VARGA Attila Carol

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

POSTUL OCUPAT 

Cercetător ştiinţific III

 

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie modernă

 

CONTACT

atyvarga@yahoo.com

 

DATA şi locul NAŞTERII 

29 ianuarie 1978 , Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, România

 

STUDII

    Liceale

- Liceul teoretic „Mircea Eliade”, profil: Filologie-Istorie, Istoria Artelor şi Religiilor, Reşiţa (1992-1996), bacalaureat 1996.

    Universitare

- Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca (1997-2001), licenţa 2001, specialitatea: Istorie modernă.

    Postuniversitare

- Masterat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Specialitatea: Istorie modernă comparată (2001-2002).

    Doctorale

- Universitatea „Babeş‑Bolyai”, Cluj‑Napoca (2002‑2006), conducător ştiinţific prof. dr. Nicolae Bocşan. Titlul tezei: Biserica romano‑catolică din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX‑lea. Doctor în Istorie, titlu acordat în 2006.

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

- Stockholm, Suedia, 27 octombrie- 18 noiembrie 2016, stagiu de cercetare în cadrul shimburilor interacademice pe anul 2016 – depistare de documente proiectul de cercetare al Institutului (III/12)

- Stockholm, Suedia, 6 octombrie-2 noiembrie 2015, stagiu de cercetare în cadrul shimburilor interacademice pe anul 2015 – depistare de documente proiectul de cercetare al Institutului (III/12)

- Stockholm, Suedia, 8-28 iunie 2014, stagiu de cercetare în cadrul shimburilor interacademice pe anul 2013

- Budapesta, Ungaria, 15 mai – 6 iunie 2013, stagiu de cercetare în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în contractul de grant TE-206 - Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecţie şi promovare (politică, şcoală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie)

- Stockholm, Suedia, 9-15 iunie 2013, stagiu de cercetare în cadrul shimburilor interacademice pe anul 2013 – depistare de documente proiectul de cercetare al Institutului (III/9)

- Budapesta, Ungaria, 3 iulie – 13 septembrie 2013, stagiu de cercetare în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în contractul de grant TE-206

- Budapesta, Ungaria, 19-25 martie 2012, stagiu de documentare

- Stockholm, Suedia, 6-12 iunie 2011, stagiu de documentare

- Roma, Italia, 18-25 iunie 2012, stagiu de documentare

- Paris, Franţa, 03-22 iulie 2012, stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 01-31 august 2012, stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 17-30 septembrie 2012, stagiu de documentare

- Stockholm, Suedia, 6-17 iunie 2011, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2011 - stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 3-16 iulie 2011, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2011 - stagiu de documentare

- Paris, Franţa, 6-19 august 2011, deplasare de cercetare

- Budapesta, Ungaria, 5-18 septembrie 2011, deplasare de cercetare

- Londra, Oxford, Anglia, 1-21 martie 2010, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2010 - stagiu de documentare

- Budapesta, Ungaria, 16-30 noiembrie 2010, deplasare de cercetare

- Budapesta, 17-27 iunie 2009, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2009 - stagiu de documentare

- Budapesta, 2 septembrie – 15 septembrie 2008, stagiu de documentare

- Budapesta, 3 iunie – 17 iunie 2007, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007

- Budapesta, 15 octombrie – 26 octombrie 2007, stagiu de documentare

- Budapesta, 4 decembrie – 19 decembrie 2007, stagiu de documentare

- Stagii de cercetare în arhivele şi bibliotecile din Ungaria, 2005‑2006.

- Arhiepiscopia Romano‑Catolică de Viena, : 2006, bursă de specializare pe istoria modernă a bisericii romano‑catolice din Austria;

- Europa Institut din Budapesta bursă de cercetare, 2005, 2006;

 

Competenţe lingvistice

- maghiară, engleză, franceză foarte bine

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

    Evoluţie profesională

- asistent stagiar de cercetare - Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române (2002-2006);

- asistent de cercetare (2006-2007);

- cercetător ştiinţific (din 2007).

