B.  Date  personale  ale  membrilor  institutului

 

 

CS I dr. Monica Albu (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan

Proiectul de cercetare VI/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale

  • Proiectarea unei baze de date bibliografice.
  • Proiectarea şi realizarea unui program pentru cotarea testelor psihologice cu ajutorul calculatorului, care poate fi adaptat pentru o mare varietate de itemi, şi a unui program  pentru exportul datelor în SPSS.
  • Construirea unei baze de itemi pentru realizarea unui chestionar de evaluare a Deschiderii (ca suprafactor al personalităţii), care conţine o scală de măsurare a Deschiderii spre valori. Chestionarul a fost administrat la 224 de persoane.
  • Construirea unui chestionar pentru investigarea atitudinii elevilor şi studenţilor faţă de copiatul în şcoală, care a fost administrat la 714 persoane (elevi şi studenţi),
  • Elaborarea a trei articole şi a două comunicări ştiinţifice referitoare la problematica investigată.

 

II. Activitatea ştiinţifică desfăsurată în anul 2008 :

2. Volume colective

·        P. Anucuţa, T. Anghel, Z.-M. Anghel, Monica Albu, I. Berar, A. Marinca, H. Petrea, A. Petroiu, R. Răducan, G. Todea, C. Ţăran, A.O. Zamoştean, Evaluarea cunoştinţelor la  examenul de licenţă (Teste grilă pentru sesiunea de licenţă iulie 2008), Timişoara, Editura Augusta, 2008 (volum în format electronic, cu pagini nenumerotate)

·        Monica Albu, (coord.), Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, 142 p.

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        Autonomie personală şi performanţă şcolară la adolescenţi, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 9-18.

·        O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres, în volumul lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a, 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, 2008, p. 5-13. 

·        Principalele surse de stres pentru români, în volumul lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a, 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, 2008, p. 121-130, (coautori: C. Văsar, C. Kubik).

·        Un nou chestionar de personalitate: CP5F. în: M. Albu (coord.), Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, p. 7-23.

·        Copiatul în şcoală: atitudini şi practici, în: M. Albu (coord.), Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, p. 24-37.

·        Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania, în: M. Albu (coord.), Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008,
p. 131-141, (coautori: C. Văsar, C. Kubik).

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Variaţii ale autonomiei personale în funcţie de vârstă, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, Tom VI, 2008,
p. 87-104.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum

fără ISBN

·        Validarea Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F), Volumul de rezumate al Conferinţei Naţionale de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, Cluj-Napoca, 10-13 aprilie 2008, pag. 46.

·        CP5F: un nou chestionar pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five, Volumul de rezumate al Conferinţei Naţionale de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timişoara, 23-25 mai 2008, pag. 123.

·        Testul de Comutare a Atenţiei: date preliminare de validare, Volumul de rezumate al Conferinţei Naţionale de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timişoara, 23-25 mai 2008, pag. 20, (coautori: T.A. Văcărelu, M. Porumb, G. Vişu-Petra).

·        Evaluarea multidimensională a anxietăţii − scalele EMAS,  Volumul de rezumate al Conferinţei Naţionale de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timişoara, 23-25 mai 2008, pag. 14, (coautori: A.M. Ciucă, Ştefania Miclea).

·        O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres, Volumul cu rezumatele lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a , 24 octombrie 2008, Timişoara.

·        Principalele surse de stres pentru români, Volumul cu rezumatele lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a , 24 octombrie 2008, Timişoara, (coautori: C. Văsar, C. Kubik).

cu ISBN

·        Copiatul în şcoală, ca fenomen de transgresiune morală, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, p. 49-50, (coautor I. Berar).

·        Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, p. 64-65, (coautori: C. Văsar, C. Kubik).

 

12. Instrumente construite

·        Chestionarul de evaluare a Deschiderii (ca suprafactor al personalităţii), aflat în faza analizei de itemi;

·        Chestionarul pentru investigarea atitudinii elevilor şi studenţilor faţă de copiatul în şcoală, administrat la 714 persoane (elevi şi studenţi);

·        O scală de evaluare a stresului.

 

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

2. Comunicări şi participări la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 10-13 aprilie 2008, Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională „Alexandru Roşca”, cu comunicarea: Validarea Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F).

·        Timişoara, 23-25 mai 2008, Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, cu comunicarea: Testul de Comutare a Atenţiei: date preliminare de validare, (coautori: T.A. Văcărelu, M. Porumb, G. Vişu-Petra).

·        Timişoara, 23-25 mai 2008, Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, cu comunicarea: Evaluarea multidimensională a anxietăţii − scalele EMAS, (coautori: A.M. Ciucă, Ştefania Miclea).

·        Timişoara, 23-25 mai 2008, Conferinţa Naţională de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, cu comunicarea: CP5F: un nou chestionar pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană”, cu comunicarea: Observaţii asupra scalelor evenimentelor de viaţă.

·        Iaşi, 13 iunie 2008, Zilele „Petre Andrei”, A XVI-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice „Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene”, cu comunicarea: Validarea scalei de evaluare a autonomiei personale din Chestionarul CP5F.

·        Iaşi, 13 iunie 2008, Zilele „Petre Andrei”, A XVI-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice „Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene”,  cu comunicarea: Optimism şi performanţă la adolescenţi, (coautor Ramona Vuşcan).

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Copiatul în şcoală, ca fenomen de transgresiune morală, coautor I. Berar).

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea: Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania, (coautori: C. Văsar, C. Kubik).

·        Timişoara, 24 octombrie 2008, Simpozionul naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVII-a, Universitatea „Tibiscus”, cu comunicarea O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres.

·        Timişoara, 24 octombrie 2008, Simpozionul naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, Ediţia a XVII-a, Universitatea „Tibiscus”, cu comunicarea Principalele surse de stres pentru români, (coautori: C. Văsar, C. Kubik).

 

3. Comunicări şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale

·        24 octombrie 2008, Timişoara, Universitatea „Tibiscus”, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Ediţia a XVII-a, comunicarea O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres.

·        24 octombrie 2008, Timişoara, Universitatea „Tibiscus”, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Ediţia a XVII-a, comunicarea Principalele surse de stres pentru români, (coautori C. Văsar, C.Kubik).

 

E. Alte activităţi ştiinţifice

 2. Date privitoare la implicarea în granturi

·        Proiectul Soluţii de evaluare şi intervenţii în sănătate mintală la copii şi adolescenţi, Contract 241/3.10.2008 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2008-2011 (rol în proiect: cercetător).

·        Proiectul Soluţii innovative de asistenţă psihologică a angajaţilor, Contract 74 cu AMCSIT în cadrul Programului INOVARE, coordonator SC Cognitrom SRL, perioada 2007-2010 (rol în proiect: responsabil ştiinţific).

 

 


CS III dr. Corina Benea (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Post-comunism şi post-modernism în spaţiul românesc. proiectul de cercetare VII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

·        redactarea unui raport de cercetare privind  diversitatea tipurilor culturale si modul lor de manifestare ca mentalitat[ si tipuri actionale in postcomunismul romanesc (40 pagini)

·        sistematizarea materialului documentar utilizat (extrase din interviuri, fise bibliografice, date statistice) (40 pagini).

·        elaborarea a doua studii in vederea publicării si prezentarea a trei comunicări ştiinţifice.

 

II. Activitate:

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Teoria culturală şi tipurile acţionale, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 66.

 

C. Participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 23 mai 2008, Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe Economice „D. Cantemir”, cu comunicarea: Patternuri acţionale şi implicaţiile lor economice.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Semantica realităţii sociale”, cu comunicarea: Aspecte ale reconversiei capitalului social în postcomunism.

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Teoria culturală şi tipurile acţionale.

 

D. Participări  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        participare la „Psychodrama as a support in the research of the actor’s spontaneity” Workshop, organizat de Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB, Cluj-Napoca  10-12 iunie 2008.

·        participare la Conferinţa de Psihodramă „ De la izvor la izvor”, Cluj-Napoca,
14-16 noiembrie 2008.

 

 

 


CS I dr. Ioan Berar (până la 1 iulie 2008)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

Proiectul VI/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale

·        Reelaborarea/ revizuirea a două chestionare: Opţiuni valorice şi Atitudini valorice.

 

II. Activitate:

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

 

·        Dotare superioară şi talent în domeniul artelor plastice, în  „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 36-50.

·        Evaluare iniţială şi diagnostic formativ, în Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu”, Series Humanistica, VI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008,  p. 7-42.

·        Diagnosticul formativ: avantaje, limite şi posibilităţi de realizare, în vol. Incursiuni psihologice în cotidian” (coord. M.Albu), Cluj-Napoca, Edit. ASCR, p. 48-58.

