Camil MUREȘANU

Lucrări disponibile "online"

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005    

FUNCȚIA

Director onorific al Institutului de Istorie „George Barițiu”

 

contact

E-mail: istorie@acad-cluj.ro

 

DATA și locul NAȘTERII 

20 aprilie 1927, Turda, jud. Cluj

 

STUDII

Liceale:

- Liceul „Mihai Viteazul” Turda, bacalaureat 1946

   Universitare

- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, Facultatea de Istorie (1946-1950), Licențiat în istorie, iunie 1950.

    Doctorale

- Doctor în Istorie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj, 1971.

 

SPECIALIZĂRI ÎN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- Universitatea Sorbona, Paris, februarie-iunie 1966.

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceză - foarte bine

engleză, germană, italiană - bine

 

EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

    Evoluție profesională

- Cercetător științific principal I

- Profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie (între 1997-2008, profesor consultant).

- Profesor-asociat la Universitatea „Banatul” Timișoara și Deva, 1995-2002.

- Director onorific al Institutului de Istorie „George Bariț”

- Președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

- Cercetător științific principal I

- Conducător de doctorat

-  Prezentarea cursului doctoral „Scriere, carte, tipar” (pentru doctoranzii cu frecvență ai Institutului)

- Coordonator al programelor de cercetare din cadrul Institutului de Istorie „George Bariț”, sectoarele de istorie modernă și medievală.

    Activitate didactică

- Profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie (între 1997-2008, profesor consultant).

- Profesor-asociat la Universitatea „Banatul” Timișoara și Deva, 1995-2002.

-  Prezentarea cursului doctoral „Scriere, carte, tipar” (pentru doctoranzii cu frecvență ai Institutului)

 

DISTINCȚII, PREMII OBȚINUTE

Premiul de Stat al Academiei Române, 1976

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAȚIILOR/SOCIETĂȚILOR ȘTIINȚIFICE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE

- Membru titular al Academiei Române, din 2000

- Membru corespondent al Academiei de Studii Pedagogice, Belgrad

- Membru-corespondent al „Süd-Ost Europa Gesellschaft”, München și Berlin, 2002

- Doctor Honoris Causa al Universităților din Oradea (1999), Timișoara (2002) și Alba Iulia.

- Președinte al părții române în Comisia Mixtă a Istoricilor Români și Maghiari, sub egida Academiei Române și Academiei Maghiare de Științe

- Membru al Comitetului Național al Istoricilor din România

- Președinte onorific al Asociației Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice

 

 

MEMBRU AL REDACȚIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

- Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca. Series Historica, membru al Colegiului de redacție

- Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca. Series Historica, membru al Comitetului științific

 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

- din 1976, conducător pentru 6 doctoranzi. 1 doctorand a obținut titlul de doctor în Istorie, 2 sunt în faza de elaborare a tezei, 2 în faza de pregătire a tezei, 1 a susținut public teza.

   

 

GRANTURI ACCESATE

- 2007‑2008, Academia Română, grant GAR/2007, cu tema Bibliographia Historica Romaniae, director;

- 2007-2009, grant CEEX 2007/2009 derulat prin Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș‑Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariț” Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, cu tema Geografii simbolice răsăritene, membru 2007‑2009. Director proiect prof. univ. dr. Sorin Mitu.

 

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

 

Cărți / Ediții de documenteEdiții de lucrări științifice /

 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000

Bibliografii / Traduceri / Lucrări coordonate

 

 

I. CĂRȚI

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

IV. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ȘTIINȚIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII -

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE: 33

 

 *

 Bibliografiei de față privind opera istorică a academicianului Camil Mureșanu i se adaugă numeroase articole și comunicări științifice și de cultură publicate în periodicele culturale și presa cotidiană, precum și recenziile, dările de seamă și adnotările din revistele de specialitate prin care Istoricul a participat intens la viața științifică și culturală a țării în ultima jumătate de secol.

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

 

INTERNAȚIONALE

- Târgu Mureș, 25-26 mai 2007, sesiune științifică internațională „Continuitate și discontinuitate în relațiile Occident-Răsărit”, comunicarea Actualitatea raportului Occident-Orient

- Alba Iulia, august 2006, Muzeul Unirii, Simpozion internațional „500 de ani de la Belgrad și de la moartea lui Iancu de Hunedoara”,  comunicarea Bătălii pentru Belgrad

- Sibiu, octombrie 2006, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sesiunea aniversativă la împlinirea a 50 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Socio-Umane de la Sibiu, comunicarea Cu privire la rolul cultural-istoric al Sibiului

- Budapesta, 12-16 noiembrie 2006, Academia Română, Comisia Mixtă de Istorie Româno-Maghiară, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar-Román Történész Vegyesbizottság, Sesiune „Fenomene naturale și mentalități populare în spațiul etnic maghiar și român”; președinte al părții române.

- Cluj-Napoca, 12 octombrie 2005, Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca, Colocviu internațional „George Bariț – cetățean al lumii“, comunicarea Viața și activitatea lui George Bariț.

- Arad, 21-23 mai 2004, Sesiunea Comisiei Mixte de Istorie Româno-Maghiară. Conducerea sesiunii.

- Grottaferrata – Italia, 25 septembrie 2003, Primul Congres Internațional „Grottaferrata – Porta d’Oriente”, comunicarea Il ruolo della chiesa nello sviluppo della coscienza nazionale del popolo romeno.

- Roma, 20 ianuarie 2003, Accademia di Romania, participare la Sesiunea de marcare a celei de-a 80-a aniversări a fondării Școlii Române din Roma și a celei de-a 70-a aniversări a Accademiei di Romania din Roma, comunicarea I contributi di alcuni storici romeni ai periodici delle Scuole Romena di Roma.

 

Lucrări disponibile "on line":


(articol reprezentativ)

CÂTEVA REFLEXII CU PRIVIRE LA  PROBLEME ACTUALE ÎN ȘTIINȚA ISTORIEI

Format:    HTML    


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie “George Bariț”

 

ÎN TEMPLUL LUI JANUS  - studii și gânduri despre trecut și viitor -

Format:    PDF


Publilius Syrus - MAXIME (Text original și traducere din limba latină)

Format:    PDF    HTML