VARGA Attila Carol

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

POSTUL OCUPAT 

Cercetător științific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Istorie modernă

 

CONTACT

atyvarga@yahoo.com

 

DATA și locul NAȘTERII 

29 ianuarie 1978 , Reșița, județul Caraș-Severin, România

 

STUDII

    Liceale

- Liceul teoretic „Mircea Eliade”, profil: Filologie-Istorie, Istoria Artelor și Religiilor, Reșița (1992-1996), bacalaureat 1996.

    Universitare

- Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca (1997-2001), licența 2001, specialitatea: Istorie modernă.

    Postuniversitare

- Masterat, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Specialitatea: Istorie modernă comparată (2001-2002).

    Doctorale

- Universitatea „Babeș‑Bolyai”, Cluj‑Napoca (2002‑2006), conducător științific prof. dr. Nicolae Bocșan. Titlul tezei: Biserica romano‑catolică din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea. Doctor în Istorie, titlu acordat în 2006.

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EXTERNE

- Stockholm, Suedia, 8-28 iunie 2014, stagiu de cercetare în cadrul shimburilor interacademice pe anul 2013

- Budapesta, Ungaria, 15 mai – 6 iunie 2013, stagiu de cercetare în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în contractul de grant TE-206 - Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecție și promovare (politică, școală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie)

- Stockholm, Suedia, 9-15 iunie 2013, stagiu de cercetare în cadrul shimburilor interacademice pe anul 2013 – depistare de documente proiectul de cercetare al Institutului (III/9)

- Budapesta, Ungaria, 3 iulie – 13 septembrie 2013, stagiu de cercetare în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în contractul de grant TE-206

- Budapesta, Ungaria, 19-25 martie 2012, stagiu de documentare

- Stockholm, Suedia, 6-12 iunie 2011, stagiu de documentare

- Roma, Italia, 18-25 iunie 2012, stagiu de documentare

- Paris, Franța, 03-22 iulie 2012, stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 01-31 august 2012, stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 17-30 septembrie 2012, stagiu de documentare

- Stockholm, Suedia, 6-17 iunie 2011, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2011 - stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 3-16 iulie 2011, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2011 - stagiu de documentare

- Paris, Franța, 6-19 august 2011, deplasare de cercetare

- Budapesta, Ungaria, 5-18 septembrie 2011, deplasare de cercetare

- Londra, Oxford, Anglia, 1-21 martie 2010, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2010 - stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 16-30 noiembrie 2010, deplasare de cercetare

- Budapesta, 17-27 iunie 2009, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2009 - stagiu de documentare

- Budapesta, 2 septembrie – 15 septembrie 2008, stagiu de documentare

- Budapesta, 3 iunie – 17 iunie 2007, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007

- Budapesta, 15 octombrie – 26 octombrie 2007, stagiu de documentare

- Budapesta, 4 decembrie – 19 decembrie 2007, stagiu de documentare

- Stagii de cercetare în arhivele și bibliotecile din Ungaria, 2005‑2006.

- Arhiepiscopia Romano‑Catolică de Viena, : 2006, bursă de specializare pe istoria modernă a bisericii romano‑catolice din Austria;

- Europa Institut din Budapesta bursă de cercetare, 2005, 2006;

 

Competențe lingvistice

- maghiară, engleză, franceză foarte bine

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluție profesională

- asistent stagiar de cercetare - Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (2002-2006);

- asistent de cercetare (2006-2007);

- cercetător științific (din 2007).

    Programe și proiecte de cercetare derulate în Institutul de Istorie

- editarea documentelor Revoluției de la 1848 din Transilvania;

- bibliografia istorică a României.

    Activitate didactică

- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, preparator universitar (2002-2006).

 

TEME ȘTIINȚIFICE DE PLAN

- Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania

- Biografii pașoptiste. Culegere de studii

- Franc-masoneria, Biopolitica și Arhitectura în Europa Centrală, de Vest și de Nord - coordonator proiect

 

DOMENIUL DE INTERES

- Istoria Franc‑masoneriei din Banat, Transilvania și Ungaria în secolele XVIII‑XIX‑XX;

- Revoluția de la 1848‑1849 în Transilvania și Banat;

- Biserica Romano-Catolică din Banat, Transilvania și Ungaria 1848‑1918;

- Istoria Banatului în secolul al XIX‑lea;

- Formarea elitelor în spațiul Europei Centrale și de Est în veacul al XIX‑lea.

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

- Premiul „G. Barițiu” al Academiei Române pe anul 2010 pentru lucrarea Biserică, Stat și Francmasonerie în Banat și Ungaria.