 

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academiei Clujene, cu comunicarea: Rolul modelului parental în structurarea autonomiei personale.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academiei Clujene, participare la masa rotundă Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană”.

 

 


CS I dr. Virgil Ciomoş (cartea de muncă la U.B.B. - ½ normă)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

Programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Post –communism şi post –modernism în spaţiul românesc: Proiectul de cercetare VII/1: Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană.

Lucrarea de plan pentru anul 2008 constă în redactarea a 50 de pagini în limba franceză cu titlu:

·        Elaborarea unui raport de cercetare (Apophase, topologie, facticité), 50 pagini procesate pe calculator.

·        Publicarea a două studii.

·        Elaborarea unui studiu în vederea publicării.

 

II. Activitate:

A. Cărţi

1. Volume de autor apărute în edituri internaţionale :

·        Être(s) de passage, Editura Zeta Books, Bucureşti, 2008, 382p.

 

B. Studii şi articole

1. În volume colective apărute în străinătate

·        Trinité et sécularisation en orient chrétien, în Du trinitaire dans ses nouages, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, p. 129-143, (neraportat).

·        Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, p. 179-189, (neraportat).

 

3. În reviste apărute în străinătate

·        Philosophie, droit, religion. Entre l’Orient musulman et l’Occident chrétien », în « Aspects. Revue d’études francophones sur l’Etat de droit et la démocratie », nr. 1/ 2008, p. 171-177.

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Phénoménologie et apophase, în „Anuarul Institutului « George Bariţiu » al Academiei Române”, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2008, p. 239-253.

 

7. În reviste de cultură

·        Între refulare şi perversitate, în „Dilema veche”  nr. 226, iunie 2008, p. 18

·        Identitatea europeană şi starea de excepţie, I, în „Dilema veche”, nr. 235, august 2008, p. 18.

·        Identitatea europeană şi starea de excepţie, II, „Dilema veche”, nr. 236, august 2008, p. 18.

 

9. Rezumate ale comunicărilor publicate în volume (cu ISBN)

·        Corp şi limbaj. De la Lacan la Merleau-Ponty,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 40.

 

C. Participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Masa Rotundă: „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”.

 

D. Participări  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Paris, 16-19 martie 2008, Seminar internaţional organizat de Agence Universitaire de la Francophonie, cu comunicarea : Norme morale, décision politique, obligation juridique

·        Poitiers, 21-22 martie 2008, Seminar special al Centrului de Cercetări asupra lui Hegel şi Idealismului German (CRHIA), Universitatea din Poitiers, cu comunicarea : Temps et liberté,.

·        Bucureşti, 6-8 iulie 2008, Colocviul internaţional « Liberté associative et cohésion sociale », Ambasada Franţei la Bucureşti, cu comunicarea : Droits de l’Homme versus Droit à la survie,

·        Nantes, 27 iulie – 4 august 2008, Forumul Mondial al Drepturilor Omului, cu comunicarea : Quelle Europe pour les droits de l’Homme. Quels droits de l’Homme pour l‘Europe,

·        Cairo, 17 - 22 octombrie 2008, Seminar internaţional organizat de Agence Universitaire de la Francophonie, cu comunicarea : Les enjeux topo-logiques des droits fondamentaux.

·        Cluj-Napoca, 28-30 noiembrie 2008, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Centrul de Analiză Politică în parteneriat cu Academia Română, Societatea Română de Televiziune, Centrul Internaţional Raţiu pentru Democraţie, Centrul Cultural Italian, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Colocviul Internaţional « Romanian Identity in the Wider European Context  », cu comunicarea : Identitate, stare de sxcepţie, secularizare.

 

E. Alte activităţi ştiinţifice

·        Schimb interuniversitar cu Universitatea din Poitiers, Departamentul de Filosofie, 17-22 martie 2008.

 

 

 

 


CS Narcisa Cozea (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VII/4: Abordări teoretice şi practice privind concurenţa în contextul integrării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007

·        redactarea unui raport de cercetare privind concurenţa, în contextul integrării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007 (50 pagini);

·        elaborarea a trei studii şi prezentarea a trei comunicări privind ajutorul de stat în contextul politicii UE privind concurenţa (40 pagini);

·        organizarea unui simpozion la „Zilele Academice Clujene”.

 

II. Activitate:

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară:

·        Scurte consideraţii cu privire la impactul legislaţiei comunitare (TCE şi normele complementare) asupra cadrului normativ intern privitor la concurenţă, în „Supliment la Revista Pandectele Române”, Bucureşti, Edit. Wolters Kluwer, 2008, p. 176–191, (coautor A. Man).

6. În reviste ştiinţifice din ţară:

·        Principiile şi regulile ce guvernează procedura de acordare a ajutoarelor de stat, în „Revista de Drept Comercial” nr. 6, Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 2008,
p. 20–32,
(coautor A. Man).

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        EU competition policy. Some real case applications, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 13, (coautor A. Man).

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

1.      Organizări

Zilele academice clujene, Simpozionul: Probleme actuale în dreptul intern şi internaţional, 13 iunie 2008,  (Organizator: Narcisa Cozea,  32 participanţi)

2. Comunicări şi participări manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 23–24 mai 2008, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, cu comunicarea Drepturile părţilor interesate în cadrul procedurii de acordare a ajutoarelor de stat, la nivel comunitar.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Zilele academice clujene, Simpozionul „Probleme actuale în dreptul intern şi internaţional”, cu comunicarea  Procedura de restituire a ajutoarelor de stat ilegale sau utilizate abuziv.

·        Cluj-Napoca, 17–18 octombrie 2008, Institutul de Istorie „George Bariţiu” – Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, cu comunicarea Politica în domeniul concurenţei a Uniunii Europene. Studiu de caz.

 

 

 


AC Horaţiu Crişan (până la 1 iulie 2008)

 

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Post –communism şi post –modernism în spaţiul românesc:

Proiectul de cercetare VII/1: Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană.

·        Consultarea materialul bibliografic necesar cercetării

·        Elaborarea a două studii  în vederea publicării.

·        Elaborarea  unei lucrări  în vederea prezentării la o conferinţă internaţională.

 

II. Activitate:

B. Studii şi articole

În volume colective apărute în ţară

·        Secularizare şi totalitarism. Dezbaterea Arendt-Voegelin, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 286-296.

 

Recenzii

·        Angela Botez, Filosofia mentalului. Izvoare, teorii, autori „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 472-473.

 

Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Masa Rotundă: „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”.

 

Participare  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Cluj-Napoca, 11 martie 2008, S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, participare la Masa rotundă „Model of course syllabuses.

·        Cluj-Napoca, 12 martie 2008, Workshop-ul Internaţional „Trends and Challenges in Religious Studies”, S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, cu comunicarea Civil religion in America.

·        Cluj-Napoca, 18 martie 2008, Colocviul Internaţional „Life Turn: The Phenomenological Concept of Life”, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu comunicarea Transcendental Phenomenology and Phenomenology of Life. 

 


C.S. drd. Codruţa Cuceu (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Post –communism şi post –modernism în spaţiul românesc:

 

Proiectul de cercetare VII/1: Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană

·        Consultarea materialul bibliografic necesar cercetării

·        Elaborarea a două studii  în vederea publicării.

·        Elaborarea  unei lucrări  în vederea prezentării la o conferinţă internaţională.

 

Proiectul de cercetare VII/3: Reconsiderarea valorilor naţionale în urma colaborărilor transfrontaliere dintre România şi Republica Moldova

·        Consultarea materialului bibliografic necesar cercetării

·        Elaborarea unui articol în vederea prezentării la o conferinţă internaţională.

·        Elaborarea unui studiu în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare VII/5: Între realitate, simţ comun şi reprezentări sociale. O analiză interdisciplinară a proverbelor din spaţiul românesc

·        Constituirea indexului tematic final necesar cercetării 

·        Elaborarea unui studiu în vederea publicării (50 p.)

 

II. Activitate:

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        Ideea de raţiune publică la I. Kant şi J. Rawls în Studii şi cercetări din domeniul ştinţelor socio-umane, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 17, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 293-302.

 

4. În reviste cotate ISI

·        Identity Under (Re)construction: The Jewish Community from Transylvania before and after the Second World War în “Journal for the Study of Religions and Ideologies”, volumul 7, no. 19, primăvara 2008, http://www.jsri.ro, p. 30-43.

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Scientific Discursiveness. Contemporary Perspectives in Social Epistemology,  „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, VI, 2008, p. 289-298.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Înţelepciune populară şi etica bunei vieţuiri în proverbele româneşti, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.", Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 41.

·        The Role of the Public Square in the Formation of the Public Sphere: The Case of Romania in Early Post-Communist Period, Book of abstracts of the 10th Biennial EASA (European Association of Social Anthropologists) Conference: „Experiencing diversity and mutuality”, Ljubljana, Edit. Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology, 2008, p.407.

