Nicolae EDROIU

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

Funcţia

Director al Institutului

Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca.

 

Domeniul de cercetare ştiinţiifică

Istorie Medievală

 

contact

E-mail: istorie@acad-cluj.ro

 

Data şi locul naşterii

7 decembrie 1939, Olteni-Bodoc, jud. Covasna, România

 

Studii

Liceale

Liceul "Unirea" din Braşov (1953-1958). Susţinut Bacalaureatul în 1958

 Universitare

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia de Istorie (1958-1963), Susţinut licenţa în Istorie în anul 1963

Postuniversitare

Universitatea din Belgrad (Serbia), 1967-1968.

College d'Europe – Bruges (Belgia), 1970-1971, Atestat de absolvire, 1971

Doctorale

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie (Medievală şi Premodernă), (1966-1970), Susţinut teza de doctorat în 1974, cu titlul: Ecourile europene ale Răscoalei lui Horea (1784-1785) (cond. ştiinţ. Acad. Ştefan Pascu)

 

Specializări în străinătate

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

Limbi străine cunoscute

franceza - bine

italiana, maghiara şi sârba

  

Experienţa ştiinţifică şi profesională

 

Temele şiinţifice de plan

Izvoare documentare privitoare la istoria României, cu referire la cea a Transilvaniei - coordonator program

Documenta Romaniae Historica. Series C

Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria

 

DOMENIU DE INTERES

Istorie medievală şi premodernă a Transilvaniei

Arheologie medievală

Ştiinţele auxiliare ale Istoriei

 

Distincţii, Premii

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

MEMBRU AL REDACŢIILOR/COLEGIILOR REVISTELOR DE SPECIALITATE

 

Conducător de doctorat

 

Granturi

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documenteEdiţii de lucrări ştiinţifice | Manuale universitare
Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

 Capitole din cărţi

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

II. EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

III. MANUALE UNIVERSITARE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 138

X.NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ: 130

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE:

 

Participări la manifestări ştiinţifice

Internaţionale | Interne

internaţionale

interne