5.  Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Organizare de manifestări ştiinţifice interne

·        Simpozionul: Semantica realităţii sociale, 10 iunie 2008, (Organizator: Silviu G. Totelecan, 13 participanţi).

·        Simpozionul: Actualităti în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie 2008 (Organizator: Monica Albu, 18 participanţi).

·        Simpozionul: Probleme actuale în dreptul intern şi internaţional, 13 iunie 2008, (Organizator: Narcisa Cozea,  32 participanţi).

·        Simpozionul: Din istoria ştiinţelor şi tehnicii, 14 iunie 2008, (Organizator: Ionuţ Isac, 13 participanţi).

·        Masă rotundă: Actualităti în cercetarea psihologică clujeană, 10 iunie 2008 (Organizator: Ioan Berar, 8 participanţi).

·        Masă rotundă: Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, 12 iunie 2008 (Organizator: Ionuţ Isac, Virgil Ciomoş, 9 participanţi),

toate în cadrul Zilelor Academice Clujene.

 

·        Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, ediţia a XVII-a, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, cu următoarele secţiuni: drept (25 persoane), economie (7 persoane), filosofie (9 persoane), psihologie-pedagogie (24 persoane), sociologie-antropologie (16 persoane).

Au participat cercetători, cadre didactice, practicieni şi studenţi din centrele universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Alba Iulia şi Sibiu, precum şi trei cercetători din Republica Moldova. Manifestarea s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanţilor. Rezumatele comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea ştiinţifică anuală, 17-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 78 pagini (în limba engleză).

 

 

A. Comunicări la manifestări ştiinţifice interne

·        Monica Albu, 10-13 aprilie 2008, Cluj-Napoca, Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională Alexandru Roşca,  comunicarea Validarea Chestionarului de Personalitate cu 5 Factori (CP5F).

·        T. A. Văcărelu, M. Porumb, Monica Albu, G. Vişu-Petra, 23-25 mai 2008, Timişoara, Conferinţa Naţională de Psihologie Dialog pentru diversitate,  comunicarea Testul de Comutare a Atenţiei: date preliminare de validare.

·        A. Ciucă, M. Miclea, Monica Albu, 23-25 mai 2008, Timişoara,  Conferinţa Naţională de Psihologie Dialog pentru diversitate,  comunicarea Evaluarea multidimensională a anxietăţii − scalele EMAS .

·        Monica Albu, 23-25 mai 2008, Timişoara, Conferinţa Naţională de Psihologie Dialog pentru diversitate, comunicarea CP5F: un nou chestionar pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five.

·        Monica Albu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Observaţii asupra scalelor evenimentelor de viaţă şi participare la Masa Rotundă.

·        Monica Albu, 13 iunie 2008, Iaşi, Universitatea „Petre Andrei”, Zilele „Petre Andrei”, A XVI-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, comunicarea Validarea scalei de evaluare a autonomiei personale din Chestionarul CP5F.

·        Ramona Maria Vuşcan, Monica Albu, 13 iunie 2008, Iaşi, Universitatea „Petre Andrei”, Zilele „Petre Andrei”, A XVI-a sesiune anuală de comunicări ştiinţifice Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene,  comunicarea Optimism şi performanţă la adolescenţi.

·        Monica Albu, Ioan Berar, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Copiatul în şcoală, ca fenomen de transgresiune morală.

·        Carmen Văsar, Claudia Kubik, Monica Albu,  17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania.

·        Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timişoara, Universitatea „Tibiscus”, Simpozionul naţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Ediţia a XVII-a, comunicarea O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres.

·        Carmen Văsar, Claudia Kubik, Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timişoara, Universitatea „Tibiscus”, Simpozionul naţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Ediţia a XVII-a, comunicarea Principalele surse de stres pentru români.

·        Corina Benea, 23 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale,  comunicarea Patternuri  acţionale şi implicaţiile lor economice.

·        Corina Benea, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale, comunicarea Aspecte ale reconversiei capitalului social în postcomunism.

·        Corina Benea, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Teoria Culturală şi tipurile acţionale.

·        Ioan Berar, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană, comunicarea Rolul modelului parental în structurarea autonomiei personale şi participare la Masa rotundă.

