ACADEMIA ROMÂNĂ

Filiala Cluj-Napoca

 

INSTITUTUL DE ISTORIE "GEORGE BARIŢ"

Str. Napoca nr. 11, Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264-598343;
Tel.: 0264-431669; 0264-597343;

e-mail: gbarit@cluj.astral.ro

www.history-cluj.ro

 

 

DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂŢII INSTITUTULUI DE ISTORIE "GEORGE BARIŢ" DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2006

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. Lucrări din  plan realizate

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE REFERITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

            a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, A.C. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Volum de muncă: 160 pag.

            Proiectul de cercetare I/2:

            a) Denumire: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.II, Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, districtul Bistriţa  şi scaunele de pe Pământul Crăiesc.

            b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ˝ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.  

            c) Volum de muncă: 455 pag.

            Proiectul de cercetare I/3:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Actele comisiei Jankovich.

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ˝ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

            c) Volum de muncă: 110 pag.

            Proiectul de cercetare I/4 :

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. VIII* (27 iunie - 30 iunie 1848)

            b) Colectivul de cercetare: acad. Camil Mureşanu, C.S.I Gelu Neamţu - coordonatori; C.S. II dr. Stelian Mândrut, C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola (1/2 normă).

            c) Volum de muncă : 362 pag. (transcrise, traduse, colaţionate, procesate pe calculator şi corectate)

Proiectul de cercetare I/5 :

            a) Denumire: Opera istorică a lui Samuil Micu. Ediţie critică după manuscrise inedite şi ediţii rare. Faza II : traducerea textului latin şi pregătirea lui pentru tipar**.  

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureşanu, C.S. I dr. Ioan Chindriş (1/2 normă) - coordonatori

            c) Volum de muncă : 1500 pag.

            Proiectul de cercetare I/6 :   

a) Denumirea : Biblia lui Timotei Cipariu. Ediţie princeps după manuscrisul inedit Etapa 1: elaborarea normelor metodologice de editare; transcrierea şi colaţionarea textului.

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureşanu, C.S. I dr. Ioan Chindriş (1/2 normă), coordonatori, CSI Niculina Iacob (1/2 normă), anal. progr. Adriana Bogdan, anal. progr. Petru Diaconu, A.C. Cristina Vulturar plus colaboratori din afara Institutului, pe bază de încadrare ataşată temei.

            c) Volum de muncă: 300 pag.

            Proiectul de cercetare I/7 :

            a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 - 25 apr. 1862)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan - coordonator, C.S. I dr. Dumitru Suciu, CS III dr. Mirela Andrei, Cerc. Mádly Lajos-Loránd.

            c) Volum de muncă: 380 pag.

            Proiectul de cercetare I/7 :

a) Denumirea: Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I.

Epoca modernă. Simion Bărnuţiu, Filosofia dreptului, ediţie critică după manuscris inedit.

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ionuţ ISAC, (coordonator, ˝ normă), colaborator Florica-Elisabeta Nuţiu, doctor în filologie, Biblioteca Centrală a Univ. de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş.

Menţiune. Datorită angajării D-lui Ioan Chindriş în calitate de director al Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, implicit dezangajarea dumnealui de la programul mai sus-menţionat, cronologia proiectelor în derularea programului a suferit următoarea modificare:

- Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuţiu, Filosofia dreptului, ediţie critică după manuscris inedit, se prelungeşte până la finele anului 2007, în loc de 2006, aşa cum fusese prevăzut iniţial;

- Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuţiu, Metafizica se decalează cu un an (2008), faţă de 2007, aşa cum fusese prevăzut iniţial

Aşadar, întregul program de cercetare se va încheia la finele anului 2008.

c) Volumul de muncă: Transcrierea paleografică şi tehnoredactarea a 200 de pagini de manuscris.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea : LEXICOGRAFIE ŞI BIBLIOGRAFIE ISTORICĂ. INSTRUMENTE DE LUCRU

 

Proiectul de cercetare II/1:

            a) Denumire: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, litera C.

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III Aurel Răduţiu***, C.S. III Vasile Rus (1/2 normă), C.S.I Susana Andea, C.S.II dr. Lidia Gross,  C.S. III Viorica Pervain(1/2 normă), A.C. Adinel Dincă

            c) Volum de muncă : 230 voci a 910 fişe (cca 200 pag.)

Proiectul de cercetare II/2:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004-2006)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. II Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III Ottmár Traşcă, CSIII Mircea-Remus Birţ, A.C. Varga Attila, bibl. Mihaela Bedecean.

            c) Volum de muncă: 3000 fişe bibliografice.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III.

Denumirea : STUDII PRIVIND EVOLUŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, VOL. II

           

Proiectul de cercetare III/1 :

      a)  Denumirea: Problematica minorităţilor naţionale din România reflectată

 în ziarul "Patria"din Cluj. 1919- 1926, partea a II-a  

            b) Colectivul de cercetare: dr. Gheorghe Iancu - C.S.I

            c) Volum de muncă: 150 pag.

 

            Proiectul de cercetare III/2

     a) Denumirea: Instituţii academice europene şi formarea elitei intelectuale din România în perioada de după anul 1918* - partea a III-a

            b) Colectivul de cercetare : dr. Lucian Nastasă, C.S. I

            c) Volum de muncă: 40 pag. + 50 tabele

            Proiectul de cercetare III/3

            a)  Denumirea: Industria carboniferă românească în contextul industriei miniere din Europa Centrală. 1919-1929 - partea a III-a

            b) Colectivul de cercetare: dr. Báthory Ludovic - C.S.I

            c) Volum de muncă: 40 pag.    

            Proiectul de cercetare III/4

a) Denumirea: Problema evreiască în România în timpul regimului antonescian. 1940-1944, partea a III-a,           

b) Colectivul de cercetare: drd. Ottmár Traşcă - C.S.III

            c) Volum de muncă: 40 pag.

      Proiectul de cercetare III/5

            a)  Denumirea: Relaţiile politice şi militare dintre România şi Germania. 1940-1944, partea a III-a

            b) Colectivul de cercetare: drd. Ottmár Traşcă - C.S.III

            c) Volum de muncă: 50 pag.

 

 

Programul de cercetare  VI.

Denumirea: MECANISME PSIHOSOCIALE ALE STRUCTURĂRII PERSONALITĂŢII LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI ŞI TINEREŢII

 

 

Proiect de cercetare VI /1:

a) Denumirea: Mecanisme psihosociale ale autonomiei individuale la vârsta

adolescenţei (15-19 ani);

b) Colectivul de cercetare: CS I Ioan Berar (coordonator), CS I Monica Albu,

CS III Lucia Faiciuc, CS III Marius Florea, CS Dragoş Cîrneci (˝ normă), AC Elena Geangu.

c) Volum de muncă: documentare bibliografică (aproximativ 50 titluri), 300

pagini tipărite, 150 pagini manuscris (depuse la dosarul cercetării), elaborarea şi aplicarea experimentală de teste şi chestionare (8 titluri), comunicări la manifestări ştiinţifice interne (9 titluri), discuţii şi dezbateri colective (mese rotunde - 2 titluri).

Proiect de cercetare VI/2:

a) Denumirea: Traseul expresivităţii personalităţii artistice în decodificarea

mecanismelor psihologice cognitive.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (˝ normă - coordonator,) CS III dr. Corina Benea, colaboratori neremuneraţi: Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, Prof. univ. dr. Alexandru Alămureanu, Prof. univ. dr. Dumitru Solovăstru, Conf. univ. dr. Radu Pulbere şi Conf. univ. dr. Radu Moraru, Conf. univ. dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: Continuarea documentării teoretice şi a aplicaţiilor

metodologice; realizarea de proiecte compoziţionale cu identificare şi aprofundare de mijloace de expresie specifice luminii; elaborarea şi analizarea de proiecte compoziţionale cu exprimări de formă - culoare; creaţie individuală de portret şi autoportret; comunicări ştiinţifice vizând dimensiunea creativă a personalităţii artistice;  redactarea unui raport de cercetare (25 p.); masă rotundă cu participare internaţională în cadrul simpozionului "Europa Artium"; susţinerea de cursuri şi seminarii universitare pe aspecte referitoare la problematica expresivităţii personalităţii artistice.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VII/1:

a) Denumirea: Prolegomene istorico-filosofice la o revalorizare actuală a

fiinţării-în-comun (conceptele de agent public, bine comun şi spaţiu comunitar) *

b) Colectivul de cercetare: C.S. III drd. Adrian Sîrbu (coordonator), C.S. I dr.

Virgil Ciomoş (1/2 normă), A.C. drd. Codruţa Cuceu.

c) Volum de muncă: cercetare bibliografică (35 de titluri); elaborarea unui

raport colectiv de cercetare - 11 pag.; cărţi publicate - 2 titluri; articole şi studii publicate - 7 titluri; participări la reuniuni ştiinţifice cu comunicări susţinute - 13 (din care cu participare internaţională - 6); organizarea a 2 mese rotunde interdisciplinare în cadrul proiectului.

* Nota: Dintr-o inadvertenţă la compilarea documentaţiei programului, titlul proiectului nostru şi durata lui de desfăşurare au fost înregistrate eronat. Cercetarea se intitulează de fapt "Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană", iar ea e proiectată a se întinde pe parcursul a 3 ani (2006-2008). Titlul sub care a figurat ea în planurile de cercetare ale institutului pe 2006 nu este decât prima subtemă - introductivă - a cercetării, pe care colectivul a avansat-o la sfîrşitul anului 2005 pentru anul curent.

 

 

Proiectul de cercetare VII/2:

a) Denumirea: Strategii de viaţă (individuale şi colective) în post-comunism.

Evidenţe empirice din Transilvania

b) Colectivul de cercetare: C.S. III dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), C.S.

I dr. Andrei Negru, C.S. III dr. Corina Benea, C.S. Salánki Zoltan, C.S. Florenţa Stăvărache-Lozinsky.

c) Volum de muncă: consultare material bibliografic referitor la problematica

strategiilor de viaţă (cu referire la dimensiunea rural-urban), postcomunism şi postmodernism (112 lucrări); analiza datelor statistice referitoare la comunele investigate (Floreşti, Mociu, Poieni, Rimetea); raport de cercetare privind strategii de viaţă şi comportamente colective, dezvoltarea socio-economică, climatul antreprenorial şi transformările în "textura socialităţii" în Transilvania (100 pagini, text redactat şi procesat pe calculator);  efectuarea şi transcrierea (de pe suport audio) unui număr de 50 interviuri calitative (cca. 400 pagini dactilografiate); elaborare şi publicare de studii referitoare la tema proiectului (cca. 80 pagini); prezentarea de comunicări ştiinţifice legate de tema proiectului: (13) 11 la manifestări interne şi 2 la manifestări internaţionale; organizarea şi desfăşurarea a două mese rotunde cu caracter interdisciplinar.

Proiectul de cercetare VII/3:

a) Denumirea: Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada

post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relaţiilor cu Republica Moldova. Valori naţionale şi valori europene în mitologia politică post-comunistă în România şi Republica Moldova.

b) Colectivul de cercetare: CS. I dr. Ionuţ ISAC (coordonator) (˝  normă); AC drd. Codruţa Cuceu.

c) Volum de muncă: consultarea materialului bibliografic necesar cercetării

(aprox. 35 lucrări); elaborarea a 7 studii în vederea  prezentării la conferinţe interne şi internaţionale sub forma comunicărilor (2 la manifestări interne şi 3 în străinătate), respectiv publicării (4 lucrări fiind deja publicate); realizarea a trei recenzii, în vederea publicării, interesând problematica cercetată; două studii de cercetare (cca. 100 pagini dactilografiate la calculator) referitoare la mitologia politică în post-comunismul românesc.

Proiectul de cercetare VII/4 :

a) Denumirea: Concurenţa. Abordări în teorie, politică şi practică

b) Colectiv de cercetare: CS I dr. Adrian Man (1/2 normă) (coordonator), CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă), AC. Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: Consultare material bibliografic referitor la definirea de concurenţei de către economişti, şi nu numai (cca 20 materiale documentare); redactarea a 5 studii: (52 pagini).

