Scurtă informare privind Departamentul de Cercetări  Socio-Umane

 

 

 

Departamentul de Cercetări Socio-Umane este structurat pe patru sectoare: filosofie (4,5 norme), psihologie şi ştiinţele educaţiei (5,5 norme), sociologie (5,5 norme) şi drept – ştiinţe economice (1,5 norme).

În anul 2008, cercetătorii departamentului şi-au desfăşurat activitatea ştiinţifică în trei programe, respective opt proiecte de cercetare. În acest an au fost publicate două volume de autor, şase volume colective, precum şi 51 studii şi articole în volume sau reviste de specialitate. De asemenea, cercetătorii departamentului au susţinut 66 comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi 36 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Datorită efoturilor întregului colectiv de cercetători, s-a reuşit editarea Seriei Humanistica pe 2008 a Anuarului Institutului de Istorie „George Bariţiu” şi a fost trimis spre publicare la Editura Academiei Române manuscrisul tomului pe anul 2009. A fost publicat şi Vol. 17 din seria „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”.

            Cea mai importantă realizare a Departamentului de Cercetări Socio-Umane în anul 2008 este lucrarea Abordarea dinamică a proceselor cognitive superioare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 500 p., avându-o ca autoare pe CS III  Lucia Faiciuc.