 

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Comitetul Român pentru istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii, Filiala Cluj-Napoca, participare la Masa rotundă “Paradigme ale cercetării filosofice contemporane” (în cadrul Zilelor Academice Clujene), cu comunicarea Sensul( per)formativ al sferei publice.

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Institutul de Istorie  “G. Bariţiu”  din Cluj-Napoca al Academiei Române, participare la „Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio Umane", cu comunicarea  Înţelepciune populară şi etica bunei vieţuiri în proverbele româneşti.

 

D. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Cluj-Napoca, 11 martie 2008, Masa rotundă „Model of course syllabuses” organizată de S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, cu comunicarea: Religion, Society and Politics.

·        Cluj-Napoca, 12 martie 2008, workshop-ul internaţional „Trends and Challenges in Religious Studies”, organizat de S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu sprijinul Institutului pentru o  Societate Deschisă, HESP-Re-SET, cu comunicarea On Ideology. Questions regarding the notion of Ideology.

·        Sankt Petersburg, 7 iulie 2008, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, în cadrul şcolii de vară Aspects of identity and culture”, participare la  masa rotundă „Identity and culture: doing discourse analysis”.

·        Sankt Petersburg, 8 iulie 2008, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, în cadrul şcolii de vară Aspects of identity and culture”, participare la  masa rotundă „Ethics and Research Practice”.

·        Sankt Petersburg, 7-20 iulie 2008, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, în cadrul şcolii de vară Aspects of identity and culture”, 18 iulie, participare la conferinţa „Post-communist settings”, cu comunicarea Transitional identities. Migrants in St. Petersburg’s Markets.

·        Ljubljana, 27-30 august 2008, 10th Biennial Conference  of the European Association of Social Anthropologists, „Experiencing diversity and mutuality”, 27 august, participare la workshop-ul „Diverse and Shared Publics:Politics of Entitlement and Commemoration”, cu comunicarea The Role of the Public Square in the Formation of the Public Sphere: The Case of Romania in Early Post-Communist Period.

 

E. Alte activităţi ştiinţifice

1. Schimburi interacademice şi alte deplasări în străinătate

Şcoala de vară: Aspects of identity and culture”, Sankt Petersburg, 7-20 iulie 2008.

 

 

2. Date privitoare la inplicarea în granturi

·        Participare la grantul internaţional Religious pluralism and fundamentalism. Interdisciplinary approaches of religious studies organizat de S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET.

·        Titlul proiectului este: Spaţiu public si spaţiu privat în comunismul românesc, grant CNCSIS, tip TD, nr. 433, director de proiect Codruţa Cuceu. Grantul nu priveşte colaborarea mai multor instituţii. Valoarea grantului este de 33256 RON, pe o durată de 18 luni începând din octombrie 2007.

 

Date privitoare la activitătile de doctorat

·        Faza de redactare a  tezei de doctorat.

 

 

 

 


CS III drd. Lucia Faiciuc (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VI: Mecansime psihosociale ale structurării personalitatii la varsta adolescentei si tineretii; proiectul de cercetare VI/1: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale

·        realizarea unei baze de date cu articole legate de dezvoltarea morală. (circa 485 de titluri incluse în baza de date şi consultate, dintre care s-au selectat 80 de titluri pentru conspectare);

·        elaborarea sau adaptarea unui instrument de evaluare a judecăţii morale (identificarea celor mai importante instrumente existente de evaluare a judecăţii morale: Interviul Judecăţii morale (Kohlberg’s Moral Judgment Interview: MJI, Colby et al, 1987), Testul Problemelor Definitorii (Defining Issues Test:DIT, Pascarella & Terenzini, 1991), Testul Judecăţii Morale (Moralisches-Urteil-Test: MUT sau Moral Judgment Test: MJT, Lind, 1980), Măsura Reflecţiei Sociomorale (The Sociomoral Reflection Measure: SRM, Gibbs & Widaman, 1982) şi a calităţilor şi neajunsurilor lor şi modificarea "Chestionarului Reflecţiei Sociale" prin transformarea itemilor din întrebări deschise în itemi cu răspunsuri predefinite si administrarea instrumentului la 60 de subiecţi (elevi de liceu) până la sfârşitul anului);

·        Proiectarea unui studiu empiric care să investigheze legătura dintre nivelul dezvoltării cognitive şi nivelul dezvoltării judecăţii morale (studiu corelaţional în care s-a folosit Chestionarul Reflecţiei Sociale şi o probă de raţionament silogistic, desfăşurat pe 60 de subiecţi, pană sfârşitul anului);

·        Scrierea unui studiu teoretic pe tema factorilor care contribuie la dezvoltarea judecăţii morale şi a relaţiilor acesteia cu celelalte componente ale moralităţii: motivaţia morală şi comportamentul moral (15 de pagini);

·        Scrierea unui studiu asupra legăturii dintre interacţiunea cu mediile virtuale (oferite de jocurile pe calculator) şi dezvoltarea judecăţii morale (10 pagini);

·        Publicarea unui articol şi predarea unui articol spre publicare, legate de tema cercetată.

·        Susţinerea a două comunicări legate de tema cercetată.

 

II. Activitate:

A. Cărţi

1. Volume de autor

·        Lucia Faiciuc, Abordarea dinamica a proceselor cognitive superioare, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 500 p.

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        Aspecte ale societăţii informaţionale relevante pentru dezvoltarea cognitivă, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 62-74.

4. În reviste cotate ISI

·        Are there Reasons to Challenge a Symbolic Computationalist Approach in Explaining Deductive Reasoning?, în „Integrative Psychological and Behavioral Science”, vol. 42, nr.2, 2008, p. 212-218.

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Factori explicativi pentru dificultatea silogismelor, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» Cluj-Napoca, tom. VI, Series Humanistica, Editura Academiei, Bucureşti, 2008, p. 105-113,.

6. În reviste ştiinţifice din ţară

·        Temporally Stable Individual Differences in Performing a Free Number Generation Task, în Cognitie, Creier, Comportament, vol. 12, nr. 3, 2008,
p. 327-336, (revistă CNCSIS categoria B).

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, rezumatul comunicării Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relaţia dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă

11. Citări în articole ISI

·        Smorti, A. (2008). Commentary: Everyday Life Reasoning, Possible Worlds and Cultural Processes, Integrative Psychological and Behavioral Science, 42 (2), p. 224-232 (7 citări).

·        Leitão, S. (2008). Commentary: Are There Good Reasons to Adopt Dynamic Systems Approaches for Explaining Deductive Reasoning?, Integrative Psychological and Behavioral Science, 42 (2), p. 219-223 (7 citări).

·        Cosmelli, D., Ibáñez, A. (2008). Human Cognition in Context: On the Biologic, Cognitive and Social Reconsideration of Meaning as Making Sense of Action, Integrative Psychological and Behavioral Science, 42 (2), p. 233-244 (1 citare)

·        Ibáñez, A., Cosmelli, D. (2008). Moving Beyond Computational Cognitivism: Understanding Intentionality, Intersubjectivity and Ecology of  Mind, Integrative Psychological and Behavioral Science, 42 (2), p. 129-136 (1 citare)

12. Instrumente de lucru. Interviuri şi alte materiale documentare

·        Chestionarul  Reflecţiei Sociale adaptat

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele academice clujene, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Raţionament cognitiv şi raţionament moral

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj Napoca, cu comunicarea: Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relaţia dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă

 

Date privitoare la activitătile de doctorat

·         în curs de finalizare


CS III drd. Florea Marius (cartea de muncă la Institut)

 

I.                   Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VI: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale; proiectul de cercetare VI/1: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalitaţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale:

·        documentare bibliografică pe tema etiologiei comportamentelor agresive în rândul adolescenţilor, atitudinilor şi valorilor specifice acestora, autonomie şi maturitate socială, autocontrol şi dezvoltare morală – 70 titluri;

·        elaborarea a două instrumente de lucru/chestionare (cu două variante) pentru evidenţierea atitudinilor şi valorilor morale specifice adolescenţilor cu comportament deviant/agresiv, funcţie de mediul de provenienţă, vârsta, naţionalitate, sex şi apartenenţă religioasă.

