Corneliu PINTILESCU

 

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific III

 

DOMENIUL  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie Contemporană

 

STUDII

Universitare

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie (2000-2004); Licenţiat în domeniul istorie, specializarea istorie contemporană (2004)

Postuniversitare

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie; Masterat în Istorie Contemporană şi Recentă (2004-2005)

Doctorale

Doctor în istorie al Universităţii „Babeş-Bolyai” (2010)

 

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

engleza, franceza (foarte bine)

germana, spaniola (bine)

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

 

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Politici ale regimului comunist din România privind minorităţile naţionale (1948-1965)

 

Domeniu de interes

Minorităţi etnice şi religioase în România secolului XX

Stat şi societate în România comunistăe

Instituţii ale stării de asediu în Europa interbelică

 

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

GRANTURI

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documenteEdiţii de lucrări ştiinţifice
 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri |Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE:

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE:

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

Interne