Lucian Nastasă Kovács

Lucrări disponibile "online"

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific principal I, dr.

 

FUNCŢIA

şeful Sectorului de Istorie Contemporană

membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului

 

domeniul de cercetare ştiinţifică

Istorie Contemporană

 

STUDII

Universitare

Universitatea "Al.I. Cuza" din Iaşi, Facultatea de istorie şi filozofie (1980-1984). Licenţiat în istorie, iunie 1984.

Postuniversitare

Studii complementare de sociologie la "École des Hautes Études en Sciences Sociales", Paris (1991-1992).

Studii complementare la Universitatea "Kossuth Lajos" din Debrecen (Ungaria) (1992-1994).

Doctorale

Doctor în istorie al Universităţii "Al.I.Cuza", Iaşi, 1996.

 

Cercetări ştiinţifice externe

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceză, engleză (bine)

maghiara, germana (suficient)

 

Experienţă ştiinţifică şi profesională

Evoluţie profesională

Activitate didactică

 

Teme ştiinţifice de plan

Societatea românească şi instituţii ale statului  în secolul XX - coordonator program

Cultură, ştiinţă şi informare în epoca contemporană - coordonator program

Cultura şi dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice - coordonator proiect

De la igiena sociala la igiena rasială. "Eugenia" in  mediul academic romanesc interbelic- coordonator proiect

 

Domeniul de interes

Istorie modernă şi contemporană

Sociologia culturii şi educaţiei

Diversitate etnoculturală

 

Distincţii

 

Membru al redacţiilor/ colegiilor revistelor de specialitate

 

Activitate doctorală

 

Granturi

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Volume | Volume şi ediţii îngrijite/coordonate | Studii | Interviuri

Volume

Volume şi ediţii îngrijite/coordonate

Studii

Interviuri

* Au fost eliminate peste 250 de articole de vulgarizare, cronici şi recenzii.

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Naţionale

Internaţionale

Naţionale

 

Lucrări disponibile "online":


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie "George Bariţ"
Die Unmöglichkeit des Andersseins Überlegungen zum universitären Antisemitismus in Rumänien 1920-1940 (articol reprezentativ) Format:HTML PDF
GENERAŢIE ŞI SCHIMBARE ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ Format: PDF
UNIVERSITĂŢILE GERMANE ŞI FORMAREA ELITEI INTELECTUALE ROMÂNEŞTI (1864-1944). REFLECŢII MEMORIALISTICE Format:HTML PDF
GENEALOGIA ÎNTRE ŞTIINŢĂ, MITOLOGIE ŞI MONOMANIE Format:HTML PDF
MECANISME DE SELECŢIE ŞI INTEGRARE A ELITEI UNIVERSITARE ROMÂNEŞTI. ALIANŢELE FAMILIALE Format:HTML PDF
STRATEGII MATRIMONIALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR ROMÂNESC LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX. CAZUL NICOLAE IORGA Format:HTML PDF
PENTRU O ISTORIE A CUPLURILOR ÎN MEDIUL INTELECTUAL ROMÂNESC Format: HTML PDF
INTELECTUALII ŞI PROMOVAREA SOCIALĂ (Pentru o morfologie a câmpului universitar) Format: PDF
Teohari Antonescu JURNAL (1893-1908) Format:HTML PDF
THE UNIVERSITY OF KOLOZSVÁR/CLUJ AND THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY (1872-1918), Viktor Karady, Lucian Nastasă Format:HTML & PDF
"SUVERANII" UNIVERSITĂŢILOR ROMÂNEŞTI Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelectuale I Profesorii Facultăţilor de Filosofie şi Litere (1864-1948) Format:PDF
DER UNIVERSITÄRE ANTISEMITISMUS RUMÄNIENS IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT Format: HTML PDF
Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viaţa privată a universitarilor "literari" (1864-1948) Format:PDF
ITINERARII SPRE LUMEA SAVANTĂ Tineri din spaţiul românesc la studii în străinătate (1864-1944) Format:PDF
Antisemitismul universitar în România (1919-1939) Format:PDF
POLITICI CULTURALE ŞI MODELE INTELECTUALE în România Format: PDF