Lidia Carmen GROSS

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

POSTUL OCUPAT

cercetător ştiinţific II

 

DOMENIUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie medievală

 

STUDII

Liceale

Liceul "George Coşbuc" şi  Liceul "Ady-Şincai" din Cluj-Napoca, anii 1976-1980 (bacalaureat: 1980)

Universitare

Univ. "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, anii: 1980-1984, licenţa 1984, specialitate: istorie medievală

Postuniversitare

"Şcoala de înalte studii postuniversitare intersidciplinare Filologie-Istorie", din cadrul Univ. "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, în anii 1991-1992, în specializarea Istorie-filologie

 Doctorale

Univ. "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, istorie medievală, între anii 1996-2003, teza  susţinută în 2003, cu titlul: Confreriile medievale în  Transilvania (sec. XIV-XVI), titlul acordat în 2004

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

franceză, germană, latină - bine

italiană, maghiară - satisfăcător

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

Activitate didactică

 

Domeniu de interes

 

SPECIALIZĂRI ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae

Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României

 

DISTINCŢII, PREMII

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

Membru al redacţiilor/ colegiilor revistelor de specialitate

 

Granturi

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documente | Ediţii de lucrări ştiinţifice
Studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii ştiinţifice publicate în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2000

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE (după 2000): 51

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE:

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

INTERNE