Lucian Nastasă Kovács

Lucrări disponibile "online"

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005  

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător științific principal I , dr.

 

FUNCȚIA

șeful Sectorului de Istorie Contemporană

membru al Consiliului Științific al Institutului

 

domeniul de cercetare științifică

Istorie Contemporană

 

contact

E-mail: lucian_nastasa@clicknet.ro, lucian.nastasa@gmail.com

 

Data și locul nașterii

19 septembrie 1957, Râmnicul Sărat, jud. Buzău

 

STUDII

Universitare

 - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, Facultatea de istorie și filozofie (1980-1984). Licențiat în istorie, iunie 1984.

Postuniversitare

- Studii complementare de sociologie la „École des Hautes Études en Sciences Sociales”, Paris (1991-1992).

- Studii complementare la Universitatea „Kossuth Lajos” din Debrecen (Ungaria) (1992-1994).

Doctorale

- Doctor în istorie al Universității „Al.I. Cuza”, Iași, 1996.

 

Cercetări științifice externe

- Miskolc și Budapesta (Ungaria), 14-19 aprilie 2014, cercetări la Arhivele orașului și Academiei de Drept din Miskoc și la Biblioteca Academiei din Budapesta pentru proiectul de cercetare PN II – ID-PCE-2011-3-1089 cu titlul The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949).

- Lucian Nastasă, Israel, 1-15 iunie 2014, stagiu de documentare la Yad Vashem și la Universitatea Ebraică și Bilioteca Națională din Ierusalim,  în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2014 pentru proiectul de cercetare al Institutului (V/2/A. De la igiena sociala la igiena rasiala. „Eugenia” in  mediul  academic romanesc interbelic).

- Budapesta și Debrecen (Ungaria), 15-21 iunie 2014, cercetări la  Arhivele Naționale, Biblioteca Academiei din Budapesta și la Biblioteca Universității din Debrecen pentru proiectul de cercetare PN II – ID-PCE-2011-3-1089 cu titlul The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949).

- Viena (Austria) și Budapesta (Ungaria), 4-14 octombrie și 14-18 octombrie 2014, cercetări Arhivele Naționale din Viena, la Biblioteca Academiei și Arhivele Naționale din Budapesta pentru proiectul de cercetare PN II – ID-PCE-2011-3-1089 cu titlul The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949).

- Eger și Budapesta (Ungaria), 1-4 iunie și 17-27 iunie 2013, cercetări în Arhivele din Eger și  Budapesta, cercetări în arhivele Universității din Budapesta  pentru proiectul de cercetare PN II – ID-PCE-2011-3-1089 cu titlul The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949).

- Miskolc și Budapesta (Ungaria), 14 octombrie – 27 octombrie 2013, cercetări de arhivă în  pentru proiectul de cercetare PN II – ID-PCE-2011-3-1089

- Israel, 4-17 iunie 2012, stagiu de documentare la Yad Vashem și la Universitatea Ebraică și Bilioteca Națională din Ierusalim,  în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2013 pentru proiectul de cercetare al Institutului (V/2/A. De la igiena sociala la igiena rasiala. „Eugenia” in  mediul  academic romanesc interbelic).

- Ungaria, 15 august – 5 septembrie 2012, stagiu de documentare la Arhivele din Sárospatak, Eger, Veszprém și Budapesta

- Israel, 4-17 iunie 2012, stagiu de documentare la Yad Vashem și la Universitatea Ebraică din Ierusalim

- Cehia, Slovacia și Ungaria, 29 aprilie-17 mai 2012, stagiu de documentare în arhivele universităților din Praga (de limbă germană și cehă), Biblioteca Universității din Bratislava și Brno, arhivele universității ELTE din Budapesta

- Ungaria, 5 – 19 iunie 2011, cercetări în Arhivele din Debrecen, Sárospatak, Eger și Budapesta

- Israel, 14-28 iulie 2011, stagiu de documentare la Yad Vashem și la Universitatea Ebraică

- Paris (Franța), 29 iunie – 14 iulie 2009, la invitația EHESS

- Budapesta, 18 - 29 octombrie 2009, în cadrul schimburilor intercacademice

- Moscova (Rusia), 23 iunie – 14 iulie 2008, în cadrul schimburilor interacademice

- Budapesta, 1 - 9 septembrie 2008, Central European University (CEU).

- Viena, 13-20 septembrie 2008, Stipendiu parțial din partea Academiei Austriece de Științe și a Ministerului Federal Austriac pentru Cercetare și Știință pentru a cerceta Arhiva Universității din Viena.