·        aplicarea instrumentelor menţionate pe un eşantion de 234 subiecţi;

·        aplicarea Chestionarului AP(Autonomie Personală) şi CP5F (Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori) pe acelaşi eşantion de subiecţi în vederea analizării relaţiei dintre atitudini şi valorile morale, respectiv gradul de autonomie personală (cognitivă, comportamentală, emoţională şi valorică), trăsături de personalitate (extraversiune, conştiinciozitate, amabilitate, stabilitate emoţională, autonomie);

·        elaborarea unei baze de date, sistematizarea si analiza preliminară a datelor obţinute în urma aplicării instrumentelor menţionate;

·        elaborarea şi publicarea a două articole, respectiv două comunicări (50 pagini);

·        redactarea unui studiu privind atitudinile şi valorile morale  specifice adolescenţilor (25 pagini).

 

            II. Activitate:

B. Studii şi articole:

 

2. În volume colective apărute în ţară:

·        „Autocontrol, responsabilitate şi maturitate socială la adolescenţii delincvenţi” în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, p. 74-80.

·        „Etiologia comportamentelor agresive. Teoria frustrare-agresiune” în vol. „Incursiuni psihologice în cotidian”, (coord. Albu Monica), Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2008, p. 59-74.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        „Atitudini şi valori la adolescenţii din mediul urban vs. mediul rural” , Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 17 – 18 octombrie 2008, p. 58-59.

 

12. Instrumente de lucru. Interviuri şi alte materiale documentare:

·        Elaborarea unui chestionar de atitudini „Scala de atitudini”(Chestionarul AV), versiunea 1.0. cuprinzând 15 itemi, respectiv versiunea 2.0. cu 45 de itemi care evidenţiază atitudinea adolescenţilor faţă de: familie, şcoală şi educaţie, grupul de prieteni, lege şi/sau societate în general.

·        Elaborarea unei scale de atribute-valori (opţiuni valorice) „Listă OV” (versiunea 1.0, respectiv versiunea 2.0.) care cuprinde un număr de 10 atribute-valori pozitive/dezirabile, respectiv 10 negative/indezirabile.

           

C. Participare la manifestări ştiinţifice interne:

·        „Atitudini şi valori morale la vârsta adolescenţei” , la Simpozionul „Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană”, Zilele Academice Clujene, 10 iunie 2008.

·        „Insulta – formă de manifestare a agresiunii verbale. Tipuri de insulte utilizate de către adolescenţi”, la Colocviul „Henri Jacquier”, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Universitatea „Babeş – Bolyai”, Cluj-Napoca, 28 noiembrie 2008.

 

E. Date privitoare la activitătile de doctorat

·        Pregătire pentru susţinerea tezei de doctorat.

 

F. Alte activităţi ştiinţifice:

·        Activităti didactice (în regim plata cu ora) la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca.

·        Full membership in „European Forum for Victim – Offender Mediation and Restorative Justice”, Leuven, Belgium.

·        Acţiuni de consiliere şi asistenţă psihologică acordate unor elevi, studenţi şi personal didactic din şcoli şi instituţii din învăţământul superior din Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Alba.

·        Colaborări cu Ministerul Justiţiei, Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Prison Felewship România pe probleme legate de etiologia conduitelor agresive antisociale în rândul adolescenţilor.

 

 

 

 


CS III dr. Geangu Elena (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

Mecansime psihosociale ale structurării personalităţii la vârsta adolescenţei şi tinereţii; proiectul de cercetare VI/1: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale

·        Documentare bibliografică în vederea construirii design-ului experimental şi al probelor necesare investigării relaţiei dintre aspecte ale reglării emoţionale, reglării cognitive şi abilitatea de a lua decizii în context moral. (au fost depuse la dosarul cercetării in format electronic şi printate aproximativ 50 de articole).

·        Construirea design-ului experimental specific proiectului individual de cercetare.

·        Elaborarea/adaptarea instrumentelor/probelor experimentale utilizate in investigaţiile proprii. Au fost traduse şi adaptate 3 instrumente de cercetare:  Indexul de Reactivitate Interpersonală (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980); Scala de Contagiune Emoţională (The Emotional Contagion Scale) (Doherty, R. W., 1997); Dileme morale inpersonale şi dileme morale cu nivel scăzut de conflict (Impersonal Dilemmas and Low-Conflict Personal Dilemmas) (Green et al., 2008).

·        Publicarea unui articol într-o revistă de specialitate şi a unui capitol într-un volum colectiv.

·        Susţinerea a trei comunicări la manifestări internaţionale.

 

II. Activitate:

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în străinătate

·        V.M. Reid, Elena Geangu, “Research Methodology and Social Cognition”. In T. Striano, & V.M. Reid (eds.) “Social cognition: Development, Neuroscience and Autism”. Oxford: Blackwell, 2008.

 

6. În reviste ştiinţifice din ţară

·        “Notes on self awareness development in early infancy”. Cognitie, Creier, Comportament (Cognition, Brain, Behavior), 12(1), 103-113.

 

12. Instrumente de lucru:

Au fost traduse şi adaptate 3 instrumente de cercetare:

·        Indexul de Reactivitate Interpersonală (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980)

·        Scala de Contagiune Emoţională (The Emotional Contagion Scale) (Doherty, R. W., 1997)

·        Dileme morale inpersonale şi dileme morale cu nivel scăzut de conflict (Impersonal Dilemmas and Low-Conflict Personal Dilemmas) (Green et al., 2008)

 

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană”, cu comunicarea: Aspecte ale dezvoltării socio-emoţionale.

 

 

D. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Vancouver, martie 2008, Simpozion: XVIth International Conference on Infant Studies”, cu poster-ul: Contagious crying as an early precursor of empathy, (coautori T. Striano. Oana Benga).

·        Vancouver, martie 2008, Simpozion:XVIth International Conference on Infant Studies”, cu poster-ul: Emotional Contagion and Individual Differences in Cardiac Autonomic Regulation in 9-Month-Old Infants, (coautori R, Heilman, Oana Benga, A. Miu).

·        Cluj-Napoca, Romania, iunie 2008, Simpozion: “Stress and Cognition – Recent Approaches”, cu comunicarea: Effects of long-term separation in children of Romanian emigrants.

·        Würzburg, august 2008, Simpozionul “Cross-cultural Comparisons of Preschoolers´ Development of Emotion Knowledge: Romanian, Japanese, and US Studies”, 20th Biennial ISSBD Meeting, cu prelegerea: Development of Emotion Knowledge in Romanian Preschoolers, (coautori T. Ionescu, Oana Benga).

 

E. Date privitoare la inplicarea în granturi

·        1 grant - National Sciences and Engineering Research of Canada (NSERC) – Research Capacity Development Grant (12 000 CAD)

 

F. Date privitoare la activităţile de doctorat

·        Confirmarea titlului de doctorat în psihologie

 

 


CS III dr. Mihaela Gligor (cartea de muncă la institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

Proiect de cercetareVII/3: Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relaţiilor cu Republica Moldova. Valori naţionale şi valori europene în mitologia politică post-comunistă în România şi Republica Moldova;

·        Realizarea unui studiu de cercetare axat pe problematica actului cultural, aşa cum a fost perceput înainte şi după Revoluţia din 1989, care evidenţiază similitudini şi diferenţe ale tipologiilor miturilor politice specifice în spaţiul românesc, particularizând asupra valorilor culturale şi religioase;

·        Consultarea de material bibliografice necesar cercetării (circa 30 de lucrări).

·        Întocmirea: Listă Bibliografică generală, care acoperă tematica programului de cercetare (utilă colectivului de cercetare) (18 pagini).

·        Se află în curs de redactare (finalizare) studiul axat pe problematica actului cultural, aşa cum a fost percepută înainte şi după Revoluţia din 1989 (de cca. 30 pagini).

 

II. Activitatea ştiinţifică

A. Cărţi

2. Volume colective

·        Mihaela Gligor, Mac Linscott Ricketts, Professor Mircea Eliade. Reminiscences; Foreword by Mihaela Gligor, Preface by Mac Linscott Ricketts, Kolkata, India, Codex Publishing House, 2008, 277 p.

 

B. Studii şi articole

1. În volume colective apărute în străinătate

·        Mihaela Gligor, Mircea Eliade on the Legend of Master Manole, în Mihaela Gligor, Mac Linscott Ricketts, Professor Mircea Eliade. Reminiscences; Foreword by Mihaela Gligor, Preface by Mac Linscott Ricketts, Kolkata, India, Codex Publishing House, 2008, p. 101-110.

2. În volume apărute în ţară

·        Mircea Eliade - Martin Heidegger. Filosofie şi politică, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 303-313.

·        Maitreyi Devi şi Rabindranath Tagore. Lecţia de la Mongpu, în Maitreyi Devi, „Tagore la gura sobei în Mongpu”, (traducere din Bengali de Dana Sugu), Cluj-Napoca, Editura “Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2008, p. 5-19.

5. In reviste ale Academiei Române

·        Mircea Eliade, Professor in History of Religions at University of Bucharest  în „Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca, Series Humanistica”, VI, 2008, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 409-414.

