Programele  şi  proiectele  de  cercetare  pe  2009

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1  Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu (începând cu 1 septembrie 2009), AC Carina Herbei,  Progr. IA   Petru Diaconu.

 

Proiectul de cercetare  VII/2Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

CS I dr. Marioara Petcu (coordonator; ½ normă), CS III dr. Corina Benea;

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VIII/1: Realităţi şi disfuncţionalităţi sociale în micro-regiunea Huedin.

CS dr. Florenţa Lozinsky.

 

Proiectul de cercetare VIII/2: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu.

 

Proiectul de cercetare VIII/3: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

CS III dr. Corina Benea.

 

Proiectul de cercetare VIII/4: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale. Strategii adaptative la influenţele socio-culturale globale.

CS III drd. Salánki Zoltán.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare IX/1: Piaţă şi pieţe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutaţii economico-financiare survenite în lume

CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

 

Proiectul de cercetare IX/2: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieţe din România.

CS Narcisa Cozea.

 

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  X

Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania

 

Proiectul de cercetare nr. X/1 Reeditare Dumitru Isac, Aristotel, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959.

CS I dr. Ionuţ-Constantin Isac, CS dr. Attila Varga.

 

Proiectul de cercetare nr. X /2 Spaţiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranţia.

CS III dr. Mihaela Gligor.

 

Proiectul de cercetare nr. X /3 Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranţia.

CS drd. Codruţa Cuceu.

 

Proiectul de cercetare nr. X /4 George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, Bucureşti, Cartea Românească, 1935 (Reeditare).

CS I dr. Andrei Negru.

 

Proiectul de cercetare nr.  X /5 Contribuţii clujene la dezvoltarea sociologiei româneşti în  perioada interbelică - Constantin SUDEŢEANU. 

C.S. II dr. Emil POP – ½ normă.

 

Proiectul de cercetare nr. X /6 Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Bariţiudin Cluj-Napoca.

CS I dr. Andrei Negru.