4.  Tipărituri

 

Cărţi

a) Volume de autor:

·        Virgil Ciomoş, Être(s) de passage, Bucureşti, Editura Zeta Books, 2008, 382 p.

·        Lucia Faiciuc, Abordarea dinamică a proceselor cognitive superioare,
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 500 p.

 

b) Volume colective

·        Monica Albu, P. Anucuţa, T. Anghel, Z.-M. Anghel, I. Berar, A. Marinca, H. Petrea, A. Petroiu, R. Răducan, G. Todea, C. Ţăran, A.O. Zamoştean, Evaluarea cunoştinţelor la  examenul de licenţă (Teste grilă pentru sesiunea de licenţă iulie 2008) (coordonatori: Z.-M. Anghel, C. Ţăran, A.O. Zamoşteanu), Timişoara, Editura Augusta, 2008,  format electronic – CD.

·        Monica Albu, (coord.). Incursiuni psihologice în cotidian, Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, 142 p.

·        Mihaela Gligor, Mac Linscott Ricketts, Professor Mircea Eliade. Reminiscences; Foreword by Mihaela Gligor, Preface by Mac Linscott Ricketts, Kolkata, India, Codex Publishing House, 2008, 277 p.

·        Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, 430 p.

·        Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti , Editura Academiei Române, tom VI, 2008, 486 p.

·        Pandectele Române. Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie. Supliment (Lucrările Sesiunii ştiinţifice anuale 2007 a D.C.S.U. al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca), Bucureşti, Editura Wolters Kluwer, 2008,
202 p.

 

c) Editări manuscrise:

·        Ionuţ Isac, (editor la) Dumitru Isac, Filosofia teoretică şi filosofia practică la Kant, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, V, 2007, p. 357-383 (neraportat anterior);

·        Ionuţ Isac, (editor la) Dumitru Isac, Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei antice şi medievale, vol. II, Filosofia în Dacia, Grecia şi Roma. Orientul şi Occidentul medieval, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2008. Ionuţ Isac, (editor la) Dumitru Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel (rezumatul tezei de doctorat, cu o prezentare de Ionuţ Isac), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, VI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 387-408;

 

d) Traduceri:

 

e) Instrumente

 

 

 

 

Studii şi articole

A. În volume colective apărute în străinătate

·        Virgil Ciomoş, Trinité et sécularisation en orient chrétien, în Du trinitaire dans ses nouages, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007 (apărut în 2008), p. 129-143.

·        Virgil Ciomoş, Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007 (apărut în 2008), p. 179-189.

·        V.M. Reid, Elena Geangu, Research Methodology and Social Cognition. In T. Striano, & V.M. Reid (eds.) „Social cognition: Development, Neuroscience and Autism”, Oxford: Blackwell, 2008, p. 17-34.

·        Mihaela Gligor, Mircea Eliade on the Legend of Master Manole, în Mihaela Gligor, Mac Linscott Ricketts, Professor Mircea Eliade. Reminiscences; Foreword by Mihaela Gligor, Preface by Mac Linscott Ricketts, Kolkata, India, Codex Publishing House, 2008, p. 101-110.

·        Ionuţ Isac, Mit şi manipulare în post-totalitarism. Tema mineriadelor vindicative, în (coord. Mihai Şleahtiţchi), Manipularea în posttotalitarism, Editura Gunivas, Chişinău, 2008, p. 337-348.

 

B. În volume colective apărute în ţară

·        Monica Albu, Autonomie personală şi performanţă şcolară la adolescenţi, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 9-18.

·        Monica Albu,  O nouă scală pentru evaluarea nivelului de stres, în Volumul lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a, 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, 2008, p. 5-13. 

·        C. Văsar, C. Kubik, Monica Albu, Principalele surse de stres pentru români, în Volumul lucrărilor Simpozionului Naţional „Cercetări şi aplicaţii în psihologie”, ediţia a XVII-a, 24 octombrie 2008, Timişoara, Editura Augusta, 2008, p. 121-130. 

