, nr. 30-31, Cluj-Napoca, Idea Design & Print şi Fundaţia IDEA, 2008, p. 169-220 (co-editor Adrian T. Sîrbu) (neraportat).