- Senior al Orașului Cluj-Napoca - Pentru cariera profesională și contribuția adusă comunității - 2012

 

ACTIVITATE DOCTORALĂ

- Participări – cu observații și sugestii –  la referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Sectorul de istorie modernă

- Participări – cu observații și sugestii –  la ședințele de dezbatere ale tezelor de doctorat  în  cadrul Sectorului de Istorie modernă

 

GRANTURI ACCESATE

    Naționale

- 2010-2013, grant CNCSIS - TINERE ECHIPE, cu tema Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecție și promovare (politică, școală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie). Director de proiect.

- 2007-2009, Grant colectiv de Tip A. oferit de către CNCSIS, derulat prin Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu tema Anul 1918 în Europa Centrală și de Est, colaborator.   

- 2007-2009, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, grant CEEX/2007-2009, cu tema Geografii simbolice răsăritene, membru. Director grant prof.univ.dr. Sorin Mitu;

- 2008, grantul CNCSIS – Director de proiect Prof. Univ. Dr. Valer Moga – Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Anul 1918 în Europa Centrală, participant

- 2007-2008, grant CNCSIS GAR/2007-2008 derulat prin Institut, cu tema Bibliographia Historica Romaniae. Director grant acad. Camil Mureșanu;

- 2007-2008, grantul CNCSIS A/1254/2007-2008 derulat prin Institut, cu tema Administrația, școala și biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac, membru. Director grant Remus Câmpeanu;

- 2007-2008, Grant colectiv de Tip A oferit de către CNCSIS, cu tema: Structuri europene în Transilvania în veacul al XVIII-lea, membru activ;

- 2005-2006, Grant colectiv oferit de către Academia Română cu tema: Enciclopedia personalităților revoluției de la 1848 1849 în Transilvania și Banat. Români, maghiari, germani, sârbi, evrei, ruteni, colaborator;

- 2005-2006, Grant TD obținut prin finanțarea oferită de către Ministerul Educației și Cercetării cu tema: Cronica Aulae Episcopalis Timisoaraensis 1860-1954, director de grant;

- 2003-2006, Grant BD obținut prin finanțarea oferită de către Ministerul Educației și Cercetării, cu tema: Biserica Romano Catolică din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, director de grant;

    Internaționale

- 2011-2015, Grantul Internațional derulat la Institutul Academiei Maghiare din Budapesta pentru perioada cu titlul: Sinoadele și conferințele episcopale romano și greco-catolice din fostul dualism austro-ungar (Coordonatori: Eminența Sa Cardinal Erdő Péter, Arhiepiscop Primat al Ungariei, Prof. Univ. Dr. Gábor Adriányi, Prof. Univ. Dr. Balogh Margit), membru

- 2011-2013, Grantul Internațional derulat la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Institutul de Filologie Românească, intitulat Contrasting identity-buildings strategies and their national and social background in the hungarian and romanian history, pentru perioada  (Director de proiect Prof. Univ. Dr. Ambrus Miskolczy), membru

- 2006-2012, grant internațional derulat la Universitatea Central Europeană din Budapesta cu tema: Formarea elitelor în spațiul Europei Centrale și de Est, membru activ. Director grant prof. univ. dr. Viktor Karády.

- 2006, Central European University (Budapesta), consorțiu internațional pe tema Istoria elitelor din Europa Centrală și de Est în epoca modernă, membru activ. Director grant prof. univ. dr. Viktor Karády;

 

ALTE ACTIVITĂȚI

- Articole de presă în:  „Bulevard – Revistă de inspirație urbană” și „Buzz News – Ziarul Clubului Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Ardealul de Nord”, Nr. din: 8 ianuarie, 15 ianuarie, 22 ianuarie, 29 ianuarie, 5 februarie, 12 februarie, 19 februarie, 26 februarie, 12 martie, 19 martie, 26 martie, 2 aprilie, 9 aprilie, 16 aprilie, 23 aprilie, 30 aprilie, 7 mai, 14 mai, 21 mai, 28 mai, 4 iunie, 11 iunie, 18 iunie, 2 iulie, 9 iulie, 16 iulie, 23 iulie, 31 iulie, 6 august, 13 august, 27 august, 3 septembrie, 10 septembrie, 17 septembrie, 24 septembrie, 8 octombrie, 15 octombrie, 22 octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie, 12 noiembrie 2014. 

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

I. CĂRȚI

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE:

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII 

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: -

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: -

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: -

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Internaționale | Interne

INTERNAȚIONALE

INTERNE