·        Monica Albu, Un nou chestionar de personalitate: CP5F. în: Incursiuni psihologice în cotidian (M. Albu - coord.), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008,
p. 7-23.

·        Monica Albu, Copiatul în şcoală: atitudini şi practici, în: Incursiuni psihologice în cotidian (M. Albu - coord.), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, p. 24-37.

·        C. Văsar, C. Kubik, Monica Albu, Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania. în: Incursiuni psihologice în cotidian (M. Albu - coord.), Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2008, p. 131-141.

·        Ioan Berar, Dotare superioară şi talent în domeniul artelor plastice, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 36-50.

·        Adrian Man, Narcisa Cozea, Scurte consideraţii cu privire la impactul legislaţiei comunitare (TCE şi normele complementare) asupra cadrului normativ intern privitor la concurenţă, în Pandectele Române. Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie. Supliment (Lucrările Sesiunii ştiinţifice anuale 2007 a D.C.S.U. al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca), Bucureşti, Editura Wolters Kluwer, 2008, p. 176–191.

·        Horaţiu Crişan, Secularizare şi totalitarism. Dezbaterea Arendt-Voegelin, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 286-296.

·        Codruţa Cuceu, Ideea de raţiune publică la I. Kant şi J. Rawls,  în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 293-302.

·        Lucia Faiciuc, Aspecte ale societătii informaţionale, relevante pentru dezvoltarea cognitivă,  în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 62-73.

·        Marius Florea, Autocontrol, responsabilitate şi maturitate socială la adolescenţii delincvenţi, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 74-80.

·        Marius Florea, „Etiologia comportamentelor agresive. Teoria frustrare-agresiune” în „Incursiuni psihologice în cotidian”, (Albu M. - coord.) Edit. ASCR, Cluj-Napoca, 2008, p. 59-74.

·        Mihaela Gligor, Mircea Eliade – Martin Heidegger, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 303-313.

·        Mihaela Gligor, Maitreyi Devi şi Rabindranath Tagore. Lecţia de la Mongpu, în Maitreyi Devi, „Tagore la gura sobei în Mongpu”, (traducere din Bengali de Dana Sugu), Cluj-Napoca, Editura “Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2008, p. 5-19.

·        Florenţa Lozinsky, Sectorul imobiliar reflectat în presa scrisă. Cazul Floreşti,  în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 220-227.

·        Vasile Marian, Hoţie şi fiscalitate, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 420-427.

·        Andrei Negru, „Ţăranii hrănesc copiii”. Un proiect de dezvoltare rurală,  în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 228-236.

·        Emil Pop, Comunitatea umană şi unele aspecte  ale vieţii sale reflectate în proverbe,  în vol. „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 237-242.

·        Zoltán Salánki, Proverbele. O perspectivă sociologică, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol.17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 243-247.

·        Silviu G. Totelecan, The urban-rural interface: unsettled typicalities, în „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, vol. 17, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 248-255.

 

C.  În reviste apărute în străinătate:

·        Virgil Ciomoş, Philosophie, droit, religion. Entre l’Orient musulman et l’Occident chrétien, în Aspects. Revue d’études francophones sur l’Etat de droit et la démocratie, nr. 1/ 2008, p. 171-177.

 

D.  În reviste cotate (ISI)

a)  în ţară:

·        Codruţa Cuceu, Identity Under (Re)construction: The Jewish Community from Transylvania before and after the Second World War în „Journal for the Study of Religions and Ideologies”, volumul 7, 19, (Spring 2008), p. 30-43,  http://www.jsri.ro.

·        Ionuţ Isac, Considerations on Some Historical and Contemporary Issues in Lucian Blaga’s Metaphysics, în „Journal for the Study of Religions and Ideologies”, 7, 19 (Spring 2008), p. 184-202,  http://www.jsri.ro.

