Vasile RUS

 

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

Postul ocupat

Cercetător ştiinţific principal III, dr. - 1/2 normă

 

Domeniul de cercetare

Sectorul de Istorie Medievală

 

STUDII

Liceale

Liceul teoretic "Ady-Şincai" din Cluj-Napoca (1971-1975).

Universitare:

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Limbi Clasice (1977-1975).

Doctorale:

Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie-Filosofie (1999-2003), coordonator ştiinţific prof. dr. Nicolae Edroiu. Titlul tezei: Misiunile iezuite în Transilvania între 1579 şi 1715. Elemente de cultură spirituală. Doctor în Istorie, titlu acordat în 2003;

doctorand din 2002, Universitatea "Babeş-Bolyai", coordonator ştiinţific prof. dr. Vasile Muscă. Tema: Ediţia comentată a tratatului "Despre nemurirea sufletului" din Enneada a IV-a a lui Plotin.

 

Cercetări ŞtiinŢifice externe

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

latina, greaca veche, greaca modernă, engleza, franceza, italiana, germana, spaniola, maghiara;

Alte competenţe:

paleografie greacă şi latină, codicologie, lingvistică indo-europeană, latină medievală.

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională:

Activitate didactică în învăţământul superior:

 

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României - coordonator proiect

Confreriile mariane în Provinciile Austriei, Poloniei şi Lituaniei în secolele XVI-XVIII - coordonator proiect

 

Distincţii, premii:

 

Membru al academiilor, asociaţiilor/societăţilor ştiinţifice din străinătate:

 

Granturi accesate

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice
Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

Autor, coautor

       Capitole din cărţi

Volume colective

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III.EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

INTERNE