    Programe şi proiecte de cercetare derulate în Institutul de Istorie

- editarea documentelor Revoluţiei de la 1848 din Transilvania;

- bibliografia istorică a României.

    Activitate didactică

- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, preparator universitar (2002-2006).

 

TEME ŞTIINŢIFICE DE PLAN

- Documente privind Revoluţia de la 1848-1849 în Ţările Române. Seria C. Transilvania

- Biografii paşoptiste. Culegere de studii

- Franc-masoneria, Biopolitica şi Arhitectura în Europa Centrală, de Vest şi de Nord - coordonator proiect

 

DOMENIUL DE INTERES

- Istoria Franc‑masoneriei din Banat, Transilvania şi Ungaria în secolele XVIII‑XIX‑XX;

- Revoluţia de la 1848‑1849 în Transilvania şi Banat;

- Biserica Romano-Catolică din Banat, Transilvania şi Ungaria 1848‑1918;

- Istoria Banatului în secolul al XIX‑lea;

- Formarea elitelor în spaţiul Europei Centrale şi de Est în veacul al XIX‑lea.

 

DISTINCŢII, PREMII OBŢINUTE

- Premiul „G. Bariţiu” al Academiei Române pe anul 2010 pentru lucrarea Biserică, Stat şi Francmasonerie în Banat şi Ungaria.

- Senior al Oraşului Cluj-Napoca - Pentru cariera profesională şi contribuţia adusă comunităţii - 2012

 

ACTIVITATE DOCTORALĂ

2016:

Participări – cu observaţii şi sugestii – la susținerea proiectelor de cercetare, referate/rapoarte de cercetare ale doctoranzilor Institutului, în calitate de membru în comisia de îndrumare, susţinute în Sectorul de istorie modernă, precum și la ședințele de presusținere (2) a tezelor de doctorat în cadrul Sectorului de Istorie modernă.

2015:

Participări – cu observaţii şi sugestii – la susținerea proiectelor de cercetare, referate/rapoarte de cercetare ale doctoranzilor Institutului, în calitate de membru în comisia de îndrumare, susţinute în Sectorul de istorie modernă, la sedintele de dezbatere (2) ale tezelor de doctorat în cadrul Sectorului de Istorie modernă.

- Participări – cu observaţii şi sugestii –  la referate ale doctoranzilor Institutului susţinute în Sectorul de istorie modernă

- Participări – cu observaţii şi sugestii –  la şedinţele de dezbatere ale tezelor de doctorat  în  cadrul Sectorului de Istorie modernă

 

GRANTURI ACCESATE

    Naţionale

- Director grant naţional Oferit de Asociaţia Transilvană „Cultură în Mişcare” pentru tema de cercetare: Loja masonică „László Király” din Oradea (1876-1918) – (ani de finanţare: 2016-2017)

- Director grant naţional, oferit de Uniunea Arhitecţilor din România pentru tema de cercetare: Dicţionarul Arhitecţilor din Austro-Ungaria (1867-1918) (an de finanţare: 2016)

- Director grant național oferit de Centrul de Studii Regionale şi Pluraliste Transilvania pentru tema de cercetare: Francmasonerie, Elite şi Idei privind modernizarea societăţii româneşti în epoca modernă şi contemporană (Ani de finanțare: 2016-2017) – director de proiect

- 2010-2013, grant CNCSIS - TINERE ECHIPE, cu tema Formarea elitelor transilvane în secolele XVI-XX. Mecanisme de selecţie şi promovare (politică, şcoală, biserică, armată, economie, universitate, francmasonerie). Director de proiect.

- 2007-2009, Grant colectiv de Tip A. oferit de către CNCSIS, derulat prin Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu tema Anul 1918 în Europa Centrală şi de Est, colaborator.   

