Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11HOME

DARE DE SEAMĂ PE ANUL 2008
(DEPARTAMENTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE)

 

            Scurtă informare privind Departamentul de Cercetări  Socio-Umane

 

            A.    DATE GLOBALE PRIVIND INSTITUTUL

                  Lucrări din  plan realizate

                  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru & lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2009

                  Tipărituri: cărți, studii, articole științifice

                  Organizări și participări la manifestări științifice interne

                  Schimburi interacademice și alte deplasări în străinătate

                  Date privitoare la implicarea în granturi

    

            B.    DATE PERSONALE ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI

 

            PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE  PE ANUL 2009