 

b) în străinătate:

·        Lucia Faiciuc, Are there Reasons to Challenge a Symbolic Computationalist Approach in Explaining Deductive Reasoning?, în „Integrative Psychological and Behavioral Science”, vol. 42, nr.2/2008, p. 212-218.

 

E.  În reviste ale Academiei Române

·        Monica Albu, Variaţii ale autonomiei personale în funcţie de vârstă, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,  p. 87-104.

·        Ioan Berar, Evaluare iniţială şi diagnostic formativ, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 7-42.

·        Virgil Ciomoş, Phénoménologie et apophase, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,   p. 239-252.

·        Codruţa Cuceu, Scientific discursiveness. Contemporary Perspectives in Social Epistemology, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 289-298.

·        Lucia Faiciuc, Factori explicativi pentru dificultatea silogismelor, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 105-113.

·        Mihaela Gligor, Mircea Eliade, Professor of Religions at University of Bucharest, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, 
p. 409-414 .

·        Ionuţ Isac, Notes sur la complémentarité, la nature et la recherche du réel, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 227-238.

·        [D] Ionuţ Isac, Note psiho-logice şi epistemo-logice la câteva idei ale profesorului Petre Botezatu, în „NOEMA”, VII, 2008, p. 151-168.

·        [B] Ionuţ Isac, Re-thinking the History of Philosophy with and after Karl Popper, în „Revue Roumaine de Philosophie”, tome 52, nr. 1-2, 2008, p. 165-172.

·        [B] Ionuţ Isac, Conferinţa internaţională: „Rethinking Popper”, Praga, 10-14 septembrie 2007, în „Revista de filosofie”, tom IV, nr. 1-2, 2008, p. 221-224.

·        [B] Ionuţ Isac, Asupra unor comentarii la Trilogia Cunoaşterii, în „Revista de filosofie”, tom IV, nr. 3-4, 2008, p. 287-301.

·        Vasile Marian, Reflecţii asupra conceptului de piaţă şi de marfă, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,  p. 313-338.

·        Andrei Negru, Strategii de dezvoltare comunitară în ruralul clujean, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 115-132.

·        Marioara Petcu, Traseul expresivităţii personalităţii artistice în decodificarea mecanismelor psihologice cognitive, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,  p. 69-86.

·        Silviu G. Totelecan, Localizări şi globalizări în a doua modernitate, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 159-172.

 

F.  În alte reviste ştiinţifice din ţară

·        Narcisa Cozea, Adrian Man, Principiile şi regulile ce guvernează procedura de acordare a ajutoarelor de stat,  în Revista de Drept Comercial”, Bucureşti, nr. 6, 2008, p. 20-32.

·        [B] Lucia Faiciuc, Temporally Stable Individual Differences in Performing a Free Number Generation Task, în „Cognitie, Creier, Comportament”, Cluj-Napoca, vol. 12, nr. 3/2008, p. 327-336.

·        [B] Elena Geangu, Notes on self awareness development in early infancy, în „Cognitie, Creier, Comportament (Cognition, Brain, Behavior), Cluj-Napoca, vol. 12 nr. 1, 2008, p. 103-113.

·        Mihaela Gligor, Ideology. The Problem în „International Journal on Humanistic Ideology”, Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008, p. 7-11.

·        Mihaela Gligor, The Ideology of the Archangel Michael Legion and Mircea Eliade’s Political Views in Interwar Romania în „International Journal on Humanistic Ideology”, Vol. 1, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, p. 111-126.

·        Mihaela Gligor, Tagore-Einstein. Confluences of Minds în „Logos Architekton. Journal of Logic and Philosophy of Science”, Vol. 2, No. 1, Spring-Summer 2008, Cluj University Press, 2008, p. 7-18.

·        Mihaela Gligor, Historicism and Multiculturalism. The Problem în „International Journal on Humanistic Ideology”, Vol. 1, No. 2, Autumn-Winter 2008, Cluj-Napoca, Cluj University Press, 2008, p. 7-15.

