OttmarTraşcă

 

Lista actualizată a lucrărilor CS II dr. Ottmar Traşcă

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

Postul ocupat

Cercetător ştiinţific principal I

 

Domeniul de cercetare ştiinţifică

Istorie contemporană

 

Studii

Liceale

Liceul "Dr. I. Meşotă", Braşov, 1983-1987, bacalaureat susţinut în sesiunea iunie 1987

Universitare

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 1991-1995, examen de licenţă susţinut în sesiunea iunie 1995, specialitatea istorie contemporană şi relaţii internaţionale (media 9.66)

Postuniversitare

Masterat Istorie contemporană şi relaţii internaţionale, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 1995-1996, examen susţinut în sesiunea iunie 1996 (media 10.00)

Doctorale

Doctor în istorie al Universităţii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca cu teza Relaţiile politico-militare româno-germane. Septembrie 1940 - august 1944, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Vasile Vesa. Teza de doctorat a fost susţinută în 2009 cu distincţia summa cum laude.

 

Specializări în ţară şi străinătate

 

Cercetări ştiinţifice externe

 

Limbi străine cunoscute

foarte bine - germană, maghiară

bine - engleză

 

Experienţa ştiinţifică şi profesională

Evoluţia profesională

Activitate didactică

 

Teme ştiinţifice de plan

România şi problema minorităţilor (1939-1947). Germani,maghiari şi evrei - coordonator proiect

Structuri informative străine în România (germane, maghiare, sovietice şi aliate). Colaborare/confruntare cu serviciile de informaţii române. 1937-1945 - coordonator proiect

Regimul antonescian şi politica faţă de minorităţile naţionale. Studiu de caz: germanii şi evreii

Bibliografia istorică a României

 

Domeniu de interes

România în relaţiile internaţionale, 1933-1944

Relaţii româno-germane 1933-1944

Relaţii româno-maghiare şi problema Transilvaniei 1933-1947

Holocaustul în România 1940-1944

Regimul comunist în România

Servicii secrete 1935-1945

 

DISTINCŢII, PREMII OBŢINUTE

 

Membru al ACADEMIILOR, ASOCIAŢIIOLR, SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

Membru al redacţiilor/colegiilor revistelor de specialitate

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

Granturi

 

Alte Activități

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000 | Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Naţionale

Internaţionale

Naţionale