Proiectul de cercetare VII/5:

a) Denumirea: Valenţe sociologice, filosofice şi juridice în proverbe din

spaţiul românesc .

b) Colectivul de cercetare: C.S. II dr. Emil Pop (1/2 normă) (coordonator),

C.S. Salánki Zoltán, A.C. Codruţa Cuceu.

c) Volum de muncă: Documentare bibliografică asupra unor antologii şi

culegeri de proverbe apărute, precum şi a unor studii privind proverbele pe probleme din domeniile filosofiei, sociologiei, ştiinţelor juridice, psihologiei şi etnologiei. Inventarierea, selectarea şi gruparea unor proverbe pe problematici filosofice, sociologice, juridice. Analiza de conţinut a cca 600 proverbe din punct de vedere sociologic şi identificarea a 15 proverbe care-şi schimbă forma şi sensul. Elaborarea unei grile de evaluare a proverbelor din punct de vedere juridic şi analiza interferenţei juridice şi etice a unor proverbe. Elaborarea a 4 studii şi 6 comunicări ştiinţifice privind valenţe sociologice şi filosofice ale proverbelor. Constituirea unei baze de date pe suport electronic cu peste 1500 proverbe.

 

2.-3.  Lucrări  de  plan  aflate  în  lucru

Lucrări  de  plan  care  se  continuă  în 2007

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE REFERITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

            a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, A.C. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Volum de muncă : 160 pag.

            Proiectul de cercetare I/2

            a) Denumire: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.III, Comitatele Turda, Hunedoara, Tîrnava, districtele Făgăraş  şi Sibiu.

            b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator), C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.

            c) Volum de muncă : 375 pag.

            Proiectul de cercetare I/3A

            a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Actele comisiei Jankovich (II).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) ˝ normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

            c) Volum de muncă : 120 pag.

            Proiectul de cercetare I/3B

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative

b) Colectivul de cercetare: C.S. I m.c. dr. Nicolae Edroiu (1/2 normă) 

            c) Volum de muncă: 300 pag.

            Proiectul de cercetare I/4

            a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (iulie 1848)

            b) Colectivul de cercetare: acad. Camil Mureşanu, C.S..I dr. Gelu Neamţu - coordonatori; C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Bodor Marghiola (1/2 normă), CSIII dr. Daniela Gui, A.C. drd. Varga Attila.

            c) Volum de muncă: 300 pag.

            Proiectul de cercetare I/5

            a) Denumire: Biblia lui Timotei Cipariu. Ediţie princeps după manuscrisul inedit. Etapa 2: transcrierea şi colaţionarea textului; pregătirea materialului pentru tipar.

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureşanu, C.S. I dr. Ioan Chindriş (1/2 normă), coordonatori, C.S. II Niculina Iacob (1/2 normă)

            c) Volum de muncă : 600 pag.

            Proiectul de cercetare I/6

            a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 - 25 sept. 1862)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan - coordonator, C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela Andrei, A.C. drd. Mádly Lajos-Loránd

            c) Volum de muncă: 375 pag.

Proiectul de cercetare I/7:

a) Denumirea: Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I.

Epoca modernă. Simion Bărnuţiu, Filosofia dreptului, ediţie critică după manuscris inedit.

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ionuţ ISAC, (coordonator, ˝ normă), colaborator Florica-Elisabeta Nuţiu, doctor în filologie, Biblioteca Centrală a Univ. de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş.

c) Volum de muncă: în ideea valorificării manuscriselor din Transilvania, se va realiza o ediţie critică a lucrării, cu transcriere paleografică şi transpunerea în ortografia actuală  (300 p.).

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

 

            Proiectul de cercetare II/1

            a) Denumire: Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Transylvaniae illustrantium (Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României), vol. I, fasc. 2 (litera C).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea, C.S. II dr. Lidia Gross, C.S. III Vasile Rus (1/2 normă), A.C. drd. Adinel Dincă; Aurel Răduţiu* - coordonator

            c) Volum de muncă : revizie finală vol. I, lit. A-C, cca 1800 voci (cca 500 pag.)

           

PROGRAMUL DE CERCETARE  IV.

Denumirea : STUDII PRIVIND EVOLUŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, VOL. II

 

            Proiectul de cercetare IV/1 :

      a)  Denumirea: Problematica minorităţilor naţionale din România reflectată

 în ziarul "Patria"din Cluj. 1919- 1926, partea a III-a  

            b) Colectivul de cercetare: dr. Gheorghe Iancu - C.S.I

            c) Volum de muncă: 80 pag.

            Proiectul de cercetare IV/2 - finalizat în 2006

            Proiectul de cercetare IV/3

            a)  Denumirea: Industria carboniferă românească în contextul industriei miniere din Europa Centrală. 1919-1929 - partea a IV-a Privire comparativă faţă de industria carboniferă din Europa Occidentală

            b) Colectivul de cercetare: dr. Báthory Ludovic - C.S.I (1/2 normă)

            c) Volum de muncă: 40 pag.    

            Proiectul de cercetare IV/4

a) Denumirea: Problema evreiască în România în timpul regimului antonescian. 1940-1944, partea a IV-a,           

b) Colectivul de cercetare: drd. Ottmár Traşcă - C.S.III

            c) Volum de muncă: 50 pag.

      Proiectul de cercetare IV/5

            a)  Denumirea: Relaţiile politice şi militare dintre România şi Germania. 1940-1944, partea a IV-a

                        b) Colectivul de cercetare: drd. Ottmár Traşcă - C.S.III

                        c) Volum de muncă: 50 pag.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V.

Denumirea : CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004-2006)

b) Colectivul de cercetare: C.S. II Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III

Ottmár Traşcă, CSIII Mircea-Remus Birţ, A.C. Varga Attila, bibl. Mihaela Bedecean.

            c) Volum de muncă: 3000 fişe bibliografice.

 

Programul de cercetare  VI.

Denumirea: MECANISME PSIHOSOCIALE ALE STRUCTURĂRII PERSONALITĂŢII LA VÂRSTA ADOLESCENŢEI ŞI TINEREŢII

 

Proiect de cercetare VI/1:

a) Denumirea: Mecanisme psihosociale ale autonomiei individuale la vârsta

adolescenţei (15-19 ani);

b) Colectivul de cercetare: CS I Ioan Berar (coordonator), CS I Monica Albu,

CS III Lucia Faiciuc, CS III Marius Florea, CS Dragoş Cîrneci (˝ normă), AC Elena Geangu .

c) Volum de muncă: o lucrare pregătită pentru tipar (300 pagini cu apariţie în

anul 2008), articole publicate în volume colective şi reviste de specialitate (6 titluri), comunicări la manifestări ştiinţifice locale şi naţionale (5 titluri), rapoarte individuale de cercetare (6 lucrări a 15 pagini fiecare), o baterie de probe (teste şi chestionare) puse la dispoziţia utilizatorilor.

Proiect de cercetare VI/2:

a) Denumirea: Traseul expresivităţii personalităţii artistice în decodificarea

mecanismelor psihologice cognitive.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (˝ normă - coordonator,)

CS III dr. Corina Benea, colaboratori neremuneraţi: Prof. univ. dr. Ioan Sbârciu, Prof. univ. dr. Alexandru Alămureanu, Prof. univ. dr. Dumitru Solovăstru, Conf. univ. dr. Radu Pulbere şi Conf. univ. dr. Radu Moraru, Conf. univ. dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (25 pagini),

publicarea unor studii, susţinerea de referate şi comunicări ştiinţifice, expoziţii de artă, mese rotunde.

Proiect de cercetare VI/3:

a) Denumirea: Particularităţi în prelucrarea informaţiei social-emoţionale şi

abstract-simbolice cu rol în dezvoltarea personalităţii în condiţiile adaptării la societatea de tip informaţional

b) Colectivul de cerecetare: CS III drd. Lucia Faiciuc (coordonator), AC drd. Elena Geangu

c) Volum de muncă: documentare bibliografică, realizarea de studii

experimentale şi corelaţionale, proiectarea a două studii empirice, elaborarea unui raport de cercetare de 40 de pagini, elaborarea a patru studii în vederea publicării, susţinerea a 4 comunicări ştiinţifice la manifestări interne şi internaţionale.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POST-

COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VII/1:

a) Denumirea: Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în

(post)modernitatea est-europeană (2006-2008)

b) Colectivul de cercetare: C.S. III drd. Adrian Sîrbu (coordonator), C.S. I dr.

Virgil Ciomoş (1/2 normă), A.C. drd. Codruţa Cuceu.

c) Volum de muncă: elaborarea a 3 studii în vederea publicării; susţinerea a 6

comunicări la reuniuni ştiinţifice interne şi/sau internaţionale; elaborarea unui raport de cercetare de cca. 90 de pagini; organizarea cel puţin a unui seminar intern pe problemele temei de cercetare

Proiectul de cercetare VII/2:

a) Denumirea: Strategii de viaţă (individuale şi colective) în post-comunism.

Evidenţe empirice din Transilvania

b) Colectivul de cercetare: C.S. III dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), C.S.

I dr. Andrei Negru, C.S. III dr. Corina Benea, C.S. Salánki Zoltan, C.S. Florenţa Stăvărache-Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea metodologiei de lucru; sistematizarea

materialului empiric (date statistice şi interviuri calitative - 350 de pagini procesate pe calculator); elaborarea unui raport de cercetare de 150 de pagini; elaborarea a 8 studii în vederea publicării; susţinerea a 10 comunicări ştiinţifice la manifestări interne şi internaţionale; organizarea unei mese rotunde pe problematica proiectului în cadrul Sesiunii ştiinţifice anuale a Institutului.

Proiectul de cercetare VII/3:

a) Denumirea: Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada

post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relaţiilor cu Republica Moldova. Valori ale identităţii religioase în perioada post-comunistă în România şi Republica Moldova. Comunitatea greco-catolică din Transilvania.

b) Colectivul de cercetare: CS. I dr. Ionuţ ISAC (coordonator) (˝  normă); AC

drd. Codruţa Cuceu.

c) volum de muncă: elaborarea rapoartelor individuale de cercetare (2 lucrări a

20 pagini fiecare), publicarea unor studii şi articole de specialitate în revistele institutelor participante la proiect (4 titluri), susţinerea unor comunicări ştiinţifice la sesiunile de specialitate ale institutelor de care aparţin colectivele de cercetare.

Proiectul de cercetare VII/4 :

a) Denumirea: Concurenţa. Abordări în teorie, politică şi practică

b) Colectiv de cercetare: CS I dr. Adrian Man (1/2 normă) (coordonator), CS I

dr. Vasile Marian (1/2 normă), AC. Narcisa Cozea.

c) volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare privind politica

economică de concurenţa în UE (50 pagini), redactarea a 3 comunicări; publicarea a 2 studii în reviste de specialitate.

 

 

Proiectul de cercetare VII/5:

a) Denumirea: Valenţe sociologice, filosofice şi juridice în proverbe din

spaţiul românesc .

b) Colectivul de cercetare: C.S. II dr. Emil Pop (1/2 normă) (coordonator),

C.S. Salánki Zoltán, A.C. Codruţa Cuceu.

c) Volum de muncă: sistematizarea materialului empiric (30 de pagini

procesate pe calculator); elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini; elaborarea a 3 studii în vederea publicării; susţinerea a 3 comunicări ştiinţifice la manifestări interne şi internaţionale.

 

 

DATE PRIVITOARE LA ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A

MEMBRILOR INSTITUTULUI DE ISTORIE "GEORGE BARIŢ"

 

1. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE

a) -

b) publicate în reviste ale Academiei Române

1.       Nicolae Edroiu, Istoricul cercetărilor privind Răscoala lui Horea (1784-1784) cu Bibliografia Răscoalei pe anii 1784-2004, în "Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române", Seria IV, tomul XXIX-XXX, 2004-2005, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 69-188.

2.       Mihaela Cosma, Casimir von Timoni, şeful agenţiei c.c. de la Bucureşti (1832-1849), în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» Cluj-Napoca", XLV, 2006, p. 389-413.

3.       Dumitru Suciu, Grigore Silaşi (1836-1897), în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» Cluj-Napoca", XLV, 2006, p. 362-388.

4.       Gheorghe Iancu, Ziua de 24 ianuarie 1954 sărbătorită la Bucureşti şi la Paris, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» Cluj-Napoca", XLV, 2006, p. 472-486.

5.       Ludovic Báthory, Contabilitatea secretă a Societăţii Lupeni şi recalcularea producţiei de cărbune (1925-1930), în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» Cluj-Napoca", XLV, 2006, p. 123-153.

6.       Stelian Mândruţ, Virgil Vătăşianu şi Şcoala Română din Roma [III] (1930-1931, 1934-1936, 1938-1946), în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» Cluj-Napoca", XLV, 2006, p. 432-471.