·        [C] Florenţa Lozinsky, O perspectivă asupra dezvoltării rurale. Două studii de caz, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Seria Sociologie, Cluj-Napoca, an LII, nr.1, 2007, p. 67-78 (apărut în 2008 - neraportat).

 

G.  În reviste de cultură

·        Virgil Ciomoş, Între refulare şi perversitate, înDilema veche”, Bucureşti, nr. 226,  iunie 2008.

·        Virgil Ciomoş, Identitatea europeană şi starea de excepţie, în I „Dilema veche”, Bucureşti, nr. 235, august 2008.

·        Virgil Ciomoş, Identitatea europeană şi starea de excepţie, în II „Dilema veche”, Bucureşti, nr. 236, august 2008.

·        Mihaela Gligor, India sau despre simplitate în Supliment India (coordonat de Mihaela Gligor), în „VERSO”, Cluj-Napoca, an 3, nr. 36-37, 16 aprilie – 15 mai 2008, p. II-V.

·        Mihaela Gligor, În lumea lui Tagore în Supliment India (coordonat de Mihaela Gligor), în „TIMPUL”, Iaşi, an IX, nr. 115, 6 – 7, iunie – iulie 2008, p. 2.

·        [C] Ionuţ Isac, Bamberg – capitala educaţiei adulţilor, în „Paideia”, nr. 1, 2007, p. 68-72 (neraportat).

·        Adrian T Sîrbu, Cultură, subcultură de stînga şi contracultură critică universală în arena legitimităţii, în „IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 148-156.

·        Adrian T Sîrbu, Agonii ale esteticii (notă introductivă), în “IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 5.

·        Adrian T Sîrbu,  Agonii ale esteticii . Texte de: Paul de Man (“Semn şi simbol în «Estetica» lui Hegel”), Alain Badiou (“Artă şi filosofie”), Jacques Rancière (“Nepriinţă în estetică: Introducere”), cu o notă introductivă de Adrian T. Sîrbu, în “IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 5-27, ( selecţie şi îngrijire de text).

·        Adrian T Sîrbu,  Restul comunist. Texte originale de: Claude Karnoouh, Alexandru Polgár, G.M. Tamás, Adrian T. Sîrbu, în “IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 133-156, ( selecţie şi îngrijire de text).

·        Adrian T Sîrbu,  Muncitor – salariat – proletar.  Texte de: Robert Castel (“Criza viitorului”), Sigfried Kracauer (“Între semeni”), Simone Weil (“Experienţa vieţii de uzină (Marsilia, 1941-1942)”), Ursula Huws (“Cu ce ne vom ocupa? Distrugerea identităţilor profesionale în «economia bazată pe cunoaştere»”) şi Karl Marx (“Muncă salariată şi capital”), în “IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 157-191, ( selecţie şi îngrijire de text).

 

H.  Traduceri de studii

·        Mihaela Gligor, Ali Shehzad Zaidi, Elemente din Hafiz şi Puşkin în povestirea Fata Căpitanului a lui Eliade, înTIMPUL”, Iaşi, an IX, nr. 119, noiembrie 2008 (în curs de apariţie).

·        [C] Ionuţ Isac, Jost Reischmann, Educaţia adulţilor în Germania: rădăcini, statut, curente principale, schimbări, în „Paideia”, nr. 2, 2008, p. 15-29;

·        [C] Ionuţ Isac, interviu Rita Süssmuth, „Învăţarea pe toată durata vieţii nu este un lux”, în „Paideia”, nr. 2, 2008, p. 73-75;

·        Adrian T Sîrbu, Alain Badiou, Artă şi filosofie (din Petit manuel d’inesthétique, Paris, Seuil, 1998), în „IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 15-22.

·        Adrian T Sîrbu,  Jacques Rancière, Nepriinţă în estetică (Introducere la Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004), în „IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 23-27.

·        Adrian T Sîrbu,  Claude Karnoouh, Despre uitare ca leac al conştiinţei nefericite, în „IDEA artă + societate”, nr. 29, 2008, p. 133-135.