6. În reviste ştiinţifice din ţară

·        Ideology. The Problem în „International Journal on Humanistic Ideology”, Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008, p. 7-11.

·        The Ideology of the Archangel Michael Legion and Mircea Eliade’s Political Views in Interwar Romania în „International Journal on Humanistic Ideology”, Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 111-126.

·        Tagore-Einstein. Confluences of Minds în „Logos Architekton. Journal of Logic and Philosophy of Science”, Vol. 2, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj University Press, 2008, p. 125-144.

·        Historicism and Multiculturalism. The Problem în „International Journal on Humanistic Ideology”, Vol. 1, No. 2, Autumn-Winter 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008, p. 7-15.

7. În reviste de cultură

·        India sau despre simplitate în Supliment India (coordonat de Mihaela Gligor), în  „VERSO”, Cluj-Napoca, an 3, nr. 36-37, 16 aprilie – 15 mai 2008, p. II-V.

·        În lumea lui Tagore în Supliment India (coordonat de Mihaela Gligor), în „TIMPUL”, Iaşi, an IX, nr. 115, 6 – 7, iunie – iulie 2008, p. 2.

8. Traduceri de studii

·        traducere din limba engleză: Ali Shehzad Zaidi, Elemente din Hafiz şi Puşkin în povestirea Fata Căpitanului a lui Eliade, înTIMPUL”, Iaşi, an IX, nr. 119, noiembrie 2008, p. 8-10.

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Consideraţii asupra „problemei evreieşti” în România interbelică. „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.", Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 43.

10. Recenzii

·        Puterea lăuntrică a Indiei, în „VERSO”, Supliment India (îngrijit de Mihaela Gligor), an 3, nr. 36-37, mai 2008, p. XI.

·        De 3 X Eliade în „VERSO”, Cluj-Napoca, nr. 3, nr. 44 – 45, 1 – 30 septembrie 2008, p. 12.

·        Alexandru Boboc, Filosofia românească din perspectivă comparată, în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VI, 2008, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008.

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 30 mai 2008, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, Conferinţa Naţională de Logică cu tema Paradoxes; comunicarea: Paradoxuri ale logicii contemporane.

·        Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Zilelor Academice Clujene, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, participare la Masa rotundă cu titlul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane .

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, participare la Masa rotundă cu tema Logica şi disputa realism – antirealism.

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, cu comunicarea: Consideraţii asupra “problemei evreieşti” în România interbelică.

 

 

 

D. Participarări  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Kolkata, 12 - 15 februarie 2008, The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, participare la International Seminar on Religion and Science; comunicarea: The History of Religions in Romania after Mircea Eliade.

·        Kolkata, 18 februarie 2008, Jadavpur University, Centre of Advanced Study in Philosophy, participare la Panel Discussion pe tema Religion in Globalised Society; comunicarea: Religion in 21st Century.

·        Craiova, 26 - 29 noiembrie 2008, participare la Conferinţa internaţională AnthropoEast: The Europenisation of Balkans - The Balkanisation of Europe, 3rd Edition; comunicarea: Interpreting the Legend of Master Manole in Multicultural Europe.

E. Alte activităţi ştiinţifice

1. Schimburi interacademice şi alte deplasări în străinătate

·        29.01.2008 - 21.02.2008, stagiu de cercetare la Biblioteca The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, India şi la The Asiatic Society, Kolkata, India. Subiectul cercetării: Rabindranath Tagore.

·        12.05.2008 - 19.05.2008 stagiu de cercetare şi audierea unor cursuri de specialitate la Universitatea din Brescia, Italia. Subiectul cercetării, cursurilor: Modalităţi de atragere a fondurilor europene în cercetarea ştiinţifică. Managementul Granturilor, Management performant.

3. Membru al redacţiilor / colegiilor revistelor de specialitate

·        Redactor şef: International Journal on Humanistic Ideology, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008, ISSN: 1844 – 458X. http://humanisticideology.blogspot.com/

·        Manuscript-editor: Logos Architekton, Journal of Logic and Philosophy of Science, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2007, 2008, ISSN: 2065 - 0469.

4. Coordonator Colecţie

·        Coordonator al Colecţiei Biblioteca Indiană, Cluj-Napoca, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2008.

5. Interviuri acordate

·        Mircea Eliade. Câte puţin acasă. Convorbire cu Mihaela Gligor,  în Cristina Scarlat, Mircea Eliade. Hermeneutica spectacolului. Convorbiri, Iaşi, Editura Timpul, 2008, p. 196-212.

·        În India, pe urmele lui Mircea Eliade. Convorbire cu Mihaela Gligor, în Cristina Scarlat, Mircea Eliade. Hermeneutica spectacolului. Convorbiri, Iaşi, Editura Timpul, 2008, p. 213-220.

·        Gabriel Stănescu în dialog cu Mihaela Gligor în Timpul, Iaşi, an IX, nr. 118, octombrie 2008, p. 8-9.

6. Distincţii, Premii, Nominalizări

·        Bucureşti, 5 iunie 2008: nominalizare, la categoria Debut, la Premiile Uniunii Scriitorilor din România, pentru anul 2007, cu lucrarea Mircea Eliade. Anii tulburi. 1932-1938, Prefaţă de Liviu Antonesei, Bucureşti, Editura EuroPress Group, 2007.

 

 


CS I dr. Ionuţ-Constantin Isac (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

La programul de cercetare I

Proiectul I/7: Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă, proiectele Simion Bărnuţiu, Ştiinţa dreptului, ediţie critică după manuscris inedit şi Simion Bărnuţiu, Metafizica, ediţie critică după manuscris inedit.

·        Transcrierea paleografică şi tehnoredactarea manuscriselor pentru realizarea de ediţii critice, astfel: Ştiinţa dreptului (200 pagini) şi Metafizica (100 p.);

·        Redactarea a două studii de cercetare pe tema manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu (20 pagini);

·        Prezentarea a două comunicări pe tema manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu (20 pagini)

Programul se încheie în 2008.

 

La programul de cercetare VII.

Proiectul VII/3: Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relaţiilor cu Republica Moldova. Valori naţionale şi valori europene în mitologia politică post-comunistă în România şi Republica Moldova, proiectul de cercetare Reconsiderarea valorilor naţionale în urma colaborărilor transfrontaliere dintre România şi Republica Moldova.

·        Redactarea unui studiu de cercetare privind problematica valorilor naţionale în România şi Republica Moldova, în contextul aderării României la Uniunea Europeană (50 pagini);

·        Prezentarea unei comunicări pe tema problematicii valorilor naţionale în România şi Republica Moldova (10 pagini)

Programul se încheie în 2008.

 

II. Activitate

A. Cărţi

2. Volume colective:

·        Liviu Botezan, Mihaela Cosma, Ionuţ Isac, Attila Varga, Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849. Chipuri dintr-un an de neuitat. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 500 p.

3. Editări manuscrise:

·        (editor la) Dumitru Isac, Filosofia teoretică şi filosofia practică la Kant, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, V, 2007, p. 357-383 (neraportat);

·        (editor la) Dumitru Isac, Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei antice şi medievale, vol. II, Filosofia în Dacia, Grecia şi Roma. Orientul şi Occidentul medieval, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2008, 178 p.

·        (editor la) Dumitru Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel (rezumatul tezei de doctorat, cu o prezentare de Ionuţ Isac), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 387-408.

 

B. Studii şi articole

1. În volume colective apărute în străinătate

·        Mit şi manipulare în post-totalitarism. Tema mineriadelor vindicative, în (coord. Mihai Şleahtiţchi), Manipularea în posttotalitarism, Chişinău, Editura Gunivas, 2008, p. 337-348.

 

4. În reviste cotate (ISI)

·        Considerations on Some Historical and Contemporary Issues in Lucian Blaga’s Metaphysics, în „Journal for the Study of Religions and Ideologies”, 7, 19 (Spring 2008), p. 184-202, http://www.jsri.ro 

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Notes sur la complémentarité, la nature et la recherche du réel, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 227-238.

·        Note psiho-logice şi epistemo-logice la câteva idei ale profesorului Petre Botezatu, în „NOEMA”, VII, 2008, p. 151-168;

·        Re-thinking the History of Philosophy with and after Karl Popper, în „Revue Roumaine de Philosophie”, tome 52, nr. 1-2, 2008, p. 165-172.

·        Conferinţa internaţională: „Rethinking Popper”, Praga, 10-14 septembrie 2007, în „Revista de filosofie”, tom IV, nr. 1-2, 2008, p. 221-224.

·        Asupra unor comentarii la Trilogia Cunoaşterii, în „Revista de filosofie”, tom IV, nr. 3-4, 2008, p. 287-301.