7.       Stelian Mândruţ, Mihaela Bedecean, Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca. Series Historica (1996-2006). Indice bibliografic, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» Cluj-Napoca", XLV, 2006, p. 487-528.

8.       Ottmár Traşcă, Aspecte privind primii ani ai colectivizării agriculturii în România, 1949-1952. Studiu de caz: regiunea Cluj, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» Cluj-Napoca", 2005, 44, p. 385-406. (neraportat)

9.       Ottmár Traşcă, Relaţiile româno-ungare şi problema Transilvaniei, 1940-1944 (II), în "Anuarul Institutului «A.D. Xenopol», Iaşi, 2005, 42, p. 377-408.

10.   Monica Albu, Ioan Berar, Evaluarea autonomiei personale la vârsta adolescenţei, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p.7-20.

11.  Monica Albu, Ioan Berar, Un chestionar pentru evaluarea autonomiei personale la adolescenţi, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 15, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 30-41.

12.  Lucia Faiciuc, Contribuţii la o abordare dinamică a proceselor de raţionament, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 21-40.

13.  Marius Florea, Tipuri de agresivitate şi cauzalitate multiplă, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p.67-76.

14.  Elena Geangu, Argumente pentru studiul empatiei în primii ani de viaţă, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 53-66.

15.  Andrei Negru, Comunitatea rurală între global şi local. Studiu de caz în zona periurbană a Clujului, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 77-108.

16.  Silviu G. Totelecan, From Communities to Communes. The Counter-Network Effect of Post-Communism, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p.109-126.

17.  Silviu G. Totelecan, Post-fundaţionalism, post-structuralism şi post-fordism, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 145-160.

18.  Codruţa Cuceu, Istoria relaţiei public-privat, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 259-176.

19.  Codruţa Cuceu, Sensuri ale reconstrucţiei filosofiei în opera lui John Dewey, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 15, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 169-175.

20.  Ionuţ Isac, (editare manuscris la) Dumitru Isac, Filosofia clasică elină, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca, Series Humanistica, nr. III, 2005, p. 367-468, Editura Academiei Române, Bucureşti (neraportat).

21.  Ionuţ Isac, Quelques considérations sur le concept d'«horizons de réalité» chez Ferdinand Gonzeth , în "Noesis", XXX-XXXI, 2005-2006, Bucureşti, Editura Academiei Române, p.139-147.

22.  Ionuţ Isac, Dumitru Isac - a Draft of Metaphysics, în "NOESIS", XXIX, 2004, p. 91-100 (neraportat).

23.  Ionuţ Isac, Despre etosul transdisciplinarităţii, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 177-190.

24.  Ionuţ Isac, Reflecţii despre starea filosofiei româneşti, astăzi, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 15, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 222-230.

25.  Adrian Sîrbu, The Society of Abandonment. A Blueprint of Existential Sociology, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 161-176.

26.  Adrian Man, Sergiu Golub, Ovidiu Cozea, Efectele pierderii calităţii de asociat la societăţile comerciale de persoane şi la societatea cu răspundere limitată, în "Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 15, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 303-310.

27.  Vasile Marian, Piaţă şi pieţe, în "Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca", Series Humanistica, IV, 2006, p. 327-380.

28.  Vasile Marian, Succes şi faţete ale acestuia, în "Studii şi cercetări din

domeniul ştiinţelor socio-umane", vol. 15, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 354-363.

 

 

c) publicate în reviste din străinătate non-ISI

1.      Adinel Dincă, Studying Medieval Philosophy in Romania. A Codicological Perspective, în "Chora. Revue d'Études Anciennes et Médiévales", [Paris], 3-4, 2005-2006, pag. 445-452. ISSN 1583-8617-

2.      Stelian Mândruţ, Annotationen. Neuerscheinungen aus Ostmitteleuropa. Ungarn. Rumänien, în "Berichte und Forschungen" [Oldenburg], 13, 2005, p. 384-404.

3.      Ionuţ Isac, Prolégomčnes ŕ une recherche: scénarios symboliques, mythologie et manipulation dans les "minériades" en Roumanie, în "Bulletin" de l'AFG, St.-Imier, Elveţia nr. 126, Janvier, 2006, p. 25-31.

4.      Ionuţ Isac, Lucian Blaga: Metaphysics and beyond, în "Appraisal", The Journal of the Society for Post-Critical and Personalist Studies, vol. 6, nr. 1, Marea Britanie (http://www.spcps.org.uk/6 - 1ind.html), March 2006, p. 24-27.

5.      Ionuţ Isac, Moştenirea intelectuală a lui Mircea Eliade: aspecte ale mitologiei politice în societăţile moderne şi post-comuniste, în "Revistă de filosofie şi drept", nr. 1-3, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău; 2005, p. 12-18.

 

d) publicate în alte reviste din ţară

1.       Mádly Lorand, Dotaţia naţională a Universităţii săseşti din august 1850 şi însemnătatea acesteia, în Anuarul Şcolii doctorale "Istorie. Civilizaţie. Cultură", Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, p. 263-273.

2.       Mirela Andrei, Edificii bisericeşti în vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în "Arhiva Someşană", vol. IV, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2005, p. 187-197.

3.       Mirela Andrei, Scurt istoric al Vicariatului Rodnei, în "Anuarul Profesorilor de Istorie din Bistriţa Năsăud", editat de Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, 2006, p. 123-128.

4.       Gheorghe Iancu, Vasile Lucaciu la Blaj (februarie 1894), în "Annales Universitatis Apulensis". Series Historica, 9/1, 2005, p. 323-330 (neraportat).

5.       Stelian Mândruţ, Bemerkungen hinsichtlich der griechisch-katholischer rumänischen Studierende aus Siebenbürgen an der Budapester Theologische Fakultät (1895/1896-1918/1919), în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologiae catholicae", 51, 2006, nr. 1, p. 1-20.

6.      Ottmár Traşcă, Implicaţiile arbitrajului de la Viena din 30 august 1940 asupra situaţiei economice a României. Un raport inedit al Legaţiei germane din Bucureşti, în "Orizont XXI", ed. de Arhivele Militare Române, Piteşti, 2006, nr. 2, p. 14-19.

7.      Monica Albu, Vasile Ureche, Probe pentru evaluarea inteligenţei verbale la elevi din şcoala primară (I. Construirea probelor), în "Anale. Seria Psihologie", Universitatea "Tibiscus", Vol. XI, Timişoara, Editura Augusta, 2005, p. 20-35 (neraportat).

8.      Monica Albu,  Un chestionar pentru evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice din învăţământul universitar, în "Anale. Seria Psihologie", Universitatea "Tibiscus", Vol. XI, Timişoara, Editura Augusta, 2005, p. 7-19 (neraportat).

9.      Ioan Berar, Componente ale aptitudinilor matematice: atracţia pentru problematic, în "Educaţia 21", nr. 2. Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, p. 392-397 (neraportat).

10.  Ioan Berar, Inteligenţa verbală: modele şi interpretări, în: "Anale. Seria Psihologie", Universitatea "Tibiscus", Vol. XII,  Timişoara, Editura Augusta, 2005, p. 40-47 (neraportat).

11.  Ioan Berar, Monica Albu, Investigarea aptitudinilor matematice la şcolarii mici, în: "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", vol. 2. Timişoara, Editura Augusta, 2004, p. 21-45 (neraportat).

12.  Ioan Berar, Dotare superioară, talent şi creativitate la preşcolari şi şcolarii mici, în: "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", vol. 2. Timişoara, Editura Augusta, 2004, p. 76-92, (neraportat).

13.  Elena Geangu, Vincent Reid, What can early social cognition can teach us about the development of social anxieties?, în "Cogniţie, Creier, Comportament", vol.10, nr.4, Cluj- Napoca, 2006, p.543-557.

14.  Marioara Petcu, Disfuncţiile conştiinţei morale în actele anti-sociale ale tinerilor, în "Fiat Justiţia", Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 93-101.

15.  Andrei Negru, George Em. Marica, Sociologia comunităţilor sociale, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Seria Sociologie, nr. 1, 2005, p. 15-23 (neraportat)

16.  Florenţa Stăvărache - Lozinsky, Traian Herseni şi sociologia agrară, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Seria Sociologie, nr. 1, 2005, p. 143-152 (neraportat).

17.  Ionuţ Isac, Profesorul George Em. Marica despre activitatea publicistică a lui Simion Bărnuţiu, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Seria Sociologia, nr. 1, 2005, p. 25-29 (neraportat).

18.  Ionuţ Isac,  Mircea Bertea, Maria Florescu, Angela Vasiu, Adrian Vasiu, Realizări educaţionale transdisciplinare în România, în "Paideia", nr. 2, 2005, p. 14-21 (neraportat).

19.  Ionuţ Isac, Mircea Bertea, Maria Florescu, Angela Vasiu, Adrian Vasiu, Transdisciplinary Educational Achievements in Romania, în "Paideia", nr. 2, 2005, p. 22-29 (neraportat).

20.  Adrian Sîrbu, Cînd abandonul (se) face societate. Liniile de fugă ale unei dezbateri, in "IDEA artă+societate", nr. 23, Cluj-Napoca, 2006, p. 109-119.

21.  Adrian Sîrbu, Outline for a Genealogy of the Postcommunist Mass Culture - in Romania, in "IDEA artă+societate", Issue No.24, Cluj-Napoca, 2006, p. 128-134.

22.  Adrian Man, Sergiu Golub, Efectele patrimoniale ale pierderii calităţii de asociat la societăţile comerciale de persoane şi societatea cu răspundere limitată, în "Revista de drept comercial", nr. 7-8/2006, p. 43-51.

23.  Adrian Man, Narcisa Cozea, Aspecte actuale ale practicii de specialitate în materia concurenţei. Jurisdicţia constituţională, în "Curierul Judiciar", nr. 10/2006, p. 10-20.

24.  Vasile Marian, Noţiunea de concurenţă: conţinut şi dinamică, în "Anale" Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, nr. 2, 2006, p. 41-52.

25.  Vasile Marian, Clepsidra monetară, în "Problemele actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale", vol IX, Editor Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti - Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, p. 176-180.

 

2. CAPITOLE ÎN CĂRŢI MONOGRAFICE (VOLUME COLECTIVE)

                  a) din ţară:

1.       Camil Mureşanu, Panlingvismul lui Timotei Cipariu, în vol. In Honorem Viorel Faur, coord. Corneliu Crăciun, Antonio Faur, Oradea, 2006, p. 244-247.

2.       Susana Andea, The Romanian Principalities in the XVIIth Century, în Istoria României. Compendiu (versiunea în limba engleză), coord. Ioan-Aurel Pop şi Ioan Bolovan, Autori: Susana Andea, Ioan Bolovan, Ionuţ Costea, Gheorghe Iacob, Coriolan Opreanu, Ioan-Aurel Pop, Cosmin Popa, Mihai Rotea, Aurel Rustoiu, Marcela Sălăgean, Tudor Sălăgean, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006, p. 315-396.

3.       Gelu Neamţu, Argument, în vol. Biografii paşoptiste, coord. Gelu Neamţu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 5-6.

4.       Gelu Neamţu, Simion Balint la începuturile revoluţiei române din Transilvania la 1848, în vol. Biografii paşoptiste, coord. Gelu Neamţu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 44-54.

5.       Ioan Chindriş, Ideologia lui Alexandru Papiu Ilarian. O privire eseistică, în vol. Biografii paşoptiste, coord. Gelu Neamţu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 7-43.

6.       Mihaela Cosma, Personalităţi săseşti ale revoluţiei paşoptiste: Franz von Salmen, Joseph Benigni von Mildenberg, Joseph Bedeus von Scharberg, Eugen von Firedenfels, în vol. Biografii paşoptiste, coord. Gelu Neamţu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 148-179.

7.       Varga Attila, Eftimie Murgu în percepţia elitei ecleziastice din Banat la 1848-1849, în vol. Biografii paşoptiste, coord. Gelu Neamţu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 92-101.

8.       Daniela Gui, Rolul pictorilor din generaţia paşoptistă în orientarea artei româneşti spre modernitate, în vol. Biografii paşoptiste, coord. Gelu Neamţu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 180-206.

