2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2010

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1 

 a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu CS III dr. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu, AC Carina Herbei.

c) Volum de muncă: aplicarea unor chestionare şi teste pentru investigarea diverselor aspecte ale dezvoltării morale; elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 80 de pagini); elaborarea  şi publicarea a cinci studii/articole referitoare la rezultatele obţinute în cercetare în anul 2010; susţinerea a opt comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; expuneri, dezbateri şi mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coordonator; ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori neremuneraţi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru şi Conf.dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: introducerea în circuitul ştiinţific a unor date şi interpretări ştiinţifice noi vizând interferarea domeniului psihologic cu cel artistic în decodificarea şi susţinerea psihoterapeutică a personalităţii; publicarea unui studiu pe baza datelor referenţiale (cca. 10 pag.); realizarea de proiecte compoziţionale ca mijloace de reflectare a expresivităţii creative din domeniul plastic; participarea la manifestări ştiinţifice şi expoziţii de artă.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VIII/1:

a) Denumirea: Realităţi şi disfuncţionalităţi sociale în micro-regiunea Huedin.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 50 de pagini, ce va cuprinde o analiză comparativă a comunităţilor investigate cu privire la strategiile de dezvoltare comunitară promovate de autorităţile locale; elaborare a două studii în vederea publicării; susţinerea a 2 comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/2:

a) Denumirea: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 170 de pagini (text şi bibliografie), privind: modalităţile în care triada etic-politic-juridic este gândită şi practicată în diferite regiuni strategice ale lumii (V. Ciomoş – 40 pag.), investigarea formelor prin care modernitatea noastră postcomunistă îşi construieşte şi reconstruieşte propriile „tradiţii”, în funcţie de cunoaşterea tacită sau sistematică sau de regulile (in)formale ale relaţionării şi trăirii sociale (S.G. Totelecan – 70 pag.), critica (elucidarea) filosofică a ambiguităţilor figurilor istorice şi socio-culturale sub care se dă postcomunismul şi „metodologia” acesteia: condiţii de posibilitate şi strategii de abordare (A.T. Sîrbu – 60 pag.); predarea spre publicare a unui volum colectiv; organizarea şi participarea cu şase comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; elaborarea a şase studii/articole în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pag., care va conţine: analiza şi interpretarea reperelor subiective şi obiective ale bunăstării în sens larg, din perspectiva patternurilor acţionale psiho-socio-culturale care s-au configurat în perioada postcomunistă, bazat pe o abordare teoretică integrativă  trans-disciplinară, dezvoltând liniile ideatice convergente din cadrul Teoriei Culturale, Teoriei Acţiunii şi Constructivismului; elaborarea a două  de studii şi a două comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/4:

a) Denumirea: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale. Strategii adaptative la influenţele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pag., care va conţine: analiza teoretică a conceptelor utilizate şi descrierea atitudinilor şi comportamentelor dominante care jalonează relaţionarea diadică;  elaborarea a două studii în vederea publicării; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare IX/1:

a) Denumirea: Piaţă şi pieţe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutaţii economico-financiare survenite în lume

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: elaborarea unui studiu (cca. 40 de pag.), având ca temă Economia de piaţă, societatea de piaţă şi recenta criză a acestora; elaborarea a două studii în vederea publicării; susţinerea a două comunicări la reuniuni ştiinţifice interne şi/sau internaţionale.

 

Proiectul de cercetare IX/2:

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieţe din România.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 50 de pagini) care va conţine analiza sintetică a conceptului de piaţă bursieră, bursă de valori, istoric, reglementare juridică, mecanismele de constituire şi funcţionare, obiect de activitate şi scop; elaborarea a două studii şi prezentarea a două comunicări ştiinţifice.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE nr. X

Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

 

Proiectul de cercetare nr. X/1

a) Denumirea: Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon şi Aristotel, susţinută la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în anul 1971.

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC; CS Dr. Attila Varga, colectivul de istorie modernă.

c) Volum de muncă: culegere şi tehnoredactare computerizată a textului lucrării (200 de pagini – câte 100 pentru fiecare participant la proiect); înaintarea pentru publicare la finele anului 2010 a tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon şi Aristotel; prezentarea unei comunicări ştiinţifice

 

Proiectul de cercetare nr. X/2

a) Denumirea:  Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic. 

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela GLIGOR

g) Volum de muncă: tehnoredactarea computerizată a 100 de pagini în vederea realizării unei lucrări dedicate personalităţii lui E. Sperantia şi domeniilor în care acesta a activat (poezie, filosofie, sociologie, teoria dreptului); publicarea rezultatului cercetării într-un volum colectiv; prezentarea unei comunicări ştiinţifice

 

Proiectul de cercetare nr. X/3

a) Denumirea:  Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Speranţia.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruţa Cuceu

c) Volum de muncă: tehnoredactarea computerizată a 100 de pagini aferente lucrărilor lui E. Sperantia Contribuţiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii (1916) şi Mic tratat despre valori. Valoarea ca gest de convergenţă vitală (1942), în vederea reeditării/ publicării celor două lucrări sub forma unui/ unor volum(e); prezentarea unei comunicări ştiinţifice

 

Proiectul de cercetare nr. X/4

a) Denumirea: George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu psihosociologic, Editura Universităţii din Cluj la Sibiu, 1942, 216 p. (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: culegere şi tehnoredactare computerizată a textului lucrării (circa 200 pagini); pregătirea pentru publicare a lucrării mai sus menţionate; 2) susţinerea unei comunicări ştiinţifice.