Vasile PUŞCAŞ

  

Postul ocupat

Cercetător ştiinţific I

 

Funcţia

şef colectiv Istorie Universală

director, Centrul de Studii ale Democraţiei şi Post-Comunismului, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (1990-1991);

prodecan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (1990-1991);

decan, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administraţie Publică, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (1995);

directorul Centrului de Jurnalism şi Training al Comunicării, Cluj-Napoca (1999-2000);

director al Programului de Master in Managementul Afacerilor Internaţionale, ISI (1999-2000);

director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Academia Română, Bucureşti, (2002-2007);

 

Domeniul de cercetare ştiinţiifică

Istorie Universală

Relaţii internaţionale şi negocieri internaţionale;

Europa Centrală şi de Est în Relaţiile Internaţionale ale secolului XX;

Integrare europeană si negociere europeană;

Managementul Afacerilor şi Managementul Conflictelor în Europa Centrală şi de Est în sec. XX.

 

DOMENII DE COMPETENŢĂ

Relaţii internaţionale şi negocieri internaţionale

Istoria contemporană a relaţiilor internaţionale

Europa Centrală şi de Est în Relaţiile Internaţionale ale secolului XX-XXI

Integrare europeană si negociere europeană

Managementul Afacerilor şi Managementul Conflictelor în Europa Centrală şi de Est în sec. XX-XXI

 

Studii

Liceale

Liceul nr. 2 Dej (1967-1971)

Universitare

Facultatea de Istorie si Filozofie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, licenţă 1976

Doctorale

Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie, conducător ştiinţific acad. Ştefan Pascu. Titlul tezei: Cercetarea şi activitatea ştiinţifică la Universitatea din Cluj. 1919-1940. Doctor în Istorie, titlu acordat în 1991.

 

Limbi străine cunoscute

engleză, franceză, italiană

 

Experienţa ştiinţifică şi profesională

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

Activitate publică

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

Temele ştiinţifice de plan

România şi integrarea în Uniunea Europeană - coordonator program

Contacte intelectuale româno-americane la sfârşitul celui de-al doilea război mondial - coordonator proiect

 

Distincţii, Premii

 

AFILIERE PROFESIONALĂ

Membru în board

Membru în comisiile ştiinţifice/editoriale

 

Granturi

 

Alte activităţi

Iniţierea de programe academice: Executive MBA by Hull University Business School delivered in Cluj-Napoca at Babes-Bolyai University(UBB-EE Association), începând cu anul academic 2014-2015

Programul de studii Tipul programului de studii Anul iniţierii
European legislation for business Program de acordare de burse private 2013-2014
Executive MBA
Hull University
UBB-EE Association
2014-2015
Diplomaţie culturală Program de doctorat 2014
Relaţii Internaţionale şi Diplomaţie Culturală /International Relations and Cultural Diplomacy MA, în colaborare cu Institute for Cultural Diplomacy Berlin (ICD) 2012
Diplomaţie Culturală şi Economie Globală/Cultural Diplomacy and the Global Economy MA, în colaborare cu Institute for Cultural Diplomacy Berlin (ICD) 2012

 

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000 | Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

Coautor

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE:

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Naţionale

Internaţionale

Naţionale