Adinel Ciprian DINCĂ

 

Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

 

POSTUL OCUPAT

Cercetător ştiinţific III

 

DOMENIUL  DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Istorie medievală

 

STUDII

Liceale

Liceul "Iancu de Hunedoara", Hunedoara - 1991-1995, anul susţinerii bacalaureatului, 1995, iunie

Universitare

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca - 1995-1999, anul susţinerii licenţei, 1999, iunie, istorie medievală

Postuniversitare

(masterat, cursuri postuniversitare - "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca - istorie medievală, 1999-2000

Doctorale

Instituţia Organizatoare de Doctorat (IOD), "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, istorie medievală, 2000-2008, anul susţinerii doctoratului - 2008, titlul tezei de doctorat: "Instituţia episcopală latină în Transilvania medievală (sec. XI/XII-XIV)"

 

SPECIALIZĂRI ÎN ŢARĂ  ŞI STRĂINĂTATE

 

CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Foarte bine: Germana

Bine: Engleza, Italiana

Satisfăcător: Franceza

Latina, ca limbă de izvoare istorice

 

EXPERIENŢA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PROFESIONALĂ

Evoluţie profesională

    Activitate didactică

 

TEMELE ŞTIINŢIFICE DE PLAN

Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania

Cartea manuscrisă în Transilvania medievală. Vol. II. Constituirea colecţiilor, istoricul bibliotecilor (sec. XIV-XV) - coordonator proiect

 

Domeniu de interes

Ştiinţele auxiliare ale istoriei

Istoria scrierii latine medievale

Cartea medievală de factură occidentală în România

 

DISTINCŢII, PREMII OBŢINUTE

 

ACTIVITĂŢI DOCTORALE

 

MEMBRU AL ACADEMIILOR, ASOCIAŢIILOR/SOCIETĂŢILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

GRANTURI

 

ALTE ACTIVITĂȚI

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi | Ediţii de documenteEdiţii de lucrări ştiinţifice
 Studii în reviste de specialitate după anul 2000 Studii în volum după anul 2000
Bibliografii | Traduceri |Lucrări coordonate

I. CĂRŢI

II. EDIŢII DE DOCUMENTE

III.EDIŢII DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

IV. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DUPĂ ANUL 2010

V. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN VOLUM  DUPĂ ANUL 2010

VI. BIBLIOGRAFII

VII. TRADUCERI

VIII. LUCRĂRI COORDONATE/ÎNGRIJITE:

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE: 5

X. NUMĂRUL CRONICILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:

XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ:

XII. NUMĂRUL PREFEŢELOR PUBLICATE: 1

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE

Internaţionale | Interne

INTERNAŢIONALE

Interne