·        Adrian T Sîrbu, G.M. Tamás, Marx şi eu după revoluţia burgheză, în „IDEA artă + societate”,  nr. 29, 2008, p. 145-147.

·        Adrian T Sîrbu, Claude Karnoouh, Remo Guidieri – dincolo de bine şi de rău (prefaţă la ediţia română a L’Abondance des pauvres. Six aperçus critiques sur l’anthropologie, Paris, Seuil, 1984), în „Belşugul săracilor. Şase priviri critice asupra antropologiei”, Cluj, Idea Design & Print, 2008, p. 7-18.

 

I.  Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

·        Monica Albu, Ioan Berar, Copiatul în şcoală, ca fenomen de transgresiune morală, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 49.

·        Carmen Văsar, Claudia Kubik, Monica Albu,  Surse de stres pentru români. Comparaţie între Banat şi Transilvania,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 64.

·        Corina Benea, Teoria culturală şi tipurile acţionale, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 66.

·        Virgil Ciomoş, Corp şi limbaj. De la Lacan la Merleau-Ponty,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 40.

·        Narcisa Cozea, Adrian Man, Politica în domeniul concurenţei a Uniunii Europene. Studiu de caz, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 13.

·        Codruţa Cuceu, Înţelepciune populară şi etica bunei vieţuiri în proverbele româneşti, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 41.

·        Codruţa Cuceu, The Role of the Public Square in the Formation of the Public Sphere: The Case of Romania in Early Post-Communist Period, Book of abstracts of the 10th Biennial EASA (European Association of Social Anthropologists) Conference: „Experiencing diversity and mutuality, Ljubljana, Edit. Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology, 2008, p. 407.

·        Lucia Faiciuc, Dezvoltarea reprezentărilor mintale ca factor explicativ pentru relaţia dintre dezvoltarea cognitivă şi cea afectivă, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 56.

·        Marius Florea, Atitudini şi valori  la  adolescenţii din mediul urban vs. mediul rural în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 58.

·        Mihaela Gligor, Consideraţii asupra “problemei evreieşti” în România interbelică, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 43.

·        Ionuţ Isac, Axiologie şi mitologie în lucrarea Filosofie românească” a lui Marin Ştefănescu, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 45-46.

·        Florenţa Lozinsky, Raportul spaţiu –timp în societatea post modernă,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 73.

·        Vasile Marian,  Consideraţii privind conţinutul noţiunilor “troc”, “barter” şi “piaţă” şi raportul dintre aceste noţiuni, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 34.

·        Andrei Negru, Etape socio-istorice ale modernizării societăţii româneşti, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 73.

·        Marioara Petcu, Structura discursului retoric,  în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 60.

·        Emil Pop,  Diferenţierea socială reflectată în proverbe, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 74.

·        Zoltán Salánki, Repere simbolice ale transformărilor socio-culturale din spaţiul rural, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 76.

·        Silviu G. Totelecan, Căutând certitudine sau cercetând incertitudine?, în „Rezumatele comunicărilor la Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 77.

 

J. Recenzii

·        Horaţiu Crişan, Angela Botez, Filosofia mentalului. Izvoare, teorii, autori „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 472-473.

·        Mihaela Gligor, Alexandru Boboc, Filosofie românească. Studii istorico-filosofice în perspectivă comparată, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 458-459.

·        Mihaela Gligor, Puterea lăuntrică a Indiei, în „VERSO”, Supliment India (îngrijit de Mihaela Gligor), an 3, nr. 36-37, mai 2008, p. XI.

·        Mihaela Gligor, De 3 X Eliade în  „VERSO”, Cluj-Napoca, nr. 3, nr. 44 – 45, 1 – 30 septembrie 2008, p. 12.

·        Mihaela Gligor, Maitreyi Devi și Rabindranath Tagore. Poezia vieții, în „VERSO”,  Cluj-Napoca, an. 3, nr. 48, noiembrie 2008.

