Lajos-Loránd MADLY

Lucrări disponibile "online"

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific II

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie universală

STUDII:

Liceale

Liceul "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca, secţia Electronică Profesională, 1992-1996, bacalaureat susţinut în anul 1996;

Universitare

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, facultăţile de Istorie - Filosofie şi Drept (1997-2001), licenţa susţinută la Istorie în anul 2001 (istorie medievală)

Postuniversitare

Masteratul de Socioantropologie Istorică de la Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 2001-2003.

Doctorale

Doctorat în cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, catedra de Istorie Modernă, începând cu anul 2003, cu titlul "Saşii transilvăneni şi autorităţile austriece în perioada neoabsolutistă, 1849-1860", coordonator Prof. Univ. Dr. Nicolae Bocşan. Iunie 2008: obţinerea titlului de Doctor în Istorie

SPECIALIZĂRI ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:

Germană - fluent, nivel de limbă maternă

Maghiară - fluent, nivel de limbă maternă

Engleză - fluent

Italiană - nivel mediu

Franceză - nivel începător

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

Activitate didactică

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Mişcarea Naţională a Românilor din Transilvania 1849-1918. Documente

Corespondenţa dintre guvernatorul Transilvaniei, Ludwig Folliot de Crenneville şi cancelarul aulic Franz von Nadasdy (decembrie 1861-octombrie 1863) - coordonator proiect

Domeniu de interes

Istoria Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al 19-lea, cu deosebire epoca neoabsolutistă;

Istoria dreptului în perioada medievală şi modernă;

Paleografia germană şi maghiară a epocii moderne, precum şi limbajul de epocă.

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

GRANTURI

ALTE ACTIVITĂȚI

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000 | Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2000

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 16

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 4

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE:

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Naţionale

Internaţionale

Naţionale

 

Lucrări disponibile "on line":


Din biblioteca disponibilă pe internet a Institutului de Istorie "George Bariţ"
Aspecte ale raporturilor dintre putere şi societate în Transilvania în perioada neoabsolutistă Format: HTML | PDF