 

7. În alte reviste de cultură:

·        Bamberg – capitala educaţiei adulţilor, în „Paideia”, nr. 1, 2007, p. 68-72 (neraportat).

 

8. Traduceri de studii:

·        Jost Reischmann, Educaţia adulţilor în Germania: rădăcini, statut, curente principale, schimbări, în „Paideia”, nr. 2, 2008, p. 15-29;

·        interviu Rita Süssmuth, „Învăţarea pe toată durata vieţii nu este un lux”, în „Paideia”, nr. 2, 2008, p. 73-75;

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Axiologie şi mitologie în lucrarea Filosofie românească” a lui Marin Ştefănescu, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 45-46.

 

10. Recenzii:

·        Angela Botez, Arhitectura sistemului şi conceptele integrative blagiene, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, nr. V, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, p. 385-389 (neraportat);

·        Florian Roatiş, Pledoarie pentru filosofia românească, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, V, 2007, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 389-392 (neraportat);

·        Teodor Dima, Privind înapoi cu deferenţă. Eseuri despre gânditori români, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 451-455.

·        Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa (coord.), Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 455-458.

·        Mihaela Gligor şi Mac Linscott Ricketts (coord.), Întâlniri cu Mircea Eliade, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 461-463.

·        Mihai Drăgănescu, Societatea conştiinţei, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 467-470.

 

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

1. Organizare de manifestări ştiinţifice interne în cadrul Zilelor Academice Clujene

·        Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, 12 iunie 2008 (co-organizator Virgil Ciomoş, 9 participanţi).

·        Simpozionul: Din istoria ştiinţelor şi tehnicii, 14 iunie 2008, (13 participanţi).

 

2. Participare la  manifestări ştiinţifice interne

·        Bucureşti, 13 martie 2008, (co-moderator) la Workshop-ul „Societatea conştiinţei” – patru tipuri de nuclee filosofice, Grupul de Cercetări Interdisciplinare (GCI) al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), Academia Română, cu comunicarea: Semnificaţia lucrării „Societatea conştiinţei” în ansamblul operei Acad. Mihai Drăgănescu.

·        Cluj-Napoca, 20 mai 2008 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Şcoala doctorală a Facultăţii de Studii Europene, cu comunicarea: O paralelă între „orizonturile de realitate” la Ferdinand Gonseth şi „nivelurile de realitate” la Basarab Nicolescu.

·        Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, CRIFST, Institutul de Istorie «George Bariţiu», Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Cluj-Napoca, 14 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, CRIFST, Institutul de Istorie «George Bariţiu», Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Simpozionul „Din istoria ştiinţelor şi tehnicii”, cu comunicarea: Istoria unui dialog ratat: Ferdinand Gonseth şi Ştefan Lupaşcu.

·        Iaşi, 24 septembrie 2008, Zilele Academice Ieşene, Academia Română, filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Sociale şi Economice „Gh. Zane”, cu comunicarea: Mitologie politică şi axiologie în post-comunism: intelectualii şi valorile.

·        Zalău, 9 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României”, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, cu comunicarea:  Stadiul publicării manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu.

·        Bucureşti, 15 octombrie 2008, Sesiunea naţională a Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), Academia Română, cu comunicarea: Etica ştiinţei în Societatea Conştiinţei.

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Axiologie şi mitologie în lucrarea Filosofie românească” a lui Marin Ştefănescu.

 

D. Participări  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Timişoara, 22-23 februarie 2008, Academia Română, Filiala Timişoara şi Universitatea de Vest, Conferinţa Internaţională „România europeană”, cu comunicarea: Probleme ale implementării „Cartei cercetătorilor europeni” în sistemul cercetării academice din România.

·        Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), Institutul de Istorie «George Bariţiu»,Sesiunea Internaţională de Comunicări Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867, cu comunicarea: Istorie şi cultură în manuscrisele filosofice ale lui Simion Bărnuţiu.

·        Germania, Bamberg, 16 iulie 2008, Universitatea Otto-Friedrich, Sesiunea Omagială Internaţională dedicată retragerii din activitate a Profesorului Jost Reischmann,  cu comunicarea: Ein Wort zur Abschiedsvorlesung eines Andragogern.

 

 

 


CS drd. Florenţa Lozinsky (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Post-comunism şi post-modernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate românească”.

·        redactarea unui raport de cercetare Floreşti componentă a zonei metropolitane: dileme ale convieţuirii peri/urbane (40 pagini);

·        extrase (selectiv) după fişe bibliografice, articole de ziar, date statistice, interviuri, (40 pagini);

·        elaborarea a două studii şi prezentarea a patru comunicări (20 pagini).

 

II. Activitate:

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        Sectorul imobiliar reflectat în presa scrisă. Cazul Floreşti, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 220-227.

 

6. În reviste ştiinţifice din ţară

·        perspectivă asupra dezvoltării rurale. Două studii de caz, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Seria Sociologie, Cluj-Napoca, an LII, nr.1, 2007, p. 67-78 (apărut în 2008 - neraportat).

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Cluj-Napoca, 17-18 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, rezumat: Raportul spațiu-timp în societatea post-modernă, p. 73 (ISBN: 978-973-109-101-3).

 

10. Recenzii

·        Traian Vedinaş, Antropologie şi asincronism, Cluj-Napoca, Edit. Grinta, 2007, 166 p., în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Series Humanistica, Edit. Academiei Române, nr. VI, 2008, p. 459-461.

·        Andrei Negru, Viitorul social. Indice bibliografic adnotat, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006, 427p., în Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Series Humanistica, Edit. Academiei Române, nr. VI, 2008,  p. 465-466.

 

C. Participarare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 23-24 mai 2008, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Știinţe Economice Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică - „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, Zona agricolă a Floreştiului în context metropolitan.

·        Bucureşti, 30-31 mai 2008, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, a XVII-a Sesiune ştiinţifică - „Prezent şi perspective în dezvoltarea zonelor metropolitane din România”, Probleme ale zonei metropolitane, reflectate în presa locală.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea: Urbanizarea – un factor de stres pentru mentalitățile tradiționale.

·        Cluj-Napoca, 17-18 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, comunicarea: Raportul spațiu-timp în societatea post-modernă.

 

 

Date privitoare la activitătile de doctorat

·        stadiul de sustinere a tezei

 

 


CS I dr. Vasile MARIAN (cartea de muncă la Univ. „Dimitrie Cantemir” -  ½ normă)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei.................; proiectul de cercetare VII/5: Abordări teoretice şi practice privind concurenţa în contextul integrării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007

·        redactarea unui raport de cercetare privind Noţiunea de concurenţă şi forme ale concurenţei  (25 pagini)

·        publicarea în avans a unui studiu (Vasile Marian, Noţiunea de concurenţă: conţinut şi dinamică, „Analele facultăţii”, Seria Ştiinţe economice, nr. 2, 2006, p. 41–52 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca).şi prezentarea unei comunicări  (20 pagini).

 

II. Activitate:

           

B. Studii si articole

2. În volume colective apărute în ţară:

·        Hoţie şi fiscalitate, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 420–427.

 

5. În reviste ale Academiei Române:

·        Reflecţii asupra conceptului de piaţă şi de marfă, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, VI, 2008, p. 313–338.

 

6. În reviste ştiinţifice din ţară:

·        Teorie şi practică în evaluarea pregătirii universitare, „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, XI, Cluj-Napoca, 2008 (În curs de apariţie)

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN):

·        Accounts on the Meaning of the Concept of “Swap”, “Barter” and “Market” and the Relationship among These Concepts, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. ...

 

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

2. Comunicări şi participări manifestări ştiinţifice interne:

·        Cluj-Napoca, 23–24 mai 2008, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, comunicarea Teorie şi practică în evaluarea pregătirii universitare.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Zilele academice clujene, comunicarea Economie şi economicitate.

·        Cluj-Napoca, 17–18 octombrie 2008, Institutul de Istorie „George Bariţiu” – Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Consideraţii privind conţinutul noţiunilor „troc”, „barter” şi „piaţă” şi raportul dintre aceste noţiuni.

 

D. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

2. Comunicări şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale:

·        Timişoara, 22–23 februarie 2008, Universitatea de Vest Timişoara, Sif Banat-Crişana şi Filiala Timişoara a Academiei Române, Conferinţa internaţională „România europeană, comunicarea: Produsul intern şi extern al unei comunităţi.

 

E. Alte activităţi ştiinţifice

3. Membru în comitete de redacţie:

– Secretar de redacţie la Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica.

– Referent ştiinţific al volumului „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”.