·        Narcisa Cozea, 23-24 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale,  comunicarea Drepturile părţilor interesate în cadrul procedurii de acordare a ajutoarelor de stat, la nivel comunitar.

·        Narcisa Cozea, Adrian Man, 13 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Probleme actuale în dreptul intern şi internaţional, comunicarea  Procedura de restituire a ajutoarelor de stat ilegale sau utilizate abuziv.

·        Narcisa Cozea, Adrian Man, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Politica în domeniul concurenţei a uniunii europene. Studiu de caz.

·        Virgil Ciomoş, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Horaţiu Crişan, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Codruţa Cuceu, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Codruţa Cuceu, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Înţelepciune populară şi etica bunei vieţuiri în proverbele româneşti.

·        Lucia Faiciuc, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană, comunicarea Raţionament cognitiv şi raţionament moral.

·        Lucia Faiciuc, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relaţia dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă.

·        Marius Florea, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U.,  Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Atitudini şi valori morale la vârsta adolescenţei şi participare la Masa rotundă.

·        Marius Florea, 28 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş - Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Franceză, Colocviul „Henri Jacquier”, comunicarea Insulta – formă de manifestare a agresiunii verbale. Tipuri de insulte utilizate de către adolescenţi.

·        Elena Geangu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Aspecte ale dezvoltării socio-emoţionale.

·        Mihaela Gligor, 30 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, Conferinţa Naţională de Logică  Paradoxes, comunicarea Paradoxuri ale logicii contemporane.

·        Mihaela Gligor, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Mihaela Gligor, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Consideraţii asupra problemei evreieşti” în România interbelică.

·        Mihaela Gligor, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie, participare la Masa rotundă Logica şi disputa realism – antirealism.

·        Ionuţ Isac, 13 martie 2008, Bucureşti, Academia Română, Grupul de Cercetări Interdisciplinare (GCI) al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), Workshop-ul „Societatea conştiinţei” – patru tipuri de nuclee filosofice, comunicarea Semnificaţia lucrării „Societatea conştiinţei” în ansamblul operei Acad. Mihai Drăgănescu.;

·        Ionuţ Isac, 20 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Şcoala doctorală a Facultăţii de Studii Europene, comunicarea O paralelă între „orizonturile de realitate” la Ferdinand Gonseth şi „nivelurile de realitate” la Basarab Nicolescu.

·        Ionuţ Isac, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj–Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Ionuţ Isac, 14 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj–Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Din istoria ştiinţelor şi tehnicii,  comunicarea Istoria unui dialog ratat: Ferdinand Gonseth şi Ştefan Lupaşcu.

·        Ionuţ Isac, 24 septembrie 2008, Iaşi, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Sociale şi Economice „Gh. Zane”, Zilele Academice Ieşene, comunicarea Mitologie politică şi axiologie în post-comunism: intelectualii şi valorile.

·        Ionuţ Isac, 9-10 octombrie 2008, Zalău şi Bocşa, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău, sub egida Consiliului Judeţean Sălaj, în colaborare cu Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea şi Primăria comunei Bocşa, judeţul Sălaj, Sesiunea ştiinţifică Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României, comunicarea  Stadiul publicării manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu.

·        Ionuţ Isac, 15 octombrie 2008, Bucureşti, Academia Română, Sesiunea naţională a Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), comunicarea Etica ştiinţei în Societatea Conştiinţei.

·        Ionuţ Isac, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Axiologie şi mitologie în lucrarea Filosofie românească” a lui Marin Ştefănescu.

·        Florenţa Lozinsky, 23-24 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale, comunicarea Zona agricolă a Floreştiului în context metropolitan.

·        Florenţa Lozinsky, 30-31 mai 2008, Bucureşti, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, a XVII-a Sesiune ştiinţifică naţională- Prezent şi perspective în dezvoltarea zonelor metropolitane din România, comunicarea  Probleme ale zonei metropolitane, reflectate în presa locală.

·        Florenţa Lozinsky, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale, comunicarea Urbanizarea – un factor de stres pentru mentalităţile tradiţionale.

·        Florenţa Lozinsky, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Raportul spaţiu –timp în societatea post modernă.