- École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris (iunie-iulie 2009)

- Viena (Austria), la invitația Academiei Austriece de Științe și a Ministerului Federal Austriac pentru Cercetare și Știință (septembrie 2008).

- Moscova (Rusia), în cadrul schimburilor interacademice (iunie-iulie 2008).

- Sankt Petersburg (Rusia), la invitația lui Deutschen Historischen Institut Moskau și Universitatea Lomonosov, pe tema "Bildungs- und Universitätskonzepte in Europa und Russland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert" (iunie 2007).

- Senior Fellow la Universitatea Central Europeană din Budapesta (2005).

- Universitatea din Tel Aviv. Centrul „Moshe Dayan” pentru Orientul Mijlociu și Studii Africane (2004)

- Institut Européen de l’Université de Geneve (Château de Coppet) (2003, 2007)

- Institut für Zeitgeschichte; Europäisches Institut für Rechtpsychologie din Zürich (2002)

- Universitatea din Freiburg, Elveția (2002)

- Institutul de istorie modernă din Beijing, R.P. Chineză (2001)

- Universitatea „Jagellon”, Cracovia (1996).

- „Centre Français de Recherche en Sciences Sociales”, Praga (1992).

- Academia Maghiară de Științe, Budapesta (1993-1998, 2003, 2006, 2009).

- „Europa Institut”, Budapesta (1997).

- Universitatea „Eötvös Loránd”, Budapesta (1995, 1998).

- Centre de Sociologie de l’éducation et de la Culture, Paris (1993-1994, 1997-1998, 2000).

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceză, engleză (bine)

maghiara, germana (suficient)

 

Experiență științifică și profesională

Evoluție profesională

- Academia Română. Institutul de istorie „A.D. Xenopol” din Iași. Sectorul de istoria culturii (1990-2002).

- Academia Română. Institutul de istorie „George Barițiu” din Cluj. Sectorul de istorie contemporană (din 15 aprilie 2002).

- Profesor „Jean Monet” al Comisiei Europene.

- Secretar științific al Anuarului Institutului de istorie „A.D. Xenopol”, Iași (1996-1997).

- Membru în colectivul de redacție al revistei History of Universities, Oxford University Press (din 2003) – redactor pentru România.

- Membru al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din Cluj (din 2000); coordonator al proiectelor de cercetare în domeniul istoriei și sociologiei.

Activitate didactică

- Conferențiar la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta. Román Filológiai Tanszék, ianuarie-martie 1998.

- Profesor „Jean Monet” la Universitatea din Alba Iulia (din februarie 2006).

- Profesor asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj (2006-2008)

 

Teme științifice de plan

- Societatea românească și instituții ale statului  în secolul XX - coordonator program

- Cultură, știință și informare în epoca contemporană - coordonator program

- Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice - coordonator proiect

- De la igiena sociala la igiena rasială. „Eugenia” in  mediul  academic romanesc interbelic - coordonator proiect

 

Domeniul de interes

- Istorie modernă și contemporană

- Sociologia culturii și educației

- Diversitate etnoculturală 

 

Distincții

- Premiul Academiei Române (2004).

- Membru al Corporației doctorilor al Academiei de Științe din Ungaria (din 13 ianuarie 2004)

 

Membru al redacțiilor/ colegiilor revistelor de specialitate

- Membru în consiliul științific al publicației periodice Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX (Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”, din 2009).

- Membru în Bordul Științific al Editurii International Book Access, Cluj (din 2008).

- Membru în „International Advisory Board” al “Revistei Arhivelor” din București (din 2007).

- Secretar științific de redacție al Anuarului Institutului de Istorie « George Barițiu » din Cluj (din 2006).

- Membru în comitetul redacțional al revistei Altera, Tg. Mureș (din 2005)

- Redactor la „Xenopoliana”, revistă științifică a Fundației Academice „A.D. Xenopol”, Iași (1993-1997)

- Membru în colectivul de redacție al revistei "History of Universities, Oxford University Press" (din 2003) – redactor pentru România

 

Conducător de doctorat

- Conducător de doctorat în Institutul de Istorie „George Barițiu”. 12 doctorate în Istorie confirmate.

- Participări - în calitate de membru - referent oficial  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor  la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea din Oradea, Universitatea din București.