9.       Remus Câmpeanu, Gimnaziul de la Blaj în lumina exigenţelor politicii imperiale a veacului al XVIII-lea. Complexul şcolar de la Blaj între necesităţile locale şi exigenţele politicii imperial, în vol. "Şcolile greco-catolice ale Blajului - 250 de ani de credinţă şi cultură", coord. Delia Aldea, William Alexandru Bleiziffer, Marcela Ciortea, Editura "Buna Vestire", Blaj, 2005, p.207-214.

10.   Gelu Neamţu, Arestarea, cercetarea, detenţia şi eliberarea lui Simion Balint la 1848, în vol. Naţiunea română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, ed. îngrijită de Al. Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 270-286. 

11.   Gelu Neamţu, Mitul lui Bem în istoriografia românească, în vol. In honorem Viorel Faur, coord. Corneliu Crăciun, Antonio Faur, Ed. Universităţii Oradea, 2006, p. 270-272.

12.   Simion Retegan, Tranzacţii funciare în satele Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea. Comitatul Solnocul Interior (1860-1870), în vol. Naţiunea română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, coord. Al. Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru, Bucureşti, 2006, p. 287-297.

13.   Gheorghe Iancu, Noi informaţii referitoare la problematica minorităţilor naţionale din România interbelică, în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, coord. Vasile Ciobanu şi Sorin Radu, Sibiu, 2006, p. 13-29.

14.   Gheorghe Iancu, Un moţ din Lupşa (judeţul Alba) prizonier în Rusia şi în U.R.S.S. (1917-1930) în vol. Lupşa - aur şi oameni. O comună din Ţara Moţilor. Antologie monografică, coord. Ioan Vlad, Sabin Andrieş Braşov, 2006, p. 572-576.

15.   Lucian Nastasa, Evreii din România între toleranţă şi intoleranţă în primul deceniu al regimului comunist, în vol. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, ed. Vasile Ciobanu şi Sorin Radu, Sibiu, Edit. Universităţii "Lucian Blaga", 2006, p.222-244.

16.   Stelian Mândruţ, Nicolae Bălcescu în percepţia istoriografiei maghiare. Studiu de caz: I. Tóth Zoltán, în vol. Biografii paşoptiste, coord. Gelu Neamţu, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006, p. 128-147.

17.   Stelian Mândruţ, Cornelia Bodea la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, în vol. Naţiunea română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani. coord. Al. Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru, Bucureşti, Editura Academiei, 2006, p. 85-88.

18.   Stelian Mândruţ, Concept şi acţiune federalistă în Transilvania (1890-1918), în vol. In honorem Viorel Faur. coord. Croneliu Crăciun, Antonio Faur, Oradea, Ed. Universităţii, 2006, p. 301-310.

19.   Stelian Mândruţ, Alexandru Roşca. Note bibliografice, în vol. Alexandru Roşca (1906-1996). Omul. Savantul. Creatorul de şcoală, coord. Ioan Berar, Bucureşti, Editura Academiei, 2006, p. 255-274.

17.  Ottmar Traşcă, Etnici germani din România în Wehrmacht şi Waffen-SS 1940-1944, în vol. Hegemoniile trecutului. Expresii româneşti şi europene în secolul XX, coord. Mioara Anton, Florin Anghel, Cosmin Popa, Bucureşti, 2006.

18.  Ioan Berar, Contribuţia lui Ion Holban la problematica dotării superioare, talentului şi creativităţii, în vol. În memoriam Ion Holban - psiholog umanist, Iaşi, Editura Performantica, 2006, p. 57-67.

19.  Ioan Berar, Problema supradotării în Opera lui Alexandru Roşca, în vol. Alexandru Roşca (1906-1996): omul, savantul, creatorul de şcoală, coord. I. Berar, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 79-86.

20.  Ioan Berar, N. Jurcău, H.D. Pitariu, Profesorul Alexandru Roşca şi cercetarea psihopedagogică departamentală, în vol. Alexandru Roşca (1906-1996): omul, savantul, creatorul de şcoală, coord. I. Berar,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 119-132.

21.  Ionuţ Isac, Poate fi considerat Lucian Blaga pragmatist american?, în ***, Meridian Blaga 6, Tom 2 - Filosofie, Editura "Casa Cărţii de Ştiinţă", Cluj-Napoca, 2006, p. 118-128.

 

b) din străinătate:

1.       Camil Mureşanu, Das rumänische Pressewesen, în vol. Die Habsburgermonarchie, 1848-1918, Bd. VIII, Politische Öffentlichkleit und Zivilgesellschaft, 2. Teilband, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006, p. 2127-2148.

2.       Ludovic Báthory, Észak-Erdély gazdasági és társadalmi helyzete. 1918-1989 / Situaţia social-economică a Transilvaniei de Nord. 1918-1989, coord. Horváth Gyula, Autori Bagoly Péter, Bakk Miklós, Benedek József, Csucsuja István, Ludovic Báthory, Horváth Gyula, Imécs Zoltán,  Budapesta, Editura Dialog Campus, sub egida Academiei Maghiare de Ştiinţe, 2006, p. 27-58.

3.       Stelian Mândruţ, Relaţiile româno-sârbe (1821-1918) în istoriografia românească interbelică şi postbelică. Excurs hermeneutic (1918-2000), în vol. Actele Simpozionului. Radovi Simpozijuma. VII, coord. Costa Roşu, Valeriu Leu, Novi Sad, Editura Fundaţiei; Panciova, Editura Libertatea, 2005 (2006), p. 105-113.

4.      Ottmár Traşcă, Rumäniendeutsche in Wehrmacht und Waffen-SS 1940-1944, în vol. Die >>Volksdeutschen<< in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei Mythos und Realität, herausgegeben von Jerzy Kochanowski und Maike Sach,  Osnabrück, Ed. Fibre, 2006, p. 273-316.

5.      Virgil Ciomoş, Le hégélianisme roumain. Constatin Noica et la Logique de Hegel, in vol. Hegel et le droit, editor Jean-Louis Vieillard-Baron, Paris, Librairie Vrin, 2006, p. 215-239.

6.      Silviu G. Totelecan, The sweet taste of acronyms: from rural gender segregation (the traditional "RGS") to rural goods and services (the "RGS" of late modernity), proceedings of the European Conference on "Women and Sustainable Rural Development in Europe", Nicosia, Cipru, 7-10 iunie 2004, Agricultural Research Institute, p. 137-148 (neraportat).

 

3. -

 

4. CĂRŢI

a) publicate la edituri din ţară:

1.       Susana Andea, Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati şi epoca sa. Documente, Cluj-Napoca, Ed. Supergraf, 2005 (2006), 252 p. (neraportat)

2.       Vasile Rus, Pro scientiarum Academia. Calvaria şi şcolile iezuite din Cluj (sec. XVI-XVIII), Cluj-Napoca, Ed. Ecco, 2005 (2006), 285 p.

3.       Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain, Adinel Dincă, Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol. XV (1376-1380), Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 772 p. ISBN

4.       Nicolae Edroiu, J.P. Brissot (1754-1793) şi românii transilvăneni. Studiu şi Anexe, Bucureşti, Editura România Press, 2006, 202 p.

5.       Nicolae Edroiu, Ioan Lupaş (1880-1967), Scrieri istorice alese. Volumul I. Studii asupra istoriei Evului Mediu şi istoriei bisericeşti. Ediţie îngrijită de Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, XLV+628 p.

6.       Ladislau Gyémánt, Anton Dörner, Remus Câmpeanu, Vasile Lechinţan, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. X. Comitatul Turda, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 464 p.

7.       Gelu Neamţu, Precursorii Memorandului, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 240 p. ISBN

8.       Gelu Neamţu, Mircea Vaida-Voevod, 1 Decembrie 1918. Mărturii ale participanţilor Ioachim Crăciun. Documente la un sfert de veac de la Marea Unire, vol. II, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 284 p. ISBN.

9.       Gelu Neamţu, Nicolae Cordoş, Iuliu Coroianu în vâltoarea vremurilor (1847-1927), Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 202 p (coautor) ISBN

10.   Gelu Neamţu, Zeno Draia, Note critice privind istoriografia maghiară şi română, Text îngrijit, note şi introducere de Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 140 p. ISBN

11.   Niculina Iacob, Morfologia limbii române. Partea a II-a, Suceava, Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2006, 183 p.

12.   Marghiola Bodor, Liviu Botezan, Gelu Neamţu, Mihaela Cosma, Ioan Chindriş, Stelian Mândruţ, Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania, vol. VII, (17-26 iunie), introducere de Camil Mureşanu, Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005 (2006), 744 p. (neraportat).

13.   Simion Retegan, Parohii, biserici şi preoţi greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. 1849-1875, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, 496 p. ISBN

14.   Dumitru Suciu, Alexandru Moraru, Flaviu Vida, Cosmin Cosmuţa, Crâmpeie din istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. Eparhia Sibiului către Protopopiatul Solnoc II. Corespondeţă (1 octombrie 1845 - 20 decembrie 1874), vol. I, coord. Dumitru Suciu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, 495 p.

15.   Dumitru Suciu, Destine istorice. Românii din Transilvania spre Marea Unire. 1848-1849. Studii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 495 p.

16.   Mirela-Fica Andrei, În graniţa Imperiului. Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006,  400 pag.,  ISBN.

17.   Simion Retegan, Dumitru Suciu, Mádly Lorand, Mirela Andrei, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. III (30 iulie 1859 - 24 februarie1861), Bucureşti, Editura Academiei Române,  2006, 649 + LVIII p.

18.   Gheorghe Iancu, Justiţie românească în Transilvania (1919). Cluj-Napoca, Ed. Ecumenica Press, 2006, 520 p.

19.   Lucian Nastasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spaţiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), Cluj, Edit. Limes, 2006, 327 p.

20.   Ottmár Traşcă, Dennis Deletant, Holocaustul din România în documente ale celui de-al III-lea Reich (1941-1944), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, 263 p.

20.  Mircea-Remus Birţ, Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa unei recuperări istoriografice, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006, 210 p. + 4 planşe foto, 59 doc.

21.  Monica Albu, Anghel, T., Anghel, Z.-M., Anucuţa, P., Ioan Berar,  Marinca, A., Petrea, H., Petroiu, A., Popa, R., Răducan, R., Todea, G., Ţăran, C., Zamoştean, A.O., Evaluarea cunoştinţelor la  examenul de licenţă (Teste grilă pentru sesiunea iulie 2006) Timişoara, Editura Augusta, Editura ArtPress, 2006.

22.  Virgil Ciomoş, Conştiinţă şi schimbare în Critica raţiunii pure. O perspectivă arhitectonică asupra kantianismului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, 475 p.

23.  Virgil Ciomoş,  De la experienţa sublimului la starea de excepţie, Bucureşti, Editura Paideia, 2006, 245 p.

24.  Ionuţ Isac, editor al volumului Dumitru Isac, Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei antice şi medievale, vol. I, Filosofia în Orientul Antic (Egipt, Mesopotamia, China, India), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, 140 p.

25.  Andrei Negru, Viitorul social. Indice bibliografic adnotat, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006, 360 p.

20.   Ladislau Gyémánt, Globalism, Globality, Globalisation. Ten Years of European Studies in Cluj, edited by Ladislau Gyémánt, Marius Jucan, Cristina Rotar, Cluj-.Napoca, Edit. EFES, 2006, 676 p.

26.  Ladislau Gyémánt, Dilemele convieţuirii. Evrei şi neevrei în Europa central-Răsăriteană, editori Ladislau Gyémánt, Maria Ghitta, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2006, 202 p.

 

b) publicate la edituri din străinătate:

1.       Veronica Turcuş, Architettura cistercense europea (secoli XII-XIII) e l'abbazia transilvana di Cârţa, vol. I-II, Roma, Casa Generaliza dell'Ordine Cistercense, 2006, 330 p. (I) + 214 (II).

2.       Deáky Zita, Gazda Klára, Temetkezési szokások az Erdélyi románoknál. 1817 [Obiceiuri de înmormântare la românii ardeleni. 1817], traducere de Varga Attila, Budapesta, 2006, 316 p.

 

 

Capitole în cărţi monografice (volume colective) publicate în format electronic

 

 

1.      Stelian Mândruţ, Die Ausbildung der rumänischen künstlerischen Intelligenz an der "Akademie der bildenden Künste" aus München (19.-20.ten Jahrhundert), în http:// www. zeitenblicke. de/Search? Searchtable Text= mandrut (datat: 19/9/2006)

2.      Monica Albu, Autonomia şi independenţa sunt denumiri diferite ale aceluiaşi construct?, Lucrările simpozionului internaţional "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", Ediţia a XV-a: "Psihologia şi aderarea europeană", Timişoara, Editura Augusta, 2006, sub format electronic.