- 2007-2009, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, grant CEEX/2007-2009, cu tema Geografii simbolice răsăritene, membru. Director grant prof.univ.dr. Sorin Mitu;

- 2008, grantul CNCSIS – Director de proiect Prof. Univ. Dr. Valer Moga – Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, Anul 1918 în Europa Centrală, participant

- 2007-2008, grant CNCSIS GAR/2007-2008 derulat prin Institut, cu tema Bibliographia Historica Romaniae. Director grant acad. Camil Mureşanu;

- 2007-2008, grantul CNCSIS A/1254/2007-2008 derulat prin Institut, cu tema Administraţia, şcoala şi biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac, membru. Director grant Remus Câmpeanu;

- 2007-2008, Grant colectiv de Tip A oferit de către CNCSIS, cu tema: Structuri europene în Transilvania în veacul al XVIII-lea, membru activ;

- 2005-2006, Grant colectiv oferit de către Academia Română cu tema: Enciclopedia personalităţilor revoluţiei de la 1848 1849 în Transilvania şi Banat. Români, maghiari, germani, sârbi, evrei, ruteni, colaborator;

- 2005-2006, Grant TD obţinut prin finanţarea oferită de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu tema: Cronica Aulae Episcopalis Timisoaraensis 1860-1954, director de grant;

- 2003-2006, Grant BD obţinut prin finanţarea oferită de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu tema: Biserica Romano Catolică din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, director de grant;

    Internaţionale

- 2011-2015, Grantul Internaţional derulat la Institutul Academiei Maghiare din Budapesta pentru perioada cu titlul: Sinoadele şi conferinţele episcopale romano şi greco-catolice din fostul dualism austro-ungar (Coordonatori: Eminenţa Sa Cardinal Erdő Péter, Arhiepiscop Primat al Ungariei, Prof. Univ. Dr. Gábor Adriányi, Prof. Univ. Dr. Balogh Margit), membru

- 2011-2015, Grantul Internaţional derulat la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Institutul de Filologie Românească, intitulat Contrasting identity-buildings strategies and their national and social background in the hungarian and romanian history, pentru perioada  (Director de proiect Prof. Univ. Dr. Ambrus Miskolczy), membru

- 2006-2012, grant internaţional derulat la Universitatea Central Europeană din Budapesta cu tema: Formarea elitelor în spaţiul Europei Centrale şi de Est, membru activ. Director grant prof. univ. dr. Viktor Karády.

- 2006, Central European University (Budapesta), consorţiu internaţional pe tema Istoria elitelor din Europa Centrală şi de Est în epoca modernă, membru activ. Director grant prof. univ. dr. Viktor Karády;

 

ALTE ACTIVITĂŢI

- Articole de presă în: „Bulevard – Revistă de inspiraţie urbană” Nr. din: 20 noiembrie, 13 noiembrie, 6 noiembrie, 30 octombrie, 23 octombrie, 16 octombrie, 9 octombrie, 2 octombrie, 25 septembrie, 18 septembrie, 4 septembrie, 29 august, 24 iulie, 11 iulie) şi Adevarul (nr. din 16 septembrie, 20 septembrie)

- Apariţii TV. Parteneriat cu postul Antena 1 Cluj pentru realizarea emisiunii: „Transilvania în Belle Époque”.

- Articole de presă în:  „Bulevard – Revistă de inspiraţie urbană” şi „Buzz News – Ziarul Clubului Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Ardealul de Nord”, Nr. din: 8 ianuarie, 15 ianuarie, 22 ianuarie, 29 ianuarie, 5 februarie, 12 februarie, 19 februarie, 26 februarie, 12 martie, 19 martie, 26 martie, 2 aprilie, 9 aprilie, 16 aprilie, 23 aprilie, 30 aprilie, 7 mai, 14 mai, 21 mai, 28 mai, 4 iunie, 11 iunie, 18 iunie, 2 iulie, 9 iulie, 16 iulie, 23 iulie, 31 iulie, 6 august, 13 august, 27 august, 3 septembrie, 10 septembrie, 17 septembrie, 24 septembrie, 8 octombrie, 15 octombrie, 22 octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie, 12 noiembrie 2014. 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

 

Cărţi / Ediţii de documenteEdiţii de lucrări ştiinţifice /

 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII 

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: -

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE: -

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE: -

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

INTERNE