·        Vasile Marian, 23–24 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale, comunicarea Teorie şi practică în evaluarea pregătirii universitare.

·        Vasile Marian, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale, comunicarea Economie şi economicitate.

·        Vasile Marian, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Consideraţii privind conţinutul noţiunilor “troc”, “barter” şi “piaţă” şi raportul dintre aceste noţiuni.

·        Andrei Negru, 23 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale, comunicarea Noi modalităţi de utilizare a spaţiului în zona periurbană.

·        Andrei Negru, 14 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene,  Simpozionul Din istoria ştiinţelor şi tehnicii, comunicarea Revista „Viitorul Social” (1972-1989).

·        Andrei Negru, 9-10 octombrie 2008, Zalău şi Bocşa, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău, sub egida Consiliului Judeţean Sălaj, în colaborare cu Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea şi Primăria comunei Bocşa, judeţul Sălaj, Sesiunea ştiinţifică Istorie şi civilizaţie în nord-vestul României, comunicarea Elemente de sociologia naţiunii la S. Bărnuţiu.

·        Andrei Negru, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Etape socio-istorice ale modernizării societăţii româneşti.

·        Marioara Petcu, 23 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Sesiunea Ştiinţifică anuală, Simpozionul Probleme actuale ale statului şi dreptului în contextul  integrării  în U.E., comunicarea Caracteristici ale pledoariei juridice.

·        Marioara Petcu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Actualităţi în cercetarea psihologică clujeană,  comunicarea Elemente de retorică juridică.

·        Marioara Petcu, 15-18 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Academia de Arte Vizuale şi Design, Simpozionul Europa Artium – Arta în mişcare (Art on the move), participare la Masa Rotundă Arta în evoluţie.

·        Emil Pop,  23 mai 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, comunicarea Valenţe socio-juridice şi etice în proverbe din spaţiul românesc.

·        Emil Pop,  10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale, comunicarea Convieţuirea socială reflectată în proverbe.

·        Emil Pop, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Diferenţierea socială reflectată în proverbe.

·        Zoltán Salánki 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala ClujNapoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale, comunicarea Proverbele. O perspectivă sociologică.

·        Zoltán Salánki, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Repere simbolice ale transformărilor socio-culturale din spaţiul rural.

·        Adrian T. Sîrbu, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale, comunicarea Esteticul ca ideologie. Analize contemporane.

·        Adrian T. Sîrbu, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Adrian T. Sîrbu, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea De la cultură “pentru mase” la industria culturală. Transformări şi invariante ale “culturii de masă” a tranziţiei.

·        Silviu G. Totelecan, 18 aprilie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Bogdan Vodă”, Simpozionul Economia şi statul de drept din România – membră a Uniunii Europene, comunicarea Glocalizarea: „forma” (globalizată) şi „conţinutul” (localizat) celei de „a doua modernităţi”.

·        Silviu G. Totelecan, 9-10 mai 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Sesiunea ştiinţifică Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale, comunicarea Între naţionalismul metodologic, dependenţa de cale şi izomorfismul mondial.

·        Silviu G. Totelecan, 10 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, Simpozionul Semantica realităţii sociale,  comunicarea Polisemia integrării europene.

·        Silviu G. Totelecan, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Academia Romană, Filiala Cluj-Napoca, CRIFST, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, D.C.S.U., Zilele Academice Clujene, participare la Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane.

·        Silviu G. Totelecan, 17 octombrie 2008, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea ştiinţifică anuală, comunicarea Căutând certitudine sau cercetând incertitudine?

 

B.  Comunicări  la  manifestări  ştiinţifice  internaţionale

·        Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timişoara, Universitatea „Tibiscus”, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Ediţia a XVII-a, comunicarea O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres.

·        Văsar, C., Kubik, C., Monica Albu, 24 octombrie 2008, Timişoara, Universitatea „Tibiscus”, Simpozionul internaţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Ediţia a XVII-a, comunicarea Principalele surse de stres pentru români.

·        Virgil Ciomoş, 16-19 martie 2008, Paris, Seminar Special al Agence Universitaire de la Francophonie, comunicarea Norme morale, décision politique, obligation juridique.