3.      Monica Albu, Instrumente pentru evaluarea autonomiei, Lucrările simpozionului internaţional "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", Ediţia a XV-a: "Psihologia şi aderarea

europeană", Timişoara, Editura Augusta, 2006, sub format electronic.

 

 

5. Rapoarte, studii, alte documente întocmite la cererea autorităţilor de stat

 

·        Virgil Ciomoş - expert internaţional al Agenţiei Universitare a Francofoniei.

 

6. Brevete de invenţie

 

Acad. Camil Mureşanu

 

Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române

 

CSII dr. Lidia Gross

 

CSI dr. Gelu Neamţu

CSI dr. Simion Retegan

 

CSI dr. Stelian Mândruţ

 

CSI dr. Gheorghe Iancu

 

CSI dr. Lucian Nastasă-Kovacs

 

CSI dr. Virgil Ciomoş

 

 

 

Nr. doctori în institut - 37 (din  totalul personalului de cercetare (49)

Nr. doctoranzi în institut        - 12 

 

Date privitoare la activităţile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD

 

·        În cadrul Institutului de Istorie "George Bariţ" activează 7 cercetători/profesori având calitatea de conducător de doctorat (din 9), coordonând activitatea a  52 de doctoranzi (46 doctoranzi la forma fără frecvenţă şi 6 doctoranzi la forma cu frecvenţă), aflaţi în diverse stadii de pregătire a tezelor de doctorat (program de pregătire, elaborare teză, sustinere publica fixată). Prof. univ.dr.  N. Edroiu a condus doctoranzi străini în cotutelă cu Universităţile din Chişinău (Republica Moldova), Pisa (Italia) şi Budapesta (Republica Ungară).

·        La Institutul de Istorie "George Bariţ" s-a derulat, în perioada aprilie-iulie şi septembrie-octombrie, un program de cursuri doctorale pentru doctoranzii cu frecvenţă, cursuri susţinute de 4 dintre cei 7 cercetători având calitatea de conducători de doctorat, respectiv:

·        Cursul "Scriere, carte, tipar"

Titularul cursului: Acad. Camil Mureşanu

·        Cursul "Iluminismul românesc din Transilvania (1700 - 1830)"

Titularul cursului: cerc. ştiinţific gr. I dr. Ioan Chindriş

·        Cursul "Istoria presei politice româneşti din Transilvania (1848-1918)"

Titularul cursului: cerc. ştiinţific gr. I dr. Gelu Neamţu

·        Cursul "Metodologia cercetării în istorie. Tradiţie şi modernitate"

Titularul cursului: cerc. ştiinţific gr. I dr. Gheorghe Iancu

Cercetătorii ştiinţifici gr. I şi II din cadrul Institutului au fost cooptaţi ca şi referenţi oficiali în numeroase comisii de evaluare a tezelor de doctorat nu numai în cadrul Institutului, ci şi la diverse universităţi de stat din ţară (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iaşi).

Date privitoare la implicarea în granturi (interne şi internaţionale)

1.      Ladislau Gyémánt, Director grant CNCSIS, Director grant internaţional Claims Conference şi Task Force for Holocaust Teaching, Research and Remembrance

2.      Ioan Chindriş, Director al grantului Academiei Române nr. 8/2005-2006 pentru istorie, cu tema Enciclopedia personalităţilor Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania. Faza finală.

3.      Niculina Iacob, coordonator (în colab. cu conf.dr. Gina Măciucă) a subproiectului Word formation Characteristics of Romanian, parte integrantă a proiectului extins Word formation Typology of Languages (2005-2007), grant guvernamental slovac cu nr. 1/2236/2005, coordonat de prof. dr. Pavel Štekauer, Universitatea Pavel Jozsef Šafárik din Košice, Slovacia şi dr. Salvador Valera, Universitatea din Jaén, Spania.

4.      Niculina Iacob, participant la grantul Academiei Române, nr. 8/2005-2006 pentru istorie, cu tema Enciclopedia personalităţilor Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania. Faza finală.

5.      Mihaela Cosma, participant la grantul cu tema Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848 din Transilvania şi Banat,  nr. 8/2005-2006 al Academiei Române,  director grant CSI dr. Ioan Chindriş; 150 pag. reprezentând voci ale personalităţilor săseşti ale revoluţiei paşoptiste.

6.      Varga Attila, director de proiect în două granturi individuale CNCSIS, de tip  BD şi TD, pe tema istoriei bisericii romano-catolice din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

7.      Varga Attila, membru în grant de excelenţă CEEX pt. tema Geografii simbolice răsăritene, director grant prof. univ.dr. Sorin Mitu

8.      Varga Attila, membru în grantul nr. 8/2005-2006, Academia Română, pt tema Enciclopedia personalităţilor Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, director grant CSI dr. Ioan Chindriş

9.      Varga Attila, membru în grantul CSCSIS pt. tema 1918 în Europa Centrală şi de Est, director grant conf. univ.dr. Valer Moga (Alba Iulia)

10.  Varga Attila, membru în grantul Consiliul Naţional de Cercetare, pt. tema Istoria elitelor din Europa Centrală şi  de Est în epoca modernă, director grant prof. univ. dr. Viktor Karády (Budapesta)

11.     Madly Lorand, director grant CNCSIS TD10/426/2006 cu tema Activitatea politică a saşilor ardeleni în deceniul neoabsolutist

12.     Mirela-Fica Andrei, membru grant CNCSIS nr. 290/415/ cu tema "Identităţi etnico-confesionale. Transilvania în perspectiva integrării europene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul sec. XX (director grant conf. univ. Rudolf Graf).

13.  Ludovic Báthory, colaborare la grantul de cercetare intitulat "Şvabii sătmăreni în perioada interbelică. O minoritate în jocul intereselor naţionale concurente (1918-1940)", iniţiat de către Institutul de Istorie şi Geografie a Şvabilor Dunăreni de la Tübingen, în colaborare cu Muzeul Judeţean din Satu Mare, pentru intervalul dintre anii 2004-2008.

14.  Lucian Nastasă, participant la grantul finanţat de "Swiss National Science Foundation SCOPES (Scientific cooperation with Eastern Europe)", Geneva, pentru intervalul 2006-2008. Tema grantului: Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe.

15.  (vezi http://www.snf.ch/downloads/rep_int_sco_pro_romania.pdf.).

16.  Lucian Nastasă, participant la grantul finanţat de « HANADIV CHARITABLE FOUNDATION. ACADEMIC JEWISH STUDIES IN EUROPE GRANT PROGRAMME", Londra, pentru anul academic 2006/7. Tema grantului: Jewish and non Jewish students in Kolozsvár/Cluj and Transylvania (1867-1918). A case study of educational inequalities and Jewish'over-schooling'

(vezi http://www.jewishstudiesgrants.org/applications)

17.       Stelian Mândruţ, participant la grantul de cercetare intitulat "Şvabii sătmăreni în perioada interbelică. O minoritate în jocul intereselor naţionale concurente (1918-1940)", iniţiat de către Institutul de Istorie şi Geografie a Şvabilor Dunăreni de la Tübingen, în colaborare cu Muzeul Judeţean din Satu Mare, pentru intervalul dintre anii 2004-2008.

18.  Ottmar Traşcă, participant la proiectul "Şvabii sătmăreni în perioada interbelică- O minoritate în jocul de interese naţionale concurente (1918-1940)", proiect coordonat de Muzeul Judeţean Satu Mare şi Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen proiect ce se întinde pe perioada 2004-2007.

19.  Monica Albu, Colaborator (expert în eşantionare) la proiectul Practici europene pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor, proiect Phare 2003/005-551-05.03.02.113, perioada 2006-2007.

20.  Monica Albu, Participantă la concursul de proiecte organizat de Universitatea "Tibiscus" cu  proiectul Programe pentru efectuarea de experimente în psihologie, care a ocupat locul I la Secţiunea Cercetare aplicativă.

21.  Marioara Petcu, Grant CEEX 2006-2008, "Cyber Muzeu al Instituţiilor de artă din România - e Mart"

22.  Silviu G. Totelecan, Membru în colectivul de cercetare al proiectul Producţia spaţiului urban. Vizualizarea şi reprezentarea inegalităţilor sociale cu ajutorul hărţilor digitale şi hărţilor mentale (coord. şt. conf. dr. Rudolf Poledna, Universitatea "Babeş-Bolyai" - Cluj-Napoca), finanţat de Ministerul Educaţie şi Cercetării din România (cod CNCSIS 1364, Tema nr. 19, Anexa Ia).

23.  Codruţa Cuceu, Participare la grantul internaţional organizat de SACRI şi Departamentul de Filosofie Sistematică, UBB, cu sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisă, HESP-Re-SET, Religious pluralism and fundamentalism. Interdisciplinary approaches of religious studies.

24.  Ionuţ Isac, Membru în echipa de grant cu Academia Română, nr. 79 (02), secţia Ştiinţe Istorice şi Arheologice, tema Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania (români, maghiari, germani, armeni, evrei, saşi), responsabil Dr. Ioan Chindriş, Institutul de Istorie "G. Bariţ" al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, perioada 2005-2007 (2 ani).

25.  Ionuţ Isac, Membru colaborator în echipa de grant cu Academia Română, nr. 12 (12), secţia Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, tema Valori şi idei româneşti în paradigma cultural filosofică europeană, responsabil Dr. Angela Botez, Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române din Bucureşti, perioada 2005-2007 (2 ani).

26.  Virgil Ciomoş, Câştigarea unui grant PAST al Ministerului francez al Educaţiei Naţionale de 30.00 de euro ca cercetător asociat al Centrului de Studii asupra lui Hegel şi Idealismului German de pe lângă Universitatea din Poitiers.

 

 

Organizări  şi  participări  la  manifestări  ştiinţifice  interne

 

Organizări:

1. În cadrul manifestării Zilele Academice Clujene:

·        Simpozionul (Sesiune de comunicări): Din relaţiile Academiei Române cu Transilvania, Institutul de Istorie "George Bariţ" (str. Napoca nr. 11, Biblioteca Institutului), 29 iunie 2006 (10 participanţi);

·        Simpozionul: Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc, 30 iunie 2006, cu secţiunile: sociologie (6 participanţi) şi filosofie (7 participanţi);

·        Simpozionul: Aspecte actuale ale doctrinei şi practicii juridice, 30 iunie 2006, cu secţiunile: drept public (10 participanţi) şi drept privat (14 participanţi);

·        Simpozionul: Cercetări actuale în psihologie şi ştiinţele educaţiei, 6 iulie 2006, (8 participanţi);

·        Simpozionul: Cunoaştere şi acţiune în domeniul economic, 14 iulie 2006, (36 participanţi: cercetători, cadre didactice şi studenţi).

·        Masă rotundă: Contribuţii ale şcolii clujene la dezvoltarea psihologiei româneşti, manifestare dedicată Acad. Alexandru Roşca, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naştere, (10 participanţi);

·        Masă rotundă: "Cercetarea fundamentală publică din România. Constrângeri şi perspective europene", Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, aniversarea a 140 de ani de existenţă a Academiei Române, (11 participanţi);

 

2. În cadrul manifestării Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie "George Batiţ" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, ediţia a XV-a, 20-21 octombrie 2006, Cluj-Napoca, cu următoarele componente/secţiuni: psihologie  (24 persoane), ştiinţele educaţiei (12 persoane), sociologie (16 persoane), filosofie (11 persoane) ştiinţe economice (7 persoane), ştiinţe juridice (13 persoane).

Din numărul total de persoane incluse în programul manifestării (83 persoane), au prezentat comunicări un număr de 53 de persoane (adică aproximativ 64% din totalul persoanelor incluse).

Participanţii au fost: cercetători, cadre didactice, practicieni şi studenţi, din centrele universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Alba Iulia şi Sibiu, precum şi trei participanţi din Republica Moldova (de la Chişinău şi Bălţi) şi unul - din Elveţia.

La deschidere au participat: Academicianul Camil Mureşan, preşedintele Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Marin Aiftincă, secretarul ştiinţific al Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Academiei Române, Prof. univ. dr. Mariana Roşca ş.a. Au prezentat comunicări în plenul sesiuni: Prof. univ. dr. Marin Aiftincă şi Prof. univ dr. Gheorghe Boboş.

