1.  Lucrări  de  plan  realizate

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE REFERITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/7:

a) Denumirea: Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuţiu, Ştiinţa dreptului, ediţie critică după manuscris inedit şi Simion Bărnuţiu, Metafizica, ediţie critică după manuscris inedit.

 

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ Isac (coordonator); Florica-Elisabeta Nutiu, şef serviciu Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, doctor în filologie şi doctorand în istorie, colaborator neremunerat.

c) Volum de muncă: transcrierea paleografică şi tehnoredactarea manuscriselor pentru realizarea de ediţii critice, astfel: Ştiinţa dreptului (200 pagini) şi Metafizica (100 p.); redactarea a două studii de cercetare pe tema manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu (20 pagini); prezentarea a două comunicări pe tema manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu (20 pagini).

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI.

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VI/1 

 a) Denumirea: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS I Ioan Berar (coordonator în primul semestru al anului 2008), CS I Monica Albu (coordonator în al doilea semestru al anului 2008), CS III Lucia Faiciuc, CS III Marius Florea, CS III Elena Geangu (în perioada ianuarie-august 2008) şi Progr. I A   Petru Diaconu,

c) Volum de muncă: documentare bibliografică şi pe teren; realizarea parţială a unei baze de date cu caracter documentar; construirea /adaptarea unor instrumente de evaluare (9); aplicarea unor teste şi chestionare referitoare la aspectele principale ale fenomenului cercetat (1172 subiecţi)); analiza preliminară a datelor rezultate din aplicarea pe eşantioane şi în contexte diferite a instrumentelor de lucru elaborate; prezentarea de comunicări şi dezbateri la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (20); elaborarea de studii şi articole referitoare la tema dată şi pregătirea acestora în vederea publicări (5); valorificarea sub formă de studii şi articole (20) a rezultatelor unor cercetări anterioare.

 

Proiectul de cercetare  VI/2

a) Denumire:  Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie”.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Mărioara Petcu (coordonator; ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori neremuneraţi: Prof.univ.dr. Ioan Sbârciu, Prof. univ.dr. Alexandru Alămureanu, Prof.univ.dr. Dumitru Solovăstru, Conf.univ.dr. Radu Pulbere, Conf.univ.dr.  Radu Moraru şi Conf. univ.dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: documentare teoretico-metodologică  (25 de volume de specialitate, 20 albume de artă); formularea ipotezei de lucru; trasarea designului cercetării; redactarea şi publicarea unui studiu (17 pagini); elaborarea şi trimiterea spre publicare a unui studiu de 8 pagini pe teme de psihologia retoricii; participare la manifestări ştiinţifice pe tema implicării personalităţii în actul creator.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI.

POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VII/1:

a) Denumirea: Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană (2006-2008)

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Adrian Sîrbu (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă), CS Codruţa Cuceu (½ normă), AC Horaţiu Crişan (neremunerat).

c) Volum de muncă: consultarea materialul bibliografic necesar cercetării ; elaborarea unui raport de cercetare (100 pagini); publicarea a două studii; elaborarea a trei studiu în vederea publicării; prezentarea a cinci comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi 13 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.

 

Proiectul de cercetare VII/2:

a) Denumirea: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Andrei Negru, CS III dr. Corina Benea, CS III Salánki Zoltan, CS Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (cca. 225 pagini); documentare teoretică şi empirică: transcriere de interviuri calitative rezultate din investigaţiile de teren, sistematizarea unor indicatori de dezvoltare rurală şi a unor repere simbolice ale spaţiului rural, selecţii bibliografice şi alte documente secundare utilizate (aprox. 220 pagini); publicarea a 6 studii (1 în limbă străină) şi elaborarea a încă 6 studii (3 în curs de apariţie), prezentarea a 21 de comunicări ştiinţifice (5 la manifestări ştiinţifice internaţionale), din problematica investigată; organizarea simpozionului „Semantica realităţii sociale”, pe tema proiectului de cercetare, în cadrul „Zilelor Academice Clujene” şi a secţiunea Sociologie-antropologie” , în cadrul Sesiunii Ştiinţifice Anuale a D.C.S.U.

 

 

Proiectul de cercetare VII/3:

a) Denumirea: Reconsiderarea valorilor naţionale în urma colaborărilor transfrontaliere dintre România şi Republica Moldova

Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relaţiilor cu Republica Moldova. Valori naţionale şi valori europene în mitologia politică post-comunistă în România şi Republica Moldova, proiectul de cercetare Reconsiderarea valorilor naţionale în urma colaborărilor transfrontaliere dintre România şi Republica Moldova.

b)  Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ Isac, (coordonator, ½ normă), CS III dr. Viorica Mihaela Gligor, CS Codruţa Cuceu (½ normă).

c) volum de muncă: documentare bibliografică; întocmirea listei bibliografiei generale, care acoperă tematica proiectului de cercetare (18 pagini); elaborarea unui raport de cercetare de 150 pagini; elaborarea a două studii în vederea publicării; prezentarea unei comunicări din tematica cercetării.

 

Proiectul de cercetare VII/4 :

a) Denumirea: Abordări teoretice şi practice privind concurenţa în contextul aderării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007

b) Colectiv de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (coordonator, ½ normă),
AC Narcisa Cozea.

c) volum de muncă: 2 rapoarte de cercetare (intitulate: Noţiunea de concurenţă şi forme ale concurenţei – 25 pagini; concurenţa în contextul integrării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007 – 50 pagini), însumând, împreună, 75 de pagini; 5 studii ce însumează cca 70 de pagini publicate; 6 comunicări ştiinţifice din tematica cercetării curentă şi anterioară, susţinute la 4 manifestări ştiinţifice; organizarea unui simpozion la „Zilele academice clujene”. 

 

Proiectul de cercetare VII/5:

a) Denumirea: Între realitate, simţ comun şi reprezentări sociale. O analiză interdisciplinară a proverbelor din spaţiul românesc

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Pop Emil (coordonator, ½ normă), CS III Salánki Zoltán, CS Cuceu Codruţa Liana (neremunerat).

c) Volum de muncă: consultarea şi multiplicarea bibliografiei generale (92 pagini); selecţie proverbe pentru liste tematice (211 pagini pe CD); publicarea a două studii; susţinerea a trei comunicări ştiinţifice la manifestări interne. Manuscrisul lucrării va fi pregătit pentru tipar până la 28 decembrie 2008.