 

 

 

 

 

 

 


CS I dr. Andrei Negru (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

La programul de cercetare V: Local versus global în estul Europei. Post-comunism şi post-modernitate în spaţiul românesc; proiectul de cercetare V/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

·        redactarea unui raport de cercetare privind .dezvoltarea rurală (47 pagini procesate pe computer);

·        realizarea şi transcrierea a 4 interviuri  (circa 50 pagini procesate pe computer);

·        publicarea a două studii  (28 pagini).

·        susţinerea a trei comunicări ştiinţifice (30 pagini).

 

II. Activitate:

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        „Ţăranii hrănesc copiii”. Un proiect de dezvoltare rurală, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 228-236.

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Strategii de dezvoltare comunitară în ruralul clujean, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu»  din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, VI, 2008, p. 115-132.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Etape socio-istorice ale modernizării societăţii româneşti, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 73.

 

10. Recenzii

·        *** Maestrul şi universitatea. Achim Mihu la 75 de ani. Cu un cuvânt înainte de prof. univ. dr . Ilie Bădescu. Ediţie îngrijită de Vasile George Dâncu, Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2007, 479 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» Cluj-Napoca, Series Humanistica, 2008, p. 463-465.

 

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

1. Organizări

·        Sesiunea şt. anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008.

 

2. Participare la manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 23 mai 2008, Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe Economice „D. Cantemir”, cu comunicarea: Noi modalităţi de utilizare a spaţiului în zona periurbană;

·        Cluj-Napoca, 14 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Simpozionul „Din istoria ştiinţelor şi tehnicii”, cu comunicarea: Revista „Viitorul social” (1972-1989);

·        Zalău şi Bocşa, 9-10 octombrie 2008, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău, sub egida Consiliului Judeţean Sălaj, în colaborare cu Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea şi Primăria comunei Bocşa, judeţul Sălaj, . Sesiunea ştiinţifică „Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României”, cu comunicarea: Elemente de sociologia naţiunii la S. Bărnuţiu;

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea şt. anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu comunicarea: Etape socio-istorice ale modernizării societăţii româneşti.

 

D. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

2. Comunicări şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale

·        Timişoara, 22-23 februarie 2008, Academia Română – Filiala Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, SIF Banat-Crişana, Conferinţa internaţională „România europeană”, cu comunicarea:  Satul în faţa noilor „exigenţe”  ale dezvoltării.

 

 

 

 

 


C.S. I dr. Marioara Petcu

(cartea de muncă la Academia de Arte Vizuale şi Design - ½ normă)

           

I. Stadiul lucrării de plan:

Programul de cercetare numărul VI: „Factorii psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală şi estetică în condiţiile societăţii româneşti actuale”. Proiectul de cercetare VI 2: „Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie”

·        Documentare teoretico-metodologică  (25 de volume de specialitate, 20 albume de artă).

·        Formularea ipotezei de lucru.

·        Trasarea designului cercetării.

·        Redactarea şi publicarea unui studiu de specialitate de 17 pagini, referitoare la expresivitatea personalităţii artistice

·        Elaborarea şi trimiterea spre publicare a unui studiu de 8 pagini pe teme de psihologia retoricii

·        Participare la manifestări ştiinţifice pe tema implicării personalităţii în actul creator

 

II. Activitate:

B. Studii şi articole

5. În reviste ale Academiei Române

·        Traseul expresivităţii personalităţii artistice în decodificarea mecanismelor psihologice cognitive, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,  p. 69-86.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Structura discursului retoric,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 60.

 

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 23 mai 2008, Sesiunea Ştiinţifică anuală, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Simpozion şi Masă Rotundă „Probleme actuale ale statului şi dreptului în contextul  integrării  în U.E.”, cu comunicarea: Caracteristici ale pledoariei juridice”.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Simpozionul „Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană”, cu comunicarea: Elemente de retorică juridică.

·        Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 2008, Academia de Arte Vizuale şi Design, Simpozionul „Europa Artium – Arta în mişcare (Art on the move)” şi participare la Masa Rotundă cu tema: „Arta în evoluţie”.

 

Alte activităţi ştiinţifice  

·        Susţinerea de cursuri şi seminarii universitare pe aspecte referitoare la problema cercetată, în cadrul cursurilor de „Psihologia dezvoltării”, „Psihologia formei şi culorii”, „Creativitatea artistică”, „Consiliere psiho-pedagogică prin artă”, „Psihologia educaţiei”.

·        Activitate de coordonare în cadrul atribuţiilor de Director de Departament (DPPD) de la Universitatea de Arte Decorative şi Design Cluj-Napoca

·        Conducerea de lucrări de gradul 1 pe teme de psihologia creativităţii şi art-terapiei.

·        Conducerea de lucrări de disertaţie la masterat la Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca

·        Coordonarea activităţii de calificare prin definitivat şi gradul II pentru cadrele didactice din domeniul artelor plastice  în calitate de preşedinte de comisie şi examinator

·        Colaborare interacademică cu Universitatea de Arte Decorative şi Design din Cluj-Napoca, cu Facultatea de Drept „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca

 


CS II dr. Emil Pop

(cartea de muncă la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii „Dimitrie Cantemir”- ½ normă)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; Proiect VII/5: Între realitate, simţ comun şi reprezentări sociale. O analiză interdisciplinară a proverbelor din spaţiul românesc

·        Coordonarea cercetării.

·        Documentare teoretică.

·        Sistematizarea materialului empiric (50 pagini).

·        Elaborarea unui raport de cercetare (25 pagini).

·        Selecţia şi sistematizarea unor proverbe pe problematică sociologică şi etico-juridică.

·        Publicarea unui studiu şi susţinerea a trei comunicări ştiinţifice.

 

II. Activitate:

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        Comunitatea umană şi unele aspecte ale vieţii sale reflectată în proverbe înStudii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, p. 237-242.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Diferenţierea socială reflectată în proverbe, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală aD.C.S.-U.", Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 41.

 

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 23 mai 2008 Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti de la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii „Dimitrie Cantemir”, cu comunicarea: Valenţe socio-juridice şi etice în proverbe din spaţiul românesc.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Simpozionul „Semantica realităţii sociale” în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea:  Convieţuirea socială reflectată în proverbe, la

·        Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a DCSU, Institutul de Istorie „G. Bariţ”, cu comunicarea: Diferenţierea socială reflectată în proverbe

 

E. Alte activităţi :

·        Director şi consilier editorial a Editurii „Argonaut” Cluj-Napoca, recunoscută CNCSIS.

·        Editarea a peste 20 lucrări din domeniile: istorie, sociologie, filosofie, psihologie, drept, ş.a.

 

 


CS III drd. SALANKI ZOLTAN (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Post-comunism şi post-modernism  în spaţiul românesc;

Proiectul de cercetare VII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

·        traducerea şi transcrierea a 3 interviuri (circa 20 de pagini procesate pe computer);

·        sistematizarea unor indicatori de dezvoltare rurală şi a unor repere simbolice ale spaţiului rural  (circa 40 de pagini);

·        redactarea unui raport de cercetare privind Reprezentări şi repere simbolice ale

schimbărilor sociale din câteva sate transilvănene (40 pagini);

·        elaborarea a două studii şi prezentarea unei comunicări  (15 pagini).

 

Proiectul de cercetare VII/5: Între realitate, simţ comun şi reprezentări sociale. O analiză interdisciplinară a proverbelor din spaţiul românesc.

·        elaborarea unui indice tematic de proverbe cu semnificaţii sociologice (circa 20 de pagini);

·        redactarea unui raport de cercetare privind ale semnificaţiile sociologice proverbelor  (20 pagini)

·        elaborarea unui studiu şi prezentarea unei comunicări  (5 pagini).

 

 

II. Activitate:

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară:

·        Proverbele. O perspectivă sociologică, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 243-248.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN): 2

·        Repères symboliques des transformations socioculturels dans l’espace rural, Institutul de Istorie „George Bariţ”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane Rezumatele comunicărilor Sesiunea ştiinţifică anuală 17-18 octombrie 2008,  Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008.

 

C. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  interne

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Institutul de Istorie „George Bariţ”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Simpozionul Semantica realităţii sociale, în cadrul manifestării Zilele Academice Clujene, 9-14 iunie, cu comunicarea Proverbele. O perspectivă sociologică.

·        Cluj-Napoca, 17-18 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie „George Bariţ”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cu comunicarea Repere simbolice ale transformărilor socio-culturale din spaţiul rural.

 

 

 

 

D. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Timişoara, 22-23 februarie 2008, Universitatea de Vest din Timişoara, Conferinţa România Europeană, cu comunicarea Principii europene şi resurse autohtone în dezvoltarea rurală.

 

 

Date privitoare la activităţile de doctorat

·        Stagiu de pregătire (susţinere examen-referat).

 

 


CS III Adrian Sîrbu (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

Programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Post –communism şi post –modernism în spaţiul românesc: Proiectul de cercetare VII/1: Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană.

