Programele  şi  proiectele  de  cercetare  pe  2010

 

 

PROGRAMUL  DE  CERCETARE  VII

 

a) Denumirea: FACTORI PSIHO-SOCIALI IMPLICAŢI ÎN DEZVOLTAREA MORALĂ ŞI ESTETICĂ A PERSONALITĂŢII, ÎN CONDIŢIILE SOCIETĂŢII  ROMÂNEŞTI  ACTUALE.

b) Coordonator: CS I Dr. Monica Albu

 

PROIECT DE CERCETARE  VII/1

a)      Denumire: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală a personalităţii, în condiţile societăţii româneşti actuale.

b)      Colectivul de cercetare: CS III Marius Florea (coordonator), CS I Monica Albu, CS III Lucia Faiciuc, CS III Elena Geangu, AC Carina Herbei.

 

PROIECT DE cercetare VII/2

a)      Denumirea proiectului: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b)      Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Marioara Petcu (coordonator, ½ normă), C.S. III dr. Corina Benea

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII

 

a)      Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI.
POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

b)      Coordonator: CS II dr. Silviu G. Totelecan.

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/1

a) Denumirea: Realităţi şi disfuncţionalităţi sociale în micro-regiunea Huedin.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky.

 

PROIECT DE CERCETARE  VIII/2

a) Denumirea: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoşnormă), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/3

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/4

a) Denumirea: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale. Strategii adaptative la influenţele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

 

 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX

 

a) Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

b) Coordonator: CS II dr. Silviu G. Totelecan.

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IX/1

a) Denumirea: Piaţă şi pieţe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutaţii economico-financiare survenite în lume.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IX/2

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieţe din România.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE nr. X

 

a) Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ŞI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

b) Coordonator: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC

 

PROIECTUL DE CERCETARE  X/1

a) Denumirea: Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon şi Aristotel, susţinută la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în anul 1971.

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC, CS Dr. Attila Varga, Departamentul de Istorie, sectorul de istorie modernă.

 

PROIECTUL DE CERCETARE X/2

a) Denumirea:  Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic. 

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor

 

PROIECTUL DE CERCETARE  X/3

a) Denumirea: Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Speranţia.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruţa Cuceu

 

PROIECTUL DE CERCETARE X/4

a) Denumirea: George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu psihosociologic, Editura Universităţii din Cluj la Sibiu, 1942, 216 p. (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.