Manifestarea s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanţilor. Rezumatele

comunicărilor au fost publicate în volumul Sesiunea ştiinţifică anuală, 20 octombrie 2006, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 47 pagini (în limba engleză).

 

·        Masa rotundă: "Construirea simbolică a releelor de identificare socio-culturală", Cluj-Napoca, 21 octombrie 2006, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Secţiunile sociologie, filosofie şi  psihologie (15 participanţi).

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne:

 

1.       Camil Mureşanu, Bucureşti, ianuarie 2006, Academia Română, Lansarea lucrării Biblia Vulgata, comunicarea Biblia lui Petru Pavel Aron;

2.       Camil Mureşanu, Oradea, martie 2006, Seminarul Teologic Unit, Simpozion aniversativ la 200 de ani de învăţământ catolic orădean, comunicarea Câteva date despre episcopul Ignatie Darabant

3.       Camil Mureşanu, Cluj-Napoca, 26 iunie - 14 iulie 2006, Filiala Cluj-Napoca a  Academiei Române, Zilele Academice Clujene - "140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române", discurs inaugural/comunicarea Gânduri cu privire la istoria academiilor

4.       Susana Andea, Cluj-Napoca, 9 noiembrie 2006, Arhivele Naţionale, Sesiunea anuală a Direcţiei Judeţene Cluj - "Arhivele clujene - trecut, prezent şi viitor", comunicarea Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati. Documente aflate în păstrarea arhivelor clujene.

5.       Lidia Gross, Cluj-Napoca, 29 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Bariţ", Sesiune "Din relaţiile Academiei Române cu Transilvania", comunicarea Medieviştii Institutului de Istorie Naţională din Cluj în deceniile interbelice.

6.       Adinel-Ciprian Dincă, Cluj-Napoca, 29 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Bariţ", Sesiune "Din relaţiile Academiei Române cu Transilvania", comunicarea Medieviştii Institutului de Istorie Naţională din Cluj în deceniile interbelice.

7.       Nicolae Edroiu, Bucureşti, 18 mai 2006, Şedinţa Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române, comunicarea Prezenţa istoriografiei româneşti în bibliografia internaţională a ştiinţelor istorice (IBOHS)

8.       Remus Câmpeanu, Cluj-Napoca, 20-21 mai 2006,  Provincia Piariştilor din România şi de Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Sesiunea jubiliară "Zilele baroce. 230 de ani de spiritualitate piaristă la Cluj-Napoca.1776-2006", comunicarea Sistemul piarist de învăţământ în veacul al XVIII-lea. Caracteristici generale şi specificităţi.

9.       Remus Câmpeanu, Oradea, 2 iunie 2006,  Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, Asociaţia "Episcop Vasile Aftenie" din Oradea, Simpozionul Şcoala Ardeleană şi Oradea, comunicarea Oradea - centru elitar şi educaţional în Secolul Luminilor

10.   Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, 29 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Bariţ", Sesiune "Din relaţiile Academiei Române cu Transilvania", comunicarea Alexandru Roman şi Academia Română.

11.   Ioan Chindriş, Bucureşti, 18 mai 2006, Academia Română, Ciclul de conferinţe "Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor", conferinţa Biblia lui Petru Pavel Aron - unica traducere a Vulgatei în cultura românească (în colab. cu Niculina Iacob)

12.   Niculina Iacob, Bucureşti, 18 mai 2006, Academia Română, Ciclul de conferinţe "Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor", conferinţa Biblia lui Petru Pavel Aron - unica traducere a Vulgatei în cultura românească (în colab. cu Ioan Chindriş)

13.   Niculina Iacob, Blaj, 13 mai 2006, Simpozionul "Blajul cultural. Valori istorice - valori actuale", comunicarea Câmpuri semantice în Vulgate de la Blaj. 1760-1761.

14.   Niculina Iacob, Oradea, 2 iunie 2006, Simpozionul "Şcoala Ardeleană şi Oradea", comunicarea Arhaisme fonetice, morfologice şi lexicale  în Vulgata de la Blaj. 1760-1761.

15.   Varga Attila, Cluj-Napoca, 5-7 iune 2006, Universitatea "Babeş-Bolyai", Sesiunea ştiinţifică a Şcolii Doctorale "Istorie, Civilizaţie, Cultură", comunicarea Episcopul de Cenad Horváth Mihály, masoneria şi ruptura secolului. Ideea Bisericii Neo-Catolice în Ungaria.

16.   Simion Retegan, Cluj-Napoca, 29 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Bariţ", Sesiune "Din relaţiile Academiei Române cu Transilvania", comunicarea Istorici clujeni, membri ai Academiei Române. Cercetători şi universitari în epoca interbelică.

17.   Mádly Loránd, Cluj-Napoca, iunie 2006, Universitatea "Babeş-Bolyai", Sesiunea ştiinţifică anuală a şcolii doctorale "Istorie, civilizaţie, cultură", ediţia a II-a, comunicarea Atitudini ale autorităţilor austriece faţă de tendinţele politice ale saşilor transilvăneni

18.   Mádly Loránd, Alba Iulia, 8-11 august 2006, Muzeul Unirii Alba-Iulia, Consiliul Judeţean Alba, Universitatea "Babeş-Bolyai", Conferinţa "Iancu/Ioan de Hunedoara, 1456-2006", cu participare internaţională, comunicarea Imaginea lui Iancu de Hunedoara reflectată în scrierile istorice ale saşilor ardeleni în secolul al XIX-lea.

19.   Mirela Andrei, localitatea Măru, 19-20 mai 2006, Şcoala Generală Măru şi Primăria Comunei Zăvoi, Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Biserică şi comunitate în Banat şi Transilvania"; comunicarea La graniţa dintre Imperii: Vicariatul greco-catolic al Rodnei în secolul al XIX-lea.

20.   Gheorghe Iancu, Sebeş, 7 aprilie 2006, Colegiul Naţional "Lucian Blaga" Sebeş, Simpozionul "Regimul comunist din România", comunicarea Caracteristicile regimului comunist din România.

21.   Gheorghe Iancu, Sibiu, 14-15 aprilie, Asociaţia "Cercetarea Sibiană" şi Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, Simpozionul "Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX", comunicarea Noi informaţii referitoare la problematica minortiăţilor naţionale din România interbelică

22.   Gheorghe Iancu, Cluj-Napoca, 29 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Bariţ", simpozion dedicat împlinirii a 140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, comunicarea Membrii transilvăneni ai Academiei Române (1919)

23.   Lucian Nastasă, Alba Iulia, 1 iunie 2006. Universitatea "1 Decembrie 1918", Sesiune de comunicări pe tema "Istorie şi patrimoniu cultural naţional. cercetare şi valorificare", comunicarea Mecanisme de selecţie în mediul universitar românesc.

24.   Lucian Nastasă, Alba Iulia, 20-21 octombrie 2006. Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea "1 Decembrie 1918", Sesiune de comunicări pe tema "Autoritatea critică în istoriografie şi în istoria literară", comunicarea Autoritatea profesorului universitar şi critica istoriografică.

25.   Lucian Nastasă, Iaşi, 26 octombrie 2006. Institutul de Istorie "A.D. Xenopol", Simpozion organizat de pe tema "Istoria Universităţii şi a personalului universitar. Surse, probleme, metodologie", comunicarea  Universitatea din Iaşi între centru şi periferie (1864-1944).

26.   Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 11-13 mai 2006, Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Simpozion de istorie şi teorie economică "Victor Jinga", comunicarea Victor Jinga şi "Centrul de studii şi cercetări privitoare la Transilvania" (1944-1946).

27.   Stelian Mândruţ, Cluj-Napoca, 29 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Institutul de Istorie "George Bariţ", Sesiune "Din relaţiile Academiei Române cu Transilvania", comunicarea Istorici clujeni, membri ai Academiei Române. Cercetători şi universitari în epoca interbelică.

28.   Monica Albu, Cluj-Napoca, 6 iulie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Cercetări actuale în psihologie şi ştiinţele educaţiei", comunicarea Posibilităţi de evaluare a stării de fericire.

29.   Monica Albu, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Un nou chestionar pentru evaluarea autonomiei personale.

30.   Monica Albu, Iaşi, 29-30 iunie 2006, A XIV-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice "Dezvoltare psiho-socială şi reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, Universitatea Petre Andrei din Iaşi, comunicarea  Evaluarea optimismului cu ajutorul chestionarului OPT.

31.   Ioan Berar, Cluj-Napoca, 6 iulie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Cercetări actuale în psihologie şi ştiinţele educaţiei", comunicarea Relaţia autonomie personală şi valori: metode şi instrumente de investigare.

32.   Ioan Berar, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Relaţiile dintre sistemul de opţiuni valorice şi "portretul valoric" individual.

33.   Ioan Berar, Cluj-Napoca, 18-21 mai 2006, A III-a Conferinţă naţională de psihologie, comunicarea Componente ale aptitudinilor matematice la şcolari (14-17 ani).

34.   Ioan Berar, Iaşi, 29-30 iunie 2006, A XIV-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice. Manifestare ştiinţifică naţională, organizată de Universitatea "Petre Andrei", comunicarea Îmbogăţirea cunoştinţelor ca obiectiv al asistenţei psihopedagogice a copiilor superior dotaţi: cazul matematicii.

35.   Dragoş Cîrneci, Cluj-Napoca, 6 iulie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Cercetări actuale în psihologie şi ştiinţele educaţiei", comunicarea Trăsături de personalitate traduse prin prisma disfuncţiilor sistemelor de învăţare aversivă şi apetitivă.

36.   Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 18-21 mai 2006, A III-a Conferinţă naţională de psihologie, comunicarea E reprezentarea mintală statică sau dinamică?

37.   Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 6 iulie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Cercetări actuale în psihologie şi ştiinţele educaţiei", comunicarea Spontaneitate şi control în autonomie.

38.   Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări SocioUmane, comunicarea Teorii actuale asupra proceselor raţionamentului silogistic şi limitelor lor explicative.

39.   Marius Florea, Cluj-Napoca, 6 iulie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Cercetări actuale în psihologie şi ştiinţele educaţiei", comunicarea Tipuri de agresivitate şi cauzalitate multiplă.

40.   Marius Florea, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Maturitate socială şi autonomie la adolescenţi delincvenţi vs. non-delincvenţi.

41.   Elena Geangu, Cluj-Napoca, 18-21 mai 2006, A III-a Conferinţă naţională de psihologie, comunicarea Sensibilitatea la interacţiunea socială în cazul sugarilor din medii sociale atipice.

42.   Marioara Petcu, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Creativitatea artistică. Terapia prin artă.

43.   Marioara Petcu, Cluj-Napoca, 12 mai 2006, Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor didactice şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul Facultăţii de Drept "D. Cantemir", comunicarea  Orientări psihologice privind etiologia fenomenului infracţional.

44.   Corina Benea, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Problematizare şi teoretizare în ştiinţele sociale.

45.   Corina Benea, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Capital social şi strategii acţionale. Aspecte conceptuale.

46.   Corina Benea, Cluj-Napoca 20-21 octombrie, Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ" din Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Strategii acţionale din ruralul românesc.

47.   Corina Benea, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Criteriile de alegere a problemelor de cercetare şi rolul lor în dezvoltarea ştiinţelor sociale.

48.   Andrei Negru, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Importanţa suportului social în strategiile de dezvoltare comunitară.

49.   Andrei Negru, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Importanţa suportului social in strategiile de dezvoltare comunitară.

50.   Emil Pop, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Proverbele ca reflectare  a realităţii sociale.

51.   Emil Pop, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Aspecte sociologice ale problematicii   omului reflectate în proverbe româneşti.

52.   Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Noua economie rurală în situri cu revalorificări culturale. Aspecte teoretice.

53.   Salánki Zoltán, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Noua economie rurală în situri cu revalorificări culturale. Rimetea - o interpretare calitativă.

54.   Salánki Zoltán, Oradea, 26-27 octombrie 2006, Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 10 ani de învăţământ universitar de sociologie şi psihologie "Cultură, Dezvoltare, Identitate, Perspective actuale", comunicarea Strategii de viaţă în mediul rural. Studiu de caz în Rimetea.

55.   Florenţa Stăvărache - Lozinsky, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Convergenţe/divergenţe între strategiile individuale şi comunitare.

56.   Florenţa Stăvărache - Lozinsky, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Reconfigurarea spaţiului şi timpului în periurban din perspectiva unor actori sociali.

57.   Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Post-comunismul între pseudo- şi post- modernitate.