·        Virgil Ciomoş, 21-22 martie 2008, Poitiers, Universitatea din Poitiers, Seminar Special al Centrului de Cercetări asupra lui Hegel şi Idealismului German (CRHIA), comunicarea Temps et liberté.

·        Virgil Ciomoş, 6-8 iulie 2008, Bucureşti, Ambasada Franţei la Bucureşti, Colocviul «Liberté associative et cohésion sociale», comunicarea Droits de l’Homme versus Droit à la survie.

·        Virgil Ciomoş, 27 iulie – 4 august 2008, Nantes, Forumul Mondial al Drepturilor Omului, comunicarea Quelle Europe pour les droits de l’Homme. Quels droits de l’Homme pour l‘Europe.

·        Virgil Ciomoş, 17 - 22 octombrie 2008, Cairo, Seminar internaţional organizat de Agence Universitaire de la Francophonie, comunicarea Les enjeux topo-logiques des droits fondamentaux.

·        Virgil Ciomoş, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Centrul de Analiză Politică în parteneriat cu Academia Română, Societatea Română de Televiziune, Centrul Internaţional Raţiu pentru Democraţie, Centrul Cultural Italian, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Colocviul Internaţional Identitate Românească în context European,  comunicarea  Identitate, stare de sxcepţie, secularizare.

·        Horaţiu Crişan, 11 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Workshop-ul Internaţional Trends and Challenges in Religious Studies, participare la Masa rotundă Model of course syllabuses.

·        Horaţiu Crişan, 12 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Workshop-ul Internaţional Trends and Challenges in Religious Studies, comunicarea Civil religion in America.

·        Horaţiu Crişan, 18 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Filosofie, Colocviul Internaţional Life Turn: The Phenomenological Concept of Life, comunicarea Transcendental Phenomenology and Phenomenology of Life. 

·        Codruţa Cuceu, 11 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, participare la Masa rotundă Model of course syllabuses.

·        Codruţa Cuceu, 12 martie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, S.A.C.R.I. şi Departamentul de Filosofie Sistematică, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Workshop-ul internaţional Trends and Challenges in Religious Studies,  comunicarea On Ideology. Questions regarding the notion of Ideology .

·        Codruţa Cuceu, 7 iulie 2008, Sankt Petersburg, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, Şcoala de vară Aspects of identity and culture, participare la  masa rotundă Identity and culture: doing discourse analysis.

·        Codruţa Cuceu, 8 iulie 2008, Sankt Petersburg, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, Şcoala de vară Aspects of identity and culture, participare la  masa rotundă Ethics and Research Practice.

·        Codruţa Cuceu, 18 iulie 2008, Sankt Petersburg, Universitatea din Glasgow în colaborare cu Center for Independent Social Science Research din St. Petersburg, Şcoala de vară  Aspects of identity and culture, Conferinţa Post-communist settings, comunicarea Transitional identities. Migrants in St. Petersburg’s Markets.

·        Codruţa Cuceu, 27 august 2008, Ljubljana, 10th Biennial Conference  of the European Association of Social Anthropologists, „Experiencing diversity and mutuality”, 27 august, Workshop-ul Diverse and Shared Publics:Politics of Entitlement and Commemoration, comunicarea The Role of the Public Square in the Formation of the Public Sphere: The Case of Romania in Early Post-Communist Period.

·        Elena Geangu, T. Striano, Oana Benga, martie 2008, Vancouver, Simpozionul XVIth International Conference on Infant Studies, posterul Contagious crying as an early precursor of empathy.  

·        Elena Geangu, R. Heilman, Oana Benga, A. Miu, martie 2008, Vancouver, Simpozionul XVIth International Conference on Infant Studies, posterul Emotional Contagion and Individual Differences in Cardiac Autonomic Regulation in 9-Month-Old Infants.

·        Elena Geangu, iunie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Simpozionul Stress and Cognition – Recent Approaches, comunicarea Effects of long-term separation in children of Romanian emigrants.

·        Elena Geangu, T. Ionescu, Oana Benga, august 2008, Würzburg, Simpozionul Cross-cultural Comparisons of Preschoolers´ Development of Emotion Knowledge: Romanian, Japanese, and US Studies, 20th Biennial ISSBD Meeting, prelegerea Development of Emotion Knowledge in Romanian Preschoolers.