 

Granturi

- 2011-2014, Director proiect de cercetare exploratorie CNCS-UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-1089, pe tema The Social Uses of Higher Education, Elite Change and Creativity in Romania. The Formation and Transformation of Educated and Ruling Clusters (1919-1949)

- 2009-2011, Membru al proiectului de cercetare exploratorie CNSIS pe tema: Discurs istoric și diplomație. Românii din Transilvania și Basarabia în politica externă a României, 1878-1947. Director de proiect Flavius Solomon (Institutul de istorie „A.D. Xenopol”, Iași).

- 2009-2011, Director proiect de cercetare exploratorie CNSIS pe tema: Politici de integrare intelectuală a românilor din spațiul transilvan în Europa secolelor XIX-XX. (Analiză socio-istorică asupra logicii, surselor și mecanismelor transferurilor culturale). (http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Prop_finantare/Proiecte_propuse_spre_finantare_domeniul_14_3C.html)

- 2009-2011, Coordonator pentru România al grantului extern (fonduri publice) intitulat: Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950), finanțat de European Research Council, Bruxelles (http://erc.europa.eu/pdf/erc-evrules_en.pdf).

- 2006-2009, Coordonator al grantului extern (fonduri private) , intitulat Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe; Instituții colaboratoare: Swiss National Science Foundation SCOPES – Scientific cooperation with Eastern Europe, Geneva. Nr. IB7310-110815(http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_scopes_institutes.pdf)

- 2006-2007, Conducător al proiectului Jewish and non Jewish students in Kolozsvar/Cluj and Transylvania (1867-1918). A case study of educational inequalities and Jewish over-schooling, finanțat de “The Rothschild Foundation Europe”, London.

 

  Activitate științifică

Lista lucrărilor publicate /Comunicări la manifestări științifice

 

Lista lucrărilor publicate

               Volume

            Volume și ediții îngrijite/coordonate

             Studii

          Interviuri

*

 Au fost eliminate peste 250 de articole de vulgarizare, cronici și recenzii.

 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Internaționale | Interne

 

Internaționale

Interne

 

Lucrări disponibile "online":


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie „George Bariț”

Die Unmöglichkeit des Andersseins Überlegungen zum universitären Antisemitismus in Rumänien 1920-1940
(articol reprezentativ)

Format:    HTML    PDF


GENERAȚIE ȘI SCHIMBARE ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ 

Format:    PDF

UNIVERSITĂȚILE GERMANE ȘI FORMAREA ELITEI INTELECTUALE ROMÂNEȘTI (1864-1944). REFLECȚII MEMORIALISTICE

Format:    HTML    PDF

GENEALOGIA ÎNTRE ȘTIINȚĂ, MITOLOGIE ȘI MONOMANIE

Format:    HTML    PDF

MECANISME DE SELECȚIE ȘI INTEGRARE A ELITEI UNIVERSITARE ROMÂNEȘTI. ALIANȚELE FAMILIALE

Format:    HTML    PDF

STRATEGII MATRIMONIALE ÎN MEDIUL UNIVERSITAR ROMÂNESC LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XIX. CAZUL NICOLAE IORGA

Format:    HTML    PDF

PENTRU O ISTORIE A CUPLURILOR ÎN MEDIUL INTELECTUAL ROMÂNESC

Format:    HTML    PDF

INTELECTUALII ȘI PROMOVAREA SOCIALĂ
(Pentru o morfologie a câmpului universitar)

Format:    PDF

Teohari Antonescu JURNAL (1893-1908) 

Format:    HTML    PDF

THE UNIVERSITY OF KOLOZSVÁR/CLUJ AND THE STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY (1872- 1918)
Viktor Karady, Lucian Nastasă

 

       Format:    HTML & PDF

„SUVERANII” UNIVERSITĂȚILOR ROMÂNEȘTI
Mecanisme de selecție și promovare a elitei intelectuale
I
Profesorii Facultăților de Filosofie și Litere
(1864-1948)

 

Format:    PDF

DER UNIVERSITÄRE ANTISEMITISMUS RUMÄNIENS
IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT

Format:    HTML    PDF

ITINERARII SPRE LUMEA SAVANTĂ
Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate
(1864-1944)

 

Format: PDF

Intimitatea amfiteatrelor.
Ipostaze din viața privată a universitarilor „literari”
(1864-1948)

 

Format: PDF

Antisemitismul universitar în România
(1919–1939)

 

Format: PDF

POLITICI CULTURALE ȘI MODELE INTELECTUALE
 în România
 

Format: PDF