58.   Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Dileme antreprenoriale în locaţii post-agrare.

59.   Silviu G. Totelecan, Oradea, 26-27 octombrie 2006, Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 10 ani de învăţământ universitar de sociologie şi psihologie "Cultură, Dezvoltare, Identitate, Perspective actuale", comunicarea Socialitate şi/sau postsocialitate în Transilvania.

60.   Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Sfera Publică în viziunea lui John Dewey.

61.   Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Proverbe, realitate şi simţ comun.

62.   Ionuţ Isac, Iaşi, 24 martie 2006, Sesiunea ştiinţifică "Unitatea cunoaşterii. Ştiinţa între specializare şi holism", Institutul de cercetări economice şi sociale "Gh. Zane", comunicarea Etica cercetării şi aspiraţia ştiinţei spre completitudine.

63.   Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 4-6 mai 2006, Festivalul Internaţional "Lucian Blaga", ediţia a XVI-a, comunicarea Poate fi considerat Lucian Blaga pragmatist american?

64.   Ionuţ Isac, Târgu-Mureş, 23 iunie 2006, Festivalul naţional "Lucian Blaga", ediţia a VI-a, comunicarea Lucian Blaga: metafizică şi vocaţie.

65.   Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Mineriadele din România: mit politic şi manipulare.

66.   Ionuţ Isac, Iaşi, 8-10 septembrie 2006, Zilele Academice Ieşene, Sesiunea "Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane", Institutul de cercetări economice şi sociale "Gh. Zane", comunicarea  Simion Bărnuţiu şi filosofia

67.   Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Aspecte ale mitologiei cercetării academice în România post-comunistă.

68.   Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Investigaţii şi teoretizări ale spaţiului social românesc", comunicarea Comunitate şi figură. Aspecte etico-politice contemporane.

69.   Adrian Sîrbu, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Reflecţii genealogice asupra culturii de masă în România post-comunistă.

70.   Adrian Man, Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 30 iunie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Aspecte actuale ale doctrinei şi practicii juridice", comunicarea Aspecte actuale ale practicii judiciare în materia concurenţei neloiale.

71.   Adrian Man, Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică  anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea Alte aspecte ale actualizării creanţelor, mecanism care permite recuperarea integrală a creanţelor.

72.   Vasile Marian, Bucureşti, 19-20 mai 2006, Sesiunea "Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale", organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Piaţa ca lume a mărfurilor.

73.   Vasile Marian, Cluj-Napoca, 14 iulie 2006, Zilele Academice Clujene, Simpozionul "Cunoaştere şi acţiune în domeniul economic", comunicarea Economie (socială) de piaţă şi societate de piaţă.

74.   Vasile Marian, Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2006, Sesiunea ştiintifică anuală a Institutului de Istorie "G. Bariţ", Departamentul de Cercetări Socio-Umane, comunicarea De la om la piaţă - fără şi cu bani.

 

Participări la manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

 

1.       Camil Mureşanu, Alba Iulia, august 2006, Muzeul Unirii, Simpozion internaţional "500 de ani de la Belgrad şi de la moartea lui Iancu de Hunedoara",  comunicarea Bătălii pentru Belgrad

2.       Camil Mureşanu, Sibiu, octombrie 2006, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea aniversativă la împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Institutului de Cercetări Socio-Umane de la Sibiu, comunicarea Cu privire la rolul cultural-istoric al Sibiului

3.       Vasile Rus, Arcalia-Bistriţa, 1 aprilie 2006, CNRS Paris şi Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al Universităţii "Babeş-Bolyai", Simpozionul Internaţional "Cercetări recente de filosofie medievală în onoarea Profesorului Jean Jolivet", comunicarea Ugo di San-Vitore ed il paradosso del mistico dotto.

4.       Adinel Dincă, Arcalia-Bistriţa, 1 aprilie 2006, CNRS Paris şi Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al Universităţii "Babeş-Bolyai", Sesiunea internaţională "Cercetări recente de filosofie medievală în România", comunicarea Studying Medieval Philosophy in Romania. A Codicological Perspective.

5.       Gyémánt Ladislau, Cluj-Napoca, 6-9 aprilie 2006, Facultatea de Studii europene UBB, Simpozion cu participare internaţională "Noile frontiere ale Europei", comunicarea  Importanţa şi actualitatea studiilor europene

6.       Gyémánt Ladislau, Cluj-.Napoca, 17-19 octombrie 2006, Institutul de iudaistică din Cluj-Napoca, Simpozion cu participare internaţională "Ideologiile politice ale secolului XIX-XX şi reprezentanţii lor evrei", comunicarea  Studiile iudaice la Cluj - 15 ani de activitate

7.       Nicolae Edroiu, Arad, 23-25 mai 2006, Cea de-a VII-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace, comunicarea Istoriografia română în anii 2004-2005

8.       Remus Câmpeanu, Alba Iulia, 1 iunie 2006, Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia , Sesiunea internationala de comunicări ştiinţifice, cu participarea istoricilor din Slovacia si Ungaria, "Istorie şi patrimoniu cultural naţional - cercetare şi valorificare", comunicarea Institutul de Istorie din Cluj - tradiţie, continuitate şi inovaţie istoriografică

9.       Gelu Neamţu, Cluj-Napoca, 12 octombrie 2005, Facultatea de Litere a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Bariţ" al Academiei Române, Colocviu Internaţional "George Bariţ" - cetăţean al lumii", comunicarea Testamentul lui George Baiţ

10.   Gelu Neamţu, Arad, 22-26 mai 2006, Academia Română, Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovacă, Slovénska Akadémia Vied, Historicky Ustav, Komisia Historikov Slovenska a Rumunska, Simpozion/Sympózium VII, comunicarea Activitatea lui Gustáv Augustiny ca ziarist la "Tribuna Poporului" din Arad 1897-1900. Rolul său în solidaritatea mişcărilor naţionale ale românilor şi slovacilor

11.   Varga Attila, Alba Iulia, 1 iunie 2006, Universitatea "1 Decembrie 1918", Sesiune de comunicări ştiinţifice, cu participare internaţională, "Istorie şi patrimoniu cultural-naţional. Cercetare şi valorificare", comunicarea Arhiva Francmasoneriei Maghiare: fascinaţie, mister, realitate. Contribuţia fondurilor documentare la mai buna cunoaştere a istoriei românilor

12.   Simion Retegan, Arad, 22-26 mai 2006, Academia Română, Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovacă, Slovénska Akadémia Vied, Historicky Ustav, Komisia Historikov Slovenska a Rumunska, Simpozion/Sympózium VII, comunicarea Colaborarea româno-slovacă în parlamentul de la Budapesta între anii 1906-1910.

13.   Mirela Andrei, Sighişoara, 17-18 iulie 2006, Academia de vară Bolyai şi Asociaţia profesorilor de limbă maghiară din învăţământul preuniversitar din România, participare internaţională, cursuri pentru perfecţionarea profesorilor de istorie de limba maghiară organizate sub forma unei şcoli de vară. Tema: "Diversitate etnica si confesională în Transilvania"; comunicări Geneza identităţii naţionale moderne a românilor din Transilvania. Repere ideologice şi culturale şi Biserica română greco-catolică repere istorice fundamentale - contribuţii istoriografice recente.

14.   Gheorghe Iancu, Satu Mare, 25-26 august 2006, Muzeul Judeţean Satu Mare, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen, Simpozionul internaţional "Şvabii sătmăreni în secolul XX", comunicarea Protecţia minorităţilor sub egida Societăţii Naţiunilor

15.   Lucian Nastasă, Sibiu, 14-15 aprilie 2006. Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României şi Universitatea «Lucian Blaga», Simpozion pe tema  "Partide politice şi minorităţi naţionale din România în sec.XX", comunicarea Evreii din România între toleranţă şi intoleranţă în primul deceniu al regimului comunist.

16.   Lucian Nastasă, Târgu Mureş, 9 iunie 2006. Universitatea "Petru Maior", Sesiune ştiinţifică internaţională pe tema "Călătoria ca spaţiu al cunoaşterii şi comunicării culturale", comunicarea Pentru o tipologie a migraţiei studenţeşti.

17.   Lucian Nastasă, Bucureşti, 23 octombrie 2006. Project on Ethnic Relations. Regional Center for Central, East and South East Europe", Colocviu pe tema "Rolul cercetării şi predării istoriei în relaţiile interetnice", comunicarea Privire retrospectivă asupra istoriografiei române, 1990-2005.

18.    Stelian Mândruţ, Arad, 22-26 mai 2006, Academia Română, Comisia Mixtă de Istorie Româno-Slovacă, Slovénska Akadémia Vied, Historicky Ustav, Komisia Historikov Slovenska a Rumunska, Simpozion/Sympózium VII, comunicarea Colaborarea româno-slovacă în parlamentul de la Budapesta între anii 1906-1910.

19.   Stelian Mândruţ, Satu Mare, 25-26 august 2006, Institutul de Istorie şi Geografie a Şvabilor Dunăreni, Muzeul Judeţean Satu Mare, Simpozion "Şvabii sătmăreni în perioada interbelică", comunicarea Ţinutul Someş (1938-1940).

20.   Veronica Turcuş, Bucureşti, 5 decembrie 2006, Istituto Italiano di Cultura, sustinerea conferinţei Un' amicizia intellettuale esemplare: Giovanni Papini - Alexandru Marcuş

21.   Monica Albu, Timişoara, 5-6 mai 2006, Simpozionul internaţional "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", Ediţia a XV-a: "Psihologia şi aderarea europeană", comunicarea Autonomia şi independenţa sunt denumiri diferite ale aceluiaşi construct?

22.   Monica Albu, Timişoara, 5-6 mai 2006, Simpozionul internaţional "Cercetări şi aplicaţii în psihologie", Ediţia a XV-a: "Psihologia şi aderarea europeană",  comunicarea Instrumente pentru evaluarea autonomiei.

23.   Marioara Petcu, Cluj-Napoca, 16-22 octombrie 2006, Sesiunea internaţională Europa-Artium, comunicarea Dimensiuni psihologice ale terapiei prin artă.

24.   Marioara Petcu, Cluj-Napoca, octombrie 2006, Intervenţii la Masa rotundă de la Gent ELIA Belgos.

25.   Virgil Ciomoş, Cluj, 20-23 aprilie 2006, Universitatea din Nisa, Franţa, Universitatea din Cluj, Simpozionul internaţional "Mémoire et oubli",  conferinţa La fonction de l'oubli dans la phénoménologie de Merleau-Ponty".

26.   Virgil Ciomoş, Cluj, 3-12 septembrie 2006, Şcoala de vară internaţională în limba franceză "L'Europe ŕ venir : sécularisation, justice, démocratie", OFRES, conferinţa Théologie politique et sécularisation en l'Europe de l'Est.

27.   Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 5-11 aprilie, participare la programul "Religious Pluralism and Fundamentalism", comunicarea Interdisciplinary Approaches of Religious Studies.

28.   Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 13-26 august, participare la şcoala de vară "Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies, Paradigms of cohabitation, tolerance and interreligious dialogue". În cadrul acestei reuniuni ştiinţifice am prezentat lucrările: New leftist youth movements in Western Europe şi Notes upon the history of Uniate community in Transylvania.

29.   Adrian Sîrbu, Iaşi, 13 mai 2006, Centrul Cultural German, panelist în dezbaterea publică "Copii abandonaţi. Părinţi în abandon" în cadrul Bienalei internaţionale de artă contemporană Periferic 7.

 

 

Deplasări peste hotare cu participări ştiinţifice, conferinţe; documentare în biblioteci, arhive; schimburi interacademice etc.

 

A.     Participări la manifestări ştiinţifice, conferinţe

 

1.       Camil Mureşanu, Budapesta, 12-16 noiembrie 2006, Academia Română, Comisia Mixtă de Istorie Româno-Maghiară, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar-Román Történész Vegyesbizottság, Sesiune "Fenomene naturale şi mentalităţi populare în spaţiul etnic maghiar şi român"; preşedinte al părţii române.