·        Ionuţ Isac, Angela Botez, Arhitectura sistemului şi conceptele integrative blagiene, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, nr. V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 385-389 (neraportat);

·        Ionuţ Isac, Florian Roatiş, Pledoarie pentru filosofia românească, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, nr. V, 2007, p. 389-392 (neraportat);

·        Ionuţ Isac, Teodor Dima, Privind înapoi cu deferenţă. Eseuri despre gânditori români, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 451-455.

·        Ionuţ Isac, Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa (coord.), Lucian Blaga – confluenţe filosofice în perspectivă culturală, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 455-458.

·        Ionuţ Isac, Mihaela Gligor şi Mac Linscott Ricketts (coord.), Întâlniri cu Mircea Eliade, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 461-463.

·        Ionuţ Isac, Mihai Drăgănescu, Societatea conştiinţei, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 467-470.

·        Florenţa Lozinsky, Traian Vedinaş, Antropologie şi asincronism, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 459-461.

·        Florenţa Lozinsky, Andrei Negru, Viitorul social. Indice bibliografic adnotat, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008,, p465-466.

·        Andrei Negru, Vasile George Dâncu (coord.), Maestrul şi universitatea. Achim Mihu la 75 de ani, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, tom VI, 2008, p. 463-465.

 

K. Citări din articole ISI

·        Lucia Faiciuc, citări pentru art. Are there Reasons to Challenge a Symbolic Computationalist Approach in Explaining Deductive Reasoning?, în „Integrative Psychological and Behavioral Science, vol. 42, nr.2, p. 212-218, 2008, în:

- Smorti, A. (2008). Commentary: Everyday Life Reasoning, Possible Worlds and Cultural Processes, Integrative Psychological and Behavioral Science, 42 (2), p. 224-232 (7 citări).

- Leitão, S. (2008). Commentary: Are There Good Reasons to Adopt Dynamic Systems Approaches for Explaining Deductive Reasoning?, Integrative Psychological and Behavioral Science, 42 (2), p. 219-223 (7 citări).

- Cosmelli, D., Ibáñez, A. (2008). Human Cognition in Context: On the Biologic, Cognitive and Social Reconsideration of Meaning as Making Sense of Action, Integrative Psychological and Behavioral Science, 42 (2), p. 233-244 (1 citare).

 

L. Instrumente de lucru.

·        Monica Albu, Chestionarul de evaluare a Deschiderii (ca suprafactor al personalităţii), aflat în faza analizei de itemi;

·        Monica Albu, Chestionarul pentru investigarea atitudinii elevilor şi studenţilor faţă de copiatul în şcoală, administrat la 714 persoane (elevi şi studenţi);

·        Monica Albu, O scală de evaluare a stresului.

·        Lucia Faiciuc, Chestionarului Reflecţiei Sociale adaptat.

·        Marius Florea, Chestionar de atitudini „Scala de atitudini”(Chestionarul AV), versiunea 1.0. cuprinzând 15 itemi, respectiv versiunea 2.0. cu 45 de itemi care evidenţiază atitudinea adolescenţilor faţă de: familie, şcoală şi educaţie, grupul de prieteni, lege şi/sau societate în general.

·        Marius Florea, Scală de atribute-valori (opţiuni valorice) „Listă OV” (versiunea 1.0, respectiv versiunea 2.0.) care cuprinde un număr de 10 atribute-valori pozitive/dezirabile, respectiv 10 negative/indezirabile.

·        Elena Geangu, Indexul de Reactivitate Interpersonală (Interpersonal Reactivity Index) (Davis, 1980) - traducere şi adaptare.

·        Elena Geangu, Scala de Contagiune Emoţională (The Emotional Contagion Scale) (Doherty, R. W., 1997) - traducere şi adaptare.

·        Elena Geangu, Dileme morale inpersonale şi dileme morale cu nivel scăzut de conflict (Impersonal Dilemmas and Low-Conflict Personal Dilemmas) (Green et al., 2008) - traducere şi adaptare.