·        sistematizare de material în vederea redactării;

·        reedactare unui text (31pagini);

·        elaborarea şi participarea cu două comunicări la sesiuni interne şi cu trei comunicări la sesiuni internaţionale.

 

II Activitate ştiinţifică

Articole:

·        Cultură, subcultură de stînga şi contracultură critică universală în arena legitimităţii, în IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, p. 148-156.

·        Agonii ale esteticii (notă introductivă), in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, p. 5.

Traduceri de specialitate:

·        Alain Badiou, “Artă şi filosofie” (din Petit manuel d’inesthétique, Paris, Seuil, 1998), in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, p. 15-22

·        Jacques Rancière, “Nepriinţă în estetică” (Introducere la Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004), in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, p. 23-27

·        Claude Karnoouh, “Despre uitare ca leac al conştiinţei nefericite”, in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, p. 133-135

·        G.M. Tamás, “Marx şi eu după revoluţia burgheză”, in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, p. 145-147

·        Claude Karnoouh, “Remo Guidieri – dincolo de bine şi de rău” (prefaţă la ediţia română a L’Abondance des pauvres. Six aperçus critiques sur l’anthropologie, Paris, Seuil, 1984), in Belşugul săracilor. Şase priviri critice asupra antropologiei, Cluj, Idea Design & Print, 2008, p. 7-18

 

Participare la manifestări ştiinţifice interne

o       Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academice Clujene, Simpozionul “Semantica realităţii sociale” – cu comunicarea: Esteticul ca ideologie. Analize contemporane.

o       Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Comitetul Român pentru istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii, Fliala Cluj-Napoca, participare la Masa rotundă „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane” (în cadrul Zilelor Academice Clujene).

o       Cluj-Napoca, 17 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane – cu comunicarea: De la cultura “pentru mase” la industria culturală. Transformări şi invariante ale culturii de masă/populare a tranziţiei.

 

Participare la manifestări ştiinţifice internaţionale

·        21 mai 2008, Berlin, Germania, 5th Berlin Biennial for Contemporary Art, secţiunea dedicată intervenţiilor teoretice (“Mes nuits sont plus belles que vos jours”), participare la discuţia-panel “Artă contemporană şi teorie critică în România”; tema intervenţiei: Şansele unei culturi critice.

·        23 octombrie 2008, Copenhaga, Danemarca, U-TURN Quadriennial for Contemporary Art, discuţie-panel “Presences of art” (în cadrul proiectului cu finanţare UE Opening Hours); tema intervenţiei: Contribuţia practicilor artistice contemporane la reconstrucţia spaţiului public democratic în context postcomunist est-european.

·        Paris, Franţa, 21 noiembrie 2008, , în cadrul Forum européen de l’essai sur art, participare la masa rotundă La critique d’art en Europe

 

Activitate editorială:

Selecţie, control ştiinţific al traducerii şi îngrijire de text pentru 4 dosare teoretice:

·        Agonii ale esteticii – texte de: Paul de Man (“Semn şi simbol în «Estetica» lui Hegel”), Alain Badiou (“Artă şi filosofie”), Jacques Rancière (“Nepriinţă în estetică: Introducere”), cu o notă introductivă de Adrian T. Sîrbu, in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, pp. 5-27.

·        Muncitor – salariat – proletar – texte de: Robert Castel (“Criza viitorului”), Sigfried Kracauer (“Între semeni”), Simone Weil (“Experienţa vieţii de uzină (Marsilia, 1941-1942)”), Ursula Huws (“Cu ce ne vom ocupa? Distrugerea identităţilor profesionale în «economia bazată pe cunoaştere»”) şi Karl Marx (“Muncă salariată şi capital”), in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, pp. 157-191.

·        Restul comunist – texte originale de: Claude Karnoouh, Alexandru Polgár, G.M. Tamás, Adrian T. Sîrbu, in IDEA artă + societate, nr. 29, 2008, pp. 133-156.

·        Walter Benjamin - despre limbaj şi imagine (“Despre limbaj în general şi limbajul omului”, “Despre pictură sau semn şi pată”, “Scurtă istorie a fotografiei”, “Autorul ca producător”), in IDEA artă + societate, nr. 30, 3008 (sub tipar)

 

Activitate didactică:

·        suplinire a cursului de “Estetică” (sem. II) la Universitatea de Artă şi Design, Cluj.

·        cursul de “Ontologia operei de artă” (sem. II) la Masterul de Arte vizuale, UAD, Cluj.

 

Date privitoare la activităţile de doctorat

·        Faza de redactare a tezei de doctorat.

 


CS II dr. Silviu G. Totelecan (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan:

 

La programul de cercetare VII: Local versus global în estul Europei. Postcomunism şi postmodernism în spaţiul românesc; proiectul de cercetare VII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

·        redactarea unui raport de cercetare (text, anexe şi bibliografie) privind: ambivalenţele globalizării în postcomunismul românesc (70 pagini);

·        sistematizarea materialului documentar utilizat – extrase (selectiv) după fişe bibliografice, legislaţie sau fragmente de interviuri calitative (30 pagini);

·        elaborarea a patru studii (două în limba engleză) şi prezentarea a şapte comunicări (trei la manifestări internaţionale) ştiinţifice (50 pagini).

·        organizarea a două manifestări ştiinţifice interne.

 

II. Activitate:

 

B. Studii şi articole

2. În volume colective apărute în ţară

·        The urban-rural interface: unsettled typicalities, „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 248-255.

 

5. În reviste ale Academiei Române

·        Localizări şi globalizări în a doua modernitate, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, VI, 2008, p. 159-172.

 

9. Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Searching certainty or (re)searching (un)certainty?, „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a D.C.S.-U.”, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2008, p. 77.

 

C. Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

1. Organizări

·        Simpozionul Semantica realităţii sociale, Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Zilele Academice Clujene (13 participanţi).

·        Secţiunea sociologie-antropologie, Cluj-Napoca, 17-18 octombrie 2008, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane (16 participanţi).

 

2. Comunicări şi participări manifestări ştiinţifice interne

·        Cluj-Napoca, 18 aprilie 2008, Universitatea „Bogdan Vodă”, „Economia şi statul de drept din România – membră a Uniunii Europene”, comunicarea Glocalizarea: „forma” (globalizată) şi „conţinutul” (localizat) celei de „a doua modernităţi”.

·        Cluj-Napoca, 9-10 mai 2008, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Economice, „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, comunicarea Între naţionalismul metodologic, dependenţa de cale şi izomorfismul mondial.

·        Cluj-Napoca, 10 iunie 2008, Compartimentul de Sociologie al Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Semantica realităţii sociale” (în cadrul Zilelor Academice Clujene), comunicarea Polisemia integrării europene.

·        Cluj-Napoca, 12 iunie 2008, Comitetul Român pentru istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii, Fliala Cluj-Napoca, participare la Masa rotundă „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane” (în cadrul Zilelor Academice Clujene).

·        Cluj-Napoca, 13 iunie 2008, Zilelor Academice Clujene, Compartimentul de Ştiinţe Juridice al Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul Probleme actuale în dreptul intern şi internaţional, participare la discuţii.

·        Cluj-Napoca, 17-18 octombrie 2008, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, „Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, comunicarea Căutând certitudine sau cercetând incertitudine?

 

D. Participare  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Timişoara, 22-23 februarie 2008, Universitatea de Vest şi Filiala Timişoara a Academiei Române, International Conference „The European Romania”, comunicarea Local collectivities versus local communities. The ambivalence of „being-in-common”.

·        Cluj-Napoca, 5-7 iunie 2008, Research Station Agroscope Reckenholz-Tänikon Art, Elveţia şi Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai”, International Workshop „Trends in Farm Succession”, comunicarea „Blocks and industrial plants – the new «crops» of Transylvanian rurbanity”.

·        Cluj-Napoca, 28-30 noiembrie 2008, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Centrul de Analiză Politică în parteneriat cu Academia Română, Societatea Română de Televiziune, Centrul Internaţional Raţiu pentru Democraţie, Centrul Cultural Italian, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Colocviul Internaţional « Romanian Identity in the Wider European Context », comunicarea The New Capitalist Culture and the Transformation of Identity.

 

 

E. Alte activităţi ştiinţifice

·        Membru în Comitetul de redacţie al Anuarului Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Editura Academia Română.

·        Membru în Comitetul ştiinţific a „Analele Universităţii din Oradea”, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială.

·        Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului.

·        Membru în asociaţii şi societăţi profesionale:

·        European Association of Social Anthropologists (EASA).

·        European Society for Rural Sociology (ESRS).

·        The International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).

·        Asociaţiei Sociologilor din România (ASR).