2.       Vasile Rus, Veneţia, 19-20 octombrie 2006, Institutul de Cultură Român "Nicolae Iorga", Colocviul internaţional "Venezia ed il Levante fra XIIImo e XIXmo secoli", comunicarea Ignazio di Loyola in Veneto. Antecedenti alla fodazione della Compagnia di Gesů

3.       Lidia Gross, Szeged (Ungaria), 7 aprilie 2006, Universitatea din Szeged, Sesiunea Limbă, tradiţie şi societate. Percepţii actuale ale identităţii, comunicarea Consideraţii privind scrisul istoric românesc din Ungaria "post" 1989 (în colaborare cu St. Mândruţ)

4.       Gyémánt Ladislau, Franţa, Montpellier, 1-30 iunie 2006,documentare şi predare. Elaborarea cursului Rolul Franţei în procesul de construcţie europeană

5.       Gyémánt Ladislau, Israel, Ierusalim, 10-12 septembrie 2006, participare la conferinţa internaţională Jewish Genealogy: Research and Teaching Priorities; comunicare Research Priorities in the Ashkenazi Realm

6.       Mirela Andrei, Serbia, Novi Sad, 2-3 iunie 2006, Simpozionul internaţional "Banatul - trecut istoric şi cultural", ediţia a XI-a; comunicarea Un român din Banat - misionar catolic, Samuil Draxin.

7.       Mirela Andrei, Italia, Messina, 6-21 august 2006, participare la cursurile şcolii internaţionale de studii pe tematici europene, intitulată "Summer School Eurolab 2006". În cadrul şcolii internaţionale "Summer School Eurolab 2006" s-au desfăşurat timp de 10 zile în intervalul 7-20 august 2006 cursuri de limbă italiană (nivel -  începători şi avansaţi), s-au susţinut lecţii şi prelegeri, care au abordat, din varii perspective, vasta problematică a procesului integrării europene. A susţinut prelegerea Europa Unită. Transilvania - un posibil model de convieţuire plurietnică şi multiconfesională (L'Europa Unita. Transilvania - un possibile modello di convivenza plurietnica e multiconfessionale).

8.       Gheorghe Iancu, Budapesta, 12-16 noiembrie 2006, Academia Română, Comisia Mixtă de Istorie Româno-Maghiară, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar-Román Történész Vegyesbizottság, Sesiune "Fenomene naturale şi mentalităţi populare în spaţiul etnic maghiar şi român", comunicarea Inundaţiile din România din anul 1970, cu referiri speciale la judeţul Cluj

9.       Lucian Nastasă, Paris, 5-10 mai 2006. Colocviu organizat de Ecole des Hautes Etudes, pe tema "Elite Formation, Modernization and Nation Building (19th and 20th Centuries)" comunicarea Entre la France et l'Allemagne. Dilemmes et options pour les migrations étudiantes provenantes de la Roumanie (1864-1944).

10.   Stelian  Mândruţ, Szeged, 7 aprilie 2006, Szegedi TE. "Juhász Gyula" Tanárképző Főiskolai Kar. Catedra de Limba şi Literatura Română, Simpozion "Limbă, tradiţie, societate. Percepţii actuale ale identităţii", comunicarea Consideraţii privind scrisul istoric românesc din Ungaria "post" 1989. (în colaborare cu Lidia Gross)

11.   Stelian Mândruţ, Viena, 24-25 aprilie 2006, Collegium Hungaricum, Archiv der Universität Wien, Oesterreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, Universitätsbibliothek Budapest, Tagung "Peregrinatio academica" in den Ländern der Stephanskrone, comunicarea Die österreichische Universität und die Ausbildung der rumänischen Intelligenz aus Siebenbürgen. Wien als Beispiel im 19.-20.ten Jahrhundert.

12.   Stelian Mândruţ, Budapesta, 12-16 noiembrie 2006, Academia Română, Comisia Mixtă de Istorie Româno-Maghiară, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar-Román Történész Vegyesbizottság, Sesiune "Fenomene naturale şi mentalităţi populare în spaţiul etnic maghiar şi român", secretar ştiinţific al părţii române şi co-organizator.

13.   Veronica Turcuş, Roma, 25 martie 2006, Accademia di Romania, conferinţa Architettura cistercense europea ed i suoi echi  transilvani

14.   Veronica Turcuş, Roma, 8 iunie 2006, Curia Generală a Ordinului Cistercian din Roma, conferinţa L'espansione dell' Ordine cistercense nell' Europa medioevale (secoli XII-XIV) ed il caso transilvano

15.   Ottmar Traşcă, Berlin (Germania), 22-29 octombrie 2006, Fantom e. V. - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur und zur Schaffung eines historischen Bewusstseins, participare la Conferinţa "Leben in Gefangenenschaft 1939-1949".

16.   Virgil Ciomoş, - Poitiers, Universitatea din Poitiers, Franţa, 6-7 iunie 2006, Colocviul internaţional "Religion et psychanalyse", cu conferinţa: Mystique et topologie.

17.   Virgil Ciomoş, - Nantes, Franţa, 14-17 iulie 2006, Forumul Mondial al Drepturilor Omului, cu conferinţa: Les ambiguďtés de l'état d'exception.

18.   Codruţa Cuceu, Viena, Austria, 21-23 mai 2006, Conferinţa Internaţională "Property and Freedom" organizată de către The Neuwaldegg Institute, workshop-ul cu tema Communism: A History (Comunismul: O istorie), cu intervenţia: Privatization of religion in communist Romania. Uniate Community in Transylvania. (Privatizarea religiei în România comunistă. Comunitatea Greco-Catolică din Transilvania.)

19.   Codruţa Cuceu, Praga, Cehia, 28 iunie -7 iulie 2006, workshop-ul internaţional, Youth Involvement in Local Communities , organizat de Qendra Shalom Center.

20.   Elena Geangu, Kyoto, Japonia, 2006, International Conference on Infant Studies, Social contingency detection in infants who lack a structured social environment".

21.   Ionuţ Isac, Budapesta, Ungaria, 29 august - 2 septembrie 2006,Universitatea Tehnică "Eötvös Lorand", participant la al XXXI-lea Congres ASPLF (Asociaţia Societăţilor Filosofice Francofone), având tema Le męme et l'autre. Identité et différence, cu comunicarea: Le męme et l'autre: scénarios symboliques, mythologie et manipulation dans les "minériades" en Roumanie;

22.   Ionuţ Isac, Bamberg, Germania, 27-30 septembrie 2006, Universitatea Otto-Friedrich, participant la a 11-a Conferinţă  internaţională de istorie a educaţiei adulţilor cu comunicarea How to become an Adult Educator in the interwar Romania: The examples of Nicolae Iorga and Dimitrie Gusti.

23.   Silviu G. Totelecan, Universitatea din Jyväskylä, Finlanda, 15-20 martie 2006,  Departamentul de Ştiinţe sociale şi Filosofie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, "visiting researcher", în cadrul cursului de masterat internaţional "Globalization & Social Justice", prelegerea The-stranger-from-the-next-door and the-friend-from-the-next-plane. Inhabitants and designers of the global village.

 

  1. Documentări în biblioteci şi arhive

 

1.       Adinel Dincă, Budapesta, 12 noiembrie - 2 decembrie 2006, stagiu de documentare pentru volumul XVI al temei de plan Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae la Arhivele Naţionale Maghiare - operaţiuni de identificare, colaţionare şi reproducere fotografică de documente medievale latineşti, consultarea literaturii de specialitate de dată recentă.

2.       Nicolae Edroiu, Roma, Florenţa (Italia) - iunie, iulie 2006 stagii de cercetare în marile biblioteci din principalele oraşe pe problematica reflectării rezultatelor notabile ale istoriografiei române în istoriografia europeană, a activităţii şi operei lui J. -P. Brissot (1754-1793) şi a relaţiilor româno-slovace din trecut;

3.       Nicolae Edroiu, Ungaria, iulie 2006, stagii de cercetare în marile biblioteci din principalele oraşe pe problematica reflectării rezultatelor notabile ale istoriografiei române în istoriografia europeană, a activităţii şi operei lui J. -P. Brissot (1754-1793) şi a relaţiilor româno-slovace din trecut.

4.       Remus Câmpeanu, SUA, Nashville, Universitatea Vanderbilt, 16 septembrie 2006 - 15 martie 2007, Nashville - stagiu de cercetare pentru tema Originea si metamorfozele miturilor istoriografice americane

5.       Varga Attila, Ungaria (Budapesta, Esztergom, Vácz, Szeged, Debrecen), 1 aprilie - 30 aprilie 2006, bursă Institutul Europa din Budapesta; în urma cercetărilor efectuate în bibliotecile şi arhivele laice şi ecleziastice s-au depistat publicaţii, documente şi s-au efectuat xerocopii şi pentru temele de plan ale Institutului - Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 şi Bibliografia istorică a României.

6.       Bodor Marghiola, Budapesta, 3 decembrie - 16 decembrie 2006, în cadrul schimburilor interacademice, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale Maghiare - continuarea cercetărilor în fondurile Gubernium (Praesidialia şi Politicis), Archivum Regnicolare Diaetae anni 1848-49 şi Tezaurariatul Transilvaniei, în vederea depistării de documente pentru volumul IX din lucrarea Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Transilvania

7.       Simion Retegan, Budapesta, 26 noiembrie - 9 decembrie 2006, în cadrul schimburilor interacademice, stagiu de documentare la Arhivele Naţionale Maghiare - continuarea cercetărilor în vederea depistării de documente pentru volumul V, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania.

8.       Mádly Lorand, Budapesta, 10-21 octombrie 2006, deplasare cu scop ştiinţific la Budapesta, cercetări în cadrul Arhivelor Naţionale şi a Bibliotecii "Széchenyi", cu rezultate ştiinţifice satisfăcătoare.

9.       Lucian Nastasă, Budapesta, 10-21 octombrie 2006, deplasare cu scop ştiinţific la Budapesta, cercetări în cadrul Arhivelor Naţionale şi a Bibliotecii "Széchenyi", cu rezultate ştiinţifice satisfăcătoare.

10.   Stelian Mândruţ, Novi Sad (Serbia), 11-18 septembrie 2006, cercetări efectuate în cadrul schimbului interacademic,  studiu în arhive şi biblioteci.

11.   Lucia Faiciuc, Bratislava, 23 august - 30 august, 2006, stagiu de documentare în cadrul programului de schimb interacademic al Academiei Române, cu Academia Slovacă de Ştiinţe, "Institutul de psihologie experimentală".

12.   Corina Benea, Italia, 17-24 iulie 2006, Universita degli Studi di Bergamo, documentare bibliografică, întâlniri şi consultări profesionale la tematica proiectului.

13.   Silviu G. Totelecan, Finlanda, 27 noiembrie - 10 decembrie 2006, Universitatea din Helsinki stagiu de documentare în cadrul programului de schimb interacademic, la Swedish School of Social Science. La seminarul organizat cu prilejul vizitei voi prezenta comunicarea: Rural/urban relations in the post-communist Romania.

14.   Codruţa Cuceu, Viena, 15 martie-12 iunie 2006, Universitatea din Viena, Facultatea de Filosofie şi Pedagogie, stagiu de cercetare şi documentare pentru proiectul de cercetare şi pentru ultimul referat din cadrul stagiului doctoral. (deciziei nr. 158/16.03.2006 emise de Academia Română).

15.   Codruţa Cuceu, Chisinău, 10-23 octombrie 2006, stagiul de cercetare ştiinţifică în cadrul acordului de cooperare ştiinţifică dintre Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, la Institutul de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Juridice (deciziei nr. 909/ 12.09. 2006 emise de Academia Română).

16.   Ionuţ Isac, Chişinău, 22 - 27 mai 2006, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, stagiu de documentare şi colaborare la proiect comun de cercetare, în cadrul programului de schimburi interacademice. Am prezentat două conferinţe la Secţia de Filosofie a IFSD: Relaţia mit politic - mit istoric  în  post-comunismul românesc (23 mai 2006) şi Lucian Blaga într-o interpretare americană (25 mai 2006).

C. Alte participări în străinătate

 

·        Virgil Ciomoş, Universitatea din Poitiers, Franţa, mai 2006, profesor invitat.

·        Elena Geangu, bursă-grant de cercetare (award for research) DAAD (6000 Eur) - 6 months research at Leipziger Forschungslabor fur fruhkindliche Entwicklung, Leipzig, Germany.

 

 

 

                                                                                          D I R E C T O R,

                                                                                    Acad. Camil Mureşanu

 


 

* proiect de cercetare (vol. VIII) finalizat în 2006.

** Lucrare a cărei realizare a fost întreruptă provizoriu prin transferul coordonatorului (Ioan Chindriş) la Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

*** colaborator neremunerat

* proiect de cercetare finalizat în 2006.

* colaborator neremunerat