2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2009

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1 

 a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III Marius Florea (coordonator), CS I Monica Albu CS III Lucia Faiciuc, CS III Elena Geangu (începând cu 1 septembrie 2009), AC Carina Herbei,  Progr. IA   Petru Diaconu.

c) Volum de muncă: documentare bibliografică; complectarea bazei documentare cu date rezultate din aplicarea instrumentelor de lucru; elaborarea unui raport de cercetare (cca. 80 pagini); elaborarea şi publicarea unor studii şi articole  (cca 8 titluri, 100 pagini); elaborarea şi prezentarea de comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Mărioara Petcu (coordonator; ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori neremuneraţi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru şi Conf.dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: documentare bibliografică; urmărirea ipotezei de lucru la nivel de elaborare a instrumentarului psihologic; elaborarea şi definitivarea bateriei de teste; verificarea bateriei pe un lot de probă; realizarea de proiecte compoziţionale ca mijloace de reflectare a expresivităţii creative din domeniul plastic; publicarea unui studiu; susţinerea unor comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI.

POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

PROIECT DE CERCETARE  VIII/1

a) Denumirea: Realităţi şi disfuncţionalităţi sociale în micro-regiunea Huedin

b) Colectivul de cercetare : CS drd. Florenţa Lozinsky

c) Volum de muncă: elaborarea metodologiei de lucru; sistematizarea materialului empiric (date statistice şi interviuri calitative); elaborarea unui raport de cercetare de 50 de pagini; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice interne; elaborare a două studii în vederea publicării.

 

 

 

 

PROIECT DE CERCETARE  VIII/2

a) Denumirea: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare : CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoş (½ normă), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 170 de pagini; organizarea unei mese rotunde dedicate tematicii proiectului şi a unei secţiuni de comunicări ştiinţifice pe tema proiectului în cadrul „Sesiunii ştiinţifice anuale a D.C.S.U.”; participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (6 comunicări); elaborarea a 6 studii în vederea publicării.

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/3

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare : CS III dr. Corina Benea

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini; elaborarea a două studii în vederea publicării; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/4

a) Denumirea: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale. Strategii adaptative la influenţele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare : CS III drd. Salánki Zoltán

c) Volum de muncă: sistematizarea materialului documentar; .elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini; elaborarea a două studii în vederea publicării;  susţinerea a două comunicări ştiinţifice

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE

CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IX/1

a) Denumirea: Piaţă şi pieţe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutaţii economico-financiare survenite în lume.

b) Colectivul de cercetare : CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 40 de pagini); organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (2 comunicări); elaborare a două studii în vederea publicării.

 

PROIECTUL DE CERCETARE IX/2

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieţe din România

b) Colectivul de cercetare : CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 50 de pagini); elaborare a două studii în vederea publicării; organizarea unei secţiuni la Sesiunea ştiinţifică anuală a DCSU;  susţinerea a două comunicări la reuniuni ştiinţifice

PROGRAMUL DE CERCETARE  X

Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X/1

a) Denumirea: Reeditare Dumitru Isac, Aristotel, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959.

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin Isac, CS Dr. Attila Varga.

c) Volum de muncă: culegere şi tenoredactare computerizată a textului lucrării; înaintarea pentru publicare la finele anului 2009 a volumului Aristotel în ediţie nouă.

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. X /2

a) Denumirea: Spaţiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranţia.

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare; elaborarea unui studiu în vederea publicării.

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /3

a) Denumirea: Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranţia.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruţa Cuceu.

c) Volum de muncă: constituirea unui glosar de concepte privitoare la domeniul filosofiei religiei şi filosofiei moralei ocurente în filosofia lui Speranţia, popularizarea acesteia prin prezentarea de lucrări ştiinţifice în cadrul unor simpozioane naţionale; elaborarea unui studiu în vederea publicării.

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /4

a) Denumirea: George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, Bucureşti, Cartea Românească, 1935 (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: culegere şi tehnoredactare computerizată a textului lucrării;  pregătirea pentru tipar a noii ediţii a lucrării, însoţită de un studiu introductiv, note şi indice de nume; susţinerea unei comunicări ştiinţifice.

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /5

a) Denumirea: Contribuţii clujene la dezvoltarea sociologiei româneşti în 

perioada interbelică - Constantin SUDEŢEANU. 

  b) Colectivul de cercetare:  C.S. II dr. Emil POP – ½ normă.

  c) Volum de muncă: 1) elaborarea unui studiu monografic, care va fi publicat la

  finele proiectului; 2) susţinerea unei comunicări ştiinţifice; 3) reeditarea a două

  lucrări teoretice reprezentative pentru opera sa.

PROIECTUL DE CERCETARE NR. X /6

a) Denumirea: Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă: elaborarea bibliografiei în format electronic; pregătirea pentru publicare a unui volum; susţinerea unei comunicări la sesiunea ştiinţifică anuală a DCSU.