·        Mihaela Gligor, 12 - 15 februarie 2008, Kolkata, The Ramakrishna Mission Institute of Culture Kolkata, International Seminar on Religion and Science, comunicarea The History of Religions in Romania after Mircea Eliade.

·        Mihaela Gligor, 18 februarie 2008, Kolkata, Jadavpur University, Centre of Advanced Study in Philosophy, Panel Discussion Religion in Globalised Society, comunicarea Religion in 21st Century.

·        Mihaela Gligor, 26 - 29 noiembrie 2008, Craiova, Conferinţa internaţională AnthropoEast: The Europenisation of Balkans - The Balkanisation of Europe, 3rd Edition, comunicarea Interpreting the Legend of Master Manole in Multicultural Europe.

·        Ionuţ Isac, 22-23 februarie 2008, Timişoara, Academia Română - Filiala Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, SIF Banat-Crişana, Conferinţa Internaţională România europeană, comunicarea Probleme ale implementării „Cartei cercetătorilor europeni” în sistemul cercetării academice din România.

·        Ionuţ Isac, 12 iunie 2008, Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Sesiunea Internaţională de Comunicări Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între anii 1848-1867, comunicarea Istorie şi cultură în manuscrisele filosofice ale lui Simion Bărnuţiu.

·        Ionuţ Isac, 16 iulie 2008, Bamberg, Universitatea Otto-Friedrich, Sesiunea Omagială Internaţională dedicată retragerii din activitate a Profesorului Jost Reischmann, comunicarea Ein Wort zur Abschiedsvorlesung eines Andragogern.

·        Vasile Marian, 22–23 februarie 2008, Timişoara, Academia Română - Filiala Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, SIF Banat-Crişana, Conferinţa internaţională România europeană, comunicarea Produsul intern şi extern al unei comunităţi.

·        Andrei Negru, 22-23 februarie 2008, Timişoara, Academia Română – Filiala Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, SIF Banat-Crişana, Conferinţa internaţională România europeană, comunicarea Satul în faţa noilor „exigenţe”  ale dezvoltării.

·        Zoltán Salánki, 22-23 februarie 2008, Timişoara, Academia Română – Filiala Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, SIF Banat-Crişana, Conferinţa internaţională România europeană, comunicarea Principii europene şi resurse autohtone în dezvoltarea rurală.

·        Adrian T. Sîrbu, 21 mai 2008, Berlin, 5th Berlin Biennial for Contemporary Art, secţiunea dedicată intervenţiilor teoretice (“Mes nuits sont plus belles que vos jours”), participare la discuţia-panel Artă contemporană şi teorie critică în România, intervenţia Şansele unei culturi critice.

·        Adrian T. Sîrbu, 23 octombrie 2008, Copenhaga, U-TURN Quadriennial for Contemporary Art, discuţie-panel Presences of art (în cadrul proiectului cu finanţare UE Opening Hours), intervenţia Contribuţia practicilor artistice contemporane la reconstrucţia spaţiului public democratic în context postcomunist est-european.

·        Adrian T. Sîrbu, 21 noiembrie 2008, Paris, Institut Nationalde l’Histoire de l’art, în cadrul manifestării « Forum européen de l’essai sur art »,  intervenţie la Masa rotundă La critique d’art en Europe.

·        Silviu G. Totelecan, 22-23 februarie 2008, Timişoara, Academia Română - Filiala Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, SIF Banat-Crişana, Conferinţa internaţională România europeană, comunicarea Colectivităţi vs. comunităti locale. Ambivalenţe ale „fiinţării – în – comun”.

·        Silviu G. Totelecan, 5-7 iunie 2008, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai”şi Research Station Agroscope Reckenholz-Tänikon Art, Elveţia, International Workshop Trends in Farm Succession,  comunicarea Blocks and industrial plantsthe new «crops» of Transylvanian rurbanity.

·        Silviu G. Totelecan, 28-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Centrul de Analiză Politică în parteneriat cu Academia Română, Societatea Română de Televiziune, Centrul Internaţional Raţiu pentru Democraţie, Centrul Cultural Italian, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Colocviul Internaţional Identitate Românească în context European, comunicarea The New Capitalist Culture and the Transformation of Identity.